II. INFORMACE
VÝBOR ČSOT
pořádá
XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou
zdravotnické techniky a farmacie
15. – 17. 5. 2013
TOP HOTEL, PRAHA
Organizační zajištění:
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz
XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
15. – 17. 5. 2013, TOP HOTEL, PRAHA
POŘÁDÁ
Výbor ČSOT
PREZIDENT KONGRESU
Doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc.
- primář Ortopedického oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.
VICEPREZIDENTI KONGRESU
Doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
- přednosta Ortopedické kliniky FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
- přednosta Spondylochirurgického oddělení 2.LF a FN Motol
PREZIDENT ČSOT
Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc,
- přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV a 3. LF UK Praha
TÉMATA – LÉKAŘSKÁ SEKCE
Aloplastika - TEP u postdysplastické koxartrózy
- komplikace primárních a revizních TEP
- pomocné systémy u revizích TEP
Spondylochirurgie - degenerativní postižení C, Th a L páteře
Dětská ortopedie - záchovné operace kyčelního kloubu / femoroacetabulární impingement
- neuroortopedie -komplexní péče
- zánětlivá postižení kostí a kloubů
Fyzioterapie po ortopedických a spondylochirurgických výkonech
Artroskopie - řešení nitrokloubních zlomenin
- méně obvyklé výkony, méně obvyklé lokality
- problémy a komplikace u ASK
(stabilizace ramene, replastika zkřížených vazů, komplikace - kazuistiky)
Post-traumatické a degenerativní posižení ramenního kloubu - operační léčba
Traumatologie - chyby a komplikace osteosyntéz
- poruchy hojení a paklouby - taktika léčby
Septická ortopedie - purulentní artritidy
- infekty aloplastik
- infekty osteosyntéz - infikované paklouby
(diagnostika, mikrobiologické vyšetření, ATB léčba, imunologie, výživa,
taktika léčby podle typu infektu, zevní osteosyntéza)
Plastická chirurgie - řešení defektů měkkých tkání končetin u infekčních komplikací
- replantace končetin
Chirurgie ruky - traumatologie zápěstí a ruky
- operace na HK /mimo ramene/ - artroplastiky, artrodézy, aloplastiky
(limity, komplikace, revizní výkony)
Chirurgie nohy - luxace a zlomeniny talu a kalkanea
- deformity přední nohy
- artrodézy nohy a hlezna
- řešení ruptur a defektů Achilovy šlachy
- řešení komplikací po operacích nohy
Ortopedická onkologie - metastázy
Amputační chirurgie a současné možnosti protézování
Problematika lázeňské péče
Medikamentózní léčba v ortopedii
TÉMATA – SESTERSKÁ SEKCE
Ošetřovatelské možnosti prevence TEN
Operační sály - režim aseptických a septických sálů
- odběr biologického materiálu k vyšetřením
Práce s cementem + příprava cementovaných spacerů
Komplexní péče o septické pacienty
Ošetřování kožních defektů a možnosti jejich krytí
Varia
VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
MUDr. Pavel Sadovský
ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ
MUDr. Libor Filip
PROGRAMOVÝ VÝBOR
Doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc.
Doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D., prim. MUDr. Zdeněk Krátký
Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Prof. MUDr. David Jahoda, CSc., MUDr. Martin Stárek
Prim. MUDr. Vladimír Mařík
MUDr. Pavel Sadovský, MUDr. David Musil, PhD.
