Úřad městyse Pozořice, stavební úřad
Na Městečku 14, Pozořice
Č.j:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:
StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
Ing. Renata Filipcová
[email protected]
544 226 055
Pozořice, dne: 17.12.2012
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Úřad městyse Pozořice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: komunikační vedení veřejné
komunikační sítě, OPS Pozořice, etapa II, na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1204
(zastavěná plocha a nádvoří), PK 91/1, 1202 (zastavěná plocha a nádvoří), 1331/6 (ostatní plocha),
1201/3 (ostatní plocha), 412 (zahrada), 413 (zahrada), 414 (zahrada), PK 1157, 418, PK 111/1, 575
(ostatní plocha), 403/1, 399 (ostatní plocha), 199, 398/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 397 (zastavěná
plocha a nádvoří), 347 (ostatní plocha), 46/1 (ostatní plocha), 18 (ostatní plocha), 47 (ostatní plocha),
658 (ostatní plocha), 50/7 (zahrada), 2 (zastavěná plocha a nádvoří), 5/1 (ostatní plocha), 54/1 (trvalý
travní porost), 70/2 (zahrada), 613 (zastavěná plocha a nádvoří), 614 (zastavěná plocha a nádvoří), 619
(zastavěná plocha a nádvoří), 621 (zastavěná plocha a nádvoří), 623 (zastavěná plocha a nádvoří), 625
(zastavěná plocha a nádvoří), 627/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 629 (zastavěná plocha a nádvoří),
660 (ostatní plocha), 1629 (ostatní plocha), 1707 (ostatní plocha), PK 528, PK 527/1, PK 527/2, PK 524,
1716 (zahrada), 1727/61, 1727/62, PK 521, PK 520, PK 519/2, PK 519/1, PK 1228, 1231 (zastavěná
plocha a nádvoří), 1232 (zastavěná plocha a nádvoří), 1581 (zastavěná plocha a nádvoří), 1583
(zastavěná plocha a nádvoří), 1586 (zahrada), 1588 (ostatní plocha), 1592/2 (orná půda), 1598/2
(ostatní plocha), 1628/2 (orná půda), 1625 (orná půda), 1622 (orná půda), 188 (ostatní plocha), 1521
(orná půda), 1522 (orná půda), 1502 (orná půda), PK 375, PK 323/2, PK 1173/2, PK 1170, PK 1236,
PK 630/1, 1505 (zahrada), 1511/1 (zahrada), 1515/1 (orná půda), 1541/3 (orná půda), 1541/1 (orná
půda), 1542/1 (orná půda), 1546/1 (orná půda), 1548/1 (orná půda), 1550/2 (zahrada), 1550/1
(zahrada), 187 (orná půda), 144 (ostatní plocha), 1630 (zastavěná plocha a nádvoří), 1631 (zastavěná
plocha a nádvoří), 1639/2 (zahrada), 1642/2 (orná půda), 1643/3 (orná půda), 1644/2 (orná půda),
1647/2 (ostatní plocha), 1648/2 (ostatní plocha), 1652 (orná půda), 1658/1 (orná půda), 151/2 (orná
půda), 152/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 156 (zastavěná plocha a nádvoří), 158 (zastavěná plocha a
nádvoří), 161 (zastavěná plocha a nádvoří), 165 (zastavěná plocha a nádvoří), 168 (zastavěná plocha a
nádvoří), 170 (zastavěná plocha a nádvoří), 174/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 177/2 (ostatní plocha),
179 (zastavěná plocha a nádvoří), 181/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 182 (zastavěná plocha a
nádvoří), PK 857, PK 1161, PK 1266, PK 1132, 215 (ostatní plocha), 216 (zastavěná plocha a nádvoří),
228 (zastavěná plocha a nádvoří), 230 (zastavěná plocha a nádvoří), 236 (zastavěná plocha a nádvoří),
238 (zastavěná plocha a nádvoří), 249 (zastavěná plocha a nádvoří), 251 (zastavěná plocha a nádvoří),
253 (zastavěná plocha a nádvoří), 255 (zastavěná plocha a nádvoří), 259 (zastavěná plocha a nádvoří),
276 (zastavěná plocha a nádvoří), 279 (zastavěná plocha a nádvoří), 280/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), 281/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 28/2 (ostatní plocha), 28/1 (ostatní plocha), 22/4 (ostatní
plocha), 22/3 (ostatní plocha), 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 23/1 (ostatní plocha), 212 (ostatní
plocha), 106 (ostatní plocha), 98 (zastavěná plocha a nádvoří), 611 (zastavěná plocha a nádvoří), 609
(zastavěná plocha a nádvoří), 607 (zastavěná plocha a nádvoří), 605 (zastavěná plocha a nádvoří), 603
(zastavěná plocha a nádvoří), 602 (zahrada), 598 (zastavěná plocha a nádvoří), 599 (zahrada), 594
(zastavěná plocha a nádvoří), 590 (zastavěná plocha a nádvoří), 588 (zastavěná plocha a nádvoří), 584
1 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
(zastavěná plocha a nádvoří), 582 (zastavěná plocha a nádvoří), 580 (zastavěná plocha a nádvoří), 578
(zastavěná plocha a nádvoří), 573 (zastavěná plocha a nádvoří), 571 (zastavěná plocha a nádvoří),
569/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 565 (zastavěná plocha a nádvoří), 563 (zahrada), PK 1242/2, 479/4
(zahrada), 481 (zastavěná plocha a nádvoří), 483/2 (zahrada), 484/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 485
(zastavěná plocha a nádvoří), 487 (zastavěná plocha a nádvoří), 489/2 (zastavěná plocha a nádvoří),
496/1 (zahrada), 497 (zastavěná plocha a nádvoří), 502 (zastavěná plocha a nádvoří), 508, 510
(zastavěná plocha a nádvoří), 513 (zastavěná plocha a nádvoří), 515/3 (zahrada), 1868/16 (zastavěná
plocha a nádvoří), 1868/20 (zastavěná plocha a nádvoří), 1868/12 (orná půda), 1868/14 (orná půda),
1868/3 (zahrada), 1902/3 (ostatní plocha), 1784/1 (orná půda), 520 (zahrada), 523 (zahrada), 526
(zahrada), 529 (zahrada), 528 (zastavěná plocha a nádvoří), 531 (zastavěná plocha a nádvoří), 535/4
(zahrada), 537 (zahrada), 539/1 (orná půda), 540/2 (orná půda), 549 (ostatní plocha), 560 (zastavěná
plocha a nádvoří), 558 (zastavěná plocha a nádvoří), 557/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 556/1
(zastavěná plocha a nádvoří), 554 (zastavěná plocha a nádvoří), 552 (zastavěná plocha a nádvoří), 550
(zastavěná plocha a nádvoří), 1660/1 (zahrada), 1660/2 (zahrada), 1662 (ostatní plocha), 1665 (ostatní
plocha), 1664 (zastavěná plocha a nádvoří), 1667 (zastavěná plocha a nádvoří), 1671 (ostatní plocha),
1673/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 1674/2 (orná půda), 1675/2 (orná půda), 1676/2 (zahrada), 1678/2
(zahrada), 1680 (zahrada), 1682/3 (orná půda), 1684/1 (orná půda), 1770/1 (zahrada), 1771/6
(zahrada), 1771/4 (zahrada), 1771/3 (zahrada), 1772/2 (zahrada), 1773/5 (zahrada), 1773/4 (orná
půda), 1773/2 (orná půda), 1775 (zastavěná plocha a nádvoří), 1780 (zastavěná plocha a nádvoří), 1781
(zahrada), 540/5 (orná půda), 542/5 (orná půda) v kat. území Pozořice, pozemkové parcely parcelní
číslo 787/8, 660 (zastavěná plocha a nádvoří), 659 (zastavěná plocha a nádvoří), 658 (zastavěná plocha
a nádvoří), 787/12, 787/9, 787/11 a 788 (ostatní plocha) v kat. území Sivice, kterou podala společnost
VIVO CONNECTION, spol. s r.o. (IČ - 26900696), Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice u Brna, takto:
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: komunikační vedení veřejné komunikační sítě, OPS Pozořice, etapa II, na pozemcích:
pozemkové parcely parcelní číslo 1204 (zastavěná plocha a nádvoří), PK 91/1, 1202 (zastavěná plocha
a nádvoří), 1331/6 (ostatní plocha), 1201/3 (ostatní plocha), 412 (zahrada), 413 (zahrada), 414
(zahrada), PK 1157, 418, PK 111/1, 575 (ostatní plocha), 403/1, 399 (ostatní plocha), 199, 398/1
(zastavěná plocha a nádvoří), 397 (zastavěná plocha a nádvoří), 347 (ostatní plocha), 46/1 (ostatní
plocha), 18 (ostatní plocha), 47 (ostatní plocha), 658 (ostatní plocha), 50/7 (zahrada), 2 (zastavěná
plocha a nádvoří), 5/1 (ostatní plocha), 54/1 (trvalý travní porost), 70/2 (zahrada), 613 (zastavěná
plocha a nádvoří), 614 (zastavěná plocha a nádvoří), 619 (zastavěná plocha a nádvoří), 621 (zastavěná
plocha a nádvoří), 623 (zastavěná plocha a nádvoří), 625 (zastavěná plocha a nádvoří), 627/1
(zastavěná plocha a nádvoří), 629 (zastavěná plocha a nádvoří), 660 (ostatní plocha), 1629 (ostatní
plocha), 1707 (ostatní plocha), PK 528, PK 527/1, PK 527/2, PK 524, 1716 (zahrada), 1727/61, 1727/62,
PK 521, PK 520, PK 519/2, PK 519/1, PK 1228, 1231 (zastavěná plocha a nádvoří), 1232 (zastavěná
plocha a nádvoří), 1581 (zastavěná plocha a nádvoří), 1583 (zastavěná plocha a nádvoří), 1586
(zahrada), 1588 (ostatní plocha), 1592/2 (orná půda), 1598/2 (ostatní plocha), 1628/2 (orná půda), 1625
(orná půda), 1622 (orná půda), 188 (ostatní plocha), 1521 (orná půda), 1522 (orná půda), 1502 (orná
půda), PK 375, PK 323/2, PK 1173/2, PK 1170, PK 1236, PK 630/1, 1505 (zahrada), 1511/1 (zahrada),
1515/1 (orná půda), 1541/3 (orná půda), 1541/1 (orná půda), 1542/1 (orná půda), 1546/1 (orná půda),
1548/1 (orná půda), 1550/2 (zahrada), 1550/1 (zahrada), 187 (orná půda), 144 (ostatní plocha), 1630
(zastavěná plocha a nádvoří), 1631 (zastavěná plocha a nádvoří), 1639/2 (zahrada), 1642/2 (orná
půda), 1643/3 (orná půda), 1644/2 (orná půda), 1647/2 (ostatní plocha), 1648/2 (ostatní plocha), 1652
(orná půda), 1658/1 (orná půda), 151/2 (orná půda), 152/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 156
(zastavěná plocha a nádvoří), 158 (zastavěná plocha a nádvoří), 161 (zastavěná plocha a nádvoří), 165
(zastavěná plocha a nádvoří), 168 (zastavěná plocha a nádvoří), 170 (zastavěná plocha a nádvoří),
174/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 177/2 (ostatní plocha), 179 (zastavěná plocha a nádvoří), 181/3
(zastavěná plocha a nádvoří), 182 (zastavěná plocha a nádvoří), PK 857, PK 1161, PK 1266, PK 1132,
215 (ostatní plocha), 216 (zastavěná plocha a nádvoří), 228 (zastavěná plocha a nádvoří), 230
(zastavěná plocha a nádvoří), 236 (zastavěná plocha a nádvoří), 238 (zastavěná plocha a nádvoří), 249
(zastavěná plocha a nádvoří), 251 (zastavěná plocha a nádvoří), 253 (zastavěná plocha a nádvoří), 255
2 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
(zastavěná plocha a nádvoří), 259 (zastavěná plocha a nádvoří), 276 (zastavěná plocha a nádvoří), 279
(zastavěná plocha a nádvoří), 280/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 281/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
28/2 (ostatní plocha), 28/1 (ostatní plocha), 22/4 (ostatní plocha), 22/3 (ostatní plocha), 22/1 (zastavěná
plocha a nádvoří), 23/1 (ostatní plocha), 212 (ostatní plocha), 106 (ostatní plocha), 98 (zastavěná plocha
a nádvoří), 611 (zastavěná plocha a nádvoří), 609 (zastavěná plocha a nádvoří), 607 (zastavěná plocha
a nádvoří), 605 (zastavěná plocha a nádvoří), 603 (zastavěná plocha a nádvoří), 602 (zahrada), 598
(zastavěná plocha a nádvoří), 599 (zahrada), 594 (zastavěná plocha a nádvoří), 590 (zastavěná plocha a
nádvoří), 588 (zastavěná plocha a nádvoří), 584 (zastavěná plocha a nádvoří), 582 (zastavěná plocha a
nádvoří), 580 (zastavěná plocha a nádvoří), 578 (zastavěná plocha a nádvoří), 573 (zastavěná plocha a
nádvoří), 571 (zastavěná plocha a nádvoří), 569/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 565 (zastavěná plocha
a nádvoří), 563 (zahrada), PK 1242/2, 479/4 (zahrada), 481 (zastavěná plocha a nádvoří), 483/2
(zahrada), 484/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 485 (zastavěná plocha a nádvoří), 487 (zastavěná plocha
a nádvoří), 489/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 496/1 (zahrada), 497 (zastavěná plocha a nádvoří), 502
(zastavěná plocha a nádvoří), 508, 510 (zastavěná plocha a nádvoří), 513 (zastavěná plocha a nádvoří),
515/3 (zahrada), 1868/16 (zastavěná plocha a nádvoří), 1868/20 (zastavěná plocha a nádvoří), 1868/12
(orná půda), 1868/14 (orná půda), 1868/3 (zahrada), 1902/3 (ostatní plocha), 1784/1 (orná půda), 520
(zahrada), 523 (zahrada), 526 (zahrada), 529 (zahrada), 528 (zastavěná plocha a nádvoří), 531
(zastavěná plocha a nádvoří), 535/4 (zahrada), 537 (zahrada), 539/1 (orná půda), 540/2 (orná půda),
549 (ostatní plocha), 560 (zastavěná plocha a nádvoří), 558 (zastavěná plocha a nádvoří), 557/1
(zastavěná plocha a nádvoří), 556/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 554 (zastavěná plocha a nádvoří),
552 (zastavěná plocha a nádvoří), 550 (zastavěná plocha a nádvoří), 1660/1 (zahrada), 1660/2
(zahrada), 1662 (ostatní plocha), 1665 (ostatní plocha), 1664 (zastavěná plocha a nádvoří), 1667
(zastavěná plocha a nádvoří), 1671 (ostatní plocha), 1673/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 1674/2 (orná
půda), 1675/2 (orná půda), 1676/2 (zahrada), 1678/2 (zahrada), 1680 (zahrada), 1682/3 (orná půda),
1684/1 (orná půda), 1770/1 (zahrada), 1771/6 (zahrada), 1771/4 (zahrada), 1771/3 (zahrada), 1772/2
(zahrada), 1773/5 (zahrada), 1773/4 (orná půda), 1773/2 (orná půda), 1775 (zastavěná plocha a
nádvoří), 1780 (zastavěná plocha a nádvoří), 1781 (zahrada), 540/5 (orná půda), 542/5 (orná půda) v
kat. území Pozořice, pozemkové parcely parcelní číslo 787/8, 660 (zastavěná plocha a nádvoří), 659
(zastavěná plocha a nádvoří), 658 (zastavěná plocha a nádvoří), 787/12, 787/9, 787/11 a 788 (ostatní
plocha) v kat. území Sivice.
Druh a účel umisťované stavby:
- komunikační vedení veřejné komunikační sítě, OPS Pozořice, účelem stavby je připojení občanů obce
Pozořice a částečně i Sivice ke komunikačnímu vedení veřejné komunikační sítě zajišťující služby
celosvětové sítě internetu, kabelové televizi a hlasových služeb.
Umístění stavby na pozemcích:
- pozemkové parcely parcelní číslo 1204, PK 91/1, 1202, 1331/6, 1201/3, 412, 413, 414, PK 1157, 418, PK
111/1, 575, 403/1, 399, 199, 398/1, 397, 347, 46/1, 18, 47, 658, 50/7, 2, 5/1, 54/1, 70/2, 613, 614, 619,
621, 623, 625, 627/1, 629, 660, 1629, 1707, PK 528, PK 527/1, PK 527/2, PK 524, 1716, 1727/61,
1727/62, PK 521, PK 520, PK 519/2, PK 519/1, PK 1228, 1231, 1232, 1581, 1583, 1586, 1588, 1592/2,
1598/2, 1628/2, 1625, 1622, 188, 1521, 1522, 1502, PK 375, PK 323/2, PK 1173/2, PK 1170, PK 1236,
PK 630/1, 1505, 1511/1, 1515/1, 1541/3, 1541/1, 1542/1, 1546/1, 1548/1, 1550/2, 1550/1, 187, 144,
1630, 1631, 1639/2, 1642/2, 1643/3, 1644/2, 1647/2, 1648/2, 1652, 1658/1, 151/2, 152/2, 156, 158, 161,
165, 168, 170, 174/2, 177/2, 179, 181/3, 182, PK 857, PK 1161, PK 1266, PK 1132, 215, 216, 228, 230,
236, 238, 249, 251, 253, 255, 259, 276, 279, 280/1, 281/1, 28/2, 28/1, 22/4, 22/3, 22/1, 23/1, 212, 106,
98, 611, 609, 607, 605, 603, 602, 598, 599, 594, 590, 588, 584, 582, 580, 578, 573, 571, 569/2, 565, 563,
PK 1242/2, 479/4, 481, 483/2, 484/2, 485, 487, 489/2, 496/1, 497, 502, 508, 510, 513, 515/3, 1868/16,
1868/20, 1868/12, 1868/14, 1868/3, 1902/3, 1784/1, 520, 523, 526, 529, 528, 531, 535/4, 537, 539/1,
540/2, 549, 560, 558, 557/1, 556/1, 554, 552, 550, 1660/1, 1660/2, 1662, 1665, 1664, 1667, 1671, 1673/2,
1674/2, 1675/2, 1676/2, 1678/2, 1680, 1682/3, 1684/1, 1770/1, 1771/6, 1771/4, 1771/3, 1772/2, 1773/5,
1773/4, 1773/2, 1775, 1780, 1781, 540/5, 542/5 v kat. území Pozořice
- pozemkové parcely parcelní číslo 787/8, 660, 659, 658, 787/12, 787/9, 787/11 a 788 v kat. území Sivice
3 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
Určení prostorového řešení stavby:
- telekomunikační kabel Pozořice – etapa II
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- pozemkové parcely parcelní číslo 1204, PK 91/1, 1202, 1331/6, 1201/3, 412, 413, 414, PK 1157, 418, PK
111/1, 575, 403/1, 399, 199, 398/1, 397, 347, 46/1, 18, 47, 658, 50/7, 2, 5/1, 54/1, 70/2, 613, 614, 619,
621, 623, 625, 627/1, 629, 660, 1629, 1707, PK 528, PK 527/1, PK 527/2, PK 524, 1716, 1727/61,
1727/62, PK 521, PK 520, PK 519/2, PK 519/1, PK 1228, 1231, 1232, 1581, 1583, 1586, 1588, 1592/2,
1598/2, 1628/2, 1625, 1622, 188, 1521, 1522, 1502, PK 375, PK 323/2, PK 1173/2, PK 1170, PK 1236,
PK 630/1, 1505, 1511/1, 1515/1, 1541/3, 1541/1, 1542/1, 1546/1, 1548/1, 1550/2, 1550/1, 187, 144,
1630, 1631, 1639/2, 1642/2, 1643/3, 1644/2, 1647/2, 1648/2, 1652, 1658/1, 151/2, 152/2, 156, 158, 161,
165, 168, 170, 174/2, 177/2, 179, 181/3, 182, PK 857, PK 1161, PK 1266, PK 1132, 215, 216, 228, 230,
236, 238, 249, 251, 253, 255, 259, 276, 279, 280/1, 281/1, 28/2, 28/1, 22/4, 22/3, 22/1, 23/1, 212, 106,
98, 611, 609, 607, 605, 603, 602, 598, 599, 594, 590, 588, 584, 582, 580, 578, 573, 571, 569/2, 565, 563,
PK 1242/2, 479/4, 481, 483/2, 484/2, 485, 487, 489/2, 496/1, 497, 502, 508, 510, 513, 515/3, 1868/16,
1868/20, 1868/12, 1868/14, 1868/3, 1902/3, 1784/1, 520, 523, 526, 529, 528, 531, 535/4, 537, 539/1,
540/2, 549, 560, 558, 557/1, 556/1, 554, 552, 550, 1660/1, 1660/2, 1662, 1665, 1664, 1667, 1671, 1673/2,
1674/2, 1675/2, 1676/2, 1678/2, 1680, 1682/3, 1684/1, 1770/1, 1771/6, 1771/4, 1771/3, 1772/2, 1773/5,
1773/4, 1773/2, 1775, 1780, 1781, 540/5, 542/5 v kat. území Pozořice
- pozemkové parcely parcelní číslo 787/8, 660, 659, 658, 787/12, 787/9, 787/11 a 788 v kat. území Sivice
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích tak, jak je zakresleno na přiložených situačních výkresech
č. 1/1 – 1/9 v měřítku 1 : 500 (situační výkres), které jsou součástí dokumentace pro územní řízení,
zpracované oprávněnou osobou, Ing. Petrem Kučerou, autorizovaným inženýrem pro technologická
zařízení staveb (ČKAIT – 1201240).
2. Pro uskutečnění stavby se vymezují pozemky nebo jejich části jako stavební tak, jak je zakresleno
v přiložených situačních výkresech č. 1/1 – 1/9 v měřítku 1: 500 (situační výkres), které jsou součástí
dokumentace k územnímu řízení, zpracované oprávněnou osobou, Ing. Petrem Kučerou, autorizovaným
inženýrem pro technologická zařízení staveb (ČKAIT – 1201240).
3. Trasa optického kabelu: Výkopy, ve kterých budou uloženy plastové trubky HDPE a PE pro optické
kabely budou provedeny s ohledem na to, že tyto trubky lze ohýbat pod poloměrem min. 2 m respektive
0,5 m. Veškeré změny trasy budou respektovat tuto podmínku. Před zahájením výkopových prací
dodavatel zabezpečí vytyčení všech stávajících podzemních sítí. Vzdálenost plast. trubek a ostatních inž.
sítí bude dodržena dle ČSN 334050, ČSN 73 6005 a v terénu budou prováděny výkopy s ohledem na tyto
stávající sítě. Současně je investor povinen dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
s vlastníky pozemků před zahájením stavby uzavřít písemnou dohodu o zřízení věcného břemene
k dotčenému pozemku za jednorázovou úhradu či obdobnou smlouvu. Podzemní vedení bude
respektovat zásady pro míjení porostů – dle ČSN, neporušení hlavních kořenů, průchod mimo kmen
stromu přes celý kořenový bal v chráničce z vysokotlakého PE. K ochraně podzemních vedení
před mechanickým poškozením a ke snížení nežádoucích ovlivnění jednotlivých vedení navzájem budou
při souběhu a křížení mezi vedeními dodrženy min. dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti podle
ČSN 73 6005. Kolem sloupů veř. osvětlení musí být zachována podmínka pro jejich ochranu. Jestliže
nelze minout sloup ve vzdálenosti 800 mm, musí být telekomunikační vedení uloženo do chráničky a
hrana chráničky musí být od sloupu vzdálena min. 350 mm. Veškerá řešení provedená nad rámec
projektové dokumentace musí stavbyvedoucí zapsat do st. deníku i s odsouhlasením dotčených stran
před započetím výkopových prací.
4. Zemní práce v intravilánu budou prováděny v tomto pořadí: vytyčení stávajících sítí v předpokládané
trase nového vedení, vytyčení navrhované trasy podle vytyčených stávajících sítí, sejmutí drnu
v tl. 150 mm, provádění vlastního výkopu (ručně – výkopek bude uložen souběžně s rýhou) šířka
4 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
300 mm, krytí min. 600 mm (volný terén), min. 500 mm (chodník), provedení kabelového lože (prosátá
zemina nebo písek fr. 0-4), uložení plastových trubek HDPE, provedení zásypu po vrstvách 200 mm
(s položením ochranných prvků – výstražná fólie oranžové barvy) včetně strojního hutnění. Povrch
kabelové rýhy bude uveden do původního stavu. Přechody zpevněných ploch vozovek, chodníků a
vjezdů budou provedeny neřízenými protlaky, v místech budoucích vjezdů a zpevněných ploch budou
HDPE trubky a kabely uloženy v ochranných rourách Kopoflex. Současně s realizací je dodavatel
povinen zajistit geodetické zaměření nově pokládaných trubek. Trasa optického kabelu bude provedena
v souladu s vyjádřením jednotlivých správců sítí, dotčených orgánů a organizací státní správy a ostatních
dotčených stran její trasa bude upřesněna po vytyčení sítí.
5. Min. vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních vedení vyplývající z normy ČSN 73 6005:
• vzdálenosti tel. kabelů od silových kabelů do 1 kV je 300 mm pro kabel nechráněný, 100 mm
pro kabel chráněný chráničkou (betonové žlaby, ocelové nebo PE trubky). Tyto vzdálenosti platí
i pro silové kabely do 35 kV.
• vzdálenosti od plynovodu do 0,3 MPa je 400 mm.
• vzdálenost od vodovodního potrubí je 400 mm.
• vzdálenost od tepelného vedení je 800 mm.
• vzdálenost od stok je 500 mm.
6. Min. svislé vzdálenosti při souběhu podzemních vedení vyplývající z normy ČSN 73 6005:
• vzdálenosti tel. kabelů od silových kabelů do 1 kV je 300 mm (kabel nechráněný) nebo 100 mm
(kabel je uložený v chráničce nebo kanálu)
• vzdálenost sdělovacího kabelu od silového kabelu do 10 kV a do 35 kV je 800 mm (kabel je
nechráněný) nebo 100 mm (kabel je uložen v chráničce nebo kanálu).
• vzdálenosti od plynovodu do 0,3 MPa je 100 mm.
• vzdálenost od vodovodního potrubí je 200 mm.
• vzdálenost od tepelného vedení je 500 mm (kabel nechráněný) nebo 150 mm (kabel je položen
v kanálu nebo chráničce).
• vzdálenost od stok je 200 mm. Vzdálenost se měří mezi vnějšími povrchy kabelů nebo potrubí
ochranné konstrukce.
7. Navržená trasa je volena tak, že k dotčení stromových porostů, okrasných dřevin ani záhonů nedojde.
8. Odpady vzniklé při provádění zemních prací budou vyvezeny na organizovanou skládku. Odpady
vzniklé při pokládce trubek a montáži kabelů budou odevzdány k druhotnému zpracování.
9. Umístění trasy a popis stavebních prací na vybraných úsecích
Křížení pozemních komunikací
Křížení zpevněných komunikací bude provedeno bezvýkopovou technologií hydraulickým propisem
stroje PZ 65 do průměru DN 65 a strojem PZ 200 do průměru DN 200. Do protlačených otvorů bude
zpětně zatažena chránička AROT o průměru 63, 110 nebo 160 mm. Montážní jámy budou vyhloubeny 1
metr od hran komunikací. V případě, že součástí komunikace je silniční příkopa, budou jámy vyhloubeny
až na ní. Propich bude proveden tak, aby chránička byla uložena nejméně 120 cm pod niveletou
vozovky. Montážní jámy budou zasypány po vrstvách 30 cm se strojovým hutněním jednotlivých vrstev.
Na ulici Spodní Kopec, Malé Lipky a U Školy plánovanou trasu propichu kříží vedení NTL plynovodu.
Před započetím prací je třeba dbát zvýšené pozornosti na vytyčení trasy. V případě, že se trasa nachází
pod zpevněným povrchem komunikace, bude třeba provést prořez komunikace tak, aby bylo obnaženo
vedení NTL v šíři alespoň 1,5 m a aby nemohlo dojít k jeho poškození.
Podélné uložení vedení do komunikace V Lomě
V ulici V Lomě bude vedení uloženo v délce 38 metrů do asfaltové komunikace. Komunikace bude
nejprve naříznuta v šíři 40 cm a vybourán povrch komunikace. Poté bude proveden ruční výkop
do hloubky 120 cm. Do připraveného výkopu bude uložena tlaková chránička PEHD o průměru 160 mm
se sílou stěny 13 mm. Kabelová rýha bude zasypána po vrstvách s dodržením skladby podloží
komunikace tak jak je zobrazeno na vzorovém řezu. Povrch komunikace bude opraven balenou živičnou
směsí.
5 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
Ulice Na Městečku
V ulici Na Městečku je připravena rekonstrukce vedení NN společnosti E.ON ČR. Chráničky budou
ukládány do rozšířené kabelové rýhy kabelů NN. Kabelová rýha bude vyhloubena v dostatečné šíři, aby
bylo možné ve všech úsecích dodržet prostorovou normu. V místech kde nebude možné dodržet odstup
min. 30 cm budou obě vedení oddělena fyzickou zábranou (pálenou cihlou uloženou podélně
do kabelové rýhy mezi obě vedení), tak jak to prostorová norma umožňuje.
Ulice Šumická, Velké Lipky
Na těchto ulicích bude vedení zafouknuto do prázdných chrániček, které byly uloženy během
rekonstrukce chodníků pod jejich povrch.
Ulice Holubická, U Školy
Přípojky projektované na ulici Holubické a U Školy budou napojeny na stávající chráničky, které jsou
součástí trasy dálkového kabelu, jehož výstavba proběhla v roce 2011.
10. Použitá technologie
Pro instalaci optických kabelů budou v trasách položeny optické trubky HDPE 40 mm, HDPE trubky 20
mm, HDPE mikrotrubičky GABOCOM 14 mm a 12 mm. Spojování jednotlivých technologických
návinů a dílčích úseků bude prováděno spojkami GABOCOM a PLASSON. Optické trubky budou
spojeny v jeden funkční celek v zemních kabelových komorách CARSON 1220, 1730 nebo GEWISS
400x400x400 mm, 500x500x500 mm všechny s porůzným víkem o nosnosti min. 2000 kg. Po pokládce
optických trubek i komor a realizaci spojek bude provedena kontrola tlakotěsnosti a kalibrace každého
úseku. V případě zjištění závady bude poškozené místo optické trubky vyříznuto a opraveno. Po realizaci
bude celá trasa geodeticky zaměřena. Do jedné optické trubky bude za pomoci technologie CABLE-JET
instalován (zafouknut) optický kabel. Napojení na stávající optickou trasu a zakončení kabelů bude
provedeno technologií optických svarů. Mechanická ochrana bude zajištěna montáží optických spojek.
Tyto spojky a dostatečné kabelové rezervy budou umístěny v kabelových komorách. Všechny
realizované sváry budou následně měřeny. Rovněž bude prováděno závěrečné měření parametrů optické
trasy.
11. Investor je povinen min. 30 dnů předem písemně ohlásit zahájení stavby Archeologickému ústavu
AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno a umožnit v jejím prostoru provedení záchranného
archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
12. U odpadů bude zajištěno přednostně jejich využití před jejich odstraněním v souladu s plánem
odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.
13. Stavba bude provedena dle předložené dokumentace, jakákoliv změna musí být předem projednána
s orgánem ochrany přírody (Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí).
14. Veškeré zemní práce budou po realizaci dokonale zahlazeny.
15. K případnému kácení dřevin je nutný souhlas orgánu ochrany přírody.
16. Ve stavebních strojích budou použity biologicky rozložitelné pohonné hmoty a mazadla, aby bylo
vyloučeno znečištění ropnými látkami.
17. Zatíží-li předmětná stavba nemovitosti ve vlastnictví státu, s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu
obrany, musí být každé takovéto zatížení (omezení vlastnických práv) v souladu se zákonem, vždy
v předstihu před řízením předem projednáno s VUSS Brno ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
18. Vyžádá-li si realizace stavby vstup na pozemky státu, se kterými přísluší hospodařit Ministerstvu obrany,
nebo jejich užívání, je stavebník povinen obrátit se na vojenskou správu se žádostí o povolení vstupu a
sjednání řádného užívacího vztahu.
19. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Vodárenské akciové společnosti, a.s. (vyjádření
ze dne 23.3.2012, č.j. 11955/2012-Ke):
• Oznámit zahájení zemních prací 14 dní předem na provozním středisku VAS, a.s. divize Brno –
venkov, provozní středisko Pozořice, současně s objednávkou na vytýčení vodovodu a kanalizace.
• Kabelové vedení je třeba v souběhu s vodovodem a kanalizací umístit do takové vzdálenosti, aby
nebránilo snadnému provádění jejich oprav event. rekonstrukcí. Min. vzdálenost dle ČSN 73 6005
„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ můžeme respektovat pouze při křížení event.
v mimořádně stísněných podmínkách. Dále je třeba, aby v místech křížení potrubí byla ochranná
6 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
konstrukce kabelu řešena tak, aby práce prováděné na zařízení provozovaném VAS nenarušily
statickou funkci kabelu (uložit kabel do chráničky).
• Při situování trvalých staveb musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního
potrubí pro veřejnou potřebu i přípojek, které je stanoveno 1,50 m od vnějšího líce stěny potrubí na
každou stranu. Při provádění zemních prací v OP nesmí dojít k poškození vodovodního a
kanalizačního potrubí nebo omezení jeho provozuschopnosti.
• Přizvat zástupce provozního střediska ke kontrole neporušenosti vodovodu a kanalizace
před zásypem. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku stavby. Dojde-li
k poškození vodovodu nebo kanalizace, musí být neprodleně opraveny firmou, která prováděla
stavební činnosti na její vlastní náklady.
• Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodního zařízení, ani přístup k nim. Vodovodní
armatury zůstanou volně přístupné a ovladatelné.
• Při nedodržení uvedených podmínek podá VAS a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného
stavebního úřadu.
20. Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci výše uvedené stavby
podmínky obsažené ve vyjádření ze dne 30.3.2012 pod č.j. 5000606395 zejména: Plynárenské
zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti
v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
• za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
• stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební
činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle
§ 68 odst. 6 zákona č .670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího
souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je
nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
• před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list).
Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného
určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského
zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
• Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
• pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
• zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
• při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze
ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
• odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno
• proti jeho poškození.
• v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení
• neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního
vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
• před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum
(viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou.
Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
7 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.
• neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení. Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení
vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na OPZ stále přístupné a funkční po celou dobu trvání všech
prací. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li stanoveno jinak). Při použití nákladních
vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení
uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Případné výstavby revizních šachet
požadujeme umístit mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení. Podmínky JMP, a.s. pro souběh
a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů: SOUBĚH (dle ČSN 73 6005): NTL plynovody
(0 - 0,05) bar: do 1 kV = 0,4 m do 10 kV = 0,4 m do 35 kV = 0,4 m do 220 kV = 0,4 m STL
plynovody (0,05 - 4) bar do 1 kV = 0,6 m do 10 kV = 0,6 m do 35 kV = 0,6 m do 220 kV = 0,6 m
VTL plynovody (4 - 40) bar do 1 kV = 4 m ) do 10 kV = 4 m ) do 35 kV = 4 m ) do 220 kV = 4 m ).
V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky
odolné proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a
u vn na 1 m.
• KŘÍŽENÍ: Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Přesah
betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany
plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu.
Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. V případě křížení
stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana
plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů:
• Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného
zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah
této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Tento způsob
ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou
v blízkosti objektu.
21. Při realizaci uvedené stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti
v blízkosti SEK (sítě elektronických komunikací) dle podmínek vyjádření Telefónica O2 ze dne
27.9.2011, č.j. 147856/11 zejména:
• Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy
pro ochranná pásma podzemního vedeni sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a
nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození
nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73
6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN
33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízeni před nebezpečnými vlivy trojfázových
vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
• Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné
dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební
práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č.3, kap. II. č1.1.,4.
Elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefonica O2 Czech
Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací.
• V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické
infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní
(Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. čl. 1.).
• Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc
oznámit zaměstnanci společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě
(dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
• Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky
uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození,
odcizení a prověšení.
• Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod.
vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupu
•
8 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
•
•
•
•
•
•
NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízeni
vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1 ., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3., 4. a 5.).
Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK nebo ke křížení se sítěmi, vyzvat pracovníka
POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací
soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně
využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud
nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy
PVSEK projednat se zaměstnancem POS.
Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat
výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.
Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé
porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu
předem projednat se zaměstnancem POS.
Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při
vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na
vzdálenost menší než 1m ( čl. 275, ČSN 34 2100). Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby
pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK.
22. E.ON Česká republika, s.r.o. stanovuje k realizaci uvedených staveb podmínky: (vyjádření
ze dne 14.5.2012 pod č.j. R11679-Z051215161 .
• Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací
zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá
opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob el.
proudem, zejména tím, že bude zajištěno zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení
vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
• Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažovaných staveb s distribučním a
sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005
a PNE 33 3302.
• V OP el. stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu
přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se
konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by mohly
ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
provádět činnosti, které by znemožnily nebo podstatně znesnadnily přístup k těmto zařízením.
• Po dokončení stavby je dále zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či
umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět
bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku
3,0 m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizací o celkové
hmotnosti nad 6 t.
• Veškerá st. činnost v OP el. stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN,
bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN, která
stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN
50 110-1. Veškeré stavební činnosti v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejich
zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude
konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.
• Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního
• vedení 22 KV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat
nejméně 25 dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího
měsíce.
• Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů
před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu
9 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně
kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů na tel.č.: 602520551.
• Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
• Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli
mechanismů s nejvyšší opatrností.
• Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou
osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další
podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
• Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou
poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
• Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího
vedení.
• Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování
ECZR na tel. č. 800225577.
23. Městys Pozořice si pro realizaci stavby stanovuje podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 28.2.2012,
č.j. 15/2012 zejména:
• Do dalšího stupně projektové dokumentace budou doplněny stoky splaškové a dešťové kanalizace
dle skutečného provedení stavby.
• Výškové a směrové vedení komunikačních tras požadujeme umístit tak, aby toto řešení umožnilo
následné provádění rekonstrukcí místních komunikací a chodníků.
• Akci stavebně nutné rozdělit na etapy tak, aby toto rozdělení umožňovalo dokončení jedné etapy
do 6 týdnů.
• Trasy jednotlivých etap budou protokolárně předány a po dokončení protokolárně převzaty
pověřeným zástupcem městyse. Před zahájením prací a po dokončení bude provedena
fotodokumentace jednotlivých úseků.
• Při realizaci akce je nutné zajistit dopravní obslužnost obce, minimalizovat omezení dopravy a
nepřipustit zbytečné parkování techniky na komunikacích v době pracovních a technologických
přestávek.
• Povrchy dotčených ploch budou uvedeny do původního stavu ve lhůtách dle bodu 3.
• Záruční doba na provedené stavební práce týkající se městyse (opravy komunikací, chodníků,
zpevněných ploch) bude 60 měsíců.
• Na uložení sítí do pozemků městyse bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu stanovenou dle Sazebníku úhrad schváleného radou
městyse dne 19. 4. 2011 dle skutečné délky uložených sítí dle geometrického plánu.
• Případný pronájem ploch pro zařízení staveniště bude řešen samostatnou smlouvou.
24. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno si pro
realizaci stavby stanovuje podmínky z vyjádření č.j. 4013/2012 ze dne 3. 5. 2012 – vyjádření k PD
pro územní řízení stavby „OPS Pozořice, Etapa II“
• V uvedeném zájmovém území prochází krajská silnice II/383 Holubice-Pozořice-Hostěnice, III/3839
Pozořice-Sivice, III/38311 Sivice-Pozořice, III/3834 Pozořice-Viničné Šumice a III/3836
Pozořice-Kovalovice.
• Na rekonstrukci silnice II/383 a III/38311 je zpracovaná projektová dokumentace ve stupni DSP
firmou APC Silnice, Palackého 12, Brno. Je třeba zkoordinovat uložení kabelu s touto PD.
• Veškeré křížení komunikačního kabelu s krajskou komunikací požadujeme provést bezvýkopovou
technologií, bez narušení krytu a konstrukce vozovky. Hloubku uložení vedení v chráničce
požadujeme min. 1,5m pod niveletou vozovky. Ukončení chráničky požadujeme min. 0,5m
za hranou silniční příkopy, paty svahu nebo obrubníkem.
• Montážní jámy nesmí zasahovat do silničního tělesa.
• V místě souběžného vedení kabelu s komunikací v zástavbě, v místě kde je komunikace ohraničena
silničními obrubníky požadujeme umístění za obrubníky do chodníků, případně zelených ploch.
• V zástavbě v místě, kde komunikace není ohraničena obrubníky, požadujeme umístění kabelu tak,
aby ochranné pásmo vedení nezasahovalo do silničního tělesa silnice, to znamená do vzdálenosti
min. 0,5 m za vnější hranu silniční příkopy nebo paty svahu, v místě, kde není příkopa do
vzdálenosti min. 3,0 m od hrany vozovky.
10 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
Do vydání stavebního povolení je nutné dořešit vlastnická práva k pozemkům stavbou dotčených.
Na pozemky ve vlastnictví Jihomoravského kraje musí být sepsaná smlouva o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene. Žádost o sepsání smlouvy bude na Jihomoravský kraj, majetkový
odbor, předána prostřednictvím SÚS Jmk.
25. Městský úřad Šlapanice, pracoviště Brno, Odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
stanovuje pro realizaci výše uvedené stavby tyto podmínky obsažené v souhlasném závazném
stanovisku č.j. OŽP-ČJ/23363-12/STA ze dne 20. 6. 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
Investor projedná trasu se všemi vlastníky, případně nájemci, dotčených zemědělských pozemků,
opatří žádost jejich souhlasem a dohodne s uživateli pozemků termín prací před zahájením výstavby,
aby nedošlo ke škodám na úrodě.
Investor zajistí na vlastní náklad řádné provedení skrývky ornice do hloubky cca 0,30 m (podle
aktuálního stavu v místě výkopu) a zúrodnění schopného podorničí (dále jen kulturní vrstvy půdy) a
podorniční vrstvy, a to s odděleným ukládáním kulturní vrstvy půdy podél jedné strany výkopu a
podorniční podél druhé strany výkopu (příp. jednotlivé vrstvy za sebou podél jedné strany výkopu
tak, aby nedošlo k jejich promísení):
šíře výkopu pro uložení trubek HDPE a PE – cca 0,30 m
šíře manipulačního pruhu – cca 3,00 m
O zahájení skrývky orniční vrstvy investor uvědomí orgán ochrany ZPF – MěÚ Šlapanice, OŽP.
