RİSK DEĞ. TARİHİ
YETKİLİ OSGB
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
ŞUBAT - 2014
Kıyma makinesi
besleme ağzına el
Kıyma Makinesine
Kıyma
girmeyecek şekilde
Eğitimler
El Kaptırılması
Makinesini
aparat yapılmalı,
Verilemktedir, Topuz
Sonucu Yaralanma,
Kullanan
makine talimatı
Kullanılmaktadır.
Uzuv Kaybı
mutfak çalışanı
hazırlanmalı ve
makine üzerine
asılmalı
3
2
15
90
Orta
Risk
Kapağın
olmadığında
Sebze doğrama
Sebze doğrama
çalışmayacak
Tehlikeli durum makinesi çalışırken
Makineyi
makinesi hareketli kesici
Eğitimler, manuel şekilde siviçli sistem
Tehlikeli
içine el sokulması
kullanan
kısım emniyet kapağının
kapak kullanılmakta yapılmalı, makine
Hareket
sonucu yaralanma, mutfak çalışanı
olmaması
talimatı hazırlanmalı
uzuv kaybı
ve makine üzerine
asılmalı
6
2
15
180
Önemli
Risk
Kapağın
olmadığında
çalışmayacak
şekilde siviçli sistem
yapılmalı, makine
talimatı hazırlanmalı
ve makine üzerine
asılmalı
3
1
15
45
Olası
Risk
Kıyma Makinesi Et
Besleme Noktası El
Girecek Genişlikte
Olması
Hamur yapma
makinesinde
hamur
hazırlama
TEHLİKE
TÜRÜ
Tehlikeli
Durum
Tehlikeli
Hareket
RİSK
MARUZ
KALANLAR
Hamur yapma makinesi
Tehlikeli durum Makine çalışırken
Makineyi
hareketli döner kısım
Tehlikeli
içine girilmesi, el kol
kullanan
emniyet kapağının
Hareket
sokulması
mutfak çalışanı
olmaması
MEVCUT
ÖNLEMLER
Eğitimler,
ALINMASI
GEREKLİ İLAVE
ÖNLEMLER
RİSK SINIFI
TEHLİKE TANIMI
RİSK SKORU
(Ş) ŞİDDET
Sebze
Doğrama
makinesinde
Sebze
Doğranması
(F) FREKANS
Kıyma
makinesinde
Kıyma
çekilmesi
İLK FOTOGRAF
(O) OLASILIK
M-3
MUTFAK
M-2
FAALİYET
MUTFAK
M-1
BÖLÜM
MUTFAK
RİSK
NO
(R=O X F X Ş)
İLK RİSK DEĞ.
RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
İŞVEREN (VEYA VEKİLİ)
İSG UZMANI
İŞYERİ HEKİMİ
BÖLÜM SORUMLUSU / USTA
TEMSİLCİSİ
İDARİ İŞLER
AD-SOYAD
ADNAN ERTEKİN
ÖZLEM KARABACAK
DR. ŞÜKRÜ ARAS
FADLİ DENİZ
ERTUĞRUL EVCİMEN
İMZA
RİSK DEĞ. TARİHİ
YETKİLİ OSGB
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
ŞUBAT - 2014
RİSK
MARUZ
KALANLAR
MEVCUT
ÖNLEMLER
ALINMASI
GEREKLİ İLAVE
ÖNLEMLER
(O) OLASILIK
(F) FREKANS
(Ş) ŞİDDET
MUTFAK
Yemek
hazırlanması,
Davlumbaz
Davlumbaz yangın
algılama ve söndürme
sistemleri aktif değil
Tehlikeli
Durum
Davlumbaz
yangınları,
yaralanma, ölüm
Mutfakta
çalışanlar
Seyyar yangun
söndürücüler
mevcut
Davlumbaz
temizlikleri günlük
olarak yapılmalı,
3
2
40
240
Önemli
Risk
Doğalgaz
Ocakları
Gaz kaçağı, gazın fazla
açılması, ispirto
kullanılması
Tehlikeli
Hareket
Parlama Patlama
Yangın
Mutfakta
çalışanlar
İspirto
kullanılmamaktadır
eğitimler
Gaz dedekötörleri
temin edilmeli
1
1
40
40
Olası
Risk
Fırında yemek
hazırlanması
Fırın üzerindeki sprinter
sisteminde kararmalar
mevcut
Tehlikeli
Durum
Yangın anında
devreye girmemesi,
yangının büyümesi
Mutfakta
çalışanlar
Seyyar yangun
söndürücüler
mevcut
Fırın üzerindeki ve
diğer mutfaktaki
yangın söndürme
sistemleri periyodik
bakım ve testleri
yaptırılmalıdır
3
0,5
40
60
Orta
Risk
FAALİYET
M-4
M-5
M-6
İLK FOTOGRAF
RİSK SINIFI
BÖLÜM
RİSK SKORU
TEHLİKE
TÜRÜ
RİSK
NO
MUTFAK
TEHLİKE TANIMI
MUTFAK
(R=O X F X Ş)
İLK RİSK DEĞ.
RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
İŞVEREN (VEYA VEKİLİ)
İSG UZMANI
İŞYERİ HEKİMİ
BÖLÜM SORUMLUSU / USTA
TEMSİLCİSİ
İDARİ İŞLER
AD-SOYAD
ADNAN ERTEKİN
ÖZLEM KARABACAK
DR. ŞÜKRÜ ARAS
FADLİ DENİZ
ERTUĞRUL EVCİMEN
İMZA
RİSK DEĞ. TARİHİ
YETKİLİ OSGB
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
ŞUBAT - 2014
Tehlikeli
Hareket
Tehlikeli
Durum
Parlama patlama
yangın
Mutfak
Çalışanları
M-22
M-23
Malzeme
Rafları
Uygun olmayan istifleme
Tehlikeli
Hareket
Malzeme düşmesi
yaralanma
Mutfak
Çalışanları
Deterjanlar
El koruyucu
kullanılmaması
Tehlikeli
Hareket
Cilt hastalıkları
Arızalı elektrik kabloları,
akine topraklamalarının
olmaması
Tehlikeli
Durum
MUTFAK
M-24
Bulaşık
yıkaması Bulaşık
Makinesi
M-25
Bulaşık
yıkayan
personeller
Elektrik şoku
sonucu yaralanma
ölüm
uyarı levhaları
asılabili
tüplerin yakınında
sigara içilmemeli
1
0,5
100
50
Olası
Risk
Yüksek istifleme
yapılmamaktadır
Kırılabiliecek
malzemeler üst
raflara konulmamalı
1
1
15
15
Düşük
Risk
Eğitimler
El koruyucular
kullanılmalıdır
Denetleme ve
kontroller yapılmalı
3
1
15
45
Olası
Risk
Eğitimler
Elektrik kablo
izolasyonları
sağlamdır
Topraklama
ölçümleri yapılmalı
1
1
40
40
Olası
Risk
ALINMASI
GEREKLİ İLAVE
ÖNLEMLER
RİSK SINIFI
LPG Tüpleri
LPG Kaçağı, kontrolsüz
kıvılcım kaynakları
MEVCUT
ÖNLEMLER
RİSK SKORU
MARUZ
KALANLAR
İLK FOTOGRAF
(R=O X F X Ş)
RİSK
FAALİYET
(Ş) ŞİDDET
BÖLÜM
(F) FREKANS
TEHLİKE
TÜRÜ
MUTFAK
RİSK
NO
(O) OLASILIK
TEHLİKE TANIMI
MUTFAK
İLK RİSK DEĞ.
RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
İŞVEREN (VEYA VEKİLİ)
İSG UZMANI
İŞYERİ HEKİMİ
BÖLÜM SORUMLUSU / USTA
TEMSİLCİSİ
İDARİ İŞLER
AD-SOYAD
ADNAN ERTEKİN
ÖZLEM KARABACAK
DR. ŞÜKRÜ ARAS
FADLİ DENİZ
ERTUĞRUL EVCİMEN
İMZA
RİSK DEĞ. TARİHİ
YETKİLİ OSGB
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
ŞUBAT - 2014
M-28
Elektrik PanolarıI
Üzerinde Sulu
Söndürme Sistemi
Olması
Tehlikeli
Durum
Uygun Olmayan
İstifleme
Tehlikeli
Hareket
Taşıma Arabaları
Tekerleklerinin
Kilitlenebilir Olmaması
MALZEME
TAŞIMA
Tehlikeli
Durum
MARUZ
KALANLAR
MEVCUT ÖNLEMLER
PANO
YANGINLARINDA SU
İLE SÖNDÜRME
OLMASI SONUCU
Mutfak Çalışanları
ELEKRİK ŞOKU
SONUCU
YARALANMA
ÖLÜM
Düşmesi Sonucu
Yaralanma
Mutfak Çalışanları
Kontrolsüz Hareket
Etmesi, Devrilmesi, Mutfak Çalışanları
Çalışanlara Çarpması
En Üst Kısmına
Yükleme
Yapılmamaktadır
Elektrik Panosu
Üzerindeki Sulu
Söndürme Sistemi
İptal Edilmeli
1
0,5
40
20
DÜŞÜK
RİSK
Denetleme Ve
Kontroller Yapılmalı
1
1
15
15
DÜŞÜK
RİSK
TAŞIMA
ARABALARI
TEKERLEKLERİ
KİLİTLİ OLMALI VE
TEKERLEKLER
KİLİTLENEREK
PARK EDİLMELİ
3
1
15
45
OLASI
RİSK
ALINMASI
GEREKLİ İLAVE
ÖNLEMLER
RİSK SINIFI
RİSK
RİSK SKORU
TEHLİKE
TÜRÜ
(Ş) ŞİDDET
TAŞIM
ARABALARI
TEHLİKE TANIMI
(F) FREKANS
M-27
MUTFAK
M-26
ELEKTRİK
PANOLARI
İLK FOTOGRAF
(O) OLASILIK
FAALİYET
MUTFAK
BÖLÜM
MUTFAK
RİSK
NO
(R=O X F X Ş)
İLK RİSK DEĞ.
RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
İŞVEREN (VEYA VEKİLİ)
İSG UZMANI
İŞYERİ HEKİMİ
BÖLÜM SORUMLUSU / USTA TEMSİLCİSİ
İDARİ İŞLER
AD-SOYAD
ADNAN ERTEKİN
ÖZLEM KARABACAK
DR. ŞÜKRÜ ARAS
FADLİ DENİZ
ERTUĞRUL EVCİMEN
İMZA
RİSK DEĞ. TARİHİ
YETKİLİ OSGB
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
ŞUBAT - 2014
3
MARUZ
KALANLAR
MEVCUT
ÖNLEMLER
ALINMASI
GEREKLİ İLAVE
ÖNLEMLER
Tüm Çalışanlar,
Elektrikçi
personeller
Elektrik Panoları
Topraklamaları
Mevcuttur
Elektrik Panoları
Altına Yalıtkan
Paspas
Bulunmaktadır
Elektrik Panolarına
Kaçak Akım Roleleri
Takılmalı, Elektrik
Panoları Üzerine
Uyarıcı Levhalar
Temin Edilmelidir.
Panoya Yetkili
Kişiler Tarafından
Müdahale
Edilmelidir.
1
1
40
40
Olası
Risk
Yemekhane
Temizliği
Yapılmaktadır
Yemekhanenin
Temizlik Ve
Düzenine Dikkat
Edilmesi
Gerekmektedir.
1
1
1
15
Düşük
Risk
Havalandırma
Sistemi Ve Cam
Bulunmaktadır
Havalandırma
Sisteminin
Kontrolünün Ve
Temizliğinin Düzenli
Olarak Yapılması
Gerekmektedir.
1
1
15
15
Düşük
Risk
Elektrik Panoları
Elekrik Panoları
Üzerinde Uyarıcı
Levhaların Olmaması
Tehlikeli
Durum
Elektrik şokuna maruz
kalma sonucu
yaralanma, ölüm
Genel Faaliyetler
Yemekhanenin Dağınık
Olması
Tehlikeli
Hareket
Kontrolsüz Hareket
Mutfak Çalışanları
Etme Sonucu Çarpma
Havalandırma
Faaliyetleri
Havalandırmanın
Yetersiz Olması
Tehlikeli
Durum
Kirli Havaya Maruz
Mutfak Çalışanları,
Kalma Sonucu
Diğer Personeller
Solunum Rahatsızlıkları
RİSK SINIFI
RİSK
RİSK SKORU
TEHLİKE
TÜRÜ
(R=O X F X Ş)
TEHLİKE TANIMI
(Ş) ŞİDDET
YEMEKHANE KATI
2
İLK FOTOGRAF
(F) FREKANS
1
FAALİYET
(O) OLASILIK
BÖLÜM
YEMEKHANE
RİSK
NO
YEMEKHANE
İLK RİSK DEĞ.
RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
İŞVEREN (VEYA VEKİLİ)
İSG UZMANI
İŞYERİ HEKİMİ
BÖLÜM SORUMLUSU / USTA
TEMSİLCİSİ
İDARİ İŞLER
AD-SOYAD
ADNAN ERTEKİN
ÖZLEM KARABACAK
DR. ŞÜKRÜ ARAS
FADLİ DENİZ
ERTUĞRUL EVCİMEN
İMZA
RİSK DEĞ. TARİHİ
YETKİLİ OSGB
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
ŞUBAT - 2014
Yangın Tüpünün Uygun
Olmayan Konumu
Tehlikeli
Durum
Yangın Çıkması
Durumunda Hızlı
Müdahale Edememe
MARUZ
KALANLAR
Mutfak Çalışanları
Genel
Faaliyetler
Su Sebili temizliklerinin
yapılmaması
Tehlikeli
Hareket
Tehlikeli
Durum
Bulaşıcı Hastalıkların
Yayılması
Mutfak Çalışanları
Diğer Çalışanlar
Aydınlatma
Faaliyetleri
Aydınlatmanın Kırık
Olması
Tehlikeli
Durum
Kontrolsüz Kıvılcım
Çıkması Sonucu
Yangın
Mutfak Çalışanları
Diğer Çalışanlar
3
1
40
120 Orta Risk
Sebilin Bakım Ve
Kontrolleri İle İçilen Suyun
Test Ve Kontrollerinin
Yapılması Gerekmektedir
Sebil Yanında Tek
Kullanımlık Bardak Ve
Çöp Kovası
Bulundurulmalıdır.
3
1
15
45
Olası
Risk
Kırık Olan Aydıntatmanın
Yenisi İle Değiştirilmesi
Gerekmektedir.
1
1
40
40
Olası
Risk
ALINMASI GEREKLİ
İLAVE ÖNLEMLER
MEVCUT
ÖNLEMLER
Yangın Tüpü
Bulunmaktadır
Yangın Söndürme
Sistemi
Bulunmaktadır
Sebilin Bakım Ve
Kontrolleri
Yapılmaktadır
Yangın Tüpleri Kolay
Ulaşılabilir Yerde,Önünde
Engel Olmayacak Ve
Uyarı Levhaları Olacak
Şekilde Bulundurulmalıdır
Yangın Tüpleri En Fazla
90 cm Yüksekliğe Kadar
Asılabilir
Yangın Tüplerinin Bakım
Ve Kontrolleri
Yapılmalıdır.
RİSK SINIFI
RİSK
RİSK SKORU
TEHLİKE
TÜRÜ
(Ş) ŞİDDET
YEMEKHANE
Yangın
Faaliyetleri
TEHLİKE TANIMI
(F) FREKANS
6
İLK FOTOGRAF
(O) OLASILIK
5
FAALİYET
YEMEKHANE
4
BÖLÜM
YEMEKHANE
RİSK
NO
(R=O X F X Ş)
İLK RİSK DEĞ.
RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
İŞVEREN (VEYA VEKİLİ)
İSG UZMANI
İŞYERİ HEKİMİ
BÖLÜM SORUMLUSU / USTA TEMSİLCİSİ
İDARİ İŞLER
AD-SOYAD
ADNAN ERTEKİN
ÖZLEM KARABACAK
DR. ŞÜKRÜ ARAS
FADLİ DENİZ
ERTUĞRUL EVCİMEN
İMZA
RİSK DEĞ. TARİHİ
YETKİLİ OSGB
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
ŞUBAT - 2014
Yangın
Faaliyetleri
Yangın Tüplerinin Uyarı
Levhalarının Olmaması
Isıtma
Soğutma
Faaliyetleri
Klimanın Bakımının
Yapılmaması
Isıtma
Faaliyetleri
Elektrikli Isıtıcı
Kullanılması
Tehlikeli
Durum
Tehlikeli
Durum
Tehlikeli
Durum
RİSK
Yangın Çıkması
Durumunda Hızlı
Müdahale Edememe
MARUZ
KALANLAR
Bölüm Çalışanları
Kalitesiz Havaya Maruz
Kalma Sonucu
Bölüm Çalışanları
Solunum
Rahatsızlıkları
Yangın
Bölüm Çalışanları
3
1
40
120 Orta Risk
Klima Topraklama
Mevcuttur
Klima Bakımının Sürekli
Olarak Yapılması
Gerekmektedir
Klima Topraklamasının
Yapılması
Gerekmektedir
Kısa Devre Oluşumuna
Karşı Tedbirler
Alınmalıdır.
