FINÁLNÍ INFORMACE
ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ
NEMOCNICE VE FRÝDKU – MÍSTKU, p. o.
ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc
a
Okresním sdružením ČLK ve Frýdku - Místku
pořádá
VI. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY
k 60. výročí Ortopedického oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
sympozium s mezinárodní účastí
a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
Frýdek-Místek
16. - 17. 10. 2014
Organizační zajištění
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz
VI. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY
k 60. výročí Ortopedického oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
sympozium s mezinárodní účastí
a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
16. – 17. 10. 2014, Frýdek-Místek
POŘÁDÁ
Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p. o.
se souhlasem výboru ČSOT
ve spolupráci s
Ortopedickou klinikou LF UP a FN Olomouc
TÉMATA SYMPOZIA LÉKAŘSKÉ SEKCE
1) Zlomeniny proximálního humeru
2) Zlomeniny lopatky
3) Ruptura rotátorové manžety
4) Syndrom zmrzlého ramene
5) Fyzioterapie ramenního kloubu
6) Problematika reverzní TEP ramene
7) Terapie bolesti v ortopedii 8) Varia - indikace k balneoterapii, konzervativní terapie osteoartrózy, včetně komerčních metod
TÉMATA SYMPOZIA SESTERSKÉ SEKCE
1) Poruchy hojení ran a možnosti jejich ošetřování
2) Krvácení a transfúze z pohledu sester
3) Problematika ošetřovatelské péče
PREZIDENT SYMPOZIA
Prim. MUDr. Petr Kozák – Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ SYMPOZIA
MUDr. Lubomír Onderka – Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
ZÁŠTITU PŘEVZAL
Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. – děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. – ředitel FN Olomouc
ODBORNÁ GARANCE
Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
Doc. MUDr. Jaroslav Musialek, CSc. PROGRAMOVÝ VÝBOR
Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
MUDr. Pavel Kacerovský
MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.
Prim. MUDr. Petr Kozák
MUDr. Jiří Mazoch
MUDr. Lubomír Onderka
ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO
Ing. Tomáš Stejskal – ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Ing. Zdeněk Jiříček – ekonomicko-personální náměstek Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Ing. Eva Richtrová – senátorka
Mgr. Pavlína Klaputová – lékařská ředitelka léčebné péče, Lázně Darkov, a.s.
Mgr. Michal Pobucký, DiS – primátor města Frýdek-Místek
MUDr. Verner Borunský – ředitel Rehabilitačního ústavu Hrabyně
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, PŘIHLÁŠKY, KORESPONDENCE
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. Masarykova 94/209
400 01 Ústí nad Labem
www.ortopedicke-centrum.cz
Project manager: Miroslav Koleš
Mobilní telefon: 731 560 858
E-mail: [email protected]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205
ČTVRTEK, 16. 10. 2014 – SEKCE LÉKAŘŮ
9.00 Slavností zahájení sympozia
BLOK 1
Traumatologie proximálního humeru
9.15 – 10.20
Předsednictvo: Havlas V., Kloub M.
1. Současný pohled na léčbu zlomenin proximálního humeru
Kloub M.
Traumatologické oddělení Nemocnice České Budějovice
15´
2. Kde je hranice u hřebování zlomenin hlavice humeru?
Kloub M.
Traumatologické oddělení Nemocnice České Budějovice
10´
3.
Léčba zlomenin proximálního humeru za použití PHILOS dlahy
Havlas V. (1), Paša L.(2), Kotaška J.(1), Koníček P.(1), Trč T.(1)
(1) Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole
(2) Úrazová nemocnice FN Brno, Klinika traumatologie LF MU Brno
4. Transdeltoideální operační přístup k proximálnímu humeru
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole
5.
Naše zkušenosti s operační a konzervativní léčbou proximálního humeru
Šandrej P., Edelmann K.
Klinika úrazové chirurgie UJEP, Úrazové centrum, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
7´
7´
10´
Diskuze 10.05 – 10.20
Coffee Break 10.20 – 10.50
BLOK 2
Zlomeniny lopatky, klíčku, vazová a šlachová poranění
10.50 – 12.05
Předsednictvo: Tuček M., Bencúr J., Šandrej P.
6. Epidemiologie zlomenin lopatky
Tuček M., Bartoníček J., Obruba P.
Klinika Traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
7´
7. Zlomeniny lopatky
Tuček M., Bartoníček J.
