OKUL SPORLARI WUSHU TAOLU AÇIKLAMALAR
1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Uluslararası Oyun
Kuralları ve Yarışma Talimatları ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen
hükümlere uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar mahalli ve Türkiye birinciliği kademelerinde, Kız-Erkek sporcular arasında
yıldızlar ve gençler kategorilerinde ferdi olarak yapılacaktır. Minikler kategorisi sadece
mahalli olarak yapılacaktır.
3. Doğum tarihleri
Minikler kategorisi K-E 2004-2005-2006-2007 Doğumlular (MAHALLİ)
Yıldızlar kategorisi K-E 2000-2001-2002-2003 Doğumlular
Gençler kategorisi K-E 1996-1997-1998-1999 Doğumlular
İlkokullar
Ortaokullar
Liseler
4. a) Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak ferdi öğrenci sporcu sayısının;
1-6 olması halinde 1 çalıştırıcı;
7-13 olması halinde 1 çalıştırıcı, 1 idareci veya 2 çalıştırıcı;
14-20 olması halinde 2 çalıştırıcı, 1 idareci veya 3 çalıştırıcı;
21 ve üzeri olması halinde ise il müdürlüğünce belirlenecek yeterli sayıda idareci ve
çalıştırıcıya yasal harcırahları ödenir.
b) Mali konularla ilgili diğer hususlarda Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri
Yönetmeliği’nin 17 nci maddesine göre işlem yapılır.
c) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre müsabakaları erken
sonuçlanan veya tamamlanan takımların yasal harcırahları organizasyonu düzenleyen il
müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında belirtilen tarihe göre ödenecektir.
ç) Avans kapatma işlemleri kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafınca yapılacaktır.
Ödemelerde kafile onay listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
5. a) Mahalli yarışmalarda ilk üç dereceyi elde eden sporculara madalya, dereceye giremeyen
sporculara ise katılım belgesi verilir.
b) Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk üç dereceyi elde eden sporculara madalya ve
başarı belgesi, dereceye giremeyen sporculara ise katılım belgesi verilir.
6. a) Yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak sporcu
sayıları, Daire Başkanlığımızca içinde bulunulan öğretim yılında mahallinde ki fiili katılım
sayıları dikkate alınarak tespit edilecek kontenjanlar doğrultusunda ilan edilecektir.
b) Kafile onayında 4 üncü maddenin (a) fıkrasında yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcı
sayısından fazla kişi yer alamaz.
7. a) Tertip komiteleri yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Spor Genel
Müdürlüğü tarafından yayınlanan yarışma programına göre müsabaka programını
belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
b) Spor Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde yarışma programı ve usulleri gibi
hususları değiştirmede yetkilidir.
8. İtirazlar, tertip komitesine yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre
yapılır. İtirazın değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen il
müdürlüğünün hesabına 250 TL ücret yatırılır.
9. Onaylı isim listelerinde yazılı olan idareci, çalıştırıcı dışında bir başkasının yarışma alanına
girmesine, yöneticilik ve çalıştırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.
10. Wushu Taolu yarışmalarına katılacak sporcularda aranacak şartlar:
* Yarışmalara katılacak sporcularda, kategorilerinin yaş sınırları içinde kuşak şartı
aranmaz.
* Kimlik kartları ve okul sporcu lisansları olması şartı aranır.
11. Yarışmalar:
a) Wushu Taolu Yarışma Usulü Bireysel Yarışma: Taolu yarışma müsabakaları şunlardır.
1- Chagquan
2- Nanquan
3- Taijiquan
4- Jian Shu
5- Dao Shu
6- Gun Shu
7- Qiang Shu
8- Nan Gun
9- Nan Dao
10- Taiji Jian
İlkokullar için yarışma kategorileri:
Vu Bu Quan-16 fom-20 form-32 form-Taiji 24 form ve alt formları
Ortaokullar için:
16 fom-20 form-32 form-iwuf 1. Set Guidin Formlar Taiji 24-42 formlar
Liseler için:
16 fom-20 form-32 form-iwuf 1.2.3. Set Guidin Formlar Taiji 24-42 ve 3. Set formlar
b) Yarışma süreleri şu şekildedir:
Taolu formlarda zaman şartı aranmaz. Taiji Quan müzik eşliği yönetmelikte belirtildiği
şekilde müzik eşliğinde rutinler, sözsüz melodiler şeklinde yürütülecektir. Yarışmacı,
koreografiye uyacak şekilde kendi müzik parçasını seçebilir.
Yarışmalara Katılacak Pilot İller:
Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır,
İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Muğla,
Osmaniye, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yalova
TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ
YARIŞMA MERKEZİ: BATMAN
TEKNİK TOPLANTI: YILDIZLAR 04 HAZİRAN 2014 SAAT: 17.00
GENÇLER 06 HAZİRAN 2014 SAAT 17.00
YARIŞMA TARİHİ:
YILDIZLAR 05-06 HAZİRAN 2014
GENÇLER 07-08 HAZİRAN 2014
Download

2013-2014 wushu açıklamalar