PROJEKTY DOPLŇKOVÝCH STAVEB
Na rok 2013 jsme připravili 18 projektů doplňkových staveb. Ceny jsou s DPH.
GARÁŽE
DVOUGARÁŽE
GARÁŽ 21
DVOJGARÁŽ 36
jednoduchá zděná stavba
se sedlovou střechou, určená
k parkování jednoho vozidla
jednoduchá zděná stavba
se sedlovou střechou, určená
k parkování dvou vozidel
cena projektu 820,- Kč
cena projektu 2 040,- Kč
GARÁŽ 22
DVOJGARÁŽ 37
jednoduchá zděná stavba
s pultovou střechou, určená
k parkování jednoho vozidla
jednoduchá zděná stavba
s pultovou střechou, určená
k parkování dvou vozidel
cena projektu 870,- Kč
cena projektu 2 090,- Kč
GARÁŽ 23
DVOJGARÁŽ 38
jednoduchá zděná stavba
s plochou střechou, určená
k parkování jednoho vozidla
jednoduchá zděná stavba
s plochou střechou, určená
k parkování dvou vozidel
cena projektu 920,- Kč
cena projektu 2 140,- Kč
GARÁŽE S PŘÍSTŘEŠKEM
PŘÍSTŘEŠKY
GARÁŽ S PŘ. 01
PŘÍSTŘEŠEK 01
stavba se sedlovou střechou,
jedno stání ve zděné části stavby,
druhé v zastřešeném prostoru
jednoduchá dřevostavba
se sedlovou střechou,
k parkování jednoho vozidla
cena projektu 2 290,- Kč
cena projektu 1 150,- Kč
GARÁŽ S PŘ. 02
PŘÍSTŘEŠEK 02
stavba s pultovou střechou,
jedno stání ve zděné části stavby,
druhé v zastřešeném prostoru
jednoduchá dřevostavba
se sedlovou střechou,
k parkování dvou vozidel
cena projektu 2 340,- Kč
cena projektu 1 320,- Kč
ZAHRADNÍ STAVBY
ZAHRADNÍ DOMKY
ALTÁNEK 01
jednoduchá dřevostavba
se stanovou střechou,
určená k rekreaci a odpočinku
ZAHRADNÍ
DOMEK 01
jednoduchá dřevostavba, která
plní funkci skladových prostor
cena projektu 1 070,- Kč
cena projektu 1 640,- Kč
PŘÍSTŘEŠEK
S KRBEM 01
ZAHRADNÍ
DOMEK 02
ze dvou stran obezděná stavba
se sedlovou střechou, určená
k rekreaci a odpočinku
jednoduchá dřevostavba, která
plní funkci skladových prostor
cena projektu 1 820,- Kč
cena projektu 2 140,- Kč
ŽUMPY
36
ŽUMPA 20
ŽUMPA 30
monolitická železobetonová
kalová nádrž o celkovém
objemu 20 m3
monolitická železobetonová
kalová nádrž o celkovém
objemu 30 m3
cena projektu 720,- Kč
cena projektu 970,- Kč
ŽUMPA 25
ŽUMPA 32
monolitická železobetonová kalová
nádrž o celkovém objemu 25 m3,
spodní hrana v hloubce jen 2,80 m
monolitická železobetonová kalová
nádrž o celkovém objemu 32 m3,
spodní hrana v hloubce jen 2,80 m
cena projektu 820,- Kč
cena projektu 1 070,- Kč
RODINNÉ DOMY EUROLINE
Download

PROJEKTY DOPLŇKOVÝCH STAVEB