MUDr. Ivana Kučerová, IČ: 71251073
Kartouzská 6, budova A přízemí, Praha 5, tel.: 257 328 035, email: [email protected], web: www.ikucerova.cz
Ceník lékařských výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
platný od 1.1.2013
Celkové vyšetření u registrovaných pacientů :
-
řidičský průkaz, prohlídka do zaměstnání (vstupní, periodická) .............. 500 Kč
zdravotní průkaz ............................................................................................ 400 Kč
předoperační vyšetření na vlastní žádost (kosmetika, lázně bez laboratoře a
EKG) ................................................................................................................ 600 Kč
zbrojní průkaz ................................................................................................ 600 Kč
prodloužení ŘP nad 60 let ............................................................................. 400 Kč
EKG křivka s popisem ............................................................................. 100Kč
Strep A test: (rychlá diagnostika streptokokové tonzilofarnygitidy- angíny)... 150 Kč
Celkové vyšetření u neregistrovaných pacientů nebo bez zdravotního poj .:
- řidičský průkaz, zdravotní průkaz, prohlídka do zaměstnání ................... 600 Kč
Cílené vyšetření neregistrovaných pacientů ................................................. 350 Kč
Kontrolní vyšetření u neregistrovaných pacientů ................................ 200 Kč
Administrativní úkon dle náročnosti ....................................... 300 Kč/ 15 min
(různá potvrzení, pojistky, bolestné)
- přihlášky na VŠ .................................................................................................50 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace dle náročnosti .........................200 - 600 Kč
Pracovní neschopnost (ztráta PN, chybně udané údaje …)................. 100 Kč
Očkování ................................................................................................... 170 Kč
(+ cena vakcíny)
Vyšetření testu na krvácení do střeva FOB: ......................................... 180 Kč
(pojišťovny hradí v rámci prevence od 50 let 1x za 2 roky, od 55 let 1x za 2 roky)
- některé ZP umožňují testování již od 40 let (VoZP - 201, OZP - 207)
Návštěva pacienta - vyžádaná mimo návštěvní hodiny:
Do 18 hod. .................................................................................................................... 500 Kč
Od 18 hod. ................................................................................................................ 1 000 Kč
Pracovně lékařské služby:
- vstupní, periodické prohlídky ............................................................................ od 500 Kč
(závisí na počtu zaměstnanců, na kategorii pracoviště)
- prohlídka pracoviště, konzultační a poradenská činnost ......................1 000 Kč/hod
Download

Ceník lékařských výkonů nehrazených ze zdravotního