UNISORT s.r.o.
257 21 Mrač
Tel.: 608060664
Fax:317779602
1/2
E-mail:[email protected] Internet:WWW.GARAZE.CZ
Ceník betonových panelových garáží typ ZT
Ceny jsou platné od 24.2.2014 do odvolání
Popis typu garáže
Cena bet.skeletu
Cena montáže
– některé varianty dispozičního řešení garáží
dílců (Kč)
(Kč)
Celkem bez
DPH
(Kč)
Garáž 3,2 x 6,2 m, otvor pro vrata 2370 x 2170 mm TYP S3
55 800 Kč
20 900 Kč
76 700 Kč
Garáž 3,8 x 6,1m, otvor pro vrata 2500 x 2170 mm TYP E36
Dvojgaráž 6,3 x 6,2 m – 2x otvor pro vrata 2370 x 2170 mm. Střední stěna s
otvorem TYP 2S3-O
Dvojgaráž 7,5 x 6,2 m – 2x otvor pro vrata 2500 x 2170 mm.Střední stěna s
otvorem TYP 2E36-O
Dvojgaráž 6,2x6,2 m bez střední stěny, 1x otvor pro vrata 4500 x 2050 mm TYP
B6
64 500 Kč
20 900 Kč
85 400 Kč
98 800 Kč
21 500 Kč
120 300 Kč
112 000 Kč
21 500 Kč
133 500 Kč
88 500 Kč
20 900 Kč
109 400 Kč
Prodloužená garáž 3,1x7,4m, otvor pro vrata 2500x2170 mm TYP L29
65 500 Kč
20 900 Kč
86 400 Kč
Prodloužená garáž 3,5x7,4m, otvor pro vrata 2500x2170 mm TYP L35
Samostatná garáž s přístavkem 4,8 x 6,2 m, otvor pro vrata 2370 x 2170 mm TYP
S3P15
Samostatná garáž s přístavkem 5,4 x 6,2m, otvor pro vrata 2500 x 2170 mm
TYP E36P15
74 500 Kč
20 900 Kč
95 400 Kč
85 600 Kč
20 900 Kč
106 500 Kč
94 300 Kč
20 900 Kč
115 200 Kč
Zvýšená garáž 3,2 x 6,2 m, otvor pro vrata 2370 x 2420 mm TYP H3
65 900 Kč
20 900 Kč
86 800 Kč
Zvýšená garáž 3,8 x 6,1m, otvor pro vrata 2500 x 2420 mm TYP H36
74 600 Kč
20 900 Kč
95 500 Kč
Boční přístavek 1,7 x 6,1 m TYP P15
29 800 Kč
8 500 Kč
38 300 Kč
Ceník betonových panelových garáží typ PH
Ceny jsou platné od 24.2.2014 do odvolání
Stropní panel přesahuje 20 cm před přední stěnu a tvoří tak předsazenou stříšku nad vjezdem
Popis typu garáže
Cena bet.skeletu
Cena montáže
– některé varianty dispozičního řešení garáží
dílců (Kč)
(Kč)
Celkem bez
DPH
(Kč)
Samostatná garáž 300x600 cm, otvor pro vrata 2500 x 2200 mm. Bez otvorů pro
okna a dveře, bez podlahového panelu
58 300 Kč
20 900 Kč
79 200 Kč
Samostatná garáž 300x600 cm, otvor pro vrata 2500 x 2200 mm. Bez otvorů pro
okna a dveře, s podlahovým panelem
75 000 Kč
22 500 Kč
97 500 Kč
Dvojgaráž 600x600 cm s dělící stěnou , 2 x otvor pro vrata 2500 x 2200 mm. Bez
otvorů pro okna a dveře, bez podlahového panelu
105 900 Kč
31 500 Kč
137 400 Kč
Dvojgaráž 600x600 cm s dělící stěnou, 2x otvor pro vrata 2500 x 2200 mm. Bez
otvorů pro okna a dveře, s podlahovým panelem
139 700 Kč
33 500 Kč
173 200 Kč
Dvojgaráž 600x600 cm bez dělící stěny , 2 x otvor pro vrata 2500 x 2200 mm. Bez
otvorů pro okna a dveře, bez podlahového panelu
121 500 Kč
31 500 Kč
153 000 Kč
Dvojgaráž 600x600 cm bez dělící stěny, 2x otvor pro vrata 2500 x 2200 mm. Bez
otvorů pro okna a dveře, s podlahovým panelem
161 000 Kč
33 500 Kč
194 500 Kč
Dvojgaráž 600x600 cm bez dělící stěny , 1 x otvor pro vrata 4500 x 2200 mm. Bez
otvorů pro okna a dveře, bez podlahového panelu
121 500 Kč
31 500 Kč
153 000 Kč
161 000 Kč
27 800 Kč
33 500 Kč
8 500 Kč
194 500 Kč
37 800 Kč
8 500 Kč
46 300 Kč
Dvojgaráž 600x600 cm bez dělící stěny , 1 x otvor pro vrata 4500 x 2200 mm. Bez
otvorů pro okna a dveře, s podlahovým panelem
Boční přístavek 1,5 x 6 m bez podlahy
Boční přístavek 1,5 x 6 m s podlahou
36 300 Kč
Uvedené ceny montáže zahrnují montáž garáže na objednatelem připravené základy. K uvedeným cenám se připočítává cena dopravy
prefabrikátů na stavbu a cena jeřábu.
Cena montáže je kalkulována pro okruh 150 km od Prahy
Ceny atypických úprav - zesílení stěn, otvory pro okna nebo dveře jsou kalkulovány individuálně
Montáž neobsahuje nátěry stěn, krytinu, základy a podlahy, dodávku a montáž vrat, dveří oken a klempířských prvků.
V místě stavby je nutno zabezpečit 20 - 30t jeřáb - podle přístupu k místu stavby.
UNISORT s.r.o.
257 21 Mrač
Tel.: 608060664
Fax:317779602
2/2
E-mail:[email protected] Internet:WWW.GARAZE.CZ
Panelové betonové garáže
Doplňkové ceny k dodávce standartní jednogaráže ( pro dvojgaráž nebo řadovou garáž sdělíme ceny na dotaz)
Popis typu garáže
Cena bez DPH
(Kč)
Příprava otvoru pro okno nebo pro dveře
1
1 500 Kč
Příprava atypického otvoru do 2 m2
Okno plastové 120x60 cm vč. osazení
Dveře ocelové boční vč. osazení
Vrata sekční vč. Instalace
Vrata sekční vč. Instalace
Vrata sekční vč. Instalace
Vrata sekční vč. Instalace
Pohon pro sekční vrata vč. 1 ovladače a montáže
Přestěrkování kot.otvorů, vytmelení styčných spár
Natažení vnější omítky
Izolace střechy lepenkou, penetrace betonového panelu
Oplechování obvodové atiky pozink.plechem
Dodávka a osazení plast.okapu vč.svodové trubky
Cena jeřábu - předpoklad
Realizace betonových pasů
Dolití betonové podlahy mezi pasy (po osazení garáže)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 100 Kč
7 800 Kč
12 500 Kč
29 500 Kč
31 500 Kč
41 500 Kč
44 500 Kč
11 500 Kč
8 900 Kč
18 900 Kč
14 500 Kč
9 800 Kč
6 500 Kč
8 500 Kč
28 000 Kč
19 800 Kč
2400x2000 mm
2500x2200 mm
4500x2000 mm
4500x2200 mm
jednogaráž
jednogaráž
jednogaráž
jednogaráž
jedogaráž
jednogaráž
Bude li dodávka uskutečněna ke stavbě, splňující podmínky snížené sazby DPH, bude výsledná cena
účtována s 15% DPH
Panelová dvojgaráž s jedněmi vraty
Panelová dvojgaráž
Panelová garáž
Panelová dvojgaráž se sedlovou střechou
Download

Ceník betonových panelových garáží typ ZT Ceník