PROJEKTY DOPLNKOVÝCH STAVIEB
GARÁŽE
DVOJGARÁŽE
GARÁŽ 21
DVOJGARÁŽ 36
jednoduchá murovaná stavba
so sedlovou strechou
pre parkovanie jedného vozidla
cena projektu 33,- €
jednoduchá murovaná stavba
so sedlovou strechou
pre parkovanie dvoch vozidiel
cena projektu 82,- €
GARÁŽ 22
DVOJGARÁŽ 37
jednoduchá murovaná stavba
s pultovou strechou
pre parkovanie jedného vozidla
jednoduchá murovaná stavba
s pultovou strechou
pre parkovanie dvoch vozidiel
cena projektu 35,- €
cena projektu 84,- €
GARÁŽ 23
DVOJGARÁŽ 38
jednoduchá murovaná stavba
s plochou strechou
pre parkovanie jedného vozidla
cena projektu 37,- €
jednoduchá murovaná stavba
s plochou strechou
pre parkovanie dvoch vozidiel
cena projektu 86,- €
GARÁŽE S PRÍSTREŠKOM
PRÍSTREŠKY
GARÁŽ S PR. 01
PRÍSTREŠOK 01
stavba so sedlovou strechou,
jedno stánie v murovanej časti
a druhé v zastrešenom priestore
cena projektu 92,- €
jednoduchá drevostavba
so sedlovou strechou
pre parkovanie jedného vozidla
cena projektu 46,- €
GARÁŽ S PR. 02
PRÍSTREŠOK 02
stavba s pultovou strechou,
jedno stánie v murovanej časti
a druhé v zastrešenom priestore
cena projektu 94,- €
jednoduchá drevostavba
so sedlovou strechou
pre parkovanie dvoch vozidiel
cena projektu 53,- €
ZÁHRADNÉ STAVBY
ZÁHRADNÉ DOMČEKY
ALTÁNOK 01
ZÁHRADNÝ
DOMČEK 01
jednoduchá drevostavba
so stanovou strechou určená
na rekreáciu a oddych
cena projektu 43,- €
jednoduchá drevostavba, plniaca
funkciu skladových priestorov
cena projektu 66,- €
PRÍSTREŠOK
S KRBOM 01
ZÁHRADNÝ
DOMČEK 02
drevostavba so stanovou strechou,
z dvoch strán obmurovaná
cena projektu 86,- €
jednoduchá drevostavba, plniaca
funkciu skladových priestorov
cena projektu 73,- €
ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD
ŽUMPY
ČOV BIOCLAR
ŽUMPA 20
biologická prefabrikovaná
čistička odpadových vôd,
určená pre rodinné domy
(www.bioclar.sk)
Projekt je v cene dodávky ČOV.
monolitická železobetónová
kalová nádrž o celkovom
objeme 20 m3
cena projektu 29,- €
ŽUMPA 25
PLASTOVÉ ŽUMPY MIROSEP
objem:
od 2000 l
do 15000 l
vysoká životnosť
záruka 10 rokov
PLASTOVÁ
ŽUMPA
sklolaminátová vodotesná nádrž,
slúžiaca na akumuláciu
splaškových vôd
z rodinných domov
(www.mirosep.sk)
Projekt je v cene dodávky žumpy.
V ponuke je 20 projektov doplnkových stavieb. Všetky ceny sú s DPH.
RODINNÉ DOMY EUROLINE
monolitická železobetónová
kalová nádrž o objeme 25 m3,
spodná hrana v hĺbke len 2,80 m
cena projektu 33,- €
ŽUMPA 30
monolitická železobetónová
kalová nádrž o celkovom
objeme 30 m3
cena projektu 39,- €
ŽUMPA 32
monolitická železobetónová
kalová nádrž o objeme 32 m3,
spodná hrana v hĺbke len 2,80 m
cena projektu 43,- €
41
Download

PROJEKTY DOPLNKOVÝCH STAVIEB