12. září 2013
Ročník 22
Číslo 18
Cena 9 Kč
Jezero lákalo
Loučení s prázdninami
Poděbradské koupaliště bylo v létě
zaplněné návštěvníky. Jaké další
plány má provozovatel Jezera do
příštího roku?
V Domě dětí a mládeže Symfonie
se loučili s prázdninami. Stovky
dětí se bavily při pestrém
programu.
3
5
Kam a kdy
k lékaři?
Aktualizovaný seznam
lékařských zařízení ve
městě.
příloha
„Mlátička“ křtila fitko
V novém moderním fitness
centru na Žižkově si poděbradští
boxeři zatrénovali pod dohledem
olympionika Rudolfa Kraje.
8
Krásy
města
„orlíma“
očima
Text: Aleš Kubelka
Foto: Jiří Teper
Rogalo může být adrenalinový
dopravní prostředek, ale také stroj,
ze kterého se dají pořídit úžasné
fotografie. To velice dobře ví i fotograf
Jiří Teper, který vytvořil sadu
snímků Poděbrad právě z tohoto
závěsného kluzáku. Zhruba
pět let už létá společně s pilotem
a pořizuje úchvatné fotografie z ptačí
perspektivy. „Obecně mohu říct,
že je rogalo pro letecké focení
naprosto ideální. Nezaclání vám
křídla jako v letadle a sedí se na
pohodlné ‚židli´. Nejraději fotím
hrady a zámky, ty jsou z výšky
opravdu malebné,“ řekl Teper.
Čas od času prý zažije i nějakou
dramatickou situaci, která k této
práci patří. „Nedávno jsme fotili
lesní požár. Plameny šlehaly dost
vysoko, takže nám bylo šílené
vedro. Navíc s námi cloumaly
i proudy od požáru,“ vzpomněl
si na nezáviděníhodný zážitek
„nebeský“ fotograf Teper.
Počítám, že se nadjezd začne stavět ještě letos, říká hejtman Řihák
Vzácným hostem 9. setkání starostů a místostarostů středočeských obcí byl
v příjemném prostředí Golf clubu hejtman kraje Josef Řihák (na snímku).
Vystudovaný veterinář a současný senátor si i přes svůj nabitý program našel čas
na rozhovor pro Poděbradské noviny.
Ano, počítám s tím, že se opravdu
ještě letos stavět začne. A budeme
se snažit, aby pro občany města
nevznikly uzavírky, které by jim
výrazně komplikovaly život.
Text a foto: Aleš Kubelka
V čem spatřujete smysl
podobných akcí, jako je
dnešní setkání starostů
v Poděbradech?
Mile mě překvapilo, když jsem
viděl zaplněný sál. Dá se říct, že
jsme měli plný dům (úsměv). Život
je o penězích a informacích a je
dobré, když si starostové mohou
své informace a zkušenosti čas
od času vyměnit. Jakmile jsem se
podíval na dnešní skladbu přednášejících, řekl jsem si, že starostové dostanou zprávy, které se jim
mohou v jejich funkcích určitě
hodit. Ať už jde o finanční úřady,
dotace, banky a mnoho dalšího.
Delší dobu trápí nejen naše
lázně vládní škrty, které
se značně projevují ve
sníženém počtu hostů. Jak
vnímáte restriktivní kroky
Parlamentu ČR?
Poděbradské občany by
asi nejvíce zajímalo, v jaké
fázi je projekt výstavby
nadjezdu přes železniční
trať v Koutecké ulici.
Finance má kraj připravené a výběrové řízení na dodavatele této
stavby bude ukončeno 24. září.
Technicky je vše zajištěné, uvidíme
tedy, jak dopadne soutěž. Věřím
tomu, že start budování nadjezdu
Ano, kraj přispěje na tuto akci
třemi miliony korun s tím, že by
rekonstrukce měla být hotová do
konce dubna 2014. V této souvislosti
musím ocenit dohodu mezi mnou
a starostou Poděbrad Ladislavem
Langrem, že vaše město pro
nákladné oslavy 550. výročí mírové
mise Jiřího z Poděbrad, které se
konají příští rok, nepožaduje od kraje
žádnou dotaci a raději obdrží finance
na nutnou opravu památníku. Přijde
mi rozumnější přispět na kulturní
pamětihodnost, než peníze takříkajíc projíst a propít.
nebudou žádné firmy blokovat, jak přes zimu uzavírat zdejší silnice.
se někdy stává. Také záleží na tom,
jak se k zahájení stavby postaví Myslíte tedy, že se letos
město Poděbrady. Zda bude chtít začne stavět?
Kraj se má také angažovat
v rekonstrukci Památníku
krále Jiřího v prostorách
poděbradského zámku, že?
Nyní se mi k tomuto tématu nevyjadřuje lehce, protože se chystám
na operaci, kde budu muset platit
za služby značnou částku. Během
doby, kdy marodím s kolenem, jsem
se setkal s mnoha lidmi, kteří jsou
vážně nemocní a nemají peníze na to,
aby si sami lázně zaplatili. Nemyslím
si, že vládní kroky vedoucí k omezení
lázeňské péče jsou přínosné. Osobně
lázně vnímám jako obrovskou
prevenci pro zlepšení našeho zdraví.
Ony totiž nemají fungovat jen jako
rehabilitační služba po různých
úrazech či onemocněních, ale také
jako forma prevence. Každý lékař
přece ví, že je mnohem důležitější
dávat peníze do prevence než do
následné léčby. V naší republice je
široká klientela nemocných lidí,
kterým budou zkrátka z nedostatku
financí lázně nepřístupné. To je špatné řešení a uvidíte, že se nám tento
přístup vlády k lázeňství negativním
vlivem v příštích desetiletích vrátí.
Co o hejtmanovi Josefu
Řihákovi možná nevíte …
• vystudoval Vysokou školu
veterinární v Brně (obor hygiena
potravin a ekologie zemědělství)
• v době, kdy byl poslancem
Parlamentu ČR, spolupředložil pět
zákonů, z nichž dva byly schváleny
(mj. zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických
zařízeních)
• od roku 2007 byl zástupcem všech
starostů v boji proti umístění
amerického radaru v Česku
• v prosinci 2011 byl Řihák
terčem útoku, když jeho chatku
zapálil neznámý pachatel. Řihák to
označil za pomstu
• je laureátem Ceny PŘÍSTAV, kterou
mu v roce 2010 udělila Česká
rada dětí a mládeže za podporu
mimoškolní práce s dětmi
a mládeží
2
Zpravodajství
www.podebradskenoviny.cz
12. září 2013
Prosluněné léto na Jezeře: parádní
dvojskluzavka a historický rekord
a odbíjenou a dvou beachvolejbalových
kurtech. Dětem sloužila k zábavě
řada dětských prvků a trampolína.
kterou veřejnost hojně využívala A o rychlé občerstvení se staralo pět
takřka do uzavírací doby. Návštěvníci stánků až do pozdních večerních
měli možnost dále sportovat na dvou hodin,“ vypočítal dále Šafář.
antukových hřištích pro nohejbal
Jezero v Poděbradech má za sebou vydařenou sezonu. Nadprůměrně teplé léto
přilákalo na koupaliště tisícovky návštěvníků.
Nejen na plážích však trávily stovky
lidí horké letní dny. „15. července
jsme slavnostně uvedli do provozu
Provoz na Jezeře v Poděbradech začal patnáctimetrovou dvojskluzavku,
v polovině května a ukončení sezony je
plánováno na 15. září. Pokud však bude
příznivé počasí, budou si hosté moci až
do konce měsíce zapůjčovat lodičky
a šlapadla – přes týden v odpoledních
hodinách, o víkendech celý den.
„Zhruba do 20. června bylo vzhledem k špatnému počasí koupaliště
málo navštěvované. Obrat však nastal
koncem června a vydržel takřka do
konce srpna. V průběhu úspěšné
sezony padl také pravděpodobně historický rekord v návštěvnosti, kdy přes
víkend prošlo pokladnami přibližně
7 000 lidí,“ sdělil Jan Šafář, vedoucí
úseku rekreace a sportu Technických
služeb města Poděbrad, s. r. o., které
koupaliště provozují.
Deštivé dny a následné povodně
zkraje sezony naštěstí neměly žádný
negativní vliv na kvalitu vody v Jezeře.
Narušeny byly pouze písečné pláže,
odkud deště částečně odplavily písek, › Nová dvojkluzavka na Jezeře byla až do pozdních večerních hodin
v obležení (nejen) dětí
který byl následně doplněn.
Text: Aleš Kubelka
Foto: René Slauka
Technické služby města Poděbrad, s. r. o.
oznamují
občanům Poděbrad a přilehlých čtvrtí, že
dne 21. září 2013 proběhne
MOBILNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Na níže uvedených stanovištích bude pro občany Poděbrad
Plány? Kemp a kanalizace
Areál Jezera byl také příležitostně
využíván stanaři. „Na příští sezonu
uvažujeme ve spolupráci s městem
o vybudování malého kempu, který
by se měl nacházet v zadní části areálu
v těsné blízkosti Bláhova jezírka a mohl
by pojmout až 15 karavanů,“ uvedl
jednatel Technických služeb, s. r. o.,
Jiří Malina. Ten doplnil, že návštěvníci
koupaliště byli s nabízenými službami
a prostředím velmi spokojeni, což
vyjadřovali i písemně.
V příštím roce bude strategicky
nejpodstatnějším úkolem na Jezeře
vybudování jeho odkanalizování.
„Projektová dokumentace se připravuje ke schválení a rádi bychom ji
v příštím roce zrealizovali. Další
snahou bude dobudovat kompletně
sportoviště a pokusit se získat do
majetku města například přístupové
komunikace,“ doplnil 1. místostarosta
Poděbrad Ivan Uhlíř.
Trasa I.
Přední Lhota, u hasičské zbrojnice
08.15 – 08.30 hod
Polabec, stanoviště VOK v zatáčce
08.40 – 08.55 hod
Kluk, stanoviště před bývalou hospodou
09.05 – 09.20 hod
Mánesova-Husova, „U kaštanu“
09.30 – 09.45 hod
U ČSAP, s. r. o., roh ulic Chládkova a Boučkova
09.55 – 10.10 hod
V. Zboží - „U hasičské zbrojnice“
10.20 – 10.35 hod
Trasa II.
v sobotu 21. 9. 2013
OVOCKO, ul. Ovocná
08.15 – 08.30 hod
Křižovatka Hraniční-Budovcova
organizován sběr nebezpečného odpadu, například: zbytky barev, motorové oleje a filtry, rozpouštědla, fridex, kyseliny,
obaly od barev a spotřební chemie, části elektrospotřebičů, elektro
odpad a jiné nebezpečné odpady z domácností.
08.40 – 08.55 hod
OVOZEL, ul. Za Nádražím
09.05 – 09.20 hod
U fotbalového stadionu „Na hrázi“
09.30 – 09.45 hod
Družstevní, na parkovišti u nádraží
09.55 – 10.10 hod
Honorární konzulové si prohlédli Poděbrady
Do Prahy se začátkem září sjelo více než sto třicet českých honorárních konzulek
a konzulů z celého světa. Ve svých zemích bez nároku na odměnu zastupují zájmy
České republiky. Zhruba polovina diplomatů přijela i do Poděbrad.
Vzácnou návštěvu uvítal na radnici
starosta Ladislav Langr, dále oba
místostarostové Ivan Uhlíř a Miloš
Mikolanda. „Pomáháte českým
občanům v zahraničí, přispíváte
k obchodním vztahům, staráte se
o dobré vztahy mezi zeměmi a o reprezentaci České republiky. Zkrátka
děláte hodně prospěšnou práci. Navíc
svoje poslání vykonáváte v podstatě
zadarmo a bez zvláštních nároků, za
to vám patří velké poděkování,“ uvedl
při zahájení Ladislav Langr. Jeho slova
byla vzápětí překládána do angličtiny,
francouzštiny a španělštiny. Diplomaté
V pondělí 16. září se uskuteční další z obchůzek Poděbrad
a jejich okrajových částí
s vedením města. Tentokrát
je zaměřena na Kluk, včetně
návštěvy Jezera a hřbitova
a proběhne opět na kolech.
Začátek je v 16.00 – sraz
u hřbitova. Závěrečná
beseda se poté koná v 18.00
na Jezeře a pod stříškou
tamního Johny´s baru.
›…
a zachutnala minerální voda
nejprve zhlédli videoprojekci o historii
a současnosti našeho města, potom si se
zájmem prohlédli zámecký Památník
krále Jiřího a lázeňský park.
Na kolonádě všichni rádi ochutnali
Poděbradku. Na závěr pobytu ještě
čekala honorární konzuly prezentace
skláren Crystal Bohemia, které rozvíjejí tradici výroby olovnatého křišťálu
v Poděbradech. „Jednou z priorit
dobrovolné práce našich konzulů je
propagovat dobré jméno České republiky za jejími hranicemi. Naše země se
už tradičně může pyšnit uznávaným
lázeňstvím, navíc Poděbrady nejsou
daleko od Prahy. Vždycky je dobré
spojit příjemné s užitečným, takže
tato návštěva je pro tuto skupinu
diplomatů jakousi malou odměnou za
jejich prospěšnou činnost. Honorární
konzulové jsou lidé s významným
postavením ve svých zemích, najdeme
čestná funkce
v diplomacii. Stát
zřizuje honorární
konzuláty v zemích,
kde nemá
dostatečné
vlastní diplomatické zastoupení. Diplomaté
zastupují stát v místě svého působení
čestně. Na rozdíl od běžných konzulů na
velvyslanectvích i bezplatně a často nejsou
ani státními příslušníky státu, pro který
pracují. Nejsou rovněž zaměstnanci ministerstev zahraničí. Honorární konzul, na rozdíl
od běžného konzula, nemá diplomatické
výsady, není také chráněn diplomatickou
imunitou. Pojem konzul pochází z latinského
consulere (radit, rozvažovat). Jeho funkce
je odvozena z činnosti starostů (rychtářů) ve
středověké Itálii, Provence a Languedocu,
kteří urovnávali obchodní spory.
Možnost
dlouhodobého
stání, po dohodě.
Tomáš Knypl, tel.:
777 803 010
Vhodné i pro aktivní seniory.
Nástup možný ihned.
Neváhejte nás kontaktovat na
telefonním čísle 325 613 362,
nebo na [email protected]
Redakce PN
Otevřené dveře
na radnici
Na státní svátek v sobotu 28. září se
koná na poděbradské radnici další
Den otevřených dveří.
Starosta města Ladislav Langr osobně
představí zájemcům prostory radnice.
První skupina v 10.00
Druhá skupina v 11.00 Třetí skupina ve 13.00 Vstup zdarma
Redakce PN
Tiráž
Honorární
konzul je
Parkoviště za
poštou 10 Kč/h
Pracovní doba v odpoledních
hodinách od 15.00 do 18.00
hodin a maximálně dva víkendy
do měsíce v době od 10.00 do
14.00 hod.
Výživové centrum Poděbrady přijme nové spolupracovníky.
Tel: 603 159 934
Další obchůzka
mezi nimi podnikatele, umělce nebo
politiky. Všichni mají z nějakých
důvodů skvělý vztah k naší republice,“
vysvětlil při setkání Ivan Jukl, vrchní
ředitel ekonomické sekce Ministerstva
zahraničních věcí ČR.
Cena 1.500,bez DPH
Nabízíme volné pracovní
místo na poloviční pracovní
úvazek na pozici osobního
asistenta v Chráněném
bydlení Handicap centra Srdce,
o.p.s. v Poděbradech.
řádková inzerce
Text a foto: Milan Čejka
› Návštěvu konzulů v Poděbradech zaujala mimo jiné i dioráma…
Pronájem garáže
v ulici Pavlovova
(za poštou)
▶ Vydavatel: Městské kulturní centrum Poděbrady, IČO: 16577434
▶ Redakce: Aleš Kubelka (vedoucí redakce), Monika Langrová ▶ Grafická úprava: Just B. – just-be.cz ▶ Korektury: Jana Balcarová
▶ Stálí spolupracovníci: Milan Čejka, Michal Kozák, Karel Liška, Lucie Procházková, Olga Šolcová, Denisa Čechová, Steven Ibinson
a René Slauka ▶ Inzerce: [email protected] ▶ Adresa redakce: Poděbradské noviny, Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady, telefon:
325 612 505, www.ipodebrady.cz, e-mail: [email protected] ▶ Tisk: TNM Print s.r.o. ▶ Registrační číslo: MK ČR E 10868*
▶ Příští číslo vyjde ve čtvrtek 26. září 2013.
3
Zpravodajství
www.podebradskenoviny.cz
12. září 2013
Na ZŠ Václava Havla budou mít tělocvičny jako ze „škatulky“
Za pár měsíců už budou (nejen) žákům Základní školy
Václava Havla sloužit dvě moderní tělocvičny.
Text: Aleš Kubelka
Foto: archiv
Rekonstrukci nutného školního
sportovního zařízení předcházelo několikaměsíční čekání na
rozhodnutí Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže. K němu se
odvolal s námitkou jeden z uchazečů
o dílo. Netrpělivý byl logicky především ředitel školy Vlastimil Špinka.
„Ukončení nesmyslného odvolávání
neúspěšných účastníků v nás
vyvolalo pocit euforie, že se začne
skoro po dvou letech konečně stavět
a v dáli jsme slyšeli ťukot kladívka
na základní kámen. Ihned o prázdninách po podpisu smlouvy došlo
k předání stavby a začaly přípravy.
Demoliční práce, které byly ukončeny k 31. srpnu, tak provoz školy
nenarušily nadbytečným hlukem.
Staveniště tělocvičen je od školy
odděleno a zabezpečeno.“
Basketbalový ráj
A jak budou obě nové tělocvičny ve
finále vypadat? Budou mít přibližně
stejnou rozlohou (385 m2). Stavba
rozšiřuje původní malou východní
tělocvičnu z 320 právě na uvedených
385 m2. Celková plocha upravova-
ných prostor je ale včetně zázemí
1 400 m2. „Součástí tělocvičen bude
dále nová přístavba s regulací klimatizace a technické zázemí. Jelikož se
jedná o nadstandardní sportovní
zařízení, najdeme tady řadu nových
prvků, o kterých se původním tělo-
Součástí obou vnitřních sportovišť
jsou průhledné desky na basketbal
s odpruženými obroučkami a digitálním ukazatelem skóre. Haly
budou také ozvučené pro cvičení
s hudbou. Samozřejmostí je nové
vybavení sportovním náčiním
a komplexní rekonstrukce přilehlého zázemí (sociální zařízení
a šatny).
› Jedna z možných finálních variant opláštění nových tělocvičen
cvičnám mohlo jen zdát,“ potěšilo
ředitele Špinku. Obě tělocvičny tak
budou klimatizované s řízenou
výměnou vzduchu, za „luxus“ se
dá považovat vytápěná dřevěná
podlaha z mozaikových lomených
parket uložených na pružný rošt.
Estetika i zvenčí
Moderně bude vzhlížet i exteriér
tělocvičen, protože fasáda dodá
celému dílu dokonalý vzhled. Bude
řešena silikonovou probarvenou
omítkou a plastickou kombinací
fasádních kazet z lakovaných
Třídění odpadů ve městě pokulhává
Častým nešvarem v Poděbradech je v poslední době „odkládání“ nepotřebných věcí
mimo vyhrazená místa. (Ne)třídění odpadu jde s tímto problémem ruku v ruce.
Text: Aleš Kubelka
Foto: OVV Poděbrady, TSMP
„Dost často nacházíme vedle
kontejnerů na tříděný odpad
věci, které tam nepatří. Asi mi
potvrdí i zaměstnanci technických
nechávají v ulicích města nepotřebné věci, by měli využít sběrný dvůr
u budovy technických služeb.
Dalším problémem je třídění
odpadu, které mnoho Poděbraďáků
hází doslova „za hlavu“. „Většina
občanů v Poděbradech poctivě
› Koncem srpna někdo vedle stání popelnic
v Dr. Horákové odložil zničené gauče…
papír v plastu a naopak, textil
a další nevhodný odpad. Kapacita
sběrných nádob se tímto počínáním snižuje,“ sdělil Radek Špinar,
vedoucí úseku odpadového
hospodářství v TSMP Poděbrady,
s. r. o. Toto zanedbávání třídění
› …po jejich odvezení se zhruba za týden
objevil na stejném místa totožný obrázek
plechů a cementovláknitých
desek. „Nový barevný ráz celého
zrekonstr uo­v aného objektu
Základní školy Václava Havla oživí
dosavadní šeď třicet pět let staré
stavby,“ uvedl dále Špinka.
Rekonstrukce tělocvičen potrvá
zhruba půl roku, vše ale záleží
na klimatických podmínkách.
„Říkám při každé příležitosti, že
patří obrovské poděkování vedení
města, které zvolilo jako jednu
ze svých hlavních priorit rekonstrukci ZŠ Václava Havla. Nové
tělocvičny bychom rádi slavnostně
otevřeli v lednu u příležitosti dvou
let od přejmenování školy,“ dodal
„šéf “ bývalé Základní školy Na
Valech.
V současné době probíhají
i přípravné práce na zateplení školy,
výměnu střech, oken a fasády.
Hodiny tělesné výchovy budou
po dobu rekonstrukce tělocvičen
probíhat ve fitcentru v areálu školy,
v jednání je spolupráce s posilovnou v ulici Dr. Horákové. Žáci
1. stupně využijí také plavecký
bazén v Kolíně, k dispozici je samozřejmě i školní hřiště a případně po
dostavění nový zimní stadion.
Celkové náklady na stavbu činí
necelých 20,5 milionu s DPH.
Ministerstvo financí poskytlo
dotaci 7 milionů korun.
vyspělejších zemích, kde by si
toto svévolné počínání dovolil jen
málokdo. „U nás se tento nešvar
děje v daleko větším rozsahu a za
tichého přihlížení odpovědných
orgánů,“ dodal Špinar.
Poděbrady disponují 49 stanovišti na separovaný odpad (modré
na papír a žluté na plast) a zvonů
na sklo barevné a bílé a okrajově
se využívají i zvony na bioodpad.
Provoz stanovišť zajišťuje město
Poděbrady ve spolupráci se společ-
odpad třídí. Bohužel však existují i tací, kteří svým počínáním
tuto snahu o třídění narušují.
V kontejnerech se velice často
objevují různé druhy odpadu,
které tam nepatří, jako například
stavební suť, směsný komunál,
MĚSTO HLEDÁ
BUBENÍKA
Starostové debatovali na golfu
Pro občasné veřejné vyhlašování
kulturních a společenských akcí ve
městě hledáme nového městského
bubeníka. Požadujeme toliko zvučný
hlas a smysl pro rytmus. Podrobné
podmínky na vyžádání v Městském
kulturním centru, Jiřího náměstí
1/I (1. zámecké nádvoří), Poděbrady.
2. Pracoviště vedoucí odboru je
přestěhováno z budovy radnice
„Péče o krále“
do budovy u nádraží – nám.
Podstavec Pomníku Jiřího T. G. Masaryka 1130 („Pentagon“),
z Poděbrad na náměstí prochází 2. patro, č. dv. 212. Telefonní
v současné době opravou. Piedestal a e-mailový kontakt zůstávají stejné. jezdecké sochy projde rukama
odborníků kompletní repasí. Ta má Neplacené parkování
být dokončena koncem listopadu Za podchodem směrem na Žižkov
letošního roku.
vznikla nedávno zpevněná parkovací plocha pro několik desítek aut.
Praktický průvodce
„V plánu je ještě zpevnit plochu
Na webových stránkách města i na druhé straně od východu
Poděbrady naleznou lidé novou z podchodu. V současné době se
interaktivní Mapu zajímavostí ve řeší všechny administrativní náleměstě. Praktický průvodce Poděbrad žitosti. V přípravě je také realizace
lze otevřít v sekci Život v pravé zjednosměrnění Jeronýmovy ulice,
horní části internetového odkazu kde dojde k vyznačení 35 míst
www.mesto-podebrady.cz. Více pro stání osobních automobilů.
informací přineseme v příštím Dále se projektují nová parkovací
vydání PN.
místa v ulici Dr. Horákové,“ uvedl
1. místostarosta Poděbrad Ivan Uhlíř. Text: Aleš Kubelka
Přestěhování odboru
Odbor správních činností oznamuje
následující změny v umístění svých
pracovišť:
1. Pracoviště přestupkové agendy
(komise k projednávání přestupků)
je přestěhováno z budovy radnice
do budovy u nádraží – náměstí
T. G. Masaryka 1130 („Pentagon“),
2. patro, č. dv. 210. Telefonní
a e-mailový kontakt zůstávají stejné.
Jednání přestupkové komise budou
probíhat v 1. patře této budovy.
Město investuje do sportu
Vedení města se v následujících
měsících chystá zvýšit podporu sportovních oddílů ve městě. Aktuálně se
připravuje výstavba nové kuželny na
stadionu U Radiostanice včetně
nového odkanalizování. V areálu
LTC Poděbrady mají být vyměněny
ventily a termohlavice otopné soustavy. Dosažené úspory z energií plánuje
vedení města rozdělit na činnost
sportovních klubů v Poděbradech. inzerce
Štolmířská 1382
Český Brod
› Takto si třídění odpadu vykládají lidé
v Mánesově ulici
služeb, že největší problém máme
u sběrných míst v Mánesově ulici,
Dr. Beneše u Slavíků, na parkovišti
u Savoye, náměstí 5. května a dále
v ulicích Východní a Za Nádražím
u Ovozelu,“ vypočítal David Bryxi
z Odboru vnitřních věcí. Lidé, kteří
Text: Redakce PN
Foto: Monika Langrová
Zprávy z města
odpadu vede následně k odkládání
jak tříděného, tak i dalšího odpadu
v okolí sběrných nádob. „Prakticky
se tak ve městě pravidelně vytvářejí černé skládky,“ uvedl dále Špinar.
Bohužel u nás není nastaveno
třídění odpadu tak, jako v daleko
ností EKO-KOM a Technickými
službami města Poděbrady, s. r. o.
Eko-kom poskytuje v rámci třídění
nové nádoby a městu finanční
příspěvky za třídění. TSMP
zajišťují výsyp nádob a odvoz Práce na zimním stadionu opět pokročily (na snímku).
vytříděného odpadu k recyklaci. Zda bude nová hala na Ostende hotová již před Vánoci,
ukáže čas.
by měly být osazeny koncem září.
Text a foto: Aleš Kubelka
Poté bude následovat opláštění haly
a nakonec instalace vlastní ledové
Poděbradský Hotel Golf club hostil začátkem září 9. setkání starostů a místostarostů
Začátkem září se probíralo finální plochy.
Středočeského kraje.
zaměření a úpravy pro umístění
„V tuto chvíli si netroufám odhakovové nosné konstrukce stropu dovat přesný termín dokončení
Text a foto: Aleš Kubelka
haly. „Ocelové vazníky budou stavby, přestože je harmonogram
pozinkovány, dovezeny na stavbu, prací dodržován. Vzhledem k tomu,
Přes 150 představitelů měst a obcí
zcela zaplnilo konferenční sál v areálu
golfového resortu v Poděbradech.
Úvodní řeč pronesl starosta Poděbrad
Ladislav Langr (na snímku). „Silný
stát je silný jen tehdy, pokud dobře
fungují obce. Mám ale pocit, že
v poslední době se stát spíše zabývá
sám sebou, vytváří si své vlastní
problémy a už ho nezajímá, co se děje šest let jsem působil ve funkci starosty bychom měli v roce 2014 na tento
na základní úrovni, která by měla být Příbrami,“ pronesl kromě jiného.
zcela nový program vyčlenit 30
nosnou úrovní kvalitního státu,“ řekl
Hejtman Řihák dále poukázal milionů korun.“
zpočátku. Dále si mimo jiné posteskl na priority ve vedení kraje a zmínil
Program pokračoval prezentanad fungováním Úřadu pro ochranu možnosti čerpání peněz z Evropské cemi řečníků o aktualitách v kraji,
hospodářské činnosti, veřejnými unie prostřednictvím Regionálního změnách ve finanční a daňové sprázakázkami nebo systémem čerpání operačního programu. „V příštím vě, financování a hospodaření obcí
financí z evropských fondů.
roce bychom chtěli na projekty měst, a měst, rozvoji obcí nebo územním
obcí a dalších organizací prostřed- plánování. „Chci, aby se spolupráce
Necelá miliarda pro obce
nictvím fondů vyčlenit celkem 850 kraje s obcemi ještě více prohloubila. smontovány a v celé délce osazeny že nový stadion má sloužit několik
Se svým projevem vystoupil také milionů korun. Půl miliardy korun Proto budu svolávat podobná setká- na betonovou nosnou konstrukci,“ dalších desítek let, považuji za
hejtman Středočeského kraje Josef bychom měli poskytnout z Fondu ní se starosty, na která pozvu také vysvětlil 1. místostarosta Poděbrad nepodstatné, zda k otevření
Řihák (rozhovor naleznete na straně 1, rozvoje měst a obcí. A v neposlední úředníky krajského úřadu. Ti staros- Ivan Uhlíř.
haly dojde o měsíc později.
pozn. red.), který nad akcí převzal řadě chceme v příštím roce zahájit tům přímo odpoví a pomohou jim
V současné době probíhají bourací Nechceme nutit dodavatele do
záštitu. „Vím, jaké problémy musíte takzvanou Akci H, která bude řešit jejich problémy,“ podtrhl přínos práce starých ochozů a provádí se zkrácení času výstavby, které by
řešit, neboť jsem vlastně jedním z vás. určena na pomoc středočeským setkávání vrcholných představitelů připojení nové haly na dešťovou mohlo mít za následek snížení
Ještě než jsem byl zvolen hejtmanem, dobrovolným hasičům. Celkem středočeských obcí hejtman Řihák. kanalizaci. První ocelové nosníky kvality díla,“ doplnil Uhlíř.
Zimák roste,
blíží se položení střechy
4
Lidé / Názory
www.podebradskenoviny.cz
12. září 2013
EKO Gymnázium oslaví 20 let zahradní
slavností, výstavou i mediálním fórem
Dvacáté narozeniny nestačí na střední škole oslavit žádný úspěšný student. S EKO Gymnáziem a Střední odbornou školou Multimediálních
studií Poděbrady může slavit letos na podzim každý. Jedná se totiž o výročí založení školy, která by se o radost z úspěšného dvacetiletého
fungování ráda podělila s žáky, jejich rodiči, pedagogy, absolventy, spolupracovníky i veřejností.
Text: Olga Havránková
Nestátní škola si sama vyšlapala
cestu českým vzdělávacím systémem a už tři roky jí kráčí po boku
zatím ojedinělá škola svého druhu
u nás SOŠ Multimediálních studií.
Právě obor Multimediální tvorba
se stal inspirací pro vrcholný bod
podzimních oslav školy: celore-
publikové Fórum Nových médií
a Multimediální tvorby. Setkání
vysokoškolských pedagogů, zástupců mediálních agentur a médií, které
spojuje právě oblast nových médií
a multimediální tvorby, zahájí tradici vzájemné výměny názorů a zkušeností 29. listopadu na poděbradském
zámku. Celodenní fórum pod záštitou starosty města vystřídá spole-
čenský večer na lázeňské kolonádě.
Když se od vrcholu oslav vrátíme
na začátek, můžeme se těšit na pátek
20. září, kdy se sejdeme v 17 hodin
na Zahradní slavnosti. Na zámecké
zahradě se v uvolněné atmosféře
babího léta představí nejprve školní talenty, po 18. hodině přivítáme
spolu s polabskými autory v pásmu
autorského čtení také veřejnost.
Poděbrady před 65 lety
V létě roku 1948 se v Poděbradech pořádala akce světového významu – celkem pět
týdnů – od středy 21. července do středy 25. srpna, se na zdejším zámku konal
mezinárodní seminář pořádaný Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu
(UNESCO). Tři roky po konci války se zde setkalo 44 osobností z oblasti pedagogiky
z 16 zemí, aby debatovaly o problematice předškolní a školní výchovy dětí od 3 do 13 let.
Text: Patricie Kubáčková
Poděbradský seminář tehdy probíhal paralelně s dalšími třemi – ve
Velké Británii, v USA a ve Venezuele. UNESCO těmito aktivitami
chtělo umožnit mezinárodní spolupráci a podnítit výměnu zkušeností
a poznatků pedagogů.
Za pozornost jistě stojí připomenout jména některých účastníků, např. dr. Åse Grudy Skardové, norské psycholožky ve funkci
ředitelky semináře, dále dr. Alvy
Myrdalové, švédské socioložky
a pozdější nositelky Nobelovy
ceny míru (za rok 1982), a v nepo-
slední řadě dr. Ruth Benedictové,
americké profesorky antropologie na Kolumbijské univerzitě,
v úloze poradkyně a přednášející.
Díla R. Benedictové (především
Kulturní vzorce, Chryzantéma
a meč) patří ke klasickým pracím
světové kulturní antropologie.
O této události informoval
tehdejší československý tisk (Rudé
právo, Naše pravda, Lidové noviny)
i věstník Unesco Courier vydávaný v Paříži v anglické, francouzské
a španělské verzi.
O zahájení semináře napsalo
tenkrát kupříkladu Rudé právo
z 22. července. Lidové noviny ze
4. srpna přinesly zprávu o tom, že se
členové mezinárodního semináře
rozhodli „věnovat jeden den svého
studijního programu žňové brigádě“.
Naše pravda zaznamenala 25. srpna
účast předsedy vlády Antonína Zápotockého s chotí na slavnostním večeru
se členy UNESCO, uspořádaného na
zakončení vychovatelského semináře.
Na dění v lázeňském městě
poté navázala Světová konference
pracovníků předškolní výchovy
pořádaná v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
(od 26. do 29. srpna), během které
byla založena Světová organizace
pro předškolní výchovu (OMEP).
Nejúspěšnější čtenáři
chodí na „Masaryčku“
Poté, co nymburský básník a novinář Lukáš Trejbal představí svou
novou knihu, se začne tančit. Zahrají kapely Sek jsi bombónky a poděbradští Flat Fly.
Na co se dívat bude také v současné budově školy Na Hrázi. Přijďte
se po 20. září podívat, jak vzniká
velkoformátová malba na sklo.
Seznámit se s prací našich studentů
Dobrovolníkům z různých koutů
světa učaroval lázeňský park
Koncem srpna navštívila Poděbrady skupinka dobrovolníků ze Španělska, Itálie,
Mexika, Ruska a Polska. Ti strávili dva týdny v Nymburce a okolí, z čehož jeden týden
s hendikepovanými dětmi a teenagery v letním táboře v Jizbicích u Nymburka.
Text a foto: Jan Hurych a Kateřina Zágorová (campleadři za INEX-SDA)
Již třetím rokem se do Jizbic na
Nymbursku během srpna sjeli
dobrovolníci z různých zemí světa,
aby strávili čas s tělesně postiženými dětmi, kterým za pomoci také
českých dobrovolníků asistovali
jak v každodenních potřebách,
tak s nimi trávili volný čas hrami
a různými aktivitami. Tento mezinárodní dobrovolnický projekt se
koná pod záštitou nevládní neziskové organizace INEX – Sdružení
dobrovolných aktivit ve spolupráci
s místní organizací Centrum pro
všechny, která pořádá mimo jiné
právě tábory pro hendikepované
děti a teenagery.
V rámci tábora proběhl výlet
do Poděbrad, kde dobrovolníky prováděl Jan Hurych – jeden
z campleadrů projektu, absolvent
GJP, který v Poděbradech strávil
své dětství. I když počasí ten den
Do projektu Čtení pomáhá je v současné době zapojeno více než 1 300 základních
a středních škol z celé České republiky. V žebříčku těch nejúspěšnějších jednoznačně
vede ZŠ T. G. M. Zdejší žáci za dobu fungování projektu svým čtením přispěli na
charitativní účely částkou přes půl milionu korun!
Text: Tereza Kůželová
Poděbradské děti ze zmíněné školy
od dubna 2011, kdy byl projekt
Čtení pomáhá spuštěn, úspěšně
absolvovaly více než 10 700 kontrolních testů a věnovaly tak na
dobročinné účely již téměř 537 tisíc
korun. V počtu registrovaných
žáků je pak poděbradská základní škola na druhém místě, první je
základní škola v Teplicích.
„Naše škola se do Čtení pomáhá zapojila již před dvěma lety.
Vyplňováním testů jsme chtěli
dětem zpestřit četbu, podívat se,
jak pozorně čtou a naučit je, že
pomáhat ostatním je důležité.
Když teď vidím, jak aktivní naši
žáci jsou, dělá mi to velkou radost,“
uvedla Pavlína Mladá, učitelka ze
Základní školy T. G. Masaryka
v Poděbradech.
Do projektu je aktuálně zapojeno téměř 138 tisíc mladých čtenářů
napříč celou republikou a také několik desítek dětí z poboček České školy
bez hranic v zahraničí. Do pětice
budou mít možnost o měsíc později také všichni příchozí do budovy
poděbradské radnice. Právě nově
otevřený prostor starého průchodu
do radnice a atrium zaplní výstava
studentských prací u příležitosti oslav 20. výročí založení školy.
Vernisáž otevře výstavu pro veřejnost v pátek 18. října. Už 20 let jsme
tu pro vás, bavte se s námi!
Blahopřání
Dne 5. září 2013
oslavila krásné 70. narozeniny
paní Anna Vilímková
z Poděbrad – Polabce.
K jejímu významnému jubileu
vše jen to nejlepší
a hlavně hodně a hodně zdraví
přejí manžel Jaroslav
a děti Jaroslav, Jiří a Marie
s rodinami.
venkovním aktivitám zrovna nepřálo, mezinárodní dobrovolníci si i tak
užili pěší procházku z Nymburka
kolem Labe až do Poděbrad, kde
si odpočinuli v místní cukrárně na
náměstí a pokračovali prohlídkou
zámku. V průběhu návštěvy samozřejmě nechyběla ochutnávka míst-
ní minerálky. Skupince mladých lidí
z různých koutů světa také učaroval
místní park, kde se vyfotografovali
u sochy T. G. Masaryka.
Více informací o dobrovolnické činnosti a možnosti zapojit
se do ní lze získat v Centru pro
všechny na adrese www.centrumprovsechny.cz nebo v INEX-SDA
na www.inexsda.cz.
Mateřské centrum Skřítek Poděbrady, Za Nádražím 763/III, Poděbrady
nejúspěšnějších škol se kromě Poděbrad a Teplic dostaly také základní
školy z Hranic na Olomoucku, Slavičína a Sokolova. „Dětem se za dva
roky existence projektu podařilo
načíst pro charity více než dvacet
milionů korun. Je vidět, že děti
i učitele náš projekt stále baví, za což
jsem velmi rád. Věřím, že takto pozitivně bude Čtení pomáhá pokračovat i nadále,“ uvedl
Martin Roman,
iniciátor a donátor
projektu.
Poděkování Mateřského
centra Skřítek
…aneb obliba příměstských táborů stále roste.
Text a foto: MC Poděbrady
existuje jistý kompromis mezi
školkou nebo školou a pobytovým
Školy a školky se opět zaplnily táborem zvaným příměstský tábor.
dětmi a rodiče si trochu oddechli Jeho výhody jsou nesporné. Děti si
s umístěním svých potomků, jež celý den užívají kolektivu vrstevmuseli o prázdninách stále řešit. níků, výletů, her a nejrůznějších
Ti, kteří neměli dostatečně dlou- aktivit, aby si večer mohly v klidu
hou dovolenou nebo hlídací členy lehnout do své postele. Také odparodiny (zlaté babičky!…) možná dají starosti s velkým balením zavazavzpomínají na tábor. Ten přiná- zadel, rodiče si mohou děti každý
ší dětem spoustu nových zážitků, den zkontrolovat, jak jejich ratolesti
dobrodružství i kamarádů. Ne vždy celý den prožily. A aby se měly co
však lze poslat děti na pobytový nejlépe, připravují pro ně dospělí
tábor, ať již z časových, fi nančních pestrý program. Naše Mateřské
či jiných důvodů, jako je například centrum Skřítek by proto touto
nízký věk dítěte. A právě proto cestou rádo poděkovalo všem, kteří
se na programu pro děti v tomto létě
podíleli. Děti absolutně nadchla
ukázka práce Poříční policie
Nymburk s možností vyzkoušet si
výzbroj i výstroj, práce s policejními
psy. Děkujeme též poděbradským
hasičům za jejich názornou ukázku, dále městskému psímu útulku,
Technickým službám města Poděbrady a mnohým dalším. Velký dík
patří samozřejmě městu Poděbrady
za laskavou fi nanční podporu.
PODĚBRADSKÉ NOVINY – TERMÍNY VYDÁNÍ
Číslo PN
PN 19
PN 20
PN 21
PN 22
redakční uzávěrka pro přispěvatele
16. 9.
30. 9.
14. 10.
28. 10.
termín vydání
26. 9
10. 10.
24. 10
7. 11.
Číslo PN
PN 23
PN 24
PN 25
PN 1/2014
redakční uzávěrka pro přispěvatele
11. 11.
25. 11.
9. 12.
30. 12.
termín vydání
21. 11.
5. 12.
19. 12.
9. 1. 2014
Redakce nezodpovídá za obsahovou a formální kvalitu příspěvků na této
straně, stejně jako za jejich pravdivost. Zveřejněné příspěvky vyjadřují subjektivní názor čtenářů. Redakce si vyhrazuje právo vymazat jakoukoliv část
příspěvku v případě, že je rasistický, navádí ke kriminálním činům nebo jinak
porušuje všeobecné etické normy. Pokud příspěvek přesáhne délku normostrany (1 800 znaků), bude jeho zbylá část otištěna na internetových stránkách
www.podebradskenoviny.cz. Uvítáme Vaše příspěvky, nápady, ohlasy a připomínky na adrese: [email protected]
Lidé / Události
www.podebradskenoviny.cz
5
12. září 2013
Rozloučení s prázdninami v Symfonii:
zábava pro malé i velké
Poslední srpnový den se v Domě dětí a mládeže Symfonie a jeho bezprostředním okolí uskutečnila akce
s názvem „Rozloučení s prázdninami“. Setkání plného balónků, sportovních i výtvarných aktivit, ale také
informací o možnostech dalšího vzdělávání dospělých se zúčastnilo na 500 rodičů a přibližně dvakrát tolik dětí.
Text a foto: Lucie Procházková
Jak Poděbradským novinám řekla
jedna z hlavních koordinátorek
projektu Hozená rukavice Pavlína
Špeldová, šlo v podstatě o landartové (krajinné umění s využitím přírodních prvků, pozn. red.)
a streetartové zakončení Veletrhu
dalšího vzdělávání spojené s oslavou konce prázdnin. „Hlavní
myšlenkou, která vedla k tomuto
propojení, bylo uspořádat akci
pro děti a tím nalákat rodiče,
aby přišli a dozvěděli se užitečné
informace o možnostech dalšího
vzdělávání,“ vysvětlila Špeldová a doplnila, že se v prostorách
DDM Symfonie prezentovalo
šestnáct vystavovatelů, z toho
čtyři z nich se účastnili osobně.
Pozorný čtenář PN si určitě
pamatuje, že podnik ve stejném
duchu se měl uskutečnit na kolonádě již na začátku června společně s oslavou Dne dětí. Tehdy ho
však doslova „rozpustil“ déšť.
Organizátoři se proto rozhodli zopakovat jej na konci srpna.
„Z vystavovatelů se mohla fyzicky zúčastnit pouze třetina těch
původních. Ale stanovišť pro děti
bylo stejně. Proto si moc vážíme
všech partnerů, kteří neváhali
a přijeli se do Poděbrad prezentovat i podruhé,“ zdůraznila
koordinátorka. Na akci se podílely například společnosti Elektro Oáza, M&M Reality, Polabské
mlékárny, dále občanské sdružení Centrum pro všechny nebo
Mateřské centrum Skřítek.
Stanovišť pro malé návštěvníky
bylo celkem třiadvacet s výtvarnou a sportovní náplní. Děti
házely na koš, skákaly v nafukovacím hradu i na trampolíně,
chodily po visutém plochém laně
(tzv. slackeline) a hrály kuželky.
Výtvarně se mohly zapojit do
tvorby skulptury z rukavic, malby
obrazů pomocí balónků naplněných barvou a šipek nebo vysekávání obří rukavice na protilehlé
travnaté ploše. „Tímto jsme navázali na úplný začátek veletrhu,
kdy jsme vytvořili rekordní obří
rukavici z malých rukaviček na
louce u hydroelektrárny. Dnes
se mohl každý příchozí projet se
sekačkou na trávu a podílet se tak
na vytvoření ještě větší ‚přírodní‘ rukavice. Děti pracovaly pod
dozorem rodičů nebo našeho
správce Martina,“ uvedla Špeldová. Hned nato si pochvalovala,
že napodruhé už se počasí skvěle
vydařilo.
Kouty mají krásné
dětské hřiště
Prolézačky, houpačky, skluzavky. Koutečtí kluci a holky
se mají kde „vyřádit“.
Text: Jitka Dubinová | Foto: Steven Ibinson
Nové hřiště pro děti bylo v obci nedaleko Poděbrad otevřeno v neděli
1. září tradičním přestřihnutím pásky
místostarostkou Helenou Rybářovou.
I přes nucené zrušení části programu
z důvodu nepříznivého počasí se při
uvedené příležitosti sešla téměř čtyřicítka dětí, na které čekalo nejen malo-
vání na obličej a limonáda zdarma,
ale především nové hrací prvky. Ty
byly zakoupeny z dotace od občanského sdružení MAS Svatojiřský les,
o jejíž získání se velice zasloužila právě
místostarostka obce. Velký dík patří
také rodičům a dětem, kteří pomáhali
při rekonstrukci hřiště.
Jaký byl začátek nového školního Když se člověk musí
roku na ZŠ T. G. Masaryka?
běžné věci učit znovu…
O tom, že nový školní rok začal na ZŠ T. G. Masaryka s novou paní ředitelkou,
informovaly již minulé Poděbradské noviny. Proto bych ráda zmínila pouze několik
aktualit ze začátku školního roku.
Text: Mgr. Radka Martínková,
tř. uč. 9. C, za kolektiv pracovníků ZŠ
TGM | Foto: ZŠ T. G. M. Poděbrady
První školní den navštívil budovu ve
Školní ulici starosta města Ladislav
Langr. Nejprve pozdravil učitele ve
sborovně, následně popřál žákům
9. C hodně studijních úspěchů
a šťastnou ruku při volbě budoucí
střední školy. Milá byla také jeho
přítomnost v prvních třídách, kde
společně s paní ředitelkou popřál
žákům a jejich rodičům hodně štěstí
do další práce. Aby na to měli dostatek energie, upekly paní kuchařky
pro každého prvňáka sladký muffin.
Prvňáčky na Žižkově přivítala
jménem školy zástupkyně ředitelky
Mgr. Jana Smíšková. Novinkou pro
některé první třídy bude letos nově
vyučované písmo Comenia Script
a genetická metoda čtení.
Již tradičně vyjeli hned první
Knižní novinka
Zdislava Kodešová:
Zvířátka sportují
Autorkou veselé knížky pro
děti o zvířátk ách, kte rá
dovedou sportovat – rády
a krásně se
pohybují: létají,
skáčou, běhají, plavou, lezou…,
je dlouholetá členka poděbradského Sokola, trenérka a cvičitelka Zdislava Kodešová. Sama
ke své nedávno vydané publikaci
uvádí: „Od dětství jsem sportovala, trénovala gymnastiku, atletiku a pochopitelně i závodila.
Sokolovna byla mým druhým
domovem. V pozdějším věku
jsem se pak věnovala trénování
mládeže. A nyní, když už mám
na krku osm křížků a nejde mi
hýbat se jako zamlada, než večer
usnu, ‚cvičím‘ se zvířátky. Je to
pro mne duševní pohyb a přináší mi radost. Tak jsem se přes
kotrmelce a přemety dopracovala k této knížce.“
Knihu „Zvířátka sportují“ vydalo
nakladatelství Agentura KRIGL
a je k dostání v poděbradských
knihkupectvích. (mol)
školní týden na adaptační kurz
žáci 6. ročníků. V Penzionu Seletice strávili 3 dny plné různých aktivit – vzájemného poznávání a sportování. Navštívili také myslivnu
v Jabkenicích, ZOO Chleby,
rozhlednu Romanka v Hrubém
Jeseníku.
V plném proudu je práce v rámci
projektu Šikovné děti spolufi nancovaného Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR.
Díky němu se žáci 1. až 9. ročníků budou učit již od září pracovní vyučování a pracovní činnosti
v půlených hodinách při menším
počtu žáků. Svoji činnost také
zahájí bezplatné kroužky pro děti,
a sice kroužek zemědělských, technických a domácích činností, vždy
ve středu odpoledne. Ke změně
došlo ve vedení projektu – koncem
srpna dohodou z vlastního rozhodnutí odešli Mgr. Jindřich Monček
a Mgr. Lucie Slauková. Stávající
tým tedy bude doplněn o nové
pracovníky.
Do nového školního roku přejeme
všem žákům, rodičům i učitelům
hodně pracovních úspěchů.
Poděbradské noviny uveřejňují další ze skutečných příběhů v rámci projektu
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města.
Text: Anna Hrochová, Komunitní centrum Luxor Poděbrady
Pan K. navštívil v říjnu 2011 naše
komunitní centrum (KC) na doporučení své známé, která jej už dříve
využila. Postihla ho cévní mozková
příhoda, po níž mu zůstaly problémy
s komunikací a zhoršená schopnost
vybavování si důležitých událostí
života. Také špatně rozuměl psanému
textu. V době návštěvy neměl zajištěn
žádný příjem, z původní práce odešel,
ale do nového zaměstnání díky nemoci nestihl nastoupit. V jejím průběhu
byl evidován na úřadu práce a pobíral
podporu v nezaměstnanosti. Z evidence úřadu práce byl vyřazen, protože se
nedostavil na domluvenou schůzku,
což bylo způsobeno jeho zdravotními
obtížemi. Pan K. se této situaci nedovedl bránit a vysvětlit, co se stalo. V době
první návštěvy KC mu finančně vypomáhala rodina. Dlouhodobě však
nemohla jeho náklady pokrývat.
Přáním pana K. bylo získat s naší
pomocí nějaký příjem – invalidní
důchod a poplatit různé nedoplatky
a dluhy, které mu vznikly za dobu
nemoci. Doporučili jsme mu spolupracovat s ergoterapeutem centra v rámci
služby sociální rehabilitace, aby se
zlepšila jeho komunikace s okolím
a mohl se lépe začlenit do společnosti
inzerce
a být soběstačný. Zpočátku spolupracoval hlavně se sociální pracovnicí
KC, jež mu pomohla vyřídit žádost
o invalidní důchod, změnu trvalého
bydliště v občanském průkazu a zjistit
nedoplatky na zdravotním pojištění
a možné dávky, než mu bude přiznán
invalidní důchod. Pan K. si podle jejích
instrukcí sám vyřídil změnu trvalého bydliště v občanském průkazu.
Pracovnice zjistila, že lze požádat
o dávky hmotné nouze, ale musel by
se znovu evidovat na úřadu práce.
Pan K. se rozhodl, že nejprve počká
na vyřízení invalidního důchodu,
případně požádá ve spolupráci se
sociální pracovnicí o dávky později.
Počátkem února 2012 byl pozván
k posudkovému lékaři. Po poradě se
sociální pracovnicí, které dokumenty
by neměl zapomenout, se odhodlal jít
sám na lékařskou prohlídku. Sociální
pracovnice byla dle potřeby na telefonu. Lékař mu přiznal třetí stupeň
invalidity. Poté pan K. čekal na výměr
důchodu, aby následně mohl řešit
různé nedoplatky, jež mu vznikly.
Sociální pracovnice mu vysvětlila, jak
má vyřídit nedoplatek na zdravotním
pojištění a nájmu, které mohl uhradit
ze zpětného doplatku invalidního
důchodu.
Další problém nastal, když panu
K. přišel dopis o exekučních srážkách
z invalidního důchodu. Nerozuměl
mu, nevěděl, proč má exekuci, a byl
velmi rozrušen. Sociální pracovnice
mu obsah dopisu vysvětlila a kontaktovala firmu, jež úhradu nárokovala. Zjistila, kde vznikl dluh. Díky tomu, že měl
pan K. zařízen invalidní důchod, mohl
dluh rovnou splácet formou exekuč-
ních srážek z důchodu. Splácení bude
trvat přibližně šest let. Klient zůstává v kontaktu se sociální pracovnicí,
protože špatně rozumí obsahům textů
dokumentů, které dostává. Žije sám,
s rodinou komunikuje minimálně.
V rámci služby sociální rehabilitace
se pan K. naučil vyplňovat složenky,
podací listy a různé formuláře, jež
potřebuje v běžném životě. Protože
používá jen naučené věty, vypadá to, že
se domluví a nemá problémy s komunikací. Při delším rozhovoru se však
ukáže, že tomu tak není a někdy má
problémy porozumět i mluvené řeči.
V současné době trénuje s terapeutem
pojmenovávání předmětů kolem sebe
a zapojování těchto naučených slov do
běžného hovoru. Vede si deník, v němž
má napsaná důležitá slova, na něž se
může dle potřeby podívat. Díky pravidelné spolupráci s ergoterapeutem si
osvojil určitý řád a zvládá pravidelné
docházení do komunitního centra.
Sociální rehabilitace bude pokračovat
a nácvik soběstačnosti v běžném životě se přizpůsobuje dle přání a situace
klienta, kterou zrovna prožívá.
Tato aktivita je podpořena z projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí
CZ.1.04/3.1.03/78.00009.
Pozn. red.: Rozhovor s autorkou textu
Annou Hrochovou včetně kontaktů na
Komunitní centrum Luxor Poděbrady a jednotlivé lektorky jsme uveřejnili
v minulém vydání PN (29. 8.).
Další díl seriálu „Jak se žilo
v Poděbradech za mého dětství“
autorky Jany Hrabětové uveřejníme v PN 26. 9.
Milí hosté, zveme Vás do naší kavárny – restaurace ve stylu 30. let, nacházející
se v národní památce Nádraží Poděbrady. Přijďte ochutnat lahodné nápoje,
kávu a čaje značky Julius Meinl, naše speciality a dezerty připravované podle
originálních receptů české i mezinárodní kuchyně. Pokocháte se skvostným
panoramatickým výhledem na lázeňský park v nekuřáckém prostředí
s příjemnou stylovou hudbou. Dětský koutek i venkovní hřiště, wifi, denní
tisk a snaživá obsluha je připravená jen pro Vás. Zorganizujeme pro Vás
rodinné oslavy, firemní setkání, školní srazy, svatby, rauty, konference ...
Otevřeno denně 9 – 22 hodin.
www.cafecharlottepodebrady.cz | telefon : 777 332 106
6
Kultura / Akce
www.podebradskenoviny.cz
12. září 2013
Program 20. koncertní sezony
krásné hudby
Program koncertů krásné hudby Společnosti Otakara Vondrovice, o. s., zahajuje v říjnu
a nabízí devět nevšedních uměleckých zážitků pro všechny generace.
Dramaturgie jubilejní 20. koncertní sezony je velmi pestrá co do repertoáru i účinkujících umělců. Je koncipována tak, aby uspokojila náročného posluchače bez ohledu na generační příslušnost a kulturní orientaci. Programy jednotlivých koncertů připomínají výročí Roku české hudby, vystupují v nich
umělci velmi zkušení, ale ve značné míře i mladí, jako sólisté nebo komorní hráči. Většina krásných hudebních večerů bude v Divadle Na Kovárně,
duchovní hudba zazní v akusticky vynikajícím chrámu Povýšení sv. Kříže. Začátky koncertů plánujeme na 19. hodinu a to vždy v úterý.
Předprodej abonentních vstupenek zahájíme 16. září v přízemí knihovny. Abonentní vstupné zůstává ve výši 400 korun za 9 koncertů díky pochopení
sponzorů, mecenášů a nadací.
Zájezdy na veřejné generální zkoušky České filharmonie jsou předobjednány v počtu 50 na tyto termíny: 8. ledna 2014 G/4, 5. března 2014 G/6, 9. dubna 2014 G/8.
15. října 2013 / Divadlo Na Kovárně / 19.00
Klavírní recitál Miroslava Sekery
Zahajovací koncert 20. koncertní sezony je věnován památce
Prof. MUDr. Otakara Vondrovice (narozen v Poděbradech 1908). Uslyšíme skladby, které připomenou umělecké působení poděbradského lékaře
a vynikajícího klavíristy. Zazní díla Mozartova, Beethovenova, Janáčkova,
Chopinova. Interpret Miroslav Sekera navštěvoval hudební školu v Praze
od 4 let a věnoval se současně klavíru a houslím. V 6 letech byl vybrán do
role mladého Mozarta v slavném Formanově fi lmu Amadeus, kde hraje na
oba nástroje. Ve 12 letech se rozhodl věnovat se klavíru, vystudoval konzervatoř, AMU, dnes patří mezi vynikající sólisty, komorní hráče a pedagogy.
12. listopadu 2013 / Divadlo Na Kovárně / 19.00
Prague cello quartet
Na podzim roku 2006 debutovali čtyři mladí violoncellisté v Praze
v paláci Žofín a měli senzační úspěch. Tak vzniklo kvarteto (Ivan Vokáč,
Jan Zemen, Petr Špaček a Jan Zvěřina), které si dalo za cíl přivést ke
kvalitní hudbě posluchače všech věkových skupin a srozumitelnou
cestou jim ukázat, že i klasická hudba se dá poslouchat. Každý hráč se
stal aranžérem skladeb různých směrů od jazzu přes fi lm až k velkým
skladatelům klasické hudby. Hlavní hybnou silou originálního kvarteta
je potřeba tvořit originálně, bezprostředně, s radostí a kvalitou. Plně
využívají možností svého nástroje, jehož rozsah je blízký lidskému hlasu
a pokrývá tak basovou škálu i vysoké polohy houslí.
3. prosince 2013 / Divadlo Na Kovárně / 19.00
Afflatus kvintet
Roman Novotný – flétna, Jana Brožková – hoboj, Vojtěch Nýdl – klarinet, Ondřej Roskovec – fagot, Radek Baborák – lesní roh. Začínali
jako studenti a prosadili se již v defi nitivním obsazení v roce 1997, kdy
zvítězili v mezinárodní soutěži ARD v Mnichově. Téhož roku získali
cenu Českého spolku komorní hudby za mimořádné mistrovství hudby
20. století. Po 2 letech se představili na Pražském jaru a vyšla jim první
deska v Supraphonu. Následoval japonský koncertní debut a začátek
pravidelné spolupráce s tamní nahrávací fi rmou Octavia Records. Dnes
jsou tito vynikající interpreti na vrcholu své umělecké kariéry a jsou
spokojeni, když mají pocit, že hraje „jeden“. Na tomto „šestém“ nástroji
se stále zdokonalují, je to nekonečná, ale zajímavá umělecká práce.
Převládá u nich pocit „relaxu“ od velkého symfonického orchestru,
kde nemají vliv na to, kam se hudba valí. V kvintetu jsou si mnohem
blíže a mohou uplatňovat svoje nápady, kterých mají stále dost a dost.
23. prosince 2013 / Chrám Povýšení sv. Kříže / 19.00
Vánoční koncert
Ani o letošních Vánocích nemůže chybět Česká mše vánoční od
J. J. Ryby. Stala se nedílnou součástí vánoční pohody a v podání Pěveckého sboru, Orchestru a Sboru absolventů Gymnázia Jiřího z Poděbrad přiláká do chrámu rekordní návštěvu. Je až neuvěřitelné, že mezi
interprety vidíme tváře absolventů, kteří studují na vysokých školách
a přitom navštěvují zkoušky a přispívají svými hlasy a nástroji ke krásně
vybarvenému zvuku sboru i orchestru. 22. prosince uvedou „Rybovku“
ve Vídni. Velké zásluhy má Dr. Jaroslava Dunovská, která svou obětavou
prací získává v dnešní hektické době žáky pro pěstování a provozování
krásné hudby. „Uděl nám všem spokojenost, vlej do našich srdcí svornost, abychom se milovali, tím jen Tebe vyznávali.“
14. ledna 2014 / Divadlo
Na Kovárně / 19.00
Trojanovo trio
Koncert k 30. výročí úmrtí skladatele. Pavel Hůla – housle, Petr
Paulů – kytara, Ladislav Horák –
akordeon. Společný zájem o dílo
Václava Trojana ovlivnil v roce
2006 vznik tria tohoto obsazení.
Po koncertě k Trojanovu jubileu
označila odborná kritika uvedené
nástrojové seskupení jako Nové
Trojanovo trio. V současné době je
daný soubor zván na mnohá česká
i zahraniční podia a festivaly. Pavel Hůla (1952) vystupuje jako sólista
s předními orchestry, komorní hráč a od roku 2006 působí pedago-
gicky na pražském HAMu. Petr Paulů (1956) absolvoval konzervatoř
v Plzni, HAMu v Praze a od roku 1983 je profesorem kytarové hry na
Pražské konzervatoři. Pravidelně koncertuje doma i v zahraničí, kde
pořádá mistrovské kurzy. Ladislav Horák (1966) absolvoval Pražskou
konzervatoř a Západočeskou univerzitu v Plzni, koncertuje sólově
nebo spolupracuje s komorními a orchestrálními tělesy. Pedagogicky působí na Pražské konzervatoři, kde zastává od roku 2005 místo
zástupce ředitele.
25. února 2014 / Divadlo Na Kovárně / 19.00
Smyčcové kvarteto českých filharmoniků
Kvarteto bylo založeno v roce 1992, po generální výměně v roce 2011
se ujal prvních houslí koncertní mistr Josef Špaček jun., druhých houslí
Milan Vavřínek, violy Jan Šimon a violoncella Josef Špaček sen. Omlazený soubor hodlá pokračovat v popularizaci a špičkové interpretaci známé
i neznámé, vážné i nevážné, ale vždy krásné hudby u nás i v zahraničí.
Josef Špaček jun. patří mezi absolutní špičku mladé generace houslistů.
Po důkladném studiu doma i v USA vyhrál velmi přesvědčivě konkurz na
koncertního mistra ČF. Vedle této prestižní role se věnuje úspěšně sólové
kariéře. Milan Vavřínek se věnoval komorní hře již na Pražské konzervatoři a jako student vyhrál konkurz do 1. houslí ČF. Jan Šimon absolvoval
violu u prof. Motlíka, působil v několika orchestrech a zakotvil trvale
v ČF. Je členem několika komorních souborů a spolupracuje s předními
sólisty. Josef Špaček sen. absolvoval konzervatoř v Brně, pokračoval na
JAMU a začal uměleckou kariéru jako komorní hráč. V roce 1990 se stal
členem ČF a zastává zde funkci zástupce koncertního mistra.
STRUČNĚ
Josef Jína dirigoval
a přijímal gratulace
Za velkého zájmů diváků se o první zářijové
neděli na lázeňské kolonádě uskutečnil koncert
Big bandu Josefa Jíny.
Vystoupení naplněné
příjemnými swingovými melodiemi rovněž
připomnělo kapelníkovo životní jubileum. Mezi mnoha gratulanty se objevil i starosta města
Ladislav Langr. Část koncertu si vyslechla také skupina honorárních
konzulů, kteří navštívili Poděbrady.
Text a foto: Milan Čejka
Na ostrově zahrál svérázný písničkář
Ve středu 21. srpna se na otevřené scéně uprostřed Labe konal koncert
českého písničkáře a kytaristy Xaviera Baumaxy. Jeho atmosféra byla
velmi příjemná, sám Xavier ji několikrát pochválil a přidal pro stohlavé
publikum i starší skladby, které již dlouho nehrál. Do svého klasického
repertoáru zařadil i několik cover verzí od Johnyho Cashe či Lou Reeda.
I když po celou dobu všichni seděli včetně samotného umělce, jenž si
pár dní před koncertem poranil nohu, konečného potlesku se mu dostalo
od všech vestoje.
Text: (orga) | Foto: Julie Slauková
25. března 2014 / Divadlo
Na Kovárně / 19.00
České filharmonické
kvarteto
Kvarteto vzniklo z iniciativy členů
ČF Zuzany Hájkové, Jiřího Posledního (viola) a Jakuba Dvořáka
(violoncello). Primáriem se stal
významný houslový virtuos Pavel
Eret. Výborné individuální dispozice všech hráčů a jejich dlouholeté zkušenosti v komorní hře jsou
zárukou prvotřídní interpretace především české hudby a Mozarta.
Soubor vystupuje pravidelně v komorních cyklech ČF, na festivalech
a koncertech pro KPH. Navštívil již Velkou Británii, Lucembursko,
Německo a Japonsko, kde se účastnil projektu Terapie Mozartem.
15. dubna 2014 / Divadlo Na Kovárně / 19.00
Janáčkovo trio
Tento soubor vznikl v roce 2001 z podnětu klavíristky Markéty Janáčkové, od roku 2011 hraje housle Irena Herajnová, zástupce konc. mistra
ČF, na violoncello Marek Novák. Repertoár tria zahrnuje skladby všech
období – od baroka až po hudbu 21. století. Janáčkovo trio vystupuje
pravidelně v Česku i v zahraničí (Francie, Španělsko, Kanada, Německo), v rámci Českého spolku pro komorní hudbu uvádí premiéry českých
skladatelů v Rudolfínu, natáčí pro Český rozhlas.
27. května 2014 / Kongresový sál Lázeňská
Kolonáda / 19.00
Belfiato Quintet
Otto Reiprich – flétna, Jan Souček – hoboj, Jiří Javůrek – klarinet,
Ondřej Šindelář – fagot, Kateřina Javůrková – lesní roh. Tento soubor
vznikl v roce 2005, tvoří jej studenti HF AMU v Praze. V letech 2007–
2009 vedl kvinteto na Pražské konzervatoři sólofagotista České fi lharmonie a člen Afflatus kvinteta Ondřej Roskovec. V současné době
spolupracují mladí umělci s prof. Koutníkem a Pokorným, v roce 2010
získali 1. cenu na soutěži Antonína Rejchy. Všichni členové souboru
působí velice úspěšně jako sólisté, účastní se mistrovských kurzů doma
i v zahraničí a setkáváme se s nimi u pultů našich předních orchestrů.
Soubor je doporučen Českým hudebním fondem pro koncerty pořádané Kruhy přátel hudby.
Jiří Navrátil, předseda Společnosti Otakara Vondrovice, o. s.
Poděbradský stolní kalendář pro rok 2014 je již v prodeji na obvyklých
prodejních místech. Předkládáme Vám v něm výběr zajímavých vil,
které v době zlaté éry poděbradských lázní proslavily město stejně jako
prameny a park. Většina z nich byla postavena v tehdy módních a oblíbených stylech secese, funkcionalismu nebo kubismu jako lázeňské
penziony nebo se při jejich výstavbě počítalo alespoň s pokojíky pro
ubytování klientů lázní. Až na pár výjimek se tyto domy nacházejí
v městské památkové zóně nebo přímo v zóně lázeňské, která obklopuje
centrální lázeňský park. Jejich dnešní podoba dokazuje, že genius loci
lázeňského města se ještě nevytratil.
U příležitosti 790. výročí první písemné zmínky o Poděbradech
Městské kulturní centrum pořádá
Všeobecnou poděbradskou výstavu.
Instituce, organizace, zájmové spolky, sportovní kluby,
církve, soukromníci (např. sběratelé), kteří mají zájem
se na výstavě prezentovat, mají příležitost se přihlásit na
adrese [email protected] nebo přímo v kancelářích Městského kulturního centra na prvním zámeckém
nádvoří už jen do 18. září.
Všeobecná poděbradská výstava bude zahájena
v prostorách poděbradského zámku 29. září v 16 hodin.
ABONMÁ 2013–2014
Výběrová řada & Zábavná řada
Foto: Daniel Havel
V Divadle Na Kovárně se v zajímavých inscenacích „Zábavné řady“:
Mínus dva, Vyhazovači, Oddací list, Láska, Rusalka a „Výběrové
řady“: Poslední romance, Denně, Druhý příběh, Na mělčině a Zločin
lorda Artura Savila představí herci jako Boleslav Polívka, Milan Lasica, Ondřej Brzobohatý, Taťjana Medvecká, Karel Heřmánek, Ivana
Chýlková, Martin Dejdar, Jiří Lábus, Alena Vránová, Petr Kostka, Petr
Čtvrtníček, Igor Chmela, Zuzana Bydžovská, Eva Holubová, Vladimír
Javorský, Iva Janžurová, Miroslav Vladyka nebo Dana Syslová.
Více informací najdete na www.divadlopodebrady.cz.
! Ušetříte až 900 korun od klasického vstupného !
Abonentní vstupenky je možné zakoupit pouze v Kavárně Na Zámku na
1. nádvoří v provozní době od 14 do 19 hodin.
Kultura / Akce
www.podebradskenoviny.cz
12. září 2013
POZVÁNKY
ZÁMECKÝ BIOGRAF
V čajovně vystavuje studentka multimédií
12.–15. 9. / Čt–Ne
NEPROMÍTÁ SE
V Čajovně Setkání na Jiřího náměstí je až do 6. října k vidění výstava autorských obrazů Daniely Svitákové (SOŠ Multimediálních studií Poděbrady),
jejímž tématem je „Společnost a lidé“. (lup)
16. 9. / Po / 19.00
ONE DIRECTION: THIS IS US – 3D
Dokumentární / VB / tit. / přístupný / 92 min. / 150 Kč
Hudební 3D fi lm o momentálně nejslavnější chlapecké popové skupině
One Direction natočil režisér Morgan Spurlock, tvůrce kultovního
dokumentu Super Size Me. Fanoušky a hlavně fanynky této britské kapely
čekají strhující záběry z koncertních pódií i ze zákulisí velkolepých show.
Chybět nebude ani komorní pohled do soukromí pětice sympatických
mladíků.
17.–18. 9. / Út–St / 19.00
NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
Drama / Itálie / tit. / od 12 let / 124 min. / 110 Kč
Virgil Oldman je světově uznávaný znalec v oblasti výtvarného umění
a starožitností. Ve svém osobním životě je však uzavřeným samotářem
pronásledovaným mnohými obsesemi. Nikdy se nedokázal sblížit
s jiným člověkem, není schopný s někým spolupracovat a v životě se
nezamiloval do jediné ženy. Jeho okolí jej tedy považuje za výstředního
génia. Režie: Giuseppe Tornatore, hrají: Geoff rey Rush, Jim Sturgess,
Sylvia Hoeks
Zámek a skanzen ožijí dožínkovou slavností
V přerovském zámku a přilehlém skanzenu se v sobotu 14. září od 10 do
18 hodin koná dožínková slavnost. Účastníci tradiční akce se díky mnoha
dobrovolníkům v dobových kostýmech přenesou o sto let nazpátek a zažijí
atmosféru polabské sklizňové veselice, současně budou moci zdarma
navštívit interiér a nádvoří přerovského zámku, který se veřejnosti otvírá
jen příležitostně. Na návštěvníky slavnosti dále čekají výstavy, koncerty
vážné i folklórní hudby, dobrodružné soutěže pro děti, ukázky řemesel
nebo historické vysílání rozhlasu. Hlavním lákadlem pak určitě bude
dožínkový průvod, který půjde ze skanzenu na zámek, kde sličná děvčata
předají dožínkový věnec zámeckému pánu Ludvíku Salvátoru (14.00–
14.30 hodin). Nebudou chybět ani stánky s místními specialitami, zeleninou a rukodělnými výrobky. Vstupné do areálu skanzenu je 110 korun
pro dospělé, 60 korun pro školáky, studenty a seniory, rodinné vstupné
pak 280 korun (2 dospělí a 2–3 školáci), předškoláci mají vstup zdarma.
Více informací na www.polabskemuzeum.cz.
Text: Irena Gregárková, organizátorka akce a místostarostka obce
Foto: Josef Gregárek
Kolonáda se rozezní áriemi a heligonkami
V sále Kongresového centra Lázeňská Kolonáda se opět představí oblíbení Staropražští heligonkáři. Pod vedením Štěpána Kozáka zahrají
jihočeské, moravské a staropražské písničky. Koncert se koná v sobotu
14. září od 14.30 hodin.
O týden později 21. září pořadatel, Lázně Poděbrady, a. s., nabídne
ve zmíněném sálu pro změnu koncert nazvaný Hudba pod hvězdami.
V programu, který začne v 19 hodin, zazní známé árie a písně v podání
sopranistky Petry Froese. Na klavír ji doprovodí Martin Fila.
Vstupné na jednotlivé koncerty je 60 korun.(čej)
Milovníkům krásné hudby
zahraje Trio Martinů
V úterý 17. září od 19 hodin se
v Divadle Na Kovárně představí
skvělé Trio Martinů ve složení Petr
Jiříkovský – klavír, Pavel Šafařík –
housle a Jaroslav Matějka – violoncello. Na programu jsou skladby:
V. Novák – Trio quasi una Ballata,
op. 27; B. Martinů – Trio č. 2 d moll,
H. 327; A. Dvořák – Trio B dur, op. 21. Na koncert zvou všechny milovníky
krásné hudby pořadatelé a Společnost Otakara Vondrovice, o. s.
Trio Martinů vzniklo na pražské konzervatoři v roce 1990 nejprve
pod názvem Academia Trio a nyní je jedním z nejvyhledávanějších
evropských komorních souborů. Rozsah hudebních aktivit jednotlivých
členů nebyl nikdy omezen pouze na vystoupení či nahrávky souboru.
Petr Jiříkovský často vystupuje sólově nebo společně s jinými umělci,
například s houslistou Pavlem Šporclem, a od roku 2008 se zaměřuje
rovněž na svoje profesionální aktivity v oblasti dirigování. Pavel Šafařík
a Jaroslav Matějka jsou členy Pražského komorního orchestru a Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, kde oba zastávají pozici zástupce
koncertního mistra. Nahrávají pravidelně pro Český rozhlas a jako
členové PKO a FOK koncertují často v zahraničí.
Text: Věra Topilová | Foto archiv
Na zámku se konají prohlídky při svíčkách
Zámek Radim nabízí večerní prohlídku svých prostor při svíčkách. Návštěvníci poznají atmosféru šlechtického sídla jako za dávných časů. Jednotlivé
komnaty představí komorná, správce nebo zámecká paní. Kuchařky pak dají
nahlédnout pod pokličku a možná se najde i něco dobrého na ochutnání.
Zájemci si odnesou domů na vyzkoušení dobové recepty. Prohlídky se konají
v sobotu 21. září a rezervace míst je nutná na telefonu 774 607 650 nebo na
emailu: [email protected] Délka prohlídky je asi 50 minut. (čej)
DIVADLO NA KOVÁRNĚ
12.–15. 9. / Čt–Ne
FEMAD
42. ročník celostátního festivalu mladého amatérského divadla.
Cena vstupenky (jednotlivá představení): 60 Kč
17. 9. / Út / 19.00
TRIO MARTINŮ
Informace o koncertu v rubrice „Pozvánky“
Cena vstupenky: 120 Kč (důchodci a abonenti S. O. V. 100 Kč)
19. 9. / Čt / 19.30
PETR SPÁLENÝ A APOLLO
BAND
Cena vstupenky: 290 Kč
(předprodej), 340 Kč
7
19.–20. 9. / Čt–Pá / 19.00
BERGMAN A MAGNANI: VÁLKA VULKÁNŮ
Dokumentární / Itálie / tit. / přístupný / 52 min. / 90 Kč
Režisér Francesco Patierno v tomto nápaditém dokumentu sleduje
rivalitu dvou konkurenčních fi lmových produkcí, ve kterých hrají herecké
persony Anna Magnaniová a Ingrid Bergmanová. Obě zároveň tvoří
milostný trojúhelník se slavným neorealistickým režisérem Robertem
Rossellinim, který v době skandálu jeden z fi lmů režíruje.
21.–22. 9. / So–Ne / 17.00
JAK SE STÁT RYTÍŘEM
Animovaný / Španělsko / dab. / přístupný / 96 min.
I kluci ve středověku měli své touhy. Justin se rozhodl být rytířem jako
jeho dědeček, přestože otec mu vytyčil výnosnou dráhu právníka. Justin
se tedy na vlastní pěst vydává za svým snem, aby podstoupil výcvik a stal
se opravdovým rytířem v brnění. Při své pouti potká odvážnou dívku
Taliu, podstoupí náročný trénink a pozná, že je více cest, jak dosáhnout
svého vysněného cíle. Režie: Manuel Sicilia
21.–22. 9. / So–Ne / 19.00
DIANA
Životopisný / VB, USA / tit. / přístupný
Legenda je vždy jen část pravdy. Film Diana s Naomi Watt s v titulní roli
se zaměřuje na poslední roky života Lady Diany, princezny lidských srdcí.
Roky, které vyvrcholily tragickou smrtí při honičce s paparazzi. Roky,
které pro veřejnost skrývají nejedno tajemství. Režie: Oliver Hirschbiegel,
dále hrají: Naveen Andrews, Douglas Hodge
23.–25. 9. / Po–St / 19.00
COLETTE
Drama / ČR, SR / od 15 let / 126 min. / 110 Kč
Milostný příběh zajatců Viliho a krásné belgické židovky Colette
vypráví o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti, o tenké hranici
mezi dobrem a zlem a pravdou a lží. V osvětimském koncentračním
táboře se před námi odhaluje nelítostný svět každodenního boje
o přežití. Režie: Milan Cieslar, hrají: Clémence Th ioly, Jiří Mádl, Ondřej
Vetchý, Michal Dlouhý
26.–27. 9. / Čt–Pá / 19.00
HRA NA HRANĚ
Krimi / USA / tit. / od 12 let / 110 Kč
Dvou mužských hlavních rolí se zhostili herec Ben Affleck a spolu s ním
zpěvák a herec Justin Timberlake. Scénář z pera Davida Leviana a Briana
Koppelmana se točí okolo světa online videoher a pojednává o stále
napjatém vztahu obchodního zakladatele a jeho chráněnce. Režie: Brad
Furman, dále hrají: Gemma Arterton, Anthony Mackie
28.–29. 9. / So–Ne / 17.00
ŠMOULOVÉ 2 – 3D
Animovaný / USA / dabing / přístupný / 105 min. / 130 Kč
V pokračování rodinné komedie Šmoulové vytvoří zlý čaroděj Gargamel
pár nezbedných stvoření podobných Šmoulům, tzv. Neplechy, a doufá,
že s jejich pomocí získá všemocnou kouzelnou šmoulí esenci. Jenže brzy
zjistí, že jen skutečný Šmoula mu může dát, co potřebuje, a že pouze
Šmoulinka zná tajné kouzlo, kterým se Neplechové promění ve skutečné
Šmouly. Režie: Raja Gosnell
28.–29. 9. / So–Ne / 19.00
JAKO NIKDY
Drama / ČR / od 12 let / 93 min. / 110 Kč
Vladimír Holas umírá. Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog
okresního významu. Namaloval spoustu krásných obrazů – ale ne tak
skvělých, jak si přál. Nebyl ve straně, nebyl ve Svazu výtvarných umělců,
nezaprodal se minulému režimu. Dům v krásné krajině je jeho poslední
útočiště, smrt je nevyhnutelná a on nechce umřít v odcizené nemocnici.
Režie: Zdeněk Tyc, hrají: Petra Špalková, Taťjana Medvecká, Jiří Schmitzer
30. 9.–1. 10. / Po–Út / 19.00
ÚTĚK
Th riller / Norsko / tit. / od 15 let / 75 min. / 90 Kč
Ve snímku z dílny Roara Uthauga se ocitáme ve fi ktivním světě
nehostinné krajiny, kterou už deset let ohrožuje mor. Divákům tento
snímek nabízí epicky rozsáhlé akční fi lmové dobrodružství a vypráví
příběh devatenáctiletého děvčete, které se po zabití celé rodiny dostane
do rukou zločinecké skupiny společenských outsiderů. Hrají: Isabel
Christine Andreasen, Ingrid Bolso Berdal, Kristian Espedal
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.KINOPODEBRADY.CZ
KULTURA VE MĚSTĚ
15. 9. / Ne / 15.00 / Lázeňská kolonáda
TANEČNÍ ORCHESTR TOX
22. 9. / Ne / 15.00 / Lázeňská kolonáda
VĚTRÁCI
26. 9. / Čt / 18.00
KONCERT PRO VÁŽKU
Cena vstupenky: 50 Kč
29. 9. / Ne / 15.00 / Lázeňská kolonáda
SAXHARÉM
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DIVADLOPODEBRADY.CZ
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.IPODEBRADY.CZ
Vstup na všechny koncerty zdarma
FEMAD
Festival mladého amatérského divadla
Program 42. ročníku festivalu FEMAD
12. – 15. září 2013 v Divadle Na Kovárně v Poděbradech
ČTVRTEK 12. ZÁŘÍ
17.00 Vernisáž výstavy
„Malující herec Miloš
Hlavica“
„Moje malování, to je takový můj
zvláštní deník. Co jsem zažil, viděl
nebo co vzbudilo mou pozornost,
to jsem se snažil namalovat nebo
nakreslit. A proto jsou mé obrazy
uhněteny jakoby každý z jiného
těsta. Vždy čas od času jsem musel vzít štětec nebo tužku a své zážitky
‚setřást‘ na plátno či papír. Snad je z mých obrázků vidět, že můj život
nebyla nuda a byl bych moc rád, kdybyste skrze ně poznali, co jsem vlastně
zač. Já vám trochu napovím. Herec s paletou v ruce.“ Miloš Hlavica
patron:
19.30 Josef Topol: KOČKA NA KOLEJÍCH
v provedení DS Triarius Česká Třebová
Vpravdě lyrické drama. Dialog milenců po několikaletém vztahu
na jedné zapadlé železniční zastávce při večerním návratu z výletu.
Letní noc, ona a on. Stačí jeden krok ve tmě a může zvítězit láska. Stačí
krok – a pohltí je úzkost. Eva alias Kočka má v úmyslu se za Vénu provdat.
Mužský hrdina inscenace se ovšem k tak hlubokému závazku nemůže
odhodlat. Na představení je neobvyklá úplná absence kulis, a kdyby nebylo
batohu, krabičky zápalek a několika tabletek, chyběly by i rekvizity.
PÁTEK 13. ZÁŘÍ
patron:
10.00 Ladislav Karda, Ondřej Zais:
TELEVIZOR
v provedení Divadelního dua ToŤ Praha
Drama s prvky sci-fi. „Inscenace Divadelního souboru Duo Toť
Ladislava Kardy a Ondřeje Zaise Televizor je o přátelství. To není nic zvláštního.
Zvláštní je způsob, jak toto přátelství oba dva přes sami sebe – sebescénování –
sdělují divákům. Vyplývá to z obecné charakteristiky samotného souboru –
ztvárňují sami sebe a zasadí se do situace. V případě Televizoru do situace,
kterou vytvoří nejen současnost, ale také zprostředkovaná budoucnost.“
Z recenze Radvana Pácla, Divadelní Piknik, květen 2013
patron:
16.00 Jerome Klapka Jerome, František Zborník:
TŘI MUŽI VE ČLUNU A PES
v provedení DK Jirásek Česká Lípa
Hra vychází ze skutečné události ze života J. K. Jerome. Jako
dobrovolník sloužil během 1. světové války u sanity francouzské armády
a otřesné zážitky té doby pohřbily jeho humoristický talent. A právě ten
se v Jeromovi jeho dávní přátelé Harris a George snaží oživit. Zprvu
vzpomínkami na radost někdejší postpubertální cesty a posléze cestou
novou. „Pes Monty“ ovšem zůstává svědkem toho, že nic zlého v našich
životech nelze úplně vytěsnit a naopak že vždy je v nás místo pro radost
a sílu novou.
patron:
20.40 Ken Kesey, Dale Wasserman:
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
v provedení DS Tyl Slaná
Představení se odehrává v psychiatrické léčebně, jejíž všední běh naruší
charismatický rebel McMurphy, který se prohlásil za psychopata,
aby pobytem v blázinci unikl těžké práci na vězeňské farmě. Pomalu
se mu daří narušovat tvrdý řád plný trestů, který na oddělení dlouhá
léta budovala vrchní sestra. Hrdý a svobodomyslný McMurphy se ale
podřizovat nehodlá a osudový střet mezi ním a vrchní sestrou se tak
nevyhnutelně blíží. Hra je mohutným voláním po svobodě a po vzpouře
proti jakékoli zvůli.
SOBOTA 14. ZÁŘÍ
patron:
10.00 Petr Shaffer: AMADEUS
v provedení Rádobydivadla Klapý
Amadeus není hra historická a nevypovídá o Mozartovi. Autor
Peter Shaffer nepsal rekonstrukci historické skutečnosti, ale
výpověď o současném světě, o současném průměrném člověku dneška.
A tím současným člověkem myslí především Salieriho. Ten je pro autora
studií zla, které se rodí z moci, fanatické ctižádosti, z morálky založené na
mechanizmu odměněné ctnosti. A proto veškeré podobnosti s historickými
postavami a ději začínají i končí pouze u Mozartovy hudby.
patron:
15.00 David Harrower: BLACKBIRD
v provedení Divadla (bez záruky) Praha
Dramatické setkání muže a ženy, které kdysi pojila velká láska
a za kterou muž zaplatil několikaletým vězením. Co je spojuje dnes? Hra
klade znepokojivé otázky. Může existovat skutečná láska mezi dospělým
mužem a dívkou na pokraji ženství? Nic není takové, jaké by se na první
pohled mohlo zdát… 15 let… 2 lidé… 1 příběh… Můžeme se někdy
vymanit z pout minulosti?
patron:
19.30 Susan Hillová, Stephen Mallatratt:
ŽENA V ČERNÉM
v provedení DS Amadis Brno
Jistý Arthur Kipps sepsal svůj životní příběh a rád by ho zveřejnil. Doufá
totiž, že by se tak mohl osvobodit od „démonů“, kteří ho už léta pronásledují.
Proto požádá o pomoc profesionálního herce, jenž pak v retrospektivním
ději převezme jeho identitu. Vracíme se do doby, kdy Kipps jako mladý
právník odjíždí do zapadlého kouta Anglie, aby vyřídil pozůstalost zesnulé
klientky. Postupně odkrývá děsivé tajemství ponurého sídla uprostřed
močálů, jemuž se obyvatelé sousedního městečka už odedávna vyhýbají.
NEDĚLE 15. ZÁŘÍ
patron:
10.00 Roman Vencl: DOVOLENÁ PO ČESKU
v provedení DS Kroměříž
Hořko-sladká komedie o setkání dvou nevyrovnaných
manželských párů. Říkáte si, co má asi společného profesorka
psychologie, herec národního divadla, majitel e-shopu s plyšovými bacily
a dívka živící se venčením psů? Jaké bude jejich společné soužití na jedné
jachtě? Samozřejmě, zprvu ideální dovolenou ovšem překazí nečekaný nález
v odpadkovém koši. Další nemilá překvapení na sebe nenechají dlouho
čekat, a tak se zpočátku klidné a vzájemné soužití promění v jeden malý
ring, ze kterého není úniku.
15.00 Slavnostní zakončení přehlídky
a vyhlášení výsledků
8
Sport
www.podebradskenoviny.cz
12. září 2013
Boxerská legenda zavítala do nově otevřeného sportovního centra
V areálu parkovacího domu na Žižkově naleznete zbrusu nové sportovní centrum s názvem Fitclub Evo. Několik dní před oficiálním
otevřením „otestovali“ nové fitcentrum členové Boxing klubu Poděbrady v rámci svého soustředění. To vše za dohledu trenéra Daniela
Vencla, který si na poslední trénink pozval boxerskou legendu Rudolfa Kraje.
Text: Michal Kozák
Foto: Tomáš Němeček
Stříbrný boxer z olympiády v Sydney
pozvání do Poděbrad rád přijal.
Bylo tak jisté, že se poděbradští
bojovníci, mezi nimiž byly i tři
drsné ženy, žádné úlevy nedočkají.
Zajistit to měl právě „dozor“ hvězdné
návštěvy. Trenér Daniel Vencl svou
partu rozehřál sérií cviků a poté si
vzal slovo již zmíněný boxer Kraj.
„Dával“ vyhecované partě jeden cvik
za druhým. Nutil je k maximálnímu výkonu, radil jim a zároveň je
povzbuzoval. „Drž ty ruce nahoře,“
zvýšil hlas při boxování s činkami.
Na všech přítomných bylo znát,
že ze sebe chtějí vydat maximum.
Trénink se vydařil a upocení boxeři
dril odehrával? Fitclub Evo nabízí
zázemí pro všechny, kteří na sobě
chtějí pracovat. V případě, že jste
sportem „nepolíbení“, nemusíte
se bát, protože je zde připraveno
několik trenérů, kteří vám pomohou
začít. Pak už je na každém, jakou
disciplínu si zvolí. Návštěvníci
mohou shazovat kila jízdou na rotopedu, nebo nabírat svalovou hmotu
s činkami v ruce. Jedno je jisté, ať
už posilujete pravidelně, nebo právě
začínáte, zažijete zde něco nového.
„V našem fitness centru máme
› Olympijský medailista Rudolf Kraj dal poděbradským › Fitclub Evo se pyšní nejmodernější posilovací
velmi kvalitní posilovací stroje
boxerům pořádně do těla. Nešetřil ani talentovanou
technikou
italské značky Panatta. V Čechách je
dvanáctiletou boxerku Jeníkovou
téměř nenajdete. Jsou jimi vybavena
si po celém soustředění mohli sporu zasloužili. Spokojenost po Fitclub Evo – evoluce
například všechna Solária BBC po
oddychnout. Odměnou jim bylo posledním tréninku neskrýval ani v posilování
celé Evropě. Novinkou je nastavení
uznání od legendy, které si beze- trenér Vencl.
A v jakém prostředí se tento náročný těchto strojů. Ale s tím už všem
návštěvníkům ochotně pomůžeme.
Trochu jiná je také trajektorie pohybu,“ popsal část posilovny Vencl.
Své nadšení nad nově vybavenými
prostory a na české poměry exklusivními stroji ostatně neskrýval ani
sám Rudolf Kraj. „Teda chlapi to je
paráda, fakt se mi tu líbí,“ pronesl
směrem k boxerům po prohlédnutí
celého centra.
Pokud raději cvičíte ve skupinách,
těšit se můžete například na box,
zumbu, fitbox, box dětí a žen, krav
magu, aerobic a bossu. Dále je zde
připraveno cvičení se závěsným
systémem TRX, velká cardio zóna,
sály pro bojové sporty a aerobní
cvičení. Zkrátka a dobře Fitclub
Evo nabízí širokou škálu pomůcek
a cvičení, která by měla uspokojit
každého sportovního nadšence.
Další informace o novém fitness
centru na Žižkově naleznete na
www.fitclubevo.cz
„Rudi mlátička“: Box je dřina a disciplína
nastupuju a za kolik (úsměv). Ne, teď
VIZITK A
vážně. Chtěl jsem vědět, proti komu
jdu a se svým trenérem jsme pak RUDOLF KRAJ
řešili jeho styl a slabiny. Takže jsem
Stříbrný medailista z Letních olympijských her v Sydney 2000 zavítal do našeho lázeňského města a ochotně – se o soupeře dost zajímal a snažil
Narozen: 5. prosince 1977,
se zažitým drsným slovníkem boxera – odpovídal na dotazy Poděbradských novin.
se informace o něm využít ve svůj
Mělník
prospěch.
Rodina: syn Rudolf, dcera
soupeře strach, ale to má každý boxer
Tereza
odlišné.
Jednoho
nabudí,
když
mu
Co
byste
poradil
začínajícím
Text: M. Kozák, A. Kubelka
řeknu, že boxuje proti mistru světa boxerům?
Přezdívka: Rudi mlátička
Foto: Tomáš Němeček
a druhý se z něj „podělá“. Trenér to Hlavně to, aby se nebáli přijít na Největší úspěchy: stříbrná medaile z Letních
musí vycítit a boxera správně naladit první trénink. Hodně lidí třeba olympijských her v Sydney 2000 Čemu se po skončení dráhy
i po psychické stránce.
uvažuje, že by přišli a mají zbytečný (ve finále váhové kategorie do 81 kilogramů
profesionálního boxera
strach. Rozhodně to není o tom, že podlehl Rusovi Alexanderovi Lebzjakovi.
věnujete?
Jak se člověk nejlépe nabučlověk přijde a na prvním tréninku Postaral se tak o nejlepší výsledek českého
dí, než jde boxovat? Máte
dostane nakládačku. I když já jsem boxu na olympijských hrách od triumfu
V současnosti podnikám, ale
nějakou fintu?
i v rámci byznysu jsem zůstal u svého
si to v začátcích myslel. Zájemci se legendárního Bohumila Němečka v Římě
oboru. Mám u nás v Mělníku
To je jednoduché. Buď vyhraješ, mohou přijít jen podívat a uvidí, jak v roce 1960), bronzová medaile na
sportovní centrum Rudolfa Kraje,
nebo prohraješ a k tomu dostaneš to funguje. Box není jednoduchý amatérském mistrovství světa v boxu v roce
hotel, fitcenrum a restauraci. Také
do huby. No a teď si vyber (smích). sport, takže si troufnu říct, že ze 2003 v Bangkoku
jsem založil boxing club a snažím
Finta na to není, ale pomůže stopro- sta zájemců se mu bude nakonec Současné povolání: spolumajitel
se předávat své zkušenosti mladým.
centní koncentrace a trénovanost. aktivně věnovat tak pět. Box je dřina Sportovního centra Rudolfa Kraje a hotelu
›R
udolf Kraj (v horní řadě v pruhovaném) s účastníky boxerského
Fotbalista prohraje a jde domů, dál a disciplína. Oboje se však hodí do Olympionik v Mělníku, kde působí jako
soustředění v Poděbradech
generální ředitel
Baví vás role kouče? A v čem
se o to nemusí zajímat. Jenže já budu života.
je odlišná od „profese“
vém případě ho pošlu domů. Dělám Jakou roli hraje v boxu
mít namlácenou hubu a to se mě
aktivního boxera?
tuto práci zadarmo a fakt nebudu psychika?
sakra týká.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ PODĚBRADECH Vás zve:
Když mám třikrát v týdnu trénink, ztrácet čas s někým, kdo o to nestojí. Obrovskou! Psychika je u boxu
tak tam holt musím třikrát být. Samozřejmě, když vidím zájem, velice důležitá. Není to jen o tom Když jste boxoval, zajímal
• dne 21. září 2013 na cyklovýlet Poděbrady, Libice, Velký Osek, Sány,
Nejde to odsunout, zrušit. Je to kolikrát si vezmu rukavice a boxuju dát tvrdý úder, ale zasadit ho včas. jste se o to, proti komu
Choťánky, Poděbrady. Sraz v 8.00 na Jiřího náměstí u sochy.
svým způsobem zodpovědnost. Pak se svými svěřenci. To mě baví Podstatné je nebýt zbytečně zbrklý, nastupujete?
Pro bližší informace, časy odjezdů, srazy, případné změny a kontaktní osoby sledujte
je k vzteku, když dorazím a vidím, že stejně, jako když společně vítězíme pomalý nebo výbušný na úkor Když jsem boxoval profesionálně,
vývěsky na nádraží a u sokolovny.
to některého boxera nebaví. V tako- v soutěžních zápasech.
taktiky. Také je důležité nemít ze tak jsem vždycky věděl, proti komu
Na písku dominovali Votavovi a „Čumáčci“
V sobotu 17. srpna se odehrálo na poděbradských plážových kurtech předposlední
kolo beachvolejbalové ligy v kategorii smíšených párů.
Výsledky:
7. D
avid Chvojka/Mario Zatloukal/
Text a foto: Petr Poláček
1. Jaroslav Votava/Andrea Votavová
Jana Fialová
2. Martin Novotný/Dagmar
8. Jan Froněk/Míša Bašusová/Katka
Košťálová
Do turnaje se přihlásily dva nové páry – Novotná
Jakub Hataš s Karolínou Žampovou, 3. Roman Šuk/Lenka Sochová
kteří se umístili na pěkném pátém 4. Kamil Urban/Michaela
STRUČNĚ
Hokejisté zahájili
místě a Jiří Martinec a Nora Skalle, Zahrádková
sezonu
5. Jakub Hataš/Karolína Žampová
kteří skončili na šesté pozici.
Nový ročník Krajské ligy odstartovali
6. Jiří Martinec/Nora Skalle
hokejisté Poděbrad na ledě Mělníka
7. Bořivoj Vaněk/Barbora Šperková
8. Petr Čížek/Kamila Klímová
Pro vítězství si s naprostou suverenitou dokráčel pár manželů Votavových,
který finále zvládl ve dvou setech
s poměrně velkým bodovým rozdílem od soupeře. O třetí místo pěkně
zabojoval pár Roman Šuk a Lenka
Sochová, kteří vykřesali z poslední
naděje na otočení nepříznivého stavu
v tie-breaku maximum a nakonec
porazili těsně Kamila Urbana a Míšu
Zahrádkovou.
Nynějším lídrem ligové tabulky
v kategorii Mixy se stává Jaroslav
Votava a Andrea Votavová. Čeká nás
ještě poslední mixový turnaj, který
rozhodne o nejlepším hráči a hráčce
v kategorii poděbradských mixů. Všem
zúčastněným jménem poděbradského
beachvolejbalového klubu děkuji
a rád vás všechny uvidím na dalších
turnajích!
O den později – v neděli 18. srpna,
zaplnili opět poděbradské plážové
kurty fandové volejbalu a odehrál se
zde tak již třetí turnaj smíšených trojic.
Turnaj hrají týmy obvykle ve složení
dvou mužů a jedné ženy. V tomto
ohledu „vyčuhuje“ z řady tým Čumáčci
(na snímku), ve kterém hraje naopak
pouze jeden muž (Roman Šuk)
a dvě ženy (Lenka Sochová a Míša
Blažková). Dá se říci, že se jedná
o ideální kombinaci. Čumáčci zatím
stále vyhrávají. Již podruhé v řadě totiž
obhájili první místo, o které je chtěl
připravit ambiciózní tým „Tak určitě“
ve složení Marek Najman, Barbora
Jilemnická a Michal Křemen, ale to se
mu nakonec nepodařilo.
Výsledky:
1. Roman Šuk/Lenka Sochová/
Michaela Blažková
2. Marek Najman/Barbora
Jilemnická/Michal Křemen
3. Stella Ptáčníková/Václav Kaše/
Jan Černý
4. Petr Šimaň/Marek Dytrych/Olina
Svobodová
5.–6. O
ndřej Sezima/Václav
Kostka/Jana Zemanová,
Petr Hamerník/Jakub Zach/
Monika Volná
(zápas skončil po redakční uzávěrce,
pozn. red.). První část sezony odehraje
lázeňský klub opět na zimním stadionu
v Nymburce. Pokud bude na přelomu
roku provozuschopný nový zimní stadion
na Ostende, je možné, že se na zbytek
zápasů vrátí Poděbraďáci po třech
letech konečně na domácí led. Detailní
informace o dění v klubu přineseme
v příštím vydání PN (26. 9.)
Fotbalisté tápou
Hráčům FK Bohemie Poděbrady
se vykročení no nové sezony příliš
nevydařilo. Nováček I. A třídy, kam
fotbalisté zpod Rádiovek sestoupili, se
po čtyřech odehraných kolech nacházel
v tabulce na 11. místě se ziskem 4 bodů.
Text Aleš Kubelka
Ilustrační foto archiv
Mladí tenisté
získávají
cenné ostruhy
i vavříny
Tenisoví odchovanci TJ
LTC Poděbrady dosáhli
v poslední době dalších
vynikajících úspěchů:
Text: Václav Zítko, TJ LTC Poděbrady
Foto: TKS Sparta Praha
Michael Vrbenský (ročník 1999),
7. starší žák v ČR, TK Sparta Praha
Přebor ČR smíšených družstev
staršího žactva (Rakovník):
Člen družstva TK Sparta Praha,
které v semifinále porazilo I. ČLTK
Praha 6:3, prohrálo ve finále s TK
Agrofert Prostějov 2:7. Družstvo TK
Sparta Praha tak obsadilo 2. místo
v ČR a Michael Vrbenský získal spolu
s dalšími členy týmu stříbrnou medaili
na přeboru ČR družstev.
Přebor ČR jednotlivců staršího
žactva (Jablonec nad Nisou):
Ve dvouhře starších žáků za účasti
48 nejlepších tenistů z celé ČR skončil Michael Vrbenský v semifinále,
ve kterém prohrál po velikém boji
s pozdějším vítězem Tomášem
Paroulkem (I. ČLTK Praha) ve
3 setech 6:3, 2:6, 3:6.
Anna Vrbenská (ročník 1996), 8.
dorostenka v ČR, TK Olymp Praha
Přebor ČR dorostu, populární
Pardubická juniorka:
Za účasti 48 nejlepších hráček z celé
ČR dosáhla ve dvouhře dorostenek do
boje o postup do čtvrtfinále, když si na
počátku druhého setu po uklouznutí
zranila kotník a utkání byla nucena
skrečovat. Ve čtyřhře dorostenek – ač
hendikepována zraněním kotníku – se
Vrbenská společně s klubovou partnerkou Natálií Sukovou probojovaly
› Anna Vrbenská
až do semifinále, kde podlehly těsně
dvojici Holanová (TK Sparta Praha),
Kulhánková (TK Olymp Praha) 4:6,
3:6. Debl Vrbenská, Suková tak získal
bronzové medaile na přeboru ČR.
Na uvedených úspěších obou sourozenců má výrazný podíl Mgr. Michael
Vrbenský, šéftrenér tenisového klubu,
trenér II. třídy a současně jejich osobní
kouč. Je nutno samozřejmě také ocenit
tréninkovou píli a morálku obou jeho
svěřenců.
Další nadějnou hráčkou je Nikola
Novotná (ročník 1998), 152. dorostenka
v ČR, která se v 15 letech zásluhou své
tréninkové píle a kvalitních trenérů
začíná prosazovat nejenom v kategorii dorostu, ale také už i dospělých.
Tréninky Novotné zajišťují Michael
Vrbenský a Tomáš Kalužík.
A nyní několik pozoruhodných
výsledků Nikoly Novotné:
Celostátní turnaj kategorie B
dorostenek (LTC Pardubice):
Dvouhra dorostenek, finále:
N. Novotná – Franková (TK Česká
Třebová) 3:6, 3:6.
Celostátní turnaj kategorie C žen
(TK Modřany):
Dvouhra žen, finále: N. Novotná
– Poletínová (Sparta Praha) 0:6,
7:5, 6:4. Jednalo se o první vítězství
Novotné ve dvouhře na turnaji žen,
když po dramatickém průběhu porazila 94. ženu v ČR, která byla v turnaji
nasazená jako č. 1.
Celostátní turnaj kategorie C žen
(LTC Nový Bydžov):
Dvouhra žen, finále: N. Novotná –
Tilkeridisová (TK Pardubice) 6:0,
6:3 (naprosto jasné vítězství nad
125. ženou v ČR, která byla v turnaji
nejvýše nasazená).
Z uvedených výsledků je naprosto
zřejmé, že se systematická a náročná
příprava mládeže v našem tenisovém
klubu TJ LTC Poděbrady vyplácí
a výborné výsledky na celostátní
úrovni se postupně dostavují.
pozvánka
TENISOVÁ ŠKOLA
Tenisový klub TJ LTC Podìbrady
Jana Opletala 845, Podìbrady
e-mail: [email protected] • web: www.Itcpodebrady.cz
POØÁDÁ NÁBOR DÌTÍ
DO TENISOVÉ PØÍPRAVKY od 5-ti let
ve dnech 16. a 17.9.2013 vždy od 16:00 a 17:00 hod.
Tréninky pro vybrané dìti budou probíhat celoroènì
pod vedením kvalifikovaných trenérù Il. tøídy.
Z této tenisové školy vyšli hráèi, kteøí jsou v souèasnosti
mezi 10 nejlepšími hráèi v ÈR.
Bližší informace: Mgr. Michael Vrbenský, šéftrenér klubu
telefon: 777 610 564 • E-mail: [email protected]
TENISOVÁ ŠKOLA
MUDr. Jiří Vaněk
Po, Út, St: 8.00–12.00 | 12.30–16.00
Čt: 15.00–18.00
Pá: 8.00–12.00 | 12.30–15.00
Československé armády 861
Tel.: 325 610 669
P: VZP, OZP, VOZP, ČPZP, ZPŠ, MVČR
MUDr. Milan Vaněk
Po, Út, St: 7.30–12.00 | 12.30–16.00
Čt: 7.30–12.00 | 12.30–18.00
Pá: 7.30–13.00
Československé armády 861
Tel.: 325 614 570
P: VZP, OZP, VOZP, ČPZP, ZPŠ, MVČR
Chiropraktik,
neurolog
MUDr. Ondřej Toman
St: 8.30–12.30 pouze po tel. dohodě
Tyršova 231
Tel.: 723 536 455
Veškerou péči hradí klient
Ortopedie
MUDr. Jan Česák
Po: 8.00–12.30
St: 8.00–12.00 13.00–14.00
Pá: 8:00–13:00, děti
Jiráskova 252
Tel.: 325 615 061
P: všechny zdravotní pojišťovny
Psychiatrie
MUDr. Miroslava Kuprová
Po: 7.30–12.30 | 13.00–14.30
Út: 7.30–12.30 | 13.00–16.30
Čt: 7.30–12.30 | 13.00–15.00
Pá: 7.30–12.30 – Městec Králové
Náměstí T. G. M. 796
Tel.: 325 615 063
P: VZP, OZP, VOZP, ČPZP, ZPŠ, MVČR
RTG,
radiodiagnostika
MUDr. Helena Štrobl Syrovcová
Po, St: 7.30–16.00
Út, Pá: 7.30–13.00
Čt: 7.30–15.00
So: 8.00–12.00 – pouze pro objednané
Dr. Syrovcová provádí ultrazvuková vyšetření
i mimo ordinační hodiny po objednání
Jiráskova 252
Tel.: 325 615 056
P: VZP, VOZP, MVČR
PODĚBRADSKÝCH NOVIN
Otorinolaryngologie
MUDr. Milena Kroulíková
Po: 8.00–12.00 13.30–15.00
Út: pouze audiovyšetření na objednání
St: 8.00–12.00 | 15.30–17.30
Čt: 8.00–12.00 sluchadla, akutní ošetř.
Pá: 8.00–13.00
Jiráskova 252
Tel.: 325 615 058
P: VZP, OZP, VOZP, ČPZP, ZPŠ, MVČR
Urologie
MUDr. Petr Pavlásek
Privátní urologická praxe
Po: 8.00–12.00 | 13.00–15.00
Náměstí T. G. M. 363
Tel.: 325 606 578
P: VZP, OZP, VOZP, ČPZP, ZPŠ, MVČR
MUDr. Alexander Antonov
Privátní urologická praxe
St: 8.00–12.00 | 13.00–17.00, odpoledne
ordinace po objednání
Náměstí T. G. M. 363
Tel.: 325 606 578
P: VZP, OZP, VOZP, ČPZP, ZPŠ, MVČR
MUDr. Zdeněk Koudelka
Po: 15.00–19.00
Čt, Pá: 15.30–17.30 (alternativně jeden
z těchto dnů po domluvě předem)
Jiráskova 252
Tel.: 325 625 216
P: VZP, OZP, VOZP, ČPZP, ZPŠ, MVČR
Zdravotní
laboratoř
AeskuLab, a. s.
RNDr. Milana Franková
Po–Pá: 7.00–15.00
odběry krve 7.00–8.30 (odběrová místnost)
Lázeňská 363
Tel.: 325 614 764
P: všechny ZP
Domácí
zdravotní péče
Centrum sociálních
a zdravotních služeb
Po–Pá: 7.00–15.30
So–Ne: dle indikace lékaře – v případě indikace
lékaře 24 hodin denně
Mírová 1217
Tel.: 325 626 086, 775 760 687
P: VZP, OZP, VOZP, ČPZP, ZPŠ, MVČR
LÉKÁRNY
Lékárna u sv. Lucie – Tesco
Bílkova 270, Poděbrady – Kluk
Po–So: 8.00–20.00
Tel.: 325 541 792
Česká lékárna, a. s. – Dr. Max
Riegrovo náměstí 178
Po–Pá: 7.30–17.00
Tel.: 325 613 678
Lékárna U Pramene
Riegrovo náměstí 7
Po–Pá: 7.30–17.30
So: 9.00–11.30
Tel.: 325 514 278
Lékárna V Aleji
V Aleji 1340
Po–Pá: 8.00–17.30
So: 8.00–11.00
Tel.: 325 625 324, 724 309 132
Lékárna Na Kolonádě
Nám T. G. M. 796
Po, St, Čt, Pá: 8.00–16.30
Út: 8.00–17.30
Tel.: 325 612 697, 602 403 681
Nová lékárna
Po–Pá: 7.00–18.00
So: 8.00–12.00
Tel.: 325 615 694
Havlíčkova 53
Lázeňská lékárna
Po–Pá: 8.00–16.30
Divadelní 66
Tel.: 325 610 323
Stav platný k srpnu 2013.
Legenda:
P – smlouva s pojišťovnami, VZP – Všeobecná
zdravotní pojišťovna ČR, VOZP – Vojenská
zdravotní pojišťovna ČR, ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, OZP – Odborová
zdravotní pojišťovna, ZPŠ – Zaměstnanecká
pojišťovna Škoda, MVČR – Zdravotní pojišťovna
ministerstva vnitra ČR, RBP – Revírní bratrská
pokladna, ZPMA – Zdravotní pojišťovna
METAL-ALIANCE.
Z materiálů Sociálně zdravotní komise
města Poděbrady zpracovala redakce PN.