MUDr. Libor Filip
MUDr. Radek Kebrle, MUDr. Zdeněk Vodička
Mgr. Marcela Stýblová, Bc. Soňa Brejšková
ODBORNÝ PROGRAM A DOPROVODNÉ AKCE
=časový harmonogram=
15.5.2013 – Středa
15:00 – 20:00 Registrace
16:00 – 17:00 Schůze výboru ČSOT
17:00 – 18:00 Schůze primářů
18:00 – 20:00 Volební schůze členů ČSOT
20:00
Uvítací večer
16.5.2013 - Čtvrtek
7:00 – 8:30 Registrace
8:30 – 12:30 Odborný program
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 17:00 Odborný program
18:30 – 20:15 Návštěva divadla Bez Zábradlí
20:30 – 24:00 Společenský večer Obecní dům
17.5.2013 - Pátek
7:30 – 8:30 Registrace
8:30 – 12:30 Odborný program
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 16:30 Odborný program
16:45
Ukončení kongresu
MÍSTO KONÁNÍ
TOP HOTEL PRAHA – Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace účastníků i firem probíhá on-line na www.ortopedicke-centrum.cz –
sekce REGISTRACE - účastník/firma
(v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na telefonních číslech:
+420 475 530 022, +420 475 216 588 nebo +420 731 560 858)
Přihlášky k aktivní účasti zaregistrujte na www.ortopedicke-centrum.cz – sekce REGISTRACE
nejpozději do 28. 2. 2013.
Přihlášky k pasivní účasti registrujte v on-line registraci nejpozději do 8. 5. 2013, poté je registrace
možná pouze na místě.
Ubytování TOP Hotel - objednávku ubytování je nutno zaslat a uhradit nejpozději do 15. 4. 2013, po
tomto termínu si účastníci zajišťují ubytování individuálně. TOP Hotel Praha tel.: +420 267 284 111
Po zaregistrování Vám e-mailem přijde automaticky vygenerované potvrzení přihlášky s informacemi
o platbě a Váš tajný kód. V případě, že budete cokoli v přihlášce potřebovat změnit (př. přiložit abstrakt,
cokoli přiobjednat atd.), přihlásíte se v registraci pod tímto zaslaným tajným kódem přímo do Vaší již
vyplněné přihlášky, kde provedete změnu.
Aktivní účast - podmíněno dodáním abstrakta přednášky do 28. 2. 2013 - výběr odborného
přednáškového programu provede programový výbor
ABSTRAKTA (přikládají se k Vaší přihlášce v on-line registraci)
Souhrny o celkové velikosti maximálně 200 slov, na stranu A5 s okrajem.
Název přednášky (velká písmena, tučně), autoři, spoluautoři max. 4 (netučně, kurzívou), pracoviště
(netučně, kurzívou), text na 1 stranu (obyčejné písmo, zarovnat do bloku), velikost písma – 12 bodů,
typ písma – Times New Roman
Texty přednášek v angličtině – vzhledem k účasti řady zahraničních účastníků požadujeme aby
texty přednášek v Powerpointu byly v anglickém jazyce. Přednášky budou při předávání kontrolovány
a pokud nebude dodržen požadavek pořadatelů, přednáška bude vyřazena.
REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAPLACENÝ do 28. 2.
Základní – lékaři (členové ČSOT)
Základní – lékaři (nečlenové ČSOT)
1-denní poplatek – lékaři čtvrtek
1-denní poplatek – lékaři pátek
SZP, studenti, fyzioterapeuti
1500,1700,900,700,500,-
SPOLEČENSKÝ PROGRAM ZAPLACENÝ do 28. 2.
Středa 15. 5. 2013 – Welcome party
(TOP Hotel Praha)
500,-
do 30. 4.
do 14. 5.
na místě
1700,1900,1000,800,600,-
1900,2100,1100,900,800,-
2000,2300,1200,1000,900,-
do 30. 4.
do 14. 5.
na místě
600,-
700,-
850,-
Čtvrtek 16. 5. 2013 18:00 – 20:15
(souběžně probíhající akce)
300,300,350,400,Česká mincovna, a.s., Národní numismatické centrum (naproti obecnímu domu)
(historie českého mincovnictví a investiční drahé kovy, výstavní expozice s občerstvením a s možností nákupu)
450,500,550,600,Divadlo Bez Zábradlí
představení JAKUB A JEHO PÁN
(Hrají: Karel Heřmánek, Jiří Bartoška, Josef Carda, Petr Pospíchal, Veronika Freimanová, Dana Morávková,
Zdeněk Žák, Kateřina Janečková, Martin Kubačák)
Čtvrtek 16. 5. 2013 – Společenský večer
1200,(Obecní dům, náměstí Republiky 1090/5)
1300,-
1400,-
1500,-
UBYTOVÁNÍ – TOP Hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4-Chodov
- jednolůžkový pokoj standard
- dvoulůžkový pokoj standard
- jednolůžkový pokoj executive
- dvoulůžkový pokoj executive
Kč 2450,Kč 2750,Kč 2800,Kč 3200,-
Objednávku ubytování je nutno zaslat a uhradit nejpozději do 15. 4. 2013, po tomto
termínu si účastníci zajišťují ubytování individuálně. TOP Hotel Praha tel.: +420 267 284 111
Parkování u TOP Hotelu pro účastníky kongresu bude zajištěno.