1
1
15
15
Düşük
Risk
Elektrikli Isıtcı
Topraklama
Mevcuttur
Asılı Olan Elektrikli
Isıtıcı Sağlamlığı Kontrol
Edilmelidir.
Elektrikli Isıtıcı
Kullanılmadığı Zaman
Fişten Çıkarılmalıdır.
Elektrikli Isıtıcı
Topraklaması
Yapılmalıdır.
1
2
40
80
Orta Risk
MEVCUT
ÖNLEMLER
Yangın Tüpü
Bulunmaktadır
Yangın Söndürme
Sistemi
Bulunmaktadır
ALINMASI GEREKLİ
İLAVE ÖNLEMLER
Yangın Tüpleri Kolay
Ulaşılabilir
Yerde,Önünde Engel
Olmayacak Ve Uyarı
Levhaları Olacak
Şekilde
Bulundurulmalıdır
Yangın Tüpleri En Fazla
90 cm Yüksekliğe
Kadar Asılabilir
Yangın Tüplerinin
Bakım Ve Kontrolleri
Yapılmalıdır.
RİSK SINIFI
TEHLİKE
TÜRÜ
RİSK SKORU
TEHLİKE TANIMI
(Ş) ŞİDDET
İDARİ OFİSLER
İLK FOTOGRAF
(F) FREKANS
129
FAALİYET
(O) OLASILIK
128
İDARİ OFİSLER
127
BÖLÜM
İDARİ OFİSLER
RİSK
NO
(R=O X F X Ş)
İLK RİSK DEĞ.
RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
İŞVEREN (VEYA VEKİLİ)
İSG UZMANI
İŞYERİ HEKİMİ
BÖLÜM SORUMLUSU / USTA TEMSİLCİSİ
İDARİ İŞLER
AD-SOYAD
ADNAN ERTEKİN
ÖZLEM KARABACAK
DR. ŞÜKRÜ ARAS
FADLİ DENİZ
ERTUĞRUL EVCİMEN
İMZA
RİSK DEĞ. TARİHİ
YETKİLİ OSGB
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
ŞUBAT - 2014
Olası Bir Elektrik
Kaçağı Sonucu Elektrik
Şokuna Maruz Kalma, Bölüm Çalışanları
Yangın, Yaralanma,
Ölüm, Maddi Kayıp
Elektrik Kabloları Dağınık Kablo
Kanallları İçerisine Alınarak
Toparlanmalıdır.
Eski ve Kullanıma Uygun
Olmayan Elektrik Aksamları
Kullanılmamalı, Yenisiyle
Değiştirilmelidir.
Elektrik Aksamları Tamamen
İzole Edilmeli, Açıkta
Bırakılmamalıdır.
3
0,5
40
60
Olası
Risk
1
1
15
15
Düşük
Risk
1
1
15
15
Düşük
Risk
MARUZ
KALANLAR
MEVCUT
ÖNLEMLER
ALINMASI GEREKLİ İLAVE
ÖNLEMLER
Elektrik
Faaliyetleri
Ekranlı
Araçlarla
Çalışma
Faaliyetleri
Aralıksız Ekranlı
Araçlarla Çalışma
Yapılması
Tehlikeli
Durum
Görme Problemleri,
Baş, Boyun, Sırt ve Bel Bölüm Çalışanları
Ağrıları
Personelin Düzenli Aralıklarla
Dinlenmesi Sağlanmalıdır.
Bilgisayar Göz Hizasında Olmalı,
Uzun Süre Ekranlı Araçlarla
Çalışma Yapılmamalı, Düzenli
Aralıklarla Çeşitli Göz ve Beden
Egzersizleri Yapılmalıdır.
