PhDr. Tomáš Kůs (*1950)
1968 – středoškolská studia, humanitní gymnázium, maturita
1968-70 – studia ČJ, VV - PF Plzeň
1970-71 – kopáč, tunelář, vazač těžkých břemen faPS Praha n.p.
1971-76 – studia - FF UK Praha, diplomní práce z dějin
1976-77 – vojenská prezenční služba - pěchota, romská rota, svobodník
1976-83 – středoškolský profesor - stavební průmyslovka, gymnázium
1983-90 – krajský odborný metodik pro mateřský jazyk a estetickou
výchovu, Kraj. ped. ústav
1983-87 – studia DEUM, ESTET - FF UK Praha, rigorózní zkouška, doktorát
filosofie
1990-92 – ředitel odboru kultury Magistrátu města Plzně
od 1991 – prezident společnosti pro umění Europa Alma Mater v Plzni
od 1992 – ředitel reklamní agentury v Plzni
1992-99 – odborný asistent a externí lektor Západočeské univerzity
v Plzni (teorie umění, estetika)
1998-2002 – manager fy MR Real Trading , Plzeň
od 2002-2010 – AZD ČA, (ze záloh mne pro stáří vyhodili)
od 2004 – manager galerie U randů Plzeň/Kyšice
PROFIL
Nezávislý publicista a literát (eseje, fejetony, recenze, odborné studie a
beletrie).
Člen svazu výtvarných kritiků a teoretiků, aktivní záloha ČA.
Promotor mezinárodních kulturních akcí ( cca. 60 realizovaných
projektů za posledních 10 let samostatně i ve spolupráci s MK ČR a se
zahraničními subjekty - zejm. A, D, I, F).
Grafik – zejm. suchá jehla a mezzotinta + experimentální digitální
grafika
Sochař – zejm. svařovaná železná socha + skulptívní a asamblované
práce v různých materiálech
Malíř – zejm. neabstraktní symbolizující malba akrylem a temperou od
miniatur po střední formáty
Majakovského 10/Generála Píky 14
326 00/323 16 Plzeň
telefon: 723655327, 377521584
e mail: [email protected]
www.tom-kus-sculptures.cz
M E TA L G A L L E R Y
Š V E R M O VA 8 6 / 1 7 L I B E R E C 1 0
w w w . d r a g e r . c z
PhDr. Tomáš Kůs (*1950)
VÝSTAVY – Přes 60 autorských výstav v ČR, NL, B, F, D, A,
USA
STÁŽE – účast na přibližně padesáti mezinárodních
sympóziích a stipendiích
VEŘEJNÉ SOCHAŘSKÉ REALIZACE – ČR, D, A, USA
M E TA L G A L L E R Y
Š V E R M O VA 8 6 / 1 7 L I B E R E C 1 0
w w w . d r a g e r . c z
Download

PhDr. Tomáš Kůs (*1950)