povodně 2013
PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ VYBRANÝCH PROSTŘEDKŮ
Člověk v tísni, o. p. s.
Listopad 2013
úvodem
Vážené dámy, vážení pánové,
když jsme před více než dvaceti lety začínali s pomocí v krizových oblastech po světě, nenapadlo nás, jak často budeme pomáhat doma. Povodně přišly v roce 1997, 2002, 2006, 2009, 2010 a naposledy letos.
V průběhu těchto let jsme pomohli tisícům rodin obnovit jejich domovy, přispívali na opravu či stavbu nových mostů, škol nebo zdravotnických zařízení. Kladli jsme důraz i na podporu programů, které vedou
k prevenci záplav.
Některé rodiny byly velkou vodou zasaženy opakovaně. Nemusely
se tedy vyrovnávat jen se škodami na majetku, ale také s obrovským
psychickým tlakem. Proto jsme se letos po první vlně materiální pomoci
soustředili na pomoc konkrétním zasaženým rodinám.
Pomoc nebyla rozdělována plošně jako kompenzace za vyplavení, ale
na základě průzkumu ekonomické, sociální i rodinné situace domácností.
Peníze jsme poskytli vždy na konkrétní plány základní obnovy bydlení
a vybavení. Za každým případem se skrývala řada návštěv vyplavené
rodiny, detailní práce, popis situace, návrh pomoci, rozhodnutí, předání
příspěvku atd.
Naši pracovníci navštívili přes 1 800 domácností. Finanční pomoc
jsme poskytli 1 332 z nich. Ti, kteří na tom byli nejhůře, dostávají největší a nejdelší podporu. Také proto zůstáváme v některých oblastech
dlouhodobě a v naší práci budeme ještě několik měsíců pokračovat.
Dovolte mi poděkovat všem soukromým dárcům i firmám, díky kterým jsme byli schopni pomoci konkrétním rodinám postavit se znovu
na vlastní nohy, opravit si dům, pořídit kuchyňskou linku nebo ledničku.
Lidé, kteří vinou povodní často přišli o vše, mají díky Vám šanci vrátit
se k normálnímu životu. Jsme rádi, že Vám můžeme poděkovat alespoň
touto průběžnou zprávou, která shrnuje Vaši a naši společnou pomoc.
Od dárců jsme k 1. 11. 2013 získali 72 093 983 Kč
zdroj
Sbírka SOS Povodně
Nadační fond Českého rozhlasu
CARE Česká republika a Aktion Deutschland Hilft
Klub přátel Člověka v tísni
CELKEM
částka
57 112 483 Kč
6 695 000 Kč
7 786 500 Kč
500 000 Kč
72 093 983 Kč
Finanční pomoc rodinám
53 035 215 Kč (73,56 %)
Pokračující opatření (k použití zbývá)*
9 635 121 Kč (13,36 %)
Objekty veřejného zájmu
3 730 000 Kč (5,17 %)
Operační náklady**
2 639 257 Kč (3,66 %)
Náklady na správu, řízení, kontrolu a propagaci sbírky
1 713 374 Kč (2,38 %)
Materiální pomoc
1 341 016 Kč (1,86 %)
S úctou
Šimon Pánek,
ředitel společnosti Člověk v tísni
* Zbývající část prostředků nadále poskytujeme obcím v rámci obnovy objektů veřejného zájmu a věnujeme postiženým domácnostem v případě nečekaného zhoršení stavu jejich domů. Významná část těchto peněz je určena i na přípravu a realizaci preventivních protipovodňových opatření se zaměřením
na zvýšení přirozené schopnosti krajiny zadržovat vodu.
** terénní pracovníci, doprava atd. – průběžný údaj
Materiální pomoc
foto: Petr Štefan
foto: Libor Zavoral, ČTK
Objekty veřejného zájmu
foto: Luboš Kotek
Finanční pomoc rodinám
53 035 215 Kč
3 730 000 Kč
1 341 016 Kč
Hlavní část pomoci ze sbírky tvořila pomoc vyplaveným rodinám. Člověk
v tísni poskytl příspěvky především na nákup vnitřního vybavení vytopených bytů a domů a na rekonstrukce. Pokud byla nařízena demolice,
přispěli jsme na vybudování nového domu. Podpořili jsme i lidi, kteří se
rozhodli odstěhovat ze záplavových oblastí a začít jinde.
Při rozhodování o výši pomoci byla důležitá míra poškození majetku,
finanční možnosti domácnosti, sociální a zdravotní podmínky vyplavených lidí.
Každý případ jsme posuzovali individuálně. Všechny obdarované rodiny navštívili naši terénní pracovníci. Na základě informací, které získali
během návštěvy, rozhodla tříčlenná komise o výši poskytnuté podpory.
Ti, kteří na tom byli nejhůře, obdrželi největší pomoc.
Některé domácnosti jsme kontaktovali opakovaně, abychom zajistili
co nejefektivnější využití daru. Pokud byla první část daru využita správně, poskytli jsme v případě potřeby další pomoc.
Povodně zasáhly také mnoho objektů, které slouží veřejným zájmům.
Člověk v tísni se proto rozhodl využít část vybraných prostředků na opravu nebo novou výstavbu těchto objektů.
Člověk v tísni poslal první povodňovou humanitární pomoc 4. června
a od té doby dopravil 65 zásilek materiálu do 59 měst a vesnic. Na základě požadavků obcí jsme dodali do vyplavených míst na Kolínsku,
Trutnovsku, Mělnicku, Litoměřicku, Ústecku, Děčínsku, v Praze a jinde
například 4 083 litrů dezinfekčních prostředků, 134 kusů koleček nebo
919 lopat a tisíce kusů dalšího materiálu.
Celkem jsme zatím pomohli 1 332 postiženým rodinám.
Člověk v tísni rozhodl o podpoře následujících projektů:
Terezín
rekonstrukce mateřské školy Čtyřlístek
Hostinné
oprava budov základní školy
970 000 Kč
České Kopisty
obnova komunitního centra Camphill
500 000 Kč
dezinfekční prostředky
4 083 litrů
hrábě
174 ks
Dolní Beřkovice
rekonstrukce základní školy
300 000 Kč
rukavice
5 578 párů
kartáče
653 ks
Davle
oprava mateřské školy
150 000 Kč
montérky
vědra a kbelíky
522 ks
holínky
kolečka
134 ks
1 500 000 Kč
Roudnice n. Labem
příspěvek na rekonstrukci občanskému
sdružení Perspektiva
100 000 Kč
Lužec nad Vltavou
oprava přívozu a plotů
100 000 Kč
Velké Žernoseky
oprava knihovny
60 000 Kč
příspěvek na rekonstrukci kynologickému
klubu
50 000 Kč
Neratovice – Mlékojedy
155 ks
277 párů
lopaty
919 ks
krumpáče
107 ks
pytle na odpadky
3 095 ks
foto: Luboš Kotek
foto: Luboš Kotek
foto: Luboš Kotek
LIDÉ, KTERÝM JSME POMOHLI
Erna Kašáková, Litoměřice
Roman Handlíř, Mlékojedy
Jana Dušková, Lounky
Manželé Kašákovi byli za posledních 11 let vytopeni dvakrát. Bydlí
v domě v historickém centru Litoměřic. Přestože měli v bytě 120 cm
vody a spoustu vybavení domácnosti museli vyhodit, paní Erna neztrácí
smysl pro humor. „Asi mi neuvěříte, že jsem kdysi pracovala jako vedoucí
pobočky České pojišťovny, a přitom jsem si nepřečetla pořádně vlastní
smlouvu,“ usmívá se smutně. „Limit na povodně byl v pojistných podmínkách napsán malým písmem, navíc až na poslední stránce, takže
jsme dostali desetinu toho, co jsme očekávali.“
Kašákovým ale po velké vodě hodně pomohly jejich děti. „Všichni byli
úžasní. Hned nás s manželem odvezli pryč a sami tu všechno uklízeli.“
Manžele však čeká ještě spousta práce, velká část nábytku včetně nové
kuchyňské linky nápor vody nevydržela. Také proto Člověk v tísni Kašákovým poskytl finanční pomoc na vybavení domácnosti.
„Teprve v neděli se tady rozkřiklo, že budou povodně, a už v pondělí ráno
nás evakuovali,“ říká Roman Handlíř z Mlékojed. Nikdo z místních prý
nevěřil, že letos přijde opět tolik vody. „Pár nejnutnějších věcí jsem ještě
v noci zvládl vynosit do prvního patra, ale nešla elektřina a bylo málo času.“
V přízemí domu po velké vodě nezůstalo nic než místnosti s osekanými omítkami. Ani po dvou měsících od povodní mu neteče voda, proto se mladý automechanik chodí mýt a na záchod do místní hasičárny.
Všechnu energii nyní směřuje k tomu, aby byl dům zase obyvatelný.
„Zatím spím nahoře v patře na matraci, protože mi voda vzala i postel.“
Do podzimu chce mít ale zrekonstruovaný alespoň jeden z pokojů, kuchyni, koupelnu a záchod.
Člověk v tísni podpořil pana Handlíře finančním darem určeným na rekonstrukci koupelny a vyplaveného přízemí.
Důchodkyně Jana Dušková zažila smolný rok. Nejdříve se dozvěděla, že jí
praskla titanová výztuž páteře, se kterou žije již 3 roky, a že bude muset
na další operaci. Pak se na jaře přestěhovala z Prahy do malého domku
v severočeských Lounkách. Bohužel to bylo těsně před tím, než přišla
velká voda. „V pátek jsem dostala zápis do katastru a v neděli už mě evakuovali kvůli velké vodě,“ vypráví paní Dušková. „Nebyl ani čas si vybalit
věci, natož pak dát dům pojistit.“
V poničeném a praskajícím domě teď musí začínat téměř od začátku.
S opravou jí pomáhají dva místní zedníci a její zeť. „Sama toho moc nezmůžu. Kvůli páteři nevydržím dlouho stát, mám bolesti,“ dodává paní
Dušková, která může fungovat jen díky vysokým dávkám analgetik.
Paní Duškové jsme poskytli finanční dar, který částečně pokryje náklady na opravu poničeného domu.
„Limit na povodně byl
ve smlouvě napsán
malým písmem.“
„Spím nahoře
na matraci, protože mi
voda vzala i postel.“
„Nebyl ani čas si
vybalit věci, natož pak
dát dům pojistit.“
foto: Luboš Kotek
foto: Luboš Kotek
foto: Luboš Kotek
LIDÉ, KTERÝM JSME POMOHLI
Dušan Šarközy, Hořín
Petra Podhajská, Staré Ouholice
Vlastimil Maněna, Hořín
„Z vody koukala jen špička střechy,“ vzpomíná pan Šarközy na letošní
povodně. Zahradní domek, ve kterém trvale žije se svou přítelkyní
od roku 2005, velká voda skoro zničila. „Utekli jsme jen s doklady a několika kousky oblečení,“ říká o evakuaci. „Hodně nás překvapilo, že
povodňové hráze chránící vesnici nakonec nestačily a voda se přes ně
přelila. Když jsme se vrátili, bylo uvnitř ještě půl metru vody a všechno
plavalo. Povodeň odtrhla i betonovou podlážku s předsíňkou. Takovou
měla sílu.“
Přítelkyně pana Šarközyho je vážně nemocná, má za sebou několik
operací, a proto teď dočasně musí bydlet v Mělníce. „Tady teď být nemůže, ale chtěla by se zase vrátit. Proto bych to tu chtěl opravit a žít jako
dřív,“ vysvětluje pan Dušan.
Člověk v tísni podpořil pana Šarközyho darem na obnovu bydlení.
Paní Podhajská bydlí v domku se dvěma dcerkami. Vyplaveni byli už
v roce 2002 a letos měli znova po pás vody. Zatímco minule paní Petře
po velké vodě pomáhal manžel, letos je na spoustu věcí sama. Po nepovedeném manželství se totiž už několik let rozvádí. Pomáhají jí tak
alespoň její děti, bratr a rodiče. Byla tady kvůli dětem i psycholožka.
„Prý teď s vodou všechno špatné odejde a bude zase dobře,“ říká paní
Petra.
Obnova po velké vodě ale půjde pomalu. Protože dojíždí denně
do Prahy do práce, opravovat a uklízet musí paní Petra postupně o víkendech. „Bylo štěstí, že letos přišla povodeň už v červnu. Díky tomu
snad stihneme dům do zimy vysušit, aby nepopraskal.“
Paní Podhajské jsme dali dar na opravu poničených omítek, nákup
nových dveří a kotle.
Pan Maněna je v těžké situaci. Voda mu zaplavila rodinnou firmu na výrobu nakládaných sýrů, kterou provozuje od roku 2004 v přízemí svého
rodinného domku. Povodní se nikdy nebál. Po minulé velké vodě totiž
v Hoříně postavili protipovodňovou hráz a nikoho nenapadlo, že by letos
voda mohla jít ještě 25 cm nad ni.
Firma živila celou jeho rodinu. Teď se snaží všechno opravit, uklidit
a znova začít co nejdřív vyrábět. „Máme smlouvu s Tescem, a pokud
nesplníme dodávky, neprodlouží nám ji, a ještě budeme platit penále.
Splácíme úvěr, nevyrábíme, a navíc nás čekají kontroly od veterinářů
a hygieny, “ vysvětluje. „Doufám, že brzy výrobu rozjedeme, jinak to
můžeme zabalit,“ říká s nadějí pan Vlastimil.
Člověk v tísni podpořil pana Maněnu darem na rekonstrukci prostor
a nákup základního vybavení.
„Z vody koukala jen
špička střechy.“
„Snad stihneme dům
do zimy vysušit.“
„Doufám, že brzy
výrobu rozjedeme, jinak
to můžeme zabalit.“
Obec s rozšířenou působností, počet navštívených domácností, celková finanční pomoc / Běchary, 4, 80 000 Kč / Běrunice, 1, 40 000 Kč / Bílá Lhota, 3, 90 000 Kč / Bohušovice n. Ohří, 3, 70 000 Kč / Brzánky, 12, 630 000 Kč / Černěves, 6, 430 000 Kč / Činěves, 5, 180 000 Kč / Davle, 10, 345 000 Kč / Děčín, 56, 1 498 000 Kč / Dejvice, 8, 140 000 Kč / Dobkovice, 13, 405 000 Kč / Dobrná, 1, 10 000 Kč / Dobříň, 7, 340 000 Kč /
Dolany, 10, 475 000 Kč / Dolní Beřkovice, 65, 2 050 000 Kč / Dolní Břežany, 3, 100 000 Kč / Dolní Zálezly, 13, 200 000 Kč / Hlásná Třebaň, 6, 145 000 Kč / Horní Počáply, 11, 195 000 Kč / Hořenice, 6, 165 000 Kč / Hořín
(Brozánky, Zelčín, Vrbno), 95, 4 010 000 Kč / Hostivař, 5, 135 000 Kč / Hrobce, 8, 405 000 Kč / Hřensko, 7, 155 000 Kč / Husinec – Řež, 14, 585 000 Kč / Chodouny, Lounky, 25, 1 125 000 Kč / Chvatěruby, 2, 110 000 Kč /
Jasenná, 2, 40 000 Kč / Jiříkov, 11, 310 000 Kč / Klecany-Klecánky, 8, 115 000 Kč / Klučov, 2, 90 000 Kč / Kly, 40, 1 625 000 Kč / Kopidlno, 4, 185 000 Kč / Kořenice (Chotouchov), 1, 30 000 Kč / Kouřim, 14, 765 000 Kč /
Kralupy nad Vltavou, 25, 775 000 Kč / Kryry, 14, 602 000 Kč / Kyškovice, 6, 145 000 Kč / Lahovice, 9, 105 000 Kč / Lahovičky, 46, 1 465 000 Kč / Ledečko, 1, 10 000 Kč / Lhotka nad Labem, 1, 80 000 Kč / Libčice nad Vltavou, 5, 320 000 Kč / Libeř, 1, 140 000 Kč / Libiš, 35, 1 320 000 Kč / Libochovany, 3, 115 000 Kč / Libotenice, 3, 180 000 Kč / Lipová, 8, 150 000 Kč / Litoměřice, 24, 1 265 000 Kč / Lobendava, 4, 185 000 Kč / Lovosice, 18, 890 000 Kč /
Lubenec, 14, 385 000 Kč / Lužec nad Vltavou, 28, 935 000 Kč / Malé Březno (u Ústí nad Labem), 3, 50 000 Kč / Malé Žernoseky, 2, 90 000 Kč / Malšovice, 5, 160 000 Kč / Markvartice, 1, 10 000 Kč / Mělník, 6, 250 000 Kč /
Mlékojedy, 41, 1 450 000 Kč / Myštěves, 2, 80 000 Kč / Nelahozeves, 1, 80 000 Kč / Neratovice, Mlékojedy, 8, 265 000 Kč / Nevratice, 7, 220 000 Kč / Nižbor, 4, 155 000 Kč / Nová Ves (Vepřek, Nové a Staré Ouholice, Miřejovice), 37, 1 225 000 Kč / Nový Bydžov, 7, 140 000 Kč / Obříství, 9, 310 000 Kč / Opolany, 1, 15 000 Kč / Pátek, 1, 10 000 Kč / Pečky, 9, 345 000 Kč / Píšťany, 1, 20 000 Kč / Podmoky, 1, 30 000 Kč / Polepy, 1, 30 000 Kč / Povrly, 25, 545 000 Kč / Prackovice nad Labem (Litochovice), 3, 80 000 Kč / Radim (Chroustov), 22, 795 000 Kč / Radotín, 29, 975 000 Kč / Ratenice, 2, 130 000 Kč / Roudnice nad Labem, 4, 160 000 Kč / Řehlovice, 1, 45 000 Kč /
Řevnice, 11, 350 000 Kč / Samopše, 2, 50 000 Kč / Sběř, 1, 30 000 Kč / Sedlec, 8, 195 000 Kč / Srbsko, 8, 290 000 Kč / Staré Smrkovice, 11, 455 000 Kč / Šárovcova Lhota, 3, 150 000 Kč / Štěchovice, 16, 470 000 Kč / Štětí (Počeplice, Hněvice), 38, 1 939 215 Kč / Těchlovice, 6, 115 000 Kč / Travčice, 11, 405 000 Kč / Trója, 1, 20 000 Kč / Třtěnice, 3, 95 000 Kč / Tuhaň (Větrušice, Červená Píska), 24, 825 000 Kč / Tuř, 1, 50 000 Kč / Ústí nad Labem – Vaňov,
Neštěmice, Střekov, 140, 4 231 000 Kč / Vavřinec, 1, 40 000 Kč / Vědomice, 5, 260 000 Kč / Velká Chuchle, 8, 255 000 Kč / Velké Březno (Valtířov), 10, 210 000 Kč / Velké Žernoseky, 4, 70 000 Kč / Veltrusy, 24, 970 000 Kč / Vojkovice (Bukoly, Dědibaby, Křivousy), 27, 1 050 000 Kč / Vraňany, 8, 275 000 Kč / Vrbčany, 1, 10 000 Kč / Vroutek, 1, 25 000 Kč / Zadní Třebaň, 10, 400 000 Kč / Záhornice, 4, 70 000 Kč / Zálezlice (Kozárovice), 22, 830 000 Kč /
Záluží (Kozlovice), 3, 290 000 Kč / Zásmuky, Doubravčany, 2, 30 000 Kč / Zbraslav, 30, 620 000 Kč / Zlončice, 5, 220 000 Kč / Žalhostice, 14, 480 000 Kč / Žiželice, 10, 255 000 Kč
Člověk v tísni poskytl 3 000 000 Kč Diakonii Českobratrské církve evangelické na pomoc cca 100 rodinám. Cílovou skupinu tvořily domácnosti zasažené povodní v Královéhradeckém kraji (Rudník, Javorník, Arnultovice, Hostinné, Stará a Nová Paka, Horní a Dolní Olešnice, Svoboda nad Úpou, Čermná) a v Ústeckém kraji (Terezín, Nové a České Kopisty, Počaply)
foto: Iva Zímová
OBLASTI, KDE POMÁHÁME
PŘÍJEMCI FINANČNÍ POMOCI DOMÁCNOSTEM
Beránková Olga
Beránková Jana
Beránková Iva
Berger Roman
Bialonczyk Radek
Bílá Libuše
Bílek Václav
Bílek Michal
Bílková Marie
Bízová Jitka
Bláhová Pavlína
Blažíček Jiří
Blažka Miroslav
Blažková Hana
Boberová Leokadia
Bočánková Ladislava
Bočková Pavlína
Bodišová Marcela
Böhm Lubomír
Borovičková Anna
Borovský Roman
Bořík Jaroslav
Bourová Soňa
Boušová Vladimíra
Bradáček Rudolf
Bratka Tomáš
Braun Vlastimil
Braunová Jarmila
Braunová Miroslava
Brokešová Marie
Brožová Ivana
Brůhová Jana
Bruna Josef
Bucek Martin
Budský Václav
Buchtelová Zuzana
Bulfínek Ladislav
Burešová Stanislava
Bursová Hana
Buřičová Anna
Bussová Blanka
Caisová Dagmar
Carbochová Michaela
Cardová Eva
Cibulová Adéla
Cífka Vlastimil
Cimbolincová Pavla
Cimbura Lubomír
Cimrová Michaela
Cimrová Věra
Císař Zdeněk
Císař Jiří
Císařová Naděžda
Cisařovský Jindřich
Cizlerová Marie
Cmíralová Marie
Cmunt Jaroslav
Coufalová Sandra
Crháková Miluše
Csicso Ernest
Csurkó Vilém
Czepán Miloš
Čapíková Romana
Částková Pavlína
Čečák Pavel
Čekalová Eva
Čelišová Květoslava
Čermáková Jana
Černá Marta
Černá Zdeňka
Černá Bohumila
Černá Zdeňka
Černík Jan
Černohorská Mária
Černý Josef
Černý Josef
Černý Vladimír
Černý Roman
Červinková Květa
Červová Olga
Česnek Jiří
Čížková Věra
Čmejla Vladimír
Čonková Anna
Čulíková Lenka
Čureja Gustav
Čvančar Petr
Dalihod Karel
Damianová Maja
Danihlíková Miloslava
Daniš Antonín
Demeterová Nataša
Demeterová Růžena
Dítětová Jana
Divišová Zdeňka
Dobrovský Jan
Dokoupilová Růžena
Dokoupilová Ivana
Dolejší Roman
Doležal Zdeněk
Doležalová Jana
Doležalová Lenka
Doležalová Marta
Doležalová Marta
Domanská Hana
Dopitová Jana
Dostál Aleš
Došková Helena
Dotlačil Petr
Douděra Josef
Douděrová Romana
Douděrová Helena
Doudová Blanka
Drabešová Marcela
Drahovzalová Věra
Dražovská Marie
Drbal Josef
Drbohlavová Marta
Drmolová Věroslava
Drulyak Nadiya
Dubský Martin
Dudák Marian
Duchková Jitka
Duchoňová Jiřina
Dunka Petr
Dušek Karel
Dušek Vratislav
Dušková Jana
Dvorská Jiřina
Dvorský Ladislav
Dvořák Jiří
Dvořák Jindřich
Dvořák Stanislav
Dvořák Pavel
Dvořák Martin
Dvořáková Věra
Dvořáková Marie
Ebelová Jana
Eberle Lubor
Eliášová Zdeňka
Fábelová Lucie
Fajferlíková Marie
Fajt Ladislav
Falát Marek
Fanta Kamil
Farský Jaroslav
Feldbabel Jaroslav
Ferenc Ivan
Fibich Zdeněk
Fibich Zdeněk
Fidler Stanislav
Fidrmuc Václav
Filek Jiří
Filip Josef
Filipová Ida
Fliegerová Božena
Focke Vlastimil
Foltýnová Lenka
Formánková Monika
Fous Josef
Fous Zdeněk
Fousová Věra
Francánová Jitka
Francová Ivana
Franěk Lukáš
Fraňková Eva
Gavelčík Linda
Géciová Tereza
Giňa Miroslav
Godiš František
Golkiewiczová Katarzyna
Goll Milan
Görner Jaroslav
Gregor Petr
Grohmann Bedřich
Grosman Jaroslav
Gruber David
Gruncl David
Grunclová Alena
Grupač Vladimír
Grusz Miroslav
Gulykášová Dalina
Haniková Jana
Hánl Jiří
Hanušová Drahomíra
Hanzel Jan
Hanzl Mirko
Hanzlík Jiří
Hanzlová Miloslava
Harajdičová Mária
Haršány Ivan
Hartmann Gerhard
Hasenkopfová Soňa
Hatašová Marika
Hausler Roman
Hausman Jaroslav
Havel Roman
Havlíčková Miroslava
Frič Václav
Friedl Jiří
Friedlová Hana
Frisch Jan
Friťar Eduard
Frolíková Eva
Fuksa František
Fuksa Pavel
Fuksa Petr
Fuksová Marie
Fuksová Alice
Fürbach Václav
Furka Jindřich
Gabriluková Zdena
Galiová Věra
Gaňo Josef
Gürtlerová Blanka
Güttner Roman
Háčková Jaroslava
Hadravová Libuše
Hadrbolec Karel
Hahnová Daniela
Hájek Stanislav
Hájková Jana
Hájková Marie
Hák Jiří
Hakl Libor
Halilovič Emir
Halko Pavol
Haltufová Lenka
Hamouz Luděk
Handlíř Roman
Havlová Marcela
Havránek Miloslav
Hebr Bohumír
Hejduk Josef
Hejkal Rudolf
Hejlová Marie
Hejplíková Věra
Hejtyk Josef
Helebrant Petr
Herainová Renata
Herčíková Soňa
Hermanová Věra
Hermanová Věra
Heřman Jiří
Hikl Antonín
Himl Lukáš
foto: Michal Krumphanzl, ČTK
Abrahám Jaroslav
Abrt František
Ács Radek
Adamcová Lucie
Adamec Josef
Adámek Miloš
Adámek Petr
Albert Luboš
Anděl Tomáš
Andrejčík Milan
Andrejkovičová Jiřina
Andrlová Miroslava
Andrtová Eva
Asimus Robert
Astaloš Pavel
Augusta Vítězslav
Babych Serhiy
Bajer Radomil
Balaštík Miroslav
Balaštík Lukáš
Balaštík David
Balážová Edita
Balín Václav
Balšánková Irena
Balvínová Milena
Bandy Peter
Barabáš Petr
Barbarunová Zoya
Barda Václav
Bariová Anna
Bárta Karel
Bartolenová Lenka
Bartoš Václav
Bartoška Filip
Bártová Jitka
Bártová Alena
Bastlová Marie
Bawaová Katarina
Bečička Václav
Bečka Jaroslav
Bédlová Jindra
Bednář Josef
Bejr Jaroslav
Bendlová Jana
Benedikt Roman
Beneš Josef
Benešová Eva
Benešová Vlasta
Beníček Václav
Beran Martin
1/3
Hinčicová Blanka
Hladká Romana
Hlaváček Milan
Hlaváčková Jana
Hlaváčková Dana
Hlavatá Hana
Hlísníková Jana
Hloušková Alena
Hlubůček Milan
Hnátek Miroslav
Hnilica Jiří
Hnízdilová Dana
Hodboďová Vladimíra
Hodek Zdeněk
Hodek Vladan
Hoferová Petra
Hoffmann Jan
Hoffmann Marek
Hofman Vladimír
Hofmanová Božena
Hochmalová Růžena
Hois Petr
Hojdík Milan
Holánová Hana
Holický Jaroslav
Hollitzerová Jaroslava
Holub Jiří
Holý Vratislav
Homolová Berta
Hora Josef
Hora Zdeněk
Horáček Vladimír
Horák Vladimír
Horák Jan
Horký Miloslav
Hörner Stanislav
Horovitzová Darja
Horváth Karel
Hořánek Radek
Hořejší Štěpán
Hoštická Miroslava
Houdková Ludmila
Houška Vladislav
Houšková Markéta
Hovorka Emil
Hovorka Tomáš
Hozáková Petra
Hrabáčková Zdeňka
Hradička Milan
Hrdlička Bohuslav
Hrebičíková Lýdia
Hrmová Olga
Hronová Jaroslava
Hrozková Berta
Hrubá Věra
Hrubešová Jana
Hruša František
Hrušková Ilona
Hryščenková Hana
Hubálková Jarmila
Humeňanská Eva
Humpolák Petr
Humpolák Karel
Chadimová Ivana
Chaloupková Miloslava
Charvát Otakar
Charvátová Božena
Chládek Ladislav
Chlumecká Gabriela
Chmelařová Lenka
Choc Pavel
Chocholová Jaroslava
Chramostová Alena
Chrenko Vladimír
Chrpa Jan
Chudomel Zděnek
Chudomel Roman
Chvoj Antonín
Jahoda Josef
Jakl Oldřich
Jakoubková Jana
Jakubíček Petr
Jamrich Marcel
Janáček Miroslav
Janatka Lubomír
Jančíková Jitka
Janda Jaroslav
Jandač Jan
Janďourková Vlasta
Jandová Karolína
Jandusová Pavlína
Janeba Petr
Janebová Jiřina
Janeček Jaroslav
Janečková Alena
Janouš Jiří
Janoušková Marie
Jansová Monika
Jarešová Ivana
Jaroš Jaroslav
Jaroš Jiří
Javůrek Karel
Jebavý Milan
Jedlička Miloslav
Jech Jiří
Jelínek Ladislav
Jelínková Alena
Jermářová Alena
Jeřábek Jiří
Jeřábková Jana
Ježek Antonín
Ježek Antonín
Ježek Pavel
Ježková Eva
Jindra Oldřich
Jindráčková Zuzana
Jiráková Dagmar
Jiránková Alena
Jiránková Vladimíra
Jirčík Stanislav
Jíša Aleš
Jordová Sylvia
Jurčovský Petr
Juříček Vítězslav
Just Rudolf st.
Justová Ivana
Justychová Lucie
Jůza Karel
Jůzková Hana
Jůzová Stanislava
Jůzová Jana
Kacl Václav
Kadečka František
Kadlec Radek
Kadlecová Věra
Kadlecová Milada
Kadlečková Blanka
Kalač Gejza
Kalcovský Petr
Kalejová Lenka
Kalina Jiří
Kalinová Soňa
Kalousek Josef
Kalušová Ludmila
Kamenický Radek
Kaňková Věra
Kaplanová Jana
Karafiátová Marie
Karásek František
Karban Jaroslav
PŘÍJEMCI FINANČNÍ POMOCI DOMÁCNOSTEM
Kopalová Marie
Kopperová Vendula
Koppová Jaroslava
Kopřiva Vladimír
Kopřiva Vladimír
Kopřiva Jiří
Kopřivová Věra
Korábská Marie
Korbová Lenka
Koričar Martin
Kormunda Tomáš
Kormunda Miloslav
Kormundová Miroslava
Kořínek Jiří
Kořínek Martin
Kosař Jiří
Kostelníková Věra
Kostomlatský František
Kostomlatský Zděnek
Kotěborská Jaroslava
Kotoučová Venuše
Kotyza Josef
Koubek Martin
Koubová Valerie
Koubová Jarmila
Koubová Jana
Koudele Pavel
Kousal Jan
Koutecká Hana
Koutníková Hana
Kovács Jozef
Kovačeva Miloslava
Kovačková Hana
Kovařičová Zdenka
Kovářík František
Kovaříková Dagmar
Kozlíková Jana
Kozlová Eva
Kozlová Eva
Kožíšek František
Král Jan
Králíčková Vlaďka
Králíková Ivana
Králová Monika
Králová Judita
Králová Olga
Králová Jarmila
Králová Hana
Kratina Antonín
Kratinová Blažena
Kratochvílová Jiřina
Krejča Miloš
Krejčí Miroslav
Krejčová Irena
Krejčová Soňa
Krejzová Narcis
Krojidlová Alena
Kroupa Roman
Kroupa Roman
Kroužel Miloslav
Krtil Petr
Kruk Jiří
Kruncl Vladimír
Krupičková Vanda
Kryštůfek Milan
Krzáková Marie
Křemelová Ludmila
Křenčil Miroslav
Křenek Pavel
Křesťan Jan
Křikavová Vladimíra
Křivancová Gabriela
Křivský Jan
Kříž Stanislav
Kříž Pavel
Kříž Jaroslav
Křížová Irena
Křížová Jaroslava
Kubec Vlastislav
Kubera Ladislav
Kucej Jaroslav
Kucnerová Zuzana
Kučaba Martin
Kučera Tomáš
Kučerová Monika
Kudličková Ivana
Kufová Anna
Kühn Vladimír
Kunc Jaroslav
Kuncová Věra
Kunrtová Hana
Kupčová Martina
Kupec Martin
Kůr Štefan
Kušej Miroslav
Kušpál Josef
Kvapilová Alena
Kýčková Miloslava
Kyzlíková Pavla
Labuta Ladislav
Laciová Růžena
Lachor Ladislav
Lajmr Milan
Lajmrová Marie
Lajn Jaroslav
Lálová Helena
Lamačová Kateřina
Landergot Jakub
Langmaierová Vlastimila
Langrová Hana
Larva Tomáš
Laštovička Josef
Laštovičková Jarmila
Laube Zdeněk
Lébl Arnošt
Léblová Ludmila
Leharová Daniela
Lenčová Alena
Loskot Milan
Lošová Miroslava
Lošová Miroslava
Loužecká Monika
Lovčuková Eva
Lovíšková Lucie
Lukešová Ivana
Luňáčková Marie
Lusková Anna
Lux Martin
Lysáková Eva
Lysova Tatyana
Madaraszová Věra
Mach Stanislav
Mach David
Mácha Václav
Marek Ondřej
Mareš Miroslav
Mareš Vojtěch
Marešová Alena
Maričová Květoslava
Marková Ivana
Marková Jana
Maršík Karel
Martináková Marcela
Martinec Karel
Martínek Jaroslav
Martínek Milan
Maříková Michaela
Mašek Ivan
Mašek Jiří
Mašek Petr
Lenoch Pavel
Levecová Eva
Levkiv Jolana
Lexa Josef
Linhart David
Linhartová Ludmila
Linhartová Petra
Lípová Jana
Lisková Jiřina
Lisová Monika
Liška Zdeněk
Lišková Marcela
Livora Václav
Lohynská Monika
Lončík Josef
Loněk Martin
Lorencová Olga
Machová Jitka
Machtová Radka
Majerová Jana
Majorová Marcela
Malá Marie
Málek Radim
Malcherová Eva
Malý Miroslav
Malý Karel
Malý Martin
Malý Martin
Malý Václav
Maňák Josef
Maněna Vlastimil
Marek Jaroslav
Marek Marcel
Marek Zdeněk
Mašková Jana
Maťáková Markéta
Matějíčková Jana
Matějíčková Ivana
Matoušek Petr
Matoušková Pavlína
Matušáková Helena
Matušková Jana
Matzek Zdeněk
Matzeková Denisa
Matzke Pavel
Mázlová Marcela
Med Jaroslav
Melč Václav
Melnyk Jiřina
Mendeová Jana
Merkl Tomáš
foto: Iva Zímová
Kartáková Dana
Kasalová Anděla
Kasperová Růžena
Kašáková Erna
Kejklíček Milan
Keleš Jan
Keller Petr
Khün Karel
Kiebelová Alice
Kittlerová Jitka
Klabíková Bedřiška
Klapka Milan
Klapková Renata
Klasna Jiří
Klausová Marie
Klenotová Veronika
Klíbr Lubomír
Klicman Jaroslav
Klicperová Zdenka
Klimová Alexandra
Klímová Pavla
Klingerová Danka
Klocová Jaroslava
Klysák Jan
Knesplová Miloslava
Kníže František
Knížek Josef
Knorová Milada
Knotek Josef
Knytlová Drahomíra
Kocanová Lenka
Kočí Marie
Kočková Františka
Kočová Marie
Kodadová Růžena
Kodým Stanislav
Kohout Josef
Kohoutová Anna
Kohoutová Václava
Kochman Vlastimil
Kokšál Miloslav
Kolářová Eva
Kolebaczová Libuše
Kolek Josef
Koliášová Dorota
Komárková Helena
Koňařík Aleš
Konc Alexander
Konšal Josef
Konvalinková Ludmila
Konyarik Maria
Mertl Vladimír
Mesteková Ilona
Meszárošová Lucie
Miesbauer Jan
Mihulová Daniela
Michalíček Pavel
Michalová Lenka
Miko Milan
Mikolášová Jaroslava
Mikulecký Martin
Mikušová Jarmila
Milcová Věra
Miloš Jiří
Mintová Lucie
Mládek Roman
Mlejnková Olga
Mlkvá Jiřina
Mokrý Zdeněk
Mončák Václav
Moravcová Vendula
Moravcová Václava
Moravcová Ilona
Moravcová Jiřina
Moravcová Věnceslava
Moravcová Petra
Morávková Zdeňka
Morx Josef
Motejlová Dominika
Motejzík Oskar
Motejzíková Vlasta
Mráz Jiří
Mrázková Naděžda
Mrkvičková Erika
Mrkvičková Jana
Mrózek Miroslav
Mudrová Miluše
Mühlberger Milan
Müller Pavel
Müllerová Maria
Müllerová Lenka
Musilová Bohumila
Mužík Martin
Myslikovjanová Monika
Nácovská Eva
Nádeníková Zuzana
Nágl Miloslav
Nagyová Edeltruda
Nápravníková Jiřina
Navrátil Ota
Nebeský Jindřich
Nedvěd Ladislav
2/3
Neidhardtová Mária
Nejedlý Jaroslav
Nekovaříková Štefánia
Němec Václav
Nemlein Josef
Nerudová Klára
Nesměrák Ludvík
Netáhlo Pavel
Netík Jiří
Netušilová Věra
Neumannová Vlasta
Neumannová Eliška
Nevečeřalová Iva
Nevečeřalová Jarmila
Nevěřilová Anna
Nolčová Irena
Nosek Stanislav
Nosek Petr
Nová Božena
Nováček Pavel
Novák Vladimír
Novák Martin
Novák Petr
Novák Josef
Novák Václav
Novák Pavel
Novák Roman
Nováková Jiřina
Nováková Eva
Nováková Iva
Nováková Jana
Nováková Marie
Nováková Karolína
Nováková Milada
Nováková Květuše
Novotná Marie
Novotná Radka
Novotná Andrea
Novotný Zbyněk
Nový Jiří
Nový Petr
Oberreiterová Helena
Oheralová Pavla
Olšarová Ivana
Ondrisová Hana
Opičková Andrea
Opltová Marie
Otruba Jaroslav
Ožďan Petr
Paclík Václav
Panoš Ladislav
Panoušková Renata
Papp Jiří
Parus Tomáš
Parusová Jaroslava
Pašková Špeciánová
Lenka
Patáková Lenka
Pavlanová Helena
Pavlásková Jana
Pavlíková Renata
Pávová Olga
Pávová Lucie
Pazdera Tomáš
Pecka Josef
Pechanová Anna
Pěchota Václav
Pěchotová Anna
Pekárková Zdeňka
Pekařová Jiřina
Pelc Petr
Pelcová Zuzana
Pelcová Ivana
Pelcová Tereza
Peluhová Lenka
Pémová Valerie
Perglerová Olga
Perličková Jana
Pešáková Jana
Peterková Alena
Petráčková Vlastimila
Petrus Pavel
Petržílka Vlastimil
Petřík Zdeněk
Petříková Jaroslava
Pförtner Milan
Pham Anh Thu
Pilnáček Miroslav
Píša Václav
Piškaninová Jana
Pivoňka Martin
Pivoňka Václav
Plamínek Ladislav
Plašilová Jana
Plchová Alena
Pobudová Květoslava
Poc Jan
Podhajská Petra
Podhradská Jiřina
Pohl Jindřich
Pokorná Helena
Pokorná Miloslava
Pokorný Václav
Pokorný Josef
Pokorný Antonín
Pokorný Václav
Poláčková Jana
Poláčková Zdenka
Polachová Hana
Polák Michal
Poláková Jana
Polanská Jarmila
Polena Milan
Pompe Manfréd
Pompeová Soňa
Pop Václav
Popelářová Zuzana
Popelková Zuzana
Popovský Jiří
Popperová Marie
Porš Josef
Posner Martin
Pospíšil Viktor
Pospíšil Petr
Pospíšil Josef
Posteltová Lenka
Prágl Josef
Prášková Jana
Prelovský Lukáš
Prchalová Barbora
Prchalová Eva
Priknerová Zdenka
Prinzová Jana
Procházka Evžen
Procházka Ladislav
Procházka Václav
Procházka Lukáš
Procházková Iva
Procházková Jana
Procházková Květa
Procházková Libuše
Procházková Libuše
Prokop Miroslav
Prudič Přemysl
Průšová Miluše
Průšová Radka
Průšovic Petr
Příhoda Jiří
Přistoupilová Václava
Pšanský Otakar
Pšenička Miroslav
Pudivítr Bohuslav
Pulec Jiří
PŘÍJEMCI FINANČNÍ POMOCI DOMÁCNOSTEM
Řeháková Marie
Řeháková Věra
Řehoř Jiří
Řepová Marie
Řezáč Libor
Říhová Jaroslava
Říhová Libuše
Saibic Milan
Sakař Jan
Sazma Miloslav
Sedláček Alexandr
Sedláček Martin
Sedláčková Jana
Sedláčková Michaela
Sedlák Marek
Sedlák Milan
Sedlák Marek
Sejkora Petr
Semerád Václav
Semerád Pavel
Semirádová Věra
Semochkina Olga
Serbusová Věra
Shityev Yuriy
Schimmerová Milena
Schlégelová Martina
Schnabelová Zuzana
Schubert František
Sieredzká Johanna
Silaštík Petr
Simonová Jitka
Singer Karel
Sirůček Zdeněk
Siručková Eva
Sirůčková Vlasta
Skála Václav
Skalická Květa
Skalová Klára
Skopcová Olga
Skramužská Alena
Skrčená Jaroslava
Skryja Jiří
Slabý Jindřich
Sláma Zdeněk
Slámová Kateřina
Slánská Helena
Slánský Miloš
Slavíčková Jana
Slavík Josef
Slavíková Marcela
Smetana Oldřich
Smetana Karel
Smolíková Božena
Smolová Danuše
Smrž Miroslav
Sobolíková Jana
Sojková Radomíra
Sokoltová Hana
Solařová Kamila
Solčanský Ladislav
Soukup Petr
Soukup Ladislav
Soukupová Lenka
Spáčil Radek
Spejchalová Stanislava
Spilková Jaroslava
Spilková Petra
Spousta Aleš
Spružinová Iveta
Srp Jaroslav
Stanková Donka
Staňková Jiřina
Stará Milada
Stará Irena
Starý Miloš
Staščáková Kristýna
Stehlík Jan
Stehlík Jan
Stejskal Petr
Stejskal Stanislav
Stejskalová Zdenka
Stephan Eva
Stibor Stanislav
Stolinová Hana
Strádalová Jana
Straková Alena
Stratilová Lucie
Straussová Jaroslava
Strnadová Jitka
Strnadová Jaroslava
Strnišťová Lenka
Stříbrný Roman
Studecký Václav
Studecký Josef
Stuchlý Pavel
Suchá Věra
Suchá Lucie
Suchomelová Eva
Svátek Petr
Svátková Marie
Svoboda Vladimír
Svoboda Jan
Svoboda Karel
Svoboda Miroslav
Svoboda Václav
Svobodová Irena
Svobodová Lenka
Svobodová Anna
Svobodová Miluše
Svobodová Edita
Svobodová Hana
Sýkorová Dana
Syrovátko Petr
Syrůčková Vladimíra
Szabó Rudolf
Šabatka Milan
Šandová Světla
Šára Petr
Šarközy Miroslav
Šarközy Dušan
Šarník František
Šarochová Dagmar
Šavrdová Eva
Šebek Radomír
Šebková Helena
Šebková Miroslava
Šefl Miroslav
Šestáková Jitka
Šestáková Cirkvová Eva
Šestořád Josef
Šestořádová Alena
Šikner Jiří
Šillerová Dagmar
Šíma Milan
Šiman Petr
Šimanová Libuše
Šimečková Martina
Šimková Jitka
Šimon Josef
Šimůnek Václav
Šindelková Darja
Šípek Roman
Šišoláková Dana
Škabrada Zdeněk
Šmíd Rudolf
Šmídková Ilona
Šmídová Lada
Šmídová Ludmila
Šmídová Marie
Šmídová Jana
Šmitáková Hana
Šofková Hana
Šolcová Vlasta
Šottová Věra
Špaček Stanislav
Špičková Marie
Špirková Iveta
Špotová Ludmila
Šraib Michal
Šrámková Marie
Štangl Přemysl
Štangl Josef
Šťastná Maud
Šťastný Jan
Štefan Jiří
Štol Zdeněk
Štolová Daniela
Štráhl Josef
Štursová Marie
Tesařová Jaroslava
Teuschel Roman
Tichý Karel
Tilňáková Božena
Tišitelová Zdenka
Tišl Miroslav
Titěrová Miloslava
Toman Alois
Toman Jan
Tomaňa Michal
Tomáš Jakub
Tomášek Vratislav
Tomašíková Jana
Tomášková Ladislava
Tomek Peter
Tomeš Václav
Ulbrichová Jitka
Ulík Josef
Ulmanová Jitka
Ulrych Ladislav
Urban Zdeněk
Urbanec Blahoslav
Urbánek Jiří
Urbanová Jana
Urbášková Jiřina
Vacková Martina
Vachková Milena
Vajová Romana
Vajramovičová Jana
Valachová Eva
Valachová Ilona
Valentová Vlasta
Štván Jiří
Štýbrová Zdena
Šuhajová Zuzana
Šulc Petr
Šulc st. Josef
Šulcová Markéta
Šulcová Dagmar
Šurkala Ladislav
Šuta Pavel
Švábová Miroslava
Švejcarová Zuzana
Tajč Petr
Takáčová Věra
Taláková Irena
Tatíček Bohumír
Tegerová Marcela
Tesař Josef
Tomšů Dan
Topinka Václav
Treumann Jindřich
Trojánek Václav
Trojanová Zuzana
Trousilová Ilona
Třešňáková Jaroslava
Třešňáková Dana
Tučková Alena
Tůma Jiří
Tůmová Jaroslava
Tvrdíková Eva
Tyl František
Tylová Marie
Tylová Eva
Týř František
Týř Martin
Valsa Václav
Valsová Monika
Váňa Rudolf
Vanča Jan
Vaněček Jaroslav
Vaněčková Věra
Vaněk Bohumil
Vaněk Vlastimil
Vaněk Jiří
Vaníček Vlastimil
Vaňková Hana
Vaňous Břetislav
Váňová Dominika
Vanša Josef
Varadinová Bohuslava
Vašáková Martina
Vašáková Jana
foto: Luboš Kotek
Pulková Jiřina
Půlpánová Sandra
Puškarská Alena
Raab Josef
Rada Karel
Radovanská Monika
Rais Oldřich
Raková Jana
Ráliš Jan
Rambousek Bohumil
Ranftlová Jaroslava
Rathous Daniel
Rawská Kateřina
Reisová Zdeňka
Reiterová Helena
Rejzek Jiří
Rezková Barbora
Riedelová Monika
Rigo Augustin
Richter Petr
Rinešová Blanka
Rittig Ivo
Rod Milan
Rodriguezová Zdeňka
Rokos Václav
Rokos Tomáš
Rösslerová Jiřina
Roubal Zdeněk
Roučková Jana
Roziňák Jan
Rozsypal Václav
Rubeš Vladimír
Rubešová Martina
Ruml Jiří
Ružbacká Jitka
Růžek Josef
Růžek František
Růžička Václav
Růžička Jiří
Růžička Jiří
Růžička Jiří
Růžičková Lucie
Růžková Radka
Rybová Iva
Rychlík Miloslav
Rychterová Milada
Rychterová Helena
Rynda Václav
Ryndová Miroslava
Rypka Marian
Ryvola Jaroslav
3/3
Vavera Pavel
Vavrová Anna
Vávrová Alice
Večerník Jiří
Vegricht František
Veigl František
Veit Eduard
Veit Eduard
Věříš Josef
Veselá Jitka
Veselá Jiřina
Veselíková Yvonne
Veselková Ivana
Veselková Kateřina
Veselý Jiří
Veselý Jaroslav
Veselý Josef
Veselý Jaroslav
Veselý Petr
Videcký Karel
Vidličková Eva
Vích Bořivoj
Viktorinová Jana
Vinklerová Marie
Vinogradova Irina
Višinská Nikola
Višinský Milan
Vítová Jana
Víznerová Věra
Vlasák Vlastimil
Vlášek Pavel
Vlček Jiří
Vlček Václav
Vlčková Marie
Vlčková Jana
Vlk Jaroslav
Vobořil Jaromír
Vobořilová Jitka
Vocásková Dagmar
Vocloň Milan
Vodáková Marie
Vodičková Lenka
Vodrážka Viktor
Vohnická Irena
Vohnický Josef
Voják Jaromír
Vojtek Libor
Vokálek Miroslav
Volenec Zdeněk
Vondráček Aleš
Vondráčková Alena
Vondrášek Josef
Vondrovic Antonín
Vopatová Věra
Voračková Jana
Voráčková Lenka
Vorličková Monika
Vošická Vlastimila
Vošická Marie
Votavová Alena
Vrabcová Růžena
Vrábelová Lenka
Vránová Pavla
Vrzák Ladislav
Vyčichlová Blanka
Vydra Zbyněk
Vyskočil Milan
Wachtlová Zdeňka
Wallachová Kateřina
Walter Jiří
Walterová Adéla
Walters Ester
Weber Miloš
Wiedrman Ivo
Wimmerová Milena
Winterlingová Ludmila
Wsol Marek
Zábojová Šárka
Zahnová Helena
Zahrádka Bořivoj
Zach Jaroslav
Zachová Helena
Zajíc Jindřich
Zajiček Jan
Zajíček Tomáš
Zajíček Čestmír
Zajíčková Vladimíra
Zakarová Alena
Zápotocká Kateřina
Zaujecová Ivana
Zavřel Karel
Zazvonil Miroslav
Zdanovcová Ludmila
Zdichynec David
Zelená Monika
Zelenková-Křížková
Konstancie
Zelený Milan
Zelingrová Jana
Zeman Martin
Zeman Václav
Zemanová Markéta
Zemanová Petra
Zemanová Daniela
Zemanová Františka
Zenker Miroslav
Zet Jan
Ziková Marie
Zimová Jarmila
Zítka Jiří
Zoul Jiří
Zrnová Tereza
Zvolánková Ivana
Žabková Eva
Žádníková Lenka
Žák Václav
Žáková Eva
Žáková Jaroslava
Žákovcová Ywetta
Žaludová Miroslava
Ženíšek Josef
Ženíšková Hana
Žídková Markéta
Žitná Andrea
Žitná Alžběta
Žižka Jan
Žižková Kateřina
Žoudlíková Jitka
Žufníček Stanislav
1 000 000 Kč a více
Aktion Deutschland Hilft, Candoris, CARE Česká republika, Internet Mall (sbírka zaměstnanců), Kroftová Marta,
Nadace Telefónica a zaměstnanci Telefónica Czech Republic, Penny market, Řízení letového provozu ČR, Sbírka
Českého rozhlasu, Škoda auto a zaměstnanci Škoda auto, UniCredit Bank
500 000 Kč a více
Billa, Česká spořitelna, Český aeroholding a jeho zaměstnanci, ČSOB, Nadace Crocodille, Nadace Vodafone,
Nadační fond AVAST, Pražská energetika, Pražská teplárenská, SAZKA, Taipei Economic and Cultural Office
100 000 Kč a více
A1-Transport & Logistic, ABB, Agrodružstvo Brázdim, Allianz nadační fond, Atos IT Solutions and Services,
AUSTROMAR obchodní a dopravní, AVEKO Servomotory, AXA Česká republika, Citibank Europe, ČEB, Česká
pojišťovna, ČNB – sbírka zaměstnanců, Deutsche Bank, Ernst & Young, EURO NÁŘADÍ, Exportní garanční
a pojišťovací společnost, FELIX a spol. advokátní kancelář, Geneva Consulting Finance, GENICZECH-M, GEO Group,
Glatzová Vladimíra, HSBC Bank, Chvátalová Jitka, Ireks Enzyma, Kodrle Tomáš, Kooperativa pojišťovna, KPMG
Česká republika, Lučební závody Draslovka, město Mohelnice, METRANS, Nadace ČEZ, Novartis, OSC, Průmstav,
REN Power CZ, Rosenberg Ivan, Siemens, Spoustová Olga, Vlášek Josef, WEISS TECHNIK Praha
50 000 Kč a více
ANAG, ANO 2011, ASICentrum, AURA, Benet Automotive, BEXTRA, Bilfinger Babcock, BOHEXIM GLASS, Brázdil
Jan, Česká televize – sbírka zaměstnanců, ELNIKA PLUS, EMERSON Process Management, ESTEC, HAVEL,
HOLÁSEK & PARTNERS, Houdek Ivan, Chlumská Milena, IBI, IFER – Monitoring and Mapping Solutions Ltd.,
INGENICO CZ, Isolit-Bravo, J&T Banka, Jehnička Jiří, Knapp Petr, KPCS CZ, Kubík, Kubištová Míla, Laichman
Libor, Mareš Ivo, Městská část Praha – Dolní Měcholupy, Městská část Praha – Ďáblice, MetLife pojišťovna,
MISSIVA, MONTS, Mošnová Milada, PAKRA ZF-SERVIS, Pospíšilová Helena, Rychlý Tomáš, Říha Pavel, SAS
Institute ČR, Smičková Hana, STAVTRANS, STAVUM, STROJSERVIS Praha, Šachl Jindřich, Škoda Bohdan,
Štichhauerová Kateřina, Tichý Tomáš, Vávra Michal, VEXTA, Vrba Ilja, Vyroubal Krajhanzl Školout, Wood &
Company Investiční společnost.
Děkujeme všem našim významným dárcům za podporu. Děkujeme také tisícům dárců, jejichž jména jsme zde
nemohli z důvodu omezeného prostoru uveřejnit a kteří přispěli finanční, materiální pomocí či prací. Zvláštní
poděkování patří členům a členkám Klubu přátel Člověka v tísni, jejichž příspěvky nám umožnily vypravit první
zásilky pomoci.
Děkujeme firmám TPCA, Hyundai, Škoda Auto, Porsche Praha-Prosek a Hertz za zapůjčení automobilů.
foto: David Taneček, ČTK
NA KONTO SBÍRKY SOS POVODNĚ 2013 PŘISPĚLI
foto: Luboš Kotek
ČLOVĚK V TÍSNI
PO POVODNÍCH POMÁHÁ
zajistit nářadí, ochranné pomůcky a čisticí prostředky na uklízení povodňových škod,
finančními příspěvky na obnovu postižených domácností,
finančními příspěvky na obnovu objektů veřejného zájmu,
poskytováním informací o možnostech řešení situací způsobených povodní,
s přípravou a realizací preventivních protipovodňových opatření.
foto titulní strany: Stanislav Zbyněk, ČTK
Člověk v tísni pomáhá po celém světě.
Vstupte do Klubu přátel Člověka v tísni a staňte se pravidelným dárcem! Více na www.clovekvtisni.cz/klub
Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, e-mail: [email protected], tel.: 226 200 400
Download

PDF - Člověk v tísni