Ergonomi
Faliyetleri
Ergonomik Olmayan
Çalışma Olması
Tehlikeli
Durum
Çalışanlarda
Çalışmaya Bağlı Olarak
Eklem ve Kas
Bölüm Çalışanları
Rahatsızlıklarının
Oluşması
Çalışanlara Bel Desteği
Yastığı veya Bel Destekli
Sandalye Verilmeli, Çalışanlar
Ergonomik Çalışma
Konusunda Bilgilendirilmelidir.
Elektrik Kablolarının
Dağınık Olması
Tehlikeli
Durum
RİSK SINIFI
RİSK
RİSK SKORU
(Ş) ŞİDDET
TEHLİKE
TÜRÜ
(F) FREKANS
TEHLİKE TANIMI
(O) OLASILIK
135
İLK FOTOGRAF
İDARİ OFİSLER
134
FAALİYET
İDARİ OFİSLER
133
BÖLÜM
İDARİ OFİSLER
RİSK
NO
(R=O X F X Ş)
İLK RİSK DEĞ.
RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
İŞVEREN (VEYA VEKİLİ)
İSG UZMANI
İŞYERİ HEKİMİ
BÖLÜM SORUMLUSU / USTA TEMSİLCİSİ
İDARİ İŞLER
AD-SOYAD
ADNAN ERTEKİN
ÖZLEM KARABACAK
DR. ŞÜKRÜ ARAS
FADLİ DENİZ
ERTUĞRUL EVCİMEN
İMZA
RİSK DEĞ. TARİHİ
YETKİLİ OSGB
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
ŞUBAT - 2013
(F) FREKANS
(Ş) ŞİDDET
AD-1
Fırtına, Yıldırım Düşmesi
1
0,5
40
20
Düşük
Risk
AD-2
Deprem
1
0,5
100
50
Olası
Risk
1
1
100
100
Orta
Risk
1
1
100
100
Orta
Risk
1
0,5
100
50
Olası
Risk
1
0,5
40
20
Düşük
Risk
AD-3
AD-4
FAALİYET
İLK FOTOGRAF
TEHLİKE TANIMI
TEHLİKE
TÜRÜ
RİSK
MARUZ
KALANLAR
Doğalgaz Ve LPG Gazı
Kaçağı
Tüm faaliyetler
Yangın
AD-5
Acil Durum
Yönlendirmelerin
Yetersiz Olması
AD-6
Gıda Zehirlenmesi
Tehlikeli
Durum
Yaralanma Ölüm
Tüm Çalışanlar
Ziyaretçiler
Komşu İşletmeler
MEVCUT
ÖNLEMLER
ALINMASI GEREKLİ İLAVE
ÖNLEMLER
Yangın Merdivenleri Önü Açık
Tutulmalıdır.
Acil Durum Yönlendirmeleri
Bakımları Yapılmalıdır.
Eğitimler
Eksik Olan Yerlere Acil Durum
Portör muayeneleri
Aydınlatmaları Takılmalıdır.
Denetleme ve
Mutfaklarda Davlumbaz
Kontroller
Temizlikleri Yapılmalıdır.
Acil Durum
Gaz Kaçağı Olabilecek Noktalara
Yönlendirmeleri
Dedektör Yerleştirilmelidir.
Acil Eylem Planları
Yangın Söndürücülerin Bakım
Ve Kontrolleri Yapılmalıdır.
Elektrikli tesisatların Bakım Ve
Kontrolleri Yapılmalıdır.
RİSK SINIFI
BÖLÜM
ACİL DURUMLAR
RİSK
NO
RİSK SKORU
(O) OLASILIK
(R=O X F X Ş)
İLK RİSK DEĞ.
RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
İŞVEREN (VEYA VEKİLİ)
İSG UZMANI
İŞYERİ HEKİMİ
BÖLÜM SORUMLUSU / USTA TEMSİLCİSİ
İDARİ İŞLER
AD-SOYAD
ADNAN ERTEKİN
ÖZLEM KARABACAK
DR. ŞÜKRÜ ARAS
FADLİ DENİZ
ERTUĞRUL EVCİMEN
İMZA
Download

RİSK ANALİZİ EK