Zdravotnická zařízení v Poděbradech
Vysvětlivky: Bezbariérový přístup ANO
Rehabilitace
MUDr. Renata Hájková
Po: 10.00–14.00 jen pro objednané
Čt: 7.30–16.30 jen pro objednané
Husova 90/2
Tel.: 604 123 161
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ, ZPMA
Ivana Kubánková
Fyzioterapie
Po, St: 8.00–15.00
Út, Čt: 7.00–15.00
Pá: 8.00–13.00
Na Dláždění 90
Tel.: 604 789 788
P: VZP, VOZP, ČPZP, ZPŠ
Spa Hotel Felicitas
Po, St, Pá: 7.30–15.30
Út, Čt: 7.30–18.00
polední pauza 11.30– 12.00
Náměstí T. G. M. 1437
Tel.: 325 605 268
P: VOZP, OZP, MVČR
MUDr. Alena Ličková
Fyziatrie, balneologie a léč. rehab.
Lázně Poděbrady, a.s.
dle objednání
Náměstí T. G. M. 437
Tel.: 325 614 766, 325 606 602
P: VZP, OZP
Dis. Blanka Palánová
Rehabilitace
Domov pro seniory Luxor
Po, St, Pá: 7.00–15.00
Út, Čt: 7.00–18.00
– rehabilitace po předchozím objednání
Tyršova 678/21
Tel.: 734 473 546, 325 612 603(4)
P: VZP, ZPŠ
Mgr. Aleš Klička
Soukromý fyzioterapeut
Po, Čt, Pá: 7.30–12.00 | 12.30 – 16.00
Út: 12.30–20.00
St: 7.30–12.00 | 12.30–17.00
Lázeňská 363, Centrální lázně
Tel.: 775 657 909
Lázně Poděbrady, a. s. – rozpis
procedur
Po–Pá: 7.00–15.00
Lázeňská kolonáda
Tel.: 325 614 766
P: VZP, OZP
NE
Praktičtí lékaři
MUDr. Šárka Hodboďová
Po: 8.00–11.00 | 13.00–18.00
Út, Čt, Pá: 8.00–12.00
St: 8.00–13.00
Československé armády 861
Tel.: 325 615 047
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP
Medicentrum Amadeus, s. r. o.
Ordinace všeobec. praktického lékařství
MUDr. Renáta Ulrychová
MUDr. Roman Kostinek
Po: 14.00–18.00
Út, St: 8.00–12.00 | 14.00–17.00
Čt: 8.00–12.00 | 14.00–18.00
Pá: 8.00–12.00
Hakenova 1423 (vchod B, přízemí)
Tel: 312 310 929
P: VZP, VOZP, OZP, ČPZP, ZPŠ,
MUDr. Alena Fričová
Po, St, Pá: 7.00–12.00
Út: 7.00–11.00 | 13.00–17.30
Čt: 7.00–13.00
Dr. Beneše 330
Tel.: 325 615 740
P: VZP, OZP, VOZP, ČPZP, ZPŠ, MVČR
MUDr. Jaroslava Pavelková
Po, St: 7.00–13.00
Út: 7.00–12.00 | 12.00–13.00 pohotovost
Čt: 7.00–10.00 | 13.00–18.00
Pá: 7.00–12.00
Tyršova 941
Tel.: 325 612 255
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP
MUDr. Pavel Zezula
Po, St, Pá: 6.30–14.30
Út: 6.30–18.00
Čt: 6.30–16.30
– poskytuje také interní služby zařízení
Lidická 929
Tel.: 325 610 666
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPMA
MUDr. Jaroslava Lórenczová
Po, St, Pá: 15.00–20.00
Út, Čt: 7.00–12.00
St: 7.30–9.00 odběry krve
Husova 90
Tel.: 325 610 002
P: VZP, OZP, VOZP, ČPZP, MVČR
MUDr. Jaroslav Pivoňka
Po: 7.30–12.00 | 12.30–14.30 dle objednání
Út: 7.30–12.00
St: 11.30–18.00 | 14.00–16.00 dle objednání
Čt: 7.30–12.00
Pá: 7.30–11.30
V Aleji 1341
Tel.: 325 625 345
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
MUDr. Vladimír Hovorka
Centrální lázně
Po, St, Čt, Pá: 6.30–10.30
Út: 6.30–10.30 | 13.00–18.00
Náměstí T. G. M. 363
Tel.: 325 606 580
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP
MUDr. Irena Proxová
Po, St, Čt: 8.00–12.00
Út: 8.00–10.00 | 13.00–18.00
Pá: 8.00–13.00
– možnost objednání návštěvy dle dohody
Náměstí T. G. M. 796
Tel.: 325 615 069
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
Interna
MUDr. Renata Michalčáková
Po, St, Čt: 8.30–13.30 | 14.00–16.30 (návštěvy)
Út: 8.30–14.30 | 15.30–17.00 (návštěvy)
Pá: 8.30–12.30 | 12.30 – 14.00 (návštěvy)
Hakenova 544 („DOMOVINA“)
Tel.: 728 744 217
P: všechny ZP
MUDr. Věra Abrahámová
Hepatologie a gastroenterologie
Po: 15.30 – 17.30, sono – pouze objednaná
vyšetření
Út: 7.00–12.00 | 13.00–15.00, endoskopie,
ambulance, pouze objednaná vyšetření
Čt: 8.00–12.00, pouze objednaná vyšetření
14.00–18.00, ambulance bez objednání
Pá: 7.00–14.00, endoskopie – pouze objednaná vyšetření
Jiráskova 252
Tel.: 325 615 059, 733 105 773
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
MUDr. Olga Kočová
Plicní
Po: 7.30–12.00 | 13.00–16.30
Út: 7.30–12.00, interna dle objednání
St, Čt: 7.30–12.00 | 13.00–15.00
Pá: 7.30–12.00
Jiráskova 252
Tel.: 325 612 550
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP
MUDr. Zdena Soustružníková
Diabetologie
Po, Čt: 8.00–15.00, 6.30–8.00 odběry
St: 8.00–13.00, 6.30–8.00 odběry
Náměstí T. G. M. 796
Tel.: 606 224 135
P: VZP, OZP, ČPZP, MVČR
MUDr. Pavel Frič
Diabetolog, interna
Po: 8.30–15.00
Út: 8.30–16.00
Dr. Beneše 330
Tel.: 325 615 740
P: VZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
MUDr. Eva Urbanová
Diabetologická ambulance,
Lázně Poděbrady, a.s
Po: 7.00–12.00
St: 7.00–12.00 | 12.30–16.00
Divadelní 66
Tel.: 325 606 528, 722 045 864
P: VZP, VOZP, OZP, ČPZP, ZPŠ, RBP
Gynekologie
MUDr. Zdeněk Podlesný
Po: 7.00–12.00 | 13.00–16.00
St: 7.00–12.00 | 13.00–18.00
Pá: 7.00–12.00 | 13:00–15.00
Husova 90
Tel.: 325 615 068
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
MUDr. Milan Klumpar
Út, St: 15.30–18.00 | 18.00–19.00 sono
Pá: 15.30–18.00
vše jen na objednání
Lázeňská 363
Tel.: 325 615 350
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
MUDr. Josef Langr
Po, Pá: 7.30–14.00
St: 7.30–17.00
Náměstí T. G. M. 796
Tel.: 325 610 880, 604 242 327
P: všechny ZP
MUDr. Radka Černá
Po: 7.30–12.00 | 12.30–15.30
St: 7.30–12.00 | 12.30–17.30
Pá: 7.30–12.00 | 12.30–15.00
Riegerovo náměstí 178/III
Tel.: 734 283 965
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
MUDr. Anna Preisslerová
Po: 7.30–11.00 (ordinace)
11.00–13.00 (návštěvy)
13.30 – 17.00 (zvaní)
MUDr. Tomáš Truneček
Út: 13.00–18.00
Náměstí T. G. M. 796
Tel.: 325 610 880
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ, ZPMA
St: 7.30–10.00 (ordinace)
10.00–13.00 (návštěvy)
13.00–15.00 (poradna pro kojence)
15.00–16.00 (zvaní)
MUDr. Jan Luxemburk
Po, Út, St, Pá: 7.00–13.00, pondělí objednaní
Čt: 7.00–18.00
Lázeňská 363
Tel.: 325 615 350
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ, PVZP
Praktičtí lékaři
pro děti a dorost
MUDr. Alena Gašparová
Po, St, Pá: 7.30–11.30
Út: 7.30–11.00 | 13.00–15.00
Čt: 7.30–10.30 | 14.00–17.00
Na Dláždění 90
Tel.: 325 612 536
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
MUDr. Květoslava Herčíková
Po: 7.30–11.00 (ordinace)
11.00–13.30 (návštěvy)
13.30–17.00 (zvaní, prevence)
Út: 7.30–11.00 (ordinace)
11.00–13.00 (návštěvy)
13.00–15.00 (poradna pro kojence)
St: 7.30–11.00 (ordinace)
11.00–13.00 (návštěvy)
13.00–15.00 (zvaní)
Čt: 7.30–11.00 (ordinace)
11.00–13.00 (návštěvy)
13.00–14.00 (administrativa)
Pá: 7.30–11.00 (ordinace)
11.00–13.00 (návštěvy)
13.00–14.00 (administrativa)
Na Dláždění 90
Tel.: 325 612 536, 603 533 101
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
Út: 7 .30–11.00 (ordinace)
11.00–14.00 (návštěvy)
13.00–14.30 (zvaní)
Čt: 7.30–11.00 (ordinace)
11.00–13.00 (návštěvy)
13.00–14.00 (poradna Žehuň)
Pá: 7.30–11.00 (ordinace)
11.00–13.00 (návštěvy)
13.00–14.00 (zvaní)
Na Dláždění 90
Tel.: 325 612 536, 603 480 515
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
MUDr. Karel Severa
Po, Út, Čt, Pá: 10.30–12.00 | 13.30–15.30
St: 8.00–12.00
odběry denně 8.00–9.00
V Aleji 1341
Tel.: 325 625 346, 602 667 788
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
Chirurgie
Chirurgická ambulance
Trauma, s. r. o.
MUDr. Vladimír Švejcar
MUDr. Josef Oupický
Po, St, Čt: 7.30–12.00 | 13.00–15.00
Út: 7.30–12.00, odpoledne jen pro objednané
Pá: 7.30–12.00
So: 7.30–12.00, vždy jen v předem ohlášeném
termínu
Jiráskova 252
Tel.: 325 615 062
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
MUDr. Peter Frič
Soukromá chirurgická praxe
Po, St, Pá: 7.30–12.00
Út, Čt: 13.00–16.00
Dr. Beneše 330
Tel.: 606 572 655
P: VZP, OZP, ČPZP
Kardiologie
MUDr. Lidmila Bednaříková
kardiologie – ambulance pro choroby
srdce a cév
Po, Út, St – Městec Králové
Tel.: 325 643 186
Pá, So – Poděbrady, Náměstí T. G. M. 796
Pá: 8.00–12.00
So: 8.00–10.00
Tel.: 325 615 063
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
MUDr. Martin Baumgartner
Kardiologie
Po: 12.30–17.00
Út: 12.30–16.30
St: 8.00–10.00
Čt: 12.00–17.00
Pá: 12.30–15.00
Náměstí T. G. M. 634
Tel.: 325 611 600
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
MUDr. Vít Mařatka
Lázně Poděbrady, a.s.
Po, Út, Čt, Pá: 7.00–12.00 | 12.30–15.30
St: 7.00–12.00
Divadelní 66
Tel.: 325 606 528, 722 045 864
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ, RBP, ZPMA
Kožní
MUDr. Jitka Bubáková
Po: 6.30–11.30 | 12.30–15.00
Út, Čt: 6.30–11.30 | 12.30–17.00
St, Pá: 6.30–12.00
Lázeňská 363
Tel.: 325 610 811
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
MUDr. Václav Macura
Po: 8.00–12.00 | 13.00–18.00
Út: 8.00–11.00 | 13.00–15.00 Pečky
St: 9.00–13.00 Lysá nad Labem
Čt: 8.00–12.00 | 13.00–15.30
Pá: 9.00–12.30 Městec Králové
Náměstí T. G. M. 796
Tel.: 728 412 797
P: VZP, OZP, VOZP, ČPZP, ZPŠ, MVČR
Neurologie
MUDr. Irena Luňáková
Po, St, Čt: 8.00–12.00 | 13.00–15.00
Út: Městec Králové
Pá: 8.00–12.00
– nutno objednat
Náměstí T. G. M. 796
Tel.: 325 615 065
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
Oční
MUDr. Miloslava Kupcová
Po: 8.00–16.30
Út: 8.00–12.00, odpoledne dle domluvy
St: 8.00–15.00
Čt: 14.00–18.00 v liché týdny dopoledne
konzilia v nemocnici Městec Králové
Pá: 8.00–14.00
Náměstí T. G. M. 796
Tel.: 325 615 064
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
MUDr. Richard Havránek
Po, Út, Čt: 9.00–12.00 | 13.00–15.00
Oční optika – stejná pracovní doba
(tel.: 725 406 220)
Riegerovo náměstí 178
Tel.: 724 844 999, 325 532 373
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
Stomatologie
MUDr. Irena Balíková
Út, Čt: 8.00–12.00 | 12.30–15.00
St: 8.00–13.00
Pá: 8.00–12.30
Proftova 370
Tel.: 325 613 068
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
MUDr. Jarmila Cenková
Po: 8.00–17.00
Út, St, Čt: 8.00–15.00
Čt: 8.00–15.00
Pá: 8.00–12.30
Proftova 370
Tel.: 325 615 565
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
MUDr. Miroslava Doležalová
Po, Út: dle dohody
Čt: 8.30–17.00
Pá: 7.00–13.00
Proftova 370
Tel.: 325 615 563
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
MUDr. Romana Husáková
Po, Čt: 8.00–14.30
Út, Pá: 8.00–14.00
St: 8.00–12.00 | 13.00–17.30
Akutní případy 9.00–11:00 nebo po telef.
dohodě
Proftova 370
Tel.: 325 615 155
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
MUDr. Alžběta Chrzová
ortodontie
Po, Pá: 8.00–13.00
St: 8.00–17.30
Proftova 370
Tel.: 325 615 564
P: VZP, VOZP, OZP, MVČR, ČPZP, ZPŠ
MUDr. Jana Pekláková
Po, Út: 8.00–17.00
St: 8.00–13.00
Čt: 8.00–16.00
Pá: 8.00–12.00
Náměstí T. G. M. 796
Tel.: 325 615 067
P: VZP, OZP, MVČR, ČPZP
MUDr. Ilona Paráčková
Po, Čt: 7.30–14.30
Út: 7.30–12.00 | 13.00–17.30
St: 7.30–15.00
Pá: 7.30–12.00
Proftova 370
Tel.: 325 615 566
P: VZP, OZP, MVČR, ZPŠ, VOZP, ČPZP
MUDr. Kateřina Popovičová
Po, Čt: 7.30–12.00 | 13.00–16.00
St, Pá: 7.30–13.00
Na Valech 45
Tel.: 325 615 498
P: VZP, OZP, MVČR, ZPŠ, VOZP, ČPZP
MUDr. Radka Potměšilová
Po, Út: 8.00–17.00
St: 8.00–16.00
Čt: 8.00–13.00
Pá: 8.00–12.00
Náměstí T. G. M. 796
Tel.: 325 615 067
P: VZP, OZP, ČPZP, ZPŠ, MVČR
MUDr. Pavel Raba
Po: 7.00–12.00 | 12.30–15.00
Út: 7.00–12.00 | 12.30–17.00
St: 7.00–12.00
Čt: 7.30–12.00 | 12.30–17.30
Pá: 7.00–12.00
Proftova 370
Tel.: 325 613 310
P: VZP, OZP, VOZP, ČPZP, ZPŠ, MVČR
MUDr. Anna Suchánková
Po, Út, St: 8.00–12.00
Proftova 370
Tel.: 325 615 563
P: VZP, OZP, VOZP, ČPZP, ZPŠ, MVČR
Download

Krásy města „orlíma“ očima