Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
Üretimin yenileştirme
çalışması
İş gücü, zaman ve enerji kullanımları
konusunda avantaj sağlayan bir
yöntemdir.
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
Üretimin modernizasyonu
Firmaların rekabet avantajlarını kazanmaları ve
sürdürebilmeleri için, en güncel uygulanabilir
teknolojilerin, imalat süreçlerine dâhil edilmesidir.
Üretimde modernizasyon girişimleri
Teknolojik yeniliklerin ve bu teknolojilerin bir
gereklilik olarak görülmesidir.
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
Yenileştirme Nedenleri
Üretim hattının Optimize edilmesi ile,
Üretimin kalitesi artar,
Üretimin sayısı artar,
Üretim maliyetleri azalır,
İşletme büyük bir rekabet üstünlüğü ve kazanç sağlar…
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
Yenileştirmenin
Teknik Nedenleri





Mevcut ekipmanın yetersiz kalması
Bir işlemin birden fazla istasyonda yapılması
Operasyon hızlarının artmasına ihtiyaç duyulması
İş duyarlılığı gerekliliğinin önemsenmesi
Üretim araçları arasındaki zincirleme
bağlantıların artması
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
Yenileştirmenin
Ekonomik Nedenleri
 Üretimin durması sonucu giderlerin artışı
 İşçilik giderlerindeki artış
 Büyüme yatırımları nedeniyle üretim sayısının artması
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
Yenileştirmenin
Diğer Nedenleri
 Bakım ve onarım konusunda uzman personel darlığı
 Güvenlik mevzuatının genişletilmesi
 Çevreyi korumaya verilen önem
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
Yenileştirmenin Kazandırdıkları !






Kazaları azaltma, (iş-ürün)
Eski teknolojinin oluşturduğu maliyetleri ortadan kaldırma,
Personel giderlerini azaltma,
Malzeme-fire giderlerini azaltma,
Geliştirilen üretim kabiliyetleri sayesinde üretim sürekliliği sağlama,
Makinelerin birden fazla görevi gerçekleştirmesini sağlama,
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
Yenileştirmenin Kazandırdıkları !
 Üretim /ürün esnekliği ve harekete geçme çabukluğunu sağlama,
(Örneğin; parçanın tezgah arası transferi, hız değil zaman kazandırır)
 Arızalarda müdahale, süre ve lokasyon tespitinde üst düzey kabiliyet,
 Üretim, bakım/onarım hafızası ,
 Bakım /onarım maliyetlerinin azaltılması,
 Yapısal ve akış organizasyonlarında esneklik,
 Personel giderlerini azaltma,
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
Yenileştirmenin Kazandırdıkları !






Firma /Marka imajı sağlama,
Kalite standart ve uygulamalarında etkililik,
Üretim süresinde artış,
Üretim miktarında artış
Gelişimlere uygunluk,
Şikayetleri azaltma ve şikayetlerin kaynağını bulma gösterilebilir.
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
YENİLEŞTİRME
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi ile yaşanan değişiklik,
Örnek:
Elektronik cihazlar için alüminyum soğutucu üreten bir firma, bu işlem için 5
ayrı istasyon üzerinde çalışma yapmakta ve 8 işçi ile günlük 5.000 adet
üretim yapabilmektedir. Geliştirilen bir robot cihaz sayesinde, üretim bandı
ya da istasyonuna gerek olmadan 2 işçi ile günde 14.000 adet gibi bir üretim
kapasitesine kavuşturulabilmektedir. Böylece üretim daha hassas ve
raporlanabilir bir düzeye ulaşabilmektedir.
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
ÜRETİMİN MODERNİZASYONUNDA
YAPILACAKLAR ÇALIŞMALAR
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
Yenileştirme Alanları
Endüstriyel Otomasyon,
 PLC, Mikroişlemci, Operatör Panel destekli, elektromekanik, düzenekler
geliştirmek
 Kontrol Sistemleri ve Yazılımları,Proses Kontrol, Makina Otomasyonu,
Süreç Kontrol, SCADA Sistemi
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
Yenileştirme Alanları
Robotlu Otomasyon,
• Robotlu Paletleme, Ürün Besleme, Montaj / Üretim Uygulamaları, Boya
Uygulamaları
• Robot Kaynak / Taşıma, İstifleme, Ürün Eleme, Delme, Kesme, Hassas
Pozisyonlama
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
Yenileştirme Alanları
Üretim Takip, Ürün Takip, Üretim Yönetimi
• Ürün Takibi, Ürün İzleme ve Üretim Yönetimi Sistemleri (Üretim
Sahasından, Makinelerden Otomatik Bilgi Toplama, Kapasite Planlama,
Üretim ve Ürün Takibi, Verimlilk ve Kapasite Analizleri)
• Depo Planlama ve Yönetimi, Envanter Yönetimi, Kalite kontrol
• Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) veya Malzeme İhtiyaç Planlama
(MRP) Yazılımı kurulumu ve uyarlanması
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
Yenileştirme Alanları
Mekanik Tasarım / Geliştirme
• Özel Makina Tasarımı, Montaj Makinesi, Vidalama Makinesi,
Pozisyonerler, Her Türlü Özel Pres, Test ve Doğrulama Düzenekleri,
Konveyörler, her türlü özel PLC kontrollü özel amaçlı makineler ve
mekanik düzenekler.
• Fikstür ve Aparat Tasarımı Serigarfi Fikstürü, Her türlü özel amaçlı fikstür
ve kalıp.
Elektronik Kart Tasarımı
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
Yenileştirme Alanları
Barkod veya RF/ID'li Otomasyon Sistemleri
• Ürün Takibi, Üretim Takibi, Depo Kontrol
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
İŞ AKIŞ ŞEMASI
• Firmanın sahip olduğu üretim sistemi incelenir.
• Üretim parametreleri belirlenir. (Süre, adet, ürün çeşidi vb.)
• Mevcut üretim sisteminde yer alan teknolojiler (tezgâh ve makineler) bir arada
oluşacak şekilde tasarlanır. Tasarılar piyasada mevcut ürünlerden seçilebileceği
gibi ekip tarafından (önerilen) yapılan sistem ve donanımları da içerir.
• Yenileştirme aşamalarında, projede öngörülen iş ve işlemler, kısa, orta ve uzun
vade de planlanır ve öngörülen süreler içinde, hiç aksatılmadan uygulanır.
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
Finansman desteğinin Sağlanması
İşletmenize, yatırımlarınız için gerekli finansal kaynak ihtiyacını KOSGEB ve
TÜBİTAK gibi destek veren kuruluşlara PROJE hazırlayarak yararlanmanıza
imkan sağlarız.
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
Üretim süreçlerinizi iyileştirmek, yeni Teknolojileri
kullanımınıza kazandırmak arzusundayız.
Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi
insansız seri üretim
Teşekkürler.
GSM
Fax
Mail
Web
:
:
:
:
0 507 407 93 60
0 212 863 91 20
[email protected]
www.mygrup.com
Download

Katalog indir - Muhendislik Grubu