OKUL SPORLARI VOLEYBOL AÇIKLAMALAR
1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Uluslar arası
Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatları ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca
öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar minikler mahalli, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde ise mahalli,
grup, yarı final ve Türkiye birinciliği kademelerinde kız ve erkek okul takımları arasında
ayrı ayrı yapılacaktır.
3. Doğum tarihleri:
Minikler Kategorisi (Mahalli) (şenlik voleybolu) 2004 - 2005 – 2006 - 2007
Küçükler Kategorisi (mini voleybol)
2002 - 2003
Yıldızlar Kategorisi
2000 - 2001
Gençler kategorisi
1996 - 1997 - 1998 - 1999
4. a) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak kız ve erkek takımları,
küçükler kategorisinde en fazla 10 (on) sporcu, yıldızlar ve gençler kategorilerinde en fazla
12 (oniki) sporcu, 1 idareci, 1 çalıştırıcı yada 2 çalıştırıcıya yasal harcırahları ödenir.
b) Mali konularla ilgili diğer hususlarda Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri
Genel Yarışma Talimatı’nın 17 nci maddesine göre işlem yapılır.
c) İlan edilen grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre
müsabakaları erken sonuçlanan veya tamamlanan takımların yasal harcırahları,
organizasyonu düzenleyen il müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında belirtilen tarihe
göre ödenecektir.
ç) Avans kapatma işlemleri kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafınca yapılacaktır.
Ödemelerde kafile onay listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
5. a) Mahalli yarışmalarda ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa, madalya ve başarı
belgesi, dereceye giremeyen takımlara ise katılım belgesi verilir.
b) Grup ve yarı final yarışmalarında bir üst kademedeki yarışmalara katılma hakkı elde
eden takımlara ve sporcularına başarı belgesi, elde edemeyen takımlara ise katılım belgesi
verilir.
c) Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa, madalya
ve başarı belgesi, dereceye giremeyen takımlara ve sporcularına ise başarı belgesi verilir.
6. a) Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde grup yarışmalarına katılacak takım
sayıları, bir önceki yıl Türkiye birinciliği yarışmasında ilk dört dereceyi elde eden
takımların illeri ve içinde bulunulan öğretim yılında mahallinde düzenlenen yarışmalara
fiilen katılan ve fikstürü tamamlayan takım sayıları dikkate alınarak tespit edilecek
kontenjanlar doğrultusunda belirlenerek Daire Başkanlığımızca ilan edilecektir.
b) Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde bir önceki öğretim yılı Türkiye birinciliği
yarışmalarında ilk dört dereceyi elde eden takımların illeri ile K.K.T.C direkt olarak yarı
final yarışmalarına katılacaktır.
c) Kafile onayında 4 üncü maddenin (a) fıkrasında yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcı
sayısından fazla kişi yer alamaz.
7. a) Tertip komiteleri yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire
Başkanlığımız tarafından yayınlanan yarışma programına göre müsabaka programını
belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
b) Daire Başkanlığımız gerekli gördüğü takdirde yarışma programı ve usulleri gibi
hususları değiştirmede yetkilidir.
c) Yarışmalara bir ilden iki veya daha fazla takımın katılması halinde bu takımların kura ile
ayrı ayrı gruplara dağılımı sağlanacaktır. (Bir ilden üç takım katılırsa 2-1 şeklinde, dört
takım katılırsa 2-2 şeklinde kura ile ayrı ayrı gruplara verilecektir.)
8. İtirazlar, tertip komitesine talimatın 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre yapılır.
İtirazın değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen il müdürlüğünün
hesabına 250 TL ücret yatırılır.
9. Onaylı isim listelerinde yazılı olan idareci, çalıştırıcı dışında bir başkasının sahaya
girmesine, yöneticilik ve çalıştırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.
