AKČNÍ SOLÁRNÍ SET
S TEPELNÝM ČERPADLEM
MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÁ KOMBINACE
K TEPELNÉMU ČERPADLU
ZEMĚ/VODA
KOMPLETNÍ SOLÁRNÍ SET
107 000 KČ
ZDARMA
V HODNOTĚ
Solární set:
2 solární kolektory SOL 27 basic
o celkové ploše 4,8 m2
upevňovací sady na taškovou, šindelovou
nebo plochou střechu podle Vašeho výběru
regulátor
čerpadlová skupina s expanzní nádobou
speciální solární kapalina
solární kombinovaný zásobník
O dalších vyhlášených akcích se můžete
informovat na:
http://poptavka.stiebel-eltron.cz/
Výrobky jsou zaregistrovány na SFŽP
pro případné žádosti o státní dotaci.
5|2011
ZÁRUKA 7 LET
NA SOLÁRNÍ KOLEKTORY
STIEBEL ELTRON
20 LET
NA ČESKÉM TRHU
AŽ
70%
ÚSPORA NÁKLADŮ NA OHŘEV VODY
DÍKY VYSOKÉ ÚČINNOSTI SOLÁRNÍCH SETŮ
ZDARMA
Příklad sestavy pro taškovou střechu a tepelná čerpadla WPF:
kusů
228 927 2
230 170 1
230 175 2
229 322 1
231013
1
074 030
073 221
073 222
227 534
1
1
1
1
Kč
SOL 27 BASIC
31 220
solární kolektor s vysoce účinným
absorbérem o ploše 2,4 m2
SOL R2
rám pro montáž 2 kolektorů
BP
montážní sada pro upevnění rámu R2
nad šikmou taškovou střechu
KTH
jímka teplotního čidla montovaná
na kolektor
SOKI 7 plus
čerpadlová skupina obsahující:
- oběhové čerpadlo,
- pojistný ventil,
- teploměr,
- manometr,
- průtokoměr,
- regulátor solárního okruhu
- tepelnou izolaci
AG 18
expanzní nádoba 18 litrů
H-30/10 l
teplonosná kapalina – kanystr 10 l
H-30/20 l
teplonosná kapalina – kanystr 20 l
SBB 501 WP SOL kombinovaný zásobník teplé vody,
objem 500 l
Celková hodnota solárního setu dodávaného zdarma
Vaše náklady při využití akce:
Tepelné čerpadlo země - voda, typ
Topný výkon (B0/ W35) kW
Topný faktor (B0/ W35)
Vhodné pro dům o tepelné ztrátě do kW
Cena celé sestavy, tj.
- tepelné čerpadlo
- akumulační zásobník 100 nebo 200 l podle velikosti tepelného čerpadla
- propojovací a montážní sady
- čerpadlová skupina primárního okruhu s expanzní nádobou
- akumulační zásobník teplé vody kombinovaný
- solární SET
Ceníková cena sestavy
292 756
300 664
Z toho celková hodnota zařízení dodaného zdarma
Vaše konečná cena za technologii
107 125
185 631
107 125
193 539
WPF 5
5,92
4,46
8,3
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Uvedení do provozu zdarma při dodržení stanovených podmínek.
Ceny nezahrnují vrtné práce a montáž.
Plněny budou pouze potvrzené poptávky. Akce je časově a objemově limitována.
Instalace tepelného čerpadla smí být provedena pouze autorizovanou montážní firmou STIEBEL ELTRON.
Na plnění plynoucí z akce není právní nárok.
Záruka 5 let na tepelné čerpadlo a 7 let na solární kolektor.
Garantujeme Vám dodávku tohoto akčního SETu, pokud se zaregistrujte na:
http://poptavka.stiebel-eltron.cz/akce-WPF-sol-set-2011/
nebo písemně na níže uvedené adrese a v době platnosti akce.
Z registrace Vám neplyne žádný závazek, naopak Stiebel Eltron spol. s.r.o. Vám po registraci
garantuje dodávku Vaší sestavy za cenu v tomto prospektu.
Registrované sestavy z této akce musí být zakoupeny nejpozději do 15.12.2011
O dalších vyhlášených akcích se můžete informovat na http://poptavka.stiebel-eltron.cz/
STIEBEL ELTRON SPOL. S R. O.
K HÁJŮM 946 | 155 00 PRAHA 5 | ČESKÁ REPUBLIKA
TEL. +420 251 116 140 | TEL. +420 251 116 154 | FAX +420 235 512 122
[email protected] | WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
WWW.TEPELNA-CERPADLA.CZ
WPF 7
7,4
4,39
11,2
WPF 10
10,05
4,54
14,2
2 800
3 300
592
14 618
1 878
972
1 845
49 900
107 125
WPF 13
12,88
4,35
19,2
WPF 16
16,9
4,32
23,0
311 994
325 662
336 902
107 125
204 869
107 125
218 497
107 125
229 777
Download

AKČNÍ SOLÁRNÍ SET