5. SLOVENSKÁ KONFERENCIA
TRAUMA
V DETSKOM VEKU
KORMORÁN
21. – 22. 6. 2012
Program
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej
chirurgie
Slovenská spoločnosť úrazovej chirurgie
Občianske združenie detská chirurgia Slovenska
Detská fakultná nemocnica v Bratislave
usporiadajú
5. slovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou
Trauma v detskom veku
Témy
Lekárska sekcia:
Zlomeniny chrbtice (okrúhly stôl)
MIO detských zlomenín
Interdisciplinárna spolupráca v detskej traumatológii
Varia
Sesterská sekcia:
Ošetrovateľská starostlivosť o deti s vybraným úrazom
Varia
Prezident kongresu: Doc.MUDr. J.Trnka, CSc. – prednosta KDCH
Vedecký sekretár: MUDr. Ľ. Sýkora
Organizačný výbor:
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
M. Babulic
I. Béder, PhD.
V. Cingel – primár KDCH
A.Dolnák
B. Duchaj, PhD.
R. Jáger
M. Jursová
5. Slovenská konferencia
Všeobecné informácie
Dátum: Miesto konania: Kongresový jazyk: Registračný poplatok:
21. – 22. jún 2012
Hotel Kormorán, Pri hrádzi 33, 931 01 Šamorín - Čilistov, Slovakia (www.hotelkormoran.sk)
slovenský, český, anglický
účastník kongresu - lekár 50 EUR
(pre účastníkov len traumatologicko-intenzivistickej sekcie piatok 20 EUR)
účastník kongresu - sestra 20 EUR
doprevádzajúca osoba
30 EUR
Registračný poplatok zahŕňa vstup na uvítací a spoločenský večer, odborný program, kongresové materiály a certifikát o účasti.
Registrácia: recepcia Hotela Kormorán:
20. júna 2012 1800 - 2100 hod.
21. júna 2012 0700 - 1000 hod.
22. júna 2012 0700 - 0900 hod.
Uvítací večer: v priestoroch Hotela Kormorán 20. júna 2012 od 1900 hod. (vinotéka)
Spoločenský večer:
21. 6. 2012 poobede podľa záujmu plavba loďou do Bratislavy a späť, ev. golf v Báči (cca 7km od Hotela Kormorán), večer raut formou garden-party.
Bližšie informácie: http://trauma.kdch.sk
MUDr. Ľubomír Sýkora, tel.: +421/2/59371175, mobil: +421 903-488242,
email: [email protected]
MUDr. René Jáger, tel. +421/2/59371171, mobil. +421 911-990280,
email: [email protected]
3
5. Slovenská konferencia
VEDECKÝ PROGRAM – LEKÁRI
Štvrtok – 21.6.2012
Slávnostné otvorenie: 830 – 845
Čestné predsedníctvo: Prof.MUDr. P.Šimko, CSc.
Prof.MUDr. P.Havránek, CSc.
Doc.MUDr. L.Pleva, CSc.
MUDr. R.Gajdoš
Doc.MUDr. J.Trnka, CSc.
MUDr. D.Žitňan, MPH
BLOK A: Predsedníctvo: 845 – 1000
Havránek, P., Plánka, L., Trnka, J.
1. Kirschneruv drát a MiO dětských zlomenin
Bartl, V., Hnilička, B., Plánka, L., Bibrová, Š. (Brno)
2. Miniinvazivní osteosynteza poranění proximálního humeru u dětí
Urban, J., Toufar, P. (České Budějovice)
3. Selhání primární léčby suprakondylické zlomeniny humeru u dětí
Plánka, L., Urbášek, K., Starý, D., Gál, P. (Brno)
4. Reoperácie po perkutánnej osteosyntéze suprakondylických zlomenín
humeru
Sýkora, Ľ., Jáger, R., Béder, I., Trnka, J. (Bratislava)
5. Suprakondylická zlomenina humeru a zevní fixace – kazuistika
Preis, J. (Hradec Králové)
6. Miniinvazívna osteosyntéza zlomenín radiálnej časti kondylu humeru
Jáger, R., Sýkora, Ľ., Béder, I., Trnka, J. (Bratislava)
7. Miniinvazivní osteosynteza Monteggiovy zlomeniny ulny u dětí
Toufar, P., Urban, J. (České Budějovice)
8. Použitie miniosteosyntézy v liečbe fraktúr falangov u detí
Bánsky R., Sýkora Ľ., Jacko P., Cingel V., Trnka J. (Bratislava)
4
5. Slovenská konferencia
BLOK B: Predsedníctvo: 1015 – 1130
Bartl, V., Toufar, P., Sýkora, Ľ.
9. Přítomnost rustových chrupavek na adolescentním skeletu
signalizuje zásadní odlišnost zlomenin adolescenta a dospělého
Havránek, P., Pešl, T. (Praha)
10. Artroskopicky asistovaná osteosyntéza zlomeniny interkondylické
eminence u dětí
Demel, J., Pleva, L., Kopáček, I. (Ostrava)
11. Možnosti ASK vyšetrenia a ošetrenia kolena na pracovisku DORK DFNsP
Bratislava
Gerincová, E., Gajdoš, M. (Bratislava)
12. MIO zlomenín femuru v detskom veku
Cibula, Z., Mudrák, I., Gémeš, P. (Martin)
13. „End Caps“ v řešení komplikace ESIN femoru, kazuistika
Kuliaček, P., Preis, J. (Hradec Králové)
14. Syndrom coxa vara adolescentium v praxi dětského traumatologa
Havránek, P., Pešl, T. (Praha)
15. Izolované zlomeniny tibie – ESIN?
Dolnák, A., Sýkora, Ľ., Béder I., Trnka, J. (Bratislava)
16. Stratové poranenie talu u dospievajúcej pacientky (kazuistika)
Haranta, P., Bauček, Ľ., Orlovský, K. (Žilina)
BLOK C: Predsedníctvo: 1145 – 1300
Preis, J., Božík, M., Smrek, M.
17. Zlomeniny chrbtice - skúsenosti a algoritmus liečby na KDCH
Kraynina, M., Sýkora, Ľ., Duchaj, B., Béder, I., Trnka, J. (Bratislava)
18. Menej invazívna transpedikulárna stabilizácia zlomenín Th-L chrbtice
Božík, M., Baka, J., Matejička, D., Heger, T., Látal, J. (Bratislava)
19. Predné prístupy pri úrazoch hrudnej a driekovej chrbtice – čo sme sa
naučili
Božík, M., Baka, J., Matejička, D., Šimko, P., Heger, T. (Bratislava)
20. Zlomenina atlasu u 6-ročného chlapca, (kazuistika)
Smrek, M., Sýkora, Ľ., Cingel, V., Trnka, J. (Bratislava)
5
5. Slovenská konferencia
21. Diagnostický algoritmus při izolovaném poranění obratlu u dětí
Preis, J. (Hradec Králové)
22. Rehabilitácia po úrazoch chrbtice
Hamráčková, A., Čolláková, K. (Bratislava)
Diskusia:
6
zlomeniny chrbtice u detí
(okrúhly stôl – koordinátor Havránek, P.)
5. Slovenská konferencia
Piatok – 22.6.2012
BLOK D: Predsedníctvo: 830 – 930
Harvánek, K., Vronský, R., Cingel, V.
23. Zlomeniny kľúčnej kosti – kedy operujeme
Laciková, M., Sýkora, Ľ., Petrík, M., Fuňáková, M., Trnka, J. (Bratislava)
24. Zlomeniny předloktí v dětském věku – vývoj v letech 1981 – 2010
Michaljanič, T., Harvánek, K. (Praha)
25. Poranění distálního předloktí u dětí
Pešl, T., Havránek, P., Omaník, P., Čepelík, M. (Praha)
26. Problematika metafyzárnych zlomenín distálneho predlaktia u detí
Ugor, M., Kuchta, J. (Trnava)
27. Nerozpoznaná mediokarpálna luxácia
Jacko, P., Božík, M., Sýkora, Ľ. (Bratislava)
28. Dynamická prstová ortéza v léčbě poranění prstu u dětí a dospívajících
Vronský, R., Krejčí, I. (Ostrava)
29. Ruptúra volárnej platničky PIP ukazováka a jej chirurgická liečba - video
Bánsky R., Hajdu L., Cingel V., Trnka J. (Bratislava)
BLOK E: Predsedníctvo: 945 – 1115
Pleva, L., Šagát, T., Gulasová, J.
30. Interdisciplinární péče v ošetřování dětských polytraumat
Pleva, L., Prusenovský, P., Vronský, R. (Ostrava)
31. Multioborová spolupráce u polytraumatizovaného dětského pacienta –
kasuistika
Bibrová Š., Tůma J., Zerhau P. , Crhová J., Mužík V., Bartl V., Hnilička B.,
Husár M. (Brno)
32. Multidisciplinárny manažment polytraumy 6 r. pacienta
Cingel, V., Béder, I., Sýkora, J., Viglaský, M., Bánsky, R., Tvrdoň, I., Bibza, J.,
Jacko, P. (Bratislava)
33. Damage control surgery u dětí
Kopáček, I., Pleva, L., Prusenovský, P., Vronský, R. (Ostrava)
34. Úrazy elektrickým prúdom u detí
Koppl, J., Kurilová, M., Riedel, R., Šagát, T. (Bratislava)
7
35. ŽOK u pacienta s polytraumou (kazuistika )
Klimová, Ž., Gulasová, J., Raffajová, D. (Banská Bystrica)
5. Slovenská konferencia
36. Dekompresívna kraniektomia v managemente TBI u detí
Raffajová, D., Gulasová, J., Klimová Ž. (Banská Bystrica)
37. Indikácie intervencie KCP u detí. Dúbravová, D., Valachovičová, E., Pyšová, Z., Sýkora, Ľ., Trnka, J., Horn, F.
(Bratislava)
38. Traumatická disekcia ACI
Novosadová, M., Zeleňák, K., Murgašová, M., Fedor, M., Nosáľ, S.,
Bánovčin, B. (Martin)
BLOK F: Predsedníctvo: 1145 – 1300
Murgaš, D., Köppl, J., Béder, I.
39. Poranenia bezpečnostným pásom
Murgaš, D., Dragula, M., Višňovcová, N., Ľuptáková, A., Nosáľ, S. (Martin)
40. Pády z výšky (kazuistiky)
Vozárová, Z., Kurilová, M., Šagát, T. (Bratislava)
41. Trauma pankreasu – konzervatívny vs operačný manažment
Višňovcová, N., Murgaš, D., Dragula, M., Nosáľ, S. (Martin)
42. Keď traktor stratí vlečku
Nosáľ, S., Fedor, M., Hamžík, J., Ľuptáková, A., Zoľák, V. (Martin)
43. Týrané děti ve FN Brno
Plánka, L., Mars, M., S., Bartl, V., Gál, P. (Brno)
44. Týrané dieťa a trauma
Fedor, M., Šagiová, V., Ľuptáková, A., Nosáľ, S. (Martin)
45. Týrané dieťa - pohľad intenzivistu a forenzného lekára
Koppl, J., Moravanský, N., Víglašský, M., Buzassyová, D. (Bratislava)
46. Kraniocerebrálne poranenia u týraných detí
Šandorová, D., Horn, F., Trnka, J., Fuňáková, M., Králik, R. (Bratislava)
8
5. Slovenská konferencia
VEDECKÝ PROGRAM – SESTRY
Štvrtok – 21.6.2012
BLOK A: Predsedníctvo: 900-1030
Zachová N., Ucháľová, J., Jursová M.
1. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s úrazom hlavy
Krajčiová, H., Valková, K., Potočniaková, L., Zoľák, V., Nosáľ, S. (Martin)
2. Fractura supracondylica humeri
Glindová, A., Hrmová, J., Nespalová, M. (Bratislava)
3.
4.
Viacnásobná fraktúra hornej končatiny a jej možné
komplikácie – kazuistika
Rybanská, S., Mešinová, A. (Banská Bystrica)
5.
6.
Poranenie ruky krokodílom-kazuistika
Ucháľová, J., Stankovianska, M., Litvajová, J. (Martin)
7.
8.
Inveterová otvorená Monteggiová zlomenina - kazuistika
Khernová , A., Botanová,Z., Pindjaková J., Kvarteková M., Masárová P., (Bratislava)
Abruptio epicyndyli ulnaris humeri –kazuistika
Trajlinková J., Divišová D. (Bratislava)
ESIN pri diagnóze fractura femoru
Nespalová, M., Uscká, P., Glindová, A. (Bratislava)
Zlomeniny u dojčiat
Hanuliaková, S., Sačurovská,S. Pindjaková J., Kvarteková M., Masárová P., (Bratislava)
9. Starostlivosť o dieťa s externým fixátorom – kazuistika
Medveďová,Z., Gažiová D. (Bratislava)
9
5. Slovenská konferencia
BLOK B: Predsedníctvo: 1100-1230
Haviarová Z., Stejskalová K., Trnka J.
10. Střelné poranění dutiny břišní-kasuistika
Lehocká J., Zachová N. (Praha)
11. Pacient s mnohopočetnými zlomeninami panvy a ruptúrou močového
mechúra – kazuistika
Gajdošová, D. (Banská Bystrica)
12. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s polytraumou
Melagová, K. (Banská Bystrica)
13. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s úrazom chrbtice
Sládeková, J., Rómová, M., Krafčíková, A., Fedor, M., Nosáľ, S. (Martin)
14. Kazuistika cizí těleso v tenkém střevě (corpus alienum jejuni)
Stejskalová K. (Praha)
15. Niečo zo štatistiky
Blašková, Z., Černianska, E., Kršková, M, Ucháľová, J. (Martin)
16. Úloha sestry v prevencii detských úrazov
Černianska, E., Vodilová, L., Blašková, Z. (Martin)
17. Ošetrovateľský proces u dieťaťa po operácii s dg. Pectus excavatum
Sačurovská J., Sobotová, M., Pindjaková J., Kvarteková M., Masárová P.
(Bratislava)
18. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s CVK
Rezáková Z., Janigová Z. (Bratislava)
19. Multidisciplinárna starostlivosť o deti s hydrocefalom a spina bifida z
pohľadu sestry
Medveďová, Z. Pindjaková J., Kvarteková M., Masárová P. (Bratislava)
10
Sponzori konferencie
!
!
JUDr. Miroslav Lapšanský
!
foto V.Cingel
Download

TRAUMA V DETSKOM VEKU