RODIČE DĚTÍ, KTERÝM BYLA NA ZÁKLADĚ VYŠETŘENÍ
LOGOPEDKAMI Z SPC
DOPORUČENA PÉČE KLINICKÉHO LOGOPEDA,
MOHOU KONTAKTOVAT NĚKTERÉ Z TĚCHTO PRACOVIŠŤ :
Logopedická ambulance - Mgr. Ivana Vítovcová
Zahradní 732/III
Klatovy 339 01
+420 606 555 995
PaedDr. Jaroslava Svítilová, klinický logoped
Žižkova 198/IV
Klatovy 339 01
+420 376 313 352
Fakultní nemocnice Plzeň, ORL klinika, Klinická logopedie
Eduarda Beneše 13
Plzeň 305 99
+420 377 402 904, Mgr. Lucie Štainiglová
Klinická logopedie - Mgr.Hana Boříková
Masarykova 1132/62
Plzeň 31200
+420 775 084 155
Logopedická ordinace - PaedDr. Jitka Štěpánková
Žlutická 9
Plzeň 323 00
+420 377 535 698
Download

Logopedie Klatovy / Plzeň (.pdf)