Při zpětné rekultivaci musí investor dbát na to, aby nedošlo k promísení ornice s podorniční vrstvou,
a tím k jejímu znehodnocení. Před uvedením do původního stavu provede sběr kamení.
Při provádění stavby nesmí dojít k úniku cizorodých látek do půd náležejících do ZPF.
Celková doba stavby vč. zpětné rekultivace nesmí překročit 12 měsíců od zahájení, jinak musí
investor požádat orgán ochrany ZPF o dočasné vynětí půdy ze ZPF. Stavba by měla být prováděna,
pokud možno, mimo vegetační období.
Po ukončení akce investor zajistí protokolární předání dotčených pozemků vlastníkům (v příp.
že nedojde k jejich odkoupení).
Úřad městyse Pozořice v souladu s ust. § 78 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že k provedení prací
na citované stavbě nebude vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"):
VIVO CONNECTION, spol. s r.o. (IČ - 26900696), Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice u Brna
Odůvodnění
Úřad městyse Pozořice obdržel dne 23.5.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby. Žádost byla předepsaným způsobem doložena. Při konečném posuzování žádosti žadatele,
tj. společnosti VIVO CONNECTION, spol. s r.o. (IČ - 26900696), Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice
u Brna, o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu: komunikační vedení veřejné
komunikační sítě, OPS Pozořice, etapa II, vycházel stavební úřad z těchto podkladů a dokladů: žádosti
o vydání územního rozhodnutí, dokladů o vlastnictví pozemků, informací o sousedních parcelách,
schváleného územního plánu městyse Pozořice a sídelního útvaru Sivice, závazného stanoviska MěÚ
Šlapanice – odboru životního prostředí, dokumentace pro územní řízení zpracované oprávněnou osobou,
Ing. Petrem Kučerou, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb (ČKAIT – 1201240),
vyjádření správců inženýrských sítí nacházejících se v místě stavby (E.ON, s.r.o., Telefónica O2., VAS a.s.,
JMP a.s.), závazného stanoviska České republiky – Ministerstva obrany, vojenské ubytovací a stavební
správy Brno, vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a vyjádření od Městyse Pozořice .
11 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
Úřad městyse Pozořice opatřením ze dne 24.10.2012 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na den: 3.12.2012 (pondělí) konané v místě: v kanceláři stavebního úřadu. Námitky účastníků řízení a
závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Úřad městyse Pozořice k závěru, že právní postavení
účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a
obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám
na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné
věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících toků
vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva
k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Úřad městyse Pozořice v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji
s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
Úřad městyse Pozořice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící
vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí
pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné
povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil
od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Seznam všech účastníků řízení:
Gabriela Adamcová, Zdeňka Adamcová, Jan Adámek, Iveta Adámková, Anna Andrysíková, Josef Audy,
Štefan Báchor, Irena Báchorová, Jan Bajer, Miroslav Bajer, BAKL spol. s r.o., Jindřich Barták, Milan
Barták, Miroslav Barták, Eva Bartáková, Růžena Bartáková, Miloslav Benda, Miroslav Benda, Marta
Bendová, Alois Beneš, Arnošt Beneš, František Beneš, Jarmila Benešová, Jarmila Benešová, Květoslava
Benešová, Vladimíra Beránková, Miroslav Boček, Pol Bohuslav, Oto Brázdil, Oto Brázdil, Marta
Brestovská, Ing. Pavel Brestovský, Jaromír Brtník, Libor Brtník, Eliška Brtníková, Eliška Brtníková, Irena
Brtníková, Milada Brzobohatá, Štěpán Buchta, Eliška Buršová, CÍL, stavební bytové družstvo
ve Šlapanicích, Ladislav Crha, Ludmila Crhová, Miloslava Čalkovská, Olga Čechovská, JUDr. Boris
Čechovský, Libor Čermák, Michal Čermák, Jana Čermáková, Česká republika, Česká republika - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, František Daněk, František Daněk, Vladimíra Deren, Elena
Divíšková, Lenka Dlouhá, Petra Dostálová, Julius Drápal, Oldřich Drápal, Pavel Drápal, Libuše Drápalová,
Miroslava Drápalová, Jaroslav Dressler, Jiří Dundáček, Jana Dundáčková, Miroslava Dundáčková, Miloslav
Dvořáček, Miloslav Dvořáček, Marie Dvořáčková, Marie Dvořáčková, E.ON Česká republika, s.r.o., Jarmila
Fibingerová, Ing. Jiří Filip, Petr Filip, Tomáš Filip, Václav Filip, Jana Filipová, Jan Finsterle, Hana
Finsterlová, František Florián, Jiří Florián, Miloš Florián, Stanislav Florián, Marie Floriánová, Markéta
Floriánová, Radomila Florianová, Radomila Floriánová, Eva Foralová, Jarmila Gabsdielová, Renata
Gešvindrová, Roman Gregor, Eva Gregorová, Jaroslav Hala, Eva Halová, Zdeněk Hanák, Hubert Hanika,
Zdeňka Haniková, Jiří Hanuš, Martin Hanuš, Jana Hanušová, Ing. Luděk Hanzal, Zdeněk Haviger, Alena
Havigerová, Jana Havlíková, Marie Herzánová, Ing. Lenka Holoubková, David Holub, Radka Holubová,
Mgr. Miloslav Honek, Radovan Honek, Dana Honková, Jana Honková, Jana Honková, Ing. Petr Horák,
Ludmila Horáková, Josef Hořava, Josef Hořava, Jarmila Hořavová, Jarmila Hořavová, Milan Hrabal, Jiřina
12 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
Hrabalová, Ing. Roman Hroník, Marcela Chromá, Roman Chromý, Ing. Ivo Jahoda, Šlinger Jan, MUDr.
Miroslav Jaro, Františka Jarolímová, Františka Jarolímová, Jitka Jarová, Vladimír Jelínek, Marie Ježová,
Jihomoravská plynárenská a.s., Jihomoravský kraj, Jan Kalábek, Jan Kalábek, Jan Kalábek, iloslava
Kalábková, Magdalena Kalábková, Magdalena Kalábková, Pavla Kalová, Vítězslav Karásek, Ludmila
Karásková, Marie Karmazínová, Ladislav Kobliha, Ladislav Kobliha, Lenka Koblihová, Dana Kolaříková,
Radoslava Kolářová, Johana Kopečná, Marie Kopečná, Antonín Kopečný, František Kotvrda, Hana
Kotvrdová, Saša Kousal, Stanislav Kousal, Věra Kousalová, Petr Krajňák, Jarmila Krajňáková, Ing. Aleš
Krč, Eva Krčmářová, Ing. Petra Krčová, Jiří Kříž, Martin Kříž, Miroslav Kříž, Ludmila Křížová, Miluše
Křížová, Ing. Havel Kučera, Jaroslav Kučera, Peter Kučera, Maria Kučerová, Marie Kučerová, Ing. Marie
Kučerová, Miroslav Kupčík, Libuše Kupčíková, Miroslava Kupčíková, Ing. Radovan Lepil, Ing. Lenka
Lepilová, Lesy České republiky, s.p., Jiří Lexa, Lenka Lexová, František Luža, Ivo Majerhöfer, Julie
Majerhöferová, Ing. Marek Malík, Ing. Petr Mánek, Karel Mazálek, Mgr. Petr Mazálek, Ing. Zdeněk Mazel,
Dagmar Mazlová, Radek Mendl, Vladimíra Mendlová, Miroslav Menšík, Ilona Menšíková, Městys Pozořice,
Marie Mikulová, Boček Miroslav, Jan Moliš, Jan Moliš, Alena Molišová, Alena Molišová, Ing. Lubor Mrva,
Jiří Műller, Pavel Müller, Pavel Müller, Petr Müller, Petr Műller, Jana Müllerová, Oldřich Muselík, Blažej
Navrátil, Blažej Navrátil, Ludmila Navrátilová, Ludmila Navrátilová, Roman Nečas, Iveta Nečasová, Nekula
- Butula s.r.o., Růžena Němcová, Ing. František Němec, MUDr. Marcela Nespěchalová, MUDr. Marcela
Nespěchalová, Miloslav Neužil, Ludmila Neužilová, Vítězslav Nezval, Ludmila Nezvalová, Ing. Ctirad
Nieder, Dobromil Novák, Květoslav Novák, Váňa Novák, Zdeněk Novák, Helena Nováková, Helena
Nováková, Zdeňka Nováková, Zdeňka Nováková, Obec Sivice, Antonín Okleštěk, Ing. Miroslav Opletal,
Ing. Milada Opletalová, Jarmila Pantůčková, Karel Páral, Karel Páral, Ludmila Páralová, Ludmila Páralová,
Ivo Paták, Kristýna Pavelicová, Michaela Pavelicová, DiS., Milena Pavelicová, Libuše Peková, Marek Pelán,
Eva Pelánová, Miroslav Pelikán, Miroslav Pelikán, Mgr. Ladislav Pernica, Alexandra Pernicová, Zdeněk
Pernikář, Věra Pernikářová, Karel Peroutka, Miloš Plchot, Zdeňka Plchotová, Gabriela Podsedlá, Igor
Podsedlý, Vlastimil Podsedník, Radka Pohanková, Denisa Pokladníková, Miroslava Pokladníková, Bohuslav
Pol, Vojtěch Poláček, Vojtěch Poláček, Eliška Poláková, Hana Poláková, Marcela Polová, Marcela Polová,
Hana Popeláková, Eliška Postránecká, Petr Pšenka, Ing. Drahoslav Putna, Ing. Jarmila Putnová, Ing. Jarmila
Putnová, Ing. Pavel Rieder, Ing. Sylvie Riederová, Ivana Richtrová, Ladislav Rollinek, Ladislav Rollinek,
Šárka Rollinková, Šárka Rollinková, Ing. Libor Ruprecht, Pavel Ryšánek, Ing. Marie Ryšánková, Ing.
Vlastimil Sečkař, Ing. Ilona Sečkařová, Sedláček, Ivo Sedláček, Libuše Sedláčková, Ing. Miroslav Sedlák,
Oldřich Sekvenc, Marie Sekvencová, Martina Skládaná, Milan Skládaný, Marie Skočovská, Jaroslav
Skočovský, Ing. Jan Skřivánek, CSc., Julie Skřivánková, Dagmar Sloupská, Gustav Sloupský, Ing. Petr
Smolka, Vlastimil Soukup, Marie Soukupová, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje, STIN company, spol. s r.o., Jiří Strejcius, Ing. Pavla Strejciusová, Ing. Pavla Strejciusová,
Martin Svoboda, Stanislav Svoboda, Marie Svobodová, Naděžda Svobodová, Pavel Šafář, Ing. Bc. Dagmar
Šantavá, Ing. Miroslav Šantavý, Milada Šedá, Ing. Monika Šedá, František Šedý, Václav Škrob, Božena
Škrobová, Jan Šlinger, Anna Šlingerová, Anna Šlingerová, Jaroslav Šmerda, Roman Štěpánek, ;, Marika
Štěpánková, Martina Švábenská, Drahoslava Tandlerová, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Marek Tinka,
Ing. Roman Tinka, Šárka Tinková, Kristina Tomancová, Kristina Tomancová, Ludmila Tomancová,
František Tomanec, František Tomanec, Pavel Tomanec, Radek Tománek, Josef Urbánek, Hana Urbánková,
Marta Urbánková, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Václav
Valehrach, Dagmar Valehrachová, Miluše Valehrachová, Miroslava Valehrachová, Petra Valehrachová,
David Varga, Ing. Jan Vašíček, Ing. Michal Vašíček, Ing. Michal Vašíček, Kateřina Vašíčková, Kateřina
Vašíčková, Libuše Vašíčková, Libuše Vašíčková, Ivana Veselá, Miroslav Veselý, Karel Věžník,
VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Zdeněk Vláčilík, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,
Jaroslav Vopálka, Martin Vopálka, Michal Vopálka, Božena Vopálková, Vladimíra Vopálková, Petr Vrážel,
Tomáš Vrba, Marie Vrbová, Květoslav Vystavěl, Ladislav Wnetrzák, Věra Wnetrzáková, Hana Zavřelová,
Ing. Zdeněk Zdráhal, Ing. Jana Zdráhalová, František Zima, František Zima, Jana Zimová, Jana Zimová,
Vladimír Zrnečko, Jana Zrnečková, Milan Zuziak, Milan Zuziak, Jaroslava Zuziaková, Jaroslava Zuziaková,
Hana Žatecká, Jaromír Žatecký, Jaroslav Žatecký, Jakub Železný, Zdeněk Železný, Antonín Žemla.
13 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 zákona
č. 500/2004 Sb. – správní řád odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a ve lhůtě
do 15 dnů ode dne jeho oznámení, prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.
Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno. Odvolání
se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník řízení
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady úřad
městyse Pozořice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je dle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.
otisk úředního razítka
Bronislava Častková v. r.
vedoucí stavebního úřadu
Za správnost vyhotovení: Ing. Renata Filipcová
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................
Datum sejmutí: …………………................
………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:
………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….
V elektronické podobě
zveřejněno do : ……………………………
………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující
sejmutí
Razítko:
Razítko:
14 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
VIVO CONNECTION, spol. s r.o. (IČ - 26900696), Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice u Brna
Městys Pozořice (IČ - 00282375), Na Městečku 14, 664 07 Pozořice
Obec Sivice (IČ - 00488313), Sivice 19, 664 07 Pozořice
Doručení veřejnou vyhláškou:
Gabriela Adamcová (nar. 6.4.1975), Šumická 433, 664 07 Pozořice
Zdeňka Adamcová (nar. 9.7.1946), Šumická 433, 664 07 Pozořice
Jan Adámek (nar. 4.1.1953), Nová 680, 664 07 Pozořice
Iveta Adámková (nar. 9.5.1969), Nová 680, 664 07 Pozořice
Anna Andrysíková (nar. 11.6.1910), Na Městečku 32, 664 07 Pozořice
Josef Audy (nar. 2.4.1951), Šumická 429, 664 07 Pozořice
Štefan Báchor (nar. 27.3.1957), Sivice 110, 664 07 Pozořice
Irena Báchorová (nar. 2.2.1961), Sivice 110, 664 07 Pozořice
Jan Bajer (nar. 18.7.1956), Holubická 380, 664 07 Pozořice
Miroslav Bajer (nar. 3.12.1956), Na Městečku 36, 664 07 Pozořice
BAKL spol. s r.o. (IČ - 18828329), Hostěnická 634, 664 07 Pozořice
Milan Barták (nar. 26.11.1978), Kovalovická 422, 664 07 Pozořice
Miroslav Barták (nar. 22.4.1926), Malé Lipky 278, 664 07 Pozořice
Růžena Bartáková (nar. 27.8.1928), Malé Lipky 278, 664 07 Pozořice
Miloslav Benda (nar. 23.12.1943), Velké Lipky 233, 664 07 Pozořice
Miroslav Benda (nar. 3.12.1934), Velké Lipky 241, 664 07 Pozořice
Alois Beneš (nar. 20.11.1956), Kovalovická 470, 664 07 Pozořice
Arnošt Beneš (nar. 1.1.1944), Malé Lipky 411, 664 07 Pozořice
František Beneš (nar. 2.3.1958), Šumická 466, 664 07 Pozořice
Jarmila Benešová (nar. 20.5.1959), Šumická 466, 664 07 Pozořice
Jarmila Benešová (nar. 28.10.1944), Malé Lipky 411, 664 07 Pozořice
Květoslava Benešová (nar. 4.5.1958), Kovalovická 470, 664 07 Pozořice
Vladimíra Beránková (nar. 10.7.1967), Šumická 350, 664 07 Pozořice
Miroslav Boček (nar. 10.12.1957), Pod kostelem 372, 664 07 Pozořice
Pol Bohuslav, Šimáčkova 334/52, 628 00 Brno 28
Oto Brázdil (nar. 5.8.1971), Mládežnická 673/8, 690 02 Břeclav 2
Marta Brestovská (nar. 13.9.1985), V Lomě 78, 664 07 Pozořice
Ing. Pavel Brestovský (nar. 26.6.1977), V Lomě 78, 664 07 Pozořice
Jaromír Brtník (nar. 2.1.1960), Kovalovická 387, 664 07 Pozořice
Libor Brtník (nar. 16.4.1961), U školy 478, 664 07 Pozořice
Eliška Brtníková (nar. 8.11.1963), Hostěnická 6, 664 07 Pozořice
Irena Brtníková (nar. 15.1.1939), Kovalovická 387, 664 07 Pozořice
Milada Brzobohatá (nar. 22.7.1959), Pod Kostelem 371, 664 07 Pozořice
Eliška Buršová (nar. 10.7.1944), Tvarožná 183, 664 05 Tvarožná
Ladislav Crha (nar. 11.9.1936), Na Městečku 42, 664 07 Pozořice
Ludmila Crhová (nar. 16.9.1937), Na Městečku 42, 664 07 Pozořice
Miloslava Čalkovská (nar. 10.6.1938), Malé Lipky 296, 664 07 Pozořice
Olga Čechovská (nar. 24.10.1943), Kovalovická 268, 664 07 Pozořice
JUDr. Boris Čechovský (nar. 12.4.1952), Kovalovická 268, 664 07 Pozořice
Libor Čermák (nar. 19.4.1964), Slezákova 927/15, Husovice, 614 00 Brno 14
Michal Čermák (nar. 23.3.1985), Sivice 220, 664 07 Pozořice
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (IČ - 69797111), Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové
Město, 128 00 Praha
František Daněk (nar. 10.7.1977), Kovalovická 713, 664 07 Pozořice
Vladimíra Deren (nar. 18.8.1969), Nad Sokolovnou 66, 667 07 Pozořice
Elena Divíšková (nar. 12.5.1975), Malé Lipky 411, 664 07 Pozořice
Lenka Dlouhá, Veveří 453/6, 602 00 Brno 12
Oldřich Drápal (nar. 27.8.1942), Šumická 436, 664 07 Pozořice
Pavel Drápal (nar. 14.7.1958), Blatnická 4193/1, Brno - Židenice, 628 00 Brno
Libuše Drápalová (nar. 10.12.1949), Šumická 436, 664 07 Pozořice
Miroslava Drápalová, Blatnická 4193/1, 628 00 Brno 28
Jaroslav Dressler (nar. 14.7.1964), Kovalovická 426, 664 07 Pozořice
Jiří Dundáček (nar. 1.4.1982), Nádražní 515, 664 71 Veverská Bítýška
Jana Dundáčková (nar. 23.7.1980), Jívová 890, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Miloslav Dvořáček (nar. 29.12.1955), Pozořice 298, 664 07 Pozořice
Marie Dvořáčková, Malé Lipky 298, 664 07 Pozořice
E.ON Česká republika, s.r.o. (IČ - 25733591), F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Jarmila Fibingerová (nar. 10.10.1954), Prušánecká 4172/12, Brno - Židenice, 628 00 Brno
Ing. Jiří Filip (nar. 9.2.1964), Nová 663, 664 07 Pozořice
15 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
Tomáš Filip (nar. 7.2.1974), Pod Kostelem 369, 664 07 Pozořice
Václav Filip (nar. 10.5.1967), Velké Lipky 235, 664 07 Pozořice
Jana Filipová (nar. 14.6.1970), Nová 663, 664 07 Pozořice
Jan Finsterle (nar. 4.7.1982), Velké Lipky 264, 664 07 Pozořice
Hana Finsterlová (nar. 8.3.1984), Velké Lipky 264, 664 07 Pozořice
Jiří Florián (nar. 20.7.1938), Stamicova 345/12, 623 00 Brno 23
Miloš Florián (nar. 18.10.1931), Sivice 197, 664 07 Pozořice
Radomila Floriánová (nar. 8.7.1936), Sivice 197, 664 07 Pozořice
Eva Foralová (nar. 24.12.1939), Velké Lipky 339, 664 07 Pozořice
Jarmila Gabsdielová (nar. 20.11.1941), Nováčkova 286/20, Brno - Husovice, 614 00 Brno
Renata Gešvindrová (nar. 1.9.1965), Kovalovická 463, 664 07 Pozořice
Jaroslav Hala (nar. 26.2.1957), V Zámku 1, 664 07 Pozořice
Eva Halová (nar. 30.1.1967), V Zámku 1, 664 07 Pozořice
Zdeněk Hanák (nar. 7.3.1948), Holubická 377, 664 07 Pozořice
Hubert Hanika (nar. 22.10.1956), Malé Lipky 412, 664 07 Pozořice
Zdeňka Haniková (nar. 9.10.1952), Malé Lipky 412, 664 07 Pozořice
Jiří Hanuš, Tř. Kpt. Jaroše 1966/39c, 602 00 Brno 12
Martin Hanuš, Velké Lipky 239, 664 07 Pozořice
Jana Hanušová, Tř. Kpt. Jaroše 1966/39c, 602 00 Brno 2
Ing. Luděk Hanzal (nar. 4.5.1980), U vysočanského pivovaru 459/17, 190 00 Praha 9
Zdeněk Haviger (nar. 30.12.1965), Sivice 108, 664 07 Pozořice
Alena Havigerová (nar. 22.7.1965), Sivice 108, 664 07 Pozořice
Jana Havlíková (nar. 24.12.1948), Slavkovská 860/1, Brno - Slatina, 627 00 Brno
Marie Herzánová (nar. 10.12.1943), Malé Lipky 412, 664 07 Pozořice
Ing. Lenka Holoubková (nar. 7.11.1962), Vavřinecká 1201/38, Brno - Komín, 624 00 Brno
David Holub (nar. 11.2.1973), Chopinova 306/4, 623 00 Brno 23
Radka Holubová (nar. 18.6.1976), Šumická 358, 664 07 Pozořice
Mgr. Miloslav Honek (nar. 13.11.1967), Malé Lipky 276, 664 07 Pozořice
Radovan Honek (nar. 6.4.1965), U školy 640, 664 07 Pozořice
Dana Honková (nar. 21.4.1970), Malé Lipky 276, 664 07 Pozořice
Jana Honková (nar. 14.7.1971), U Školy 640, 664 07 Pozořice
Ing. Petr Horák (nar. 25.6.1960), Holubická 643, 664 07 Pozořice
Ludmila Horáková (nar. 16.11.1962), Holubická 643, 664 07 Pozořice
Josef Hořava (nar. 25.2.1939), Pod Kostelem 366, 664 07 Pozořice
Jarmila Hořavová (nar. 27.3.1944), Pod Kostelem 366, 664 07 Pozořice
Jiřina Hrabalová (nar. 15.4.1942), Šumická 406, 664 07 Pozořice
Ing. Roman Hroník (nar. 30.4.1973), Malé Lipky 297, 664 07 Pozořice
Marcela Chromá (nar. 24.4.1974), Velké Lipky 260, 664 07 Pozořice
Roman Chromý (nar. 12.12.1970), Velké Lipky 260, 664 07 Pozořice
Ing. Ivo Jahoda (nar. 25.12.1966), Nová 656, Pozořice, 664 07 Pozořice
Šlinger Jan (nar. 3.5.1927), Malé Lipky 411, 664 07 Pozořice
Františka Jarolímová (nar. 26.10.1922), Nad Sokolovnou 65, 664 07 Pozořice
Vladimír Jelínek (nar. 13.8.1959), Holubická 397, 664 07 Pozořice
Jihomoravská plynárenská a.s. (IČ - 49970607), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Jihomoravský kraj (IČ - 70888337), Žerotínovo náměstí 449/3, Brno - Veveří, 602 00 Brno
Jan Kalábek (nar. 4.11.1961), Pod Kostelem 26, 664 07 Pozořice
Jan Kalábek (nar. 24.9.1955), Kovalovická 269, 664 07 Pozořice
Magdalena Kalábková (nar. 19.2.1963), Pod Kostelem 26, 664 07 Pozořice
Pavla Kalová (nar. 19.2.1941), Ulička 605, 664 07 Pozořice
Vítězslav Karásek (nar. 9.5.1959), Horákov 43, Mokrá-Horákov, 664 04 Mokrá
Ludmila Karásková (nar. 14.6.1959), Horákov 43, Mokrá-Horákov, 664 04 Mokrá
Marie Karmazínová (nar. 17.1.1962), Horní Kopec 197, 664 07 Pozořice
Ladislav Kobliha (nar. 4.11.1943), Malé Lipky 412, 664 07 Pozořice
Ladislav Kobliha (nar. 27.6.1970), Velké Lipky 174, 664 07 Pozořice
Lenka Koblihová (nar. 26.1.1967), Velké Lipky 174, 664 07 Pozořice
Dana Kolaříková (nar. 6.1.1967), V Zámku 294, 664 07 Pozořice
Radoslava Kolářová (nar. 7.3.1959), Šumická 396, 664 07 Pozořice
Marie Kopečná (nar. 4.3.1954), Šumická 434, 664 07 Pozořice
Antonín Kopečný (nar. 7.3.1950), Šumická 434, 664 07 Pozořice
František Kotvrda (nar. 29.4.1945), Šumická 330, 664 07 Pozořice
Hana Kotvrdová (nar. 2.5.1945), Šumická 330, 664 07 Pozořice
Saša Kousal (nar. 15.12.1965), Velké Lipky 275, 664 07 Pozořice
Stanislav Kousal (nar. 30.12.1955), Louka 9, 679 74 Louka
Věra Kousalová (nar. 25.4.1957), Kovalovická 455, 664 07 Pozořice
Petr Krajňák (nar. 10.1.1950), Kovalovická 423, 664 07 Pozořice
Jarmila Krajňáková (nar. 13.5.1949), Kovalovická 423, 664 07 Pozořice
Ing. Aleš Krč (nar. 22.1.1975), Šumická 408, 664 07 Pozořice
Eva Krčmářová (nar. 3.5.1958), Mikulčická 1006/3, Brno - Slatina, 627 00 Brno
Ing. Petra Krčová (nar. 22.11.1974), Šumická 408, 664 07 Pozořice
16 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
Jiří Kříž (nar. 19.7.1975), Velké Lipky 417, 664 07 Pozořice
Miluše Křížová (nar. 4.2.1960), Šumická 333, 664 07 Pozořice
Ing. Havel Kučera (nar. 28.7.1959), Kovalovická 660, 664 07 Pozořice
Jaroslav Kučera (nar. 26.11.1965), Na Městečku 12, 664 07 Pozořice
Peter Kučera (nar. 2.2.1979), Cyrilská 330/12, Trnitá, 602 00 Brno 2
Maria Kučerová (nar. 2.8.1935), Na Městečku 12, 664 07 Pozořice
Ing. Marie Kučerová (nar. 9.9.1961), Kovalovická 660, 664 07 Pozořice
Libuše Kupčíková (nar. 16.2.1957), Malé Lipky 295, 664 07 Pozořice
Miroslava Kupčíková (nar. 17.10.1975), Malé Lipky 295, 664 07 Pozořice
Ing. Radovan Lepil (nar. 7.7.1955), Útěchovská 329/79, 644 00 Brno 44
Ing. Lenka Lepilová (nar. 2.11.1957), Útěchovská 329/79, 644 00 Brno 44
Jiří Lexa (nar. 5.6.1959), Velké Lipky 263, 664 07 Pozořice
Lenka Lexová (nar. 10.2.1968), Velké Lipky 263, 664 07 Pozořice
František Luža (nar. 26.8.1977), Nové Sady 450/8, 602 00 Brno 2
Ivo Majerhöfer (nar. 13.11.1973), Pod kostelem 447, 664 07 Pozořice
Julie Majerhöferová (nar. 29.9.1946), Pod kostelem 447, 664 07 Pozořice
Ing. Marek Malík (nar. 18.11.1975), Šumická 435, 664 07 Pozořice
Ing. Petr Mánek (nar. 5.3.1967), Nová 683, 664 07 Pozořice
Karel Mazálek (nar. 31.10.1946), Pod kostelem 414, 664 07 Pozořice
Mgr. Petr Mazálek (nar. 19.10.1976), Pod Kostelem 414, 664 07 Pozořice
Ing. Zdeněk Mazel (nar. 9.1.1951), Kovalovická 421, 664 07 Pozořice
Dagmar Mazlová (nar. 7.8.1954), Kovalovická 421, 664 07 Pozořice
Radek Mendl (nar. 31.5.1963), Luleč 22, 683 03 Luleč
Vladimíra Mendlová (nar. 19.7.1965), Velké Lipky 273, 664 07 Pozořice
Miroslav Menšík (nar. 17.6.1962), Nad Sokolovnou 327, 664 07 Pozořice
Ilona Menšíková (nar. 9.1.1965), Nad Sokolovnou 327, 664 07 Pozořice
Marie Mikulová (nar. 7.9.1959), Pod kostelem 372, 664 07 Pozořice
Jan Moliš (nar. 18.6.1972), Čeňka Růžičky 767/6, 625 00 Brno 25
Alena Molišová (nar. 29.3.1978), Čeňka Růžičky 767/6, 625 00 Brno 25
Pavel Müller (nar. 4.4.1975), Nová 679, 664 07 Pozořice
Petr Müller (nar. 27.11.1944), Na Městečku 44, 664 07 Pozořice
Oldřich Muselík (nar. 17.8.1959), Šumická 400, 664 07 Pozořice
Blažej Navrátil (nar. 27.8.1933), V lomě 77, 664 07 Pozořice
Ludmila Navrátilová (nar. 19.9.1934), V Lomě 77, 664 07 Pozořice
Nekula - Butula s.r.o. (IČ - 25317288), Puškinova 420/2, Vyškov - Nosálovice, 682 01 Vyškov
Růžena Němcová (nar. 13.8.1937), Březová 624/68, Brno - Jundrov, 637 00 Brno
Ing. František Němec (nar. 4.8.1942), Březová 624/68, Brno - Jundrov, 637 00 Brno
MUDr. Marcela Nespěchalová (nar. 7.4.1958), U Školy 699, 664 07 Pozořice
Miloslav Neužil (nar. 20.5.1961), Šumická 391, 664 07 Pozořice
Ludmila Neužilová (nar. 15.10.1957), Spodní Kopec 92, 664 07 Pozořice
Ing. Ctirad Nieder (nar. 11.12.1958), U školy 479, 664 07 Pozořice
Dobromil Novák (nar. 27.5.1959), Na Městečku 35, 664 07 Pozořice
Květoslav Novák (nar. 20.5.1951), Šumická 395, 664 07 Pozořice
Zdeněk Novák (nar. 26.3.1983), Velké Lipky 236, 664 07 Pozořice
Helena Nováková, Na Městečku 35, 664 07 Pozořice
Zdeňka Nováková (nar. 31.3.1958), Velké Lipky 236, 664 07 Pozořice
Antonín Okleštěk (nar. 3.2.1940), Kovalovická 394, 664 07 Pozořice
Ing. Miroslav Opletal (nar. 8.5.1951), Kovalovická 382, 664 07 Pozořice
Ing. Milada Opletalová (nar. 2.6.1955), Kovalovická 382, 664 07 Pozořice
Jarmila Pantůčková (nar. 18.4.1926), Sivice 225, 664 07 Pozořice
Karel Páral, Kovalovická 361, 664 07 Pozořice
Ludmila Páralová, Kovalovická 361, 664 07 Pozořice
Ivo Paták (nar. 18.4.1964), U školy 641, 664 07 Pozořice
Kristýna Pavelicová (nar. 9.2.1994), Kovalovická 389, 664 07 Pozořice
Michaela Pavelicová, DiS. (nar. 7.12.1979), Ulička 578, 664 07 Pozořice
Milena Pavelicová (nar. 13.7.1961), Kovalovická 389, 664 07 Pozořice
Marek Pelán (nar. 6.5.1972), Šumická 363, 664 07 Pozořice
Eva Pelánová (nar. 27.12.1974), Šumická 363, 664 07 Pozořice
Miroslav Pelikán (nar. 20.10.1929), Langrova 829/29, 627 00 Brno 27
Mgr. Ladislav Pernica (nar. 15.12.1944), U školy 384, 664 07 Pozořice
Alexandra Pernicová (nar. 13.9.1950), U školy 384, 664 07 Pozořice
Zdeněk Pernikář (nar. 16.9.1955), Na Městečku 32, 664 07 Pozořice
Věra Pernikářová (nar. 7.7.1957), Na Městečku 32, 664 07 Pozořice
Karel Peroutka (nar. 7.1.1966), Šumická 350, 664 07 Pozořice
Miloš Plchot (nar. 30.3.1950), Kovalovická 370, 664 07 Pozořice
Zdeňka Plchotová (nar. 20.5.1952), Kovalovická 370, 664 07 Pozořice
Gabriela Podsedlá (nar. 31.10.1983), Kyjov 174, 065 48 Šarišské Jastrabie
Igor Podsedlý (nar. 5.1.1981), Krásná Lúka 143, 082 73 Šarišské Dravce
Vlastimil Podsedník (nar. 15.3.1954), Tvarožná 301, 664 05 Tvarožná
17 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
Radka Pohanková (nar. 5.11.1970), Velké Lipky 238, 664 07 Pozořice
Denisa Pokladníková (nar. 24.8.1987), Malé Lipky 296, 664 07 Pozořice
Vojtěch Poláček (nar. 22.8.1983), Kovalovická 712, 664 07 Pozořice
Eliška Poláková (nar. 29.7.1958), Velké Lipky 237, 664 07 Pozořice
Hana Poláková (nar. 19.11.1968), Kovalovická 426, 664 07 Pozořice
Marcela Polová, Šimáčkova 334/52, 628 00 Brno 28
Hana Popeláková (nar. 1.7.1943), Kovalovická 265, 664 07 Pozořice
Eliška Postránecká (nar. 16.12.1945), Okrouhlá 373/7, Bohunice, 625 00 Brno 25
Petr Pšenka (nar. 30.3.1968), Velké Lipky 274, 664 07 Pozořice
Ing. Drahoslav Putna (nar. 23.6.1958), Malé Lipky 277, 664 07 Pozořice
Ing. Jarmila Putnová (nar. 2.12.1958), Malé Lipky 277, 667 07 Pozořice
Ing. Pavel Rieder (nar. 26.7.1971), U školy 477, 664 07 Pozořice
Ing. Sylvie Riederová (nar. 15.11.1975), U školy 477, 664 07 Pozořice
Ivana Richtrová (nar. 24.2.1968), U školy 641, 664 07 Pozořice
Ladislav Rollinek, Šumická 345, 664 07 Pozořice
Šárka Rollinková, Šumická 345, 664 07 Pozořice
Ing. Libor Ruprecht (nar. 8.12.1972), Kovalovická 381, 664 07 Pozořice
Ing. Vlastimil Sečkař (nar. 4.4.1974), Nová 707, 664 07 Pozořice
Ing. Ilona Sečkařová (nar. 29.10.1973), Nová 707, 664 07 Pozořice
Ivo Sedláček (nar. 10.5.1951), Velké Lipky 254, 664 07 Pozořice
Libuše Sedláčková (nar. 1.9.1921), Mášova 726/8, 602 00 Brno 2
Oldřich Sekvenc (nar. 26.12.1955), Kovalovická 465, 664 07 Pozořice
Marie Sekvencová (nar. 8.5.1959), Kovalovická 465, 664 07 Pozořice
Martina Skládaná (nar. 23.9.1973), Na Městečku 392, 664 07 Pozořice
Milan Skládaný (nar. 31.3.1968), Na Městečku 392, 664 07 Pozořice
Marie Skočovská (nar. 21.11.1959), Kovalovická 457, 664 07 Pozořice
Jaroslav Skočovský (nar. 29.11.1957), Kovalovická 457, 664 07 Pozořice
Ing. Jan Skřivánek, CSc. (nar. 1.11.1935), Kovalovická 349, 664 07 Pozořice
Julie Skřivánková (nar. 10.3.1936), Kovalovická 349, 664 07 Pozořice
Dagmar Sloupská (nar. 23.4.1959), Foltýnova 1017/39, Brno - Bystrc, 635 00 Brno
Gustav Sloupský (nar. 9.7.1956), Foltýnova 1017/39, Brno - Bystrc, 635 00 Brno
Ing. Petr Smolka (nar. 13.9.1968), Malé Lipky 662, 664 07 Pozořice
Vlastimil Soukup (nar. 22.6.1963), Kovalovická 489, 664 07 Pozořice
Marie Soukupová (nar. 29.9.1964), Kovalovická 489, 664 07 Pozořice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (IČ - 70932581), Žerotínovo náměstí 449/3, Brno Veveří, 601 82 Brno
Ing. Pavla Strejciusová (nar. 5.12.1975), Kovalovická 714, 667 07 Pozořice
Stanislav Svoboda (nar. 3.6.1952), Kovalovická 424, 664 07 Pozořice
Marie Svobodová (nar. 20.10.1953), Kovalovická 424, 664 07 Pozořice
Naděžda Svobodová (nar. 6.5.1969), Velké Lipky 240, 664 07 Pozořice
Pavel Šafář (nar. 15.3.1974), Palackého 1000/23, Litovel, 784 01 Litovel
Ing. Bc. Dagmar Šantavá (nar. 17.9.1977), Nová 681, Pozořice, 664 07 Pozořice
Ing. Miroslav Šantavý (nar. 14.2.1975), Nová 681, Pozořice, 664 07 Pozořice
Milada Šedá (nar. 17.5.1936), Pod Kostelem 371, 664 07 Pozořice
Ing. Monika Šedá (nar. 30.12.1975), Kovalovická 454, 664 07 Pozořice
František Šedý (nar. 7.4.1931), Pod Kostelem 371, 664 07 Pozořice
Václav Škrob (nar. 19.7.1956), Holubická 490, 664 07 Pozořice
Božena Škrobová (nar. 21.3.1964), Holubická 490, 664 07 Pozořice
Anna Šlingerová (nar. 24.12.1929), Horní Kopec 206, 664 04 Pozořice
Roman Štěpánek, ;, Rousínovská 1038/12, 627 00 Brno 27
Marika Štěpánková, Masarova 2084/3, 628 00 Brno 28
Martina Švábenská (nar. 21.11.1981), Holubice 314, 683 51 Holubice
Drahoslava Tandlerová (nar. 14.12.1976), Holubická 348, 664 07 Pozořice
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (IČ - 60193336), Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
Marek Tinka (nar. 17.3.1975), Malé Lipky 322, 664 07 Pozořice
Ing. Roman Tinka (nar. 2.6.1979), Sivice 102, 664 07 Pozořice
Šárka Tinková (nar. 22.12.1978), Malé Lipky 322, 664 07 Pozořice
Kristina Tomancová (nar. 20.3.1947), Pod Kostelem 413, 664 07 Pozořice
Ludmila Tomancová (nar. 24.9.1920), Pod kostelem 413, 664 07 Pozořice
František Tomanec (nar. 3.9.1969), Pod Kostelem 413, 667 07 Pozořice
Pavel Tomanec (nar. 24.9.1972), Hlavní 138, 679 38 Cetkovice
Radek Tománek (nar. 15.1.1976), Kovalovická 425, 664 07 Pozořice
Josef Urbánek (nar. 5.6.1944), Nad Sokolovnou 362, 664 07 Pozořice
Hana Urbánková (nar. 18.4.1981), Tvarožná 334, 664 05 Tvarožná
Marta Urbánková (nar. 22.5.1949), Nad Sokolovnou 362, 664 07 Pozořice
Václav Valehrach (nar. 24.2.1955), Šumická 453, 664 07 Pozořice
Dagmar Valehrachová (nar. 19.12.1971), Viničné Šumice 193, 664 06 Viničné Šumice
Miluše Valehrachová (nar. 17.11.1973), Kovalovická 381, 664 07 Pozořice
Miroslava Valehrachová (nar. 8.5.1962), Šumická 453, 664 07 Pozořice
18 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
Petra Valehrachová (nar. 21.2.1971), Malé Lipky 412, 664 07 Pozořice
Ing. Jan Vašíček (nar. 18.12.1948), Kovalovická 469, 664 07 Pozořice
Ing. Michal Vašíček (nar. 19.8.1967), Nová 682, 667 07 Pozořice
Kateřina Vašíčková (nar. 13.3.1970), Nová 682, 664 07 Pozořice
Libuše Vašíčková (nar. 29.1.1949), Kovalovická 469, 664 07 Pozořice
Ivana Veselá, Nad Sokolovnou 68, 664 07 Pozořice
Miroslav Veselý, Nad Sokolovnou 68, 664 07 Pozořice
Karel Věžník (nar. 25.2.1957), Horní Kopec 258, 664 07 Pozořice
Zdeněk Vláčilík (nar. 22.8.1960), Šumická 368, 664 07 Pozořice
Vodárenská akciová společnost, a.s. (IČ - 49455842), Soběšická 820/156, 638 01 Brno
Martin Vopálka (nar. 19.8.1971), Kudrnova 357/64, 620 00 Brněnské Ivanovice
Michal Vopálka (nar. 22.9.1970), Holubická 340, 664 07 Pozořice
Petr Vrážel (nar. 1.10.1968), Viničné Šumice 399, 664 06 Viničné Šumice
Tomáš Vrba (nar. 16.3.1973), Dobrovského 157/1, Brno - Královo Pole, 612 00 Brno
Marie Vrbová (nar. 26.11.1946), Úvoz 60/64, Brno-Město, 602 00 Brno
Květoslav Vystavěl (nar. 10.10.1975), Kovalovická 270, 664 07 Pozořice
Ladislav Wnetrzák (nar. 30.1.1946), Velké Lipky 259, 664 07 Pozořice
Věra Wnetrzáková (nar. 18.4.1952), Velké Lipky 259, 664 07 Pozořice
Hana Zavřelová, Oblá 448/59, 634 00 Brno 34
Ing. Zdeněk Zdráhal (nar. 14.11.1954), Šumická 405, 664 07 Pozořice
Ing. Jana Zdráhalová (nar. 30.9.1955), Šumická 405, 664 07 Pozořice
František Zima, Holubická 343, 664 07 Pozořice
Jana Zimová, Holubická 343, 664 07 Pozořice
Vladimír Zrnečko (nar. 30.9.1959), Na Městečku 248, 664 07 Pozořice
Milan Zuziak (nar. 12.7.1947), Kovalovická 266, 664 07 Pozořice
Jaroslava Zuziaková (nar. 27.4.1950), Kovalovická 266, 664 07 Pozořice
Hana Žatecká (nar. 5.1.1948), Malé Lipky 74, 664 07 Pozořice
Jaroslav Žatecký (nar. 9.7.1947), Malé Lipky 74, 664 07 Pozořice
Jakub Železný (nar. 26.8.1984), Šumická 485, 664 07 Pozořice
Zdeněk Železný (nar. 6.4.1973), Kovalovická 388, 664 07 Pozořice
Antonín Žemla (nar. 2.9.1947), Na Městečku 46, 664 07 Pozořice
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Sivice, Sivice 19, 664 07 Pozořice
Úřad městyse Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí (IČ - 00282651), Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Spis
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 18, písm. a) sazebníku 1000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 19.12.2012.
19 - StÚ 1129/2012 - 5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/
Download

11292012.pdf