PROGRAM
ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU
LÉKAŘSKÁ SEKCE
ČTVRTEK 20. ZÁŘÍ 2012
08.30 – 09.00
Slavnostní zahájení kongresu
Předsedají: Kousalíková M., Trč T., Paša L.
Kam kráčaš artroskopia?
Lupták V., Grauzel J.
Sportclinic, Bratislava, Slovensko
Kam kráčí artroskopická společnost?
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF v Motole, Praha
09.00 – 10.30
Odborný program: Rameno
Předsedají: Trč T., Holibka R.
ASK Latarjet - metoda volby u restabilizací ramenního kloubu
Holibka R., Kalina R., Neoral P
Ortopedická klinika FN Olomouc
Stabilizace ramenního kloubu PushLock
Kopečný Z., Kotaška J., Havlas V., Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF v Motole, Praha
LHB v našem pohledu
Valenta J., Dupal P.
I. Ortopedická klinika FN Motol
Artroskopický resurfacing glenoidu
Musil D., Sadovský P.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice
Dvouleté výsledky stabilizací ramenního kloubu, možné prediktory selhávání
Neoral P., Holibka R., Kalina R.
Ortopedická klinika FN Olomouc
Přední skapulohumerální luxace – konzervativní léčba ortézou s paží v zevní rotaci
Safi A., Hart R., Šmíd P.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo
Bolestivé rameno - skrytá forma instability
Varga M., Totkovic R., Barla B.
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Saca a.s., Slovensko
Milníky v rekonstrukční artroskopii ramene
Přikryl P.
Diskuze
10.30 – 11.00
Coffee break
11.00 – 12.30
Odborný program: Náhrady LCA
Předsedají: Sadovský P., Havlas V.
Využití aloštěpů při rekonstrukci zkřížených vazů
Kalina R., Holibka R.
Ortopedická klinika FN Olomouc
Plastika kruciata - utržený závěs štěpu při distálním jištění - jednoduché řešení
Lubojacký J.
Ortopedické oddělení SN Opava
Použití allograftu při plastice LCA
Petráš M., Štefanský J., Janík R.
Ortopedické oddělení, Šumperská nemocnice a.s.
Využití kadaverozního B-T-B štěpu pro rekonstrukci LCA (replastika LCA kadaverozním BT-B štěpem – naše výsledky)
Sadovský P., Musil D.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice
Vliv anteromediálního a posterolaterálního svazku předního zkříženého vazu na předozadní a
rotační stabilitu kolenního kloubu: klinická studie
Safi A., Hart R., Komzák M., Okál F.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo
Parciální ruptura a augmentace LCA
Zeman P., Nepraš P.
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN, Plzeň
„Remnant preservation“ anatomická rekonstrukce LCA single bundle technikou
Zeman P., Nepraš P.
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN, Plzeň
Replastiky zkřížených vazů
Krejčí P., Mendrek P., Vaněček V.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
RHB pohled po plastice LCA z haemstringů
Barna M.
Barna Medical s.r.o., Praha
Diskuze
12.30 – 13.30
Workshop: DePuy Mitek
Stabilizace pately pomocí rekonstrukce MPFL - operační technika
Kalina R., Holibka R.
Ortopedická klinika FN Olomouc
12.30 – 13.30
Oběd
13.30 – 15.00
Odborný program: Meniskus a chrupavka
Předsedají: Paša L., Demel J.
Úspěchy i neúspěchy našich meniskopexí
Kůra V., Hudeček F.
I. Ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně
Transplantace menisku - střednědobé výsledky
Paša L. Kužma J., Kalandra S., Melichar I.
Klinika traumatologie LF MU v Úrazové nemocnici Brno
Patela v artroskopii
Trč T., Šťastný E., Smetana P.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF v Motole, Praha
Chondrotissue - první časné výsledky
Demel J., Madeja R.
Traumacentrum FNO Ostrava
Je extrakce volného tělíska z kloubu opravdu banální operace?
Vališ P., Komárek J., Novák J., Rouchal M.
Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice
Osteochondrální defektu kondylů femuru - série případů
Zídka M., Váchal J., Kmošťák P.
Centrum léčby pohybového aparátu s.r.o., Praha
Možnosti operační léčby osteochondrálních zlomenin při nestabilitě pately u dětí a adolescentů
Váchal J., Kmošťák P., Zídka M.
Centrum léčby pohybového aparátu s.r.o., Praha
Současný stav využití chondrograftu
Handl M.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Diskuze
15.00 – 16.00
Workshop: IBSA Lugano, Švýcarsko / IBI spol. s r.o., ČR
CONDROSULF-VÝZNAMNÝ FAKTOR V LÉČBĚ OA
Satelitní symposium u příležitosti 15. výročí uvedení Condrosulfu na český trh
Předsedají: Trč T.
Welcome (Uvítání, seznámení s programem)
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF v Motole, Praha
Pain mechanism in osteoarthritis (Mechanismus bolesti u OA)
Kress H.G.
Medical University/AKH, Wien
Treatment of osteoarthritis with special emphasis on oral chondroitin sulfate. Where are we
now? (Léčba OA se zvláštním zřetelem na p. o. aplikaci chondroitinsulfátu. Kde jsme nyní?)
Uebelhart D.
SUVA , Fribourg, Switzerland
Condroitin sulfate: A long successful story (Chondroitin sulfát: Dlouhá a úspěšná historie)
Fasola M.
IBSA, Lugano, Switzerland
15- year-experience with Condrosulf in clinical practice (15 let používání Condrosulfu v
klinické praxi)
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF v Motole, Praha
Discussion, conclusion (Diskuze, shrnutí, závěr)
Coffee break
16.00 – 17.00
20.00 – 00.30
Členská schůze SSTA
Společenský večer
PÁTEK 21. ZÁŘÍ 2012
09.00 – 10.45
Odborný program: Kyčel a malé klouby
Předsedají: Nepraš P., Pilný J.
Naše zkušenosti s komplexní ASK kyčle
Holibka R., Kalina R.
Ortopedická klinika FN Olomouc
Terapie femoroacetabulárního impingementu v ÚN od roku 2007
Kužma J., Paša L., Pink T., Veselý R.
Klinika traumatologie LF MU v Úrazové nemocnici Brno
Artroskopie kyčelního kloubu - naše zkušenosti
Kautzner J., Řeháček V., Havlas V., Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF v Motole, Praha
Arthroscopic resection of scaphoid pseudoartrosis – preliminary report
Kebrle R., Vodička Z.
Klinika Dr. Pírka Mladá Boleslav; Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice
Artroskopie drobných kloubů ruky
Pilný J.
Ortopedické oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s.
ASK asistovaná refixace acetabulárního labra-indikace, technika
Nepraš P., Zeman P.
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN, Plzeň
Artroskopické operační výkony v oblasti zápěstí
Pilný J.
Ortopedické oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s.
Artroskopie zápěstí - naše zkušenosti
Novák J., Vališ P.
Ortopedická klinika, FN Brno
ASK asistovaná OS zlomeniny patní kosti
Paša L., Suchomel R., Kožma J., Kalandra S.
Klinika traumatologie LF MU v Úrazové nemocnici Brno
Diskuze
10.45 – 11.00
Coffee break
11.00 – 11.30
Workshop: Sanofi - Aventis
Současná problematika viskosuplementace
Trč T.
Odborný program: Varia I.
Předsedají: Podškubka A., Šír P.
11.30 – 12.45
Rozdíl v podmínkách ambulantní artroskopie v Čechách a v Německu
Šír P.
Ortopedie, MVZ Aernet, Crimmitschau, Německo
Artroskopicky asistovaná osteosyntéza zlomeniny interkondylické eminence tibie u dětí
Demel J., Kopáček I., Madeja R.
Traumacentrum FNO Ostrava
Artroskopie kolenního kloubu v dětském věku
Vícha J., Proček T., Shaikh H.H.
Ortopedická klinika LF a FN Hradec Králové
Artroskopie hlezenního kloubu
Šťastný E., Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF v Motole, Praha
Hodnocení výsledků perioperační punkce Bakerské pseudocysty u artroskopických operací
kolena
Kovanda T., Kůra V., Hudeček F.
I. Ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně
Artroskopie lokte v poúrazových indikacích - naše výsledky
Madeja R., Demel J., Pleva L.
Traumacentrum FN Ostrava
Perkutánní discise poutka lupavého prstu
Němejc M., Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF v Motole, Praha
Diskuze
12.45 – 13.00
Coffee break
13.00 – 13.45
Odborný program: Varia II
Předsedají: Němejc M., Tomanová M.
Overuse syndromy – přehled
Němejc M., Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF v Motole, Praha
Možné příčiny zánětu – Achilovka, tenisový loket a následná léčba
Zelenayová K.
Barna Medical s.r.o., Praha
Tipy a triky v muskuloskeletální ultrasonografii
Bíla M.
Ortopedické oddělení Nemocnice Kyjov
Funkční dynamická stabilizace ramene po artroskopických výkonech
Tomanová M.
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
Využití dynamické plantografie při léčbě dětské tenistky
Šosová H., Šos Z., Borský M.
Rehabilitace Šos s.r.o, Horšovský Týn; Foot studio, Proteching B, Zlín Diskuze
13.45 – 14.00
Zakončení kongresu
ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU
SESTERSKÁ SEKCE
ČTVRTEK 20. ZÁŘÍ 2012
13.30 – 13.40
13.40 – 15.30
Zahájení sesterské sekce
Odborný program:
Artroskopie z pohledu sestry a instrumentářky
Předsedají: Hlásková H., Nedvěd V.
Jednodenní artroskopie
Hlásková H.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Artroskopie ramene z pohledu sestry
Ištvánková B., Kopáčková R.
Úrazová nemocnice v Brně, operační sál
Příprava pacienta pro artroskopii hlezna
Nedvěd V.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
ASK ramenního kloubu - indikace a operační možnosti
Zaoralová P.
Příprava pacienta pro artroskopii kyčle na operačním sále
Hájková V.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Artroskopie kyčelního kloubu - kazuistika
Skopová L., Vilímková J.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Diskuze
15.30 – 15.45
15.45 – 17.00
Coffee break
Odborný program:
Sesterská a rehabilitační péče z pohledu sestry o pacienty po operacích pohybového aparátu
Předsedají: Lorencová J., Ištvánková B.
Transplantace menisku
Lorencová J., Chrudimská K.
Úrazová nemocnice v Brně, operační sál
Fyzioterapie po ASK ramene
Kubertová M., Lánová O.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Stabilizace labra skobami Push Lock
Nedvěd V.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Metody fixace štěpu u plastiky LCA
Cafourková E.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Diskuze
17.00 – 17.15
Zakončení sesterské sekce
ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU
FYZIOTERAPEUTICKÁ SEKCE
PÁTEK 21. ZÁŘÍ 2012
11.30 – 11.45
11.45 – 13.00
Zahájení fyzioterapeutické sekce
Odborný program: Rehabilitace po artroskopických a jiných výkonech
Předsedají: Strachotová H., Truc M.
Nejnovější RHB trendy po ASK kolene
Králová M.
Barna Medical s.r.o., Praha
Nejnovější RHB trendy po ASK ramene
Strachotová H.
Barna Medical s.r.o., Praha
Proč je dnes lymfa základní součástí RHB po ASK a traumatech
Strenková L.
Barna Medical s.r.o., Praha
Kineziologické aspekty RHB po plastice LCA
Truc M., Palouchová P.
Centrum pohybové medicíny Praha
Poranění svalu zadní skupiny stehna u sportovců
Mahr E., Kučera A.
Centrum léčby pohybového aparátu s.r.o., rehabilitace
Diskuze
13.00
Zakončení fyzioterapeutické sekce
Download

odborný program kongresu