Ceník výkonů a služeb
nehrazených z veřejného zdravotního pojištění,
s platností od 1.dubna 2013
Nemocnice Sušice o.p.s.
Ceník služeb nabízených Nemocnicí Sušice, které nesouvisí s poskytováním zdravotních
služeb nebo nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Od 1.4.2012 je v souvislosti s přijetím zákona č.372/2011 Sb. O zdravotních službách, zákona
č.373/2011 Sb. O specifických zdravotních službách, zákona č.375/2011 Sb. a novelizací
ustanovení § 51 a § 58 zákona č.235/2004 Sb., k některým zdravotnickým výkonům připočítáváno
DPH v zákonem stanovené výši.
1
OBSAH:
Zdravotnické výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami
Lékařské prohlídky, vyšetření, posudky .............................................................................. 3
Služby poskytované v ambulanci prakt.lékaře pro děti a dorost ......................................... 4
Vyšetření – samoplátci ......................................................................................................... 5
Činnosti pro komerční pojišťovny, administrativní úkony .................................................. 5
Gynekologické výkony.......................................................................................................... 6
Chirurgické výkony .............................................................................................................. 6
Rehabilitace – taping ............................................................................................................ 7
Rehabilitace – pevné tejpy .................................................................................................... 8
Rehabilitace – ostatní péče ................................................................................................... 9
Vyšetření biochemická, hematologická, imunologická a toxikologická............................... 10
Sterilizace materiálu, nástrojů a přístrojů ....................................................................... 12
Nadstandardní pokoje ........................................................................................................ 13
Ostatní
Reklamní plochy ................................................................................................................... 13
Závěrečné ustanovení ......................................................................................................... 14
2
PROHLÍDKY,VYŠETŘENÍ, POSUDKOVÁ ČINNOST
(smluvní ceny platné od 1.4. 2013)
Zdravotní výkon
Cena v Kč
1.
Vstupní nebo výstupní prohlídka
460,-- (vč.15%DPH)
2.
Prev.prohlídka na žádost zaměstnavatele nad limit hrazený ze ZP
400,-- (osvobozeno)
3.
Prohlídka pro řidičský průkaz
460,-- (vč.15%DPH)
4.
Vyšetření držitele řidičského průkazu nad 60let
260,-- (vč.15%DPH)
5.
Prohlídka pro zdravotní profesní průkaz
460,-- (vč.15%DPH)
6.
Prohlídka pro zbrojní průkaz
460,-- (vč.15%DPH)
7.
Prohlídka pro sportovní činnost
460,-- (vč.15%DPH)
8.
Vyšetř. k vystavení návrhu na lázně pro samoplátce (léčebné
důvody)
400,-- (osvobozeno)
9.
Vyšetření k vystavení návrhu na lázně pro samoplátce (neléčebné
důvody, wellness)
400,-- (vč.15%DPH)
10.
Potvrzení přihlášky ke studiu (dle zdrav.dokumentace)
100,-- (vč.21%DPH)
11.
Potvrzení o nutnosti dietního stravování
100,-- (vč.21%DPH)
12.
Potvrzení k přihlášce ke studiu (bez prohlídky) – 1.přihlášení
100,-- (vč.21%DPH)
13.
Potvrzení k přihlášce ke studiu (bez prohlídky) – každá další
přihláška
50,-- (vč.21% DPH)
14.
Prohlídka k přihlášce ke studiu (s prohlídkou)
400,-- (vč.15% DPH
15.
Vyšetření a odběr krve na alkohol na žádost pacienta
460,-- (vč.15%DPH)
16.
Vyšetření před cestou do zahraničí s písemným závěrem
460,-- (vč.15%DPH)
17.
Potvrzení na letní tábor, do školky (jen výpis z dokumentace)
100,-- (vč.21%DPH)
18.
Potvrzení na letní tábor, do školky (vč.vyšetření pacienta)
120,-- (vč.15%DPH)
19.
Potvrzení o trvání pracovní neschopnosti
25,-- (vč.21%DPH)
3
SLUŽBY POSKYTOVANÉ V AMBULANCI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
PRO DĚTI A DOROST (MUDr. Eva Chocová)
(smluvní ceny platné od 1.4. 2013)
Zdravotní výkony
Cena v Kč
1.
Prohlídka + potvrzení pro řidičský průkaz
330,-- (vč.15% DPH)
2.
Rozšíření řidičského průkazu
200,-- (vč.15% DPH)
3.
Prohlídka + potvrzení pro zdravotní průkaz
150,-- (vč.15% DPH)
4.
Prohlídka + potvrzení pro zbrojní průkaz
330,-- (vč.15% DPH)
5.
Potvrzení přihlášky ke studiu (bez prohlídky) – l.přihlášení
100,-- (vč.21% DPH)
6.
"
"
- každá další přihláška 50,-- (vč. 21% DPH)
7.
Prohlídka k přihlášce ke studiu (s prohlídkou)
400,-- (vč.15% DPH)
8.
Zpráva pro pojišťovnu-oznámení úrazu, bolestné (s vyšetřením)
250,-- (vč.15% DPH)
9.
Zpráva pro pojišťovnu-oznámení úrazu, bolestné (jen výpis z
dokumentace)
240,-- (vč.21% DPH)
10.
Potvrzení přihlášky na letní tábor, do školky (s vyšetřením pac.)
120,-- (vč.15% DPH)
11.
Potvrzení přihlášky na letní tábor, do školky (jen výpis z
dokumentace)
100,-- (vč.21% DPH)
12.
Náušnice (jeden pár) - píchnutí
180,-- (vč.21% DPH)
13.
Náušnice (jeden pár) - nastřelení
300,-- (vč.21% DPH)
Doporučená očkování: (s doplatkem)
Cena za doplatek
(osvobozeno)
Očkování proti pneumokokovým nákazám – PREVENAR 13
300,--
Očkování proti lidskému papilomaviru SILGARD
300,--
4
SAMOPLÁTCI
(smluvní ceny platné od 1.4. 2013)
Zdravotní výkon
Cena v Kč
(osvobozeno)
1.
Ošetření samoplátců – nepojištěný občan ČR nebo ambulatní ošetření
občanů smluvních států nebo EU, který nepředloží Evropský průkaz
nebo Potvrzení
1,12 /bod
2.
Ošetření samoplátců – občan EU+smluvních států (Srbsko, Černá Hora, 0,90 /bod
Chorvatsko, Izrael, Island, Norsko, Lichteštejnsko, Švýcarsko) po
předložení Evropského průkazu nebo Potvrzení
Podle Cenového předpisu MZ ČR č. 2/2013 ze dne 9. 1. 2013,
O regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného
zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
a specifických zdravotních výkonů.
Část I., oddíl A. odst. pro účely regulace platí max. cena bodu 1,12.
Výkony se kalkulují podle Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (Vyhláška MZ ČR
č.467/2012 Sb.).
Cena je určena jako součin bodové hodnoty výkonu x aktuální cena bodu.
V bodové hodnotě je již zohledněna vlastní hodnota výkonu včetně tzv. minutové režie (nepřímých
nákladů na výkon).
KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY, KOPÍROVÁNÍ
(smluvní ceny platné od 1.4. 2013)
Zdravotní výkon
Cena v Kč
1.
Výpis ze zdravotní karty nebo podání sdělení o zdravotním stavu
pojištěného na základě zdravotnícké dokumentace na formuláři
pojišťovny
300,-- (vč.21%DPH)
2.
Provedení jednoduchého vyšetření trvalých následků poškození
zdraví nebo snížení společen.uplatnění s lékařskou prohlídkou a
podání sdělení
360,-- (vč.15%DPH)
3.
Opis(kopie)chorobopisu, pitevního nálezu, propouštěcí zprávy, apod.
60,-- (vč.21%DPH)
4.
Zapůjčení RTG dokumentace+poštovné
150,-- (vč.21%DPH)
5.
