SKupinA
404
Strany
..........
SKupinA
437
Strana
pOøADAèE pLAStOvé
jEDnOtKy
inDExOvACÍ
.....................
SKupinA
.....................
SKupinA
..........
SKupinA
450
Strana
487
Strana
312,313
KOLEèKA
vrOuBKOvACÍ
.....................
SKupinA
299
HLAvy
rEvOLvErOvé
445
Strany
297
vLOŽKy
rEDuKčnÍ
442
Strana
278,279
315
HrOty StøEDiCÍ
.....................
319
SKupinA
405
Strany
.........
SKupinA
437
Strana
443
445
SKupinA
488
Strana
300-307
DrŽÁKy nA
BrOuŠEnÍ
313
vinuté pruŽiny
..........
SKupinA
297
upÍnKy KLOuBOvé
.....................
460
Strany
StOLy OtOèné
.........
SKupinA
Strana
280-282
.....................
SKupinA
Strany
StOLy prACOvnÍ
316,317
HrOty OtOèné
.....................
319
SKupinA
421
Strana
HrAnOLy OCELOvé
.....................
SKupinA
SKLÍèiDLA
440
Strana
.....................
SKupinA
..........
SKupinA
447
Strana
308,309
SyStéM MODuLÁrnÍ
HADiCOvÝ
.....................
SKupinA
.....................
SKupinA
490
Strany
314
vLOŽKy
rEDuKčnÍ
MOrSE
482
Strana
298
SvìrÁKy
445
Strany
283
318
OrOvnÁvAèE
SKLÍèiDLA
..........
318,320
SKupinA
425
Strany
.........
SKupinA
441
Strana
445
SKupinA
SKupinA
495
Strana
310,311
nùŽKy pÁKOvé
315
KLÍny
vyrÁŽECÍ
.....................
SKupinA
299
SvìrÁKy StrOjnÍ
.....................
482
Strana
KLièKy KE
SKLÍèiDLùM
..........
448
Strana
283-296
.....................
SKupinA
Strany
prvKy upÍnACÍ
318
OrOvnÁvAèE
BruSnÝCH
KOtOuèù
.....................
321
Sekce 4 Obsah
Popis
Dílenské
vybavení
Čelisti k soustružnickým sklíčidlům
Čelisti k svěrákům
Držáky na rotační broušení
Držáky nástrojù
Hlavy revolverové
Hranoly ocelové
Hroty otočné
Hroty středící
Jednotky indexovací
Kličky k soustružnickým sklíčidlům
Klièky ke sklíèidlùm
Koleèka vroubkovací a držáky
Nùžky pákové
Orovnávaèe brusných kotouèù
Pořadače plastové
Prvky upínací
Sklíèidla
Soustružnická sklíčidla
Stoly a regály pracovní
Stoly otoèné
Svìráky
Systém modulární hadicový
Vinuté pružiny
Vložky redukèní Morse a klíny vyrážecí
Upínací hlavy k soustruhu
Upínky kloubové
Skupina
Strana
490
445
445
445
445
421
488
487
437
490
441
450
448
495
404
425
440
475
405
437
445
447
460
482
475
443
318, 320
308
313
313
312-313
283
319
319
297
318
299
315
315
321
278-279
283-296
298
297, 318
280-282
297
308-311
314
316-317
318
318
300-307
Sekce 4
Produktové skupiny
400 - 495
Třídění výrobků
Produkce / výroba
Profesionální
Průmyslové
Dílenské
Údržba
Hobby
Strana
277
SKUpIna
404
poøaDaèe plaSToVé
Poøadaèe
plastové
Velkoobjemové boxy na nářadí
Velkoobjemové boxy na nářadí: Vysoce odolné
polypropylenové Euro boxy v široké škále rozměrů, díky
stabilní ploché základně jsou ideální pro obchody nebo
sklady všechny boxy mají ergonometrická držadla a mohou
být opatřeny popisným štítkem pro snadnou orientaci.
Dodáváme v 20 40ti
nebo 54l velikosti v
modré nebo šedé
barvě
Vyrobeny z vysoce pevného polypropylenu. Lze montovat na
standardní møížkovaný panel, vzájemnì do sebe zapadají.
Kapacita
20l
40l
54l
20l
40l
54l
DílenSKé VYBaVení
Stohování
Spojování
Nastavování
Rozmìry
(d x š x v) (mm)
400 x 300 x 260
600 x 400 x 250
600 x 400 x 335
400 x 300 x 260
600 x 400 x 250
600 x 400 x 335
Barva
Objednací kód
Modrá
Šedá
MTL-404
-2500K
-2520K
-2530K
-2600K
-2620K
-2630K
Cena
Kè/ks
549
841
875
530
704
748
Pořadače
plastové
Plastové krabičky z velmi odolného z polypropylenu jsou určeny pro
skladování drobných součástí nebo dílů a mohou být opatřeny
popisným štítkem pro snadnou orientaci. Vzájemnì do sebe zapadají
a lze je montovat i na standardní møížkovaný panel. Dodáváme ve
dvou velikostech v červené a modré barvě.
Zavìšování
Sen2
Velikost š xRozmìry
d x v (mm)
č.0 130 x 85 x 53
č.1 163 x 104 x 80
č.2 237 x 157 x 132
č.3 278 x 222 x 165
č.3A 350 x 280 x 184
č.4 425 x 280 x 184
č.5 425 x 280 x 260
Sen1
Objednací kód MTL-404
Modrá
-1000B
-1010B
-1020B
-1030B
-1035B
-1040B
-1050B
Barvy
Zelená Èervená
-1000G -1000R
-1010G -1010R
-1020G -1020R
-1030G -1030R
-1035G -1035R
-1040G -1040R
-1050G -1050R
Množ. Cena
Žlutá v krab. Kè/ks
-1000Y 300
30
-1010Y 100
48
-1020Y 064
98
-1030Y 024
179
-1035Y 008
251
-1040Y 012
354
-1050Y 008
354
Pøíslušenství plastových poøadaèù
Typ
Rozmìry
Barva
Sen1
165 x 110 x 75mm
Sen2
240 x 155 x 125mm
Modrá
Èervená
Modrá
Èervená
Objednací kód
SEN-404
-1010B
-1010R
-1020B
-1020R
Cena
Kè/ks
42
42
91
91
Papírové
pořadače
Pro snadnou identifikaci a skladování dílů či jiných věcí na policích.
Vyrobeno z vlnité lepenky s popisovatelnými čely. Dodáváme v
baleních po
50 kusech.
Pro plastové poøadaèe Matlock
Distanèní
kolík
Držák
štítku
Balení po
Objednací kód
Popis
Sada 4 distanèních kolíkù
Jednotlivý kolík pro poøadaèe è. 3A, 4a 5
Držák štítku pro poøadaèe è.0
Držák štítku pro poøadaèe è.1
Držák štítku pro poøadaèe è.2
Držák štítku pro poøadaèe è.3 a 4
Držák štítku pro poøadaèe è.3A a 5
Strana
278
MTL-404
-9010K
-9020K
-3500K
-3510K
-3520K
-3530K
-3540K
Cena
Kè/ks
14
8
15
9
9
9
9
50
152 x
228 x
228 x
228 x
304 x
NOVIN
KA
Rozměry D x Š x V
Množství
v balení
(mm)
76 x 115 ( 6” x 3” x 4.5”)
50
100 x 115 ( 9” x 4” x 4.5”)
50
152 x 115 ( 9” x 6” x 4.5”)
50
204 x 115 ( 9” x 8” x 4.5”)
50
100 x 115 (12” x 4” x 4.5”)
50
Objednací kód
AVN-404
-2010A
-2011B
-2012C
-2013D
-2014E
VÝRoBKY JSoU K DoDÁní poUZe U naŠeHo DISTRIBUToRa
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/bal.
386
474
556
684
699
POøaDaèe PlasTOvé
Stojan na plastové pořadače
Mobilní stojan
na plastové pořadače
Podobný oboustrannému stacionárnímu stojanu. Pohyblivost zajišťují
k základně přimontovaná 125mm (5”) kolečka. Dodáváme ve dvou
výškách a dvou šířkách.
Barva: tmavě/světle šedá.
NOVIN
skUPIna
404
Dodáváme ve dvou výškách a dvou šířkách.
Vyrobeno z 16-dílné mřížky, na kterou můžete libovolně
připevnit plastové krabičky. Stojan může být buď
jednostranný nebo oboustranný.
Barva: tmavě/světle šedá.
KA
NOVIN
KA
Krabičky nejsou
obsahem balení
Rozměry
(V x Š)
1080
457
Mobilní mřížkovaný stojan 1080 xx 877
Popis
Objednací kód
MTL-405
-7410K
-7420K
Cena
Kè/ks
7573
10037
Kovové mřížované panely
Představujeme kovové panely s hustou mřížkou pro uchycení
plastových pořadačů. Můžete vhodně kombinovat různou
velikost a barvu
pořadačů
přesně podle
vašich
potřeb
a požadavků
systém
umožňuje
snadnou
přestavbu
podle
momentální
potřeby.
Typ
LP4500
LP9000
LP1600
LP1800
Šířka x výška
(mm)
450 x 450
450 x 900
450 x 1600
450 x 1800
Objednací kód
MTL-404
-2004P
-2009P
-2016P
-2018P
Cena
Kè/ks
744
1142
1816
2188
MTL-405
-7610K
-7615K
-7620K
-7625K
-7650K
-7655K
-7660K
-7665K
Cena
Kè/ks
5140
7390
7573
11757
3747
5019
5092
7705
Stolní mřížkované
panely
Samostatně stojící
nosič plastových
krabiček pro použití
na ponky a pracovní
stoly. Dodáváme ve
dvou rozměrech.
Balení obsahuje:
mřížkovaný panel,
podpěrné tyče a
montážní prvky.
Barva: světle šedá.
Popis
Stolní mřížkovaný panel
Rozměry
(V x Š)
457 x 436
457 x 852
vÝRObky JsOU k DODÁní POUZe U naŠeHO DIsTRIbUTORa
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Objednací kód
Cena
Kè/ks
812
1300
Objednací kód
MTL-405
-7250K
-7260K
Strana
279
Dílenské vybavení
Krabičky nejsou
obsahem balení
J/S = jednostranný. O/S = oboustranný
Rozměry
Popis
(V x Š)
924 x 457
O/S stojan
924 x 871
plastové pořadače
1838 x 457
1838 x 871
924 x 457
J/S stojan
924 x 871
plastové pořadače
1838 x 457
1838 x 871
skupinA
405
stoly prAcovní
Stůl pracovní
a svěrák
Rychlé upínání. Pracovní je povrch je opatřen pravítkem a vodícími kanálky v
upínacích blocích. Dodáváno se čtyřmi stavitelnými upínacími a se čtyřmi
profilovými bloky. Hliníkové vodící lišty a spodní upnutí ramen umožňuje používání
elektrického a pneumatického nářadí. Systém rychlého složení / rozložení s
automatickým uzamykáním a uvolněním. Kompaktní a snadno skladovatelný.
Rychlé upnutí
Spodní upnutí ramen
NOVIN
Hliníková vodící lišta pro
kotoučové pily
Systém rychlého
Upnutí pro kotoučové pily
složení/rozložení s
automatickým uzamykáním
Náhradní díly
Cena
Kè/ks
3042
Objednací kód
Popis
Pracovní stůl 4 v 1
KA
KEN-405
-4600K
Popis
Náhradní upínací bloky
Náhradní gumové nožky (4ks)
Objednací kód
KEN-405
-4610K
-4620K
Cena
Kè/ks
104
104
DílEnské vyBAvEní
Stolek pracovní se svěrákem a zásuvkami
Vybaven dvěmi zásuvkami pro uskladnění nářadí nebo drobných předmětů. Pracovní povrch je opatřen
pravítkem a vodícími kanálky v upínacích blocích. Dodáváno se čtyřmi stavitelnými upínacími
a se čtyřmi profilovými bloky. Montážní otvory na nožkách umožňují v
případě potřeby připevnit svěrák k většímu pracovnímu stolu.
Kompaktní, přenosný (šetrná rukojeť) a snadno skladovatelný..
KA
NOVIN
Zásuvky
Upnutí pro kotoučové pily
Popis
Kompaktní, přenosný a
snadno skladovatelný
Objednací kód
KEN-405
-4700K
Pracovní stůl 4 v 1
Náhradní díly
Náhradní upínací bloky
-4610K
Náhradní upínací rukojeť c/w manžeta -4720K
Pracovní povrch s
pravítkem
Cena
Kè/ks
1489
104
104
Stùl pracovní
a svìrák
Pro domácí kutily a støednì nároèné práce. Ocelová konstrukce. Pevná pracovní plocha z bukového
døeva je opatøena pravítky v
metrické a palcové soustavì a
úhlomìrnými znaèkami.Snadná montáž.
Robustní rozevíratelné nohy s
protiskluznými pryžovými patkami.
Ètyøi výmìnné polohy. Dodáváme se
ètyømi upínacími bloky, montážními klíèi
a návodem k použití. Šíøka pracovní
plochy: 600mm. Hloubka pracovní
Jako svislý svìrák s
Jako všestranná stolice pro
plochy (jednotlivì): 115mm.
èelistmi v úhlu 90°.
øezání s èelistmi v úhlu 45°.
Hloubka pracovní plochy (kombinovaná):
230mm. Celková výška: 800mm.
Šíøka (ve složeném stavu pro
skladování): 280mm.
Maximální šíøka pøi rozevøení: 140mm.
Maximální upínaný rozmìr (s bloky):
285mm. Nosnost: 200kg.
Jako T- svìrák.
Výška
(mm)
800
Strana
280
Šíøka
(mm)
600
Objednací kód
SEN-405
-9650K
Cena
Kè/ks
1160
Vhodný k upínání trubek a
jiných kulatin.
Pracovní plocha z dubového
døeva s úhlomìrem
a pravítkem.
vÝroBky Jsou k DoDÁní pouZE u nAŠEHo DistriButorA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
STOlY PRAcOVNÍ
Skříňka s policí a Uzamykatelná skříňka s policí a pracovní deskou
pracovní deskou Vyrobené ze za studena válcované ocelového plechu odolného proti korozi. Odolný
Vyrobené ze za studena válcovaného
ocelového plechu s odolností proti korozi.
Odolný povrch komaxit. Pevné dřevěné
pracovní police. Uzamykatelná skříň obsahuje
dvě police. Nastavitelná výška nohou. Dodává
se s montážním návodem. Celkové rozměry:
838 x 508 x 852mm (š x h x v).
Max kapacita polic (nosnost): 20kg.
Maximální kapacita skříně (nosnost): 150kg.
SKUPINA
405
povrch komaxit. Pevná dřevěná pracovní plocha. Uzamykatelná skříň se dvěmi
policemi a dvě otevřené
police pro další úložný
prostor. Nastavitelné nohy.
Dodává se s montážním
návodem.
Celkové rozměry:
1372 x 508 x 865mm.
(š x h x v). Max kapacita
police (nosnost): 25kg.
Maximální kapacita skříně
(nosnost): 180kg.
Nosnost police
25kg
při rovnoměrném
zatížení
VLASTNÍ MONTÁŽ
Dodáváno
beznářadí
Rozměry
š x h x v (mm)
1372 x 508 x 865
VLASTNÍ MONTÁŽ
Dodáváno
beznářadí
Objednací kód
Hmotnost
SEN-405
-5040K
48.5kg
Cena
Kè/ks
9093
Skříň pracovní 5 zásuvek 2 police
Hmotnost
25.5kg
Objednací kód
SEN-405
-5030K
Cena
Kè/ks
3869
Uzamykatelná skříňka se dvěmi policemi.
Celkové rozměry (Š x H x V):
838 x 508 x 852mm.
Maximální nostnost polic: 20kg.
Maximální nosnost skříňky: 150kg.
Nosnost polic
25kg
VLASTNÍ MONTÁŽ
Dodáváno
beznářadí
při rovnoměrném
zatížení
VLASTNÍ MONTÁŽ
Dodáváno
beznářadí
Rozměry
š x h x v (mm)
1372 x 508 x 865
Hmotnost
61.0kg
Objednací kód
SEN-405
-5050K
Cena
Kè/ks
11980
2 Zásuvkový
pracovní stůl
Hmotnost
27.0kg
Objednací kód
SEN-405
-5020K
Cena
Kè/ks
4311
Skříň pracovní 5 zásuvek
s pracovní deskou
Profesionální pracovní stůl se 2 zásuvkami které jsou vyrobeny z odolné oceli
pro prodloužení životnosti pracovní plochy. Ideální pro dílny a průmyslové
aplikace. Zásuvky jsou uzamykatelné. Po celé délce - skladovací police.
Rychlá a snadná montáž. Lakovaná úprava.
Rozměry: 1500 x 640 x 865mm.
5 zásuvek s lehce výsuvným mechanismem.
Rozměry
š x h x v (mm)
838 x 508 x
852mm.
nosnost stolu
40kg
při rovnoměrném
zatížení
VLASTNÍ MONTÁŽ
Dodáváno
beznářadí
VLASTNÍ MONTÁŽ
Dodáváno
beznářadí
Hmotnost
43.0kg
Objednací kód
SEN-405
-5010K
Cena
Kè/ks
7880
Rozměry
(š x h x v)
1500 x 640 x 865
Hmotnost
77.4kg
Objednací kód
KEN-405
-2320K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
10950
Strana
281
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Skříňka s pracovní policí
a zámkem
Vyrobené ze za studena
válcovaného
ocelového plechu s
odolností proti korozi.
Odolný povrch komaxit.
Pevné dřevěné pracovní
police. Pět zásuvek.
Nastavitelná výška nohou.
Dodává se s montážním
návodem. Celkové rozměry:
1372 x 508 x 865mm
(š x h x v). Max kapacita
polic (nosnost): 25kg.
Maximální kapacita skříně
(nosnost): 180kg.
SKUPINA
405
regály
Regálový systém
pro střední zátěž
Heavy Duty Regálový systém
5 Polic
Police i nosníky tohoto regálového systému jsou vyrobeny z oceli
střední třídy s ochranným povlakem proti korozi. Nosníky jsou
opatřeny gumovými nožičkami,
které chrání podlahu
před poškrábáním.
Montáž je velmi
snadná, díly do sebe
vzájemně zapadají
a není potřeba použití
žádných matic ani
šroubků. Police jsou
snadno nastavitelné
a mají nosnost až do
150kg RZZ
(rovnoměrně
rozložené zatížení),
jestliže je regál
připevněn ke zdi.
5 Polic
Police i nosníky tohoto regálového systému jsou
vyrobeny z kvalitní oceli s ochranným povlakem proti
korozi. Nosníky jsou opatřeny gumovými nožičkami,
které chrání podlahu
před poškrábáním.
Montáž je velmi
snadná a je možno si
zvolit dva způsoby,
díly do sebe vzájemně
zapadají a není potřeba
použití žádných matic
ani šroubků. Police
jsou snadno
nastavitelné a mají
nosnost až do 318kg
RZZ (rovnoměrně
rozložené zatížení),
jestliže je regál
připevněn ke zdi.
FAS T
RACK
KA
NOVIN
KA
NOVIN
Možnosti montáže
DÍleNSKé VyBAVeNÍ
Nosnost polic
Nosnost polic
150kg
318kg
při rovnoměrně
rozloženém zatížení
při rovnoměrně
rozloženém zatížení
VLASTNÍ MONTÁŽ
Dodáváno
beznářadí
VLASTNÍ MONTÁŽ
Dodáváno
beznářadí
Rozměry
Max. nosnost
police
(Š x H x V) mm
1230 x 460 x 1830
150kg
Počet
polic
5
Objednací kód
MTL-405
-1760K
Cena
Kè/ks
2290
Heavy Duty Regálový
systém
- 1780K
Rozměry
Max. nosnost
police
(Š x H x V) mm
1230 x 460 x 1830
318kg
1230 x 610 x 1830
318kg
Počet
polic
5
5
Objednací kód
MTL-405
-1740K
-1780K
Cena
Kè/ks
3250
4144
Možnosti montáže
4 Police
Police i nosníky tohoto regálového
systému jsou vyrobeny z kvalitní
oceli s ochranným povlakem proti
korozi. Nosníky jsou opatřeny
gumovými nožičkami, které chrání
podlahu před poškrábáním.
Montáž je velmi snadná, díly
do sebe vzájemně zapadají a jsou
spojeny pouze dvěma šrouby
s maticemi. Police jsou 430mm
hluboké, velmi snadno
nastavitelné a unesou
až 455kg RZZ (rovnoměrně
rozložené zatížení), jestliže
je regál připevněn ke zdi.
MULTI
RACK
Rozšířená
sestava
vyžaduje
2x - 1660K
Nosnost polic
455kg
NOVIN
při rovnoměrně
rozloženém zatížení
KA
VLASTNÍ MONTÁŽ
Dodáváno
beznářadí
Rozměry
Max. nosnost
police
(Š x H x V) mm
1040 x 430 x 1830
455kg
Strana
282
Počet
polic
4
Objednací kód
MTL-405
-1660K
Cena
Kè/ks
4880
Rozšířená sestava
vyžaduje 2x - 1660K
VÝrOBKy JSOU K DODáNÍ POUZe U NAŠeHO DISTrIBUTOrA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
HRANOlY OcElOVé/PRVKY UPÍNAcÍ
Hranoly
ocelové
SKUPINY
421/425
Vysoce jakostní mìkká ocel. Dodáváme v ètvercovém
a obdélníkovém prùøezu.
Hranoly v metrických rozměrech jsou vyrobeny z oceli podle: BS4235 Part 7
1972, odpovídá DIN 6885.
Hranoly v palcových rozměrech jsou vyrobeny z oceli podle:
BS46 PART 7 1958.
Délka: 300mm a 12”.
Ostatní velikosti jsou dostupné na poptání.
Sada:
Metrické rozmìry - ètvercový prùøez
Obsah: 4, 5, 6, 8, 10 a 12mm
Cena
Kè/bal.
495
Poèet Hmotnost Objednací kód
ks
ks
KEN-421
6
850g
-0500K
Metrické rozmìry - ètvercový prùøez
Obj. kód
Typ RozmìrHmotnost
ks
KEN-421
40g
60g
90g
135g
160g
250g
350g
490g
-0020K
-0030K
-0040K
-0050K
-0060K
-0070K
-0080K
-0100K
-0120K
-0140K
-0160K
-0180K
-0200K
-0220K
-0250K
Metrické rozmìry - obdélníkový prùøez
Typ
Palcové rozmìry - ètvercový prùøez
Obj. kód
Typ RozmìrHmotnost
ks
KEN-421
3/32”
-3060K
1/8”
20g
-3080K
5/32”
-3100K
3/16”
60g
-3120K
palce 1/4” 100g
-3160K
5/16”
160g
-3200K
3/8”
220g
-3240K
7/16”
-3280K
1/2”
400g
-3320K
Cena
Kè/ks
487
41
30
32
52
73
113
144
182
mm
Obj. kód
Rozmìr Hmotnost
ks KEN-421
8 x 5mm
-0850K
8 x 7mm 140g -0870K
10 x 8mm 200g -1080K
12 x 8mm 240g -1280K
12 x 10mm
-1300K
14 x 9mm 310g -1490K
16 x 10mm 390g -1610K
18 x 11mm 490g -1910K
20 x 12mm 590g -2120K
22 x 14mm
-2400K
25 x 14mm
-2420K
28 x 16mm
-2550K
32 x 18mm
-2650K
36 x 20mm
-2700K
Cena
Kè/ks
150
78
104
109
128
132
164
211
220
328
341
452
588
668
Sady profesionálních
upínacích prvkù
Jsou navrženy tak, aby pøinesly èasovou
úsporu pøi pøípravì
výroby a vyøešily vìtšinu problémù s
upínáním do T- drážek. Všechny
komponenty jsou vyrobeny z
nelegované uhlíkové oceli druhu
45C (JIS)/CK45 (DIN). Jsou
tepelnì zpracovány na
tvrdost HRC 28 - 32.
Na povrchu mají povlak z fosfátu
manganu. Dodáváme je
v robustním plastovém kuføíku.
Contents:
Tyče závitové (po 4ks): délka 75,
100, 125, 150, 175 a 200mm.
Bloky stupňovité
(po 4ks): 28, 35 a 98mm.
Upínky stupňovité (po 2ks):
délka 64, 100 a 150mm.
Matice: prodlužovací 4 ks, s
přírubou 6ks, pro T-drážku 6ks.
Rozmìr
T-drážky
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
Závit
M10
M12
M14
M16
M18
Èíslo
dílu
TK10
TK12
TK14
TK16
TK18
Hmotnost
ks
9.0kg
10.0kg
11.0kg
1.0kg
20.5kg
Objednací kód
IND-425
-3610T
-3612T
-3614T
-3616T
-3618T
Cena
Kè/bal.
4258
4587
5548
6854
8457
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Strana
283
DÍlENSKé VYBAVENÍ
2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
mm 10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
25mm
Cena
Kè/ks
158
39
24
38
47
82
81
124
150
230
241
415
356
612
941
SKUPINA
425
PRVKY UPÍNAcÍ
Sady prùmyslových
upínacích prvkù
Sada se skládá z upínacích prvkù urèených k rychlému upínání nástrojù èi obrobkù, Vyrobeny dle nároèných norem kvality.
Všechny upínací prvky jsou broušené a kalené, vyrobené z kvalitní oceli. Upínací prvky (vyjma závitových tyèí) jsou tepelnì
zpracovány a jejich povrch je èernìný. Upínací nástroje odpovídají všem metrickým i imperiálním šíøkám T-drážek. Sady jsou
dodávány v závìsných ocelových zásobnících. Sada 20 mm je dodávána v døevìné krabici.
Závitová tyè
Stupòovitá upínka
Univerzální upínací
podložka
Matice s
pøírubou
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Prodlužovací
Matice pro
matice
T-drážku
Sada obsahuje 58 dílù v metrických rozmìrech (poèet ks každé komponenty je uveden v závorkách)
Èíslo
výrobku
Drážka ve stole
Rozmìr š x d (mm)
Závit
CK120100
12 x 18 x 14
(6)
M10
CK140120
14 x 22 x 16
(6)
M12
CK160140
16 x 25 x 18
(6)
M14
CK180140
18 x 25 x 18
(6)
M14
CK200160
20 x 28 x 20
(6)
M16
Závitová tyè
d x závit L (mm)
75 x 30 (4)
100 x 30 (4)
125 x 30 (4)
150 x 30 (4)
175 x 30 (4)
200 x 30 (4)
75 x 35 (4)
100 x 35 (4)
125 x 35 (4)
150 x 35 (4)
175 x 35 (4)
200 x 35 (4)
75 x 35 (4)
100 x 35 (4)
125 x 35 (4)
150 x 35 (4)
175 x 35 (4)
200 x 35 (4)
75 x 35 (4)
100 x 35 (4)
125 x 35 (4)
150 x 35 (4)
175 x 35 (4)
200 x 35 (4)
75 x 35 (4)
100 x 35 (4)
125 x 35 (4)
150 x 35 (4)
175 x 35 (4)
200 x 35 (4)
Stupòovitá upínka Prodlužovací Matice Upín.podložky (páry)Hmotnost Obj. kód
d x š x v (mm)
matice s pøírubkou H Rozsah nastavení ks ATL-425
Cena
Kè/bal.
55 x 25 x 12 (2)
88 x 25 x 16 (2)
128 x 28 x 19 (2)
M10 x
30mm
Long
(4)
M10 x
15mm
(6)
28
35
98
20 - 38 (4)
28 - 64 (4)
10kg -1120K
64 - 152 (4)
1457
64 x 28 x 12 (2)
100 x 32 x 19 (2)
150 x 32 x 22 (2)
M12 x
36mm
Long
(4)
M12 x
18mm
(6)
28
35
98
20 - 38 (4)
28 - 64 (4)
12kg -1140K
64 - 152 (4)
1610
64 x 28 x 12 (2)
100 x 32 x 19 (2)
150 x 32 x 22 (2)
M14 x
42mm
Long
(4)
M14 x
21mm
(6)
28
35
98
20 - 38 (4)
28 - 64 (4)
12kg -1160K
64 - 152 (4)
1640
64 x 28 x 12 (2)
100 x 32 x 19 (2)
150 x 32 x 22 (2)
M14 x
42mm
Long
(4)
M14 x
21mm
(6)
28
35
98
20 - 38 (4)
28 - 64 (4)
12kg -1180K
64 - 152 (4)
2140
64 x 31 x 12 (2)
100 x 38 x 20 (2)
150 x 38 x 22 (2)
M16 x
48mm
Long
(4)
M16 x
24mm
(6)
28
35
98
20 - 38 (4)
28 - 64 (4)
14kg -1200K
64 - 152 (4)
3452
Sada obsahuje 58 dílù v palcových rozmìrech (poèet ks každé komponenty je uveden v závorkách)
Èíslo
výrobku
CK500375
CK62500
CK62550
CK750625
Strana
Drážka ve stole
Rozmìr š x d (mm)
1/2”
x 11/16” x 17/32”
(6)
9/16”
3/8”
x 7/8” x 6/8”
(6)
1/2”
x 7/8” x 6/8”
(6)
1/2”
x 13/8” x 11/8”
(6)
5/8”
5/8”
3/4”
Závit
284
UNC
UNC
UNC
UNC
Závitová tyè
d x závit L (mm)
3” x 11/4” (4)
4” x 11/4” (4)
5” x 11/4” (4)
6” x 11/4” (4)
7” x 11/4” (4)
8” x 11/4” (4)
3” x 11/4” (4)
4” x 11/2” (4)
5” x 11/2” (4)
6” x 11/2” (4)
7” x 11/2” (4)
8” x 11/2” (4)
3” x 11/4” (4)
4” x 11/2” (4)
5” x 11/2” (4)
6” x 11/2” (4)
7” x 11/2” (4)
8” x 11/2” (4)
3” x 11/4” (4)
4” x 11/2” (4)
5” x 11/2” (4)
6” x 11/2” (4)
7” x 11/2” (4)
8” x 11/2” (4)
Stupòovitá upínka Prodlužovací Matice Upín.podložky (páry)Hmotnost Obj. kód
d x š x v (mm)
matice s pøírubkou H Rozsah nastavení ks ATL-425
2” x 1” x 1/2” (2)
31/2” x 11/4” x 3/4” (2)
5” x 11/4” x 7/8” (2)
21/2” x 11/8” x 1/2” (2)
2” x 11/4” x 3/4” (2)
6” x 11/4” x 7/8” (2)
21/2” x 11/8” x 1/2” (2)
2” x 11/4” x 3/4” (2)
6” x 11/4” x 7/8” (2)
21/2” x 11/8” x 1/2” (2)
2” x 11/4” x 3/4” (2)
6” x 11/4” x 7/8” (2)
3/8”
UNC
x 1”
Long
(4)
1/2”
UNC
x 11/4”
Long
(4)
1/2”
UNC
x 11/4”
Long
(4)
5/8”
UNC
x 15/8”
Long
(4)
3/8” UNC
7/16”
(6)
1/2” UNC
13/16”
(6)
1/2” UNC
13/16”
(6)
5/8” UNC
13/16”
(6)
Cena
Kè/bal.
11/8” 3/4” - 11/2” (4)
13/4” 11/8” - 21/2” (4) 10kg -1320K
37/8” 21/2” - 6” (4)
1405
11/8” 3/4” - 11/2” (4)
13/4” 11/8” - 21/2” (4) 12kg -1360K
37/8” 21/2” - 6” (4)
1608
11/8” 3/4” - 11/2” (4)
13/4” 11/8” - 21/2” (4) 12kg -1400K
37/8” 21/2” - 6” (4)
1608
11/8” 3/4” - 11/2” (4)
13/4” 11/8” - 21/2” (4) 12kg -1480K
37/8” 21/2” - 6” (4)
2425
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
PRVKY UPÍNAcÍ
CC01 Upínka vidlicová
Délka x šíøka
AxB
100 x 38mm
150 x 50mm
200 x 60mm
C
22
30
35
D
12.5
16.5
19.5
425
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na:
HRC 32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
Otevřený konec umožňuje rychlou a snadnou instalaci.
Èíslo
výrobku
CC010112
CC010316
CC010420
SKUPINA
Rozmìry (mm)
E
F
13
6
17
8
21
10
G
81
125
170
Hmotnost
ks
0.41kg
1.10kg
2.10kg
CC02 - Upínka s válcovým osazením
Objednací kód
IND-425
-1005D
-1005J
-1005M
Cena
Kè/ks
258
511
996
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na:
HRC 32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát
manganu.
Válcový kolík minimalizuje dotykovou plochu. Tato svorka se používá
pro vnitřní uchycení horizontálních otvorů a do konkávních povrchů.
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Èíslo
Délka x šíøka
výrobku
AxB
CC020112 150 x 38mm
CC020216 150 x 48mm
C
15
20
D
20
25
E
70
40
F
25
35
Rozmìry
G
30
40
(mm)
H
J
18
13
24
17
K
22
32
L
4
5
Hmotnost
ks
M
M12 0.58kg
M16 1.12kg
CC03 - Upínka zalomená
Délka x šíøka
AxB
150 x 48mm
175 x 60mm
120 x 36mm
C
48
60
30
D
130
150
102
Rozmìry (mm)
E
F
25
25
30
30
16
17
IND-425
-1010D
-1010G
Cena
Kè/ks
455
638
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na:
HRC 32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát
manganu.
Nízkoprofilová konstrukce poskytuje více prostoru při frézování.
Èíslo
výrobku
CC030216
CC030320
CC030112
Objednací kód
G
55
65
50
H
60
70
45
I
17
21
13
Hmotnost
ks
1.30kg
2.26kg
0.49kg
Objednací kód
IND-425
-1015K
-1015N
-1015H
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
1154
1618
678
Strana
285
skupina
425
prvky upínací
CC04 - Upínka se závitem
zešikmená
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na:
HRC 32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát
manganu.
Otevřený konec umožňuje snadnou instalaci.
Èíslo
výrobku
CC040616
Délka x šíøka
AxB
150 x 50mm
C
95
D
130
Rozmìry (mm)
E
F
17
M16
Hmotnost
ks
1.50kg
G
25
DílEnské vyBavEní
CC05 - Upínka pøímá
Èíslo
výrobku
CC050112
CC050212
CC050316
CC050416
CC050520
CC050620
Délka x šíøka
AxB
65 x 32mm
100 x 32mm
80 x 38mm
125 x 38mm
100 x 38mm
125 x 38mm
C
25
40
24
41
32
40
D
20.0
30.0
28.0
42.0
34.0
42.5
Rozmìry (mm)
E
F
13
20.0
13
30.0
17
28.0
17
42.0
21
34.0
21
42.5
G
19
19
22
22
22
25
H
13
13
14
14
14
15
Hmotnost
ks
0.22kg
0.33kg
0.34kg
0.57kg
0.41kg
0.62kg
Strana
286
Cena
Kè/ks
1005
C
19
19
19
19
25
25
25
25
D
32
48
60
40
55
70
82
112
Rozmìry
E
14
25
40
17
30
45
50
80
Objednací kód
IND-425
-1025D
-1025G
-1025J
-1025M
-1025P
-1025R
Cena
Kè/ks
245
487
323
407
360
500
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na:
HRC 32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát
manganu.
Pro použití s mnoha
šroubovacími podpěrami, upínkami, podložkami atd.
Délka x šíøka
AxB
65 x 32mm
80 x 32mm
100 x 32mm
80 x 38mm
100 x 38mm
125 x 38mm
150 x 50mm
200 x 50mm
IND-425
-1020R
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na:
HRC 32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát
manganu.
CC06 - Upínka pøímá se závitem
Èíslo
výrobku
CC060112
CC060212
CC060312
CC060416
CC060516
CC060616
CC060720
CC060820
Objednací kód
(mm)
F
52
69
89
65
85
110
134
184
G
13
13
13
17
17
17
21
21
H
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M20
M20
Hmotnost
ks
0.22kg
0.27kg
0.33kg
0.32kg
0.53kg
0.65kg
1.10kg
1.90kg
Objednací kód
IND-425
-1030D
-1030F
-1030H
-1030J
-1030L
-1030N
-1030P
-1030R
Cena
Kè/ks
276
317
377
328
463
560
688
990
vÝrOBky JsOu k DODÁní pOuZE u naŠEHO DisTriBuTOra
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
PRVKY UPÍNAcÍ
CC07 - Upínka
s drážkou
Èíslo
výrobku
CC070212
CC070616
Délka x šíøka
AxB
80 x 32mm
125 x 38mm
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na:
HRC 32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát
manganu.
Rozmìry (mm)
D
E
48
25
70
45
C
22
25
Hmotnost
ks
0.31kg
0.65kg
F
13
17
Objednací kód
IND-425
-1035F
-1035N
CC08 - Upínka otoèná
C
16
20
25
D
40
45
45
E
40
45
Rozmìry (mm)
F
G
M12
29
M12
36
M16
41
H
M12
M16
Hmotnost
ks
0.29kg
0.50kg
0.75kg
I
21
26
32
Objednací kód
IND-425
-1040D
-1040G
-1040J
CC11 - Čelist upínací
Cena
Kè/ks
957
1088
1438
Materiál: Tìleso: šedá litina.
Èelist: støednì uhlíková ocel EN8D.
Tvrdost: Èelist: HRC 45 - 48.
Povrchová úprava: Èelist: fosfát
manganu.
Upínací síla ve dvou směrech, vroubkovaná čelist pro uchycení větších obrobků nebo
nepravidelných tvarů.
Vroubkovaná
Èíslo
Délka x šíøka
Typ
výrobku
AxB
C
CC110112 Vroubkovaná 133 x 60mm54.5
D
68
E
50
F
32
Rozmìry (mm)
G
H
J
16
6 22
K
L
13 16.8
M
42
N
10
Hmotnost Objednací kód
ks
IND-425
2.0kg
-1045D
CC12 – Upínka nastavitelná
Cena
Kè/ks
3990
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na tvrdost:
Èelist: HRC 30 - 32.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
Èelisti: Povrchová úprava vysokofrekvenèním kalením.
Nízkoprofilová upínka,
která ponechavá vrchní
část obrobku odkrytou
pro obrábění.
Ideální pro polotovary
nebo hotové výrobky.
Broušená Vroubkovaná
Èíslo
Délka x šíøka x výška
Typ
výrobku
AxBxC
CC120108
73.45 x 25 x 18mm
CC120212 Vroubkovaná 106.64 x 35 x 27.5mm
CC120316
134.64 x 40 x 37.5mm
CC120408
72.00 x 25 x 20.0mm
CC120512 Broušená 104.64 x 35 x 27.5mm
CC120616
134.64 x 40 x 37.5mm
D
46.95
62.14
82.14
45.00
62.14
82.14
E
16.5
30.0
35.0
16.0
30.0
35.0
Rozmìry (mm)
F
G H
J
16
7 14
8.5
22
12 20 13.5
30
14 26 17.0
16
7 14
8.5
22
12 20 13.5
30
14 26 17.0
K
4
6
8
4
6
8
L
7
9
13
7
9
13
Hmotnost Objednací kód
ks
IND-425
0.18kg
-1050D
0.52kg
-1050F
1.02kg
-1050H
0.16kg
-1050J
0.52kg
-1050M
1.02kg
-1050R
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
1412
1875
2398
1420
1805
2887
Strana
287
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Délka x šíøka
AxB
30 x 28mm
50 x 32mm
60 x 40mm
Cena
Kè/ks
280
540
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na: HRC 32 - 42.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
Malá svorka s dobrou sílou upnutí, ideální pro těsné prostory, schopnost úplného odklonu
umožňuje velmi snadné uchycení obrobku.
Èíslo
výrobku
CC080112
CC080212
CC080316
SKUPINA
425
skupina
425
prvky upínací
CC13 - Upínka
kroková nastavitelná
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na tvrdost:
Èelist: HRC 30 - 32.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
Èelisti: Povrchová úprava vysokofrekvenèním kalením.
Nízkoprofilová
svorka pro upnutí
tenkého obrobku.
Ponechává jeho
vrchní část volnou
pro obrábění.
Broušená
Èíslo
Délka x šíøka x výška
Typ
výrobku
AxBxC
CC130108 Vroubkovaná 73.45 x 25 x 18mm
CC130212
106.64 x 35 x 27.5mm
CC130316 Broušená 133.14 x 40 x 14mm
CC130512
105 x 35 x 27.5mm
D
46.95
64.14
90.00
64.14
E
16.5
30.0
30.0
26.0
Vroubkovaná
Rozmìry (mm)
F
G H
J
16.5
7 14
8.5
22.0
12 20 13.5
30.0
14 26 17.0
22.0
12 20 13.5
K
5
6
8
6
DílEnské vyBavEní
CC19 - Upínka stavitelná
Èíslo
výrobku
CC19-NC50
Rozmìry (mm)
C
D
46.5
M12-125
Hmotnost
ks
1.50kg
CC20 - Upínka stavitelná
Délka x šíøka
AxB
150 x 85mm
194 x 105mm
Strana
Délka x šíøka
AxB
125 x 56mm
288
Cena
Kè/ks
1533
1788
2438
1717
Objednací kód
IND-425
-1085D
Cena
Kè/ks
1737
Materiál: středně
uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na:
HRC 32 - 38°.
Povrchová úprava:
fosfát manganu.
Rozmìry (mm)
C
D
52
M16-150
58
M20-175
Hmotnost
ks
2.42kg
4.50kg
CC21 - Upínka s nastavitelným ramenem
Èíslo
výrobku
CC21-0216
Hmotnost Objednací kód
ks
IND-425
0.18kg
-1055D
0.52kg
-1055F
0.85kg
-1055H
0.52kg
-1055M
Materiál: středně
uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na:
HRC 32 - 38°.
Povrchová úprava:
fosfát manganu.
Délka x šíøka
AxB
131 x 75mm
Èíslo
výrobku
CC20-NC6
CC20-NC8
L
7
9
13
9
C
33
D
84
Rozmìry (mm)
E
F
18
65
Objednací kód
IND-425
-1090M
-1090T
Cena
Kè/ks
1258
2005
Materiál: støednì
uhlíková ocel.
Povrchová úprava:
fosfát manganu.
G
M16
Hmotnost
ks
2.10kg
Objednací kód
IND-425
-1095M
Cena
Kè/ks
1362
vÝrOBky JsOu k DODÁní pOuZE u naŠEHO DisTriBuTOra
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
PRVKY UPÍNAcÍ
CC24 Rychlošroub
Èíslo
výrobku
CC240210
CC240312
CC240416
A
26
30
38
B
11.8
13.5
16.0
C
8
9
12
Rozmìry (mm)
D
E
14.3
4
19
5
23
6
F
M10
M12
M16
G
12.5
14.5
17.5
H
22
22
26
Hmotnost
1 ks
.03kg
.06kg
.12kg
Rozmìry (mm)
D
E
15
20
15
29
15
32
17
31
17
40
C
13
19
22
19
22
Pro velikost Hmotnost
1 ks
šroubu
M14
0.12kg
M14
0.38kg
M14
0.68kg
M16
0.42kg
M16
0.72kg
F
14
34
50
26
47
Obj. kód
ATL-425
-2020K
-2040K
-2060K
-2120K
-2140K
-2160K
Cena
Kè/ks
80
158
174
85
150
220
Èíslo
Pro velikost
výrobku
šroubu
SC146428
SC1410035
M14
SC1415032
SC166432
SC1610038 M16/5/8” UNC
SC1615038
FC02 Dotek vroubkovaný
Rozsah
C
35
42
IND-425
-1130C
-1130G
-1130J
-1135G
-1135J
(mm)
D
12
14
E
22
27
Rozměry (mm)
AxB
C D
64 x 28 12 15
100 x 35 19 15
150 x 32 22 15
64 x 32 12 17
100 x 38 20 17
150 x 38 22 17
Obj. kód
ATL-425
-2220K
-2240K
-2260K
-2420K
-2440K
-2460K
Cena
Kè/ks
82
147
221
114
198
268
Materiál:
Tělo - středně uhlíková ocel.
Kulička - kalená EN 31.
Tvrdost:
Šroub - HRC 35.
Kulička - HRC 62.
Povrchová úprava:
fosfát manganu.
Přesný otočný dotek, který se
může použít buď jako kontaktní
šroub nebo jako podstavec.
Ideální pro upínání obrobků s
nerovnoměrným povrchem.
B
22
26
Cena
Kè/ks
180
243
315
288
389
Objednací kód
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
Èíslo
Pro velikost
Rozměry (mm)
výrobku
šroubu
AxB
C D
SC105222
55 x 25 12 13
SC108825 M10/3/8” UNC 88 x 25 16 11
SC1012828
128 x 28 19 11
SC126428
64 x 28 12 13
SC1210032 M12/1/2” UNC 100 x 32 19 13
SC1215032
150 x 32 22 13
Závit
A
M12 x 1.75
M16 x 2
IND-425
-1110C
-1110G
-1110P
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
Upínka
stupòovitá
Èíslo
výrobku
FC010112
FC010216
Cena
Kè/ks
357
468
462
Objednací kód
Hmotnost Obj. kód
1 ks
IND-425
0.070kg -2015J
0.14kg -2015R
Cena
Kè/ks
703
740
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Strana
289
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Délka x šíøka
AxB
63 x 25mm
100 x 32mm
150 x 32mm
100 x 32mm
150 x 30mm
425
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
CC25 - Upínka stupòovitá
Èíslo
výrobku
CC251463
CC2514100
CC2514150
CC2516100
CC2516150
SKUPINA
SKUPINA
425
PRVKY UPÍNACÍ
FC04 Matice
s pøírubou
Èíslo
výrobku
FC040110
FC040212
FC040214
FC040316
FC040420
Závit
A
M10
M12
M14
M16
M20
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 30 - 35.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
Rozsah (mm)
C
D
3
17
4
19
4
22
5
24
6
30
B
22
28
28
33
40
E
13
17
17
20
25
Hmotnost
ks
0.020kg
0.040kg
0.040kg
0.060kg
0.110kg
FC05 - Matice prodlužovací
DÍlENSKÉ VYBAVENÍ
IND-425
-2025G
-2025K
-2025M
-2025P
-2025T
Cena
Kè/ks
28
69
55
78
142
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 30 - 35.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
Používá se k spojování závitových tyčí.
Èíslo
výrobku
FC050110
FC050212
FC050314
FC050316
FC050420
Objednací kód
Závit
A
M10
M12
M14
M16
M20
B
17
19
22
24
30
Rozsah (mm)
Hmotnost
ks
0.030kg
0.046kg
0.065kg
0.110kg
0.220kg
C
30
36
42
48
60
FC06 - T-matice frézovaná
Objednací kód
IND-425
-2030F
-2030K
-2030M
-2030N
-2030R
Cena
Kè/ks
41
51
77
72
158
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 30 - 35.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
E2
E1
Èíslo
výrobku
FC060110
FC060212
FC050314
FC060316
FC060420
Strana
Závit
A
M10
M12
M14
M16
M20
290
B
14.0
16.0
16.0
20.0
25.0
C
11.8
13.8
15.8
17.7
22.0
Rozsah (mm)
D
7.0
8.0
8.0
10.5
14.0
E1
22
28
28
30
38
E2
18.0
22.0
25.0
28.5
36.0
Hmotnost
ks
0.022kg
0.048kg
0.057kg
0.085kg
0.190kg
Objednací kód
IND-425
-2035G
-2035K
-2035M
-2035P
-2035T
Cena
Kè/ks
51
58
52
80
125
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
PRVKY UPÍNAcÍ
FC07 Tyè závitová
Rozmìr
AxB
M10 x 50mm
M10 x 75mm
M10 x 100mm
M10 x 150mm
M12 x 50mm
M12 x 75mm
M12 x 100mm
M12 x 125mm
M12 x 150mm
M12 x 200mm
M12 x 300mm
M14 x 75mm
M14 x 100mm
M14 x 125mm
M14 x 150mm
M14 x 200mm
M16 x 75mm
M16 x 100mm
M16 x 125mm
M16 x 150mm
M16 x 175mm
M16 x 200mm
M16 x 250mm
M16 x 300mm
M16 x 400mm
M16 x 500mm
M20 x 75mm
M20 x 100mm
M20 x 125mm
M20 x 150mm
M20 x 200mm
M20 x 250mm
M20 x 300mm
M20 x 400mm
M20 x 500mm
Rozmìr
C
22
30
38
50
22
30
38
38
50
65
80
30
38
38
50
65
20
38
38
50
50
65
65
80
100
100
30
38
38
50
65
65
80
100
100
Materiál:
støednì uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 30 - 35.
Povrchová úprava:
fosfát manganu.
Hmotnost
ks
30g
42g
55g
90g
40g
60g
80g
100g
125g
160g
240g
65g
85g
105g
130g
165g
120g
145g
180g
230g
240g
290g
350g
450g
580g
700g
170g
230g
280g
360g
450g
550g
700g
880g
1100g
Cena
Kè/ks
27
32
40
49
45
45
58
60
60
79
116
54
65
65
85
98
65
80
81
85
100
110
125
140
188
223
84
95
124
145
183
190
215
300
368
Objednací kód
IND-425
-2120S
-2125S
-2130S
-2140S
-2145S
-2150S
-2155S
-2160S
-2165S
-2170S
-2175S
-2176S
-2177A
-2177G
-2177K
-2177T
-2180S
-2185S
-2190S
-2195S
-2197S
-2200S
-2205S
-2210S
-2215S
-2220S
-2225S
-2230S
-2235S
-2240S
-2245S
-2250S
-2255S
-2260S
-2265S
FC08 - T-matice prodlužovací
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 30 - 35.
Broušený povrch umožňuje velmi přesné upnutí.
Èíslo
výrobku
FC008112
FC008216
Závit
A
M12
M16
425
B
22
30
Rozmìr (mm)
C (h6)
14
18
D
8
10
E
22
28
Hmotnost
ks
45g
80g
FC09 - Šroub s okem
Objednací kód
IND-425
-2505J
-2505R
Cena
Kè/ks
312
332
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 30 - 35.
Vystružená díra umožňuje pohodlné naklánění.
øD
Èíslo
výrobku
FC040110
FC090210
FC090412
FC090516
FC090616
Velikost
AxB
M10 x 75mm
M10 x 100mm
M12 x 100mm
M16 x 125mm
M16 x 150mm
C
40
40
60
60
75
Rozmìr (mm)
D
E
20
12
20
12
25
14
32
17
32
17
F
10
10
12
16
16
Hmotnost
ks
60g
80g
120g
250g
300g
Objednací kód
IND-425
-2510E
-2510H
-2510N
-2510P
-2510R
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
213
234
290
419
428
Strana
291
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Èíslo
výrobku
FC070110
FC070210
FC070310
FC070510
FC070612
FC070712
FC070812
FC070912
FC071012
FC071112
FC071212
FC071214
FC071214
FC071214
FC071214
FC071214
FC071316
FC071416
FC071516
FC071616
FC071616
FC071716
FC071816
FC071916
FC072016
FC072116
FC072220
FC072320
FC072420
FC072520
FC072620
FC072720
FC072820
FC072920
FC073020
SKUPINA
SKUPINA
425
PRVKY UPÍNAcÍ
FC16 Šrouby zajišovací
Materiál:
Tìlo - støednì uhlíková ocel EN 198.
Špièka - kalená ocel EN 31.
Tvrdost:
Tìlo - HRC 32 - 38.
Špièka - HRC 60.
Povrch. úprava:
Špièka - kalená a broušená.
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Kulová špièka
Závit x délka mmHmotnost Èíslo
AxB
C
ks
výrobku
M6 x 15mm 3 2.4g FC160206
M6 x 25mm 3 3.8g FC160306
M8 x 12mm 4 3.2g FC160408
M8 x 20mm 4 5.8g FC160508
M8 x 30mm 4 9.0g FC160608
M10 x 15mm 5 6.7g FC160710
M10 x 25mm 5 11.2g FC160810
M10 x 35mm 5 16.2g
M12 x 30mm 6 20.0g
M12 x 50mm 6 40.0g FC161312
M16 x 55mm 8 55.0g
M16 x 65mm 8 65.0g
-
Kulová špièka
mm Obj. kód
D IND-425
1.4 -2610H
1.4 -2610N
1.9 -2615D
1.9 -2615H
1.9 -2615N
2.4 -2620D
2.4 -2620H
2.9 -2625T
Cena
Kè/ks
77
78
72
70
73
80
82
142
Plochá špièka
Èíslo mm Obj. kód
výrobku D IND-425
-
Cena
Kè/ks
FC162308 0.6 -2645H
-
150
FC162710 0.7 -2650N
FC162912 0.9 -2655H
FC163516 1.0 -2660R
189
254
388
FC17 - Zajišovací šrouby s válcovou hlavou
Strana
Závit
D E
6 10
8 13
12 18
12 18
12 18
12 18
16 24
16 24
16 24
Hmotnost Èíslo
výrobku
F ks
5 7.4g
6 24g
10 40g
10 50g
10 70g FC171212
10 83g
14 90g FC171416
14 110g
14 130g
-
292
Kulová špièka
mm Obj. kód
C IND-425
Cena
Kè/ks
2.9 -2735N
142
4.0 -2740D
149
Rýhovaná špièka
Rýhovaná špièka
Èíslo mm Obj. kód
výrobku D IND-425
FC165416 1.0 -2690T
Cena
Kè/ks
499
Materiál:
Tìlo - støednì uhlíková ocel EN 198.
Špièka - kalená ocel EN 31.
Tvrdost:
Tìlo - HRC 32 - 38.
Špièka - HRC 60.
Povrch. úprava:
Špièka - kalená a broušená.
Kulová špièka
Závit x L
A x B (mm)
M6 x 25
M8 x 40
M12 x 30
M12 x 45
M12 x 65
M12 x 80
M16 x 40
M16 x 50
M16 x 65
Plochá špièka
Plochá špièka
Èíslo mm Obj. kód
výrobku C IND-425
-
Cena
Kè/ks
Plochá špièka
Rýhovaná špièka
Rýhovaná špièka
Èíslo mm Obj. kód
výrobku C IND-425
-
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
PRVKY UPÍNAcÍ
FC18 - Šroub
zajišovací
SKUPINA
425
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 30 - 35.
Vroubkovaný povrch:
indukènì kalený.
Povrchová úprava:
fosfát manganu.
Univerzální pracovní podpěra
a upínací díl, ideální
pro hrubé části.
FC18
Èíslo
výrobku
FC180110
Závit x délka
AxB
M10 x 25mm
C
6.5
Rozmìr (mm)
D
E
5
4
F
2.3
Hmotnost
ks
15g
FC21 - Kulatá vroubkovaná podložka
Víceúčelová pracovní podpěra a upínací jednotka, ideální
pro obrobky s hrubým povrchem.
Závit x délka
AxB
M6 x 12mm
C
4.0
F
9.6
Hmotnost
ks
8g
FC22 - Podložka
A
50
50
Rozmìr (mm)
B
5
10
C
17
17
Hmotnost
ks
70g
350g
FC23 - C-podložka
Èíslo
výrobku
CC010212
Objednací kód
IND-425
-2840G
Cena
Kè/ks
145
Materiál: støednì uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 40.
Pro použití s menšími komponenty,
pomáhá zvětšit výšku nebo délku.
Èíslo
výrobku
FC220616
FC220716
Cena
Kè/ks
122
Materál: kalená ocel EN16M.
Tvrdost: HRC 60.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
FC21
Rozmìr (mm)
D
E
12
3.0
IND-425
-2825D
Objednací kód
IND-425
-2845P
-2845T
Cena
Kè/ks
174
187
Materiál:
støednì uhlíková
ocel.
Tvrdost:
HRC 42.
Povrchová úprava:
fosfát manganu.
A
13
Rozmìr (mm)
B
55
C
10
Hmotnost
ks
150g
Objednací kód
IND-425
-2850G
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
175
Strana
293
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Èíslo
výrobku
FC210212
Objednací kód
SKUPINA
425
PRVKY UPÍNAcÍ
FC25 - Sada sférických
podložek
Materiál: kalená ocel.
Tvrdost: HRC 38.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
Sada 2ks sférických podložek se používá v případech, kdy závitová tyč
a pracovní plocha k sobě nejsou přesně kolmé.
Èíslo
výrobku
FC250112
FC250216
FC250320
A
13
17
21
B
26
32
40
Rozmìry (mm)
C
15
19
23
Hmotnost
ks
20g
30g
50g
D
7.5
9.0
12.0
FC29 - Doteky otoèné
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Velikost
A
M12
M16
IND-425
-2860D
-2860G
-2860L
Cena
Kè/ks
180
207
256
Materiál: kalená ocel.
Tvrdost: HRC 32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
Používají se pro uchycení obrobků s
nerovnoměrným povrchem.
Èíslo
výrobku
FC290112
FC290216
Objednací kód
B
19
24
C
35
40
Rozmìry (mm)
D
24
29
E
11
13
Hmotnost
ks
80g
150g
F
7
8
FC40 - T šrouby
Objednací kód
IND-425
-2870D
-2870G
Cena
Kè/ks
387
353
Materiál: kalená ocel.
Tvrdost: HRC 32 - 38.
Povrchová úprava:
fosfát manganu.
G
Èíslo
výrobku
FC40-1250
FC40-1275
FC40-12100
FC40-12125
FC40-12150
FC40-12175
FC40-12200
FC40-1650
FC40-1675
FC40-16100
FC40-16125
FC40-16150
FC40-16175
FC40-16200
FC40-2075
FC40-20100
FC40-20125
FC40-20150
FC40-20175
FC40-20200
FC40-24150
FC40-24200
Strana
A
50
75
100
125
150
175
200
50
75
100
125
150
175
200
75
100
125
150
175
200
150
200
294
Rozmìry (mm)
D
E
B
C
F
G
H
12
26
22
7
6
13
M12
16
32
27
8
8
16
M16
20
40
30
11
11
22
M20
24
50
44
16
15
31
M24
Hmotnost
ks
54g
57g
110g
125g
140g
170g
185g
130g
160g
200g
230g
270g
305g
325g
290g
350g
400g
455g
505g
560g
775g
925g
Objednací kód
IND-425
-2900D
-2900F
-2900H
-2900K
-2900M
-2900P
-2900R
-2910D
-2910F
-2910H
-2910K
-2910M
-2910P
-2910R
-2920F
-2920H
-2920K
-2920M
-2920P
-2920R
-2930M
-2930R
Cena
Kè/ks
130
134
120
112
118
125
132
142
145
148
158
148
180
188
165
203
238
267
232
326
435
458
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
PRVKY UPÍNAcÍ
SC01 Podložka vymezovací
Èíslo
výrobku
SC010112
Výška x prùmìr
A (±0.01) x B
30 x 40mm
SKUPINA
425
Materiál: kalená ocel.
Tvrdost: HRC 40.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
Hmotnost
1 ks
240g
Rozmìry (mm)
C
D
M12
17
SC04 - Váleèek vymezovací
Objednací kód
IND-425
-3005D
Cena
Kè/ks
283
Materiál: kalená ocel.
Tvrdost: HRC 40.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Èíslo
výrobku
SC040112
SC040212
Výška x prùmìr
A (±0.01) x B (±0.01)
30 x 40mm
40 x 40mm
C
Ø 12
Ø 12
Rozmìry (mm)
D
Ø 20
Ø 20
E
12
12
Hmotnost
1 ks
240g
320g
SC10 - Šroub nastavovací
Èíslo
výrobku
SC100450
Výška x prùmìr
AxB
M16 x 50
Objednací kód
IND-425
-3020D
-3020F
Cena
Kè/ks
503
573
Materiál: kalená ocel.
Tvrdost: HRC 40.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
Rozmìry (mm)
C
D
46
50
Hmotnost
1 ks
820g
Objednací kód
IND-425
-3050J
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
668
Strana
295
SKUPINA
425
PRVKY UPÍNAcÍ
SC11A - Podpěra
šroubovací
P
Materiál: kalená ocel.
Tvrdost: HRC 40.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
A
10
C
B
D
Číslo
výrobku
SC20032050
SC20070140
Výška x prùmìr
A x B (Min)
32 x 40mm
65 x 100mm
Rozměry (mm)
C
D
60
32
150
70
Nosnost
(kg)
72
135
Hmotnost
1 ks
230g
274g
SU25 - Podložka stupòovitá
Objednací kód
IND-425
-3057D
-3057P
Cena
Kè/ks
705
1856
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Materiál: kalená ocel.
Tvrdost: HRC 32 - 36.
Povrchová úprava:
fosfát manganu.
Číslo
výrobku
SU252530
SU252545
SU252597
SU253259
SU253297
SU2532139
Vzpìrná
výška
19 - 49
28 - 68
58 - 150
38 - 90
58 - 150
82 - 210
A
25
32
Rozměry (mm)
B
29
45
97.5
59
97.5
139
C
17
27
57
35
57
81
Hmotnost
1 ks
0.05kg
0.12kg
0.50kg
0.24kg
0.62kg
1.32kg
Objednací kód
Cena
Kè/ks
180
241
545
316
555
912
Objednací kód
Cena
Kè/ks
35
65
90
143
IND-425
-3125E
-3125H
-3125L
-3132J
-3132L
-3132P
SEB - Šroub s okem
Číslo
výrobku
SEB1017
SEB1220
SEB1525
SEB2030
Strana
296
Velikost (E)
M10
M12
M16
M20
A
41
50
60
72
Rozměry (mm)
B
C
41.5
8
51
10
60
12.5
71
16
D
18
22
27
30
Nosnost
150kg
220kg
450kg
630kg
Hmotnost
1 ks
0.063kg
0.125kg
0.216kg
0.4kg
IND-425
-3210S
-3212S
-3216S
-3220S
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
JEDNOTKY INDEXOVACÍ / STOlY OTOčNé
Jednotka indexovací horizontální
a vertikální typu 5821
SKUPINA
437
Vhodná pro frézování, vrtání, vyvrtávání, navrtávání a další èinnosti.
Pøesnost indexování ± 120 úhlových sekund.
Jednoduchá kompaktní konstrukce umožòuje
dva typy dìlení:
Úhlové indexování
Pomocí prstence se stupnicí od
0° do 360° v krocích 1°.
Základní indexování
Pomocí západkového mechanizmu, který
umožòuje dìlení 2, 3, 4, 6, 8, 12 a 24
bez demontáže.
Model -0400K, který je montován se
standardním 3-èelisovým šroubovým
sklíèidlem s dvoudílnými oboustrannými
èelistmi, má speciální konstrukci
umožòující použít kleštiny 5C.
SKUPINA
106
Prùmìr
Sklíèidla
125mm
160mm
200mm
250mm
A
100
125
160
200
G
167
210
265
330
B
254
303
384
473
C
14
14
18
18
Rozmìry (mm)
E
14
14
18
18
F
130
145
160
185
H
215
245
300
340
L
206
214
244
277
M
25.0
20.2
26.5
38.2
Hmotnost Objednací kód
1 ks
IND-437
17.8kg
-0400K
34.0kg
-0410K
58.0kg
-0420K
94.0kg
-0430K
Cena
Kè/ks
44615
54989
58489
88645
Stùl otoèný horizontální a vertikální - typ SOPP
DÍlENSKé VYBAVENÍ
S odpojitelným šnekovým kolem, což umožòuje rychlé
indexování. Jedna otáèka klièky vyvolá otoèení prstence
o 4 úhlové stupnì. Stùl je vyroben z vysoce jakostní
litiny. Mùže pracovat jako indexovací jednotka i jako
konvenèní otoèný stùl pøi obrábìní s kruhovou
interpolací, vyvrtávání nebo nastavování úhlù apod.
Volitelné dìlicí kotouèe dodáváme na zvláštní
objednávku.
Pøesnost:
Rovnobìžnost upínací plochy se základnou:0.020 mm
Rovinnost upínací plochy:
0.015 mm
Excentricita støedového válcového otvoru: 0.020 mm
Excentricita støedového kuželového otvoru: 0.020 mm
Kolmost upínací plochy k støedové drážce: 0.010 mm
Volitelný díl
Dělící deska pro otočné stoly INDEXA
IND-437
-1000K
Rotační stoly
Prùmìr
D
200mm
250mm
320mm
Max. kapacita
C
150
170
210
Cena
Kè/ks
2860.00
Objednací kód
Popis
Støedový
otvor
3 MT
3 MT
4 MT
Rozmìry (mm)
Poèet Hmotnost Objednací kód
IND-437
A
B
E
F
G H
J
L
N P Q Tdrážek 1 ks
285 236 14 208 14 100 15 211 99 48 125
4
42kg
-0500K
328 286 14 253 14 110 16 241 106 48 125
6
57kg
-0510K
410 360 18 320 18 120 16 273 118 48 140
6
92kg
-0520K
Cena
Kè/ks
13715
14220
22850
Horizontální a vertikální indexovací upínací pouzdra
Vhodné pro upevnění položek určených ke strojnímu opracování v předem
nebo postupně ručně nastavovaných úhlech. Přesnost indexace 25 vteřin.
Úhlové indexování pomocí dělícího kruhu od 0 do 360°, jeden dílek =
jeden stupeň. Základní indexování pomocí zachytávacího zařízení, které
umožňuje dělení na 2, 4, 6, 8, 12 a 24 sekcí bez nutnosti demontáže.
a
Pouzdra jsou opatřena standardním
3-čelisťovým univerzálním sklíčidlem
s dvěma řadami čelistí pro vnitřní
a vnější upevnění.
NOVIN
g
f
c
e
d
- 0210K
k
h
- 0220K
i
b
Průměr upínacího
pouzdra
A
167mm
260
220mm
310
B
220
255
C
D
167 220.00
210 255.25
KA
E
18
18
Rozměry (mm)
F
G
H
197.5 155.5 130.00
214.0 171.5 149.25
j
Hmotnost
I
70
80
J
130
150
K
16
16
17.8kg
94.0kg
Objednací kód
IND-437
-0210K
-0220K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
15658
19874
Strana
297
SKUPINA
440
SKlÍÈIDlA
Sklíèidlo rychloupínací
prùmyslové Spiro-Rapid
Sklíèidlo rychloupínací Extra
Umožòuje rychlou výmìnu nástroje pøi zachování vysoké pøesnosti a
soustøednosti. Kalené èelisti, objímka a upevòovací kroužek zaruèují
dlouhou životnost
a odolnost proti opotøe
bení. Samoèinnì
utahující.
Max. prùmìr Montážní
vrtáku (mm) rozhraní
13.0
2JT
13.0
6JT
16.0
6JT
Max Hmotnost Obj. kód
prùmìr
1 ks
KEN-440
50.0
1000g
-3320K
50.0
1000g
-3340K
55.0
1200g
-3440K
Cena
Kè/ks
4329
4329
4850
Sklíèidlo rychloupínací prùmyslové Supra-Rapid
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Pracovní díly jsou kalené a broušené. Èelisti mají zabroušené
upínací hroty pro dokonalou soustøednost. Robustní konstrukce
zaruèuje dlouhou životnost a odolnost proti opotøebení i v
nejnároènìjších prùmyslových aplikacích na stacionárních
vrtaèkách. Není vhodné pro reverzní vrtaèky.
Pro akumulátorové šroubováky,
akumulátorové i síové vrtaèky.
Unikátní upínací mechanizmus se
pøi utažení automaticky zasune
do zábìru. Kalené a broušené
èelisti chrání povrch obrobku
pøed otìrem.S prùbìžným
otvorem pro použití na reverzních
vrtaèkách.
Max. prùmìr
vrtáku (mm)
1 - 10
1.5 - 13
1 - 10
1.5 - 13
Montážní
rozhraní
3/8” - 24F
3/8” - 24F
1/2” - 20F
1/2” - 20F
Hmotnost Obj. kód
1 ks
KEN-440
-4720K
-4760K
-4700K
-4740K
Sklíèidlo prùmyslové se závitem
Kalené a broušené pro dlouhou životnost
a odolnost proti opotøebení.
Pro všechny pøenosné elektrické
nástroje.
Dodáváme s klièkou.
Vyrobeno podle DIN 6349.
Max. prùmìr Montážní
Max Hmotnost Obj. kód
vrtáku (mm) rozhraní
prùmìr
1 ks
KEN-440
3/8” x 24F
0.5 - 8
30.0
140g
-2260K
0.8 - 10.0 3/8” x 24F
34.0
240g
-2360K
3/
0.8 - 10.0* 8” x 24M 34.0
250g
-2370K
1/
0.8 - 10.0* 2” x 20F
34.0
220g
-2380K
3/
1.5 - 13.0
42.7
390g
-2460K
8” x 24F
3/
1.5 - 13.0
42.7
430g
-2470K
8” x 24M
1/
1.5 - 13.0
42.7
390g
-2480K
2” x 20F
Max. prùmìr Montážní
vrtáku (mm) rozhraní
10.0
2JT
10.0
DIN-B12
10.0
DIN-B16
13.0
6JT
1/2” - 20F
13.0
13.0
DIN-B12
13.0
DIN-B16
16.0
6JT
16.0
DIN-B16
Max Hmotnost Obj. kód
prùmìr
1 ks
KEN-440
42.5
670g -4120K
42.5
670g -5220K
42.5
690g -5240K
46.0
920g -4240K
46.0
660g -4280K
46.0
900g -5260K
46.0
940g -5280K
51.0 1100g -4340K
51.0 1090g -5300K
Cena
Kè/ks
2058
1974
2117
2650
1826
1985
1985
2890
2756
Sklíèidlo
rychloupínací
Plnì kalené a broušené,
což mu dává dlouhou životnost
a odolnost proti opotøebení.
Vhodné pro ruèní elektrické
náøadí.
Max. prùmìr vrtáku Montážní
(mm)
rozhraní
3/8” - 24F
1.0 - 10.0
3/8” - 24F
1.5 - 13.0
1/2” - 20F
1.5 - 13.0
Hmotnost
1 ks
Obj. kód
KBE-440
-2010A
-2020B
-2030C
Cena
Kè/ks
395
214
241
Sklíèidlo prùmyslové se závitem
Strana
298
Hmotnost Obj. kód
1 ks
KBE-440
135g
-1010A
270g
-1020B
270g
-1030C
Cena
Kè/ks
559
462
421
434
568
621
642
Sklíèidlo prùmyslové Heavy Duty
Kalené a broušené pracovní èásti. Èelisti mají zabroušené upínací hroty pro
dokonalou soustøednost. Otvory a zuby pro klièku jsou kalené a broušené pro
dlouhou životnost a odolnost proti opotøebení. Pro správné
utažení tohoto sklíèidla je nutno postupnì
použit všechny otvory pro klièku, aby byl
zaruèen rovnomìrný tlak a maximální
upínací síla. Je vhodné pro obrábìcí stroje a
všechny typy prùmyslových elektrických
nástrojù. Dodáváme s klièkou. Vyrobeno
podle DIN 6349.* Primárně určeno pro použití
s ručními vrtačkami. † Není vhodné pro reverzní vrtačky.
Max. prùmìr Montážní
vrtáku (mm) rozhraní
0.5 - 4
OJT
0.5 - 6.5
1JT
3/8”-24F †
0.5 - 6.5
1.0 - 10.0 2JT
1.0 - 10.0* 3/8”-24F †
0.8 - 10.0 DIN-B12
1.0 - 13.0 2JT
1.0 - 13.0 6JT
1.5 - 13.0 DIN-B12
1.0 - 13.0 DIN-B16
1.0 - 16.0 3JT
1.5 - 13.0 1/2”-20F
1.5 - 13.0 3/8”-24F †
1.5 - 13.0 1/2”-20F †
3.0 - 16.0 DIN-B16
3.0 - 16.0* 1/2”-20F †
5.0 - 20.0 3JT
5.0 - 20.0 DIN-B22
Max Hmotnost Obj. kód
prùmìr
1 ks
KEN-440
26.0
110g
-1060K
30.0
140g
-1110K
30.0
140g
-1160K
42.7
430g
-1320K
38.0
270g
-1360K
42.7
400g
-5020K
52.0
760g
-1420K
52.0
730g
-1440K
52.7
750g
-5060K
52.7
780g
-5080K
56.5
970g
-1530K
42.8
270g
-4640K
42.5
420g
-1460K
46.0
530g
-1480K
56.5
890g
-5100K
50.0
610g
-1580K
65.0
1300g
-1630K
65.0
1335g
-5120K
Cena
Kè/ks
988
966
911
929
926
987
1572
1250
987
1445
1325
418
891
975
1580
1229
2738
2450
Sklíèidlo rychloupínací Extra RV
Radiální zámek. Vhodné pro pøíklepové vrtaèky. Zachovává plný
upínací tlak i pøi pøíklepovém vrtání. Na rozdíl od tuhých sklíèidel
kompenzuje a pohlcuje síly vznikající pøi pøíklepovém vrtání, zabraòuje
prokluzování vrtáku a dává stálý
výkon i v nejtìžších podmínkách. Kalené
a broušené èelisti chrání povrch
obrobku pøed otìrem. S prùbìžným
otvorem pro použití na
reverzních vrtaèkách
Pro všechny pøenosné elektrické nástroje.
Vnitøní montážní závit. Dodáváme s levotoèivým
pojistným šroubem a utahovací klièkou. Sklíèidlo s
UNF závitem. Kalené a
broušené pro dlouhou
životnost a odolnost proti
opotøebení. Pro reverzní
vrtaèky.
Max. prùmìr vrtáku Montážní
(mm)
rozhraní
3/8” - 24F
1.0 - 10.0
3/8” - 24F
1.5 - 13.0
1/2” - 20F
1.5 - 13.0
Cena
Kè/ks
789
921
789
921
Cena
Kè/ks
171
176
225
Max. prùmìr Montážní
vrtáku (mm) rozhraní
3/8” - 24F
13.0
1/2” - 20F
13.0
Max Hmotnost Obj. kód
prùmìr
1 ks
KEN-440
42.8
310g
-3860K
42.8
310g
-3880K
Cena
Kè/ks
828
836
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
KlIèKY KE SKlÍèIDlùm/VlOŽKY REDUKèNÍ
Klièky
ke sklièidlùm
SKUPINY
441/442
Pro všechna prùmyslová sklíèidla se závitem
(vèetnì Rohm* a Jacobs).
Ref
è.
S4
S1
S9/K32
S2
S3
S4
S7
S8
S9
S13
S14
S18
S10
K2
S1
S10/K3
Pro použití
Ekvivalent
se sklíèidlem è.
Jacobs
440-106/111/
116 & 226
*4, 6, 6M & 8M
440-132/136/138/
139/146/148/236/
237/238/246/247/
K8/10
248 & all
Supercraft Chucks
*10S, 10, 10M, 13S & 13M
440-142/144/145/
153 & 158
440-163
*20 & 26
1 Series
K1
K30S
31 Series & 81/2N
32 & 33 Series, 11N
K32
36 Series, 16, 18N
K4
1/4”, 5/16”, 3/8”
KG
Multicraft
7 Series
K7
3 & 6 Series, 14N
K3
2 Series
K2
Hmotnost
1 ks
KEN-441
Obj. kód
Cena
Kè/ks
20g
-0020K
43
50g
-0040K
15
70g
-0060K
50
160g
20g
50g
60g
150g
20g
30g
90g
40g
-0080K
-0140K
-0160K
-0180K
-0260K
-0280K
-0360K
-0400K
-1020K
120
7
9
98
60
45
28
55
114
Kličky ke
sklíčidlům
Pro použití se
sklíčidlem
10mm
13mm
Hmotnost
1 ks
40g
50g
Obj. kód
KBE-441
-2010A
-2020B
Cena
Kè/ks
28
28
KA
NOVIN
Vložky redukèní se závitem
Kužely jsou pøesnì broušené a kalené k dosažení maximální upínací síly.
Vložka redukèní: Morse kužel x Jacobs kužel
Vložka redukèní: Morse kužel x závit
Popis
No.1
No.1
No.1
No.1
No.2
No.2
No.2
No.2
No.2
No.2
No.3
No.3
No.3
No.3
No.3
No.3
No.4
No.4
No.4
No.4
No.5
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1JT
2JT
6JT
33JT
1JT
2JT
3JT
4JT
6JT
33JT
1JT
2JT
3JT
4JT
6JT
33JT
2JT
3JT
6JT
33JT
3JT
Celková
délka
90mm
95mm
96mm
95mm
100mm
105mm
115mm
125mm
110mm
110mm
120mm
125mm
135mm
145mm
130mm
125mm
135mm
160mm
155mm
155mm
190mm
Hmotnost
1 ks
70g
80g
100g
90g
150g
160g
220g
370g
180g
180g
310g
330g
380g
520g
340g
340g
700g
730g
690g
680g
1700g
Obj. kód
KEN-442
-9110K
-9120K
-9160K
-9190K
-9210K
-9220K
-9230K
-9240K
-9260K
-9290K
-9310K
-9320K
-9330K
-9340K
-9360K
-9390K
-9420K
-9430K
-9460K
-9490K
-9530K
Cena
Kè/ks
74
84
75
170
77
92
77
135
120
97
225
132
132
132
132
176
332
185
342
288
362
Vložka redukèní: Bridgeport x Jacobs kužel
Popis
No.1
No.1
No.2
No.2
No.2
No.3
No.3
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
1/2
3/8
1/2
3/8
5/8
1/2
5/8
x
x
x
x
x
x
x
20
24__
20
24
16
20
16
Celková
délka
92mm
95mm
105mm
105mm
105mm
125mm
125mm
Hmotnost
1 ks
100g
80g
170g
170g
180g
360g
370g
Cena
Kè/ks
99
99
117
104
104
132
141
Obj. kód
KEN-442
-1120K
-1380K
-2120K
-2380K
-2580K
-3120K
-3580K
Vložka redukèní: Morse kužel x DIN kužel, typ KD
Kalená a broušená redukèní vložka typu Morse kužel x DIN 228.
Kuželovitost sklíèidla podle DIN 238.
Morse
kužel
No.2 MT
No.2 MT
No.3 MT
No.3 MT
No.4 MT
No.4 MT
Kužel
sklíèidla
B12
B16
B12
B16
B16
B22
Celková
délka
106.5mm
111.5mm
125.0mm
134.0mm
159.0mm
176.0mm
Cena
Kè/ks
118
128
131
180
195
212
Obj. kód
KEN-442
-5220K
-5260K
-5320K
-5360K
-5420K
-5460K
Adaptér SDS
Dodáváme s pojistným šroubem pro zpìtný chod.
Pouze pro použití v rotaèním režimu.
Popis
R8
R8
R8
R8
R8
x
x
x
x
x
1JT
2JT
3JT
6JT
33JT
Celková
délka
130mm
135mm
145mm
135mm
135mm
Hmotnost
1 ks
420g
440g
510g
450g
460g
Obj. kód
KEN-442
-9610K
-9620K
-9630K
-9660K
-9690K
Cena
Kè/ks
325
321
195
211
211
Popis
SDS 1/2” x 20
Celková
délka
75mm
Hmotnost
1 ks
40g
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Obj. kód
KEN-442
-9000K
Strana
Cena
Kè/ks
225
299
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Číslo
modelu
10043KG
10038KK
STKUPINA
443
UPÍNKY KlOUBOVé
Kloubové upínky Indexa-Seiki tvoøí kompletní øadu, která má nesèetně možností použití,
jako jsou napø. pøídržné prvky v pøípravcích a držácích, uchycení zátìže apod.
Výbìr typu upínky
Vertikální
‘V’
Strana 301
Vertikální
Pro všeobecné použití v automobilovém
prùmyslu a dalších prùmyslových
odvìtvích, kde je požadován dlouhodobý
bezproblémový provoz. Upínací síla pùsobí
smìrem dolù pod úhlem 90° k pøíèníku.
Horizontální
Pro všeobecné použití všude tam, kde je
požadován nízký profil a volný prostor.
Upínací síla pùsobí smìrem dolù pod
úhlem 90° k pøíèníku.
S plunžrem
Strana
303
Horizontální
Strana 302
S plunžrem
Upíná se ve vysunuté a zatažené poloze.
Upínací síla pùsobí ve smìru šroubu
(pøítlaèná síla).
Západka
Vhodná napø. pro uzavírání dveøí u komor,
uzávìrù forem apod. Konce západky mají
závit pro snadné nastavení.
Západka
Strana 302
Výbìr podle èísla výrobku
227
DÍlENSKé VYBAVENÍ
V
Typ upínky
V = Vertikální
H = Horizontální
P = Plunžr
L = Západka
Pøítlaèná síla
Vyjádøena v kg
(1kg = 2.2 lb)
S
A
Typ s pøíèníkem/šroubem
A = U-profil (nastavitelný)
F = Fixní šroub
S = Plný pøíèník (vyjma plunžr. typy)
J = Hák tvaru J (západka)
U = Hák tvaru U (západka
U90 = Hák U 90°(západka)
Typ základny
F = S pøírubou
S = Pøímá
(vyjma plunžr. typy)
Výbìr typu základny
S pøírubou
‘F’
S pøírubou
Vhodná pro pøišroubování nebo pøivaøení
upínky na rovnou plochu.
Pøímá
Vhodná pro montáž na venkovní plochu
nebo hranu obrobku.
Pøímá
‘S’
Výbìr typu pøíèníku/šroubu
Pøíèník s
U-profilem
‘A’
Pøíèník s U-profilem
Upínací šroub lze posouvat podél
délky pøíèníku.
Fixní šroub
Upínací šroub nelze posunovat.
Plný pøíèník
Jedná se o upínku bez šroubu.
Šroub se závitem
‘manipul. poloha’
Šroub se závitem
Užívá se u upínek s plunžrem.
Fixní
šroub
‘S’
Hák tvaru U
Konce mají závit pro snadné nastavení.
Hák tvaru J
Hák tvaru U
‘U’
Upíná pøímo, bez ohledu na úhel háku.
Hák tvaru
U 90° ‘U90’
Hák tvaru U 90°
Upíná v úhlu 90° k upínce.
Hák tvaru
J ‘J’
Plný pøíèník
‘F’
Strana
300
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
UPÍNKY KlOUBOVé
Upínka
kloubová vertikální
SKUPINA
443
Konstruována s cílem zlepšit a urychlit výrobní postupy pøi upínání materiálù a obrobkù. Rychlé upnutí/uvolnìní, které je možné
právì díky kloubovým upínkám, dokáže podstatnì zkrátit dobu potøebnou k upnutí ve všech etapách výroby.
Upínací síly - uvedené síly pøedstavují maximální zatížení, které lze použít, aniž by zpùsobilo trvalou deformaci.
V dùsledku pákového efektu tato upínací schopnost bude nejvìtší v bodì na pøíèníku v blízkosti rukojeti upínky
a právì v tomto bodì byly dosaženy zde uvedené síly.
Rozmìry vertikální upínky (mm)
A1
A2
B1
B2
Pøítlaèná Základna
Pøímá Nastavitelný Plný
síla s pøírubou základna
pøíèník pøíèník
50kg
75.0
83.8
24.5
–
90kg
95.2 107.1
33.2
33.2
150kg
139.0 160.0
63.0
–
227kg
139.7 154.0
71.4
–
300kg
285.0 330.0
120.0
–
450kg
225.4 257.5
125.4
–
550kg
304.8 352.4
153.0
–
B3
C
Pevný Základna
pøíèník s pøírubou
–
19.0
–
23.0
–
38.0
57.2
31.8
–
50.0
–
50.8
153.0
82.6
D
E
25.4
25.4
43.0
34.9
60.0
50.8
76.2
15.9
12.7
33.0
31.8
30.0
31.8
50.8
F
Základna
s pøírubou
33.3
39.7
50.0
46.0
77.0
64.2
95.2
W
5.2
6.4
11.0
8.3
13.5
13.5
16.7
Typ s U-pøièníkem (nastavitelným)
Přímá základna
Základna s přírubou
V150-FA
V227-SA
V90-SA
V90-FA
Pøítlaèná
síla
50kg
90kg
150kg
227kg
300kg
450kg
550kg
340kg
90kg
150kg
227kg
Pohyb
rukojeti
56°
60°
45°
60°
67°
70°
60°
58°
60°
45°
60°
Typ
pøíèníku základny
100°
100°
94°
100°
140°
S pøírubou
135°
140°
105°
100°
94°
Pøímá
100°
Cena
Kè/ks
193
280
350
294
676
673
846
532
247
262
264
Souèasnì dodávané položky
Hmotnost Objednací kód
1 ks
IND-443
Šroub s hrotem (No.10) a pøírubová podložka
60g
-1020K
Šroub (1/4”) a pøírubová podložka
-1220K
Šroub s 6-hran. hlavou (M8) a zajišovací díl
320g
-1320K
5
Šroub s hrotem ( /16”) a pøírubová podložka
355g
-1420K
Šroub s 6-hran. hlavou (M10)
1250g
-1620K
1
Šroub s 6-hran. hlavou ( /2”) a pøírubová podložka 1140g
-1720K
5
Šroub s 6-hran. hlavou ( /8”) a pøírubová podložka 2540g
-1920K
3
Šroub s hrotem ( /8”) a pøírubová podložka
635g
-1590K
1
Šroub ( /4”) a pøírubová podložka
170g
-1270K
Šroub s 6-hran. hlavou (M8) a zajišovací díl
320g
-1370K
Šroub s hrotem (5/16”) a pøírubová podložka
355g
-1470K
Fixní šroub a plný pøíèník
Přímá základna
Typ s fixním šroubem
V90-SF
V227-FS
V450-FS
Èíslo
výrobku
V90-FF
V90-SF
V227-FS
V450-FS
V550-FS
V227-SS
Pohyb
Pøítlaèná
síla
rukojeti pøíèníku
90kg
60°
100°
90kg
60°
100°
227kg
60°
100°
450kg
70°
135°
550kg
60°
140°
227kg
60°
100°
Typ
Souèasnì dodávané položky
Hmotnost Objednací kód
základny
1 ks
IND-443
S pøírubouFixní šroub (1/4”)
170g
-1120K
Pøímá
Fixní šroub (1/4”)
170g
-1170K
Plný pøíèník, šroub s 6-hran. hlavou (5/16”) a zajišovací díl 340g
-1520K
S pøírubouPlný pøíèník, šroub s 6-hran. hlavou (1/2”) a zajišovací díl 1250g
-1820K
Plný pøíèník, šroub s 6-hran. hlavou (5/8”) a zajišovací díl 2540g
-1940K
Pøímá
Plný pøíèník, šroub s hrotem (5/16”) a zajišovací díl
340g
-1570K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
218
228
264
647
1258
264
Strana
301
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Èíslo
výrobku
V50-FA
V90-FA
V150-FA
V227-FA
V300-FA
V450-FA
V550-FA
V340-FA
V90-SA
V150-SA
V227-SA
SKUPINA
443
UPÍNKY KlOUBOVé
Upínka kloubová
horizontální
Její konstrukce se vyznaèuje nízkým profilem, což je vhodné pro práci vyžadující lepší pøístup k obrobku. Dodáváme v osmi
velikostech pro všeobecné použití v místech, kde je pøístup k obrobku omezen.Tlaèná síla pùsobí dolù pod úhlem 90° k pøíèníku.
H30-FA
H340-FA
H300-FA
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Rozmìry horizontální upínky (mm)
Èíslo
výrobku
H65-FA
H86-FA
H217-FA
H30-FA
H90-FA
H227-FA
H300-FA
H340-FA
H400-FA
H500-FA
H636-FA
Pohyblivost
Pøítlaèná
Typ
síla
rukojeti pøíèníku základny
75kg
76°
94°
150kg
76°
94°
250kg
76°
94°
30kg
88°
80°
90kg
60°
85°
227kg
65°
90° S pøírubou
300kg
85°
80°
340kg
50°
85°
400kg
85°
84°
500kg
85°
65°
636kg
94°
91°
Pøítlaèná
síla
A
B
C
D
E
F
W
30kg
90kg
227kg
300kg
340kg
400kg
500kg
636kg
76.5
138.0
168.0
270.0
262.0
240.0
270.0
272.0
28.0
55.0
70.0
85.0
107.5
60.0
91.2
76.2
12.5
25.4
34.9
36.5
46.9
54.0
38.0
51.0
24.0
37.0
38.0
58.0
57.1
70.0
58.0
90.0
11.5
25.4
25.4
34.0
41.3
42.0
37.0
28.5
36.0
35.0
60.0
57.2
50.0
70.0
48.0
8.5
7.4
8.3
11.0
11.0
12.6
11.0
12.7
Souèasnì dodávané
Hmotnost Objednací kód
položky
1 ks
IND-443
Šroub s 6-hran. Hlavou (M5,M6,M8) lisovaná PVC Rukojeť
100g
-1960K
Šroub s 6-hran. Hlavou (M5,M6,M8) lisovaná PVC Rukojeť
230g
-1970K
Šroub s 6-hran. Hlavou (M5,M6,M8) lisovaná PVC Rukojeť
430g
-1980K
Šroub (M4) s hrotem
40g
-2020K
Šroub (1/4”) s hrotem a pøírubová podložka
130g
-2120K
Šroub (5/16”) s hrotem a pøírubová podložka
255g
-2220K
Šroub s 6-hran. hlavou (3/8”) a pøírubová podložka
490g
-2320K
Šroub (3/8”) s hrotem a pøírubová podložka
640g
-2420K
Šroub (3/8”) s hrotem a pøírubová podložka
600g
-2520K
Šroub s 6-hran. hlavou (M10) a pøírubová podložka
450g
-2620K
Šroub s 6-hran. hlavou (1/2”) a pøírubová podložka **
1220g
-2720K
Cena
Kè/ks
206
289
412
232
259
302
478
386
329
549
698
**Pouze jedna středová díra o průměru 13mm pro montáž T-šroubu.
Upínka kloubová západková
K tìsnému uzavírání dveøí
komor a uzávìrù forem.
Západkové šrouby mají na
obou koncích závit pro
nastavení a bezpečné
spojení.
L450-FU90
Šroub tvaru ‘U’
Úhel 90°
L170-FJ
Šroub
tvaru ‘J’
L900-FU
Šroub tvaru ‘U’
L3400-FU
Viz
strana
732
Èíslo
výrobku
L164-FU
L318-FU
L900-FU
L1818-FU
L3400-FU
L170-FJ
L170-FJ
L340-FJ
L225-FU90
L450-FU90
L900-FU90
Strana
Pøítlaèná
síla
164kg
318kg
900kg
1818kg
3400kg
170kg
170kg
340kg
225kg
450kg
900kg
302
*Volitelný typ západky IND -443 -8000K
Upínací
výška
30mm
45mm
80mm
88.9mm
55.6mm
100mm
105mm
140mm
25mm
65mm
45mm
Nastavení
Typ
taž. pohybu Základny
9.9mm
9.6mm
23.8mm
S pøírubou
19mm
28.6mm
6.5mm
35mm
S pøírubou
40mm
15mm
33mm
S pøírubou
40mm
Popis
Šroub tvaru U
Šroub tvaru U
Šroub tvaru U
Šroub tvaru U*
Šroub tvaru U*
Šroub tvaru J
Šroub tvaru J
Šroub tvaru J
Úhel 90° Šroub tvaru U
Úhel 90° Šroub tvaru U
Úhel 90° Šroub tvaru U
Hmotnost Objednací kód
1 ks
IND-443
80g
-4070K
225g
-4010K
680g
-4130K
1260g
-4170K
1480g
-4210K
270g
-4030K
255g
-4050K
340g
-4190K
113g
-4090K
250g
-4110K
700g
-4150K
Cena
Kè/ks
278
323
592
1226
1550
296
296
463
334
399
558
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
UPÍNKY KlOUBOVé
Upínky kloubové
s plunžrem
SKUPINA
443
Díky lineárnímu pùsobení síly mají tyto upínky s plunžrem extrémnì vysokou zatižitelnost pøi zachování kompaktnosti.
Tyto upínky také lze zamknout v otevøené poloze, což umožòuje vyvinout tažnou sílu (napø. pøi použití na formy
z pìnového materiálu). Všechny modely mají šroub s vnitøním závitem pro použití s nastavitelnými šrouby.
Kloubové upínky s plunžrem
Typ montovaný
na základnì
- rukoje 45°
Typ montovaný
na základnì
- rukoje 45°
P227-F45
P386-F45
P680-F45
P386-180F
Typ montovaný
na základnì
- rukoje 90°
Typ montovaný
na základnì
- rukoje 180°
P227-F90
P386-F90
P680-F90
P680-180F
Rozmìry (mm)
Èíslo
výrobku
P45-F45
P136-F45
P200-F45
P180-FA
P227-F45
P386-F45
P680-F45
P1136-F45
P227-F90
P386-F90
P680-F90
P50-180F
P386-180F
P680-180F
Pøítlaèná
síla
45kg
136kg
180kg
180kg
227kg
386kg
680kg
1136kg
227kg
386kg
680kg
50kg
160kg
295kg
Závit
Pohyb
na šroubu
rukojeti
1/4” UNC x 12 hluboký 190°
M8
180°
M8 x 1.25
144.5°
M8 x 1.25
145°
M8
180°
M10
180°
M12
180°
M10
180°
M8 x 30 hluboký
180°
M10 x 40 hluboký
180°
M12 x 50 hluboký
180°
M5
66°
M10
45°
1/2” UNC
45°
A – bez
rukojeti
72.2
71.9
138.0
146.0
124.5
125.4
204.0
158.8
238.2
178.6
178.6
310.0
Pohyb
rukojeti
Typ
základny
45°
prodlouž
S pøírubou
90°
prodlouž
180°
prodlouž
S pøírubou
S pøírubou
B
C
38.9
16.9
47.0
76.0
41.5
52.4
112.0
81.0
120.8
50.8
50.8
87.0
9.5
13.0
24.6
15.5
14.0
19.0
17.7
23.8
35.0
12.5
12.5
47.0
Souèasnì
dodáváné položky
Nylonový šroub
Šroub s 6-hran. hlavou
Šroub s 6-hran. hlavou
Šroub s 6-hran. hlavou
Šroub s 6-hran. hlavou
Šroub s 6-hran. hlavou
Šroub s 6-hran. hlavou
Šroub s 6-hran. hlavou
Šroub s 6-hran. hlavou
Šroub s 6-hran. hlavou
Šroub s 6-hran. hlavou
Šroub s 6-hran. hlavou
Šroub s 6-hran. hlavou
Šroub s 6-hran. hlavou
D
33.3
49.0
48.0
70.0
48.0
52.4
92.0
58.8
73.2
127.8
127.8
227.0
Hmotnost
1 ks
50g
300g
345g
35g
340g
580g
1480g
935g
340g
580g
1480g
100g
454g
1270g
E
15.0
24.0
35.0
40.0
40.0
35.0
60.0
41.4
50.8
34.9
41.3 (6 otvorů)
80.0
Objednací kód
IND-443
-3030K
-3060K
-3090K
-3100K
-3120K
-3180K
-3240K
-3300K
-3150K
-3210K
-3270K
-3700K
-3730K
-3760K
F
27.0
42.0
56.0
72.0
50.0
57.2
83.0
57.2
71.4
56.2
56.2
107.0
Cena
Kè/ks
196
359
351
458
354
524
764
726
338
492
851
272
405
684
Typ montovaný na pøírubì (se závitem)
Rozmìry (mm)
Pøítlaèná
síla
91kg
136kg
318kg
Èíslo
výrobku
P91-FT
P136-FT
P318-FT
Pøítlaèná
síla
91kg
136kg
318kg
Závit
na šroubu
1/4” UNC
5/16” UNC
3/8” UNC
Pohyb
rukojeti
M16
M20
M27
Pohyb
rukojeti
180°
180°
180°
A – bez
rukojeti
30.3
115.0
169.5
B
20.6
37.7
65.3
Cena
Kè/ks
288
326
630
Typ
základny
Souèasnì
Hmotnost Objednací kód
dodáváné položky
1 ks
IND-443
Nylonové vřeteno
113g
-3530K
S přírubou Vřeteno s 6-hranou hlavou 270g
-3560K
Vřeteno s 6-hranou hlavou 690g
-3590K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Strana
303
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Pøítlaèná
síla
45kg
50kg
136kg
160kg
200kg
227kg
295kg
386kg
680kg
1136kg
1136kg
1600kg
SKUPINA
443
UPÍNKY KlOUBOVé
Upínky kloubové
vertikální
Typ s
nastavitelným
U-pøíèníkem
a základnou s
pøírubou
Tyto upínky jsou konstruovány s cílem zlepšit a urychlit výrobní postupy pøi
upínání materiálù a obrobkù. Rychlé upnutí/uvolnìní, které je možné právì
díky kloubovým upínkám, dokáže podstatnì zkrátit dobu potøebnou k
upnutí ve všech etapách výroby.
AV50-FA
AV90-FA
Typ s
nastavitelným Upøíèníkem a
základnou s boèní
pøírubou
AV217-FA
DÍlENSKé VYBAVENÍ
AV200-FA
Rozmìry
Viz
strana
732
AV150-FA
Typ s
pevným
šroubem
a
základnou
s pøírubou
AV450-FA
Typ s nastavitelným U-pøíèníkem a základnou s pøírubou
Typ s plným
pøíèníkem a
základnou
s pøírubou
AV217-FS
AV80-FF
B1
C
A1
Èíslo
Základna Základna Základna
výrobku s pøírubou s pøírubou s pøírubou
AV50-FA 75.0
24.5
19.0
AV90-FA 93.0
39.0
23.0
AV150-FA 143.0
44.0
31.0
AV200-FA 139.0
63.0
38.0
AV217-FA 139.7
71.4
31.8
AV450-FA 272.0 125.0
62.0
D
E
25.4
29.0
19.0
43.0
34.9
70.0
15.9
14.0
12.7
24.0
19.0
40.0
F
Základna
s pøírubou
39.7
28.0
42.0
50.0
46.0
70.0
Typ s pevným šroubem a základnou s pøírubou
A1
B1
C
Èíslo
Základna Základna Základna
výrobku s pøírubou s pøírubou s pøírubou
AV80-FF 100.0
27.0
23.8
AV217-FS 139.7
57.2
31.8
D
25.4
34.9
F
Základna
s pøírubou
12.7
39.7
19.0
46.0
E
Typ s nastavitelným U-pøíèníkem a základnou s pøírubou
Číslo
výrobku
AV50-FA
AV90-FA**
AV150-FA
AV200-FA
AV217-FA
AV450-FA
Nosnost
50kg
90kg
150kg
200kg
217kg
450kg
Pohyb
Typ
Rukoje
pøíèník základny
56°
100°
60°
100°
70°
108° S přírubou
45°
94°
60°
70°
100°
135°
Souèasnì dodávané
Hmotnost Objednací kód
položky
1 ks
ATL-443
Hrot vřetena (M5) a podložka příruby
60g
-1020K
Vřeteno (M6) a záložní šroub
115g
-1220K
6-hrané Vřeteno (M8, M12) a přírubové podložky 230g
-1970K
6-hrané Vřeteno (M8) a přírubové podložky
370g
-1320K
Hrot vřetena (M8) a přírubové podložky
310g
-1420K
6-hrané Vřeteno (M12) a přírubové podložky
1220g
-1720K
Cena
Kè/ks
96
101
208
295
225
552
** Model AV90-FA má postranní pøírubu - Všechny ostatní zde uvedené PA modely mají ploché pøíruby.
Typ s pevným šroubem a základnou s pøírubou
Číslo
výrobku
AV80-FF
AV217-FS
Nosnost
90kg
217kg
Pohyb
Rukoje pøíèník
60°
100°
60°
100°
Typ
základny
S přírubou
Souèasnì dodávané
položky
Pevné vřeteno (M8)
Pevný tlak a záložní šroub (M8)*
Hmotnost Objednací kód
1 ks
ATL-443
170g
-1120K
310g
-1520K
Cena
Kè/ks
215
251
* Upozoròujeme, že dodávaný zajišovací díl musí uživatel pøivaøit do požadované polohy.
Strana
304
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
UPÍNKY KlOUBOVé
Upínky kloubové
horizontální
SKUPINA
443
Konstrukce se vyznaèuje nízkým profilem, což je vhodné pro práci vyžadující lepší pøístup k obrobku.
Pro všeobecné použití v prostorách, kde je požadován nízký profil.
Upínací síla pùsobí smìrem dolù pod úhlem 90° k pøíèníku.
Typ s U-pøíèníkem
(nastavitelný)
Základna s pøírubou
AH250-FA
AH20-FA
Rozměry
AH340-FA
AH80-FA
Pohyb
Číslo
Pøítlaèná
Typ
výrobku
síla
Rukoje pøíèníku základny
AH20-FA
30kg
88°
80°
AH80-FA
80kg
60°
85°
AH217-FA 217kg
65°
90° S pøírubou
AH250-FA 250kg
94°
76°
AH340-FA 340kg
50°
85°
Upínka kloubová západková
K tìsnému uzavírání dveøí komor a
uzávìrù forem. Západkové šrouby
mají na obou koncích závit pro
snadné nastavení a umožòují
bezpeèné spojení s odpovídající
plochou.
Šroub
Šroub
Šroub
Šroub
Šroub
A
B
C
D
E
F
110.0
138.1
168.0
274.0
263.5
37.5
55.0
70.0
108.0
108.0
24.8
25.4
34.9
45.0
44.4
36.5
36.5
38.0
59.0
57.2
24.0
25.4
53.4
41.2
41.3
30.0
38.0
35.0
59.0
57.2
Souèasnì dodávané
položky
(M6) s hrotem a pøírubové podložky
(M6) s hrotem a pøírubové podložky
(M6) s hrotem a pøírubové podložky
s 6-hrannou hlavou (M10) a pøírubové podložky
(M10) s hrotem a pøírubové podložky
Hmotnost
1 ks
100g
130g
312g
500g
265g
Cena
Kè/ks
185
195
190
455
302
Obj. kód
ATL-443
-2020K
-2120K
-2220K
-2620K
-2420K
Rozměry
AL165-FU
Typ s U-šroubem
Základna s
pøírubou
AL900-FU
AL320-FU
Číslo
A
B
C
výrobku
AL165-FU 36
88 9.9
AL320-FU 45 151.6 14
AL900-FU 70.6 190 19
Číslo
výrobku
AL165-FU
AL320-FU
AL900-FU
Pøítlaèná
síla
165kg
320kg
900kg
Tažný
Pohyb
30mm
45mm
80mm
Nastavení
taž. pohybu
9.9mm
9.6mm
23.8mm
Typ
základny
S pøírubou
D
E
F
G
16
19
26
28
19 31.8 39.6 44.5
41.4 38 60.5 54
Popis
Tvar U
Tvar U
Tvar U
H
J
J1
45
25
38
4.3
6.8
8.4
4.3
6.8
8.4
Hmotnost
1 ks
68g
225g
650g
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
K
L
19 13.2
25.4 17.5
44.5 30.0
N
O
3.3
4
8
12
17
24
Cena
Kè/ks
80
150
242
Obj. kód
ATL-443
-4070K
-4010K
-4130K
Strana
305
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Èíslo
výrobku
AH20-FA
AH80-FA
AH217-FA
AH250-FA
AH340-FA
SKUPINA
443
UPÍNKY KlOUBOVé
Upínky kloubové
s plunžrem
Rozmìry
Díky lineárnímu pùsobení síly mají tyto upínky s plunžrem extrémnì vysokou
zatižitelnost pøi zachování kompaktnosti. Tyto upínky také lze zamknout v
otevøené poloze, což umožòuje vyvinout tažnou sílu (napø. pøi použití na formy
z pìnového materiálu). Všechny modely mají šroub s vnitøním závitem pro
použití s nastavitelnými šrouby.
Typ montovaný na základnu Pohyb rukojeti 180°
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Èíslo
výrobku
AP136
AP200
AP227
Typ montovaný na
základnu - Pohyb
rukojeti 150°
Èíslo
výrobku
AP136
AP200
AP227
Nosnost
136kg
200kg
227kg
Závit
na šroubu
M8
M8 x 1.25
M8 x 30 hluboký
Pohyb
rukojeti
180°
150°
190°
A – bez
rukojeti
138.1
124.5
151.0
B
C
49.2
41.5
63.0
D
24.6
14.0
15.0
88.9
83.0
88.0
E
34.9
40.0
32.0
Typ montovaný na
základnu - Pohyb
rukojeti 190°
Poloha
rukojeti
Typ
základny
45°
S pøírubou
prodlouž.
Souèasnì dodávané
položky
Šroub s 6-hrannou hlavou
Šroub s 6-hrannou hlavou
Šroub s 6-hrannou hlavou
Hmotnost
1 ks
285g
330g
540g
Objednací kód
ATL-443
-3060K
-3090K
-3150K
Cena
Kè/ks
338
243
406
Svorky
svaøitelné
Upínací schopnost této upínky lze s výhodou využít
ve velkosériové výrobì napøíklad v automobilovém
prùmyslu. Robustní kované èásti s kalenými
a broušenými otoènými body. K upínce je možné pøivaøit
vlastní rukoje a pøíèník pak pøivaøit k základnì. Flexibilita
tìchto upínek umožòuje používat tyto svorky v situacích,
kde by použití stadardních upínek nebylo efektivní.
Viz skupina
Pøítlaèná
síla
700kg
700kg
1100kg
1100kg
Strana
Šíøka
základny
28mm
45mm
35mm
50mm
306
880
Výška svorky Hmotnost Objednací kód
s rukojetí
1 ks
IND-443
110mm
808g
-5010K
130mm
915g
-5030K
140mm
1468g
-5050K
170mm
1574g
-5070K
Cena
Kè/ks
1188
1256
1777
1875
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
F
55.6
50.0
63.0
Západka s
pøírubou
Pro kloubové upínky se západkou.
UPÍNKY KlOUBOVé
Kloubová G-svorka s vaèkou
SKUPINA
443
K bezpeènému pøipevnìní svorky do požadované polohy
je možno její základnu pøivaøit k pracovní ploše.
-5510K
Rozmìry
Šíøka Obj. kód
Základny
háku IND-443
80 x 55mm 22mm -8000K
Cena
Kè/ks
271
Podložky pøírubové
Pro použití v souèinnosti se všemi šrouby
na upínkách s nastavitelnými
U-pøíèníky.
Cena
Kè/ks
18
21
22
Pohyb
čelistí
90°
Pohyb
rukojeti
50°
Obj. kód
IND-443
-5510K
Cena
Kè/ks
495
Kleštì svorkové
Výhoda svorkových kleští spočívá v mechanismu
stavitelných čelistí, díky kterému je možné dosáhnout
uchopení do větší hloubky a přitom zachovat pohodlnost
při otevírání a zavírání. Vhodné pro špatně přístupné
profily jako například úhlová ocel. Šroub čelistí si můžete
přednastavit do nejvhodnější polohy pro opakované
upínací aplikace.
-4510K
-4530K
-4510K
Šrouby s otoènými doteky
Podobnì jako šrouby s neoprénovými
hlavami, avšak pro upínání na nerovné
povrchy nebo na zkosené obrobky.
-4550K
Velikost DélkaHmotnost Obj. kód
1 ks IND-443
5/16” UNC 23/4”
031g -8520K
3/8” UNC
3”
047g -8540K
Cena
Kè/ks
75
64
-4550K
Rychlé odjištění
Šrouby s pryžovými hlavami
Pro upínky s nastavitelným U-pøíèníkem a
upínky s plným pøíèníkem,
které mají pojistné šrouby.
Velikost
M4 x 0.7
M8 x 1.25
M10 x 1.5
No 10UNC
1/4” UNC
5/16” UNC
3/8” UNC
1/2” UNC
Délka Hmotnost Obj. kód
1 ks IND-443
25mm 005g -8020K
63mm 034g -8100K
85mm 064g -8140K
13/8”
009g -8200K
13/4”
016g -8220K
21/2”
031g -8260K
31/2”
058g -8300K
33/4”
125g -8340K
Cena
Kè/ks
23
60
55
23
27
30
32
52
Pøítlaèná
síla
090kg
159kg
318kg
318kg
Obj. kód
Rozevøení èelistí
Popis
Min Max
IND-443
25.4 52.4
6-hranná hlava
-4510K
31.8 65.1
6-hranná hlava
-4530K
44.4 92.0
Otoè. doteky
-4550K
76.2 123.8 6-hranná hlava +Otoè. doteky -4570K
Cena
Kè/ks
292
408
686
821
-4570K
‘Stub’ kloubové kleště
Se dvěma rameny pro snažší spojení speciálních
čelisťových nástavců.
-4590K
Doteky pryžové
Pro standardní
nastavitelné
šrouby.
Vhodné pro Hmotnost
šroub
1 ks
1/4”
08g
5/16”
15g
3/8”
24g
1/2”
45g
Obj. kód
IND-443
-8600K
-8620K
-8640K
-8660K
Cena
Kè/ks
18
37
23
35
Přítlačná
síla
500kg
Rozevření
hlavy (mm)
95.6
Celková
délka
156.1
Obj. kód
IND-443
-4590K
Cena
Kè/ks
674
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Strana
307
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Vhodné pro Hmotnost Obj. kód
šroub
1 ks
IND-443
1/4”
04g
-8740K
5/16” (M8)
10g
-8780K
3/8” (M10)
15g
-8800K
PřítlačnáRozevření
síla
čelistí
340kg 45.2mm
SKUPINA
445
SVìRÁKY
Svěrák
stolní
Čelisti
rýhované
Stolní svěráky prvotřídní kvality jsou vyrobeny z velmi
pevné oceli. Mají vyměnitelné čelisti a pro větší
všestrannost nechybí ani kovadlina.
Dostupné v 100mm (4”) a 150mm (6”) provedení.
Hliníkové čelisti s fíbrovým povrchem jsou určeny pro
práci s měděnými, hliníkovými, mosaznými a dřevěnými
obrobky. Nezanechávají stopy na povrchu. Dodáváme
v párech.
NOVIN
KA
Šířka
(mm)
76 (3”)
90 (31/2”)
100 (4”)
110 (41/2”)
115 (41/2”)
127 (5”)
133 (51/4”)
150 (6”)
Hmotnost
1 ks
165g
180g
180g
230g
245g
245g
260g
280g
Objednací kód
KEN-589
-0300K
-0350K
-0400K
-0420K
-0450K
-0500K
-0520K
-0600K
Cena
Kè/ks
60
385
140
140
140
118
118
136
Čelisti magnetické do svěráků
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Číslo
modelu
VBS100
VBS150
Šířka čelistí x
Rozevření(mm)
100 x 90
150 x 220
Hmotnost
Objednací kód
KEN-445
-0500K
-0540K
Cena
Kè/ks
2640
4986
Vhodné pro všechny ocelové a železné svěráky - dílenské, montážní a
strojní. Rychlá a snadná montáž a demontáž.
Hliníkový profil
Svìrák truhláøský
rychloupínací
Tìlo svìráku je vyrobeno z jemnozrnné litiny, vodicí šroub
je ocelový, klièka a vodítka jsou pochromovány.
Rychloupínací mechanismus se aktivuje spouštìcí
páèkou. Po uvolnìní spouštìcí páèky je upínání opìt
øízeno šroubem. Svìrák je urèen pro montáž na
pracovní stùl. Je vybaven pøedním dorazem,
je-li používán ve spojení se zarážkou na stole
umožòuje bezpeèné držení
nadmìrných obrobkù.
Vyvarujte se
nárazů
kladivem
Šířka
(mm)
75 (3”)
100 (4”)
125 (5”)
150 (6”)
Hmotnost
1 ks
125g
165g
210g
250g
Objednací kód
KEN-589
-1300K
-1400K
-1500K
-1600K
Cena
Kè/ks
274
342
375
504
Hliníková čelist s fíbrovým povrchem
Šířka
(mm)
75 (3”)
100 (4”)
125 (5”)
150 (6”)
Hmotnost
1 ks
115g
160g
195g
235g
Objednací kód
KEN-589
-2300K
-2400K
-2500K
-2600K
Cena
Kè/ks
588
588
672
694
Hliníková čelist s pryžovým povrchem
Skupina
Max. rozevøení
(mm)
100 (4”)
140 (51/2”)
170 (61/2”)
190 (71/2”)
405
Šíøka èelistí
(mm)
75 (3”)
100 (4”)
125 (5”)
150 (6”)
Hmotnost
1 ks
9.2kg
9.5kg
18.0kg
27.0kg
Objednací kód
Cena
Kè/ks
843
1076
2027
2312
Objednací kód
Cena
Kè/ks
250
300
700
720
SEN-445
-1030K
-1040K
-1050K
-1060K
Náhradní čelisti (páry)
Šířka čelistí
75mm
100mm
125mm
150mm
Strana
308
Hmotnost
1 ks
1.4kg
1.8kg
2.0kg
2.3kg
SEN-567
-1030K
-1040K
-1050K
-1060K
Šířka
(mm)
75 (3”)
100 (4”)
125 (5”)
150 (6”)
Hmotnost
1 ks
120g
160g
210g
250g
Objednací kód
KEN-589
-3300K
-3400K
-3500K
-3600K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
335
391
437
616
Svìrák
dílenský
Svěrák multifunkční
Americká konstrukce s litinovým tìlesem, ocelovou kovadlinou a
posuvnou èelistí. Integrální kovadlina umožòuje tváøení, vyklepávání
a ohýbání.
Šíøka èelistí
(mm)
100 (4”)
150 (6”)
Hmotnost
1 ks
13.5kg
14.0kg
Objednací kód
SEN-445
-2040K
-2060K
Cena
Kè/ks
1677
2447
SKUPINA
445
S otoènou základnou a kovadlinou pro drobné práce.
Pro modeláøe, domácí kutily a lehké práce v prùmyslu.
Lze jej pøipevnit na jakoukoliv vhodnou pracovní plochu.
Plné litinové tìleso s vodicími ocelovými kolíky
a hlavním šroubem.
Max. rozevøení
Šíøka
(mm)
èelistí (mm)
70 (23/4”)
60
Hmotnost
1ks
2.8kg
Cena
Kè/ks
442
Objednací kód
SEN-445
-0600K
Svìrák univerzální 125mm (5")
Lze pøipevnit na pracovní stùl buï vertikálnì nebo
horizontálnì. Unikátní konstrukce umožòuje
otáèení svìráku o celých 360°.
Pøi utažení èelistí se pak svìrák sám zamkne.
Výška èelistí:
54 mm (21/8").
Max. rozevøení
Šíøka
Výška
(mm)
èelistí (mm) èelistí (mm)
125 (5”)
90 (31/2”)
54 (21/8”)
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Hmotnost
1ks
8.2kg
Objednací kód
SEN-445
-4050K
Strana
Cena
Kè/ks
894
309
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Max. rozevøení
(mm)
145 (53/4”)
200 (8”)
SVìRÁKY
SKUPINA
445
SVìRÁKY
Svìráky
pro vrtaèky
Svěráky
strojní
Vhodné pro sloupové/stolní vrtaèky, kde zajišují stabilní
polohu obrobku pøi všech nenároèných úlohách vrtání
v autodílnì nebo malé mechanické dílnì. Litinová konstrukce s
drážkami, jejichž rozteè odpovídá stojanùm všech bìžných vrtaèek.
Køížovì provrtaná klièka s posuvným ramenem tvaru
T pro zvýšení pákového efektu.
Strojní svěráky bez otočné základny
Vyrobeny v souladu s vysokými nároky na kvalitu.
Navrženy převážně pro aplikace jako frézování,
orovnávání a vrtání.
Strojní svìráky s otoènou základnou
Prakticky stejný svěrák, ale s otočnou základnou.
Pohyblivé díly jsou testovány z hlediska
rovnobìžnosti a pravoúhlosti v
minimálnì 8 testech všechny
v tolerancích
úhlových
minut.
Základní
typ otočný
podstavec
Šíøka
Max. Výška
èelistí rozevøení èelistí
75mm
55
23
100mm
95
25
Celkové rozmìry
délka x výška
200 x 45
250 x 55
Hmotnost
1 ks
1.90kg
3.25kg
Obj. kód
SEN-445
-0750K
-1000K
Cena
Kè/ks
350
579
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Svìráky rychloupínací
s pevnou èelistí
Šíøka
Max.
Výška
èelistí rozevøení èelistí
Celkové rozmìry
dxšxv
Hmotnost
1 ks
Cena
Kè/ks
Obj. kód
ATL-445
Strojní svìráky bez otoèné základny
100mm 80
160mm 125
200mm 160
100mm 80
160mm 125
200mm 160
Okamžité upnutí obrobku umožòuje rychlá vaèka.
Pevná èelist je opatøena klínovou drážkou pro vertikální i
horizontální upínání plochých nebo kulatých obrobkù.
Vložky èelistí jsou kaleny a broušeny. Robustní základnu
je možno pøipevnit k frézce nebo stojanové vrtaèce.
Čelisti jsou broušené
a dodávané v párech
35
51
63
245 x 115 x 89
411 x 187 x 120
440 x 220 x 140
-0100K
-0150K
-0200K
8kg
34kg
46kg
2275
4115
5245
Strojní svìráky s otoènou základnou
35
51
63
195 x 145 x 11
411 x 187 x 167
440 x 220 x 187
-1100K
-1150K
-1200K
17kg
43kg
57kg
Náhradní èelisti pro strojní svìráky Atlas
Šíøka
100mm
160mm
200mm
2655
5111
6950
Cena
Kè/ks
232
352
389
Objednací kód
ATL-445
-1040K
-1060K
-1080K
Přesný svěrák pro broušení a kontrolu
Vyrobeno z legované oceli, kalený povrch.
Rychlouvolňovací mechanismus.
Přesnost
0.005mm.
Šíøka
èelistí
80mm
100mm
Výška
èelistí
30mm
35mm
Max.
rozevøení
80mm
100mm
Hmotnost Obj. kód
1 ks
IND-445
5.2kg
-0170K
8.9kg
-0180K
Cena
Kè/ks
6954
9678
Svìráky rychloupínací s posuvnou èelistí
Odsazené vymìnitelné èelisti. Rychlá vaèka ovládá polohu kluzné
ocelové tyèe, která je pøipevnìna k vnitøní èelisti, a tím umožòuje
okamžité nastavení. S výøezem v základnì pro vrtání prùchozích
otvorù. Kalená a broušená ovládací páka s aretaèním mechanismem.
Robustní základnu je možno pøipevnit k frézce nebo stojanové
vrtaèce. Nastavitelný upínací tlak.
Šíøka
èelistí
80mm
100mm
125mm
160mm
Strana
Max.
rozevøení
80mm
125mm
150mm
160mm
Celková
délka
222mm
293mm
327mm
380mm
310
Šíøka Hmotnost
základny
1 ks
120mm
4.0kg
160mm
7.0kg
185mm 10.0kg
224mm
15.5
Obj. kód
IND-445
-0110K
-0120K
-0130K
-0140K
Cena
Kè/ks
8352
10128
11886
12897
Rozmìry èelistí
Šíøka x délka x výška
50 x 65 x 25mm
Celková Hmotnost Obj. kód
délka
1 ks
ATL-445
135
3kg
-0310K
Cena
Kè/ks
2314
Svìráky pøesné nástrojaøské
Vyrobeny z kvalitní uhlíkové oceli. Všechny plochy jsou pøesnì
broušené. Ložisko z fosforového bronzu. Na upínacích èelistech
klínová drážka 90°.
Standardní pøesné nástrojaøské svìráky
Tvrdost èelistí HRC 58 - 62. Pravoúhlost a rovnobìžnost
s pøesností na 0.05mm.
Rozmìry èelistí
Šíøka x délka x výška
63 x 85 x 32mm
100 x 125 x 45mm
Celková
délka
185
255
Hmotnost
1 ks
3.80kg
13.0kg
Obj. kód
ATL-445
-2010K
-2050K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
2895
5204
SVìRÁKY
Svìráky pøesné nástrojaøské
Svìráky
pro vrtaèky
Dodáváme se ètyømi èelistmi rùzných šíøek. Pro vrtání, lehké
frézování, vertikální i horizontální obrábìní. Jedna drážkovaná èelist
a jedna hladká vymìnitelná èelist pro pravoúhlé a šestiúhelníkové
tvary, plošky a rohy, tenké pásky a kotouèe. Èelisti a vodicí šroub
jsou kalené a broušené.
Šíøka
èelistí
85mm
100mm
120mm
150mm
Rozevøení
èelistí
70mm
85mm
120mm
150mm
Objednací kód
IND-445
-0010K
-0020K
-0030K
-0040K
Cena
Kè/ks
2110
2395
3154
4153
SKUPINA
445
Vysoce pøesné nástrojaøské svìráky
Tvrdost èelistí HRC 45 - 52. Pravoúhlost a rovnobìžnost
s pøesností na 0.03 mm.
Rozmìry èelistí
Šíøka x délka x výška
50 x 65 x 25mm
73 x 100 x 35mm
100 x 125 x 45mm
Celková Hmotnost
délka
1 ks
150
3.00kg
205
5.00kg
255
13.00kg
Cena
Kè/ks
16750
18214
20641
Objednací kód
IND-445
-0400K
-0430K
-0450K
Přesný svěrák pro broušení a kontrolu
Přesný svěrák pro broušení a kontrolu
Vyrobeno z vysoce kvalitní ocelové slitiny, kalené HRC 58-62S.
Spouštěcí mechanismus s lineární stupnicí pro řezání, obrábění,
měření a kontroly.přesné zarovnání.
Vyrobené z vysoce kvalitní ocelové slitiny, kalené HRC 58 až 62.
Rychloupínací mechanismus.
Rozmìry èelistí
Šíøka x délka x výška
60 x 80 x 28mm
75 x 100 x 40mm
Přesnost: 0.003mm.
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Přesnost: 0.003mm.
Celková
délka
175mm
220mm
Hmotnost
1 ks
3.9kg
7.9kg
Objednací kód
IND-445
-0200K
-0210K
Cena
Kè/ks
10120
12850
Rozmìry èelistí
Šíøka x délka x výška
50 x 78 x 30mm
Celková
délka
155mm
Hmotnost
1 ks
3.00kg
Cena
Kè/ks
11630
Objednací kód
IND-445
-0310K
Přesný svěrák pro broušení a kontrolu
Svěráky jsou určeny k použití na standardních i CNC strojích pro precizní broušení a frézování. Mohou být zařazeny jednotlivě, nebo pracovat v
násobku, na stolech, v závislosti na paletách rozměrů obráběného materiálu. Vyrobeno z tvrzené slitiny oceli.
Paralelismus: 0.005mm.
Kolmá přesnost: 0.005mm.
Rozmìry èelistí
Šíøka x délka x výška
100 x 100 x 30mm
125 x 150 x 40mm
150 x 200 x 50mm
150 x 300 x 50mm
Příslušenství:
L-klíč, svorka, napínací prvky,
zarážka, stavový šroub.
Celková
délka
270mm
345mm
420mm
520mm
Napínací Hmotnost Objednací kód
síla
1 ks
IND-445
3000kg
7.00kg
-0600K
3000kg
12.70kg
-0620K
5000kg
25.60kg
-0640K
5000kg
29.50kg
-0660K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Strana
Cena
Kè/ks
25216
29420
41138
42445
311
SKUPINA
445
HlAVY REVOlVEROVé
Hlavy revolverové
Rychlovýměnné
Vyrobeny z legované povrchovì kalené oceli. Všechny pracovní plochy jsou kalené a
pøesnì broušené.
Typ T.00
Úprava pro
2 nástrojové
držáky
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Držáky dodáváme
odděleně. Viz další
strana
Poèet
nastr. držákù
T.00M
2
T.00B
2
T.0
3
Typ
Kapacita
soustruhu
Up to 89mm
Up to 89mm
Up to 114mm
Prùmìr tyèe
H
d Max.
Max.
T.00M
11.0
22.5
T.0
16.0
32.0
Typ
H
Min.
12.5
16.0
B
37.0
42.0
51.0
D1
prùmìr
22.22
kužel
J
1
52.5
M
hloubka
5.0
K
Max.
28.5
D
E
11.2
16.0
19.0
124
K
Min.
16.0
L
D2
58.0
73.0
16.0
G
F
10
10
13
11
11
13
H1
Max
27
32
36.5
H1
Min.
17
17
20.5
Cena
Kè/ks
5241
7119
Hmotnost Objednací kód
1 ks
IND-445
0.90kg
-4800K
2.00kg
-4820K
Typ T.1 - T.3
Úprava pro
3 nástrojové držáky
Držáky dodáváme
odděleně. Viz
další strana
Typ
T.1
T.1X
T.2
T.2T
T.3
Typ
T.1
T.1X
T.2
T.2T
T.3
Strana
Poèet
nastr. držákù
3
3
3
3
3
Kapacita
soustruhu
114 to 127mm
114 to 127mm
127 to 203mm
127 to 203mm
203 to 292mm
Prùmìr tyèe
H
d Max.
Max.
16.0
44.5
16.0
54.0
19.0
46.0
19.0
50.0
25.5
51.0
312
H
Min.
25.5
32.0
24.0
24.0
28.5
B
63.5
73.0
71.5
76.0
92.0
D1
prùmìr.
31.75
31.75
44.45
44.45
50.80
kužel
J
1
1&2
2
2&3
3
52.5
52.5
65.0
70.0
85.5
M
hloubka
6.5
6.5
8.0
8.0
9.5
K
Max.
41.0
51.0
47.5
47.5
58.5
K
Min.
22.0
28.5
27.0
27.0
36.5
D
E
G
F
19.0
19.0
25.5
25.5
25.5
124
124
159
168
203
19
19
19
25.5
31.5
13
13
19
25.5
22.5
L
D2
73.0
73.0
98.5
106.5
125.5
16.0
16.0
16.0
16.0
22.0
Hmotnost Objednací kód
1 ks
IND-445
2.30kg
-4830K
2.60kg
-4840K
4.60kg
-4850K
5.80kg
-4860K
10.8kg
-4870K
H1
Max
46
57
54
58.5
73
H1
Min.
30
35
36.5
39.5
51
Cena
Kè/ks
7656
8247
9874
10388
13027
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
HlAVY REVOlVEROVé/DRŽÁKY NÁSTROJù
Držáky nástrojů pro revolverové Typ V
hlavy Rychlovýměnné
SKUPINA
445
Standardní typ
Objednací kód
B
C
D
E
F
27.0
35.0
44.5
50.0
57.0
70.0
28.0
32.0
32.0
40.0
40.0
48.5
7.0
8.0
11.0
12.0
14.0
17.5
13.0
16.0
22.0
22.0
28.5
35.0
11
14
14
19
19
23
IND-445
-5010K
-5020K
-5030K
-5040K
-5050K
-5060K
Cena
Kè/ks
1282
1854
2511
2878
3074
3644
Upichovací Typ
B
C
D
E
F
G
27.0
35.0
44.5
50.0
57.0
70.0
28.0
32.0
32.0
40.0
40.0
48.5
8.0
8.0
11.0
14.0
14.0
17.5
13.0
16.0
22.0
22.0
28.5
35.0
11
14
14
19
19
23
13.5
16.0
24.0
24.0
24.0
28.5
d Objednací kód
Max IND-445
11.0 -5110K
16.0 -5120K
16.0 -5130K
19.0 -5140K
19.0 -5150K
25.5 -5160K
Cena
Kè/ks
1548
2059
2574
2896
3086
4286
Držáky prùmyslové na rotaèní broušení
Dodáváme s pøímým nebo zahnutým koncem.
Vyrobeny z kvalitní tvárné litiny s vysokou pevností v tahu.
Upínací šroub s hladkým zábìrem a ètyřhrannou hlavou.
Pøímý
Typ
Kapacita
Pøímý
12.5mm
19.0mm
25.0mm
38.0mm
50.0mm
Hmotnost Objednací kód
1 ks
IND-445
0.10kg
-9000K
0.15kg
-9010K
0.30kg
-9020K
0.70kg
-9040K
1.50kg
-9060K
Cena
Kè/ks
433
501
700
914
1357
Hmotnost Objednací kód
1 ks
IND-445
0.10kg
-9200K
0.15kg
-9210K
0.30kg
-9220K
0.70kg
-9240K
1.50kg
-9260K
Cena
Kè/ks
605
687
854
1154
1605
Zahnutý
Použito
na
T.0/T.1
T.2
L
(mm)
73.0
98.5
B
C
D
47.5
57.0
32.0
39.5
27.0
33.5
Objednací kód
IND-445
-5370K
-5380K
Cena
Kè/ks
3421
4381
Typ
Kapacita
Zahnutý
12.5mm
19.0mm
25.0mm
38.0mm
50.0mm
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Strana
313
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Použito
L
na
(mm)
T
58.0
T.0
73.0
T.1
73.0
T.2
98.5
T.2T
98.5
T.3
124.0
Použito L
na (mm)
T
58.0
T.0
73.0
T.1
73.0
T.2
98.5
T.2T 98.5
T.3 124.0
skupina
447
systém modulární hadicový
Modulární hadicový
chladicí systém
Modulární hadicový chladicí systém je urèen pro chladicí, hydraulická a pneumatická vedení. Je vhodný pro obrábìní s kapalinovým chlazením,
elektrojiskrové obrábìní a pneumatické systémy. Max. tlaky: 50 PSI (345 kPa) pro vzduch a 30 PSI (207 kPa) pro kapaliny. Smìr toku lze
snadno nastavit bez nebezpeèí samovolného vymrštìní hadice. Všechny díly jsou plnì zamìnitelné a nahraditelné pøi poškození nìkteré
sekce. Jsou vyrobeny z acetálu, jsou elektricky nevodivé a chemicky odolné. Dodáváme s vnitøními prùmìry 6mm, 12mm a 18mm. Dodávané
hadice jsou podle volby zelené nebo modré, všechny ostatní armatury jsou oranžové. Armatury se závitem jsou plnì kompatibilní s BSPT.
Modulární hadicové sady
Popis
Základní sady
dílEnské vyBavEní
Obsah
Hmotnost Obj. kód
Cena
Kè/bal.
1 ks IND-447
Vnitøní prùmìr 6 mm (1/4”)
4x
2x
1x
4x
Vnitřní Hmotnost Obj. kód
rozměr 1ks IND-447
T-kus,
L-kus
Konzole
šroub
Rozboèky
Cena
Kè/ks
1/4”
109g -6450K
496
1/2”
98g -7450K
580
Y-kus
T-kus
L-kus
Rozšířené
Hadice
Obj.kód
Cena
IND-447
Kè/ks
Délka 275mm (11") (Zelená)
1/4”
40g -6210K
359
1/2”
69g -7210K
391
3/4”
102g -8210K
489
Délka 275mm (11") (Modrá)
3/4”
102g -8230K
298
Délka 7,5m (25 ") (Zelená)
1/4”
886g -6250K
6504
1/2”
1637g -7250K
7200
3/4” 2381g
-8250K
9011
Vnitřní Hmotnost
Cena
Typ VelikostHmotnost Obj. kód
1 ks IND-447
Kè/ks
1/
Vnitøní prùmìr 6 mm ( 4”)
1/16”
5g -6610K
41
1/8”
5g -6630K
45
Zúžená
3/45”
5g -6640K
45
1/4”
5g -6650K
50
Rozšíøená 1”
5g -6670K
94
Vnitøní prùmìr 6 mm (1/2”)
1/4”
5g -7610K
48
3/8”
Zúžená
5g -7630K
52
1/2”
5g -7650K
52
3/
Rozšíøená 1 4” 5g -7670K
143
1/
2 2”
5g -7690K
215
Vnitøní prùmìr 18 mm (3/4”)
5/8”
Zúžená
10g -8610K
55
3/4”
10g -8630K
61
Rozšíøená 3”
10g -8650K
276
Ventily plastové
1/4 otáèky
Vnitøní Vstupní Hmotnost Obj. kód
prùmìr prùmìr
1 ks IND-447
1/4”
In-line
10g -6050K
1/2”
In-line
30g -7050K
Spojka s
vnìjším
závitem
Vnitøní Vstupní Hmotnost
prùmìr závit
1 ks
1/8” NPT Female 2g
1/4”
1/4” NPT Female 2g
1/8” NPT Male
2g
1/4”
1/ ” NPT Male
2g
3/4”
1/2”
1/2”
3/4”
Strana
Hmotnost Obj. kód
Cena
1 ks IND-447
Kè/ks
Vnitřní průměr 6 mm (1/4”)
3g
-6310K
110
3g
-6350K
134
4g
-6370K
149
1/
Vnitøní prùmìr 12 mm ( 2”)
9g
-7310K
126
9g
-7350K
156
12g
-7370K
165
Redukce
Spojka se závitem
1/2”
Y-kus
Zúžené
prùmìr (mm)1 ks
4
3/8”
Typ
Y-kus
T-kus
L-kus
Koncovky
12” Hadice
4 hubice
40g -6910K
492
2 spojky
Vnitøní prùmìr 12 mm (1/2”)
13” Hadice
3 hubice
91g -7910K
576
2 spojky
3/
Vnitøní prùmìr 18 mm ( 4”)
14” Hadice
2 hubice
126g -8910K
651
1 spojky
L-kus
NPT Male
7g
NPT Male
7g
NPT Female 7g
NPT Male 10g
314
Cena
Kè/ks
180
190
Ventily kovové kulové
Se závitem, 1/4 otáèky.
Obj. kód
IND-447
-6710K
-6730K
-6170K
-6190K
-7170K
-7190K
-7730K
-8170K
Cena
Kè/ks
61
70
42
42
50
58
105
65
Závity NPT Hmotnost Obj. kód
Vnìjší x vnitøní 1 ks IND-447
1/8” x 1/8”
81g -6070K
1/4” x 1/4”
80g -6090K
1/2” x 1/2”
114g -7090K
3/4” x 3/4”
-8070K
Cena
Kè/ks
162
162
172
223
Hmotnost Obj. kód
Cena
1 ks IND-447
Kè/ks
1/
Vnitøní prùmìr 12 mm ( 2”)
1/2” do 2 x 1/4”
4g
-7330K
154
1/2” do 1/4”
3g
-7510K
97
Vnitøní prùmìr 18 mm (3/4”)
3/4” do 1/2”
5g
-8510K
113
Typ
Štíty strojní magnetické
Quick Set
Délka hadice 355mm,
vnitøní prùmìr 18mm.
Vhodné pro malé
obrábìcí stroje.
S magnetickou
základnou,
plnì
nastavitelné.
Rozmìry
štítku
6” x 8”
71/2” x 10”
Cena
Kè/ks
Hmotnost Objednací kód
1 ks
IND-447
Štít (kompletní)
500g
-0250K
570g
-0260K
1627
1822
Kleště montážní Quick Action
Vnitrní Hmotnost Objednací kód
prùmìr (mm) 1 ks
IND-447
1/4”
-0010K
1/2”
-0020K
Cena
Kè/ks
952
951
výroBky Jsou k dodání pouZE u naŠEho distriButora
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
NùŽKY PÁKOVé/KOlEÈKA VROUBKOVACÍ A DRŽÁKY
Nùžky
pákové
SKUPINY
448/450
Ruènì ovládané nùžky
s pákovým mechanismem.
Dokážou rychle pøestøihnout
kovovou desku, pás a tyè.
Masivní ocelová konstrukce
dává nùžkám potøebnou
pevnost a tuhost. Kalené
a broušené èelisti umožòují
pøesný støih. Nastavitelný
kryt èelistí.
Hmotnost Obj. kód
1 ks ATL-567
Horní èelist pro nùžky ATL -448-1200K 445g -3100K
Dolní èelist pro nùžky ATL -448-1200K 250g -3110K
Horní èelist pro nùžky ATL -448-2000K 1.4kg -3150K
Dolní èelist pro nùžky ATL -448-2000K 790g -3160K
Horní èelist pro nùžky ATL -448-3000K 430g -3200K
Dolní èelist pro nùžky ATL -448-3000K 220g -3210K
Typ
Èíslo
modelu
BS120
BS200
BS406
rozmìr tyèe Šíøka Hmotnost Obj. kód
desky Max.pásu
èelistí 1 ks ATL-448
4mm 5 x 70 10 120 8.3kg -1200K
6mm 7 x 70 13 200 19.0kg -2000K
8mm 10 x 100 16 200 43.0kg -3000K
Cena
Kè/ks
3745
6920
16258
Držák 1
vroubkovacího koleèka
Cena
Kè/ks
1000
600
2900
1500
1058
1350
Držák 2 vroubkovacích koleèek
Boèní vroubkování až po plochu
nebo roh. Vroubkovací koleèka
dodáváme samostatnì, viz níže
uvedená tabulka. Urèen pro
vroubkovací koleèka rozmìrù
25 x 10 x 16 mm.
Vroubkovací koleèka
dodáváme zvl᚝.
Objednací kód
Vhodné pro
Hmotnost
Cena
vroubkovací koleèka 1 ks
JHL-450
Kè/ks
20 x 25 x 85mm -3110B & -3210B 900g
-8040E
9482
25 x 10 x 16mm Vroubkovací kolečka do výše uvedeného držáku
Objednací kód JHL-450
Typ
Hmotnost
Cena
(mm)
1 kg
Kè/ks
Hrubé
Støední
Jemné
Pøímé
10g
-3000A
-3010B
-3020C
784
Pravostranný 10g
-3100A
-3110B
-3120C
784
Levostranný 10g
-3200A
-3210B
-3220C
784
Velikost
Velikost
1/2”
x
1/2”
3/4”
x
1/4”
x 4”
x
1/4”
Vhodné pro
Hmotnost
vroubkovací koleèka 1 ks
-1510B
140g
Objednací kód
JHL-450
-8050F
Cena
Kè/ks
1425
Vroubkovací koleèka do výše uvedených držákù
Typ
Hmotnost
(mm)
1 kg
Pøímé
10g
Pravostranný 10g
Levostranný 10g
Šachovnicový 10g
Hrubé
-1500A
-1600A
-1700A
-1800A
Objednací kód JHL-450
Støední
-1510B
-1610B
-1710B
-1810B
Jemné
-1520C
-1620C
-1720C
-1820C
Cena
Kè/ks
376
388
515
406
Držák 6 vroubkovacích koleèek
Strojnì broušená kvalitní ocel, èerný mramorovaný povrch. Otoèná hlava.
Vroubkovací koleèka
Vroubkovací koleèka
dodáváme zvl᚝, viz
dodáváme zvl᚝.
níže uvedená tabulka.
Urèen pro použití
s vroubkovacími
koleèky o rozmìrech
3
/4” x 3/8” x 1/4”.
Vhodné pro
Hmotnost
vroubkovací koleèka 1 ks
1/2” x 11/8” x 61/2” -1110B & -1210B
640g
Velikost
Objednací kód
JHL-450
-8000A
Cena
Kè/ks
7126
Držák 2 vroubkovacích koleèek
Strojnì broušená kvalitní ocel, èerný mramorovaný povrch.Samonastavovací
hlava. Vroubkovací koleèka
Vroubkovací koleèka
dodáváme zvl᚝, viz níže
dodáváme zvl᚝.
uvedená tabulka. Urèen
pro použití s vroubkovacími
koleèky o rozmìrech
3
/4” x 3/8” x 1/4”
Vhodné pro
Hmotnost
vroubkovací koleèka 1 ks
1/2” x 7/8” x 61/2” -1110B & -1210B
290g
Velikost
3/4”
x
3/8”
x
1/4”
Objednací kód
JHL-450
-8020C
Cena
Kè/ks
4413
Vroubkovací koleèka do výše uvedených držákù
Typ
Hmotnost
(mm)
1 kg
Pøímé
10g
Pravostranný 10g
Levostranný 10g
Šachovnicový 10g
Hrubé
-1000A
-1100A
-1200A
-1300A
Objednací kód JHL-450
Støední
-1010B
-1110B
-1210B
-1310B
Jemné
-1020C
-1120C
-1220C
-1320C
Cena
Kè/ks
436
458
415
856
Držák 2 vroubkovacích koleèek
Strojnì broušená kvalitní ocel, èerný mramorovaný povrch. Samonastavovací
hlava. Vroubkovací koleèka
Vroubkovací koleèka
dodáváme zvl᚝, viz níže
dodáváme zvl᚝.
uvedená tabulka. Urèen
pro použití s vroubkovacími
koleèky o rozmìrech
5
/8” x 5/16” x 7/32”.
Vhodné pro
Hmotnost
vroubkovací koleèka 1 ks
3/8” x 7/8” x 51/2” Dodáváme samostatně 390g
Velikost
5/8”
x
5/16”
x
7/32”
Typ
Hmotnost
(mm)
1 kg
Pøímé
10g
Pravostranný 10g
Levostranný 10g
Šachovnicový 10g
JHL-450
-8030D
Cena
Kè/ks
3992
Vroubkovací kolečka do výše uvedeného držáku
Objednací kód JHL-450
Cena
Kè/ks
Hrubé
Støední
Jemné
-2000A
-2010B
-2020C
391
-2100A
-2110B
-2120C
391
-2200A
-2210B
-2220C
391
-2300A
-2310B
-2320C
468
Držák 6 vroubkovacích koleèek
Strojnì broušená kvalitní ocel, èerný mramorovaný povrch. Otoèná
hlava.Vroubkovací koleèka
Vroubkovací koleèka
dodáváme zvl᚝, viz níže
dodáváme zvl᚝.
uvedená tabulka. Urèen
pro použití s vroubkovacími
koleèky o rozmìrech
5
/8” x 3/16” x 1/4”.
Vhodné pro
Hmotnost
vroubkovací koleèka 1 ks
1/2” x 7/8” x 61/2”
-2610B & -2710B 930g
Velikost
Objednací kód
JHL-450
-8010B
Cena
Kè/ks
6584
5/8”
x 3/16” x 1/4” Vroubkovací kolečka do výše uvedeného držáku
Objednací kód JHL-450
Typ
Hmotnost
Cena
(mm)
1 kg
Kè/ks
Hrubé
Støední
Jemné
Pøímé
10g
-2500A
-2510B
-2520C
324
Pravostranný 10g
-2600A
-2610B
-2620C
455
Levostranný 10g
-2700A
-2710B
-2720C
455
Šachovnicový 10g
-2800A
-2810B
397
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Objednací kód
Strana
315
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Strojnì broušená kvalitní ocel, èerný mramorovaný povrch.
Standardnì jsou montována pøímá vroubkovací koleèka se støední
rozteèí. Levostranná, pravostranná a šachovnicová vroubkovací
koleèka dodáváme samostatnì, viz níže uvedená tabulka. Urèen pro
vroubkovací koleèka rozmìrù 3/4” x 1/4” x 1/4”.
SKUPINA
460
VINUTé PRUžINY
Vinuté
pružiny
Tepelné zpracování povrchu spolu s použitím vysoce kvalitní oceli při výrobním procesu zajišťují pružinám dlouhou životnost bez vážnější ztráty
výkonu i při vysokém počtu stlačení bez přestávky. Každá řada pružin prochází přísnou testovací procedurou, aby bylo zaručeno, že při výrobě
bylo dosaženo požadované kvality. Kolem delších pružin by měla být vedena ochrana zabraňující nežádoucímu vychýlení.
Pružiny pro lehké zatížení
Barevné značení – zelené
NOVIN
Pružiny pro střední zatížení
Barevné značení – modré
KA
DÍlENSKé VYBAVENÍ
KA
NOVIN
Označení
Výrobku
V10 x 25
V10 x 32
V10 x 38
V10 x 44
V10 x 51
V10 x 64
V10 x 76
V10 x 305
V13 x 25
V13 x 32
V13 x 38
V13 x 44
V13 x 51
V13 x 64
V13 x 76
V13 x 305
V16 x 25
V16 x 32
V16 x 38
V16 x 44
V16 x 51
V16 x 64
V16 x 76
V16 x 102
V20 x 25
V20 x 32
V20 x 38
V20 x 44
V20 x 51
V20 x 64
V20 x 76
V20 x 89
V20 x 102
V20 x 115
V20 x 127
V20 x 152
V25 x 25
V25 x 32
V25 x 38
V25 x 51
V25 x 64
V25 x 76
V25 x 89
V25 x 102
V25 x 115
V25 x 127
V25 x 152
V25 x 203
V32 x 38
V32 x 76
V32 x 102
V32 x 115
V32 x 127
V32 x 152
V32 x 178
V32 x 203
V40 x 64
V40 x 76
V40 x 102
V50 x 64
V50 x 76
V50 x 102
V50 x 115
Strana
Průměr
DH
Dd
10
4.5
10
4.5
10
4.5
10
4.5
10
4.5
10
4.5
10
4.5
10
4.5
13
7.0
13
7.0
13
7.0
13
7.0
13
7.0
13
7.0
13
7.0
13
7.0
16
8.0
16
8.0
16
8.0
16
8.0
16
8.0
16
8.0
16
8.0
16
8.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
26
12.5
26
12.5
26
12.5
26
12.5
26
12.5
26
12.5
26
12.5
26
12.5
26
12.5
26
12.5
26
12.5
26
12.5
32
16.0
32
16.0
32
16.0
32
16.0
32
16.0
32
16.0
32
16.0
32
16.0
40
20.0
40
20.0
40
20.0
50
25.0
50
25.0
50
25.0
50
25.0
316
D0
(mm)
25
32
38
44
51
64
76
305
25
32
38
44
51
64
76
305
25
32
38
44
51
64
76
102
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
152
25
32
38
51
64
76
89
102
115
127
152
203
38
76
102
115
127
152
178
203
64
76
102
64
76
102
115
Zatížení
(N/mm) Hmotnost
10
4g
8.5
6g
6.8
7g
6.0
7g
5.0
8g
4.3
10g
3.2
11g
1.1
45g
17.9
6g
16.4
7g
13.6
9g
12.1
11g
11.4
12g
9.3
14g
7.1
16g
1.4
63g
23.4
9g
22.9
11g
19.3
13g
17.1
17g
15.7
18g
10.7
22g
10.0
26g
7.8
35g
55.8
15g
45.0
20g
33.30
22g
30.0
28g
24.5
31g
20.0
40g
16.0
47g
14.0
54g
12.0 110g
10.9 123g
9.5 135g
7.5
90g
100.0
27g
80.3
35g
62.0
44g
44.0
57g
35.2
71g
28.0
87g
29.0
96g
21.1 110g
18.7 125g
16.7 135g
14.0 165g
10.4 215g
94.0
60g
44.0 132g
32.0 173g
29.0 190g
25.0 215g
21.5 262g
18.2 300g
1.40 350g
73.0 165g
63.0 188g
43.0 247g
156.0 305g
125.0 450g
94.0 470g
81.0 590g
Obj. kód
IND-460
-8000A
-8001B
-8002C
-8003D
-8004E
-8005F
-8006G
-8007H
-8108J
-8109K
-8110L
-8111M
-8112N
-8113P
-8114Q
-8115R
-8216S
-8217T
-8218V
-8219W
-8220X
-8221Y
-8222Z
-8224B
-8326D
-8327E
-8328F
-8329G
-8330H
-8331J
-8332K
-8333L
-8334M
-8335N
-8336P
-8338R
-8440T
-8441V
-8442W
-8444Y
-8445Z
-8446A
-8447B
-8448C
-8449D
-8450E
-8452G
-8454J
-8557M
-8561R
-8563T
-8564V
-8565W
-8567Y
-8568Z
-8569K
-8673E
-8674F
-8676H
-8785S
-8786T
-8788W
-8789X
Cena
Kè/ks
44
44
44
58
63
70
82
335
48
52
60
64
68
68
74
271
56
61
66
82
86
100
115
127
66
68
75
82
86
100
102
112
134
147
152
182
64
79
84
101
106
119
141
154
173
188
228
289
115
179
225
254
266
301
370
422
220
245
319
355
448
538
634
Označení
Výrobku
B10 x 25
B10 x 32
B10 x 44
B10 x 51
B10 x 64
B10 x 76
B10 x 305
B13 x 25
B13 x 32
B13 x 38
B13 x 44
B13 x 51
B13 x 64
B13 x 76
B13 x 305
B16 x 25
B16 x 32
B16 x 38
B16 x 44
B16 x 51
B16 x 64
B16 x 76
B16 x 102
B20 x 25
B20 x 32
B20 x 38
B20 x 44
B20 x 51
B20 x 64
B20 x 76
B20 x 89
B20 x 102
B20 x 127
B20x152
B25 x 25
B25 x 32
B25 x 38
B25 x 44
B25 x 51
B25 x 64
B25 x 76
B25 x 89
B25 x 102
B25 x 152
B32 x 38
B32 x 44
B32 x 51
B32 x 64
B32 x 76
B32 x 102
B32 x 115
B32 x 127
B32 x 152
B32 x 178
B40 x 51
B40 x 64
B40 x 89
B40 x 102
B50 x 64
B50 x 76
Průměr
DH
Dd
10
4.5
10
4.5
10
4.5
10
4.5
10
4.5
10
4.5
10
4.5
13
7.0
13
7.0
13
7.0
13
7.0
13
7.0
13
7.0
13
7.0
13
7.0
16
8.0
16
8.0
16
8.0
16
8.0
16
8.0
16
8.0
16
8.0
16
8.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
20
10.0
26
12.5
26
12.5
26
12.5
26
12.5
26
12.5
26
12.5
26
12.5
26
12.5
26
12.5
26
12.5
32
16.0
32
16.0
32
16.0
32
16.0
32
16.0
32
16.0
32
16.0
32
16.0
32
16.0
32
16.0
40
20.0
40
20.0
40
20.0
40
20.0
51
25.0
51
25.0
D0
(mm)
25
32
44
51
64
76
305
25
32
38
44
51
64
76
305
25
32
38
44
51
64
76
102
25
32
38
44
51
64
76
89
102
127
152
25
32
38
44
51
64
76
89
102
152
38
44
51
64
76
102
115
127
152
178
51
64
89
102
65
76
Zatížení
(N/mm) Hmotnost
16.0
3g
13.0
4g
10.3
5g
8.9
7g
7.5
9g
5.3
11g
1.6
45g
30.0
6g
24.8
8g
21.4
10g
18.5
12g
15.5
13g
12.1
15g
10.2
17g
2.1
73g
49.4
12g
37.1
14g
33.9
15g
30.0
19g
26.4
21g
20.5
27g
17.8
33g
13.5
43g
98.0
19g
72.6
23g
56.0
26g
47.5
32g
41.7
35g
32.3
46g
25.1
55g
22.0
61g
19.8
68g
16.6
85g
1.30 103g
147.0
33g
118.0
42g
93.0
48g
80.8
56g
68.6
65g
53.0
90g
43.2
96g
38.2 118g
33.0 131g
20.8 190g
185.0
80g
158.0
90g
134.0 100g
99.0 130g
80.5 152g
58.8 203g
51.5 223g
44.8 252g
37.8 292g
32.5 320g
181.6 157g
140.0 194g
90.7 265g
81.0 300g
209.0 340g
168.0 395g
Obj. kód
IND-460
-6000A
-6001B
-6003D
-6004E
-6005F
-6006G
-6007H
-6108J
-6109K
-6110L
-6111M
-6112N
-6113P
-6114Q
-6115R
-6216S
-6217T
-6218V
-6219W
-6220X
-6221Y
-6222Z
-6224B
-6326D
-6327E
-6328F
-6329G
-6330H
-6331J
-6332K
-6333L
-6334M
-6336P
-6338R
-6440T
-6441V
-6442W
-6443X
-6444Y
-6445Z
-6446A
-6447B
-6448C
-6452G
-6557M
-6558N
-6559P
-6560Q
-6561R
-6563T
-6564V
-6565W
-6567Y
-6568Z
-6672D
-6673E
-6675G
-6676H
-6785S
-6786T
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
40
44
58
63
75
84
282
50
55
63
67
69
73
84
295
55
63
66
74
83
92
96
108
64
68
74
78
82
90
98
126
132
155
183
79
87
96
105
108
115
122
153
172
227
129
147
154
168
197
245
285
303
356
424
199
242
337
379
422
486
VINUTé PRUžINY
Vinuté
pružiny
SKUPINA
460
Tepelné zpracování povrchu spolu s použitím vysoce kvalitní oceli při výrobním procesu zajišťují pružinám dlouhou životnost bez vážnější ztráty
výkonu i při vysokém počtu stlačení bez přestávky. Každá řada pružin prochází přísnou testovací procedurou, aby bylo zaručeno, že při výrobě
bylo dosaženo požadované kvality. Kolem delších pružin by měla být vedena ochrana zabraňující nežádoucímu vychýlení.
Pružiny pro těžké zatížení
Barevné značení – červené
Pružiny pro extra těžké zatížení
Barevné značení – žluté
NOVIN
KA
NOVIN
DH
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
51
51
Rozměry (mm)
Dd
D0
4.5
25
4.5
32
4.5
38
4.5
51
4.5
64
7.0
25
7.0
38
7.0
44
7.0
51
7.0
64
7.0
76
8.0
25
8.0
32
8.0
38
8.0
44
8.0
51
8.0
64
8.0
76
10.0
25
10.0
32
10.0
38
10.0
44
10.0
51
10.0
64
10.0
76
10.0
89
10.0
127
12.5
32
12.5
38
12.5
44
12.5
51
12.5
64
12.5
76
12.5
89
12.5
102
12.5
115
12.5
127
12.5
152
12.5
178
16.0
38
16.0
44
16.0
51
16.0
64
16.0
76
16.0
89
16.0
102
16.0
152
16.0
178
20.0
51
20.0
64
20.0
76
20.0
89
20.0
102
20.0
127
20.0
152
25.0
64
25.0
76
Tuhost
(N/mm)
22.10
17.50
17.10
12.80
10.7
42.1
29.3
24.6
19.6
15.0
13.2
75.7
52.8
48.5
42.8
37.1
30.3
25.7
216.0
168.0
129.0
112.0
94.0
72.1
59.7
50.5
34.1
297.0
219.0
187.0
156.0
123.0
99.0
84.0
73.0
65.0
57.7
47.8
41.0
388.0
324.0
272.0
212.0
172.0
141.0
122.0
78.0
67.2
350.0
269.0
219.0
190.0
163.0
128.0
105.0
413.0
339.0
Obj. kód
Hmotnost IND-460
4g
-1000A
5g
-1001B
6g
-1002C
8g
-1004E
11g
-1005F
12g
-1108J
13g
-1110L
15g
-1111M
17g
-1112N
21g
-1113P
24g
-1114Q
12g
-1216S
14g
-1217T
17g
-1218V
20g
-1219W
23g
-1220X
27g
-1221Y
34g
-1222Z
20g
-1326D
28g
-1327E
32g
-1328F
38g
-1329G
44g
-1330H
54g
-1331J
63g
-1332K
75g
-1333L
107g
-1336P
48g
-1441V
56g
-1442W
57g
-1443X
63g
-1444Y
85g
-1445Z
110g
-1446A
139g
-1447B
144g
-1448C
168g
-1449D
182g
-1450E
222g
-1452G
256g
-1453H
93g
-1557M
105g
-1558N
117g
-1559P
148g
-1560Q
178g
-1561R
204g
-1562S
230g
-1563T
380g
-1567Y
410g
-1568Z
181g
-1672D
220g
-1673E
261g
-1674F
315g
-1675G
341g
-1676H
420g
-1678K
500g
-1680M
416g
-1785S
438g
-1786T
Cena
Kè/ks
49
52
54
63
68
56
63
68
74
83
95
63
69
74
85
87
92
103
75
77
84
93
97
110
125
145
184
106
116
120
123
134
147
175
194
210
256
286
341
163
171
178
202
222
246
279
401
495
240
283
337
385
431
501
604
480
532
Označení
Výrobku
G10 x 25
G10 x 32
G10 x 38
G10 x 44
G10 x 51
G13 x 25
G13 x 32
G13 x 38
G13 x 44
G13 x 51
G13 x 64
G16 x 32
G16 x 38
G16 x 44
G16 x 51
G16 x 64
G16 x 76
G20 x 25
G20 x 32
G20 x 38
G20 x 44
G20 x 51
G20 x 64
G20 x 89
G20 x 102
G25 x 32
G25 x 38
G25 x 44
G25 x 51
G25 x 64
G25 x 76
G25 x 89
G25 x 102
G25 x 115
G25 x 127
G32 x 38
G32 x 44
G32 x 51
G32 x 64
G32 x 76
G32 x 89
G32 x 102
G32 x 140
G32 x 152
G40 x 51
G40 x 64
G40 x 76
G40 x 89
G50 x 64
G50 x 89
DH
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
50
51
Rozměry (mm)
Dd
D0
4.5
25
4.5
32
4.5
38
4.5
44
4.5
51
7.0
25
7.0
32
7.0
38
7.0
44
7.0
51
7.0
64
8.0
32
8.0
38
8.0
44
8.0
51
8.0
64
8.0
76
10.0
25
10.0
32
10.0
38
10.0
44
10.0
51
10.0
64
10.0
89
10.0
102
12.5
32
12.5
38
12.5
44
12.5
51
12.5
64
12.5
76
12.5
89
12.5
102
12.5
115
12.5
127
16.0
38
16.0
44
16.0
51
16.0
64
16.0
76
16.0
89
16.0
102
16.0
140
16.0
152
20.0
51
20.0
64
20.0
76
20.0
89
25.0
64
25.0
89
Tuhost
(N/mm)
36.8
27.9
23.7
19.2
16.5
58.5
43.9
3.70
30.3
26.2
21.2
89.0
72.1
60.9
52.3
41.2
34.1
293.0
224.0
177.0
149.0
128.0
99.0
69.5
60.6
374.4
346.0
244.0
207.5
161.0
130.8
110.5
96.3
85.7
76.3
528.2
424.4
353.0
269.2
218.5
180.3
155.0
112.3
102.0
628.0
487.0
379.0
321.0
709.0
475.0
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Obj. kód
Hmotnost IND-460
5g -3000A
7g -3001B
8g -3002C
9g -3003D
10g -3004E
9g -3108J
11g -3109K
13g -3110L
15g -3111M
80g -3112N
22g -3113P
17g -3217T
22g -3218V
25g -3219W
29g -3220X
36g -3221Y
42g -3222Z
23g -3326D
28g -3327E
33g -3328F
39g -3329G
45g -3330H
56g -3331J
73g -3333L
86g -3334M
48g -3441V
60g -3442W
70g -3443X
80g -3444Y
99g -3445Z
114g -3446A
134g -3447B
151g -3448C
174g -3449D
190g -3450E
98g -3557M
115g -3558N
131g -3559P
163g -3560Q
200g -3561R
226g -3562S
252g -3563T
350g -3566X
380g -3567Y
190g -3672D
238g -3673E
275g -3674F
330g -3675G
410g -3785S
593g -3787V
Strana
Cena
Kè/ks
50
55
63
68
73
63
68
72
74
81
88
77
81
87
94
100
105
85
95
103
105
111
127
157
178
124
148
153
166
173
188
214
225
261
283
188
200
210
219
257
295
319
425
479
285
334
384
439
553
662
317
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Označení
Výrobku
R10 x 25
R10 x 32
R10 x 38
R10 x 51
R10 x 64
R13 x 25
R13 x 38
R13 x 44
R13 x 51
R13 x 64
R13 x 76
R16 x 25
R16 x 32
R16 x 38
R16 x 44
R16 x 51
R16 x 64
R16 x 76
R20 x 25
R20 x 32
R20 x 38
R20 x 44
R20 x 51
R20 x 64
R20 x 76
R20 x 89
R20 x 127
R25 x 32
R25 x 38
R25 x 44
R25 x 51
R25 x 64
R25 x 76
R25 x 89
R25 x 102
R25 x 115
R25 x 127
R25 x 152
R25 x 178
R32 x 38
R32 x 44
R32 x 51
R32 x 64
R32 x 76
R32 x 89
R32 x 102
R32 x 152
R32 x 178
R40 x 51
R40 x 64
R40 x 76
R40 x 89
R40 x 102
R40 x 127
R40 x 152
R50 x 64
R50 x 76
KA
skupiny
475/482
sklÍèiDlA/VlOŽky REDukènÍ mORsE A klÍny VyRÁŽEcÍ
Upínací hlava
Samostředicí čelisti pro soustruhy
Sada 3 kusy (série 3200)
soustruhu
Tvrzené čelisti
Upínací hlavy soustruhu jsou vyrobeny dle osvědčené
konstrukce pro univerzální použití. Svitky jsou kované a
kalené. Všechny modely mají maznice pro snadné
mazání. Dodáváme dvě sady čelistí.
