Kültür Koleji Kış Spor ve Sanat Okulu
Öğrencilerimizin fiziksel, ruhsal ve düşünsel gelişimlerine katkıda bulunmak,
arkadaşlığı, dostluğu, paylaşmayı ve rekabeti yaşayarak öğrenmelerini sağlamak,
sportif anlamda ilgi ve eklerini ortaya çıkararak kendi alanlarında başarılı sporcular
yetiştirmeyi düşündüğümüz spor okullarım;
Öğrencilerimizin algısal yetilerini geliştirmek, zihinsel birikimlerini görsel biçimler
ile ifade edebilmelerini sağlamak ,kendini özgürce ortaya koyabilen , sanatı seven ve
kültürünü algılayan mutlu , başarılı öğrenciler yetiştirmeyi amaçladığımız sanat
okullarımıza tüm öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz.
Kültür Koleji Ataköy Kampüsü Sanat Okulu Bünyesindeki Branşlar
Müzik
• Piyano: Piyano eğitimi alacak öğrencilerimiz alanında uzman öğretmenler ile bireysel
çalışmalar yapmaktadır. Öğrencinin seviye durumuna göre program belirlenerek
kullanılacak kaynak kitaplar seçilir. Nota ve solfej eğitiminin yanı sıra temel çalış
teknikleri ile ilgili egzersizler yapılır.Bu egzersizlerle birlikte klasik müzik piyano
repertuarından öğrenci seviyesine uygun eserler çaldırılır.
•Keman: Suzuki ve Ömer Can metodu ile yürütülen derslerimizde öğrencilerimize
kemanın temel çalış tekniklerinin yanı sıra zengin bir repertuar da
sunulmaktadır.Keman dersleri nota okuma ve solfej çalışmalarıyla
desteklenmektedir.Dersler uzman öğretmenler tarafından bireysel yapılmaktadır.
• Gitar: Öğrencilere ritm gitarın yanı sıra klasik gitar çalış tekniklerinin de verildiği
derslerimiz bireysel yapılmaktadır. Gitar dersleri nota okuma ve solfej çalışmalarıyla
desteklenmektedir.
Görsel Sanatlar
Öğrencilerimizin tüm kültürler arası ortak bir anlatım dili olan plastik sanatlar hakkında
genel bilgi edinmelerini hedefler. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal
güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler
düzenleme, yorumlama, yaratma aşamalarında resim dilinin elemanlarını (nokta, çizgi,
ışık-gölge, açık-koyu, renk, doku, vs.) kullanabilme becerilerini geliştirirler
‘’Yağlı boya resim’’
‘’ Baskı Teknikleri ’’
‘’ Renkli Resim Teknikleri ’’
“ Karakalem Çalışmaları ”
gibi konularda sınıf düzeylerine göre farklı malzeme ve teknikleri kullanarak
uygulamalar yaparlar.
Seramik -Heykel:
Ana sınıfı ve ilkokullarda yapılan seramik-heykel çalışmalarının temel amacı, doğal
becerileri geliştirerek, seramik kilini kullanarak hayal ettiklerini yaratıcı etkinliklerle
somut bir biçimde ifade etmeyi öğretmektir. Seramik çalışmaları hem zihinsel hem de
bedensel gelişime katkı sağlar. Öğrenciler seramik çalışarak, grupla çalışmayı öğrenir,
yaratıcılık yönleri gelişir, özgüven kazanırlar. Kendilerini daha kolay ifade ederler.
Öğrencilerimizin ortaya çıkardıkları çalışmalar sergilenir.
Ebru:
Ebru Sanatı kâğıt süsleme sanatlarının en önemlilerinden biri... Bütün Osmanlı
sanatlarında olduğu gibi usta-çırak usulü ile öğrenilen ve sanatçının iradesi dışında
birçok değişkenden etkilenen bir sanattır. Ebru; renklerin suyla dansının yarattığı bir
ahenktir aslında. Ebru sanatının nasıl yapıldığını ve bunun için hangi malzemelere
ihtiyaç duyduğumuzu kursumuza katılan minik “Ebru Sanatçıları” öğrenirler. Kurs
öğrencilerimiz, çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle
paylaşmaktan haz alırlar.
Yaratıcı Drama Atölyesi
Amacımız , bir durumu, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri, bir kavramı, ya da bir
problemi iletişim kurma, kendini tanıma, yaratıcı yazma, görsel okuma ve canlandırma
gibi teknikler yardımı ile oyun etkinliklerini bir arada kullanarak canlandırmaktır.
Hedefimiz, öğrencilerimize özgüveni yüksek ve kendini iyi ifade edebilen bireyler olma
yolunda destek olmak.
Kültür Koleji Ataköy Kampüsü Spor Okulu Bünyesindeki Branşlar
•Basketbol :Hedefimiz sporun evrensel boyutları içerisinde, genç sporcularımızın
bedensel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak, basketbolu
sevdirmek, genç sporcularımızın enerjilerini paylaşmayı ve yardımlaşmayı
öğrenmelerini ve böylece birlikte üretken bir yapıya sahip olmalarını sağlamanın
yanında Türk sporuna genç sporcular yetiştirmektir.
• Ritmik Cimnastik : Uzman antrenörler eşliğinde yapılan yöntemli ve düzenli
cimnastik çalışmalarıyla amacımız; çocukların beden ve ruh yeteneklerini geliştirmek,
oyun ihtiyaçlarını karşılamak, disiplinli, sosyal ve özgüveni gelişmiş bireyler haline
dönüşmelerini sağlamaktır.
• Futbol : UEFA Lisanslı Antrenörlerimiz nezaretinde yapılan çalışmalarımızda, yaş
seviyelerine göre gruplandırılan öğrencilerimizin futbolu sevmeleri ve temel futbol
becerilerini kazanmaları en öncelikli hedefimizdir. Futbol Okulumuzun içeriğinde
derslerin dışında, farklı futbol okulları ile maçlar, farklı seviyelerdeki futbol maçlarını
seyretme ve sene sonunda büyük bir stadyumda antrenman yapma gibi
organizasyonlarda bulunmaktadır.