Klinika Traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
15´
8. Operační léčba zlomenin klíční kosti a její komplikace
Bencúr J., Hájek A., Chrostek M.
Chirurgické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.
7´
9.
AC Luxace, miniinvazivní stabilizace - MINAR
Šandrej P., Edelmann K.
Klinika úrazové chirurgie UJEP, Úrazové centrum, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
10. Rekonstrukční operace SC kloubu
Tuček M., Bartoníček J.
Klinika Traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
11. Rehabilitace po poraněních pletence ramenního: základní principy
Krobot A.
FN Olomouc
7´
10´
8´
Diskuze 11.45 – 12.05
Přestávka na oběd 12.05 – 13.20
BLOK 3
Problematika femuru, infekce v ortopedii, nádory krční páteře
13.20 – 14.30
Předsednictvo: Dungl P., Gallo J.
12. Sekundrání prevence zlomenin po osteoporotické zlomenině
Dungl P., Vaculík J., Majerníček M.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
12´
13. Řešení periprotetických zlomenin
Psotka L.
Nemocnice Šumperk
7´
14.
Rekonstrukce acetabula strukturálním štěpem
při primoimplantaci TEP kyčle – proč se snažit o složitější výkon? Špička J., Gallo J.
Ortopedická klinika FN Olomouc
7´
15.
Záchovná léčba avaskulární nekrózy hlavice femuru dospělých - hledání „zlatého standardu“
Špička J., Kamínek P.
Ortopedická klinika FN Olomouc
7´
16. Diagnostika infekcí kloubních náhrad: kde jsme a kam směřujeme
Gallo J.
Ortopedická klinika FN Olomouc
7´
17. Nádory krční páteře, jejich diagnostika a léčba
Cienciala J., Grosman R., Němec F.
Ortopedická klinika FN Brno
7´
Diskuze 14.10 – 14.30
Coffee Break 14.30 – 15.00
BLOK 4
Varia
15.00 – 16.10
Předsednictvo: Mohyla M., Hanzlíková L.
18. Naše zkušenosti s řešením rizartrózy totální endoprotézou
Hanzlíková L.
NsP Karviná Ráj
7´
19. Problematika házecího ramene
Mohyla M., Káňa J., Walder P.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
7´
20. Naše zkušenosti s Ponsetiho metodou v léčbě PEC
Weber M., Kročko M.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
7´
21. Mutilující formy primárně zánětlivých revmatických chorob
Šírová K.
Revmatologie MUDr. Klára Šírová s.r.o.
7´
22. Pooperační analgetizace v ortopedii
Kročko M., Weber M.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
7´
23.
7´
Prevence TEN u TEP kolenních a kyčelních kloubů,
naše 6-leté zkušenosti, od warfarinu k dabigatranu Poledník Z., Pastucha M.
NH Hospital Nemocnice Hořovice
24. Kdy do lázní NE… - kazuistika
Kosztyo A.
Lázně Bělohrad a.s.
Diskuze 15.50 – 16.10
Společenský večer 20.00 – 24.00
(k tanci a poslechu hraje Music Band FUNNY)
7´
CTA s
dříkem
pro velké
resekce
CTA s
necementovým
revizním
dříkem
36, 40, 44
reverzní
náhrada
Totální
anatomická
náhrada
Trauma
Resurfacing
Lima CZ, s.r.o., Do Zahrádek I. 157/5, 15521 Praha 5 - Czech Republic
telefon: +420 222 720 011, fax: +420 723 568, e-mail: [email protected]
mm
PÁTEK, 17. 10. 2014 – SEKCE LÉKAŘŮ
BLOK 5
Reversní náhrada, operační technika
9.00 – 10.05
Předsednictvo: Frič V., Majerníček M., Tomáš T.
25. Reversní náhrada ramene v neobvyklé indikaci
Tomáš T., Janíček P., Pazourek L.
I. ortopedická klinika LF MU, FN U sv. Anny v Brně
7´
26. Maligní nádory v oblasti ramene a jejich řešení
Tomáš T., Janíček P., Pazourek L.
I. ortopedická klinika LF MU, FN U sv. Anny v Brně
7´
27. Operační technika reverzní náhrady v traumatologické indikaci
Frič V., Lena T., Luňáček L.
Ortopedická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
7´
28. Poznámky k operační technice reverzní náhrady v plánované indikaci
Frič V., Lena T., Luňáček L.
Ortopedická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
7´
29. Reverzní TEP ramena v traumatologické indikaci
Majerníček M.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
7´
30. Reverzní náhrada ramenního kloubu a její indikace
Pellar D., Vícha J.
Ortopedická klinika FN Hradec Králové
7´
Diskuze 9.45 – 10.05
Coffee Break 10.05 – 10.25
BLOK 6
Reversní náhrada a její komplikace
10.25 – 11.30
Předsednictvo: Pokorný D., Pilnáček J., Boglevský R.
31. Prevence a řešení instability reverzní náhrady ramenního kloubu
Pokorný D., Sosna A., Fulín P., Štefan J.
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FNM Praha
7´
32. 8 let s reverzní náhradou: indikace – výsledky
Boglevský R., Majer J., Pavliska T., Marek O.
Nemocnice Nový Jičín
7´
33.
7´
Reverzní TEP v různých indikacích
Kozák P. (1), Gallo J. (2)
(1) Ortopedické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.
(2) Ortopedická klinika FN Olomouc
34. Komplikace po reverzní TEP ramenního kloubu
Spáčil A.
Ortopedická klinika FN Olomouc
35. Distrakční artroplastika lokte v léčbě purulentní artritidy
Pilnáček J.
Ortopedické oddělení nemocnice Kladno
36.
Artrodéza ramene - reverzní protéza, řešení komplikací po osteosyntézách proximálního humeru Král M. (1), Pilnáček J. (2)
(1) Ortopedické oddělení nemocnice Liberec
(2) Ortopedické oddělení nemocnice Kladno
Diskuze 11.10 – 11.30
Závěr sympozia 11.30
7´
10´
7´
ČTVRTEK, 16. 10. 2014 – SESTERSKÁ SEKCE
9.30 – Zahájení – Úvodní slovo
BLOK 1.
9.45 - 11.35
Předsednictvo: Dostálová J., Pokorná R.
1. Reverzní aloplastika z pohledu sestry
Matysová A.
Nemocnice ve Frýdku Místku p.o.
15´
2. Klasická versus bezdrénová TEP kolenního kloubu
Lisická B., Gavlasová L.
Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
15´
3. Mokré hojení ran
Donová V.
NsP Karviná Ráj
15´
4. Přední luxace ramena
Ondraczková O.
NsP Karviná - Ráj, pracoviště Orlová
15´
5. Asistence instrumentářky u reverzní TEP ramene
Bendová E.
FNKV Praha
15´
6. Infekční rizika při práci zdravotnického personálu
Zavadilová J.
Slezská Nemocnice Opava
15´
Diskuze 11.15 – 11.35
Přestávka na oběd 11.35 – 13.00
BLOK 2.
13.00 - 14.30
Předsednictvo: Lisická B., Vrzalová V.
7. Podtlaková terapie
Vilímková A.
Chirurgické oddělení Nemocnice Bohumín
15´
8. Revizní operace kloubních náhrad z pohledu sálové sestry
Studená S.
Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
15´
9. Hojení chronické rány v oblasti hlezna
Vrzalová V., Kvapilová B.
Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
15´
10. Prevence luxace po TEP kyčle
Čepelová Z., Skopal J.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Prostějov
15´
11. Importované nákazy
Hiemer I., Zavadilová J.
Slezská Nemocnice Opava
15´
14.15 – 14.30 Diskuse
14.30 – 14.40 Zhodnocení
14.40 Závěr sesterské sekce
DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
16. - 17. 10. 2014 – Národní dům, Palackého 134, Frýdek-Místek
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace na sympozium probíhá online na webových stránkách
www.ortopedicke-centrum.cz – sekce REGISTRACE
(v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás
na tel.: +420 731 560 858 nebo +420 734 233 184)
Přihlášky k pasivní účasti zaregistrujte na www.ortopedicke-centrum.cz – sekce REGISTRACE
nejpozději do 12. 10. 2014
REGISTRAČNÍ POPLATEK
Lékaři - uhrazený po 1. 9. 2014 a na místě
SZP, fyzioterapeuti - uhrazený od 1. 9. 2014 a na místě
SPOLEČENSKÝ VEČER
(vč. DPH)
1300,- Kč
550,- Kč
(vč. DPH)
Společenský večer proběhne dne 16. 10. 2014 v prostorách Národního domu. K tanci a poslechu hraje
Music Band FUNNY
uhrazený po 1. 9. 2014
850,- Kč
UBYTOVÁNÍ
Ubytování si zajišťují účastníci individuálně. Doporučené hotely:
Hotel CENTRUM, Na poříčí 494, Frýdek-Místek
(Tel.: 558 405 111, www.hcentrum.cz, různé varianty cen pokojů)
Jednolůžkový pokoj 548,- Kč
Dvoulůžkový pokoj 916,- Kč
HOTEL SILESIA, Zámecké nám. 1258, Frýdek-Místek
(Tel.: 558 631 049, www.hotelsilesia.cz)
Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj 1390,- Kč
1960,- Kč
HOTEL TERASA, Nad přehradou 670, Frýdek-Místek
(Tel.: 558 640 901, www.hotelterasa.eu)
Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj 1690,- Kč
2190,- Kč
PENZION POD KAŠNOU, Zámecké nám. 43, Frýdek-Místek
(Tel.: 558 628 193, www.podkasnou.com)
Jednolůžkový pokoj 1100,- Kč
Dvoulůžkový pokoj 1300,- Kč
STRAVOVÁNÍ
Občerstvení během přestávek bude zajištěno v prostorách místa konání.
