J 20 Hava-Jetli İplik Makinası
.
.
.
.Mükemmel
. . . Com4
. . ®jet. iplikleri
. . için
. verimlilik
. . . artışı
. .ve .yeni. sarım
. . sistemi
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Rieter .Aile Bayramı
. Türkiye
. .. Mayıs. 2014.. Erkan.Ateşler/. Vera.Stepanska
. . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
1
Rieter Aile Bayramı - 2014
• J 20 Hava – Jetli iplik makinasının yeni özellikleri
• 200 eğirme üniteli
• Yeni otomatik bağlama hazırlık
• Lineer sarım ünitesi
• J 20 ile Benzersiz avantajlar
• Eğirme ve bağlama teknolojisi
• Bağımsız makina tarafları
• Maliyette tasarruf odaklı makina konsepti
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
2
Yeni J 20 Hava-Jetli İplik Makinası
Öne çıkan özellikler
Verimlilikte artış
Yeni sarım sistemi dizaynı
200 eğirme ünitesi, 4 robot, 500 m/dakika
%20 daha ağır bobinler
Otomatik bağlama hazırlığı
Daha kısa bağlama periyodu
Mükemmel
bağlama kalitesi
Yenilikçi elyaf besleme
Bağımsız makina
tarafları
Aynı anda iki farklı iplik
üretilebilir
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
Maliyette tasarruf
odaklı yenilikler
Eğirme ünitesi travers düzeneği
Bireysel tahrik
Yerden tasarruf
Optimize edilmiş enerji kullanımı
3
Rieter Aile Bayramı - 2014
• J 20 Hava – Jetli iplik makinasının yeni özellikleri
• 200 eğirme üniteli
• Yeni otomatik bağlama hazırlık
• Lineer sarım ünitesi
• J 20 Benzersiz avantajlar
• Eğirme ve bağlama teknolojisi
• Bağımsız makina tarafları
• Maliyette tasarruf odaklı makina konsepti
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
4
Yüksek Verimli Makina
500 m/dak.’ya kadar çıkış hızına sahip J 20 hava-jetli iplik makinası
Ring
Üretim hızı
Kompakt
Open-End
Air-Jet
Hız
1
10
Rieter Aile Bayramı Türkiye
Ateşler/
Vera
Stepanska
Türkiye..Mayıs
Mayıs2014
2014. Erkan
.. Erkan
Ateşler/
Vera
Stepanska
20
5
Yeni J 20 Hava-Jetli İplik Makinasının Özellikleri
200 eğirme üniteli yeni J 20 Hava-Jetli iplik makinası
Mevcut 120 eğirme üniteli & 4 robotlu makina
Yeni 200 eğirme üniteli & 4 robotlu makina
• % 100 Pamuk ve Pamuk karışımları
• % 100 Viskon ve sentetik elyaf karışımları
• Daha hızlı otomasyon
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
6
Yüksek Verimlilik
J 20 – Standart bağlama (ekleme) süreci
Otomasyon nasıl hızlandırılır? Bağlama süresi nasıl kısaltılır?
 Tüm uygulamalardaki duruşların % 80 – 85’i kalite kesmeleridir.
Mevcut Bağlama sistemi
Eğirme ünitesi hareketleri
Kontrollü
duruş
İplik ucu
emişi
Hata
uzaklaştırma
İplik
yerleştirme
Robot hareketi
Robot bekleme
Robot
pozisyonlama
İplik ucu
arama
Hata
uzaklaştırma
İplik
yerleştirme
İplik ucu
hazırlama
Bağlama
Robot döngüsü
26 sdöngüsü 13 s
→ Robot
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
7
Yüksek Verimlilik
Daha hızlı otomasyon için otomatik bağlama hazırlık sistemi (APP)
• Bağlama süresinin yarı
yarıya kısaltılması
(13s)
• Robot otomasyonunun
daha yüksek verimliliği
• Yüksek verimliliğe
sahip 200 eğirme
üniteli makina
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
8
Kaliteli Bobin Oluşumu
J 20 – Yeni lineer bobin sarım sistemi ile optimum bobin oluşumu
Lineer sarım:
• 300 mm’ye kadar bobin
çapı
• Aynı çapta % 20 daha
fazla bobin ağırlığı
• Daha az ambalaj ve
nakliye maliyetleri
• İlgili tüm ayarların
makina ekranından
yapılması ile kolay
kullanım
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
11
Kaliteli Bobin Oluşumu
Optimum bobin oluşumu - % 20 daha az takım değiştirme, nakliye ve sonraki
proseslerde daha az duruş
Makina verimliliği
% 20’ye varan oranda daha az takım
değiştirme → daha yüksek makina
randımanı ve daha az robot gereksinimi
İplikhane lojistiği
% 20 daha az transport, ambalaj
maliyetleri ve daha az paletleme alanı
gereksinimi
Sonraki işlemlerdeki avantajları
Daha az müdahale ve daha az duruş →
dokuma ve örme makinalarında daha
yüksek makina verimliliği
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
12
Esnek Uygulama Aralığı
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
14
Kaliteli İpliklerin Üretimi
Stabil eğirme koşulları
J 20 ‘duo’ çekim ünitesi:
• Çift çekim sistemine hizmet veren tek
tabancalı sistem sayesinde yüksek
hassasiyet ve stabilite
• 4 üzeri 4 çekim sistemi için optimum
emiş sistemi sayesinde daha az iplik
hatası ve yüksek verimlilik
• Kova - çekim sistemi arasındaki
mesafenin kısa olması sayesinde
şerit için yalancı çekim riskinin
olmaması (özellikle ince şerit
numaralarında)
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
15
Kaliteli İpliklerin Üretimi
Benzersiz karakteristikler ve sabit üretim kalitesi
• Benzersiz iplik
karakteristikleriyle
sağlanan avantajların
sunduğu iplik kaliteleri
ve üretim avantajları
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
16
Kaliteli İpliklerin Üretimi
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
17
İplik Kalitesi
Com4®jet iplik kalitesi
• Daha az boya (% 13’e kadar)
• Daha az haşıllama/haşıl sökme
(% 15’e kadar)
• Dokuma/örmede daha az havlanma
• Daha iyi kumaş düzgünlüğü
• Daha az aşınma
• Daha yüksek kumaş yoğunluğu
• Daha az boncuklanma
• Daha yüksek yıkanma direnci
• Yumuşak tuşe
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
18
Com4®jet Teknolojisi Son Trendler
Daha yumuşak Com4®jet iplikleri
Makine Ayarları
+
Teknoloji Komponentleri
+
Daha Düşük Kalite
Ring
Daha Yüksek Kalite
Çekme
mukavemeti
Boncuklanma
Çekme
Boyanabilirlik
Hava geçirgenlği
Görünüm
Düzgünlük
Tuşe
Yumuşaklık
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
19
Bağlama Kalitesi
Bağlama sırasında yenilikçi elyaf besleme
• Yenilikçi elyaf besleme sayesinde
bağlama noktaları kontrol altında =
ipliğe benzer bağlama noktaları
• İplik ucu ve yeni beslenen elyaf
mükemmel bir şekilde birbirine eklenir.
Yeni beslenen elyaf
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
İplik ucu
20
Bağlama Kalitesi
Bağlama sırasında aralıksız şerit besleme
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
21
Bağlama Kalitesi
Ekleme kalitesinin % 100 kontrolü
• Tüm bağlama noktaları Uster iplik temizleyici QC2
ile kontrol edilir.
• Sorunsuz proses
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
22
Esnek Makina Tasarımı
Esnek makina tasarımı
Esnek üretim için makinanın sağ/sol tarafı bağımsız şekilde ayarlanabilir:
•
•
•
•
•
•
•
Çekim
Büküm
Hız
Eğirme basıncı
Bölünmüş telef hazneleri
Bölünmüş masura yükleyici
İki ayrı bobin taşıma bandı
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
23
Tasarruf Odaklı Makina Tasarımı
Şerit ve İplik gezdirici sistemi sayesinde daha uzun Apron & Manşon ömrü
Şerit ve ipliğin sürekli gezdirilmesi
(3 - 4 mm):
• Şerit klavuzları, iplik eğirme düzesi ve
iplik temizleyici ünitesi gezdirici sistem
düzeneğine sabitlenmişlerdir
Sağladığı avantajlar;
• Manşonlarda ve Apronlarda daha az
aşınma
• Düşük bakım maliyetleri
• Makine duruşu olmaksızın yüksek
verim ve randıman
• Sabit iplik kalitesi
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
24
Tasarruf Odaklı Makina Tasarımı
Şerit ve İplik gezdirici sistemi sayesinde daha uzun Apron & Manşon ömrü
Parça ömrü
Parça
J 20
Rakip
Çıkış manşonu
•
•
•
Üst ve alt apron
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
1.600 saat
Taşlamaya gerek
duyulmaz.
3.000 saate kadar
•
1.200 – 1.500
saat
3 kez taşlama ve
makina duruşu
2.100 saate kadar
26
Tasarruf Odaklı Makina Tasarımı
Bireysel tahriklerle enerji tasarrufu
Kalite kesmesi, iplik kopuşu veya bakım sırasında ilgili
eğirme ünitesi tamamen durur. Buna bağlı olarakta,
enerji ve basınçlı hava tüketimide durmuş olur.
Aşağıda detaylandırılan tüm eğirme ünitesi motorları
bireysel olarak tahrik edilirler.
•
•
•
•
Sarım ünitesi
Parafinleme ünitesi
Alıcı silindir
Çekim silindirleri
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
27
Tasarruf Odaklı Makina Tasarımı
Aynı ünite sayısında J 20 / 200 eğirme üniteli makina için daha az yer
gereksinimi
Rakip makinalar için aynı ünite sayısında % 66 daha fazla yer gereksinimi
J 20 ‘nin daha az yer gereksinimi sayesinde:
• Daha az aydınlatma ve klima maliyeti
• Daha az inşaat maliyeti
20” kovalarla donatılmış 1 200
eğirme üniteli Rieter J 20 tesisi
20” kovalarla donatılmış 1 152
eğirme üniteli rakip makina
 gerekli alan 1 263 m2
 gerekli alan 1 708 m2
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
28
Tasarruf Odaklı Makina Tasarımı
Aynı ünite sayısında J 20 / 200 eğirme üniteli makina için daha az yer
gereksinimi
Rakip makinalar için aynı ünite sayısında % 41 daha fazla yer gereksinimi
J 20 ‘nin daha az yer gereksinimi sayesinde:
• Daha az aydınlatma ve klima maliyeti
• Daha az inşaat maliyeti
20” kovalarla donatılmış 1 200
eğirme üniteli Rieter J 20 tesisi
20” kovalarla donatılmış 1 152
eğirme üniteli rakip makina
 gerekli alan 1 263 m2
 gerekli alan 1 708 m2
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
29
Ekonomik Üretim
Daha fazla üretim ve daha yüksek kar marjları
Ne 30 viskon ipliği için aynı alanda (8 500 m2 ) :
% 42 daha fazla üretim
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
2.5 kat daha fazla kar marjı
30
Teşekkürler...
Katılımınız için Teşekkürler!
Rieter Aile Bayramı Türkiye . Mayıs 2014 . Erkan Ateşler/ Vera Stepanska
34
Download

5. CBÜ Tanıtım Günleri - Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü