Studijní program
:
SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
– magisterské studium
Fyzioterapie
Název předmětu
:
Klinická kinezioterapie II
Rozvrhová zkratka :
FYT/KNB03
Rozvrh výuky
10 hodin seminářů
:
50 hodin praktických cvičení
Zařazení výuky
:
1. ročník 2.semestr
Počet kreditů
:
3
Forma výuky
:
Semináře, praktická cvičení
Semináře :
Vyučující :
Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.
Výuka :
Průběžná, dle rozpisu
Téma
1 Základní filozofie fyzioterapeutických metod na
neurofyziologickém podkladě, historie – podklad vzniku,
aktuální stav, EBP argumentace
Poč.hod.
3,5
Vyučující
Bastlová
2 Neurofyziologické mechanismy a facilitační mechanismy
konceptu Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
3,5
Bastlová
3 Hodnocení pohybové funkce na principech ICF, struktura
diagnostického modelu, systémy stanovení plánu terapie
3
Bastlová
Praktická cvičení :
Vedoucí vyučující :
Mgr. Petra Bastlová, Ph.D., Mgr. Veronika Kristková
Výuka :
Průběžná, ve skupinách A/B dle rozpisu
Téma
Poč. hod.
1 PNF - vzorce pro lopatku, a pánev, techniky „dynamický
3,5
zvrat“, „stabilizační zvrat“ (sk.A)
Vyučující
Bastlová
Bobath koncept – historie, vývoj, filozofie, principy,
techniky (sk. A i B)
2 PNF - vzorce pro lopatku, a pánev, techniky „dynamický
zvrat“, „stabilizační zvrat“ (sk.B)
6
Kristková
3,5
Bastlová
4
Kristková
3,5
Bastlová
4
Kristková
3,5
Bastlová
6
Kristková
3,5
Bastlová
6
3,5
Kristková
Bastlová
4
Kristková
3,5
Bastlová
4
Kristková
3,5
Bastlová
5
Kristková
Bobath koncept – funkce a její komponenty, funkční
aktivity, vyšetření funkce, stanovení terapeutického cíle;
praxe (sk. A)
3 PNF – kombinace vzorců lopatky a pánve, úvod do
indirektivních způsobů terapie (sk.A)
Bobath koncept - funkce a její komponenty, funkční
aktivity, vyšetření funkce, stanovení terapeutického cíle;
praxe (sk. B)
4 PNF – kombinace vzorců lopatky a pánve, úvod do
indirektivních způsobů terapie (sk.B)
Bobath koncept – horní a dolní trup a jejich funkční
propojení; aktivity trupu vleže, vsedě a vestoje (sk. A)
5 PNF – vzorce pro horní končetiny, techniky „opakované
kontrakce“, „zvrat agonistů“ (sk.A)
6
7
8
Bobath koncept – horní a dolní trup a jejich funkční
propojení; aktivity trupu vleže, vsedě a vestoje (sk. B)
PNF – vzorce pro horní končetiny, techniky „opakované
kontrakce“, „zvrat agonistů“ (sk.B)
Bobath koncept – horní končetina a její funkční aktivity;
proximální vs. distální přístup; dosah a úchop; jemná
motorika; problematika hemiparetického ramene (sk. A)
PNF – varianty vzorců horních končetin – vzorce s flexí
a extenzí loketní, funkční využití, aplikace facilitačních
technik (sk.A)
Bobath koncept – horní končetina a její funkční aktivity;
proximální vs. distální přístup; dosah a úchop; jemná
motorika; problematika hemiparetického ramene (sk. B)
PNF – varianty vzorců horních končetin – vzorce s flexí
a extenzí loketní, funkční využití, aplikace facilitačních
technik (sk.B)
Bobath koncept – pánev a dolní končetina, stoj a chůze,
balance (sk. A)
9
10
11
12
13
14
15
PNF – vzorce pro dolní končetiny, aplikace facilitačních
technik, relaxační technika „kontrakce-relaxace“ (sk. A)
Bobath koncept – pánev a dolní končetina, stoj a chůze,
balance (sk. B)
PNF – vzorce pro dolní končetiny, aplikace facilitačních
technik, relaxační technika „kontrakce-relaxace“ (sk. B)
PNF – varianty vzorců dolních končetin – vzorce s flexí
a extenzí kolenní, funkční využití technik, jejich
kombinace a aplikace u konkrétních klinických případů
(sk.A)
PNF – varianty vzorců dolních končetin – vzorce s flexí
a extenzí kolenní, funkční využití technik, jejich
kombinace a aplikace u konkrétních klinických případů
(sk.B)
PNF – vzorce pro hlavu a krk, techniky „výdržrelaxace“, „rytmická stabilizace“ (sk.A)
PNF – vzorce pro hlavu a krk, techniky „výdržrelaxace“, „rytmická stabilizace“ (sk.B)
PNF – facilitace respirace, respirační techniky, polohy
Opakování technik, vzorců, jejich praktické kombinace
pro indirektivní terapii, řešení konkrétních klinických
příkladů (sk.A+B)
3,5
Bastlová
5
3,5
Kristková
Bastlová
3
Bastlová
3
Bastlová
3
Bastlová
3
Bastlová
1,5
Bastlová
Způsob ukončení :
Kolokvium
Podmínky ukončení :
Aktivní účast na seminářích, úspěšné absolvování
průběžných praktických zkoušení a závěrečných testů,
odevzdání minim. 3 auditů (Bobath koncept).
Doporučená literatura :
1. Adler, S., Beckers, D., Buck, M. PNF in practice: an illustrated guide.
Berlin: Springer, 2014.
2. Bastlová, P. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. Olomouc: VUP, 2013.
3. Bobath B. Adult Hemiplegia. 3-nd ed. Butterworth-Heinemann, 1990.
4. Johnstone M. Restoratio of Normal Movement after Stroke. Church. Livingstone,
1996.
5. Raine, S., Meadows, L., Lynch-Ellerington, M. Bobath Concept: Theory and Clinical
Practice in Neurological Rehabilitation, OXFORD
6. Gjelsvik, B. The Bobath concept in adult neurology, Georg Thieme Verlag, StuttgartNew York 2007
7. Howle, JM. Neuro-Developmental Treatment Approach, Theoretical Foundations and
Principles of Clinical Practice. Laguna Beach
8. Holubářová, J., Pavlů, D. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, 1. část. Praha:
Karolinum, 2011
9. Holubářová, J., Pavlů, D. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, 2. část. Praha:
Karolinum, 2012
Download

Studijní program