FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS, MENDEL UNIVERSITY,
BRNO, CZECH REPUBLIC
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT
14th Annual International Conference
March 10–11, 2011
Conference Scientific Comitee
Prof. Jana Stávková
Prof. Pavel Tomšík
Ass. Prof. Danuše Nerudová
Dr. Peter Huber
Prof. Makram El-Shagi
Ass. Prof. Pavel Žufan
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT
14th Annual International Conference
Place:
Mendel University in Brno,
Faculty of Business and Economics,
Zemědělská 1, Block Q, Plenary Room Q01
Thursday, 10thMARCH 2011:
REGISTRATION OF PARTICIPANTS:
8.00 – 9.50 Foyer, Bulding Q, Ground floor
PLENARY SESSION
10.00 – 12.15, Room Q01, Bulding Q, Ground floor
•
Welcoming Remarks: Prof. Jana Stávková (Dean, Mendel University)
•
Professor Milan Sojka Award: Ass.Prof. Danuše Nerudová (Vice Dean, Mendel University)
•
Keynote Address:
Prof. Evžen Kočenda (Cerge-EI, Charles University, Prague, Czech Republic)
Dr. Peter Huber (WIFO – Austrian Institute of Economic Research, Vienna, Austria)
Prof. Makram El-Shagi (IWH – Halle Institute for Economic Research, Halle, Germany)
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT
14th Annual International Conference
LUNCH 12.30 – 13.30 University Canteen
CONFERENCE SESSIONS
13.30 – 15.00
•
COFFEE BREAK
15.00 – 15.30 Foyer, Bulding Q, Ground floor
CONFERENCE SESSIONS
15.30 – 17.00
•
ORGANISED DEPARTURE
to the Conference social reception in the Křtiny Castle (15 km from the University)
17.30
SOCIAL RECEPTION
including the guided tour in the St. Maria Cathedral in Křtiny 18.00 – 23.30 Křtiny Castle
•
ORGANISED DEPARTURE
from the reception to Brno (final destinations: main train station with the taxi point in BrnoCentre, Mendel University Campus)
- 22.00 first organised departure
- 23.30 second organised departure
Friday, 11th March, 2011:
Sessions
9.00 – 10.30 Coffee break 10.30 - 11.00 Foyer, Bulding Q, Ground floor
Sessions
11.00 - 12.30
Lunch
12.30 – 13.30 University Canteen
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT
14th Annual International Conference
Session: Economics I
Thursday, 10th (Q25) - Friday, 11th March (Department of Economics Meeting Room, 5.35)
Chair of the Session: Lubor Lacina
Language: English
Daniel Stavárek, Iveta Řepková
Estimation of the Competitive Conditions in the Czech Banking
Sector
Ladislava Grochová, Luděk Kouba
Political Instability and Economic Growth: An Empirical Evidence
from the Baltic States
Irena Szarowská
Changes in Taxation and Their Impact on Economic Growth in the
European Union
Martina Miskolczi, Jitka Langhamrová,
Jana Langhamrová
Analysis of Impact of Main Economic Indicators on Unemployment
in the Czech Republic
Jens Körner
Is debt restructuring Needed to Make the Stability and Growth Pact
(more) credible?
Lubor Lacina, Petr Toman
A Free-Floating Currency Regime During Economic Crisis: Advantage
or Disadvantage?
Alena Kocmanová, Mirko Dohnal
Integrated Evaluation of Sustainability and Competitiveness Using
Trend Models
Jitka Janová
The Dynamic Programming Approach to Long Term Production Planning in Agriculture
Martin Řezáč
Advanced Empirical Estimate of Information Value for Credit Scoring
Models
Milan Palát, Alois Kunc
Assessing the GDP structure in Global Comparison
Eva Abramuszkinová Pavlíková
International Migration and New Mobility Trends
Marcel Ševela
International Trade and Endogenous Growth: The Case of Czech
Economy
Tomáš Otáhal
Medieval Spontaneous Order, Associate Government, Predatory
Government and Corruption
David Hampel, Gabriela Růžičková,
Helena Pluháčková
The Hop and Beer Market and its Reaction to the Economic Changes
During Last 10 Years in the Czech Republic
Jana Oralová
The Financial Crisis in Ireland – The Common Currency as the Cause
of the Current Economic Problems
Jana Oralová
The Future of the EU in the International System – A Critical Disquisition
Romana Antošová
Utilization of Optimization Methods for Decision Support
Petr Rozmahel
Measuring the Business Cycles Similarity and Convergence Trends in
the Central and Eastern European Countries Towards the Eurozone
with Respect to Some Unclear Methodological Aspects
Martina Zámková
Fibonacci Numbers in Applications
Radka Procházková
Europe Country Image Study and Food Trends Analysis
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT
14th Annual International Conference
Session: Economics II,
Thursday, 10th (Q28) - Friday, 11th March (Department of Finance Meeting Room, 4.74)
Chair of the Session: Roman Ptáček
Language: Czech, English
Lenka Drgová, Kristína Šindlerová
Gravitačný model bilaterálneho obchodu krajín EÚ s produktmi
kategórie 04
Roman Ptáček
Fondy kvalifikovaných investorů v České republice
Luboš Střelec
Ověřování slabé formy efektivnosti na středoevropských akciových
trzích
Pavel Syrovátka
Odhad cenové flexibility regionálních trhů se zemědělskou komoditou: teoreticko-metodologický přístup
Jakub Šácha
Odhad rozdělení pravděpodobnosti s lineárními podmínkami
Petra Kamínková, Pavlína Pinková,
Sylvie Riederová
Methods of Financing and Appropriateness of their Use in Various
Stages of Business Life Cycle
Petr Zach, Josef Holoubek
Možnosti zmenšení symetrické matice vstupních dat pro okružní
problém pomocí Excelu
Václav Adamec
Popisné schopnosti nelineárního prahového autoregresního modelu
Pavla Hošková
Zahraniční obchod s okrasnými dřevinami
Pavlína Balcarová
Konkurenceschopnost zemí: Ano či Ne?
Petra Ondráčková
Vliv demografických změn na fiskální situaci České republiky
Jitka Dušková
Úvod do Teorie rozdělování v českém ekonomickém myšlení
Alena Melicharová
Optimalizace a postkeynesovská teorie firmy
Jitka Křenková
Fiskální politika z dlouhodobé a krátkodobé perspektivy
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT
14th Annual International Conference
Session: Finance and Accounting
Thursday, 10th (Q13) - Friday, 11th March (Department of Finance and Accounting Meeting Room, 3.76)
Chair of the Session: Danuše Nerudová
Language: English
Pankaj Gupta, Monica Singhania
Globalisation of Accounting Standards and Competitive Posture of
Indian Companies
Hana Bohušová
The Implementation of IFRS for SME in the EU
Anamaria Cercel, Ruxandra Raducanu
Some Economic Crime and its Punishment in Romanian Legislation
Rusu Diana, Roman Angela
Particularities Regarding the Access to Finance of SME Sector in
Some Countries in Central and Eastern Europe
František Bartes
The Comparison of Eastern War Philosophies and Western War
Philosophy Strategies in Competitive Struggle
Vladimír Shatrevich, Janis Zvanitajs
Innovation Problems in Production Branch in Latvia
Stephan Duttle
Influence of the Financial Crisis on the Market of Closed-End Funds
Marcela Papalová
The Innovation Influence of Cluster Cooperation between Universities and Companies
Jan Široký, Anna Kovářová
The Consequences of Changes in VAT Rates during the Economic
Crisis
Jan Vavřina
Financing of Innovative Processes of Small and Medium Enterprises
in the Czech Republic by Means of Risk Capital Funds with Public
Expenditures Involved.
Veronika Solilová, Veronika Sobotková
The Analysis of the Changes in Oecd Transfer Pricing Guidelines
Radim Gottwald
Dependence of Protected Funds Profitabilities on Selected Parametres
Sevastian Cercel
Considerations on the Moral Personality of the Trading Company in
Romanian Law
Daniela Dvořáková
Skilled and Controlled Immigration- A Solution To Keep Sustainable
Economic Growth In Europe?
Kamila Růžičková, Jana Kolmanová,
Michaela Loupová
Determinants of the Company Value
Jakub Tabas, Michaela Beranová,
Jozef Polák
Classifications of Innovations: Approaches and Consequences
Atiya ALJBIRI
The Effect of Foreign Bank Entry in Libya
Danuše Nerudová
Financial Sector Taxation: Financial Activities Tax or Financial
Transaction Tax?
Martin Janků
Liability of Statutory Organs in Limited Companies
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT
14th Annual International Conference
Session: Law and Accounting
Thursday, 10th (Q14) - Friday, 11th March (Department of Business Economics Meeting Room, 6.01)
Chair of the Session: Petr David
Language: Czech, English
Petr David
Stanovení dopadů změny sazby daně z přidané hodnoty v České
republice
Břetislav Andrlík
Specifika zdaňování majetku v Belgii
Michael Burian
Development of Corporal Tax
Zdeněk Sadovský
Role minimální mzdy
Jana Gláserová, Vlasta Kašparovská
Opravné položky k finančním pohledávkám bank v kontextu
současných změn na finančních trzích
Miloš Grásguber
Daňové aspekty provozování fotovoltaických elektráren
Dana Kubíčková
Oceňování v amortizované hodnotě a vykazování finančních nástrojů
Petra Mísařová
Aktuální situace ema v podnicích s validovaným emas
Milena Otavová
Vliv mezinárodního harmonizačního úsilí na účetnictví veřejného
sektoru v České republice
Patrik Svoboda
Názory českých sme na koncepty vykazování leasingu na straně
nájemce
Jana Vrtalová, Lucie Bartůňková
Článek 17 modelové smlouvy OECD
Blanka Baraková, Bohumila Salachová
Rovnost v zacházení se společníky obchodních společností
Jana Dundelová
Psychologické faktory a procesy ovlivňující ekologické chování
Andrea Hrdličková
Ochrana zaměstnance a flexibilita pracovní doby
Hana Kelblová
Marketing a agresivní obchodní praktiky
Jana Mervartová
Připravovaná novela zákoníku práce
Jana Mikušová
Kritérium selectivity v rámci posuzování veřejných podpor
Jarmila Pokorná
Funkce základního kapitálu
Blahoslav Rozbořil
Některé aspekty strategií firemní kultury
Martina Urbanová
Postmoderní doba a proměny sociální struktury
Eva Večerková
Ochranné známky a nekalá soutěž
Bohumil Vítek
Odpovědnost veřejné moci
Dana Zapletalová, Jiří Tuza
Společenské a právní hodnoty v podnikatelském prostředí
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT
14th Annual International Conference
Session: Management Marketing I
Thursday, 10th (Q23) - Friday, 11th March (Department of Marketing Meeting Room, 3.57)
Chair of the Session: Jana Turčínková
Language: English
Ivana Tichá, Alois Novák
Exploring Intellectual Capital Through Social Network Analysis: A
Conceptual Framework
Stefan Springwald, Richard Lackes,
Markus Siepermann
Risk Management Information Systems as Possibility to Meet with
the Global Risk Situation
Ladislav Rolínek, Jaroslav Vrchota
Building the Managerial Competencies in the Study Program Management and Business Economics
Avinash Mulky
Marketing to the Bottom of the Pyramid and Subsistence Markets-A
Research Agenda
Jitka Kalábová, Jana Turčínková
Preferences of Moravian Consumers when Buying Food
Andrea Jindrová, Ludmila Dömeová
Rural Tourism and its Contribution to the Countryside Development
Stepan Kala, Lucie Vokáčová,
Jan Huml
Gap Analysis of the Quality of Sales Service
Thomas Laufer
Soft Factors Have an Empirically Testifiable Effect on Rating Grade
in Corporate Rating and Can Be Employed in a Targeted Manner as
a Marketing Tool
Ieva Zemite, Valdis Janovs, Ineta Lūka
Quality Benchmarking Methodology: Case Study of Finance, Culture
and Tourism Industries in Latvia
Dagmar Lesáková
Developing Relationship with Customers
Michael Braitinger
Line Utilisation of Bottling Lines as a Sustainability Factor
Svitlana L. Blagodietielieva-Vovk
The Management Conception "An Enterprise as a Microcivilization"
Jan Huml, Lucie Vokáčová,
Štěpán Kala
Implementation of Diversification Strategy on Farms in the Czech
Republic
Andrea Sujová
Process Restructuralization and its Importance by Increasing a
Competitiveness of an Enterprise
Petra Koudelková
Comparative Study: Innovation and Further Recommendations to
Overcome the Financial Crisis"
Boris Rogge
Employee Issues in the Call Center
Marek Solčanský, Lucie Sychrová,
František Milichovský
Study of Measuring Marketing Effectiveness
Ľudmila Nagyová, Veronika
Gašparíková
Efficiency of Website Promotion in Agricultural Resort
Jitka Machalová
Modelling of Chosen Selectable Factors of the Develop of Tourism
with Geographic it and Fuzzy Sets Using
Jana Přikrylová
The Development of Income and Income Differentiation According to
the Methodics EU Silc
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT
14th Annual International Conference
Jana Stávková, Ladislav Stejskal,
Ľudmila Nagyová
Income Differentiation of Households in the CR
Marek Záboj
Model of the Co-Operative Trade Alliance for Independent Retail
Networks in the Czech Republic
Helena Chládková
The Business Environment in the Czech Republic
Sylvie Gurská
Strategy Proposal for the Wine-Growers Association of the Czech
Republic
Helena Šenkeříková, Jana Stehlíková,
Lucie Špačková
Exclude Characteristics of Branch with Products from Ecological
Agriculture
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT
14th Annual International Conference
Session: Management Marketing II
Thursday, 10th (Q22) - Friday, 11th March (Department of Management Meeting Room, 5.16)
Chair of the Session: Tomáš Kotrba
Language: Czech, English
Marta Regnerová, Marie Kunášková
Hospodářská krize, vnitřní obchod a chování spotřebitele
Marie Kunášková
Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Islandem a vliv ekonomické krize na jejich vývoj
Ivana Hudáková
Vízia a tvorba vízie vo vybranom odvetví
Katerina Ryglova
The Marketing Tools of Quality Management in Tourism Services
Zuzana Schwarzová, Šárka Stojarová
Loyalty on the Market of Agricultural Machinery
Jan Rydval, Andrea Hornická
Redukce framing efektu v rozhodovacích procesech
Denisa Talavašková
Vybrané typy analýz podniku vedoucí ke stanovení konkurenční
strategie firmy
Zdenka Volkánová
Jak se změnila role finančních ředitelů po krizi
Dagmar Kudová
Stakeholders neziskové organizace působící v odvětví sportu
Tomáš Kotrba
Komparace vybraných zdravotnických systémů
Jiří Duda
Employee Benefits or Wage Increase?
Andrea Živělová, Oldřich Tvrdoň,
Zdeňka Staňková
Methodology of Sales Success Evaluation of Bakery Producers in a
Micro-Region
Marta Pisarská
Míra vlivu zavedení eura na spotřebitelské ceny
Lenka Procházková, Aleš Peprný
Charakteristiky ovlivňující úspěšnost českých malých a středních
podniků na zahraničních trzích
Ladislav Stejskal, Jana Stávková
Spotřebitelské důchody v roce 2008
Martin Souček, Jana Turčínková
Lifetime Value in Business Process
Marta Pisarská, Jaromír Landa
Concept of processes managing potential students relationship of
the selected university
Emil Svoboda
Strategické rozhodování podnikového managementu se zaměřením
na krizový management
Helena Hejmalová, Radka Šperková
Assessment of Attractiveness of the Wine-Production Industry in the
Czech Republic
Tomáš Urbánek
Terroir Wine in Wine Marketing
Ida Vajčnerová
The Quality of a Tourism Destination as a Tool of Competitiveness
Klára Mrkosová, Ondřej Dufek,
Luděk Majer
Loyalty Programs as Part of Company Marketing Strategy
Aleš Peprný, Lea Kubíčková
Evaluating the Position of Czech Small and Medium-Sized Enterprises in Foreign Markets
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT
14th Annual International Conference
Session: Informatics
Thursday, 10th (Q16)
Chair of the Session: Ivana Rábová
Language: Czech, English
František Dařena
Decision Support for Customers in Electronic Environments
Jiří Fejfar, Jiří Šťastný
Time Series Clustering in Large Data Sets
Vladimír Konečný
Evolution of Insurance Company Service Quality Survey Using SelfLearning Neural Network
David Procházka, Tomáš Koubek,
Jaromír Landa
Augmented Reality Usage for Prototyping Speed Up
Michael Štencl, Ondřej Popelka,
Jiří Šťastný
Comparison of Time Series Forecasting with Artificial Neural Network and Statistical Approach
Pavel Turčínek, Arnošt Motyčka
Possibilities of Using ICT for Increase of Customer Feeling of Exceptionality
Pavel Turčínek, Jaromír Landa,
Tomáš Koubek
Architecture of Management Cockpit for Research Portal for
Decision-Making Support
Jana Weinlichová
Self-Organizing Map in Evaluation of Barriers in Ema Implementation
Jiří Hřebíček, Jana Soukopová,
Michael Štencl, Oldřich Trenz
Corporate Key Performance Indicators for Environmental Management and Reporting
Jan Kryštof, Radek Leifer, Jiří Brázdil,
Martin Cvingáf
Aplikace návrhových vzorů v prostředí MDA technologie
David Procházka, Radek Brian
Polovinčák
Tvorba mapových serverů pro podnikové účely na žádost
Ivana Rábová, Michal Hodinka
Podniková pravidla ve znalostním managementu a v informačních
systémech
Metodika dolování znalostí a pravidel v podniku
Petra Talandová, Jiří Rybička,
Jan Přichystal
Odvození anotací programů pro zpracování textů v systému pro
optimalizaci výběru softwaru
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT
14th Annual International Conference
Příjmení
Jméno
Kontakt
Abramuszkinova Pavlíková
Eva
[email protected]
Adamec
Václav
[email protected]
Aljbiri
Atiya
[email protected]
Andrlík
Břetislav
[email protected]
Angela
Roman
[email protected]
Antošová
Romana
[email protected]
Balcarová
Pavlína
[email protected]
Bartes
František
[email protected]
Bartůňková
Lucie
[email protected]
Basovníková
Marcela
[email protected]
Beranová
Michaela
[email protected]
Blagodietielieva-Vovk
Svitlana L.
[email protected]
Bohušová
Hana
[email protected]
Braitinger
Michael
[email protected]
Brázdil
Jiří
[email protected]
Burian
Michael
[email protected]
Cercel
Anamaria
[email protected]
Cercel
Sevastian
[email protected]
Cvingáf
Martin
martin.cvingá[email protected]
Dařena
František
frantisek.darena.mendelu.cz
David
Petr
[email protected]
Dohnal
Mirko
[email protected]
Dömeová
Ludmila
[email protected]
Drgová
Lenka
[email protected]
Duda
Jiří
[email protected]
Dufek
Ondřej
[email protected]
Dundelová
Jana
[email protected]
Dušková
Jitka
[email protected]
Duttle
Stephan
[email protected]
Dvorakova
Daniela
[email protected]
Fejfar
Jiří
[email protected]
Gašparíková
Veronika
[email protected]
Gláserová
Jana
[email protected]
Gottwald
Radim
[email protected]
Grásguber
Miloš
[email protected]
Grochová
Ladislava
[email protected]
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT
14th Annual International Conference
Gupta
Pankaj
[email protected]
Gurská
Sylvie
[email protected]
Hampel
David
[email protected]
Hejmalová
Helena
[email protected]
Hodinka
Michal
[email protected]
Holoubek
Josef
[email protected]
Hornická
Andrea
[email protected]
Hošková
Pavla
[email protected]
Hrdličková
Andrea
[email protected]
Hřebíček
Jiří
[email protected]
Hudáková
Ivana
[email protected]
Huml
Jan
[email protected]
Chládková
Helena
[email protected]
Janků
Martin
[email protected]
Janová
Jitka
[email protected]
Janovs
Valdis
[email protected]
Jindrová
Andrea
[email protected]
Kala
Stepan
[email protected]
Kalábová
Jitka
[email protected]
Kamínková
Petra
[email protected]
Kašparovská
Vlasta
[email protected]
Kelblová
Hana
[email protected]
Kocmanová
Alena
[email protected]
Kolmanová
Jana
[email protected]
Konečný
Vladimír
[email protected]
Körner
Jens
[email protected]
Kotrba
Tomáš
[email protected]
Kouba
Luděk
[email protected]
Koubek
Tomáš
[email protected]
Koudelková
Petra
[email protected]
Kovářová
Anna
[email protected]
Kryštof
Jan
[email protected]
Křenková
Jitka
[email protected]
Kubíčková
Dana
[email protected]
Kubíčková
Lea
[email protected]
Kudová
Dagmar
[email protected]
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT
14th Annual International Conference
Kunášková
Marie
[email protected]
Kunc
Alois
[email protected]
Lacina
Lubor
[email protected]
Lackes
Richard
[email protected]
Landa
Jaromír
[email protected]
Langhamrová
Jitka
[email protected]
Langhamrová
Jana
[email protected]
Laufer
Thomas
[email protected] / [email protected]
Lefebvre
Gilliane
[email protected]
Leifer
Radek
[email protected]
Lesáková
Dagmar
[email protected]
Loupová
Michaela
[email protected]
Lūka
Ineta
[email protected]
Lušňáková
Zuzana
zuzana. [email protected]
Machalová
Jitka
[email protected]
Majer
Luděk
[email protected]
Martinovičová
Dana
[email protected]
Melicharová
Alena
[email protected]
Mervartová
Jana
[email protected]
Mikušová
Jana
[email protected]
Milichovský
František
[email protected]
Mísařová
Petra
[email protected]
Miskolczi
Martina
[email protected]
Motyčka
Arnošt
[email protected]
Mrkosová
Klára
[email protected]
Mulky
Avinash
[email protected]
Nagyová
Ľudmila
[email protected]
Nerudová
Danuše
[email protected]
Novák
Alois
novak@mendelu.cz
Ondráčková
Petra
petra.ondrackova@mendelu.cz
Oralová
Jana
jana.oralova@mendelu.cz
Otáhal
Tomáš
tomas.otahal@mendelu.cz
Otavová
Milena
milena.otavova@mendelu.cz
Palát
Milan
milan.palat@mendelu.cz
Papalová
Marcela
marcela.papalova@vsb.cz
Peprný
Aleš
ales.peprny@mendelu.cz
Pinková
Pavlína
pavlina.pinkova@mendelu.cz
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT
14th Annual International Conference
Pisarská
Marta
marta.pisarska@mendelu.cz
Pluháčková
Helena
helena.pluhackova@mendelu.cz
Pokorná
Jarmila
pokorna@law.muni.cz
Polák
Jozef
jozef.polak@mendelu.cz
Polovinčák
Radek Brian
xpolovin@node.mendelu.cz
Popelka
Ondřej
ondrej.popelka@mendelu.cz
Procházka
David
david.prochazka@mendelu.cz
Procházková
Radka
prochazkova@pef.czu.cz
Procházková
Lenka
lenka.prochazkova@mendelu.cz
Přichystal
Jan
jan.prichystal@mendelu.cz
Přikrylová
Jana
jana.prikrylova@mendelu.cz
Ptáček
Roman
roman.ptacek@mendelu.cz
Rábová
Ivana
ivana.rabova@mendelu.cz
Raducanu
Ruxandra
rux_raducanu@yahoo.com
Raducanu
Ruxandra
rux_raducanu@yahoo.com
Regnerová
Marta
regnerova@pef.czu.cz
Riederová
Sylvie
sylvie.riederova@mendelu.cz
Rogge
Boris
borogge@gmx.net
Rolínek
Ladislav
rolinek@ef.jcu.cz
Rozbořil
Blahoslav
blahoslav.rozboril@mendelu.cz
Rozmahel
Petr
petr.rozmahel@mendelu.cz
Rusu
Diana
valentinadiana.ig@gmail.com
Růžičková
Kamila
kamila.ruzickova@mendelu.cz
Růžičková
Gabriela
gabriela.ruzickova@mendelu.cz
Rybička
Jiří
jiri.rybicka@mendelu.cz
Rydval
Jan
rydval@pef.czu.cz
Ryglová
Katerina
katerina.ryglovan@mendelu.cz
Řepková
Iveta
repkova@opf.slu.cz
Řezáč
Martin
martin.rezac@mendelu.cz
Sadovský
Zdeněk
sadovsky@sting.cz
Salachová
Bohumila
bohumila.salachova@mendelu.cz
Shatrevich
Vladimir
volodja80@inbox.lv
Schwarzová
Zuzana
zuzana.schwarzova@mendelu.cz
Siepermann
Markus
markus.siepermann@tu-dortmund.de
Singhania
Monica
monica@fms.edu
Sobotková
Veronika
veronika.sobotková@mendelu.cz
Solčanský
Marek
solcansky@fbm.vutbr.cz
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT
14th Annual International Conference
Solilová
Veronika
veronika.solilova@mendelu.cz
Souček
Martin
martin.soucek@mendelu.cz
Soukopová
Jana
jana.soukopova@mendelu.cz
Springwald
Stefan
stefan.springwald@tu-dortmund.de
Staňková
Zdeňka
zdenka.stankova@mendelu.cz
Stavárek
Daniel
stavarek@opf.slu.cz
Stávková
Jana
jana.stavkova@mendelu.cz
Stehlíková
Jana
jana.stehlikova@mendelu.cz
Stejskal
Ladislav
ladislav.stejskal@mendelu.cz
Stojarová
Šárka
sarka.stojarova@mendelu.cz
Střelec
Luboš
lubos.strelec@mendelu.cz
Sujová
Andrea
asujova@vsld.tuzvo.sk
Svoboda
Patrik
patrik.svoboda@mendelu.cz
Svoboda
Emil
emil.svoboda@mendelu.cz
Sychrová
Lucie
sychrova@fbm.vutbr.cz
Syrovátka
Pavel
pavels@mendelu.cz
Szarowská
Irena
szarowska@opf.slu.cz
Šácha
Jakub
jakub.sacha@mendelu.cz
Šenkeříková
Helena
helena.senkerikova@mendelu.cz
Ševela
Marcel
marcel.sevela@mendelu.cz
Šindlerová
Kristína
kristina.sindlerova@fem.uniag.sk
Široký
Jan
jan.siroky@vsb.cz
Špačková
Lucie
lucie.spackova@mendelu.cz
Šperková
Radka
radka.sperkova@mendelu.cz
Šťastný
Jiří
jiri.stastny@mendelu.cz
Štencl
Michael
michael.stencl@mendelu.cz
Tabas
Jakub
jakub.tabas@mendelu.cz
Talandová
Petra
petra.talandova@mendelu.cz
Talavašková
Denisa
denisat@centrum.cz
Tichá
Ivana
ticha@pef.czu.cz
Toman
Petr
petr.toman@mendelu.cz
Trenz
Oldřich
oldrich.trenz@mendelu.cz
Turčínek
Pavel
pavel.turcinek@mendelu.cz
Turčínková
Jana
jana.turcinkova@mendelu.cz
Tuza
Jiří
jiri.tuza@mendelu.cz
Tvrdoň
Oldřich
oldrich.tvrdon@mendelu.cz
Urbánek
Tomáš
tomas.urbanek@mendelu.cz
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT
14th Annual International Conference
Urbanová
Martina
martina.urbanova@mendelu.cz
Vajčnerová
Ida
ida.vajcnerova@mendelu.cz
Vavřina
Jan
jan.vavrina@mendelu.cz
Večerková
Eva
eva.vecerkova@law.muni.cz
Vítek
Bohumil
bohumil.vitek@mendelu.cz
Vokáčová
Lucie
vokacova@pef.czu.cz
Volkánová
Zdenka
zdenka.volkanova@seznam.cz
Vrchota
Jaroslav
vrchoj01@ef.jcu.cz
Vrtalová
Jana
jana.vrtalova@mendelu.cz
Weinlichová
Jana
jana.weinlichova@mendelu.cz
Záboj
Marek
marek.zaboj@mendelu.cz
Zach
Petr
petr.zach@mendelu.cz
Zámková
Martina
martina.zamkova@mendelu.cz
Zapletalová
Dana
dana.zapletalova@mendelu.cz
Zemite
Ieva
zemite.ieva@gmail.com
Zvanitajs
Janis
janis.zvanilvtajs@rtu.lv
Živělová
Andrea
andrea.zivelova@mendelu.cz
FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS, MENDEL UNIVERSITY,
BRNO, CZECH REPUBLIC
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT
14th Annual International Conference
March 10–11, 2011
Conference Organisation Comitee
Ass. Prof. Danuše Nerudová
Lucie Kamenická
Aleš Peprný
Petr Rozmahel
Jiří Urbánek
Faculty of Business and Economics
Mendel University in Brno
Zemědělská 1
613 00 Brno
Czech Republic
http://fkp.mendelu.cz
Download

ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT