Individuální logopedickou terapii poskytuje nestátní zdravotnické zařízení Ambulance klinické
logopedie, Mgr. Kateřina Láfová, Plzeňská 88, Chotěšov
-klientům VoZP pojišťovna hradí kompletní péči
-klienti ostatních pojišťoven hradí péči sani (cena od 300 do 400 za konzultaci, závisí na závažnosti
narušených komunikačních schopností)
Download

Logopedie Chotěšov (.pdf)