CERTIFIKÁTY
Lékařská sekce – Lékaři obdrží potvrzení o účasti na kongresu.
Sesterská sekce – Sestry obdrží certifikát o účasti na kongresu. Souhlasné stanovisko bude vydáno pro
povolání fyzioterapeut a všeobecná sestra.
STRAVOVÁNÍ
Občerstvení během přestávek bude zajištěno v prostorách TOP Hotelu. Obědy si účastníci zajišťují
individuálně.
PŘEDNÁŠKY, PROJEKCE, DISKUSE
Podklady pro projekci je nutno odevzdat nejpozději 10 minut před začátkem každé sekce, jinak nebude
přednáška akceptována. Diskuse, kterou řídí předsedající proběhne vždy až po všech přednáškách
celé sekce. Pro prezentaci odborných sdělení bude k dispozici dataprojekce.
PLATBY
Platby je nutné uhradit na číslo účtu: 27-3400450207/0100 KB a.s.,
pobočka Ústí nad Labem
variabilní symbol: rodné číslo,
konstantní symbol: 0308
Platby ze zahraničí:
Název banky: Komerční banka a.s.,
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ8301000000273400450207
Adresa: Komerční banka a.s., Bílinská 2, 400 42 Ústi nad Labem
Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán
účastníkům v průběhu konání kongresu u pokladny.
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, PŘIHLÁŠKY, KORESPONDENCE
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
Střekovské nábřeží 51
400 03 Ústí nad Labem
Tel.: +420 47 553 00 22
Fax: +420 47 553 40 77
Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský
Project Manager: Miroslav Koleš
Mobilní telefon: +420 731 560 858
E-mail: [email protected]
www.ortopedicke-centrum.cz
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.
Finální informace bude rozeslána v měsíci dubnu 2013
Kompletní fie‰ení
pro revizní operace
TEP kyãelního kloubu
• Burch/Schneider
revizní dlaha
✓ jedin˘ skuteãn˘
originál, více neÏ
30 leté klinické
zku‰enosti
• Trabecular Metal*
systém pro revizi
acetabula
✓ komplexní systém
pro fie‰ení defektÛ
acetabula
• Revitan Curved
revizní dfiík
✓ distálnû anatomicky
zakfiiven˘ modulární dfiík
• SL Wagner
revizní dfiík
✓ více neÏ 25 leté zku‰enosti,
nabízen v délkách 190, 225,
265 a 305 mm
✓ optimální kombinace
proximální a distální ãásti
✓ spojení ovûfien˘m
Morse konusem
✓ volitelná anteverze
proximální ãásti
✓ moÏnost distálního
zaji‰tûní
* Materiál Trabecular Metal™ má podobnou celulárni strukturu a mechanické
vlastnosti jako kost; umoÏÀuje rychlou a rozsáhlou kostni infiltraci.
Implantáty Trabecular Metal jsou vyrábûny z ãistého tantalového kovu
za pouÏití techniky odpafiovacího naná‰ení, tato technika vytvofií kovovou
trámãitou strukturu jeÏ je podobná kosti spongiozní.
www.zimmerspine.eu
©2012
©2012 Zimmer Czech
www.zimmer.com
Zimmer Czech, s.r.o., Na Vítûzné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 261 394 201-3, Fax: +420 261 394 213, E-mail: [email protected]
Download

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT