Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace
Paseka 145, 783 97
Přehled kontaktů na revizní lékaře jednotlivých zdravotních pojišťoven pro potřeby schválení
kompletně vyplněného formuláře "Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně".
ZP
adresa
VZP, Lazecká 22A,
111 VZP 779 11 Olomouc
VoZP ČR, U Botanické
zahrady 11,
201 VoZP 779 00 Olomouc
kont.osoba tlf.číslo
e-mail
revizní lékař
MUDr.Ficker
pí Penková 585535345 [email protected] Lubomír
fax
585566103
tlf.číslo
e-mail
585535305 [email protected]
MUDr.Vrublovský
Petr
585566151 [email protected]
ČPZP, Jeremenkova 11,
205 ČPZP 703 00 Ostrava-Vítkovice pí Kozlová 599090397 [email protected]
OZP, Roškotova 1225/1,
fax
261105152
207 OZP 140 21 Praha 4
(různí lékaři)
MUDr.Felbr
Oldřich
261105142 [email protected]
ZPMV, Jeremenkova 42A,
211 ZPMV 772 11 Olomouc
MUDr.Šimarová
Jarmila
585238444 [email protected]
(různí lékaři)
596256345 [email protected]
213 RBP
RBP, Michálkovická 108,
710 15 Slezská Ostrava
ZPMA, Erbenova 11,
217 ZPMA 779 00 Olomouc
fax
585228468
596256334
fax
pí Dvorská 596256332 [email protected]
585809140
fax
pí Koplíková 585234827 [email protected]
(různí lékaři)
Příloha: tiskopis NÁVRH NA LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI V ODBORNÉ LÉČEBNĚ - díl 1 -4.
V Pasece, 17.5.2012
t.č. 585007800
MUDr.Polzerová Zdenka, MBA
ředitelka
Download

Přehled kontaktů na RL pro potvrzení návrhů k rehabilitaci