PORTFOLIO
web: www.ivanasvatosova.wz.cz
e-mail:[email protected]
tel:774363840
Ing.arch. IVANA SVATOŠOVÁ
NÁVRH ŘADOVÝCH DOMŮ VE VILOVÉ ČTVRTI HANSPAULKA S
SIUTACE
PŮDORYS 1NP
PŮDORYS 2NP
PŮDORYS 3NP
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - RODINNÝ DŮM V CHOCNI
ŘEZ
PŮDORYS 2NP
PŮDORYS 1NP
S
SITUACE
URBANISTICKÝ ATELIÉR- NÁVRH MĚSTSKÉHO CENTRA NEBUŠIC S
ARCHIEKTONICKÝ VÝKRES
FUNKČN?VÝKRES
PŮVODNÍ STAV
NÁVRH
LEGENDA ŠIRŠÍ VZTAHY
:
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
TURISTICKÁ STEZKA
HLAVNÍ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
VODNÍ PLOCHA
ŘEŠENÉ OBJEKTY
NÁVES
OKOLNÍ ZÁSTAVBA
OSA NÁMĚST-PARK (SCHODY, KAŠNA. SOCHA)
TRAVNATÁ PLOCHA
VZROSTLÁ ZELEŇ
PĚŠÍ KOMUNIKACE
ČVUT/FSV/URA
ARCHITEKTONICKÝ VÝKRES M 1:500
IVANA SVATOŠOVÁ
A-5-4/2008-2009
NÁVRH POLYFUNKČNÍHO DOMŮ VE SLANÉM S
PŮDORYS 1 NP
34 000
36 000
PŮDORYS PP
PŮDORYS 2 NP
61 000
61 000
s
5m
s
10 m
5m
10 m
NÁVRH INTERIÉRU- PALÁC KŘIŽÍK S
SITUACE
PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT-TRANSFORMACE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU
NAHLEDOVKA
vedoucí projektu: Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
POHLED VÝCHODNÍ
HOTEL S KAVÁRNOU
ADMINISTRATIVNÍ KOMPLEX
BYTOVÝ KOMPLEX S OBCHODY
VÝŠKOVÝ OBYTNÝ DŮM
POHLED ZÁPADNÍ
VÝŠKOVÝ OBYTNÝ DŮM
HOTEL-VSTUP
OBYTNÝ BLOK
GALERIE
ADMINISTRATIVNÍ KOMPLEX
PRŮHLEDY KOMPLEXEM
PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT-TRANSFORMACE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU
vedoucí projektu: Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
DIPLOMNÍ PROJEKT-BYTOVÝ DŮM ZLÍCHOV
vedoucí projektu: Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
DIPLOMNÍ PROJEKT-BYTOVÝ DŮM ZLÍCHOV
vedoucí projektu: Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
Download

PORTFOLIO - Ivana Svatošová