duben 2014
MOSTNÍ ODVODŇOVAČ labe®I-1998
S PŘÍČNOU REKTIFIKACÍ A PLASTOVOU MŘÍŽÍ SE ŠROUBY
TYP A, B, C-100, C-150, E1, E2, F, G, H-100, H-150, J1, J2, J
PŘÍSLUŠENSTVÍ
møíž PVC
D 400
tvarovka F DN 150
vèetnì tìsnìní a šroubù
délka dle požadavku
rám
lapaè neèistot
pozinkovaný plech
vyrovnávací rámeèky
koš
odtoky DN 100, DN 150
pøímé, šikmé
rektifikaèní podložky
hrnec
klíè
talíø
bednící
lišta
KONTAKTY
VLČEK SOLUTION s.r.o.
Emilova 1228/9
301 00 Plzeò
GSM +420 604 864 004
www.vlcek.cz
[email protected]
[email protected]
[email protected]
VÝHRADNÍ PRODEJCE PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU
KOGA Bau s.r.o.
Podunajská ulica 23/D
Bratislava 821 06
www.kogabau.sk

konstrukce PVC vtokové møíže pro zatížení D 400
plastová møíž umožòuje lepší manipulaci, nižší riziko zcizení
2
 vtoková plocha møíže 626 cm
 spojení møíže s rámem pomocí nerezových šroubù M16 s vnitøním šestihranem
 hrnec je opatøen drenážními žlábky pro odvodnìní povrchu izolace
 lyžiny v hrnci umožòují pøíènou rektifikaci
 polohu v pøíèném smìru vymezují bednící lišty
 límec talíøe je ve sklonu 5° (8,5%), šíøka límce 80 mm
 odvodòovaè lze vybavit lapaèem neèistot
 varianty se 13 typy odtokù

labe®I-1998 typ F (obj. kód VS 5362-F-PVC-PVC-PVC)
1
145
50
3
2
3
4
4
200
5
5
6
7
DN 150
320
7
dle požadavku
Legenda
 plastová møíž
 rám
 hrnec
 talíø
 bednící lišta
 lapaè neèistot
 tvarovka s pøírubou
pro tvarovku F DN 150
2
DN 150
320
260
260
labe®I-1998 typ G (obj. kód VS 5362-G-PVC)
580
325
110
580
325
pro tvarovku F DN 100
754
524
1
145
2
3
4
2
50
754
524
1
145
110 50
pro tvarovku F DN 100
labe®I-1998 typ B (obj. kód VS 5362-B-PVC)
110
754
524
1
145
dle požadavku
110
pro tvarovku F DN 150
580
325
110
754
524
110 50
580
325
dle požadavku
labe®I-1998 typ A (obj. kód VS 5362-A-PVC)
5
3
DN 100
7
200
4
5
DN 100
7
labe®I-1998 typ H-100 (obj. kód VS 5362-H100-PVC)
s pøímým odtokem DN 100
labe®I-1998 typ C-100 (obj. kód VS 5362-C100-PVC)
2
3
4
754
524
1
145
754
524
1
145
5
320
110
s pøímým odtokem DN 100
580
325
110
260
580
325
260
80 50
320
320
dle požadavku
6
50
3
170
2
4
DN 100
320
5
6
labe®I-1998 typ H-150 (obj. kód VS 5362-H150-PVC)
230
s pøímým odtokem DN 150
320
580
325
110
260
754
524
1
145
2
75 50
DN 100
260
3
4
5
580
325
110
s pøímým odtokem DN 150
754
524
1
145
320
labe®I-1998 typ C-150 (obj. kód VS 5362-C150-PVC)
DN 150
320
labe®I-1998 typ J1 (obj. kód VS 5362-J1-PVC)
5
580
325
110
6
pøíèný odtok ze dna/boku
230
DN 150
320
260
754
524
145
0~45°
4
135
80 50
50
3
165
2
260
0°
4
3
2
1
5
labe®I-1998 typ E1 (obj. kód VS 5362-E1-PVC)
50
DN 1
00
DN 1
754
524
nebo
50
145
labe®I-1998 typ J2 (obj. kód VS 5362-J2-PVC)
3
2
1
6
5
145
754
524
1
50
2
3
135
DN 1
nebo 50
DN 1
00
45
4
podélnýodtok ze dna/boku
580
325
4
0~45°
~9
0°
205
150
0~45°
110
80
135 50
580
325
110
pøíèný odtok ze dna/boku
DN 1
00
~9
45
5
°
90
~
45
00
DN 1
DN
bo 150
DN
10
0
ne
labe®I-1998 typ E2 (obj. kód VS 5362-E2-PVC)
145
754
524
1
labe®I-1998 typ J (obj. kód VS 5362-J-PVC)
3
4
odtok libovolnì ze dna
580
325
145
754
524
1
2
3
4
0°
~9
50
DN 1
00
DN 1
nebo
°
. 20
min
5
45
50
DN 1
00
DN 1
6
nebo
5
150
205
50
110
0~45°
205
50
2
75 50
580
325
75 50
110
podélný odtok ze dna/boku
Download

Bez názvu