10. a) ISF’ye katılacak okul takımları örgün eğitim veren kurumları kapsamakta olup, yaygın
eğitim veren kurumların ISF kuralları gereği Türkiye Birincisi olsa dahi ülkemizi temsil
edemeyecektir.
b) Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören sporcu öğrenciler, yaş ve kategorilerinde
kendi okul takımlarında yarışmalara katılmak zorundadır. Ancak yaş ve kategorilerinde
kendi okul takımı bulunmaması halinde bağlı bulundukları ilde faaliyet gösteren ve
Bakanlığımızca okul spor faaliyetlerine katılması uygun görülen yaygın eğitim
kurumlarının oluşturdukları takımlarda okullar arası yarışmalara katılabilirler.
11. Minikler kategorisinde (şenlik voleybolu) yarışmalar mahallinde düzenlenecektir. Bir üst
kademe yarışması olmayacaktır.
12.Sporcular yarışma süresince aynı forma numarası ile oynayacaklardır.
13.Yarışmalar yıldızlar ve gençler kategorilerinde normal sahalarda, normal voleybol topu ile
oynanacaktır.
14. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorileri, mahalli yarışmalarının kazanılmış 3 üzerinden
oynanır.
15.Yıldızlar ve gençler kategorilerde mahalli yarışmalarda 2 çizgi hakemi
görevlendirilecektir.
16.File Yükseklikleri:
a) Yıldızlar kategorisi
: Kız 2.15 m. Erkek 2.35 m.
b) Gençler kategorisi
: Kız 2.24 m. Erkek 2.43 m.
c) Küçükler kategorisi (Mini Voleybol ) : Kız 2.05 m. Erkek 2.05 m.
17. Yıldız kız ve erkeklerde;
a) Takımlar müsabakalara en az 9 (dokuz) oyuncu ile geleceklerdir.
b) Dokuz oyuncu ile müsabakalara gelen takımlar birinci sette oyuncu değişikliği haklarını
kullanamayacaklardır.
* İlk sette oyuna hiç girmemiş üç oyuncunun ikinci sette oyuna başlaması ve set boyunca
sakatlık haricinde oyundan çıkartılmaması, üçüncü setten itibaren oyuncu değişikliğinin normal
kurallar çerçevesinde devam etmesi kuralı uygulanacaktır. oyuna hiç girmemiş ve oynamayan üç
oyuncunun ikinci setin başlangıç diziliminde yer alması zorunludur.
* İkinci sette oyuna başlayan (ilk sette oyuna hiç girmemiş) üç oyuncu hiçbir şekilde (sakatlık
hariç) oyundan çıkarılamayacaktır. (Sakatlık ile ilgili kararı müsabaka anında sahada bulunan sağlık
elemanı verecektir.)
* Üç oyuncu ile ilgili kural dışı değişiklik yapıldığı anda, bu bir dönüş hatası olarak
değerlendirilecektir. Bu durumda; hatanın yapıldığı andan itibaren servis karşılayan takıma bir sayı
ve servis atma hakkı verilecek, ilaveten (yazı hakemi hatanın başlangıç anını belirlemiş olmalıdır)
takımın hatalı durumda kazandığı sayılar iptal edilecektir. Bu durumda rakip takımın sayıları aynen
geçerli kalmalıdır.
* Eğer hatanın yapıldığı an tespit edilemiyorsa kazanılmış sayılar iptal edilmez. Takım bir sayı
kaybı ile cezalandırılır ve servis rakip takıma geçer.
Yıldız erkeklerde:
c) Servis sıçramadan ve yakından(servis çizgisine en yakın yerden) atılacaktır.
Yıldız kızlarda:
ç) Oyuna sadece alttan servis atışı ile başlayacaktır. Alttan servis: ayaklar rakip sahaya dik ya da yan
konumda iken, bel hizasını geçmeyecek şekilde topun elden çıkartılarak vuruşun tamamlanması
şeklinde tanımlanmaktadır.
d) Uygulamada, servis atışı omuz üstünden yapıldığı takdirde Baş hakem tarafından oyuncu
uyarılacak ve servis tekrarı yaptırılacaktır.Uyarıdan sonra aynı takım tarafından ikinci defa omuz
üstü vuruşta servis karşılayan takıma bir sayı ve servis atma hakkı verilecektir.
e)Yıldızlar(kız- erkek) kategorisinde libero oyuncu uygulamasına izin verilmeyecektir.