PLATBY
Registrační poplatek je nutné uhradit na číslo účtu: 27-3400450207/0100 KB Ústí nad Labem
variabilní symbol: rodné číslo
konstantní symbol: 0308
IBAN: CZ8301000000273400450207, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán
účastníkům v průběhu konání sympozia u pokladny.
REGISTRACE – SEKCE LÉKAŘŮ I SESTER
Národní dům, Palackého 134, Frýdek-Místek
ÚČASTNÍCIVYSTAVOVATELÉ
Středa, 15. 10. 2014
17.00 – 19.30
17.00 – 19.30
Čtvrtek, 16. 10. 2014
8.00 – 16.00
8.00 – 9.00
Pátek, 17. 10. 2014
8.15 – 11.30
PŘEDNÁŠKY, PROJEKCE
Podklady pro projekci je nutno odevzdat nejpozději 10 minut před začátkem každé sekce, jinak nebude
přednáška akceptována. Diskuse, kterou řídí předsedající proběhne vždy na konci bloku. Pro prezentaci
odborných sdělení bude k dispozici dataprojekce.
CERTIFIKÁTY
Lékaři – Účastníci obdrží certifikát od ČLK.
SZP – Účastníci obdrží certifikát o účasti. Akce bude hodnocena vzdělávacími body ČAS.
Fyzioterapeuti – Účastníci obdrží certifikát o účasti. Akce bude hodnocena kredity UNIFY.
VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI KONGRESU
přihlášení do termínu 5. 10. 2014
HLAVNÍ PARTNEŘI
BAYER s.r.o.
B.Braun Medical, s.r.o.
Lima CZ s.r.o.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
PARTNEŘI
Aleš Buksa – Buksa & Partner
DISTEP a.s.
ELVAC a.s.
NOVOGEAR, spol. s r.o.
Pivovar ZUBR a.s.
RV Styl, s.r.o.
VYSTAVOVATELÉ
GBC Prague, spol. s r.o.
IBI spol. s r.o.
Mediccor a.s.
Ortika a.s.
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
THUASNE CR spol. s r.o.
POZNÁMKY
Jedna malá sraženina mùže
zastavit proud života1
Podejte Xarelto®
Snížíte výskyt TEN po náhradách kyèle a kolene2,3,*
-56 %
0,2 %
Statisticky významné snížení
pravdìpodobnosti výskytu symptomatické
TEN a úmrtí v porovnání s enoxaparinem2,3,*
Nízký výskyt závažného
krvácení srovnatelný
s enoxaparinem2,3,*
První perorální pøímý inhibitor faktoru Xa
Literatura
TEN = tromboembolická nemoc
1. ACCP guidelines, CHEST 2008; 3(133). 2. Xarelto SPC. 3. Eriksson, J Bone Joint Surg [Br] 2009;91-B:636-44.
* Studie RECORD 1–3 byly randomizované, dvojitě zaslepené studie, které u více než 9 500 pacientu prokázaly
účinnost a bezpečnost rivaroxabanu (10 mg 1× denně) ve srovnání s enoxaparinem (40 mg) při prevenci TEN po
elektivní náhradě kyčle a kolene. Uvedená data jsou z poolované analýzy dat v 2. týdnu léčby. Závažné krvácení
je definováno jako krvácení fatální, do životně důležitých orgánu, vyžadující reoperaci a klinicky zjevné mimo
operační ránu s poklesem hemoglobinu ≥ 20 g/l nebo vyžadující transfuzi 2 a více jednotek.
Jednoduchá profylaxe trombózy2
Zkrácená informace o přípravku Xarelto 10 mg
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.
Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8 SPC
Složení a léková forma: Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg rivaroxabanum. Terapeutické indikace: Prevence žilního tromboembolizmu (VTE) u dospělých pacientů podstupujících elektivní operativní náhradu kyčelního
nebo kolenního kloubu. Dávkování a způsob podání: 10 mg perorálně jednou denně, nezávisle na jídle. Pacientům, kteří nejsou schopni polykat celé tablety, může být tableta přípravku Xarelto těsně před užitím rozdrcena a smíchána s
vodou nebo s jablečným pyré a poté podána perorálně. Rozdrcená tableta přípravku Xarelto může být také podána gastrickou sondou poté, co je potvrzeno správné umístění sondy v žaludku. Rozdrcená tableta by měla být podána žaludeční
sondou v malém množství vody a sonda by poté měla být propláchnuta vodou. První dávka se podává 6 až 10 hodin po operaci pokud byla nastolena hemostáza. Délka léčby individuálně závisí na riziku VTE a typu operace. Po operaci
kyčle se doporučuje 5 týdnů, po operaci kolene 2 týdny. Dávka se neupravuje s ohledem na věk, hmotnost a pohlaví. Podávání přípravku Xarelto dětem do 18 let se nedoporučuje. Vynechání dávky: Pokud dojde k vynechání dávky, měl
by pacient užít přípravek Xarelto co nejdříve a pokračovat v užívání jednou denně následující den podle doporučení. Dávka by neměla být tentýž den zdvojnásobena, aby se nahradila vynechaná dávka. Informace o převodech s antagonisty
vitaminu K a parenterálními antikoagulancii jsou uvedeny v SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na účinnou nebo jinou látku přípravku, aktivní klinicky významné krvácení, léze nebo stavy, které jsou považovány za významné riziko
závažného krvácení (např. současné nebo nedávné ulcerace gastrointestinálního traktu, přítomnost maligních nádorů s vysokým rizikem krvácení, nedávno prodělané poranění mozku nebo míchy, operace mozku, míchy nebo oka v nedávné
době, intrakraniální krvácení v nedávné době, jícnové varixy nebo podezření na ně, arteriovenózní malformace, cévní aneurysma nebo významné cévní abnormality v míše nebo mozku. Souběžná systémová léčba jiným antikoagulačním
přípravkem s výjimkou převodů, jaterní onemocnění, které je spojeno s koagulopatií a klinicky relevantním rizikem krvácení včetně cirhotických pacientů s klasifikací Child Pugh B a C, těhotenství a kojení. Zvláštní upozornění a opatření
pro použití: Pacienty s rizikem krvácení je třeba sledovat stran event. krvácivých komplikací. Při riziku vředové choroby gastroduodena lze zvážit profylaktickou léčbu. Ledvinová nedostatečnost: Xarelto je u pacientů s clearance kreatininu
15 – 29 ml/min nutno používat s opatrností, použití se nedoporučuje u pacientů s clearance kreatininu nižší než 15 ml/min viz bod 4.2;4.4 a 5.2. Opatrnost je nutná u koagulopatií, léčbou neupravené těžké hypertenze, jiné gastrointestinální
onemocnění bez aktivní ulcerace, které může potenciálně vést ke krvácivým komplikacím (např. zánětlivé střevní onemocnění, esofagitida, gastritida a gastroesofageální refluxní choroba), cévní retinopatii, bronchiektáziích nebo plicním
krvácením v anamnéze. Při spinální/epidurální anestezii existuje riziko vzniku epidurálního či spinálního hematomu; nutná je monitorace stavu a event. včasné zahájení léčby. Epidurální katetr se neodstraňuje dříve než za18 hodin po
posledním podání rivaroxabanu, další dávka se podává nejdříve za 6 hodin po vyjmutí katetru. Po traumatické punkci se podávání rivaroxabanu odloží o 24 hodin. Při nutnosti invazivní procedury nebo chirurgického zákroku, by měl být
přípravek vysazen minimálně 24 hodin předem. Při neodkladném výkonu je zvýšené riziko krvácení. Léčba má být znovu zahájena, jakmile je to možné a pokud je dosaženo hemostázy. Pacienti, kteří při léčbě trpí závratěmi či prodělali
synkopu by neměli řídit a obsluhovat stroje. Starší pacienti mívají vyšší riziko krvácení. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Současné podání se silnými inhibitory CYP3A4 a současně P gp (např. azolová
antimykotika a inhibitory proteáz HIV), současné podání s dronedaronem. Podávání při intoleranci nebo malapsorpci glukózy a galaktózy se nedoporučuje. U pacientů se středně závažnou renální nedostatečností (clearance kreatininu
30 – 49 ml/min) užívajících současně léky zvyšující plazmatické koncentrace rivaroxabanu, musí být přípravek Xarelto používán s opatrností. Účinek erythromycinu je aditivní k renálnímu poškození (viz bod 4.4) Opatrnost je nutná při
současném podání jiných přípravků ovlivňujících krevní srážlivost (např. nesteroidní antirevmatika,, kys. acetylsalicylová, antiagregancia). Je potřeba se vyhnout současnému podávání silných induktorů CYP3A4 (např. rifampicin, fenytoin,
karbamazepin, fenobarbital nebo třezalka, pokud není pacient pozorně sledován kvůli známkám a příznakům trombózy. Nežádoucí účinky: Časté: Anémie, závrať, bolest hlavy, oční krvácení, hypotenze, hematomy, epistaxe, hemoptýza,
gingivální krvácení, krvácení z gastrointestinálního traktu, bolesti břicha, dyspepsie, nauzea, zvracení, zácpa, průjem, pruritus, rash, ekchymóza, kožní a podkožní krvácení, urogenitální krvácení, poškození ledvin (včetně zvýšení hladiny
kreatininu a močoviny v krvi), horečka, periferní edém, slabost, zvýšení transamináz, pooperační krvácení, kontuze, sekrece z ran. Méně časté: Trombocytémie, angioedém, alergický edém, krvácení do CNS, synkopa, tachykardie, sucho v ústech,
abnormity jaterní funkce, hemartróza, pocit indispozice, zvýšená hladina bilirubinu, ALP, LDH, lipázy, amylázy, GMT. Vzácné a četnost není známa: Žloutenka, krvácení do svalů, lokalizovaný edém, zvýšení konjugovaného bilirubinu, vaskulární
pseudoaneurysma. Není známo: Kompartment syndrom, akutní renální selhání sekundárně po krvácení. Zvláštní opatření pro uchovávání: Žádné zvláštní podmínky. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, 13342
Berlin, Německo. Registrační číslo: EU/1/08/472/006-8. Datum revize textu: 07/2014 Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Pouze na lékařský předpis. Přípravek Xarelto 10 mg je hrazen z prostředků
veřejného zdravotního pojištění. Souhrn údajů o přípravku i s informacemi, jak hlásit nežádoucí účinky najdete na www.bayer.cz nebo obdržíte na adrese BAYER s.r.o., Bayer Pharma, Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika.
© Bayer Pharma AG
duben 2014
L.CZ.GM.04.2014.0303
„Zlatý“ AS nástřik
Řešení nejen pro alergické pacienty
ƒƒ Vícevrstvýƒkeramickýƒpovrch
ƒƒ Vysokýƒstupeňƒbiokompatibility
ƒƒ Vysokáƒodolnostƒ(pevnost,ƒtvrdost),ƒvýsledekƒRockwellƒtestuƒkategorieƒHF1ƒ(nejvyšší)
ƒƒ Výbornáƒsmáčivostƒkeramickéhoƒpovrchu
ƒƒ Signifikantníƒotěruvzdornéƒvlastnosti:ƒotěrƒASƒvrstvyƒjeƒpřibližněƒoƒ60%ƒnižšíƒ
veƒsrovnáníƒsƒběžnýmƒCoCrMoƒmateriálem
ƒƒ SpolehliváƒnepropustnostƒiontůƒCoCrMoƒiƒpřiƒextrémnímƒzatížení
AesculapƒjeƒregistrovanáƒobchodníƒznačkaƒSkupinyƒB.ƒBraun
B.ƒBraunƒMedicalƒs.r.o.ƒƒ|ƒƒDivizeƒAesculapƒƒ|ƒƒVƒParkuƒ2335/20ƒƒ|ƒƒCZ-148ƒ00ƒPrahaƒ4ƒ
Tel.ƒ+420-271ƒ091ƒ111ƒƒ|ƒƒFaxƒ+420-271ƒ091ƒ112ƒƒ|ƒƒwww.bbraun.cz
Download

Finální informace Frýdek-Místek 2014.pdf