Halk Oyunları : Türk Halk Oyunlarımızın, ülkemize ait kültürel
zenginliklerinin öğretilmesinde, farklı sosyal gruplara katılımda, akran ve
yetişkinlerle olan iletişim kurma sürecinde insanlara büyük katkısı vardır. Ve
buradan yola çıkarak öğrencilerimizin kültürümüzün bir parçası olan Halk
oyunlarımızı tanımaları, ilgi duymalarını sağlamak amacıyla çeşitli yurtiçi ve
yurtdışı festivallere katılarak renklendirdiğimiz çalışmaları
gerçekleştirmekteyiz.

Aikido : Aikido ‘da amaç; kendinle, karşındakiyle, doğayla ve çevremizdeki
her şeyle uyuma girebilmek ve uyumsuzluğun getirdiği tüm olumsuzluklardan
uzaklaşabilmektir. Aynı zamanda çok etkili ve güç gerektirmeyen bir savunma
sanatının felsefesini öğrencilerimize öğretmektir

Voleybol : Voleybol Spor Okuluna katılan katılan öğrencilerimizi, fiziksel,
sportif ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi, toplu ya da topsuz olarak uygulanan
eğitim teknikleri ile öğrencimizin ileri yaşamında, her türlü hareketinde gerekli
olan koordinasyon, ritim, denge, algılama sürati, tepki süresi gibi motor
fonksiyonların geliştirilmesi, voleybol sporunun sevdirilmesi, top duyusunun
gelişimi ve minikler standartlarında voleybolun öğretilmesi, grup arkadaşları ile
bir arada çalışan çocuğun, ekip bilincini ve kendisinin ekipteki yerini anlamasını
sağlayacak ve ileride toplum içerisinde yerini almasını kolaylaştıracak spor
becerilerinin ve spor kültürünün kazandırılmasıdır.
 Temel tenis eğitiminin verildiği kış spor okulu çalışmalarında öğrencilerimiz yıl
boyunca yapacağı çalışmalarda temel duruş, doğru raket tutuş, forehand, backhand ve
servis vuruşları eğitimi alırlar..
Ruh ve beden eğitimini birlikte sağlayan, kendine güven hislerini
geliştiren, derin düşünme, kendiliğinden doğru hareket, saygı ve sevgiyi her
şeyin üstünde gören bir bilim dalı, esnek vücut dönüşleri, yumuşak
savuşturmaları, kuvvete karşı koymama ve karşıdan gelen kuvvetten yararlanma
usulleri ile rakibi en iyi şekilde alt eden seviyeli bir savunma sanatıdır. Judo kış
spor okulunda amacımız; kendini savunmayı bilen, do disiplinini günlük
hayatıyla iç içe yaşamayı öğrenen, ayakları yere sağlam basan bireyler
yetiştirmek
 Judo;
Dünyanın en eski sporu ve bütün öteki sporların temeli olan
atletizm kış spor okulundaki amacımız; insanın koşma, yürüme, atma ve atlama
gibi en doğal hareketlerindeki; gücünü, dayanıklılığını, süratini, çabukluğunu,
hünerlerini geliştirmek ve artırmak için çalışmalar yapıp, öğrencilerimizin
sportif, sosyal ve fiziksel becerilerinin gelişmesini sağlamak.
 Atletizm :
 Satranç : Öğrencilerimizin derslerde öğrendiklerini pratik yapmaları ve hatalarını
görüp düzeltebilmemiz acısından kıs okulu oldukça önemli olacaktır. Kendini
geliştirmek isteyenler,turnuva hazırlığı ve,bol bol pratik yapmak isteyenler kıs okulunu
tercih edebilir.
Programla İlgili Detaylar Aşağıdaki Gibidir.
* Basketbol, Futbol, Voleybol, Tenis, Ritmik Cimnastik, Halk Oyunları, Judo , Aikido
ve Satranç çalışmaları okul kampüsünde gerçekleştirilir.
* Buz Hokeyi çalışmaları Metroport AVM Buz Pistinde gerçekleştirilir.
* Atletizm çalışmaları Aslı Çakır Alptekin Kapalı Atletizm Salonunda gerçekleştirilir.
* Ulaşım aileler tarafından sağlanır.
*Müzikte enstrüman çalışmaları bireysel olup randevu usulü ile ders saatleri belirlenir.
(Cumartesi tam gün ,hafta içi ise 17.00’dan sonra randevu verilir.)
* Etkinlik süresi 32 haftadır.
Download

Kültür Koleji Kış Spor ve Sanat Okulu