ŞENLİK MİNİ VOLEYBOLU OYUN KURALLARI
2013-2014
TEMEL İLKE VE KRİTERLER
MADDE 1- Kurul, saha düzenlemelerini, mini voleybol kategorilerini, organizasyon şeklini ve
diğer hususları mini voleybolun tanıtımı ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amaçlı aşağıdaki
temel ilke, kriter ve esaslar doğrultusunda belirler.
1.1.2013-2014 Öğretim yıllı 2002-2003 doğumlu öğrenciler küçükler kategorisinde mini
voleybol oynayacaktır.
1.1.1. Öncüler (7-8 / 2006-2007 ) yaşına kadar olan (kız- erkek) çocukların karma olarak yer
alabileceği kategoridir.
1.1.2. İzciler (9-10 / 2004-2005 )yaş kategorisindeki (kız – erkek ayrı , ayrı) çocukların yer
alacağı kategoridir.
1.2. Şenlik Mini voleybol; yarı sahası 4,5 x 6, tam sahası 9 x 6 metre ölçülerindeki oyun
alanında oynanır.
1.3. Şenlik Mini Voleybolunda file yüksekliği 2 metredir.
1.4. Şenlik mini voleybolunda top ağırlığı 90 / 140 gramdır.
1.4.1. Öncüler kategorisindeki top ağırlığı 90, izciler kategorisindeki top ağırlığı 140
gramdır.
1.5. Mini voleybolda amaç müsabık değil voleybolu seven nesiller yetiştirmektir. Bu nedenle
kazanmaya ve katılan takımları derecelendirmeye yönelik turnuvalar, şampiyonalar, özel veya resmî
müsabakalar düzenlenemez. Tümü şenlik niteliğinde olan mini voleybol organizasyonları aşağıdaki
ilkeler doğrultusunda düzenlenir:
1.5.1. Şenlik Mini Voleybolunda kazanmak teşvik edilemez.
1.5.2. Bütün katılımcılar eşit derecede ödüllendirilir.
1.5.3. Minikleri rekabete motive edecek bireysel ödüllendirme yapılamaz.
1.5.4. Takımların bütün sporcuları oyun alanında eşit sürede yer alır. Yedeklerle değişmeli
dönerli sistemden taviz verilemez.
1.6. Şenlik duygusunun oluşturulabilmesi için spor salonlarında, trafiğe kapalı sokak, cadde
ve otoparklarda, park ve bahçelerde, alışveriş merkezlerinin önünde enlemesine bölünmüş
uzun bir alanda aşağıda belirtilen standartları taşımak koşuluyla aynı anda yan yana birden
çok oyun alanı oluşturulabilir.
1.6.1. Oyun alanının zemini burkulmalara, yaralanmalara sebep olacak şekilde çukurlu,
tümsekli, çakıllı, çok sert ya da çok yumuşak olamaz.
1.6.2. Yan yana kurulacak oyun alanları için 2 metre yüksekliğinde tek file kullanılabilir, ancak
oyun alanlarının ölçüleri 9 x 6 metreden az olamaz.
1.6.3. Yedek bankları her iki takımın yarı sahasının arkasında, servis alanının asgari 2 metre
gerisinde kalacak şekilde konuşlandırılır.
1.7. Yarışma mini voleybol takımları 10 (on) oyuncudan oluşur. (9 ve 10 numaralı oyuncular rezerv
oyunculardır.) (9 ve 10 numaralı oyuncular 2.sette istendiği takdirde takım içinde yer alabilirler.
ancak; değişiklik yapıldığı takdirde, 9 ve 10 numaralı oyuncularla değişen oyuncular rezerv oyuncu
statüsüne geçerler.)
1.7.1. Oyuncuların forma numaraları 1’den 8’e kadardır.(Rezerv oyuncular hariç)
1.7.2. Oyuna başlayacak ilk 4 oyuncunun forma numaraları 1’den 4’e kadar olmak zorundadır.
1.7.3. Değişme sırası bekleyen yedek oyuncular, 5’ten 8’e kadar sıralanırlar.
1.7.4. Oyunun başladığı andaki yerleşim planı itibarıyla sahaya diziliş; ilk değişecek oyuncu 1
numaralı oyuncu olacak şekilde düzenlenir. Değişmeler sahanın arka tarafında yapılacağı için
1 numaralı oyuncu servis atmaya geldiğinde oyundan çıkarak bekleme sırasının sonuna
geçerken 5 numaralı oyuncu oyun alanında 1 numaralı oyuncudan boşalan yeri alır ve oyuna
servis atarak başlar.
1.7.4.1. Şenlik mini voleybolunda; öncüler grubunda yer alan 7-8 yaşındaki sporcular
rakipten gelen ilk topu tutarak oynayabilirler”
1.7.4.2. Her serviste saat yönünde dönmek koşuluyla oyuncu değişiklikleri hakemden izin
almaksızın 2 numaralı oyuncu ile 6 numaralı oyuncunun, 3 numaralı oyuncuyla 7 numaralı
oyuncunun ve 4 numaralı oyuncuyla 8 numaralı oyuncunun değişmesiyle kendiliğinden
devam eder . Şenlik Mini Voleybolunda oyunun başladığı andaki yerleşim planı itibarı ile
sahaya diziliş; ilk değişecek oyuncu 1 numaralı oyuncu olacak şekilde düzenlenir. Değişmeler
sahanın arka tarafında yapılacağı için 1 numaralı oyuncu servis atmaya geldiğinde oyundan
çıkarak bekleme sırasının sonuna geçerken 4 numaralı oyuncu oyun alanında 1 numaralı
oyuncudan boşalan yeri alarak oyuna servis atarak başlar, 2 numaralı oyuncu ile 5 numaralı
oyuncu, 3 numaralı oyuncu ile 6 numaralı oyuncunun değişmesiyle kendiliğinden devam
eder.
Maç boyunca; servis atan oyuncunun servis vuruşundan başlayarak, topun oyun dışı olduğu
ana kadar ki süreçte, her iki takım oyuncularının da kendi oyun alanında ve dönüş sırasına
göre doğru pozisyonlarında bulunmaları zorunludur. Bir takımın oyun alanındaki ön veya arka
oyuncusunun, takımın diğer ön veya arka oyuncularıyla pozisyon değişikliği yaparak
oynamasına izin verilmez.
1.7.4.3. Oyun başlamadan önce belirlenen değişme sırasına antrenör hiçbir surette
müdahale edemez; sırası gelen oyuncunun yerine bir diğerini oyuna sokamaz ve/veya kenara
çıkma sırası gelen oyuncuyu oyun alanında tutamaz.
1.7.4.4. Sahada yer alacak ilk 4 oyuncu, her sette farklı olmak zorundadır. antrenör (1. sete
1-2-3-4) (2.sete 5-6-7-8 ) no’lu oyuncularla oyuna başlar. (netice setinde :1-2-3-4 veya 5-6-78 no’lu) oyunculardan istediği bir grupla oyuna başlamak zorundadır.
1.7.4.5. Sakatlık ve/veya hastalık hâllerinde antrenörün bunu kanıtlaması istenerek kadro
değişikliğine sahada görevli sağlık elemanının onayı ile izin verilir.(sağlık elemanı olmadan
yarışma başlatılamaz.)
1.7.4.6. LİBERO OYUNCU UYGULAMASINA İZİN VERİLMEZ.
1.7.4.7. Şenlik mini voleybolunda çocukların kas ve fizik yapılarının tam oluşmadığı göz
önüne alınarak üstten servis atılmasına izin verilmez.
1.7.4.8. Aynı oyuncu servis atarken takım art arda üç sayı aldıysa, dördüncü servisten önce
takım bir tur döner ve takım sırasından oyuna giren oyuncunun servisiyle maça devam edilir.
rakip takım da aynı şekilde bir tur döner.
1.7.5. Şenlik mini voleybolunda; antrenör molası yalnızca sporcularda görülebilecek
moralsizlik, cesaretini kaybetme ya da gönülsüzlük durumlarında alınabilir.
1.8. Kurul, minik sporcuların psikomotor beceri düzeyleri, kas ve fizik yapıları ve moral
motivasyonlarını göz önüne alarak voleybolu sevdirip öğretmek ve yaygınlaştırmak amacıyla
mini voleybol oyunlarında oynama, sayı ve set alma kurallarını aşağıdaki esaslar
doğrultusunda geliştirerek belirler.
1.8.1. Aşağıdaki durumlarda rakip takım sayı alır;
1.8.1.1. Bir takım, topun kendi oyun alanındaki zemine temas etmesine engel olamadığında,
1.8.1.2. Bir takım değişme hatası yaptığında,
1.8.1.3. Bir takımın herhangi bir oyuncusu topu iki elle tutarak durduğunda veya bu şekilde
taşıdığında,
1.8.1.4. Bir takımın herhangi bir oyuncusu fileye tutunduğunda veya şeklini bozacak şiddette
temas ettiğinde,
1.8.1.5.KIZLAR VE ERKEKLER ALTTAN VE ÖNDEN SERVİS ATMADIĞINDA,
1.8.1.6. Bir takımın attığı servis karşı sahaya ulaşmadığında veya karşı sahayı aşarak oyun
alanının dışına düştüğünde,
1.8.1.7. Antrenör, sporcusuna kızarak ya da kızgın jest ve mimikler sergileyerek hitap
ettiğinde,
1.8.1.8. Antrenör hakem kararına itiraz ettiğinde ve/veya tepki gösterdiğinde,
1.8.1.9. Bir takımın herhangi bir oyuncusu diğer takımın oyuncularını sinirlendirecek,
incitecek, üzecek jest ve mimikler sergilediğinde ya da karşı takımın oyuncularına bu amaçla
seslendiğinde.
1.8.1.10.Yarışma mini voleybolunda oyuncular topu tek elle veya çift elle iterek, çekerek
karşı alana gönderdiğinde,
1.8.2. Oyun; şenlik mini voleybolunda toplam 60 dakikayı geçmeyecek sürede ve 10'ar
dakikalık bölümler hâlinde; yarışma mini voleybolunda oyun, toplam 3 set olmak üzere,
kazanılmış 2 set üzerinden oynanır.
1.8.3. Bir set; katılan takım sayısı, organizasyon süresi ve tesislerin kapasitesine göre 21 sayı
üzerinden oynatılır.
1.8.4. Oyun alanında pozisyon oyuncusu ayrımı yapılamaz.
1.8.5. Öndeki iki oyuncu file önünde bloğa çıkabilir ve her türlü hareketle hücum vuruşu
yapabilir.
Ancak; arka hat oyuncuları file önünde blok yapamaz ve blok teşebbüsünde bulunamaz.
Arka hat oyuncularının, oyun alanı ve serbest bölgenin herhangi bir yerinden, sıçrayarak tek
el veya çift elle hücum vuruşu tamamlaması hatadır.
Ancak; bu oyuncular sıçramadan her türlü hareketle hücum vuruşu yapabilirler.
1.8.6. Mini voleybol maçlarında sertifikalı hakemlerin yanı sıra; organizasyonda
doğurabileceği olumlu etki dikkate alınarak a ve genç millî takım sporcuları, millî takım
antrenörleri, sporcular, kurul ve alt kurul başkanları, federasyon başkanı ve diğer medyatik
kişiler de hakemlik yapabilir.
1.8.7. Yarışma mini voleybolunda bir takım topu rakibe geri göndermeden önce ( ÜÇ VURUŞ)
yapmak zorundadır. karşı sahadan gelen top; direkt olarak manşet, parmak pas veya smaçla
karşı alana gönderilemez.
Servis dışında rakipten gelen her topa, ön oyuncular tarafından sadece blok yapılabilir.
1.8.8. Oyun sahası ölçüleri;
Şenlik mini voleybolu: yarı sahası 4,5 x 4,5 metre, tam sahası 9 x 4,5 metre veya yarı sahası
4,5 x 6 metre, tam sahası 9 x 6 metre olarak düzenlenebilir.
Yarışma mini voleybolu: yarı sahası 6 x 6 metre, tam sahası 12 x 6 metre ölçülerde oynanır.
1.8.8.1. Yarışma mini voleybolu file yüksekliği erkekler ve kızlar için 2.05 metredir.
1.8.8.2. Top ağırlıkları;
Şenlik mini voleybolu: öncüler (7-8 yaş grubu) 90 gram
Şenlik mini voleybolu: izciler (9-10 yaş grubu) 140 gram,
Yarışma mini voleybolu: 200 gramdır.
1.8.8.3. Oyuncu sayıları;
Şenlik mini voleybolu: 3 oyunda, 3 oyun dışında olmak üzere toplam 6 oyuncu,
Yarışma mini voleybolu: 4 oyunda, 4 oyun dışında olmak üzere toplam 8 oyuncudan oluşur.
1.8.8.4. Oyun süreleri;
Şenlik mini voleybolu: 10 dakikalık sürelerle 1 günde en fazla 60 dakika,
Yarışma mini voleybolu: kazanılmış 2 set üzerinden toplam 3 set olacak şekilde; setlerde 11'lik eşitlik hâlinde 15 sayılık netice seti oynatılır. bir günde en fazla 2 yarışma yaptırılabilir.
1.9. Yarışma mini voleybolunda; takımların her sette 1 mola hakkı vardır.teknik mola yoktur.
1.10. Şenlik mini voleybolunda, bu talimatın 1.8.6. maddesinde önerilen sistemde hakem
görevlendirilir.
1.10.1. Yarışma mini voleybolunda, Türkiye şampiyonası finallerine kadar yarışmalar iki
hakemle (baş hakem, gönüllü yazı hakemi) yönetilir. gönüllü yazı hakemi bulunmadığı
takdirde sertifikalı hakemler görevlendirilebilir. Türkiye şampiyonası yarı final ve finallerinde
baş hakem, yardımcı hakem ve yazı hakemi görevlendirilir.
1.10.2. Yarışma mini voleybolunda, (grup, yarı final ve final yarışmalarında baş hakem,
yardımcı hakem, yazı hakemi ve 2 (iki) adet çizgi hakemi görevlendirilir.) ilçe, il, grup ve yarı
final yarışmalarında yazı hakemliği görevi gönüllülerce yapılır. ancak; gönüllü yazı hakemi
bulunamadığı takdirde sertifikalı hakemler de görevlendirilebilir.
1.10.3. Bu talimatta yer almayan hususlarda uluslararası oyun kuralları hükümleri geçerlidir.
1.10.4. Ardı ardına yapılacak müsabakalarda iki maç arası en az 10 dakikadır. takımların
filede beraberce en az 6 dakika ısınmaları sağlanır.
ŞENLİK MİNİ VOLEYBOLU
SAHA YERLEŞİMİ
4
5
6
2
3
C
1
1
C
3
6
2
5
4
YARIŞMA MİNİ VOLEYBOLU
SAHA YERLEŞİMİ
5
6
7
8
4
3
10
C
9
2
1
2
1
9
C
10
C
3
8
4
7
6
5
Download

okul sporları voleybol açıklamalar