3-čelisťová litinová sklíčidla DIN 6350 (tvar A)
Tříčelisťové sklíčidlo s adaptérem.
Type 3204
Zadní montáž.
Type 3274
Přední montáž.
Type 3275
Přední montáž,
reverzní čelisti.
Typ 3275
Typ 3204
Obj. kód IND-475
Velikost Průchozí
sklíčidla díra
DÍlEnské VyBAVEnÍ
80
85
100
125
160
200
250
315
Typ 3204
Typ 3274
zadní montáž
přední montáž
-1010K
-1030K
-1040K
-1060K
-1070K
-1080K
-1090K
-1220K
-1240K
-1260K
-1270K
-1280K
-1290K
16
18
20
32
42
55
76
103
Velikost Hmotnost Objednací kód
sklíčidla (mm) 1 Ks
IND-490
125
561g
-1030K
160
1166g
-1050K
200
1627g
-1060K
250
2604g
-1070K
Cena
Kè/ks
6249
7947
7458
9204
9757
10990
15762
27330
Typ 3275
přední montáž
-1460K
-1470K
-
Cena
Kè/ks
14230
16450
Vložky
redukèní Morse
Cena
Kè/bal.
4125
4589
3689
4648
Kličky k
soustružnickým
sklíčidlům
Standardně dodáváno se soustružnickými
sklíčidly Indexa vyrobenými z vysoce kvalitní
oceli. Broušené tělo, posuvná T-rukojeť a pružina
zajišťující zpětný chod od čtyřharnu. Vhodné pro
použití s všemi soustružnickými sklíčidly
vyžadující regulaci kličkou se čtyřhranem.
Čtyřhran (AF)
Rozměr (mm)
11
14
Pro
sklíčidla
160/200
250/315
Hmotnost
1ks
347g
756g
NOVIN
KA
Cena
Kè/ks
776
950
Objednací kód
IND-490
-5930K
-5950K
Redukce vrtaèkové
Jedná se o tradièní upínací pøípravky vysoké kvality. Jsou vyrobeny z
kvalitní oceli a jsou po celé délce povrchovì zakaleny.
ISO 238 BS 1660 : 2.
I3
Vnější Morse
kužel
I4
Vnitřní
Morse
kužel
I2
b2
d
b
d1
I
MK
l
d
b
I2
d1
I3
I4
b2
Vnitřní Vnější
1
2
92.00 17.780 6.350 11.112 12.065 52.388 19.050 5.410
1
3
99.00 23.825 7.938 14.288 12.065 52.388 19.050 5.410
2
3 112.00 23.825 7.938 14.288 17.780 63.500 22.225 6.604
1
4 124.00 31.267 11.906 15.875 12.065 52.388 19.050 5.410
2
4 124.00 31.267 11.906 15.875 17.780 63.500 22.225 6.604
3
4 140.00 31.267 11.906 15.875 23.825 77.788 30.162 8.179
1
5 156.00 44.399 15.875 19.050 12.065 52.388 19.050 5.410
2
5 156.00 44.399 15.875 19.050 17.780 63.500 22.225 6.604
3
5 156.00 44.399 15.875 19.050 23.825 77.788 30.162 8.179
4
5 171.00 44.399 15.875 19.050 31.267 98.425 31.750 12.141
1
6 218.00 63.348 19.050 28.575 12.065 52.388 19.050 5.410
2
6 218.00 63.348 19.050 28.575 17.780 63.500 22.225 6.604
3
6 218.00 63.348 19.050 28.575 23.825 77.788 30.162 8.179
4
6 218.00 63.348 19.050 28.575 31.267 98.425 31.750 12.141
5
6 218.00 63.348 19.050 28.575 44.399 125.412 38.100 16.129
Sada redukèních vložek a vyrážecích klínù
Obsah: Tøi redukèní vložky s kuželem Morse (MT) 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4.
kalené a broušené uvnitø i vnì. Dva vyrážecí klíny k uvolnìní
MT 1 - 2 a 3 - 4.
5
Strana
318
Délka
(mm)
95
97
120
152
110
123
155
140
155
170
215
225
Hmotnost
1 ks
110g
220g
560g
1500g
200g
490g
1500g
430g
1200g
1100g
3600g
2800g
Objednací kód
Cena
Kè/ks
115
147
260
289
150
260
352
165
352
413
758
703
Hmotnost
1 ks
275g
290g
300g
390g
710g
620g
750g
1400g
1500g
3000g
2500g
Objednací kód
Cena
Kè/ks
269
260
277
330
401
448
413
625
625
1350
1389
KEN-482
-2120K
-2130K
-2140K
-2150K
-2230K
-2240K
-2250K
-2340K
-2350K
-2450K
-2460K
-2560K
Redukce prodlužovací
Kužel
vnitøní x vnìjší
1 x 1 MT
1 x 2 MT
2 x 1 MT
2 x 2 MT
2 x 3 MT
3 x 2 MT
3 x 3 MT
3 x 4 MT
4 x 3 MT
4 x 5 MT
5 x 4 MT
Délka
(mm)
145
160
175
175
194
194
230
255
255
300
300
KEN-482
-4110K
-4120K
-4210K
-4220K
-4230K
-4320K
-4330K
-4340K
-4430K
-4450K
-4540K
Klíny vyrážecí
K uvolnìní kužele Morse bez poškození stroje a nástrojù
kusů
Poèet
kusù
5
Kužel
vnitøní x vnìjší
1 x 2 MT
1 x 3 MT
1 x 4 MT
1 x 5 MT
2 x 3 MT
2 x 4 MT
2 x 5 MT
3 x 4 MT
3 x 5 MT
4 x 5 MT
4 x 6 MT
5 x 6 MT
Hmotnost
sady
995g
Objednací kód
KEN-482
-9900K
Cena
Kè/bal.
543
K uvolnìní
kužele Morse
0
1&2
3
4
5&6
Hmotnost
1 ks
40g
80g
220g
380g
760g
Objednací kód
KEN-482
-9500K
-9520K
-9530K
-9540K
-9560K
Cena
Kè/ks
38
62
80
95
180
VÝROBky JsOu k DODÁnÍ pOuZE u nAŠEHO DisTRiBuTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
HROTY STØEDICÍ/OTOÈNé
Sady univerzálních otoèných hrotù
Hroty
otoèné
Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, zakaleny a temperovány,
následnì pøesnì zvenèí broušeny. Standardnì jsou dodávány s
pøesnými ložisky a 60° špièkou.
Max. házivost:
Kužel No. 1 - 4: 0.005mm.
Kužel No. 5 - 6: 0.010mm.
Vyrobeny podle DIN 228.
488
Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, pøesnì zabroušeny uvnitø i vnì. Jejich ložiska mají mazací náplò z výroby. Víceúèelový otoèný hrot s výmìnnými špièkami
umožòuje širokou øadu rùzných použití. Jsou vhodné pro
náøaïovnu nebo výrobu malých soustružených komponentů. Hroty
jsou k tìlesu pøipevnìny pomocí kužele a k jejich vyjmutí se používá
dodávaný vyrážecí klín. Všechny vzájemnì lícující plochy jsou pøesnì
broušeny. Sada je dodávána v lakovaném døevìném boxu.
Maximální házivost: 0.005 mm. Vyrobeny podle DIN 228.
Kužel
Morse
No. 2
No. 3
Kužel Max Radiální zatížení/otáèky Axiální zatížení/otáèky Hmot.Obj. kód
Morse otáèky @100 @max @100 @3000 1 ks KEN-488
(kgf) (kgf) (kgf) (kgf)
No.1 7000
80
32 250 50 0.37kg -1010K
No.2 7000 200
55 275 60 0.43kg -1020K
No.3 6000 300
70 400 70 0.67kg -1030K
No.4 5000 600
75 500 125 1.23kg -1040K
No.5 4000 800 280 570 230 3.00kg -1050K
SKUPINA
Axiální zatížení
pří 100 o/m
200Kgf
400Kgf
Radiální zatížení
pří 100 o/m
100Kgf
200Kgf
Max.
o/m
4000
3000
Max.
házivost
0.005mm
0.005mm
Cena
Kè/ks
1858
2010
2258
3158
4895
Hroty otoèné Heavy Duty
Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, tepelnì zpracovány
a pøesnì broušeny. Mají pøesná kuželová valivá ložiska a axiální
ložiska, která snášejí radiální a axiální zatížení. K dosažení absolutní
soutøednosti je jejich 60° špièka po montáži znovu zabroušena.
Tyto hroty jsou urèeny pro aplikace vyznaèující se velkým zatížením a
velkými výrobními sériemi, kde hlavním kritériem je životnost.
Délka
(mm)
124
152
Prùmìr Hmotnost
(mm)
1 ks
33
0.85kg
42
1.10kg
Obj. kód
KEN-488
-1320K
-1330K
Cena
Kè/ks
4980
5440
Nástavce vymìnitelné
Tato kompletní øada vymìnitelných nástavcù pøedstavuje doplnìk
k sadì otoèných nástavcù.
15mm
17mm
6mm
30mm
Špička 60°: 1 ks
14mm
Kužel Max Radiální zatížení/otáèky Axiální zatížení/otáèky Hmot.Obj. kód
Morse otáèky @100 @max @100 @3000 1 ks KEN-488
(kgf) (kgf) (kgf) (kgf)
No.2 5500 260
82 580 190 0.59kg -2020K
No.3 4000 480 180 810 270 1.35kg -2030K
No.4 3000 800 270 1300 400 2.69kg -2040K
No.5 2500 1050 500 1600 490 5.64kg -2050K
Cena
Kè/ks
Kužel: 1 ks
10mm 11mm
2640
3125
4350
6125
Hroty støedicí z rychloøezné oceli
7.5mm
Špička 60°: 1 ks
16.5mm
5.5mm
10mm
Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nástrojové oceli, zakaleny
a broušeny. Standardnì vybaveny 60° hrotem a rovinnou ploškou pro
nasazení klíèe. Vyrobeny podle DIN 806.
Vnitřní 60°: 1 ks
Špička 60°: 1 ks
10.5mm
12.7mm
Průbojník
Špička 60°: 2 ks
Kužel
Morse
No.1
No.2
No.3
No.4
Prùmìr
(mm)
12.20
18
24.10
31.60
Pøíèné Délka
plošky (mm)
10
78
13
90
19
138
24
138
Hmot.
1 ks
60g
200g
300g
450g
Obj. kód
KEN-487
-1010K
-1020K
-1030K
-1040K
Cena
Kè/ks
154
163
205
299
Popis
60° Špička
60° Špička
60° Špička
60° Špička
x
x
x
x
6mm prům.
7.5mm prům.
10mm prům.
12.7mm prům.
Hmotnost
1 ks
20g
20g
25g
20g
Obj. kód
KEN-489
-1020K
-1030K
-1040K
-1050K
Cena
Kè/ks
258
258
260
260
Hroty
otoèné
Jsou vyrobeny z vysoce
legované oceli, zakaleny
a temperovány, následnì
pøesnì zvenèí broušeny.
Jsou standardnì dodávány s
pøesnými ložisky a špièkou
60°.
Kužel Max Radiální zatížení/otáèky Axiální zatížení/otáèky
Morse otáèky @100 @max @100 @3000
(kgf) (kgf) (kgf) (kgf)
No.2 7000 200
50 250 50
No.3 6000 300
80 380 90
No.4 5000 800 220 900 270
Max. házivost: 0.005mm.
Vyrobeny podle DIN 228.
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Hmot.
1 ks
ATL-488
Obj. kód
Cena
Kè/ks
0.50kg
0.80kg
2.30kg
-1020K
-1030K
-1040K
1430
1685
1892
Strana
319
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Maximální házivost: 0.005mm.
Vyrobeny podle DIN 228.
Kužel
Morse
No.2
No.3
SKUPINA
490
ÈElISTI PRO SKlÍÈIDlA
Èelisti
blokové
Èelisti blokové
Pro metrická sklíèidla Pratt Burnard
(Standard Accuracy a Super Precision).
Pro sklíèidla Pratt Burnard
Pro sklíèidla Standard, Super Precision,
Griptru, All Steel (typ 78), Burnard,
Pratt Old Type a Hardinge/Pratt.
Typ sklíèidla
Standard, Griptru, Super Precision
All Steel (Typ 78)
Burnard
Pratt Old Type
Hardinge/Pratt Type
Sada 3 èelistí
Kód èelisti (podle prùmìru)
B, C, E, G, J, M, P, Q, R
L, O
I, K, N
H
F
Sada 3 èelistí
Na vyžádání dodáváme
sady s 4 a 6 èelistmi.
Kód
Rozmìry (mm)
èelisti Prùmìr sklíèidla
C
EK16
160mm
18
EK20
200mm
22
EK25
250mm
25
EK32
315mm
32
Objednací kód
D
7
8
8
12
J KEN-490
6
-6030K
8
-6040K
8
-6050K
10
-6060K
D
6
6
8
8
10
12
12
J KEN-490
4
-6180K
6
-6200K
7
-6220K
8
-6230K
8
-6240K
9
-6250K
10
-6260K
Cena
Kè/bal.
1790
1988
2600
3128
Èelisti blokové
Pro sklíèidla Toolmex/
Bison.
Sada 3 èelistí
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Na vyžádání dodáváme sady s 4 a 6 èelistmi.
Kód
Rozmìry (mm)
èelisti Prùmìr sklíèidla
C
D
J
EJC
100mm
14.10 4.85 5.08
EJE
125mm
15.75 8.03 6.35
EJF
125mm
14.10 4.85 6.35
EJG
160mm
18.79 8.03 6.35
EJJ
200mm
20.62 9.53 8.46
EJL
230mm
25.40 9.52 8.46
EJM
250mm
25.40 11.10 8.46
EJP
315mm
28.19 12.88 8.46
Èelisti
nástavbové mìkké
Objednací kód
KEN-490
-1030K
-1050K
-1060K
-1070K
-1100K
-1120K
-1130K
-1160K
Zářezy
Cena
Kè/bal.
1550
1693
1890
1960
2100
3802
2980
3674
Kód
Rozmìry (mm)
èelisti Prùmìr sklíèidla
C
EN08
080mm
11
EN10
100mm
15
EN13
125mm
20
EN16
160mm
20
EN20
200mm
25
EN25
250mm
28
EN32
315mm
32
Objednací kód
Cena
Kè/bal.
1105
1329
1630
1863
2130
2780
3827
Velikost šroubu
Pro metrická mìkká sklíèidla
(Kitagawa/Howa/Matsumoto/
Pratt Burnard/SMW/Autoblok etc.)
Sada 3 èelistí
Kód
Prùmìr
èelisti
sklíèidla
BO06
165mm
DJ06
165mm
PT06
165mm
BO08
210mm
DJ08
210mm
PT08
210mm
BO10
254mm
DJ10
254mm
DK10
254mm
PT10
254mm
DK11
254mm
BO12
315mm
DJ12
315mm
BR13
315mm
DJ13
315mm
BO15
380mm
DJ15
380mm
BO18 454/530/610mm
A
72
72
82
95
95
102
110
110
90
125
110
130
130
130
130
165
165
180
Rozmìry (mm)
B
C
38
32
57
32
32
32
44
32
70
32
44
32
40
40
80
40
60
40
40
40
60
40
50
50
80
50
50
50
80
50
76
64
127
64
76
64
Èelisti pro imperiální
sklíèidla mìkké
D
12
12
12
14
14
14
16
16
16
16
16
18
18
21
21
22
22
25
Zářezy
Šroub
K/J
20/15/M10
20/15/M10
20/15/M10
25/25/M12
25/25/M12
25/20/M12
30/30/M12
30/30/M12
30/21/M12
30/30/M12
30/21/M12
30/40/M14
30/40/M14
30/40/M16
30/40/M16
43/37/M20
43/37/M20
60/40/M20
Ozubení
1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm
0.3mm
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Objednací kód
KEN-490
-5560K
-5860K
-2060K
-5580K
-5880K
-2080K
-5600K
-5900K
-5970K
-2100K
-5980K
-5620K
-5920K
-5700K
-5930K
-5650K
-5950K
-5660K
Cena
Kè/bal.
1070
1439
1443
1205
1983
1837
1439
2530
1738
1990
3219
1938
3590
1850
3629
4890
9900
4899
Velikost šroubu
Pro imperiální sklíèidla (Berg/Forkardt/
Rohm/Pratt Burnard/SMW/Autoblok atd.)
Sada 3 èelistí
Kód
Prùmìr
èelisti
sklíèidla
BN90
165/200mm
BN12
250/315mm
BN23 400/500/630mm
Strana
320
A
90
120
155
Rozmìry (mm)
B
C
60
40
80
50
89
64
D
17.0
21.0
25.5
Šroub
K/J
22/15/M12
28/20/M16
35/30/M20
Ozubení
1/16”
1/16”
3/32”
x 90
x 90
x 90
Objednací kód
KEN-490
-5090K
-5120K
-5230K
Cena
Kè/bal.
1549
2438
5790
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
OROVNÁVAèE BRUSNÝcH KOTOUèù
Orovnávaèe
brusných kotouèù koleèkové
SKUPINA
495
Vyznaèují se zlepšenou konstrukcí rychloupínacího orovnávacího koleèka, která zkracuje prostoje pøi výmìnì koleèek.
Ergonomicky øešená rukoje z litiny a povrchovì kalené a leštìné nože. Pro èištìní, ostøení a orovnávání brusných kotouèù.
Typ
č.0
č.1
č.2
Pro brusný
Hmotnost Objednací kód
kotouè o prùmìru
1 ks
KEN-495
do 510mm (20”)
0.85kg
-0100K
do 760mm (30”)
1.00kg
-0110K
nad 760mm (30”)
2.50kg
-0120K
Cena
Kè/ks
173
238
490
Sady náhradních koleèek
KEN-495
-1000K
-1010K
-1020K
Cena
Kè/bal.
92
118
229
Hmotnost Objednací kód
10 ks
KEN-495
Boèní objímka pro typ č. 0
79g
-2000K
Objímka koleèka pro typ č. 1
110g
-2010K
Objímka koleèka pro typ č. 2
234g
-2020K
Náhradní šroub pro typ č. 0
130g
-3000K
Náhradní šroub pro typ č. 1
310g
-3010K
Náhradní šroub pro typ č. 2
310g
-3020K
Boèní podložka pro typ č. 1
70g
-4010K
Boèní podložka pro typ č. 2
50g
-4020K
Cena
Kè/ks
180
265
298
160
175
265
218
265
Èíslo
Velikost
Pro brusný Hmotnost
výrobku diamantu/karáty
kotouè
1 ks
SP50
0.50
180mm (7”) 160g
SP75
0.75
255mm (10”) 160g
SP100
1
355mm (14”) 170g
SP150
1.50
460mm (18”) 170g
SP200
2
600mm (24”) 170g
Obj. kód
Cena
Kè/ks
269
329
458
802
1055
Objednací kód
Cena
Kè/ks
2876
2876
Popis
Náhradní kolečka pro typ 0
Náhradní kolečka pro typ 1
Náhradní kolečka pro typ 2
Hmotnost
10 ks
0.45kg
0.53kg
2.90kg
Objednací kód
Náhradní díly
Orovnávaèe brusných kotouèù diamantové
Nástroje s jedním hrotem
Pro všeobecné použití. Když se diamantový
hrot ‘otupí’, lze jej pøestavit a tak prodloužit
životnost nástroje (cenu za pøestavení diamantu
sdìlíme na vyžádání). Velikost držáku 12mm x 144mm.
KEN-496
-0050K
-0070K
-0100K
-0150K
-0200K
Nástroje s dlátem
Navrženo pro orovnávání stálých kotoučů.
Podobné nástrojům s jedním hrotem, ale
nástroje s dlátem jsou více robustní a
nevyžadují žádné ošetření.
Velikost držáku 3/8” x 3”.
NOVIN
Označení
Výrobku
D605
D405
KA
Uvedený
Úhel
Čelní
rádius
0.005”
0.005”
Hmotnost KEN-496
160g
-1000K
170g
-1100K
Orovnávaèe brusných
kotouèù diamantové
K pøebrušování a orovnávání brusných kotouèù. Orovnávání je proces,
pøi kterém se obvod brusného kotouèe upravuje tak, aby rotoval
soustøednì s jeho osou rotace. To umožní pøesný relativní pohyb mezi
brusným kotouèem a broušeným dílem. Pøi orovnávání jsou
odstranìny zbytky otupeného brusiva a cizí materiál, který se zanesl
do kotouèe. Orovnání obnovuje správnou funkci brusného kotouèe.
Tyto nástroje jsou používány pøedevším
k orovnávání plochých brusných kotouèù.
Pro støednì tìžké podmínky,
rozmìry držáku: Ø 12mm x délka 144mm.
Prùmìr kotouèe
Velikost
(mm)
v karátech
do 150
0.25
do 180
0.50
do 250
0.75
do 350
1
do 500
1.50
do 600
2
Sada 3 ks, karáty 0.5, 0.75 a
Hmotnost Obj. kód
1 ks SEN-496
149g
-0250K
150g
-0500K
150g
-0750K
151g
-1000K
149g
-1500K
150g
-2000K
1
-9100K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
273
273
335
418
798
1150
899
Strana
321
DÍlENSKé VYBAVENÍ
Popis
Download

pOřADAčE pLAStOvé StOLy prACOvnÍ HrAnOLy