Zpráva pro pojišťovnu-oznámení úrazu, bolestné (s vyšetřením
pacienta)
250,-- (vč.15%DPH)
6.
Zpráva pro pojišťovnu-oznámení úrazu, bolestné (jen výpis z
dokumentace)
240,-- (vč.21%DPH)
7
Potvrzení doby hospitalizace pro komerční pojišťovny, apod.
25,-- (vč.21%DPH)
5
Administrativní úkony
Cena v Kč
vč.21%DPH
1.
Kopírovací služby-1 strana A4/A3 černobílá
2,50 / 5,-- /kopii
3.
Kopírovací služby-1 strana A4/A3 barevná
7,50 / 15,--/kopii
GYNEKOLOGICKÁ PÉČE
(smluvní ceny platné od 1.4. 2013)
Zdravotní výkon
Cena v Kč
vč.15%DPH
Interrupce do 8.týdne bez narkózy, vč.příslušného vyšetření
2.700,--
Interrupce do 8.týdne s narkózou, vč.přeoperačního vyšetření
3.800,--
Interrupce nad 8.týden s narkózou, vč. předoperačního vyšetření
3.800,--
Antikoncepce DANA
900,--
USG snímek plodu
50,--
CHIRURGICKÁ PÉČE
(smluvní ceny platné od 1. 4. 2013)
Zdravotní výkon
Cena v Kč
vč.21%DPH
Aplikace náušnic (pár)
180,--
Aplikace piercingu
360,--
6
KINEZIOTAPING - Rehabilitační péče
(smluvní ceny platné od 1. 6. 2012)
Zdravotní výkon
Cena v Kč
vč. 15%DPH
Taping ramenního kloubu
90 až 150,--
Taping loketního kloubu
80 až 150,--
Taping předloktí, zápěstí, ruky
80 až 150,--
Taping kyčelního kloubu
80 až 200,--
Taping stehna
100 až 150,--
Taping kolenního kloubu
80 až 200,--
Taping bérce,hlezna, nohy
100 až 150,--
Poúrazové otoky dle lokalizace a rozsahu
100 až 200,--
Hematomy (dle rozsahu hematomu)
od 60,--
Jizvy (dle rozsahu jizvy)
od 60,--
Taping páteře – krční páteř
70 až 130,--
- hrudní páteř
80 až 150,--
- bederní páteř
90 až 130,--
Taping vadného držení těla
100 až 200,--
Taping břišní stěny
80 až 150,--
Lymfatické otoky HK – ruka a zápěstí
70 až 80,--
- předloktí
80 až 90,--
- rameno
90 až 120,--
Lymfatické otoky DK – hlezno a noha
80 až 90,--
- bérec
100 až 150,--
- celá DK
150 až 200,--
7
"TEJPOVÁNÍ PEVNÝMI TEJPY"- Rehabilitační péče
(smluvní ceny platné od 1.4. 2013)
Zdravotní výkon
Cena v Kč
vč.15%DPH
Taping zlomenin žeber
200 až 300,--
Taping "tenisového lokte"
100 až 150,--
Taping drobných kloubů ruky (distorze)
80,--
Taping zlomenin skeletu ruky
100,--
Taping "lupavého" prstu
80,--
Taping Dupuytrenovy kontraktury
80,--
Taping – stabilizace kyčelního kloubu
250 až 300,--
Taping poranění stehenního svalstva
150 až 200,--
Taping rekurvace kolenního kloubu
150,--
Taping kolenního kloubu (stabilizace)
250 až 300,--
Taping poranění lýtkového svalstva
120,--
Taping Achilovy šlachy
150,--
Taping distorze hlezna
200,--
Taping patní ostruhy
150,--
Taping zlomenin skeletu nohy, přednoží
100 až 150,--
Taping deformit klenby nohy (plochá noha)
100 až 150,--
Taping hallux valgus
80,--
Taping kladívkového prstu
60 až 100,--
Cena tapingu je limitována vyšetřením s posouzením indikace, rozsahem tapingu a množstvím
použité tapovací pásky.
8
REHABILITAČNÍ PÉČE - OSTATNÍ
(smluvní ceny platné od 1.4.2013)
Zdravotní výkon
VODOLÉČBA
Cena v Kč
(osvobozeno)
Vířivá lázeň HK, 15 min.
55,--
Vířivá lázeň DK, 15 min.
60,--
Perličková lázeň, 15 min.
120,--
PARAFÍNOVÝ ZÁBAL NA RUCE
20 min.
70,--Kč
(osvobozeno)
CVIČENÍ KOJENCŮ
Toto cvičení je určeno pro děti ve věku 2-8 měsíců. Cvičit mohou děti od dokončeného druhého
měsíce věku. Speciální cvičební jednotky obsahují cviky přímo určené dětem v tomto věkovém
období. Cvičení probíhá společně s maminkou dítěte, která se naučí s miminkem vhodně
manipulovat. Ke cvičení se používají zajímavé a pro děti lákavé cvičební pomůcky.
Michaela Pousková, fyzioterapeutka (tel.376530267)
10 lekcí
Cena za 1 lekci:
9
70,--Kč
(osvobozeno)
Ceník laboratorních vyšetření
ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE
(smluvní ceny platné od 1. 4. 2013)
Výkony se kalkulují podle Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
(Vyhláška MZ ČR č.467/2012 Sb.).
Cena je určena jako součin bodové hodnoty výkonu x aktuální cena bodu.
V bodové hodnotě je již zohledněna vlastní hodnota výkonu včetně tzv. minutové
režie (nepřímých nákladů na výkon).
Kompletní seznam nabízených laboratorních metod: http://www.nemocnicesusice.cz/nemocnice/user/lab/prehled-metod/index.html
Laboratorní vyšetření:
(S = vyšetření v krvi, U = vyšetření v moči)
Odběr bilologického materiálu na žádost pacienta pro různá vyšetření
Separace séra, plazmy
Hematologická vyšetření a vyšetření krevní srážlivosti
S Krevní obraz kompletní
S Krevní obraz + rozpočet leukocytů
S Tromboplastinový test (Quickův test, INR)
S Aktivovaný parciální tromboplastinový test
Krevní skupina vč.RH faktoru
Vyšetření jaterních funkcí
S AST
S ALT
S ALP (alkalická fosfatáza)
S GMT
S Bilirubin celkový
Komplexní jaterní testy (komplex uvedených vyšetření)
Vyšetření ledvinných funkcí
S Urea (močovina)
S Kreatinin
S, U Sodík
S, U Draslík
S, U Chloridy
10
S, U Osmolalita
Komplexní ledvinné testy (komplex uvedených vyšetření)
Vyšetření metabolismu tuků
S Cholesterol
S Cholesterol HDL
S Cholesterol LDL
S Triglyceridy
S Beta-lipoprotein
Komplexní lipidogram (komplex uvedených vyšetření)
Vyšetření u cukrovky (diabetes mellitus)
S Glukóza ("cukr v krvi"), možnost porovnání hodnoty s osobním glukometrem
U Glukóza ("cukr v moči")
Glykovaný hemoglobin
Komplexní diabetický screening (komplex uvedených vyšetření)
Vyšetření známek zánětu
S C-reaktivní protein
Elektroforéza bílkovin séra (ELFO)
Vyšetření moče
Moč chemicky + sediment
Test okultního krvácení ve stolici
Screeningové vyšetření návykových látek v moči (100,--Kč za 1 položku)
U Kanabinoidy (THC)
U Opiáty (MOR)
U Kokain
U Amphetamin
U Amphetamin/Metamf.
U Extaze (MDMA)
U Metadon
U Phencyklidin
U Benzodiazepiny
U Barbituráty
U Tricyklická antidepresiva
U Buprenorphine
11
Ceník služeb sterilizace Nemocnice Sušice o.p.s.
Platný od:
01.01.2013
Horkovzdušná sterilizace
Sterilizace formaldehyd.parami
Demineralizovaná voda
215 Kč/cyklus
121 Kč/cyklus
506 Kč/cyklus
6 Kč/litr
Ceny obalů
Folie do horkovzdušných
sterilizátorů
jednoduché
5 cm/200
7,5 cm/200
10 cm/200
15 cm/200
20 cm/200
30cm/200
10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm 50 cm
0,50
0,80
1,30
1,50
1,80
2,00
2,30
2,50
2,80
0,80
1,00
1,50
1,80
2,30
2,50
2,80
3,30
3,80
1,00
1,30
1,80
2,00
2,50
2,80
3,00
3,50
4,00
1,50
2,30
2,80
3,50
4,30
5,00
5,80
6,50
7,30
1,80
2,80
3,80
4,50
5,50
6,50
7,50
8,30
9,30
2,80
4,30
5,50
7,00
8,50
9,80 11,30 12,50 12,80
skládané
7,5x2,5/100
10x5/100
15x5/100
20x5/100
25x6,5/100
30x6,5/100
10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm
1,30
2,00
2,80
3,30
3,80
1,80
2,80
3,50
4,50
5,30
2,30
3,30
4,30
5,50
6,50
2,80
4,50
6,00
7,80
9,50
3,80
5,80
7,50
9,50 11,30
4,50
6,80
9,00 11,30 13,30
35 cm
4,50
6,30
7,50
11,30
13,30
15,50
40 cm
5,00
7,00
8,80
13,00
15,30
17,80
45 cm
5,80
7,80
10,00
14,80
17,00
20,00
10cm x 200cm 1,00 Kč/10 cm
20cm x 200cm 2,00 Kč/10 cm
K uvedeným cenám obalů účtujeme režijní náklady ve výši 8,00 Kč za kus.
Každý cyklus( plná náplň sterilizátorů)bude vždy rozpočten dle poměru objemů jednotlivých zakázek v tomto cyklu
obsažených.
Pouze v případě expresní zakázky: 1 zakázka = 1 cykl.
Ceny jsou uvedeny bez DPH, nutno připočítat DPH ve výši 21%.
12
50 cm
6,30
9,00
10,80
16,00
19,00
22,50
CENÍK NADSTANDARDNÍCH POKOJŮ
NADSTANDARDNÍ POKOJ
Cena v Kč
Umístění na pokoji s nadstandardním vybavením (1 den)
500,-(vč.15%DPH)
Pobyt doprovodu dítěte nad 6let na pokoji se standard.vybavením (1
den)
300,-(osvobozeno)
Sleva pro zaměstnance s min.pracovním úvazkem 0,5
100%
Sleva pro nejbližší rodinné příslušníky (manžel, manželka, děti)
50%
PRONÁJEM REKLAMNÍ PLOCHY
Prodejcům a firmám, které chtějí v areálu Nemocnice Sušice o.p.s. využít možnosti
reklamní plochy umožňujeme prezentaci v prostorách nemocnice. Cena za pronájem
je určována individuálně.
Sponzorům nemocnice je stanovena sleva uvedené služby až do výše 100%.
13
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Možnosti úhrady požadovaných výkonů a služeb:
- úhrada v hotovosti v pokladně nemocnice (mimo provozní dobu pokladny je možno
platbu provést přímo na určeném oddělení nemocnice). Dokladem o úhradě bude
příjmový pokladní doklad (stvrzenka).
- úhrada na základě vystavené faktury (bezhotovostní převod, platba v hotovosti)
U některých výkonů a služeb může Nemocnice Sušice požadovat úhradu zálohy
předem na základě objednávky, a to podle odhadnuté výše platby.
Nemocnice Sušice si vyhrazuje právo na změny ceníku v návaznosti na legislativní
úpravy, aktuální cenové relace či obchodní strategii organizace.
v Sušici dne 29.3.2013
MUDr. Jiří Šedivý v.r.
ředitel Nemocnice Sušice o.p.s.
14
Download

Ceník výkonů a služeb