Cestuj a poznávej
Moravskoslezský kraj
... s chu
utí
...s
ch
ut
í...
Vysvětlivky k symbolům
ubytování
bezbarierovost
stanování
pronájem chatky
karavan
výtah
stravování
salónek
klimatizace
ubytování se zvířaty
sportovní vyžití
zábava pro děti
wellness
připojení k internetu
nekuřácké místnosti
parkoviště
Úvod
Dovolte, abychom vám představili publikaci ,, KOLEM MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE“ s ochutnávkou místních specialit, která Vám
pomůže najít ubytování v našem regionu a představit Vám
partnerské restaurace projektu ,,Jak šmakuje Moravskoslezsko“.
Obsah
Jeseníky
Opavské Slezsko
Poodří a Moravské Kravařsko
Ostravsko
Těšínské Slezsko
Beskydy
– atraktivity v oblasti
3
– seznam ubytovacích zařízení
8
– atraktivity v oblasti
21
– seznam ubytovacích zařízení
26
– atraktivity v oblasti
31
– seznam ubytovacích zařízení
36
– atraktivity v oblasti
39
– seznam ubytovacích zařízení
44
– atraktivity v oblasti
51
– seznam ubytovacích zařízení
56
– atraktivity v oblasti
67
– seznam ubytovacích zařízení
72
Seznam restaurací našich partnerů
85
1
JESENÍKY
JESENÍKY
Salaš v Heřmanovicích
Vítejte v chráněné krajinné
oblasti a v druhém nejvyšším pohoří v České
republice - v Jeseníkách, v nejsevernějším cípu Moravy,
kde se vysoké hory
střídají s romantickou
krajinou.
VRBNO POD
PRADĚDEM
KRNOV
BRUNTÁL
RÝMAŘOV
Pěší turisté ocení
stovky kilometrů značených turistických a naučných stezek. Lákadlem
je také řada zámků, zřícenin hradů
či nejstarší úzkokolejka ve střední
Evropě. Jeseníky jsou rájem cykloturistů.
Lyžaři ocení lyžařské areály se
sjezdovými tratěmi a lanovkami.
Pro běžecké lyžování jsou k dispozici
téměř všechny letní turistické stezky,
které jsou po celou zimní sezónu
pravidelně upravovány.
Obec Heřmanovice
K občerstvení Vás naláká množství
stylových hospůdek, horských chat
a restaurací s místními specialitami.
Oblast Jeseníků vyniká také bohatstvím
vzácné květeny, díky které byla mnohá
území Jeseníků vyhlášena přírodními
rezervacemi.
3
Hrad Sovinec
Nejrozsáhlejším hradním komplexem
na Bruntálsku s jedinečně zachovanými
bastionovými fortifikacemi z let třicetileté války je kulturní památka
hrad Sovinec, založený mezi lety 1329
až 1332 pány ze Sovince, náležících
k významnému moravskému rodu.
Patřil mezi obranné hrady a střežil cestu
vedoucí z Olomouce do Slezska.
V roce 1623 jej získal Řád německých
rytířů, na konci třicetileté války byl dobyt
Švédy. V 50. letech 19. století se hrad
stal sídlem řádového semináře, od roku
1867 lesnické školy, za 2. světové války
vězením pro francouzské důstojníky
a poté zde jednotka SS střežila materiál,
ukořistěný v obsazených evropských
zemích. V roce 1945 hrad za záhadných
okolností vyhořel. Od té doby je hrad
postupně rekonstruován. Na hradě se
nacházejí hradní expozice a expozice
k historii hradu. Hrad je známý unikátními výstavami moderního výtvarného
umění. V sezóně zde probíhají kulturní
4
akce, zejména vystoupení šermířských
skupin, divadelních souborů a ukázky
tradičních řemesel.
Otevírací doba:
duben,říjen
úterý - neděle: 9:00-16:00
květen - září
úterý - neděle: 9:00-17:00
listopad - březen
na objednávku
26. - 30.12. 2013 - 9:00-16:00
Parkování: ano, vlastní
Bezbariérový přístup:
částečně zpřístupněno vozíčkářům
včetně WC, za pomocí průvodce je
možnost vynést invalidu i na horní část
hradu
adresa: autopošta Břidličná
793 51 Sovinec, okr. Bruntál
tel.:
+420 554 219 863 (rezervace),
+420 554 295 113
e-mail: [email protected]
web: www.mubr.cz,
gps:
49°50‘13.41“N, 17°14‘48.35“E
Úzkokolejná dráha Osoblaha
Tato unikátní úzkokolejná dráha
na Osoblažsku se stavěla v dobách
Rakousko – Uherského mocnářství a do
provozu byla uvedena 14. prosince
1898. Úzkorozchodná železnice spojuje
Třemešnou ve Slezsku s Osoblahou.
Některé prameny tvrdí, že podle
předpisů tehdejšího Rakouska – Uherska se mohly stavět pouze tratě nad
20 km. Toto tvrzení se ovšem nezakládá
na pravdě, pravým důvodem tohoto
trasování byla snaha, aby trať co nejvíce
přiléhala terénu a byla tak co nejlevnější.
Osoblažská úzkokolejka je technická
památka o délce trati 20 km a rozchodu
kolejí 760 mm. Trať má 8 mostů
a 102 oblouků (z toho jeden o poloměru 75 m je nejmenší na celé síti
železnic v České Republice). Nejvyšší
dovolená rychlost vlaku, který projíždí
devíti zastávkami, je 40 km/hod.
Jedná se o nejstarší a zároveň jedinou
provozní úzkokolejku v Českém Slezsku.
Po 2. světové válce byla trať znovu
zprovozněna 28. října 1945 a od roku
2004 zde opět jezdí parní historický
vlak, který provozuje společnost Slezské
zemské dráhy. České dráhy po železnici
vedou běžné osobní vlaky.
Trasa osobním vlakem Třemešná – Liptaň
– Dívčí Hrad – Horní Povelice – Amalín
– Slezské Rudoltice – Koberno – Bohušov
– Osoblaha, jízdní řád výletního vlaku
Slezských zemských drah je k dispozici
na www.osoblazsko.com, Českých
drah na www.cd.cz.
Otevírací doba: viz. jízdní řád Slezských
zemských drah a Osoblažska na:
www.osoblazsko.com/jizdni-rad
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: v letní sezóně
(červen – září) zde jezdí výletní parní
vlaky s možností přepravy vozíčkářů.
adresa: 793 82 Třemešná ve Slezsku
tel.:
+420 723 415 003
e-mail: [email protected]
web: www.osoblazsko.com
gps:
50°12‘0.164“N, 17°34‘26.230“E
Praděd
Majestátný vrchol Praděd (1491 m n. m.)
v pohoří Hrubého Jeseníku je turisticky
atraktivním a často navštěvovaným
cílem, má ideální podmínky pro zimní
a letní sporty. Na této hoře byla v letech
1970–80 vybudována víceúčelová
telekomunikační věž, která i s anténním
nástavcem měří přes 160 metrů a spolu
s výškou hory tvoří nejvyšší bod České
republiky.
Otevírací doba: celoročně
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: ne
adresa: 793 24 Karlova Studánka
tel.:
+420 608 863 373
e-mail: [email protected]
web: www.hotelpradedvysilac.cz
gps:
50°4‘58.68“N, 17°13‘52.87“E
Za příznivého počasí je odtud možné
spatřit Krkonoše a Vysoké Tatry. Stojí na
místě kamenné rozhledny z počátku 20.
století, jež měla zajímavý tvar románské
hradní hlásky. Později ji nahradila dnešní
stavba s meteorologickou stanicí,
restaurací a vyhlídkou.
5
Zámek Bruntál
Národní kulturní památka Zámek
Bruntál s arkádovým nádvořím, obklopený přilehlým parkem, patří mezi
největší pamětihodnosti města Bruntálu
a širokého okolí. Historie zámku sahá
do druhé poloviny 15. století, kdy byl
zámek založen pány z Vrbna.
Později byl přestavěn na honosný
renesanční zámek s netradičním
půdorysem ve tvaru kruhové výseče.
Současnou podobu získal pozdně
barokní
přestavbou,
která
však
zachovala renesanční arkády na
nádvoří a hodinovou věž. Vzniklo
tak ojedinělé spojení renesančního
a barokního slohu.
Zahrnuje historické interiéry vyzdobené
vzácnými rokokovými nástěnnými malbami a vybavené bohatým mobiliářem
z 18. a 19. století, loveckou zbrojnici
a zámeckou knihovnu. Část zámku je
6
využita jako muzeum s expozicí příroda
Bruntálska a Řemeslo má zlaté dno.
Přírodně krajinářský park je doplněn
drobnou architekturou a sochařskou
výzdobou.
Otevírací doba:
květen+420
pondělí-neděle: 9:00 - 17:00
říjen - duben
úterý-neděle: 9:00 - 16:00
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: vozíčkářům přístupný park a nádvoří; s pomocí
možnost vynést do zámecké expoziceí
adresa: Zámek Bruntál (Muzeum v Bruntále)
Zámecké nám. 7, 792 01 Bruntál
tel.:
+420 554 717 947, 9 ;
+420 554 709 151
e-mail: [email protected]
web: www.mubr.cz
gps:
49°59‘25.36“N, 17°27‘52.79“E
Kosárna v Karlovicích ve Slezsku
V objektu národní kulturní památky
bývalé kosárny založeném na počátku
17. století, se nachází v širokém okolí
ojedinělé muzeum. Zděný a hrázděný
patrový dům, který byl do dnešní
podoby upraven v letech 1754 a 1922,
je úzce spjat se železářskou historií
obce.
V kosárně se od roku 1725 vyráběly
kosy, dráty a jiné zemědělské nářadí.
Dnes je zde ve dvou patrech expozice
vesnického bydlení. V podkroví objektu
je instalována lesnická expozice o
pěstování a ochraně lesa a o historii
lesnictví.
Ve stodole vedle kosárny je expozice
zemědělského
nářadí
a
náčiní,
názorně doplňující představu o životě
a práci na vesnici v minulosti. Přístupný
je i samostatně stojící chlév se stáním
pro dobytek, prasečím chlévem a kurníkem.
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: ne
Otevírací doba:
duben - říjen
úterý - neděle: 9:00-17:00
listopad - březen - na objednávku
26. – 30.12. 2013 – 9:00-16:00
adresa: Karlovice 146,
793 23 Karlovice ve Slezsku
tel.:
+420 554 744 077, +420 737 504 784
e-mail: [email protected]
web: www.mubr.cz
gps:
50°6‘18.27“N 17°26‘47.67“E
Věděli jste, že Jeseníky mají své vlastní vodopády?
Rešovské vodopády se nacházejí na říčce Huntavě v Nízkém Jeseníku, 8 km od Rýmařova,
tyto vodopády na řece Huntavě (pramenící na Skalském rašeliništi) byly dokonce vyhlášeny
za chráněný přírodní výtvor a jsou jedním z nejoblíbenějších turistických cílů. Říčka Huntava
zde v kaňonovitém údolí vytváří kaskády a vodopády. Scenerie je působivá zejména při vyšším
průtoku. Celé území o rozloze 6 ha je pokryto přirozenými smrkovými lesy.
Nejsnadnější přístup k vodopádům na Huntavě je z vesnice Rešov, vzdálené 1 km.
Milovníci přírody si v Jesenicku jistě přijdou na své, kromě již zmíněných vodopádů totiž zde
mohou najít i pravou džungli. Džungle u Osoblahy je přírodní rezervace východním směrem
od obce Slezské Pavlovice. Mokřady v rezervaci jsou patrně pozůstatkem rybníka, jehož dno
je porostlé ostřicemi, rákosem a náletem olší a vrb. Dají se zde nalézt ještě porosty pralesního
charakteru. Největší dub má výšku 28 m a obvod kmene je 475 cm. Opakovaně zde byl v
době hnízdění pozorován chráněný a u nás velmi vzácný jeřáb popelavý, oblastí totiž vede
středoevropská tahová cesta ptactva.
Po náročných výletech si pak můžete odpočinout v lázeňské obci Karlova Studánka, která nabízí
celkem 8 pramenů. Některé jsou pojmenovány po známých osobnostech jako např. pramen
Maxmilián po Maxmiliánu, synu Marie Terezie, který nařídil prohledat okolí obce a nalezl tak ony
léčivé vody. Všechny zdejší prameny mají vysoký podíl oxidu uhličitého díky rašeliništím, které
zabraňují odvětrávání. Prameny je možno stočit např. v Pitném pavilonu, kde je pramen Vilémův,
nebo v domě Libuše.
7
Ubytování
Penzion GRIZZLY
65, 793 26 Ludvíkov
tel.:
+420 554 753 182
e-mail: [email protected]
web: www.pensiongrizzly.cz
gps:
50°05‘54.76“N, 17°20‘14.85“E
Rýmařov
Hotel ANDĚL
143, 793 32 Andělská Hora
tel.:
+420 554 737 114
e-mail: [email protected]
web: www.hotelandel.info
gps:
50°12‘18.20“N, 12°57‘51.50“E
Hotel AVALANCHE
1, 79501 Dolní Moravice
tel.:
+420 554 254 099, +420 777 742 405
e-mail: [email protected]
web: www.avalanche-hotel.cz
gps:
49°59´7.388“N 17°19´9.681“E
Horský hotel BRANS
215, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 554 273 045
e-mail: [email protected]
web: www.brans.cz
gps:
50°2‘7.29“N, 17°18‘27.53“E
Hotel DŽBÁN
12, 793 24 Karlova Studánka
tel.:
+420 554 772 014
e-mail: [email protected]
web: www.hoteldzban.cz
gps:
50°4‘22.58“N, 17°18‘25.25“E
8
Hotel EXCELENT
K.Schinzela 148/17, 795 01 Rýmařov
tel.:
+420 554 211 777
e-mail: [email protected]
web: www.excelent.cz/hotel
gps:
49°55‘51.002“N, 17°16‘11.535“E
Horský hotel FIGURA
256, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 554 779 023
e-mail: [email protected]
web: www.figura.cz
gps:
50°4‘11.95“N, 17°14‘30.62“E
Hotel HVĚZDA
Zámecké náměstí 6, 792 01 Bruntál
tel.:
+420 554 717 249
e-mail: [email protected]
web:
gps:
49°59‘21.82“N, 17°27‘50.25“E
Hotel HUBERT
Karlovice 141, 793 23 Karlovice
tel.:
+420 776 321 037
e-mail: [email protected]
web: www.hubertjeseniky.cz
gps:
50°6‘24.13“N, 17°26‘40.42“E
hotely
HORSKÉ LÁZNĚ Karlova Studánka,
spa a wellness
1, 793 24 Karlova Studánka
tel.:
+420 554 798 111
e-mail: [email protected]
web: www.horskelazne.cz
gps:
50°4‘26.73“N, 17°18‘31.86“E
Hotel KAMZÍK
Karlov pod Pradědem 182, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 554 721 170
e-mail: [email protected]
web: www.hotelkamzik.cz
gps:
50°1‘27.03“N, 17°18‘2.87“E
Hotel KARLOV
Karlov pod Pradědem 67, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 724 827 222
e-mail: [email protected]
web: www.hotelkarlov.cz
gps:
50°1´8.544´´N, 17°17´52.425´´E
Hotel KOLIBA
Ludvíkov 102, 793 26 Vrbno pod Pradědem
tel.:
+420 554 751 777
e-mail: [email protected]
web: www.hotelkoliba.cz
gps:
50°6‘58.11“N, 17°21‘5.48“E
Hotel MONTENEGRO
Krnovská 1020/16, 792 01 Bruntál
tel.:
+420 554 230 780, +420 775 650 062
e-mail: [email protected]
web: www.hotelmontenegro.cz
gps:
49°59‘51.49“N, 17°28‘38.61“E
penziony
Hotel MORAVICE
Karlov pod Pradědem 251
793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 554 721 170,
+420 732 734 607
e-mail: [email protected]
web: hotelmoravice.jeseniky.com
gps:
50°1´21.649“N, 17°18´5.345“E
Hotel Neptun
185, 793 36, Malá Morávka
tel.:
+420 554 273 071, +420 777 290 714
e-mail: [email protected]
web: www.hotel-neptun.cz
gps:
50°13´8.818“N, 17°18´44.665“E
Hotel PARAMON
Suchá Rudná 23, 793 31 Světlá Hora
tel.:
+420 554 737 270,
+420 602 707 503
e-mail: [email protected]
web: www.paramon.cz
gps:
50°3‘46.61“N, 17°21‘39.07“E
Hotel SLEZAN
Revoluční 20, 792 01 Bruntál
tel.:
+420 554 711 907
e-mail: [email protected]
web: www.hotelslezan.cz
gps:
49°59‘24.48“N, 17°28‘11.64“E
9
hotely
penziony
Hotel SLUNCE
Jesenická 4, 795 01 Rýmařov
tel.:
+420 554 212 790
e-mail: [email protected]
web: www.hotelslunce.jeseniky.com
gps:
49°56‘13.45“N, 17°16‘17.23“E
Horský hotel VIDLY
Vidly 78, 793 26 Vrbno pod Pradědem
tel.:
+420 737 209 007
e-mail: [email protected]
web: www.vidly.cz
gps:
50°6‘18.89“N, 17°15‘59.42“E
Lázeňský objekt POŠTA
793 24 Karlova Studánka
tel.:
+420 554 798 111
e-mail: [email protected]
web: www.k.studanka.cz
Hlavní lázeňská budova LIBUŠE
6, 793 24 Karlova Studánka
tel.:
+420 554 798 262
e-mail: [email protected]
web: www.horskelazne.cz
gps:
50°4‘24.59“N, 17°18‘22.24“E
Lázeňský objekt SLEZSKÝ DŮM
793 24 Karlova Studánka
tel.:
+420 554 798 111, +420 800 227 222
e-mail: [email protected]
web: www.k.studanka.cz
Lázeňská vila VLASTA
793 24 Karlova Studánka
tel.:
+420 554 798 111, +420 222 532 535
e-mail: [email protected]
web: www.k.studanka.cz
Lázeňský objekt U LESA
793 24 Karlova Studánka
tel.:
+420 554 798 111
e-mail: [email protected]
web: http://www.k.studanka.cz
Lázeňský dům BEZRUČ
793 24 Karlova Studánka
tel.:
+420 554 798 262
e-mail: [email protected]
web: www.k.studanka.cz
10
Lázeňský objekt OPAVA
793 24 Karlova Studánka
tel.:
+420 554 798 111
e-mail: [email protected]
web: www.k.studanka.cz
Penzion AGROTURISTIKA
238, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 554 273 241, +420 732 229 543
e-mail: [email protected]
web: www.kielarova.ecn.cz
gps:
50°0´14.195“N, 17°19´1.610“
hotely
Penzion ANNA
Jesenická 12, 795 01 Rýmařov
tel.:
+420 739 414 424
e-mail: [email protected]
web: www.penanna.cz
gps:
49°56´16. 625“N, 17°16´12. 53“E
Penzion ANTONIE
175, 79336 Karlov pod Pradědem
tel.:
+420 604 121 669
e-mail: [email protected]
web: www.antonie-karlov.cz
gps:
50°1´25. 075“N, 17°16´49. 502“E
penziony
Penzion ELIŠKA
Na Kopečku 45, 793 51 Břidličná
tel.:
+420 722 689 408
e-mail: [email protected]
web: www.penzioneliska.eu/index.php
gps:
49°54‘42.87“N 17°22‘8.33“E
Penzion EMA
Malá Morávka 7, 793 36 Karlov pod Pradědem
tel.:
+420 603 575 109
e-mail: [email protected]
web: www.penzion-ema.cz
gps:
50°1‘5.29“N, 17°17‘45.85“E
Diving CENTRUM a Penzion GAMIS
Sokolovská 247, 793 13 Svobodné Heřmanice
tel.:
+420 602 764 974
e-mail: [email protected]
web: www.sifr.cz/ubytovani.html
gps:
49°56‘53.5“N, 17°40‘20.06“E
Wellness penzion EVA
45, 795 01 Dolní Moravice
tel.:
+420 702 002 205
e-mail: [email protected]
web: www.wellness-jeseniky.com
gps:
49°59‘4.97“N, 17°19‘8.85“E
Penzion DOUŠEK
Havlíčkova 8, 792 01 Bruntál
tel.:
+420 554 712 675
e-mail: [email protected]
web: www.dousek.penzion.com
gps:
49°59‘32.99“N, 17°27‘58.46“E
Penzion JIŘÍ OCHOTSKÝ
56, 793 24 Karlova Studánka
tel.:
+420 554 772 100, +420 732 851 754
e-mail: [email protected]
web: www.nasehory.cz/penzion-jiri-ochotsky
gps:
50°4´34.68“N, 17°18´53.137“E
Penzion EDEN
Karlov 142, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 777 662 257
e-mail: [email protected]
web: www.penzioneden.cz
gps:
50°2‘15.43“N, 17°18‘25.5“E
Penzion JURÁŠ
Suchá Rudná 69, 793 31 Světlá Hora
tel.:
+420 776 871 475
e-mail: [email protected]
web: www.juras.penzion.com
gps:
50°3‘54.19“N, 17°21‘52.33“E
11
hotely
penziony
KARLOVKA
73, 793 36 Karlov pod Pradědem
tel.:
+420 605 940 176
e-mail: [email protected]
web: www.penzion-karlovka.cz
gps:
50°1 ´38. 133“N, 17°15´56. 893“E
Penzion KUČERA
Farní 22, 795 01 Dolní Moravice
tel.:
+420 554 273 294, +420 734 865 097
e-mail: [email protected]
web: www.penzionkucera.wbs.cz
gps:
49°58‘40.37“N, 17°19‘12.7“E
Penzion KUNOV
34, 792 01 Kunov
tel.:
+420 604 477 603
e-mail: [email protected]
web: www.penzion-kunov.cz
gps:
50°2‘25.83“N, 17°30‘50.68“E
Penzion LADKA
81, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 603 773 089
e-mail: [email protected]
web: www.ubytovani.jeseniky.com
gps:
50°1‘16.9“N, 17°18‘46.26“E
Pension LOMNICKÝ ŠENK
99, 793 02 Lomnice
tel.:
+420 603 209 636
e-mail: [email protected]
web: www.lomnickysenk.cz
gps:
49°52‘13.89“N, 17°25‘9.8“E
12
Penzion LUKÁŠ
16, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 554 273 211, +420 724 346 861
e-mail: [email protected]
web: www.penzionlukas.cz
gps:
50°0´15. 86“N, 17°19´6. 365“E
Penzion MARUŠKA
24, 79 501 Dolní Moravice
tel.:
+420 554 273 301, +420 604 801 383
e-mail: [email protected]
web: www.jeseniky.nasehory.cz /maruska
gps:
49°58´43. 147“N, 17°18´38. 762“E
Penzion MARY
Palackého 27, 795 01 Rýmařov
tel.:
+420 554 211 279
e-mail: [email protected]
web: www.mary.penzion.com
gps:
49°56‘16.01“N, 17°15‘58.29“E
Penzion MIA
27, 793 36 Dolní Moravice
tel.:
+420 733 125 216
e-mail: [email protected]
web: www.penzionmia.cz
gps:
49°58´37. 591“N, 17°19´23. 088“E
Penzion NA HUBERTOVĚ
80, 793 24 Karlova Studánka
tel.:
+420 554 772 053
web: www.nasehory.cz/
pension-na-hubertove
gps:
50°4´32. 775“N, 17°17´57. 192“E
hotely
penziony
Penzion a restaurace NA HVĚZDĚ
45, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 608 883 524
e-mail: [email protected]
web: www.nahvezde.jeseniky.net
gps:
50°3´57. 03“N, 17°18´13. 13“E
Penzion ORION
Karlov pod Pradědem 56, 793 36 Malá
Morávka
tel.:
+420 603 778 280
e-mail: [email protected]
web: www.penzionorion.cz
gps:
50°1‘10.34“N, 17°18‘2.34“E
Penzion NA KOŠTĚTI
Staré Město 96, 792 01 Bruntál
tel.:
+420 602 509 748
e-mail: [email protected]
web: www.nakosteti.webpark.cz
gps:
50°0‘38.28“N, 17°25‘9.22“E
Penzion PEPA
15, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 604 839 176
e-mail: [email protected]
web: www.penzionpepa.jeseniky.com
gps:
50°0´47. 721“N, 17°19´2. 482“E
Penzion NA RYCHTĚ
59, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 733 405 300
e-mail: [email protected]
web: www.skikarlov.cz
gps:
50°1‘2.88“N, 17°18‘48.98“E
Penzion POD KAPLIČKOU
75, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 736 719 480
e-mail: [email protected]
web: www.podkaplickou.com
gps:
50°1´16. 517“N, 17°18´43. 722“E
Penzion NAD VODOPÁDY
Rešov 5, 793 44 Horní Město
tel.:
+420 603 301 535, +420 554 211 315
e-mail: [email protected]
web: www.resov.cz
gps:
49°52‘49.79“N, 17°13‘9.89“E
Penzion NIVA
202 Široká Niva, 792 01 Bruntál
tel.:
+420 736 545 585
t-mail: [email protected]
web: www.penzion-niva.cz
gps:
50°4.09638‘N, 17°29.41292‘ E
Penzion POD MOŘSKÝM OKEM
178, 793 23 Karlovice
tel.:
+420 607 870 021
e-mail: [email protected]
web: www.dovolena-jeseniky.cz
gps:
50°6‘14.05“N, 17°26‘48.56“E
Penzion POHÁDKA
Karlov pod Pradědem 92
793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 724 544 306
e-mail: [email protected]
web: www.penzionpohadka.jeseniky.com
gps:
50°1‘6.81“N, 17°17‘13.06“E
13
hotely
penziony
Penzion POHODA
58, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 554 273 102, +420 774 436 740
e-mail: [email protected]
web: www.pohoda-pension.cz
gps:
50°1´1. 662“N, 17°18´47. 092“E
POMODORO pizzerie a penzion
Myslivecká 192, 793 26 Vrbno pod Pradědem
tel.:
+420 604 532 429
e-mail: [email protected]
web: www.penzionpomodoro.cz
gps:
50°7‘13.86“N, 17°22‘32.8“E
Penzion ROHÁČ
Karlov 103, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 602 775 625
e-mail: [email protected]
web: www.penzion-rohac.cz
gps:
50°1‘50.27“N, 17°18‘47.3“E
Pension SCHAUMANNŮV DVŮR
231, 793 26 Karlovice
tel.:
+420 603 356 242
e-mail: [email protected]
web: www.pensionsd.cz
gps:
50°6‘0.87“N, 17°27‘12.08“E
Penzion a restaurace STEAK HOUSE
50, 795 01 Dolní Moravice
tel.:
+420 722 309 060
e-mail: [email protected]
web: www.chalupa.cz
gps:
49°58.703“N, 17°19.305“E
14
Penzion SLAVÍK
Karlov pod Pradědem 25
793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 554 273 037, +420 605 712 075
e-mail: [email protected]
web: www.penzion-slavik.cz
gps:
50°1‘5.347‘‘ N, 17°17‘39.664‘‘ E
Penzion STONOŽKA
78, 793 26 Ludvíkov
tel.:
+420 554 254 627
e-mail: [email protected]
web: www.penzionstonozka.cz
gps:
50°5‘48.06“N, 17°20‘11.91“E
Penzion ŠÍBL
224, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 603 349 057
e-mail: [email protected]
web: www.penzionsibl-malamoravka.cz
gps:
50°1‘2.65“N, 17°18‘29.81“E
Penzion U BOHOUŠE
9, 793 36 Karlov pod Pradědem
tel.:
+420 554 273 115, +420 605 263 447
e-mail: [email protected]
web: www.pensionubohouse.cz
gps:
50°1´10. 117“N, 17°17´3. 122“E
Penzion U CEJNKŮ
Karlov pod Pradědem 232, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 554 273 163
e-mail: [email protected]
web: www.penzionucejnku.cz
gps:
50°1‘5.28“N, 17°18‘5.38“E
chaty
Penzion U HRADILŮ
Žižkova 168, 793 26 Vrbno pod Pradědem
tel.:
+420 602 560 763
e-mail: [email protected]
web: www.penzionuhradilu.cz
gps:
50°6‘49.93“N, 17°22‘47.92“E
Penzion U ŘEKY
209, 793 23 Karlovice
tel.:
+420 554 744 115, +420 606 225 081
e-mail: [email protected]
web: www.pensionureky.wbs.cz
gps:
50°5´57.026“N, 17°2654.514“E
Penzion U JELENA
Nová Pláň 29, 792 01 Bruntál
tel.:
+420 554 712 771
e-mail: [email protected]
web: www.penzionujelena.cz
gps:
49°55‘18.56“N, 17°28‘29.79“E
Pension U SEIFERTŮ
60, 793 24 Karlova Studánka
tel.:
+420 602 817, +420 608 501 807
e-mail: [email protected]
web: www.ceskehory.cz/seifert
gps:
50°4‘35.94“N, 17°18‘54.15“E
Penzion U MVE
153, 793 26 Ludvíkov
tel.:
+420 724 690 693
e-mail: [email protected]
web: www.ubytovaniludvikov.cz
gps:
50°6‘19.06“N, 17°20‘31.04“E
Penzion U NOVÁKŮ
72, 793 24 Karlova Studánka
tel.:
+420 554 772 063
e-mail: [email protected]
web: www. unovaku.na-webu.cz
gps:
50°4‘36.86“N, 17°18‘51.68“E
U ROTTERŮ
Dolní Moravice 132, 795 01 Rýmařov
tel.:
+420 607 984 153
e-mail: [email protected]
web: www.volny.cz/urotteru
gps:
49°58‘33.52“N, 17°18‘18.25“E
Penzion U VODOPÁDU
28, 793 24 Karlova Studánka
tel.:
+420 775 729 372
e-mail: [email protected]
web: www.ceskehory.cz/u-vodopadu
gps:
50°4‘28.82“N 17°17‘57.18“E
Penzion V ZAHRADĚ
Železná 87, 793 26 Vrbno pod Pradědem
tel.:
+420 737 706 834
e-mail: [email protected]
web: www.penzionvzahrade.euweb.cz
gps:
50°7‘31.85“N, 17°22‘13“E
Penzion VE MLÝNĚ
130, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 554 273 033
e-mail: [email protected]
web: www.ceskehory.cz/pensionvemlyne
gps:
50°2‘13.64“N, 17°18‘31.2“E
15
hotely
penziony
Penzion VELKÉ SEDLO
18, 747 86 Kružberk
tel.:
+420 602 668 068
e-mail: [email protected]
web: www.velkesedlo.cz/ubytovani.php
gps:
49°49‘24.86“N, 17°40‘7.29“E
Hotel PEPA
Zámecké nám. 7, 794 01 Krnov
tel.:
+ 420 554 620 005, + 420 777 803 692
e-mail: [email protected]
web: www.hotelpepa.cz
gps:
50°5‘22.01“N, 17°42‘6.44“E
Penzion VINCENT
28, 795 01 Dolní Moravice
tel.:
+420 733 125 216
e-mail: [email protected]
web: www.penzionvincent.cz
gps:
50°1‘45.08“N, 17°18‘45.1“E
Hotel STEIGER
Svatého Ducha 5, 794 01 Krnov
tel.:
+420 554 610 222
e-mail: [email protected]
web: www.hotelsteiger.cz
gps:
50°5‘28.81“N, 17°42‘20.71“E
Penzion ZÁMEČEK
Karlov pod Pradědem 84, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 603 115 361
e-mail: [email protected]
web: www.penzion-zamecek.cz
gps:
50°1‘6.25“N, 17°17‘48.28“E
Penzion KOLIBA
M. Švabinského 7, 794 01 Krnov
tel.:
+420 554 612 803
e-mail: [email protected]
web: www.koliba-krnov.cz
gps:
50°4‘56.183“N, 17°42‘53.590“E
Motorest – penzion ZASTÁVKA
63, 79 501 Žďárský Potok
tel.:
+420 554 295 194, +420 605 238 087
e-mail: [email protected]
web: www.nazastavce.cz
gps:
49°58´12. 046“N, 17°12´25. 801“E
Penzion LARISCHOVA VILA
Dělnická 9, 794 01 Krnov
tel.:
+420 554 610 000
e-mail: [email protected]
web: www.larischovavila.cz
gps:
50°5‘17.55“N, 17°42‘10.67“E
Krnov
Hotel CVILÍN
Výletní 7, 794 01 Krnov
tel.:
+420 554 625 255
e-mail: [email protected]
web: www.cvilin.cz
gps:
50°4‘45.14“N, 17°43‘9.27“E
16
Penzion RAJF
Albrechtická 7, 794 01 Krnov
tel.:
+420 777 720 794, +420 608 876 100
e-mail: [email protected]
web: www.penzion-rajf.cz
gps:
50°5‘27.73“N, 17°41‘33.53“E
chaty
Penzion ŠELENBURK
V Zálesí 31, 794 01 Krnov
tel.:
+420 554 614 900
e-mail: [email protected]
web: www.penzionselenburk.cz
gps:
50°4‘30.22“N, 17°43‘22.09“E
Chata JITŘENKA
Karlov pod Pradědem 82, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 554 273 148, +420 603 464 611
e-mail: [email protected]
web: www.pawlin-karlov.cz
gps:
50°1‘12.522“N, 17°17‘0.715“E
CHATY
Chata KAZMARKA
Karlov pod Pradědem 8, 79 336 Malá Morávka
tel.:
+420 732 889 896
e-mail: [email protected]
web: www.kazmarka.cz
gps:
50°1´5.411“N, 17°171.963“E
Horská Chata BARBORKA
Malá Morávka 269, 793 24 Karlova Studánka
tel.:
+420 733 530 611
e-mail: [email protected]
web: www.barborka-praded.cz
gps:
50°4‘36.28“N, 17°13‘52.64“E
Chata EDISON
Malá Morávka 79336, Karlov pod Pradědem 91
tel.:
+420 608 827 550
e-mail: [email protected]
web: www.chataedison.cz
gps:
50°1‘5.761“N, 17°17‘3.933“E
Chata FERDINAND
Potočná 17, 793 43 Stará Ves
tel.:
+420 602 889 245
e-mail: [email protected]
web: www.chata-ferdinand.cz
gps:
49°58‘27.779“N, 17°13‘29.796“E
Rekreační zařízení KARLOV
120, 793 36 Karlov pod Pradědem
tel.:
+420 555 537 311
e-mail: [email protected]
web: www.vakbruntal.cz
gps:
50°1´45.09“N, 17°18´45.08“E
Chata KLÁRA
160, 79 336 Malá Morávka
tel.:
+420 554 211 501, +420 731 138 532
e-mail: [email protected]
web: www.chataklara.cz
gps:
50°2´26.41“N, 17°18´29.111“E
Chata KOPŘIVNÁ
122, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 554 273 152
e-mail: koprivna@koprivna.cz
web: www.koprivna.cz
gps:
50°2‘4.1“N, 17°18‘25.49“E
17
chaty
Chata LUCKA
Horní Václavovice 140, 792 01 Bruntál
tel.:
605 940 176
e-mail: fasanek@email.cz
web: www.chatyvjesenikach.cz
gps:
49°59‘54.24“N, 17°18‘57.65“E
Chata PEPÍNO
90, 73936 Ludvíkov
tel.:
+420 554 751 460, +420 604 650 632
e-mail: chatapepino@seznam.cz
web: www.pepino.jeseniky.com
gps:
50°6´26.35“N, 17°20´30. 839“E
Chata MYŠÁK
57, 793 36 Malá Morávka
+420 603 510 468, +420 603 793 812
tel.:
e-mail: mysak@jeseniky.com
chata.mysak@quick.cz
web: www.mysak.jeseniky.com
gps:
50°1‘0.67“N, 17°18‘47.28“E
Chata POD KLOBOUKEM
Karlov pod Pradědem 54, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 604 331 779
e-mail: podklobouk@seznam.cz
web: www.podkloboukem.cz
gps:
50°1‘0.56“N, 17°16‘52.62“E
Chata ORIENTKA
Potočná 100, 795 01 Stará Ves
tel.:
+420 777 832 734
e-mail: orientka@istan.cz
web: www.orientka.cz
gps:
49°58´21.46“N, 17°13´53.503“E
Vojenská zotavovna
OVČÁRNA POD PRADĚDEM
Malá Morávka 263, 793 36 Karlova Studánka
tel.:
+420 973 483 411
e-mail: rezervace@ov.vlrz.cz
web: www.ovcarna.cz
gps:
50°4´15. 537“N, 17°14´19. 295“E
Horská chata SLAVOJ
32, 793 36, Karlov pod Pradědem
tel.:
+420 554 273 148, +420 603 464 611
e-mail: dan.pawlin@pawlin-karlov.cz
web: www.pawlin-karlov.cz
gps:
50°1´35. 326“N, 17°16´20. 058“E
Chata SLUNCE
Karlov pod Pradědem 81, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 777 818 592, +420 777 273 776
e-mail: chataslunce@jeseniky.com
web: www.chataslunce.jeseniky.com
gps:
50°1‘38.09“N, 17°16‘11.96“E
Chata SLUNEČNÁ
Nová Ves 84, 795 01 Dolní Moravice
tel.:
+420 739 073 007
e-mail: vitezslav.klimes@email.cz
web: www.slunecna.unas.cz
gps:
49°59´30. 579“N, 17°16´20. 225“E
18
chaty
Horská chata SOLITER
Karlov pod Pradědem 100, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 604 856 132, +420 605 919 749
e-mail: stavarv@seznam.cz
web: www.chatasoliter.jeseniky.com
gps:
50°1‘13.31“N, 17°17‘33.86“E
Chata VIKTORKA
116, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 554 273 062, +420 737 719 590
e-mail: chata.viktorka@quick.cz
web: www.quick.cz/chata.viktorka
gps:
50°1´55.709“N, 17°18 42.486“E
Ubytování U SEDLÁŘŮ
Lesná 69, 793 24 Karlova Studánka
tel.:
+420 554 751 444, +420 604 742 899
e-mail: usedlaru@na-webu.cz
web: www.ceskehory.cz/usedlaru
gps:
50°4‘36.001“N, 17°18‘49.925“E
Chata U SOVY
Ludvíkov 43, 793 26 Vrbno pod Pradědem
tel.:
+420 554 751 005, +420 774 732 288
e-mail: radekadam@seznam.cz
web: www.nasehory.cz/chata-u-sovy
gps:
50°5´45.252“N 17°20´8.6“E
Chata U VLASTÍKA
Malá Morávka 264, 793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 605 874 191
e-mail: chatauvlastika @volny.cz
web: www.chatauvlastika.cz
gps:
50°2‘4.19“N, 17°18‘28.36“E
Ubytování U KUBŮ
189, 793 36 Karlov pod Pradědem
tel.:
+420 777 786 690
e-mail: karlov@chataukubu.cz
web: www.chataukubu.cz
19
OPAVSKÉ
SLEZSKO
Opavská radnice
OPAVSKÉ
SLEZSKO
OPAVA
KRAVAŘE
HLUČÍN
VÍTKOV
Tato oblast Slezska oplývá kulturním
dědictvím, architekturou i kulturním
životem. Najdete zde neskutečné perly,
jako zámek Hradec nad Moravicí,
cihlové kostely, které jinde v Čechách
ani na Moravě prakticky nejsou.
Samostatným krásným turistickým
zážitkem je putování podél řeky
Moravice, která nezregulovaná – jako
jedna z mála českých řek – protéká
krásnou, často nedotčenou přírodou.
Pramení na úbočí Pradědu, kousek od
Karlovy Studánky a svými vodami napájí
dvě velké přehrady, Slezskou Hartu a
Kružberk, poté již krásně meandruje
směrem do Slezska, kolem Hradce nad
Moravicí, a složitým systémem ramen
se pod Opavou vlévá do řeky Opavy.
Arboretum Nový Dvůr
Opavské Slezsko a jeho metropole Opava se pyšní mnoha architektonickými
památkami i moderními sportovními
areály. Nížinná oblast Opavska se
rozprostírá na jedné straně podél řeky
Opavy, na druhé straně lemuje severní
hranici s Polskem.
21
Zámek a muzeum Kravaře
Vrcholně barokní zámek z 18. století,
jehož součástí je také kaple archanděla
Michaela s monumentální stropní
freskou a krásným oltářem.
Freska je dílem F. I. Ecksteina, jednoho z
hlavních představitelů barokní nástěnné
malby na Moravě a ve Slezsku.
V interiérech zámku zaujme bohatá
štuková výzdoba, dále muzejní expozice
pojednávající o městě a okolí. Zámek
je obklopen rozsáhlým přírodně
krajinářským parkem s golfovým
hřištěm.
Otevírací doba:
květen – září: denně mimo pondělky
10:00 – 17:00
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: ne
22
adresa: Alejní 24, 747 21 Kravaře
tel.:
+420 553 671 201
e-mail: zamek@kravare.cz
web: www.kravare.cz
gps:
49°55‘44.402“N, 18°0‘0.155“E
Areál čs. opevnění
Hlučín-Darkovičky
Pevnostní areál, který je od roku 1992
součástí Slezského zemského muzea, je
v současnosti velmi cennou prezentací
jedinečného pevnostního systému
Československa, který vznikal v letech
1935 až 1938. Tvoří jej pět objektů
různého druhu a stupně odolnosti.
Jedná se o vojensko-technickou
památku, kde návštěvníci mohou
poznávat významnou součást historie
první poloviny 20. století.
Otevírací doba:
duben – říjen:
čt – pá: 9:00 – 15:30
so – ne: (svátky): 11:00 – 17:00
červenec – srpen:
út – pá: 9:00 – 17:00
so – ne: (svátky): 11:00 – 17:00
listopad – březen:
pouze pro předem ohlášené návštěvy
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: ne
V areálu čs. opevnění HlučínDarkovičky se každoročně konají
vzdělávací a vzpomínkové akce – např.
pochod po linii čs. opevnění nebo srazy
historických vozidel. Pravidelně se zde
pořádají také ukázky obrany pevností
ve spolupráci s jednotkami Armády ČR.
Po části opevnění vede rovněž i naučná
stezka.
adresa: 748 01 Hlučín-Darkovičky
tel.:
+420 595 051 110, +420 734 578 014
e-mail: opevneni@szm.cz
web: www.szm.cz
gps:
49°55‘30.99“N, 18°13‘19.92“E
Památník II. světové války
v Hrabyni
Památník byl po rekonstrukci nově
otevřen na jaře 2009.
Jeho atraktivita a unikátnost spočívají
především v tom, že expozice využívá
posledních trendů ve výstavnictví –
moderních informačních technologií
a audiovizuálních systémů, které jsou
doplněny aranžovanými scénami pro
přiblížení doby 2. světové války.
adresa: 747 63 Hrabyně 192
tel.:
+420 553 775 091
e-mail: pamatnik-valky@szm.cz
web: www.szm.cz
gps:
49°53‘15.07“N, 18°2‘58.539“E
Otevírací doba:
duben – říjen: denně 9:00 – 17:00
Listopad: čt - ne: 9:00 – 16:00
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: ano
23
Zámek Raduň
Zámek Raduň stojí na místě tvrze,
zmiňované v 15. století, kdy ves vlastnili
vladykové z Raduně. Pohádkově vyhlížející zámek, jemuž dali dnešní podobu
významné rody Tvorkovských a LarischMönnichů, vytváří spolu s okolními
rybníky a přírodními scenériemi nezapomenutelnou atmosféru.
Interiéry zámku jsou zařízeny z umělecko
- historického mobiliáře zámku v Hradci
nad Moravicí. Zajímavostmi jsou
empírový ovčín, oranžérie či renesanční
sýpky. Návštěvníci mohou shlédnout
bývalé soukromé apartmá členů rodu
Blücherů, cennou zámeckou knihovnu
s téměř 16 000 svazky a nádherný
přilehlý park.
24
Otevírací doba:
duben: víkendy
Květen – září: denně mimo pondělky
Říjen: víkendy
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: zámek je nepřístupný pro vozíčkáře, přístupný je
anglický krajinářský park a zámecká
zahrada
adresa: Zámecká 67, 747 61 Raduň
tel.:
+420 553 796 203
e-mail: kolarova.eva@npu.cz
web: www.zamek-radun.cz
gps:
49°53‘28.52“N, 17°56‘40.01“E
Památník armády ČR a Čs.
opevnění Opava-Milostovice
Zajímavý soubor tří pevností a dvou
pevnůstek opevnění ze 30. let 20.
století. Jedná se o mimořádně zachovalé
objekty a celý areál se řadí mezi nejlepší
pevnostní muzea v ČR.
Opevnění připomíná skvělou úroveň
našich techniků, projektantů a stavbařů
i odhodlání vojáků bránit vlast před
agresí hitlerovského Německa. Interiér
pevnosti OP-S 25 se blíží stavu v roce
1938. V areálu se každoročně konají
ukázky bojů.
Otevírací doba:
duben – říjen: neděle
Jindy po předchozí dohodě
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: ano
adresa: 746 26 Opava-Milostovice
tel.:
+420 603 733 737
e-mail: chrpa@seznam.cz
web: www.opevneni-milostovice.com
gps:
49°57‘0.489“N, 17°49‘49.624“E
Co musíte ještě vidět:
S Opavou i okolím vás dokonale seznámí Planetární stezka se zmenšeným modelem sluneční
soustavy. Slunce a jednotlivé planety jsou rozmístěny po celém Opavsku, a to ve vzdálenostech
odpovídajících měřítku 1 : 626 576 000. Poznáte tak dominantu Opavy, vyhlídkovou věž Hlásku,
kostel Nanebevzetí Panny Marie, budovu Slezského zemského muzea i první tuzemský obchodní
dům Breda z let 1927–1928, inspirovaný americkou architekturou. Podrobně vám Opavu
představí expozice Cesta města v Obecním domě.
Koho byste měli znát z botaniky
Arboretum Nový Dvůr založil na počátku 20. století proslulý botanik a zahradní architekt Quido
Riedel, který se oženil s dědičkou panství Nový Dvůr a začal realizovat své životní dílo. Inspiraci
hledal ve vídeňských parcích, dřeviny si objednával v zahradnictvích po celé Evropě a park
nechal vybavit spoustou altánků a pergol. Před vstupem do arboreta, tedy asi 9,5 km od centra
Opavy, objevíte poslední část Planetární stezky, nejvzdálenější objekt sluneční soustavy Pluto
s průměrem 2 322 km.
Cíle pro milovníky technických památek
S venkovským životem na Opavsku se seznámíte při prohlídkách větrných mlýnů v Cholticích
a Hlavnici, malý skanzen najdete také v Bolaticích. Lákají vás vojenské památky? Pak si
prohlédněte areál československého opevnění v Hlučíně anebo Památník československého
opevnění v Milostovicích. Pěkný výhled na Opavu, Jeseníky s Pradědem a Beskydy s Lysou horou
se otvírá z rozhledny Šance u Jakubčovic, k výletům můžete také využít hustou síť cyklostezek
a cyklistických tras.
Je zde ráj pro všechny zvídavé povahy a nadšence, kteří tu naleznou širokou paletu atraktivit
a památek. Opavskému Slezsku dominuje především velké množství zámků a zachovalých
vojenských pevností z 30. let 20. století.
To vše v kombinaci s ideálními podmínkami pro pěší a cykloturistiku, a také tradiční slezskou
kuchyní.
25
Ubytování
Opava
Hotel ALFRESCO
Hlavní 115, 747 06 Opava
tel.:
+420 608 734 395
e-mail: info@hotelalfresco.cz
web: www.hotelalfresco.cz
gps:
49°55‘6.53“N, 17°54‘55.36“E
Hotel IBERIA
Pekařská 11, 746 01 Opava
tel.:
+420 553 776 700
e-mail: info@hoteliberia.cz
web: www.hoteliberia.cz
gps:
49°56‘24.17“N, 17°54‘9.14“E
Hotel KATHAREIN
Ratibořská 37, 747 05 Opava
tel.:
+420 553 610 410
e-mail: katharein@katharein.cz
web: www.katharein.cz
gps:
49°56‘26.48“N, 17°54‘37.13“E
Hotel KORUNA***
nám. Republiky 450/17, 746 01 Opava
tel.:
+420 553 621 132
e-mail: koruna@hotelkoruna.cz
web: www.hotelkoruna.cz
gps:
49°56‘22.17“N, 17°53‘57.65“E
26
Wellness Hotel OPAVA****
Žižkova 8, 747 07 Opava
tel.:
+420 553 759 340
e-mail: recepce@hotel-opava.cz
web: www.hotel-opava.cz
gps:
49°56‘58.96“N, 17°53‘5.43“E
Parkhotel OPAVA
Lipová 105/2, 746 01 Opava
tel.:
+420 553 616 391
e-mail: info@parkhotelopava.cz
web: www.parkhotelopava.cz
gps:
49°57‘0.04“N, 17°53‘22.05“E
Penzion DARJA
Opavská 24, 747 31 Velké Hoštice
tel.:
+420 777 116 077
e-mail: penzion.darja@volny.cz
web: www.penzion-darja.cz
gps:
49°56‘9.19“N, 17°58‘33.58“E
Davidův Mlýn
46, 749 01 Staré Těchanovice
tel.:
+420 552 308 389
e-mail: recepce@daviduvmlyn.cz
web: www.daviduvmlyn.cz
gps:
49°49‘39.63“N, 17°40‘56.15“E
Penzion HEJA
Přerovecká 132, 747 95 Suché Lazce
tel.:
+420 553 794 436
e-mail: restaurace@heja.cz
web: www.heja.cz
gps:
49°53‘29.88“N, 17°59‘24.2“E
Penzion a restaurace HOTELÍK
K Mutlochu 118, 747 64 Budišovice
tel.:
+420 553 778 027
e-mail: info@hotelik.cz
web: www.hotelik.cz
gps:
49°50‘57.44“N, 18°2‘55.8“E
hotely
penziony
Penzion JORY
Družstevní 32a, 747 05 Opava - Malé Hoštice
tel.:
+420 602 522 816
e-mail: jo.ry@seznam.cz
web: www.penzion-jory.cz
gps:
49°56‘17.42“N, 17°56‘24.09“E
Penzion OBECNÍ DŮM
Generála Vlachého 121, 747 62 Mokré Lazce
tel.:
+420 553 679 339
e-mail: obecnidummokrelazce@email.cz
web: www.obecnidummokrelazce.unas.cz
gps:
49°54‘14.54“N, 18°1‘34.69“E
Penzion KORUNA
Na Valech 4, 746 01 Opava
tel.:
+420 553 621 132
e-mail: koruna@hotelkoruna.cz
web: www.penzionkoruna.cz
gps:
49°56‘24.2“N, 17°54‘1.77“E
Penzion RAKETA BOWLING
Krnovská 184, 746 01 Opava-Jaktař
tel.:
+420 553 710 090
e-mail: bozonova@transa.cz
web: www.raketabowling.cz
gps:
49°57‘0.26“N, 17°52‘34.48“E
Penzion LIDOVÝ DŮM
Otická 638/10a, 746 01 Opava
tel.:
+420 553 717 829, +420 602 524 253
e-mail: lidovydum@centrum.cz
web: www.lidovydum.eu
gps:
49°56‘6.44“N, 17°53‘58.62“E
Penzion NA KURTECH
Karlovecká 1b, 746 01 Opava
tel.:
+420 724 777 843
e-mail: info@teniscentrumopava.cz
web: www.teniscentrumopava.cz
gps:
49°57‘23.84“N, 17°52‘57.89“E
Penzion NAD STÁJÍ
Jakartovice 35, 747 35 Jakartovice
tel.:
+420 737 240 758
e-mail: spravce@penzionjakartovice.cz
web: www.penzionjakartovice.cz
gps:
49°54‘52.44“N, 17°40‘54.38“E
Penzion SETINA
Pustá Polom 90, 747 69 Pustá Polom
tel.:
+420 553 673 240
e-mail: info@penzionsetina.cz
web: www.penzionsetina.cz
gps:
49°49‘33.14“N, 18°0‘3.17“E
Penzion U BOUCHAČE
Mírová 101, 747 31 Velké Hoštice
tel.:
+420 602 584 649
e-mail: robert.petzuch@volny.cz
web: www.penzionubouchace.cz
gps:
49°55‘49.27“N, 17°58‘35.8“E
Penzion U KNOPPA
Hlavní 505/133, 747 06 Opava
tel.:
+420 553 734 386
e-mail: penzion-restaurace@email.cz
web: www.penzion-restaurace.cz
gps:
49°55‘6.18“N, 17°54‘49.42“E
27
hotely
penziony
Penzion MLÝN U VODNÍKA SLÁMY
Mlýnská 1, 747 92 Lhota u Opavy
tel.:
+420 724 975 261
e-mail: uslamy@uslamy.cz
web: www.uslamy.cz
gps:
49°54‘36.03“N, 18°3‘0.6“E
Hradec nad Moravicí
Hotel BELARIA***
Žimrovická 663, 747 41 Hradec nad Moravicí
tel.:
+420 553 612 222
e-mail: recepce@belaria.cz
web: www.belaria.cz
gps:
49°51‘49.57“N, 17°51‘58.44“E
Hotel ČERVENÝ ZÁMEK
Městečko 1, 747 41 Hradec nad Moravicí
tel.:
+420 553 783 021
e-mail: info@cerveny-zamek.cz
web: www.cervenyzamek.cz
gps:
49°51‘56.06“N, 17°52‘28.56“E
Penzion AREÁL DOBRÉ POHODY
Hradecká 152, 747 42 Žimrovice
tel.:
+420 603 562 636
e-mail: adp.zimrovice@seznam.cz
web: adp.zimrovice.cz
gps:
49°51‘19.26“N, 17°51‘0.6“E
Kravaře
Penzion BOLATICE
Ke Koupališti 21/630, 747 23 Bolatice
tel.:
+420 553 655 188
e-mail: penzionbolatice@seznam.cz
web: www.penzionbolatice.cz
gps:
49°57‘27.71“N, 18°4‘39.17“E
28
Penzion BULY CENTRUM
Hlučínská 252/181, 747 21 Kravaře
tel.:
+420 553 671 153
e-mail: info@bulycentrum.cz
web: www.bulycentrum.cz
gps:
49°55‘44.98“N, 18°1‘44.7“E
Penzion HŘEBČÍN ALBERTOVEC
Albertovec 297, 747 28 Štěpánkovice
tel.:
+420 724 740 164
e-mail: restaurace@albertovec.cz
web: albertovec.cz
gps:
49°57‘54.72“N, 18°3‘56.78“E
Penzion a restaurace SLANINA
Opavská 214, 747 21 Kravaře
tel.:
+420 776 515 355
e-mail: info@penzion-slanina.cz
web: www.penzion-slanina.cz
gps:
49°56‘0.09“N, 18°0‘11.15“E
Hlučín
Penzion AZALKA
Celní 1144/11, 748 01 Hlučín
tel.:
+420 604 201 198
e-mail: reservace@penzion-azalka.eu
web: www.penzion-azalka.eu
gps:
49°53‘23.98“N, 18°10‘37.42“E
Penzion HERTA
Opavská 276, 747 20 Dolní Benešov
tel.:
+420 553 651 260
e-mail: herta@centrum.cz
web: www.hertapension.cz
gps:
49°55‘15.1“N, 18°6‘22.14“E
Penzion HEVIL
Rovniny 34, 748 01 Hlučín
tel.:
+420 595 043 346
e-mail: v.pustelnik@penzion-hevil.com
web: www.penzion-hevil.com
gps:
49°53‘35.86“N, 18°12‘5.64“E
penziony
Restaurace a penzion NA NÁMĚSTÍ
Střední 121, 747 15 Šilheřovice
tel.:
+420 739 476 287
e-mail: p.plackova@seznam.cz
web: www.silherovice-penzionnanamesti.
websnadno.cz
gps:
49°55‘33.99“N, 18°16‘10.9“E
Penzion RODOS
Celní 14, 748 01 Hlučín
tel.:
+420 595 041 273
e-mail: pension.rodos@seznam.cz
web: www.pensionrodos.cz
gps:
49°53‘27.97“N, 18°10‘35.58“E
Penzion STARÁ CELNICE
Celní 407/5, 748 01 Hlučín
tel.:
+420 595 048 518
e-mail: stara.celnice@centrum.cz
web: www.staracelnice.hlucin.com
gps:
49°53‘31.55“N, 18°10‘50.13“E
Penzion SV. FLORIÁN
Generála Svobody 2, 748 01 Hlučín
tel.:
+420 595 046 868
e-mail: info@pension-florian.cz
web: www.pension-florian.cz
gps:
49°53‘50.31“N, 18°11‘20.94“E
Penzion Hostinec U SV. MIKULÁŠE
Lipová 164/160, 747 16 Hať
tel.:
+420 739 405 566
e-mail: restaurace@svaty-mikulas.com
web: www.svaty-mikulas.com
gps:
49°56‘32.64“N, 18°16‘4.75“E
kempy
KEMPY
Hradec nad Moravicí
Autokemp DERY
Opavská 54, 747 41 Kajlovec
tel.:
+420 777 044 303
e-mail: kemp@kajlovec.cz
web: www.kajlovec.cz
gps:
49°50‘36.69“N, 17°53‘0.66“E
Vítkov
Rekreační středisko Hadinka
747 47 Vítkov-Klokočov
tel.:
+420 556 301 412
web: www.hadinka.opavsko.com
gps:
49°43‘22.81“N, 17°43‘11.5“E
Autokemp BUDIŠOV
Nábřeží 688, 747 87 Budišov nad Budišovkou
tel.:
+420 556 305 283, 736 767 588
e-mail: autokemp@budisov.cz
web: www.autokemp.budisov.cz
gps:
49°47‘26.92“N, 17°38‘12.18“E
Autocamp Podhradí
5, 749 01 Vítkov-Lhotka
tel.:
+420 603 550 873
web: www.autocamp-podhradi.cz
gps:
49°48‘15.91“N, 17°44‘4.23“E
Autokemp Balaton
1003, 749 01 Vítkov
tel.:
+420 728 819 742
e-mail: atcbalaton@seznam.cz
web: www.balaton-vitkov.cz
gps:
49°45‘58.03“N, 17°46‘50.77“E
29
POODŘÍ
MORAVSKÉ
KRAVAŘSKO
Náměstí ve Fulneku
POODŘÍ
MORAVSKÉ
KRAVAŘSKO
BÍLOVEC
STUDÉNKA
FULNEK
ODRY
Přírodní
dominantu
turistické oblasti
Poodří – Moravského Kravařska tvoří
krajinářsky velmi zachovalé
území podél řeky Odry a masivu
Oderských vrchů. V celé oblasti naleznete jak zajímavé přírodní atraktivity
(lužní lesy, mokřadní louky a soustavy
rybníků), tak zajímavé historické objekty
(zámky, církevní památky, mlýny apod.),
ale zejména je oblast bohatá na
osobnosti, které se zde narodily nebo
zde působily (J. G. Mendel, J. A. Komenský, kardinál František Tomášek
a další.) Jedná se o turistickou oblast
typického venkovského charakteru
nalézající se na území Bílovecka,
Fulnecka,
Mikroregionu
Oderska,
Regionu Poodří a města Studénky.
KUNÍN
Rybník v Loučkách
31
Zámek Kunín
Zámek Kunín náleží k nejcennějším
barokním zámkům celé Moravy.
Původně na jeho místě stála renesanční tvrz přestavěná na barokní zámek
Harrachů podle projektu J. L. Hildebrandta. Největšího rozkvětu dosáhl
zámek na přelomu 18. a 19. století za
Marie Walburgy hraběnky z Waldburg
- Zeilu, která zde vybudovala jeden
z nejmodernějších vzdělávacích ústavů tehdejší střední Evropy. Jeho
nejznámějším žákem byl pozdější Otec
národa a velký český historik František
Palacký.
Zámek je po rozsáhlé rekonstrukci,
což umožnilo navrátit interiérům jejich
původní podobu. Při velmi zajímavé
prohlídce bude návštěvník žasnout nad
32
ohromnou proměnou zámku z ruiny na
tento nádherný barokní klenot. Zámek
a zámecký park je nejen centrem
kulturního života, ale také nabízí
možnost stylového ubytování, pořádání
svateb i společenských akcí.
Otevírací doba:
duben a říjen:
víkendy a svátky 9:00 – 16:00
květen – září:
denně mimo pondělky 9:00 – 17:00
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: částečný
adresa: 742 53 Kunín 1
tel.:
+420 556 749 420
e-mail: ic@kunin.cz
web: www.zamek.kunin.cz
gps:
49°38‘33.567“N, 17°59‘24.366“E
Zámek Studénka
K chráněným kulturním památkám
ve Studénce patří budovy starého
a nového zámku. Renesanční, tzv. Starý
zámek, vznikl přestavbou gotické tvrze
z počátku 15. století, v sousedství
tohoto zámku pak byl v polovině
18. století vybudován barokní, tzv.
Nový zámek. Obě stavby byly později
pseudogoticky upraveny.
V prostorách nového zámku je nyní
unikátní Vagonářské muzeum s funkční
modelovou dráhou. Nachází se zde také
stylová obřadní síň a knihovna.
Otevírací doba:
květen – září:
denně mimo pondělky 10:00 – 16:00
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: ne
adresa: Panská 229, 742 13 Studénka
tel.:
+420 552 303 730
e-mail: info@vagonarske-muzeum.cz
web: www.vagonarske-muzeum.cz
gps:
49°43‘30.191“N, 18°4‘30.061“E
Vodní mlýn Wesselsky
Poslední funkční mlýn na Moravě a ve
Slezsku se zachovalým vodním kolem
a mlýnskými kameny. První písemná
zmínka o mlýnu je z roku 1545.
Památku
tvoří
několik
objektů,
dominantou však je budova mlýnu
s technologickou i obytnou částí. A dále pak rozsáhlé víceúčelové stavení
s možností ubytování.
Otevírací doba:
celoročně:
Po-Pá 8:00 – 18:00
So-Ne 9:00 - 18:00
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: ne
adresa: 742 36 Odry – Loučky 151
tel.:
+420 602 739 508
e-mail: info@vodnimlyn.cz
web: www.vodnimlyn.cz
gps:
49°41‘8.07“N, 17°47‘53.44“E
33
Památník J. G. Mendela
- Vražné
Rodný dům Johanna Gregora Mendela,
zakladatele genetiky, vám nabízí ke
shlédnutí muzejní expozici Moravského
Kravařska.
Přiblíží osobnost J. G. Mendela a zároveň vás seznámí s historií a současností
genetiky. V objektu se také nalézá sál
pro společenské akce a cykloturistická
základna s ubytováním.
Otevírací doba:
celoročně (na objednávku)
duben-říjen:Po - Ne 10:00 – 16:00
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: ne
34
adresa: Hynčice 69, 742 35 Vražné
tel.:
+420 603 243 840, +420 724 185 454,
+420 556 730 105
e-mail: mendel@vrazne.cz
web: www.mendel-rodnydum.vrazne.cz
gps:
49°37‘10.12“N, 17°50‘5.79“E
Rozhledna Bílov
V obci byla původně dřevěná rozhledna,
která však byla zbořena a nahrazena
současnou železobetonovou věží vysokou 62,5 m. Z rozhledny ve výšce
26,25 m lze dohlédnout na okolní
města Studénku, Ostravu, Bílovec,
Fulnek, Nový Jičín, Štramberk, Kopřivnici
a Hukvaldy.
Rozhled také lemují pohledy na okolní
hory, jako třeba pohoří Beskyd (Lysá
hora, Radhošť, Pustevny), Podbeskydí
(Smrk), rozhlednu na Bílé Hoře,
Javorníky (Velký Javorník, Klečský
Javorník), Nízký Jeseník, nebo taky
Sovinec či Starý Jičín.
Otevírací doba:
Po: zavřeno
Út – Pá: 12:00 – 20:00
So – Ne: 10:00 – 20:00
V období prázdninových měsíců stále
od 10:00 – 20:00
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: ne
adresa: 743 01 Bílov
tel.:
+420 732 452 528, +420 774 584 874
e-mail: obec@bilov.cz
web: www.bilov.cz
gps:
49°43‘56.75“N, 18°0‘36.73“E
Cyklistika a pěší turistika
Krajina je protkána turistickými trasami, nachází se zde naučné stezky a četné cyklotrasy, jejichž
osu tvoří „Jantarová stezka “ a „Greenways Krakov – Morava – Vídeň“. Tato oblast je rájem pro
pěší turistiku i cykloturistiku.
Je ideálním místem pro rodinné dovolené i pro ty, kteří chtějí aktivně objevovat. Více informací
o historii, historických, technických i jiných objektech a významných osobnostech oblasti Poodří
– Moravské Kravařsko naleznete na webových stánkách www.moravskekravarsko.cz.
35
Ubytování
Hotel HEIPARK
Tošovice 72, 742 35 Odry
tel.:
+420 597 070 410
e-mail: hotel@heipark.cz
web: www.heipark.cz
gps:
49°41‘35.47“N, 17°50‘20.92“E
Hotel MAX
Masarykovo náměstí 19, 742 35 Odry
tel.:
+420 605 294 162
e-mail: hotel.max@seznam.cz
web: 1roman.holas@seznam.cz
gps:
49°39‘41.73“N, 17°49‘48.21“E
Fulnek
Hotel AMOS
Fučíkova 184, 742 45 Fulnek
tel.:
+420 556 741 718
e-mail: amos@hotelamos.cz
web: www.hotelamos.cz
gps:
49°42‘39.3“N, 17°53‘57.85“E
Penzion NA STOVCE
Říční 261, 742 45 Fulnek
tel.:
+420 556 741 326
e-mail: penzionnastovce@seznam.cz
web: www.penzionnastovce.com
gps:
49°42‘51.3“N, 17°54‘2.77“E
Hotel U MARIA SKÁLY
Klokočůvek 210, 742 35 Odry
tel.:
+420 556 748 022
e-mail: mariaskala@seznam.cz
web: www.mariaskala.ic.cz
gps:
49°43‘8.06“N, 17°44‘5.02“E
Penzion U ZDEŇKŮ
Růžová 743, 742 35 Odry
tel.:
+420 556 730 128
e-mail: balsinekzdenek@seznam.cz
web: www.hospodauzdenku.cz
gps:
49°39‘57.43“N, 17°50‘4.02“E
Bílovec
Penzion RELAXKO
Na Slezsku 315, 742 45 Fulnek
tel.:
+420 721 388 455
e-mail: info@relaxko.cz
web: www.relaxko.cz
gps:
49°43‘1.48“N, 17°54‘40.05“E
Hotel HOLUB
Ostravská 314/3, 743 01 Bílovec
tel.:
+420 608 814 454
e-mail: p.holub@email.cz
web: www.hoteluholubu.cz
gps:
49°45‘36.36“N, 18°1‘10.38“E
Nový Jičín
Odry
Hotel Dělnický dům v Odrách
Dělnická 23, 742 35 Odry
tel.:
+420 556 731 428
e-mail: delnicky.hotel@seznam.cz
web: www.delnickydumodry.cz
gps:
49°39‘43.34“N, 17°49‘38.64“E
36
Hotel Mc LIMON***
Malostranská 31, 742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.:
+420 556 712 761
e-mail: mclimon@mclimon.cz
web: www.mclimon.cz
gps:
49°36‘28.13“N, 18°0‘11.54“E
hotely
Hotel SAK Studénka
Budovatelská 770, 742 13 Butovice
tel.:
+420 552 303 611
e-mail: sak@sak-studenka.cz
web: www.sak-studenka.cz
gps:
49°42‘42.02“N, 18°3‘13.17“E
Hotel SALAŠ
Na Salaši 187, 742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.:
+420 556 708 880
e-mail: hotel-salas@iol.cz
web: www.hotel-salas.cz
gps:
49°36‘55.82“N, 17°58‘20.13“E
Hotel VAGÓNKA
Malá Strana 333, 742 13 Studénka
tel.:
+420 721 682 530
e-mail: objednavky@hotel-vagonka.cz
web: www.hotel-vagonka.cz
gps:
49°42‘25.77“N, 18°3‘1.85“E
Penzion BARTON CITY
Za Nádražím 200, 742 01 Suchdol nad Odrou
tel.:
+420 556 736 381
e-mail: bartoncity@centrum.cz
web: bartoncityos.webnode.cz
gps:
49°38‘29.49“N, 17°56‘20.21“E
penziony
Penzion POODŘÍ
Komenského 260, 742 01 Suchdol nad Odrou
tel.:
+420 731 467 643
e-mail: penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
web: www.suchdol-nad-odrou.cz
gps:
49°38‘51.06“N, 17°56‘11.16“E
Ubytování RODNÝ DŮM J. G. MENDELA
69, 742 35 Vražné
tel.:
+420 556 730 105
e-mail: mendel@vrazne.cz
web: www.vrazne.cz
gps:
49°37‘10.12“N, 17°50‘5.79“E
Penzion ŠVAMLŮV MLÝN
122, 742 37 Spálov
tel.:
+420 556 731 246
e-mail: penzion@svamluvmlyn.cz
web: www.svamluvmlyn.cz
gps:
49°43‘2.43“N, 17°45‘2.86“E
Penzion U HAITLŮ
206, 741 01 Bernartice nad Odrou
tel.:
+420 556 709 425
e-mail: velkoobchod@haitlovi-sklad.cz
web: www.bernarticenadodrou.cz/ubytovani.asp
gps:
49°36‘14.49“N, 17°57‘5.84“E
KEMPY
Penzion NA ZÁMKU
1, 742 54 Bartošovice
tel.:
+420 556 720 490
e-mail: obec@bartosovice.cz
web: www.bartosovice.cz
gps:
49°40‘16.37“N, 18°3‘1.75“E
Odry
SPÁLOVSKÝ MLÝN u Klokočůvku
742 35 Odry - Klokočůvek
tel.:
+420 556 763 228
e-mail: odbory-semperflex@quick.cz
gps:
49°43‘15.949“N, 17°43‘43.455“E
37
OSTRAVSKO
OSTRAVSKO
Ostrava - Poštovní ulice
OSTRAVA
Ostravu máme rádi
takovou, jaká je...
Svéhlavé charismatické
město plné provokujícího
umění a nezapomenutelných industriálních
památek.
Minulost Ostravě pomohla
k identifikovatelnosti
i k odlišení se.
Poznejte Ostravu důkladně! Seznamte
se s pravými Ostravany!
Začněte výhledem z Vysoké pece č. 1
na nejzelenější město v České republice.
Nahlédněte do chřtánu pece, kde se
tavilo železo. Projděte si podzemní
doly s průvodcem – pravým horníkem.
Seznamte se s historií Ostravy pomocí
tematických prohlídek, třeba na retro
kolech.
Zajděte pozdravit sloničku Rashmi,
první slůně narozené v České republice.
Projděte si celý svět v Miniuni. Na kolech
nejezděte jen po novém nábřeží podél
řeky Ostravice, zkuste cyklostezku,
která vede až do Beskyd.
Ostrava - hvězdárna Krásné Pole
Za noblesou zajděte do některé
z kaváren na odpolední kávičku.
Navštivte operu, balet, činohru,
operetu nebo muzikál do Bezruče,
Arény, Dvořáka, Myrona či Loutkového
divadla.
39
Nová radnice
Nová radnice s nejvyšší vyhlídkovou
věží nabízí nezapomenutelný pohled na
Ostravu.
Jedinečný výhled z výšky 73 m sahá
až k pohoří Beskyd a Jeseníků. Bohatý
výklad vás seznámí jak s historií města,
tak s jeho současností. Prohlídky
každých 30 minut.
Otevírací doba:
prosinec - únor: denně 9:00 – 17:00
březen - listopad: denně: 9:00 – 19:00
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: ano
40
adresa: Prokešovo nám. 1803/8,
702 00 Ostrava
tel.:
+420 599 443 096
e-mail: vez@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz/
vyhlidkova-vez-nove-radnice
gps:
49°50‘30.314“N, 18°17‘29.61“E
Slezskoostravský hrad
Na hrad se můžete vydat jen tak, na
procházku, prohlídku, rozšířit si obzory
a dovědět se něco o historii hradu, která
je opravdu jedinečná.
Znáte snad jiný hrad ze 13. století, pod
kterým se těžilo uhlí a který vlivem
poddolování poklesl o 16 metrů? Na
hradě se koná celoročně mnoho akcí
zejména pro děti a jejich rodiče, ale
také známý festival Shakespearovské
slavnosti.
Otevírací doba:
duben – prosinec: út – ne
Červen – srpen: celý týden
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: ano
adresa: Hradní 1, 710 00 Ostrava
tel.:
+420 721 262 690, +420 596 111 457
e-mail: hrad.ovas@cerna-louka.cz
web: www.slezskoostravskyhrad.cz,
www.cerna-louka.cz
gps:
49°49‘49.6“N, 18°17‘59.46“E
Stodolní ulice
Legendární místo v centru Ostravy,
kde najdete více než 60 barů, klubů a
restaurací.
Ve všední dny je Stodolní ulice klidnou
ulicí s hotely, restauracemi a kavárnami,
o víkendu se mění v centrum zábavy,
odkud se line vůně všelijakých pokrmů
a směsice hudby různých žánrů. Světla
noční Ostravy lákají tisíce lidi, nejen
z celého Česka. Němčina se prolíná
s polštinou, italština střídá korejštinu a
každý třetí Čech tady mluví podezřele
krátce. Neustále v pohybu - Stodolní a
New York nikdy nespí!
Otevírací doba: celoročně
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: ano
adresa: Stodolní ul., 702 00 Ostrava
tel.:
+420 605 249 345
e-mail: agentura@stodolni.cz
web: www.stodolni.cz
gps:
49°50‘7.119“N, 18°17‘1.085“E
41
Dolní oblast Vítkovice
Skipový výtah, který dřív vozil železnou
rudu, vás vyveze na Vysokou pec
č. 1. O něco výš, na vrcholu Vysoké
pece můžete obdivovat neotřelý pohled
na celou Ostravu a Beskydy z výšky
80 metrů.
Níže pak nahlédněte do útrob tavicí pece.
Prohlídka areálu vede kompresorovnou,
starými hornickými koupelnami nebo třeba Gongem, unikátní halou
postavenou z bývalého plynojemu.
Velký svět techniky a další skvosty
budou hotovy co nevidět. Celý areál je
vám k dispozici s průvodcem, který vás
seznámí nejen s rodinou Rothschildů,
ale i s VI. Energetickou ústřednou, která
dnes funguje jako interaktivní technické
muzeum s názvem Malý svět techniky.
Velký okruh
Otevírací doba:
celoročně: út – ne (svátky): 9:30 – 16:30
začátky prohlídek vždy v 10.00, 12.00,
14.00, 16.00 (s průvodcem)
42
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: ne
Expozice U6 – Malý svět techniky
Otevírací doba: celoročně:
denně 10:00 – 18:00
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: ano
adresa: Ruská 2993, 706 02 Ostrava-Vítkovice
tel.:
+420 724 955 121
e-mail: nkp@vitkovice.cz,
recepce.u6@vitkovice.cz
web: www.dolnioblastvitkovice.cz
gps:
49°49‘8.89“N, 18°16‘47.19“E
Důl Michal
Historie tohoto bývalého kamenouhelného dolu sahá až do roku 1843,
kdy začal rakouský stát hloubit v Michálkovicích u Ostravy dvě důlní jámy. Svůj
provoz ukončil Důl Michal v roce 1994,
nyní je prohlášen národní kulturní
památkou.
Prohlídková trasa umožňuje návštěvníkům procházet stejnou trasu, jakou
každodenně absolvovali horníci při
nástupu do práce - sleduje cestu horníka
od šaten až přímo k vlastní jámě v celé
délce. Důraz je přitom kladen především
na autenticitu prostředí i detailu,
záměrem bylo zachovat celý areál v jeho
původní podobě tak, jako by lidé, kteří
zde pracovali, právě odešli a zanechali
vše na svém místě. Prohlédnout si
tak můžete řetízkové šatny, koupelny
mužstva, cechovnu, lampovnu, jámovou
budovu, most pro pohyb mužstva z lampovny do jámové budovy a strojovnu
s původním technickým zařízením,
které představuje jedinečný soubor
elektrických těžních strojů a kompresorů
z období počátků elektrifikace.
Otevírací doba:
duben, říjen
so-ne: 9.00 - 15.00 hod. (v týdnu
předem objednané skupiny – min. 5 osob);
květen, červen, září
út-ne: 9.00 - 15.00 hod.
červenec - srpen
út-ne: 9:00 - 17.00 hod.
mimo sezónu (listopad - březen)
je možné o víkendech objednat
návštěvu min. 5 osob.
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: ne
Doba prohlídky: 60-90 min.
adresa: ČSA 413/95
715 00 Ostrava-Michálkovice
tel.:
+420 596 231 160, +420 725 391 108
e-mail: dulmichal@ostrava-npu.cz
web: www.dul-michal.cz
gps:
49°50‘32.16“N, 18°20‘41.71“E
Ostrava s bohatou historií
Původně malá osada vznikla nad řekou Ostrá (dnes Ostravice), která jí dala jméno a dodnes ji
dělí na dvě základní části, Moravskou Ostravu a Slezskou Ostravu. Poloha na zemské hranici
v místě, kudy procházela jantarová stezka, vedla ve středověku k rozvoji města; po třicetileté
válce však význam Ostravy upadl.
V roce 1763 bylo ve slezské části Ostravy objeveno bohaté ložisko kvalitního černého uhlí,
což předznamenalo výraznou proměnu města. V roce 1828 založil majitel panství, olomoucký
arcibiskup Rudolf Jan, hutě nazvané po něm Rudolfovy. Později tyto hutě přešly do majetku
rodiny Rothschildů a získaly název Vítkovice. Staly se jádrem rozsáhlého průmyslového rozmachu
města, jehož odrazem byla (ve druhé pol. 20. století) i přezdívka města: ocelové srdce republiky.
Po rozsáhlém útlumu hutního a chemického průmyslu v kombinaci se zavíráním dolů (na území
města se od 30. června 1994 netěží), a rozsáhlými investicemi do nápravy škod na životním
prostředí, se Ostrava výrazně pročistila. Více na důrazu nabírá strojírenská aktivita a další obory.
Zároveň se stává výchozím bodem pro turistické regiony Jeseníky a Beskydy. Vedle stovky
hektarů rekultivovaných ploch má město celou řadu původních přírodních lokalit, z nichž je celá
řada udržovaných jako chráněná území. Jedná se např. o oblasti Polanský les a Polanská niva,
které jsou součástí chráněné krajinné oblasti Poodří.
K přírodním raritám na území města patří také bludné balvany ze švédské žuly (původem
ze Skandinávie). Dalším unikátem je halda Ema.
43
Ubytování
Penzion FERMATA
Michálkovická 155, 710 00 Slezská Ostrava
tel.:
+420 605 406 730
e-mail: info@penzionfermata.cz
web: www.penzionfermata.cz
gps:
49°50‘39.41“N, 18°18‘38.96“E
Moravská Ostrava, Přívoz a Slezská
Ostrava
Hotel BEST***
Keltičkova 60, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
tel.:
+420 777 177 842
e-mail: recepce@hotel-best.cz
web: www.hotel-best.cz
gps:
49°50‘27.87“N, 18°18‘16.62“E
Hotel GARNI***
Na Bunčáku 2, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
tel.:
+420 596 242 247
e-mail: hotelgarni@seznam.cz
web: www.garnihotel.cz
gps:
49°50‘20.14“N, 18°18‘17.63“E
Hotel JAN MARIA****
Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
tel.:
+420 595 245 111
e-mail: rezervace@jan-maria.cz
web: www.jan-maria.cz
gps:
49°49‘33.77“N, 18°19‘20.322“E
Hotel METROPOL***
Jaklovecká 8, 710 00 Ostrava
tel.:
+420 596 243 399
e-mail: metropol@hotel-metropol-restaurace.cz
web: www.hotel-metropol-restaurace.cz
gps:
49°50‘36.63“N, 18°18‘6.98“E
44
Hotel BONUM***
Masná 1752/6, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
tel.:
+420 596 114 050
e-mail: recepce@hotel-bonum.cz
web: www.hotel-bonum.cz
gps:
49°50‘4.54“N, 18°16‘59.55“E
Mamaison Business & Conference
Hotel IMPERIAL****
Tyršova 6, 701 308 Ostrava
tel.:
+420 599 099 099
e-mail: reservations.imperial@mamaison.com
web: www.mamaison.com/imperial
gps:
49°50‘3.58“N, 18°17‘23.5“E
Hotel MERCURE OSTRAVA CENTER****
Českobratrská 1742/18, 702 00 Ostrava
tel.:
+420 595 606 600
e-mail: H7051@accor.com
web: www.mercure.com/gb/
hotel-7051-mercure-ostrava-center-hotel/
gps:
49°50‘21.62“N, 18°17‘17.13“E
Hotel MARIA***
Přívozská 23, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
tel.:
+420 596 110 676
e-mail: objednavky@hotel-maria.cz
web: www.hotel-maria.cz
gps:
49°83‘99,022“ N, 18°28‘80,947“E
hotely
Hotel MAX***
Nádražní 186, 702 00 Ostrava-Přívoz
tel.:
+420 595 136 790
e-mail: info@hotelmax-ostrava.com
web: www.hotelmax-ostrava.com
gps:
49°51‘1.01“N, 18°16‘14.73“E
Hotel NA KAFKOVÉ***
Kafkova 15, 702 00 Ostrava
tel.:
+420 739 074 333
e-mail: recepce@hotelnakafkove.cz
web: www.hotelnakafkove.cz
gps:
49°50‘6.18“N, 18°16‘40.1“E
Hotel PALÁC ELEKTRA***
Umělecká 1/305, 702 00 Ostrava
tel.:
+420 595 133 644
e-mail: recepce@palac-elektra.cz
web: www.palac-elektra.cz
gps:
49°50‘3.05“N, 18°17‘15.42“E
PARK INN BY RADISSON Hotel OSTRAVA****
Hornopolní 3313/42, 702 00 Moravská Ostrava
tel.:
+420 595 195 000
e-mail: Info.ostrava@rezidorparkinn.com
web: www.parkinn.cz/hotel-ostrava
gps:
49°50‘32.55“N, 18°16‘8.04“E
Hotel RUBY BLUE****
Stodolní 3319/11, 702 00 Moravská Ostrava
tel.:
+420 597 609 113
e-mail: hotel@rubyblue.cz
web: www.rubyblue.cz
gps:
49°50‘8.28“N, 18°17‘4.93“E
penziony
Hotel Sýpka
181, 742 60 Petřvald
tel.:
+420 596 811 285
e-mail: info@hotelsypka.cz
gps:
49°42‘30.79“N, 18°9‘25.05“E
Hotel TRIO***
Pobialova 10, 702 00 Ostrava
tel.:
+420 596 111 247
e-mail: info@hotel-trio.cz
web: www.hotel-trio.cz
gps:
49°50‘6.72“N, 18°17‘1.37“E
Penzion JV BAR
Palackého 582/30, 702 00 Ostrava-Přívoz
tel.:
+420 596 133 196
e-mail: hotylek.jv@seznam.cz
web: www.pension-jvbar.cz
gps:
49°51‘24.61“N, 18°16‘1.6“E
Apartmány KEMAX
Verdunská 1814/3, 702 00 Moravská Ostrava
tel.:
+420 606 279 679
e-mail: info@kemax.eu
web: www.kemax.eu
Penzion na CIHELNÍ
Tomkova 7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
tel.:
+420 737 888 855
e-mail: penzionostrava@centrum.cz
web: www.penzion-cihelni.cz
gps:
49°50‘40.65“N, 18°16‘13.07“E
Ostrava Vítkovice
Hotel VERONIKA***
Mírové náměstí 3d, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.:
+420 596 664 001
e-mail: recepce@hotelveronika.cz
web: www.hotelveronika.cz
gps:
49°48‘52.09“N, 18°15‘59.36“E
45
hotely
penziony
Hotel PULS
Ruská 3077/135, 703 00 Ostrava
tel.:
+420 596 790 611
e-mail: recepce@arena-vitkovice.cz
web: www.arena-vitkovice.cz
gps:
49°48‘17.95“N, 18°14‘49.3“E
Ostrava Poruba
Hotel SPORT CLUB***
Čkalovova 6144/18, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.:
+420 596 977 314
e-mail: recepce@sareza.cz
web: www.hotelsportclub.cz
gps:
49°49‘49.79“N, 18°10‘31.69“E
Hotel VŠB – TU OSTRAVA GARNI***
Studentská 1770, 700 32 Ostrava-Poruba
tel.:
+420 596 991 211
e-mail: hotel@vsb.cz
web: www.hotelvsb.cz
gps:
49°50‘14.259“N, 18°9‘25.182“E
Hotel PARADISE***
28. října 272, 709 00 Ostrava
tel.:
+420 596 626 497, +420 728 034 711
e-mail: hotel.paradise@seznam.cz
web: www.hotel-ostrava.eu
gps:
49°49‘35.93“N, 18°14‘51.28“E
Penzion D.M.Z.
Kollárova 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.:
+420 739 352 029
e-mail: penziondmz@seznam.cz
web: www.dmz-penzion.cz
gps:
49°49‘39.99“N, 18°15‘14.54“E
Penzion EXOTIC
Přemyslovců 31, 709 00 Ostrava
tel.:
+420 721 112 266
e-mail: ubytovani-ostrava@seznam.cz
web: www.ubytovani-ostrava.com
gps:
49°49‘48.71“N, 18°15‘16.69“E
Ostrava Zábřeh
Zámek PORUBA
Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 60,
708 00 Ostrava-Poruba
tel.:
+420 596 923 094
e-mail: statis@zamek-poruba.cz
web: www.zamek-poruba.cz
gps:
49°49‘20.3“N, 18°10‘14.02“E
Ostrava Mariánské Hory a Hulváky
Harmony CLUB HOTEL***
28. října 170, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.:
+420 596 652 111
e-mail: harmony.ov@harmonyclub.cz
web: www.harmonyclub.cz
gps:
49°49‘44.98“N, 18°15‘42.45“E
46
Hotel AKORD***
náměstí Slovenského Národního Povstání 1,
700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.:
+420 596 762 511
e-mail: info@dk-akord.cz
web: www.dk-akord.cz
gps:
49°47‘27.968“N, 18°14‘18.707“E
Hotel AREÁL**
Plzeňská 2617/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.:
+420 596 704 111
e-mail: hdareal@jarena.cz
web: www.hotelovydumareal.cz
gps:
49°47‘35.54“N, 18°14‘52.52“E
hotely
Best Western Hotel VISTA****
Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.:
+420 597 221 111
e-mail: reservation@hotelvista.cz
web: www.hotelvista.cz
gps:
49°47‘31.26“N, 18°14‘43.95“E
Clarion Congress Hotel OSTRAVA****
Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.:
+420 596 702 111
e-mail: reception.ccho@clarion-hotels.cz
web: www.clarioncongresshotelostrava.com/cs/
gps:
49°48‘11.52“N, 18°15‘5.09“E
Hotel DMH**
Výškovická 122, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.:
+420 774 113 422
e-mail: recepce@hoteldmh.cz
web: hoteldmh.cz
gps:
49°47‘18.23“N, 18°13‘32.93“E
penziony
Lowcost Hotel OSTRAVA**
Plzeňská 2622/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.:
+420 725 373 793
e-mail: recepce@lc-hotel.cz
web: www.hotelovydumareal.cz
gps:
49°47‘35.54“N, 18°14‘52.52“E
Zámek ZÁBŘEH****
U Zámku 42/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.:
+420 554 819 411
e-mail: info@zamek-zabreh.cz
web: www.zamek-zabreh.cz
gps:
49°48‘26.36“N, 18°14‘24.91“E
Ostrava Třebovice
Hotel TŘEBOVICKÝ MLÝN***
Na Heleně 5004/2, 722 00 Ostrava-Třebovice
tel.:
+420 733 739 168
e-mail: trebovickymlyn@seznam.cz
web: www.trebovickymlyn.cz
gps:
49°50‘13“N, 18°11‘55.05“E
Hotel ELMONTEX
Edisonova 88, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.:
+420 596 780 778
e-mail: recepce@elmontex.cz
web: www.elmontex.cz
gps:
49°47‘38.97“N, 18°15‘10.93“E
Ostrava Koblov
Hotel HLUBINA*
Horní 54, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.:
+420 725 590 228
e-mail: recepcehlubina@lukray.cz
web: www.lukray.cz/pages/hotel-hlubina.php
gps:
49°47‘15.62“N, 18°15‘17.28“E
Hotel ISORA
Antošovická 11, 711 00 Ostrava-Koblov
tel.:
+420 596 239 502
e-mail: info@hotel-isora.com
web: www.hotel-isora.com
gps:
49°52‘25.58“N, 18°17‘1.69“E
47
hotely
penziony
Ostrava Michálkovice
Penzion DŮL MICHAL OSTRAVA
Čs. Armády 413/95, 715 00 Michálkovice
tel.:
+420 596 231 160
e-mail: rucki@ostrava.npu.cz
web: www.dul-michal.cz
gps:
49°50‘32.17“N, 18°20‘41.72“E
Penzion U KYBLÍKŮ
Serafinova 580/37, 719 00 Ostrava
tel.:
+420 595 626 259
e-mail: infolinka@hadrkyblik.cz
web: www.ubytovna-ostrava.cz
Klimkovice
Pension U RAŠKŮ
Binarova 32, 715 00 Ostrava-Michálkovice
tel.:
+420 596 231 492
e-mail: pension.raska@seznam.cz
web: www.pensionurasku.cz
gps:
49°50‘24.03“N, 18°21‘47.09“E
Ostrava Radvanice
Hotel TAURUS
Těšínská 260, 716 00 Ostrava-Radvanice
tel.:
+420 739 035 842
e-mail: hotel-taurus@seznam.cz
web: www.hotel-taurus.cz
gps:
49°49‘7.17“N, 18°19‘53.34“E
Penzion MAGDA
Rokycanova 24, 716 00 Ostrava-Radvanice
tel.:
+420 596 232 386
e-mail: david.jasurek@seznam.cz
web: www.penzionmagda.eu
gps:
49°48‘50.81“N, 18°20‘28.28“E
Ostrava Kunčice
Hotel KOVÁK Vratimovská 142/131,
707 02 Ostrava
tel.:
+420 596 238 207
e-mail: recepce.ostrava@arcelormittal.com
web: www.arcelormittal.com/ostrava
gps:
49°47‘41.03“N, 18°18‘12.46“E
48
Hotel NA PODLOUBÍ
Náměstí 71, 742 83 Klimkovice
tel.:
+420 556 420 523
e-mail: hotelnapodloubi@seznam.cz
web: www.hotel-klimkovice.cz
gps:
49°47‘10.55“N, 18°7‘53.92“E
Sanatoria Klimkovice – LÁZEŇSKÝ DŮM A, B***
Hýlov 24, 742 84 Klimkovice
tel.:
+420 556 422 106
e-mail: recepce@sanklim.cz
web: www.sanatoria-klimkovice.cz
gps:
49°48‘30.64“N, 18°5‘50.53“E
Penzion U PERŠANA
Husova 208, 742 83 Klimkovice
tel.:
+420 739 042 516
e-mail: vicenecova@seznam.cz
web: www.upersana.com
gps:
49°47‘23.73“N, 18°7‘22.14“E
Penzion U HASIČŮ
Hýlov 34, 742 83 Klimkovice
tel.:
+420 556 413 651
e-mail: info@uhasicu.cz
web: www.uhasicu.cz
gps:
49°47‘45.25“N, 18°6‘17.88“E
hotely
penziony
Krásné Pole
Proskovice
Hotel FERDINAND***
Vrbka 29, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
tel.:
+420 724 110 203
e-mail: rezervace@arealferdinand.cz
web: www.arealferdinand.cz
gps:
49°50‘40.35“N, 18°7‘25.86“E
Penzion FLORIÁN
Světlovská 35, 724 00 Ostrava-Proskovice
tel.:
+420 596 768 101
e-mail: jan.zak69@seznam.cz
web: www.penzion-florian.com
gps:
49°45‘0.39“N, 18°12‘9.35“E
Vřesina
Lhotka u Ostravy
Penzion MOTÝLEK
Vřesová 708, 742 85 Vřesina
tel.:
+420 556 425 128
e-mail: motylek@penzion.com
web: www.motylek.penzion.com
gps:
49°49‘51.36“N, 18°7‘38.64“E
Penzion LHOTKA
Petřkovická 125, 725 28 Lhotka u Ostravy
tel.:
+420 596 628 662
e-mail: vedeni@hostineclhotka.cz
web: www.hostineclhotka.cz
gps:
49°51‘20.23“N, 18°13‘42.78“E
Penzion MURATY
U Kaple 25, 742 85 Vřesina
tel.:
+420 723 907 292
e-mail: penziondmz@seznam.cz
web: www.dmz-penzion.cz
gps:
49°49‘39.99“N, 18°15‘14.54“E
Vratimov
Penzion ANET
U Rozvodny 428/25, 739 32 Vratimov
tel.:
+420 733 123 451, +420 608 983 988
e-mail: info@penzionanet.cz
web: www.penzionanet.cz
Penzion V HÁJKU
Klimkovická 184, 742 85 Vřesina
tel.:
+420 731 908 338
e-mail: info@penzionvhajku.cz
web: penzionvhajku.cz
gps:
49°48‘47.04“N, 18°7‘22.22“E
MŮJ PENZION
Výletní 1, 739 32 Vratimov
tel.:
+420 737 616 818
e-mail: rezervace@mujpenzion.cz
web: www.mujpenzion.cz
49
TEŠÍNSKÉ
SLEZSKO
Archeopark Chotěbuz
TĚŠÍNSKÉ
SLEZSKO
Á
Hrčava Trojmezí
Region Těšínské Slezsko leží
v pohraniční oblasti jihovýchodní
části Severní Moravy a Slezska.
Územím protéká řeka Olše.
Hlavními body této oblasti je
město Karviná a hraniční města
Český Těšín a Cieszyn.
Nejatraktivnější část regionu však tvoří
Těšínské Beskydy, které jsou oblíbeným
výletním místem.
Dalším magnetem Těšínského Slezska je
stavební sloh a folklór. Kolorit dřevěných
staveb, zachování tradiční řemeslné
výroby, lidových zvyklostí a obyčejů
dává návštěvníkům zapomenout, kde
je hranice mezi minulostí a přítomností.
Pro odpočinek, ale zejména pro léčebné
účely, jsou využívány prameny jodobromové minerální vody.
Nabídka pro návštěvníky je však
mnohem širší, a právě proto region
nejlépe vystihuje slovo rozmanitost.
Jablunkov náměstí
51
Rozhledna Čantoryje
Z rozhledny na Velké Čantoryji (995 m
n. m.) v malebném prostředí Beskyd se
turistům nabízí netradiční pohled do
tří států – České republiky, Slovenska
a Polska. Její výška je 29 metrů, má pět
pater a nejvyšší vyhlídková plošina se
nachází ve výšce 21,42 m.
Nejvýchodněji položená vyhlídková
stavba v naší republice se nachází právě
na vrcholu Kozubové (981 m n. m.).
Jedná se o věž kaple svaté Anny, která
bývá několikrát do roka zpřístupněna
(např. při pouti na sv. Annu).
Otevírací doba:
Zimní sezóna:
13. 1.-13. 4.:
úterý-neděle 10.00-15.00
20. 12.-11. 1.:
pondělí-neděle 10.00-15.00
52
Jarní sezóna:
14. 4.-29. 6.:
pondělí-neděle 9.00-16.00
Letní sezóna:
30. 6.-31. 8.:
pondělí-neděle 9.00-17.30
Podzimní sezóna:
1. 9.-2. 11.:
úterý-neděle 10.00-15.30
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: není
adresa: 739 96 Nýdek č. 580
Tel.:
+420 558 335 313, +420 602 793 170
E-mail: tawo@trz.cz
Web: www.cantoryje.cz
gps:
49°40‘43.797“N, 18°48‘15.856“E
Vápenné pece ve Vendryni
Pece vznikly na začátku 19. století, kdy
se na území obce těžila železná ruda.
Do této doby spadá také těžba vápence
a jeho vypalování v tzv. „Wopienkách“,
jak byly pece v místním nářečí
pojmenovány. Jedná se o dvě kruhově
– šachtové pece, jejichž provoz byl
ukončen v roce 1965.
Otevírací doba: volně přístupné
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: není
adresa: 739 94 Vendryně
tel.:
+420 558 994 111
e-mail: obec@vendryne.cz
web: www.vendryne.cz
gps:
49°40‘30.078“N, 18°43‘2.629“E
Kostel Sv. Petra z Alkantary
Barokní kostel, který je známý svým
zešikmením - sklon 6,8 stupňů, pokles
půdy pod kostelem 37 metrů. Nahnutí
bylo způsobené těžbou uhlí.
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: není
Na místě dřevěného kostela ho nechal
postavit místní šlechtic František
Wilhelm Larisch. V interiéru se nachází
stále používaná kamenná křtitelnice
z 15. století.
Otevírací doba:
prohlídku s výkladem lze domluvit
telefonicky
adresa: 733 01 Karviná
tel.:
+420 596 314 455
e-mail: fara.karvina@tiscali.cz
web: www.farnost-karvina.cz
gps:
49°50‘4.29“N, 18°29‘21.22“E
53
Kotulova dřevěnka
Patří k nejstarším roubeným lidovým
stavbám na Těšínsku. Byla postavena
v roce 1781 a je posledním dokladem
původní zástavby na území dnešního
Havířova před vznikem města Havířova.
Expozice bydlení prezentuje vybavení
domácího interiéru a způsobu života
na přelomu 19. a 20. století ve střední
části Těšínského Slezska. Přestože
se v regionu rozvíjelo hornictví, ve
kterém nacházelo uplatnění stále více
zdejších lidí, ponechali si mnozí malé
hospodářství - pěstovali obilí a zeleninu
a chovali běžné domácí zvířectvo a
často i včely. Tato skutečnost se odráží
ve stálé expozici. Zajímavostí areálu je
funkční větrný mlýnek, který sloužil
především ke šrotování obilí.
54
Otevírací doba:
květen - říjen: denně mimo pondělky
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: částečně
adresa: Hálkova 4, 736 01 Havířov-Bludovice
tel.:
+420 602 709 731
e-mail: kotulova drevenka@muzeumct.cz
web: www.muzeumct.cz
gps:
49°46‘13.792“N, 18°26‘30.713“E
Národopisný areál
Matice Slezské
Překrásný areál Matice Slezské tvoří
stylové roubené chalupy a také dva
přírodní amfiteátry.
Každoročně v září je areál místem
konání folklórního festivalu Slezské
dny, který je obrazem toho nejlepšího
z muziky, písní, tanců a krojové
kultury. Řadí se mezi nejoblíbenější
a nejnavštěvovanější festivaly tohoto
druhu v naší republice. V areálu je
možné ubytování.
Otevírací doba: celoročně
Parkování: ano
Bezbariérový přístup: částečně
adresa: 739 91 Dolní Lomná 260
tel.:
+420 558 357 655
e-mail: maticeslezska@quick.cz
web: www.dolnilomna.eu
gps:
49°32‘52.186“N, 18°42‘21.911“E
Hory a outdoor v létě
Přijměte pozvání po nejkrásnějších místech Těšínského Slezska v sedle jízdního kola, projeďte
se zajímavou krajinou a pokochejte se jejími krásami a jedinečnou atmosférou, nebo si třeba
zahrajte golf na hřišti v Ropici. Jedním z dominantních přírodních prvků na severní Moravě a
ve Slezsku jsou nepochybně Beskydy, jejichž legendární kopce jsou opředeny mnoha bájemi.
Sport zimě
Pojďte si užívat sjezdového lyžování a snowboardingu v mnoha, sice trochu menších,
ale o to klidnějších lyžařských areálech, které se nacházejí především v Těšínských Beskydech.
Lázně a odpočinek
Fenomén České republiky, kterým bezesporu lázeňství je už po několik staletí, zastupují
v Těšínském Slezsku karvinské léčivé lázně Darkov.
Jedinečný folklór
Celé Těšínské Slezsko ovládají folklórní tradice, které jsou umocněny dodnes užívaným a stále
živým slezským nářečím, tzv. „po naszymu - po našimu“.
Lidové zvyky se dodnes promítají také do gastronomických specialit.
55
Ubytování
Třinec a okolí
Hotel GODULA
Komorní Lhotka 17, 739 53 Komorní Lhotka
tel.:
+420 558 694 914, +420 606 774 288
e-mail: capcara@volny.cz
web: www.hotel-godula.wz.cz
gps:
49°39‘24.93“N, 18°31‘38.883“E
Horský hotel ONDRÁŠ
Komorní Lhotka 350, 739 53 Komorní Lhotka
tel.:
+420 558 332 990
e-mail: hotelondras@centrum.cz
web: www.hotelondras.cz
gps:
49°39‘50.024“N, 18°31‘16.279“E
Hotel SANTIS
Komorní Lhotka 160, 739 53 Komorní Lhotka
tel.:
+420 558 696 850
e-mail: info@santishotel.cz
web: www.santishotel.cz
gps:
49°38‘40.852“N, 18°32‘6.686“E
Hotel STEEL***
nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
tel.:
+420 556 200 111
e-mail: recepce@hotelsteel.cz
web: www.hotelsteel.cz
gps:
49°40‘9.796“N, 18°40‘29.706“E
56
Hotel TŘINEC
Pod Bbřehem 796, 739 61 Třinec
tel.:
+420 558 333 333, +420 606 707 050
e-mail: recepce@hoteltrinec.cz
web: www.hoteltrinec.cz
gps:
49°40‘21.6“N, 18°40‘22.796“E
Hotel VITALITY****
Vendryně 1217, 739 94 Vendryně
tel.:
+420 734 753 830
e-mail: recepce@hotelvitality.cz
web: www.hotelvitality.cz
gps:
49°39‘30.278“N, 18°41‘50.057“E
Penzion BLACK CAVALLINO
Oldřichovice 242, 739 61 Třinec
tel.:
+420 558 320 849
e-mail: blackcavallino@seznam.cz
web: www.penzionoldrichovice.cz
gps:
49°38‘38.85“N, 18°39‘16.13“E
Penzion MLÝN
Ropice 68, 739 61 Ropice
tel.:
+420 606 674 971
e-mail: info@mlynropice.cz
web: www.mlynropice.cz
gps:
49°41‘49.138“N, 18°36‘4.799“E
Penzion OVEČKA
Nýdek 150, 739 95 Nýdek
tel.:
+420 734 753 840
e-mail: recepce@penzionovecka.cz
web: www.penzionovecka.cz
Penzion POD LÍPOU
360, 739 55 Řeka
tel.:
+420 605 800 727
e-mail: info@pensionpodlipou.com
web:
www.pensionpodlipou.com/cs
gps:
49°37‘22.43“N, 18°34‘38.91“E
hotely
Penzion POŽÁRNÍK
Tyra 113, 739 61 Třinec - Tyra
tel.:
+420 602 705 833
e-mail: info@penzionpozarnik.cz
web: www.penzionpozarnik.cz
gps:
49°36‘43.61“N, 18°38‘12.36“E
Penzion STADION
Bystřice 1020, 739 95 Bystřice
tel.:
+420 558 353 608, +420 603 195 556
e-mail: penzionstadion@centrum.cz
web: www.penzion-stadion.cz
gps:
49°38‘24.50“N, 18°43‘12.73“E
Penzion U GAZDY
284, 739 96 Nýdek
tel.:
+420 605 297 444
e-mail: penzion@likop.cz
web:
www.likop.cz/gazda
gps:
49°38‘19.74“N, 18°46‘32.85“E
Penzion U PŮDY
Frýdecká 270, 739 61 Třinec
tel.:
+420 558 323 145
e-mail: iva.gasparova@seznam.cz
web: www.pudatrinec.cz
gps:
49°40‘40.319“N, 18°39‘55.971“E
Penzion U STRHANÉHO KLEMPÍŘE
Vělopolí 90, 739 59 Vělopolí
tel.:
+420 608 942 647, +420 608 942 015
e-mail: danstebel@seznam.cz
web: www.ustrhanehoklempire.cz
gps:
49°42‘21.60“N, 18°33‘51.84“E
penziony
Penzion ZÁTIŠÍ
Komorní Lhotka 391, 739 53 Komorní Lhotka
tel.:
+420 725 739 166
e-mail: info@zatisi-penzion.cz
web: www.zatisi-penzion.cz
gps:
49°38‘21.45“N, 18°32‘18.55“E
Jablunkov a okolí
Wellness hotel BAHENEC***
Písek u Jablunkova 195, 739 84 Písek
tel.:
+420 558 330 057
e-mail: info@bahenec.cz
web: www.bahenec.cz
gps:
49°39‘30.278“N, 18°41‘50.057“E
Hotel BESKYD
Mosty u Jablunkova 115, 739 98
tel.:
+420 737 288 084
e-mail: cesi-sro@quick.cz
web: www.hotel-beskyd-mosty.cz
gps:
49°31‘31.66“N, 18°45‘14.95“E
Horský hotel EXCELSIOR***
Horní Lomná 071, 739 91 Horní Lomná
tel.:
+420 558 341 003
e-mail: excelsiorhotel@volny.cz
web: www.excelsior-hotel.cz
gps:
49°32‘52,161“N, 18°38‘53,459“E
Hotel GRŮŇ
1112, 739 98 Mosty u Jablunkova
tel.:
+420 558 339 447, +420 558 339 448
e-mail hotel@hotelgrun.cz
web: www.hotelgrun.cz
gps:
49°31‘35.321“N, 18°45‘34.606“E
57
hotely
penziony
Wellness hotel POD KYČMOLEM****
140, 739 91 Horní Lomná
tel.:
+420 558 341 622
e-mail: info@podkycmolem.cz
web: www.podkycmolem.cz
gps:
49°30‘53.948“N, 18°37‘38.858“E
Penzion BĚLÁ
1331, 739 91 Jablunkov
tel.:
+420 558 357 725
e-mail: penzionbela@centrum.cz
web: www.penzionbela.cz
gps:
49°34‘40.062“N, 18°45‘41.411“E
Hotel POLANKA***
Písek u Jablunkova 017, 739 84 Písek
tel.:
+420 605 202 049
e-mail: polanka@trakce.cz
web: www.hotelpolanka.cz
gps:
49°32‘18,904“N, 18°47‘14,570“E
Penzion BESKYDKA
Dolní Lomná 07, 739 91 Dolní Lomná
tel.:
+420 558 357 645
e-mail: penzionbeskydka@seznam.cz
web: www.ubytovani.net/beskydka
gps:
49°32‘23.205“N, 18°42‘28.677“E
Hotel SALAJKA**
50, 739 91 Horní Lomná
tel.:
+420 558 366 058
e-mail: H.Salajka@seznam.cz
web: www.hotelsalajka.cz
gps:
49°32‘2.681“N, 18°38‘19.472“E
Motorest BOAL
114, 739 97 Hrádek
tel.:
+420 558 353 618
e-mail: motorestboal@seznam.cz
web:
www.motorestboal.cz
gps:
49°37‘7.98“N, 18°44‘8.38“E
Hotel STARÁ AMERYKA***
901, 739 91 Jablunkov
tel.:
+420 595 170 311
e-mail: info@ameryka.cz
web: www.hotelameryka.cz
gps:
49°34‘6.69“N, 18°46‘17.04“E
Penzion BULDOČEK
100, 739 91 Horní Lomná
tel.:
+420 603 529 671
e-mail: info@penzionbuldocek.cz
web:
www.penzionbuldocek.cz
gps:
49°32‘8.3“N, 18°38‘24.67“E
Penzion BAWARIA
50, 739 91 Horní Lomná
tel.:
+420 775 446 381
e-mail: natalilomna@seznam.cz
web: www.penzionbawaria.cz
gps:
49°31‘73.28“N, 18°38‘20.77“E
58
Penzion HELENA
Dolní Lomná 251, 739 91 Dolní Lomná
tel.:
+420 736 667 846
e-mail: penzionhelena@centrum.cz
web: www.penzion-helena.cz
gps:
49°32‘37.864“N, 18°42‘56.225“E
hotely
Penzion KOSTKOV
397, 739 92 Návsí
tel.:
+420 778 058 078
e-mail: penzion.kostkov@seznam.cz
web: penzionkostkov.cz
gps:
49°35‘21.707“N, 18°46‘12.000“E
Penzion LOMNÁ
Dolní Lomná 70, 739 91 Dolní Lomná
tel.:
+420 603 428 327
e-mail: i.dvoracek@tiscali.cz
web: www.pension-lomna.cz
gps:
49°32‘47.706“N, 18°41‘35.048“E
Penzion NA CHALUPĚ
1085, 739 98 Mosty u Jablunkova
tel.:
+420 608 350 655
e-mail: info@penzion-nachalupe.cz
web:
www.penzion-nachalupe.cz
gps:
49°31‘17.06“N, 18°44‘57.69“E
Penzion NA KAMYNCU
454, 739 91 Jablunkov
tel.:
+420 721 002 502
e-mail: na.kamyncu@seznam.cz
web: www.penzion-lomna.cz
gps:
49°33‘42.804“N, 18°44‘32.814“E
Penzion NOVÁ POLANA
0255, 739 82 Dolní Lomná
tel.:
+420 777 488 707, +420 777 488 708
e-mail: info@novapolana.cz
web:
www.novapolana.cz
gps:
49°32‘46.74“N, 18°42‘32.67“E
penziony
Penzion POD KOZUBOVOU
300, 739 84 Milíkov
tel.:
+420 558 362 158
e-mail: penzion@podkozubovou.cz
web: www.podkozubovou.cz
gps:
49°35‘29.177“N, 18°42‘3.54“E
Penzion RZEHACZEK
309, 739 91 Dolní Lomná
tel.:
+420 608 814 431
e-mail: valeria.pytlikova@gmail.com
web: www.rzehaczek.cz
gps:
49°32‘43.674“N, 18°41‘13.805“E
Penzion U SKIAREÁLU
262, 739 98 Mosty u Jablunkova
tel.:
+420 558 367 714, +420 776 585 756
e-mail: info@penzionuskiarealu.cz
web: www.penzionuskiarealu.cz
gps:
49°31‘49.773“N, 18°45‘22.103“E
Penzion U STUDÁNKY
0178, 739 91 Horní Lomná
tel.:
+420 558 366 016, +420 734 443 685
e-mail: info@penzionustudanky.eu
web: www.penzionustudanky.cz
gps:
49°31‘47.69“N, 18°38‘18.23“E
Hostinec U Turka
282, 739 85 Bukovec
tel.:
+420 608 133 775
e-mail: skodacar@post.cz
web:
www.uturka.cz
gps:
49°33‘26.13“N, 18°49‘4.03“E
59
hotely
penziony
Český Těšín a okolí
Hotel CENTRAL***
Nádražní 16/10, 737 01 Český Těšín
tel.:
+420 558 713 113
e-mail: info@hotel-central.cz
web: www.hotel-central.cz
gps:
49°44‘42.631“N, 18°37‘24.747“E
Hotel PIAST***
Nádražní 208/18, 737 01 Český Těšín
tel.:
+420 558 711 560
e-mail: info@hotelpiast.cz
web: www.hotelpiast.cz
gps:
49°44‘36.439“N, 18°37‘25.655“E
Penzion VE VĚŽI
Alšova 578/1, 737 01 Český Těšín
tel.:
+420 558 711 364, +420 608 133 775
e-mail: igorzika@seznam.cz
web: www.podvezi.unas.cz
gps:
49°44‘48.555“N, 18°37‘14.228“E
Penzion ZÁMEČEK
Jablunkovská 852/44, 737 01 Český Těšín
tel.:
+420 725 985 301
e-mail: info@zamecekceskytesin.cz
web: www.zamecekceskytesin.cz
gps:
49°44‘13.841“N, 18°37‘14.754“E
Karviná a okolí
Hotel POD ZELENOU***
Frýdecká 63, 737 01 Český Těšín
tel.:
+420 558 711 179
e-mail: info@hotelpodzelenou.cz
web: www.hotelpodzelenou.cz
gps:
49°44‘4.198“N, 18°36‘9.225“E
Penzion RYBÍ DŮM
Karvinská 381, 735 61 Chotěbuz
tel.:
+420 558 712 405
e-mail: rybidum@centrum.cz
web: www.rybidum.cz
gps:
49°47‘9.79“N, 18°35‘25.39“E
Penzion SEPRESSO
Viaduktová 57/8, 737 01 Český Těšín
tel.:
+420 602 517 703
e-mail: sepresso@seznam.cz
web: sepresso.infoklik.cz
gps:
49°44‘50.994“N, 18°37‘19.372“E
60
Hotel BORŠIČANKA
U Stromovky 7, 736 01 Havířov
tel.:
+420 596 811 072
e-mail: info@hotel-borsicanka.cz
web: www.hotel-borsicanka.cz
gps:
49°47‘13.72“N, 18°25‘21.31“E
Hotel DAKOL***
153, 735 72 Petrovice u Karviné
tel.:
+420 596 361 937
e-mail: Inko@hoteldakol.cz
web: www.hoteldakol.cz
gps:
49°54‘11.806“N, 18°32‘25.369“E
Hotel DARKOV
Lázeňská 254, 735 03 Karviná
tel.:
+420 596 313 807
e-mail: hoteldarkov@seznam.cz
web: www.hoteldarkov.cz
gps:
49°50‘48.978“N, 18°32‘40.363“E
hotely
penziony
Hotel DVŮR OLŠINY
Olšiny 17/59, 733 01 Karviná
tel.:
+420 605 446 608
e-mail: info@dvurolsiny.cz
web: www.dvurolsiny.cz
gps:
49°87‘65“N, 18°51‘64“E
Hotel MERKUR
Okrajová 1634/4a, 736 01 Havířov
tel.:
+420 725 590 261
e-mail: recepcemerkur@lukray.cz
web: www.lukray.cz
gps:
49°46‘23.79“N, 18°27‘39.58“E
Hotel FRIDRICH**
Nad Hrází 728, 735 42 Těrlicko
tel.:
+420 596 423 229
e-mail: info@hotelfridrich.cz
web: www.hotelfridrich.cz/cz
gps:
49°45‘15.447“N, 18°30‘18.055“E
Hotel NA FRYŠTÁTSKÉ
Fryštátská 202, 733 01 Karviná
tel.:
+420 596 313 545, +420 604 502 194
e-mail: info@nafrystatske.cz
web: www.nafrystatske.cz:
gps:
49°51‘0.74“N, 18°32‘56.15“E
Hotelový dům IMPULS**
U Hřiště 1324/13b,
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
tel.:
+420 725 590 278
e-mail: recepceimpuls@lukray.cz
web: www.lukray.cz
gps:
49°47‘48.14“N, 18°27‘18.07“E
Hotel JAŠKOVSKÁ KRČMA ***
Horní Těrlicko 242, 735 42 Těrlicko
tel.:
+420 596 423 226
e-mail: Inko@jaskovskakrcma.cz
web: www.jaskovskakrcma.cz
gps:
49.7534231N, 18.4928850E
LÁZNĚ DARKOV – Rehabilitační sanatorium
Čsl. Armády 2954/2, 733 12 Karviná-Hranice
tel.:
+420 596 372 210
e-mail: info@darkov.cz
web: www.darkov.cz
gps:
49°52‘1.18“N, 18°33‘40.44“E
Hotelový Dům PETROVICE
Dolní Marklovice 262, 735 72 Petrovice
u Karviné
tel.:
+420 774 700 436
e-mail: info@hdpgroup.eu
web: www.hoteldum.eu
gps:
49°52‘45.44“N, 18°32‘59.44“E
Hotel RUDOLF**
U Koupaliště 861/3, 736 01 Havířov
tel.:
+420 596 811 220
e-mail: office@hotelrudolf.cz
web: www.hotelrudolf.cz
gps:
49°47‘15.5“N, 18°24‘51.33“E
SPOLEČENSKÝ DŮM LÁZNÍ DARKOV
Lázeňský park 498, 735 03 Karviná
tel.:
+420 596 376 231
e-mail: spoldum@darkov.cz
web: www.darkov.cz
gps:
49°50‘35.57“N, 18°32‘53.53“E
61
hotely
penziony
Hotel SPORT
K. Sliwky 783/2a, 733 01 Karviná
tel.:
+420 596 312 278
e-mail: hotel@stars-karvina.cz
web: www.stars-karvina.cz
gps:
49°51‘18.811“N, 18°32‘18.576“E
Hotel U JELENA
U Jelena 105/3, 736 01 Havířov
tel.:
+420 608 751 517
e-mail: info@ujelena.cz
web: www.ujelena.cz
gps:
49°48‘38.48“N, 18°24‘58.97“E
Hotel ZÁMEK Havířov****
K Zámečku 2/243, 736 01 Havířov
tel.:
+420 596 811 463
e-mail: info@hotelzamek.cz
web: www.hotelzamek.cz
gps:
49°47‘14.76“N, 18°24‘54.34“E
Penzion JELEN
Zámecká 1942/7a, 733 01 Karviná
tel.:
+420 596 314 680
e-mail: info@penzionjelen.cz
web: www.penzionjelen.cz
gps:
49 51’12.048“N, 18 32’36.677“E
Penzion RAMASUN
Zelená 131, 735 42 Těrlicko
tel.:
+420 725 434 975
e-mail: info@ramasun.cz
web:
www.ramasun.cz
gps:
49°46‘4.26“N, 18°29‘42.29“E
Penzion U SUPA
U Pošty 371/4, 735 64 Havířov
tel.:
+420 734 750 690
e-mail: info@penzionusupa.cz
web: www.penzionusupa.cz
gps:
49°48‘9.09“N, 18°27‘7.74“E
Bohumín a okolí
Penzion ALDO
Masarykovo nám. 8, 733 01 Karviná
tel.:
+420 596 314 489
e-mail: info@penzionaldo.cz
web: www.penzionaldo.cz
gps:
49°51‘15.74“N, 18°32‘27.63“E
Penzion AMERIKA
Padlých Hrdinů 149/51, 736 01 Havířov
tel.:
+420 736 627 315
e-mail: rezervace@PenzionAmerika.cz
web:
www.penzionamerika.cz
gps:
49°46‘15.28“N, 18°28‘34.98“E
62
Hotel ELBA B&B
Čs. armády 305, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín
tel.:
+420 596 013 702
e-mail: jan.b.elba@seznam.cz
web: www.ubytovani.net
gps:
49°54‘9.584“N, 18°21‘9.317“E
Hotel MONTASPOL
9. května 267, 735 81 Nový Bohumín
tel.:
+420 728 383 553
e-mail: montaspol@seznam.cz
web: www.montaspol.cz
gps:
49°53‘46.367“N, 18°20‘51.48“E
penziony
chaty
Hotel SILMA
Úvozní 5, 735 32 Rychvald
tel.:
+420 596 014 585
e-mail: hotel@silma.cz
web: www.dadcentrum.cz
gps:
49°52‘7.298“N, 18°21‘44.894“E
Villa Club - U STARÉ PEKÁRNY
Příční 215, 73551 Bohumín - Pudlov
tel.:
+420 596 011 174
e-mail: recepce@ustarepekarny.cz
web: www.ustarepekarny.cz
gps:
49°53‘48.338“N, 18°20‘46.051“E
Penzion CARRABBAS
Čs. Armády 345, 735 81 Nový Bohumín
tel.:
+420 737 632 706
e-mail: info@carrabbas.cz
web: www.carrabbas.cz
gps:
49°54‘21.808“N, 18°20‘54.439“E
Penzion VE VĚŽI
Koperníkova 1215, 735 81 Nový Bohumín
tel.:
+420 596 092 310
e-mail: penzion@bospor.info
web: www.bospor.info
gps:
49°54‘33.323“N, 18°21‘56.572“E
Penzion EVA
Bezručova 101, 735 52 Bohumín - Záblatí
tel.:
+420 731 105 794
gps:
49°53‘32.965“N, 18°21‘51.933“E
Penzion TÁGO
Kostelní 157, 735 81 Nový Bohumín
tel.:
+420 608 814 505
e-mail: tago.bohumin@quick.cz
web: www.find-restaurant.com/tago.htm
gps:
49°54‘14.34“N, 18°21‘23.205“E
Penzion TAREM
Dolní Těrlicko 98, 73542 Těrlicko
tel.:
+420 724 200 838
e-mail: info@penziontarem.cz
web: www.penziontarem.cz
gps:
49°45‘57.413“N, 18°29‘35.221“E
63
chaty
kempy
CHATY
Horská chata GÍROVÁ
134, Bukovec POŠTA 739 98
tel.:
+420 558 367 724
e-mail: chatagirova@centrum.cz
web: www.chatagirova.cz
gps:
49°31‘46.510“N, 18°48‘1.471“E
Turistická chata JAVOROVÝ VRCH
Tyra 58, 73961 Třinec
tel.:
+420 739 927 698
e-mail: info@javorovy-vrch.eu
web: www.javorovy-vrch.eu
gps:
49°36‘42.38“N, 18°38‘22.15“E
Chata HRÁDEK
16, 739 97 Hrádek
tel.:
+420 558 321 904
e-mail: chatahradek@volny.cz
web: www.volny.cz/chatahradek
gps:
49°36‘58.85“N, 18°46‘8.09“E
Horská chata KOZINEC
Oldřichovice 137, 739 61 Třinec - Oldřichovice
tel.:
+420 558 322 322
e-mail: kozinec@seznam.cz
web: www.kozinec.cz
gps:
49°37‘15.568“N, 18°39‘57.000“E
Chata KOZUBOVÁ
28E, 73981 Milíkov
tel.:
+420 558 330 050
e-mail: chata-kozubova@volny.cz
web: www.chata-kozubova.cz
gps:
49°34‘12.885“N, 18°40‘28.757“E
64
Chata LAČNOV
59, 73991 Horní Lomná
tel.:
+420 558 366 015
e-mail: chatalacnov@seznam.cz
web: www.lacnov.ic.cz
gps:
49°32‘40.236“N, 18°38‘40.283“E
Rekreační středisko NA VYHLÍDCE
Těrlicko 815, 735 42 Těrlicko
tel.:
+420 603 364 032
e-mail: dmiluska@seznam.cz
web: www.rs-vyhlidka.wz.cz
gps:
49°45‘35.3“N, 18°29‘31.33“E
Rekreační středisko SPORT TĚRLICKO
102, 735 42 Dolní Těrlicko
tel.:
+420 608 447 373, +420 725 646 603
e-mail: recepce@rschavik.com
web: www.rschavik.com
gps:
49°45‘52.41“N, 18°29‘37.49“E
Chata POLANA
Dolní Lomná 255, 739 91 Dolní Lomná
tel.:
+420 558 258 734
e-mail: chata.polana@seznam.cz
web: www.chata-polana.cz
gps:
49°33‘6.64“N, 18°41‘17.03“E
Horská chata SEVERKA
Dolní Lomná 277, 73991 Dolní Lomná
tel.:
+420 558 330 051
e-mail: chata@severka.eu
web: www.severka.eu
gps:
49°33‘43.157“N, 18°38‘49.398“E
chaty
kempy
Chata SKALKA
368, 739 98 Mosty u Jablunkova
tel.:
+420 558 330 054
e-mail: posta@chata-skalka.cz
web: www.chata-skalka.cz
gps:
49°30‘59.716“N, 18°42‘58.022“E
Autokemp U VIADUKTU
162, 739 91 Dolní Lomná
tel.:
+420 608 612 790
e-mail: tana.marszalkova@seznam.cz
web: www.uviaduktu.cz
gps:
49°33‘41.22“N, 18°44‘24.91“E
Chata STUDENIČNÉ
88, 73998 Mosty u Jablunkova
tel.:
+420 558 36 7600
e-mail: chata.studenicne@volny.cz
web: www.chatastudenicne.cz
gps:
49°31‘34.42“N, 18°46‘52.491“E
Kemp NA PACALŮVCE
735 42 Těrlicko
tel.:
+420 732 144 964
e-mail: adam.kornas@email.cz
gps:
49°46‘8.59“N, 18°29‘48.58“E
Hostinec V ZÁTOCE
Dolní Těrlicko 126, 735 42 Těrlicko
tel.:
+420 596 423 090
e-mail: info@hostinecvzatoce.cz
web: www.hostinecvzatoce.cz
gps:
49°46‘1.55“N, 18°29‘40.82“E
Tábořiště U STUDÁNKY
48, 739 91 Horní Lomná
tel.:
+420 605 448 965, +420 737 785 786
gps:
49°31‘56.57“N, 18°38‘29.47“E
Chata ZUZANA
23, 739 98 Mosty u Jablunkova
tel.:
+420 558 367 186
e-mail: cherokez@seznam.cz
web: www.chata-zuzana.upps.cz
gps:
49°30‘17.839“N, 18°45‘4.577“E
KEMPY
Autokemp - Rostislav Rypien
Těrlicko - Horní Těrlicko, 735 42 Karviná
tel.:
+420 604 239 075
e-mail: rosta.rypien@seznam.cz
web: www.rostislav-rypien.e-camping.cz
gps:
49°45‘9.63“N, 18°29‘59.43“E
65
BESKYDY
BESKYDY
FRÝDEK MÍSTEK
PŘÍBOR
řeka Ostravice
KOPŘIVNICE
FRÝDLANT NAD
OSTRAVICÍ
NOVÝ JIČÍN
FRENŠTÁT POD
RADHOŠTĚM
Golfové hřiště v Beskydech
Malebnost přírody, hor a folklór jsou
charakteristickými rysy turistické oblasti
Beskydy-Valašsko. Oblast je součástí
přírodně úchvatného Karpatského
oblouku s dominantou Lysá hora
a s nejrozsáhlejší chráněnou krajinnou
oblastí v České republice, nabízející
množství přírodních rezervací. Oblast
je také rodištěm celé řady významných
osobností.
Unikátní je typicky horalská architektura
s řadou dřevěných kostelíků a historických dřevěných stavení a městských
památkových rezervací.
Beskydy jsou rájem pěších turistů
i cykloturistů. V zimě si zde na své
přijdou také lyžaři, kteří mohou využít
kvalitní lyžařská střediska, stejně jako
množství upravených běžeckých tras.
67
Lysá hora
Jedny z nejkrásnějších rozhledů v České
republice nabízí Lysá hora (1323 m
n. m.). Její rozlehlý, zdaleka viditelný
masiv tvoří čtyři mohutné hřbety. Ty se
potom hvězdicovitě spojují v nejvyšší
vrcholek nazývaný Gigula, jehož špičku
zvýrazňuje televizní vysílač.
Z žádného jiného místa na našem
území neuvidíte tak pestré panorama
horských vrcholků jako z Lysé hory.
Za dobré viditelnosti rozeznáte na
jedné straně Tatry, na druhé Jeseníky.
Nezapomenutelný zážitek však skýtá
třeba jenom pohled na protilehlý Smrk
či Ondřejník přes závratně hluboké
údolí Ostravice.
Bezbariérový přístup: ne
Otevírací doba: celoročně
68
adresa: 739 04 Lysá Hora č. 282
tel.:
+420 777 120 509
e-mail: lysahora@lysa-hora.cz
web: www.lysa-hora.cz
gps:
49°32‘46.912“N, 18°26‘53.128“E
Štramberská trúba
Štramberský hrad byl založen koncem
13. století po rozdělení držav pánů
z Hückeswagenu. V 16. století byl hrad
opuštěn a chátral. Do dnešní doby
se dochovaly pouze zbytky opevnění
a gotická věž hradu zvaná Trúba, která se
vypíná nad městem Štramberk a slouží
jako rozhledna s krásným výhledem
na Beskydy a Jeseníky. Ve Štramberku
je městská památková rezervace
s valašskou architekturou, pamětní síň
rodáka a ilustrátora Zdeňka Buriana a
archeologické naleziště v jeskyni Šipka s
pozůstatky neandrtálců.
Otevírací doba:
květen-září
denně: 9.00-19.00 hod.,
duben a říjen
denně: 9.00-17.00 hod.,
listopad-březen
so-ne: 10.00-16.00 hod.
Parkoviště: ano 500 m
Bezbariérový přístup: ne
adresa: Kopec 77, 742 66 Štramberk
tel.:
+420 774 668 045
e-mail: truba@valasske-kralovstvi.cz
web: www.stramberskatruba.cz
gps:
49°35‘32.35“N 18°6‘58.36“E
Frýdecký zámek
Původně gotický pohraniční hrad,
stojící na pravém břehu řeky Ostravice.
V minulosti prošel četnými renesančními
a klasicistními úpravami, které se protáhly až do 18. století.
Ze zámeckých interiérů vyniká Rytířský
sál ze 17. století, vyzdobený erby slezské
šlechty. V zámku sídlí Muzeum Beskyd
s rozsáhlou expozicí, dokumentující
historii a kulturu beskydské oblasti.
V 60. letech 20. století zahájilo muzeum
přestavbu, která ze zámku učinila
známé kulturní centrum. V objektu se
pravidelně konají nejrůznější výstavy,
koncerty a dramatické pořady.
Parkoviště: ano
Bezbariérový přístup: ne
Otevírací doba: celoročně mimo pondělí
adresa: Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
tel.:
+420 558 630 051
e-mail: info@muzeumbeskyd.com
web: www.muzeumbeskyd.com
gps:
49°41‘13.22“N, 18°20‘48.68“E
69
Zřícenina hradu Hukvaldy
Hradní zřícenina Hukvaldy je jednou z
největších ve střední Evropě a druhou
největší na Moravě. Kamenný hrad
byl založen ve 13. století a nebyl
nikdy dobyt. Byl vystavěn porýnským
hraběcím
rodem
Hückeswagenů,
konkrétně Arnoldem z Hückeswagenu
od jehož jména byl odvozen název
hradu.
Zničil jej až požár v 18. století a nyní
je zčásti restaurován. Hradní věž skýtá
široký rozhled na Moravskou bránu,
nivu řeky Odry až k Ostravě a hlavní
hřeben Moravskoslezských Beskyd.
Lákadlem je také obora s daňky a
muflony.
Hukvaldy jsou každoročně dějištěm
Mezinárodního hudebního festivalu
Janáčkovy Hukvaldy. Festival se koná
na počest místního rodáka, světově
uznávaného hudebního skladatele
Leoše Janáčka.
Atraktivní prostory hradu nabízejí během
sezóny možnost bohatého kulturního
70
vyžití. V průběhu roku se na hradě
konají koncerty, divadelní představení
a mnoho jiných doprovodných akcí.
Turistickou a kulturní sezónu zakončuje
v listopadu tradiční Ondřejská pouť.
Z nádvoří hradního jádra je přístup
do částečně zastřešeného paláce, do
sklepení, hladomorny a několika kobek.
Součástí hradního jádra je vyhlídka, ze
které je za příznivých podmínek vidět
do širokého okolí.
Otevírací doba: květen-září denně mimo
pondělky, duben a říjen víkendy a svátky
Parkoviště: ano
Bezbariérový přístup: po dohodě
adresa: Hrad Hukvaldy, 739 46 Hukvaldy
tel.:
+420 558 699 323
e-mail: info@janackovyhukvaldy.cz
web: www.janackovyhukvaldy.cz
gps:
49°37‘10.211“N, 18°13‘44.951“E
Technické muzeum
Tatra Kopřivnice
Ve zcela unikátním Technickém
muzeu Kopřivnice je zachycena téměř
stopadesátiletá historie automobilky
Tatra od doby, kdy byl roku 1897
vyroben první automobil v RakouskoUhersku, nazvaný Präsident.
Osobní, sportovní a nákladní automobily
značky Tatra, podvozky, motory,
sportovní letoun a další zajímavosti
jsou pro mnohé návštěvníky města tím
největším lákadlem. Kopřivnickému
rodáku, Emilu Zátopkovi a jeho ženě
Daně, slavným olympionikům, je
věnována síň slávy.
Otevírací doba: květen - září: 9.00-17.00
hod., říjen - duben: 9.00-16.00 hod.
Parkoviště: ano
Bezbariérový přístup: ano
adresa: Záhumenní 367/1, 742 21 Kopřivnice
tel.:
+420 556 808 421
e-mail: recepce@tatramuseum.cz
web: www.tatramuseum.cz
gps:
49°35‘58.15“N, 18°8‘38.13“E
Hory a lesy, krásná příroda a spousta aktivit a nápadů pro celý rok – to jsou hlavní důvody, proč se
jezdí do Beskyd. Vydejte se kolem výhružné sochy boha Radegasta na bájnou horu Radhošť, v podhůří pak navštivte Kopřivnici, půvabný Štramberk přezdívaný Moravský Betlém anebo hrad Hukvaldy.
Turistka
Lysou horu, nejvyšší vrchol Beskyd (1 323 m), uvidíte už zdálky. Na vrchol vede několik tras
včetně naučné stezky a silnice, vhodné pro cyklisty. Cykloturistika na Lysou horu je poměrně
náročná na fyzickou přípravu.
Na Lysou horu se na kole dostaneme nejlehčeji po asfaltové silnici z Papežova. Na této účelové
komunikaci platí zákaz vjezdu motorových vozidel bez povolení k vjezdu. Při sjezdu dolů je třeba
počítat s tím, že rychlost je v celé délce omezena na 30 km/hod. Cyklista může potkat automobil
nebo autobus, jenž má platné povolení k výjezdu. Výhledy ze svahů i ze samotného vrcholku
stojí za to, navíc u cest najdete spousty odpočívadel, studánek a několik pomníků. Nejznámější
z nich je legendární kamenná mohyla Ivančena, památka skautů umučených za druhé světové
války. Za vidění stojí i Satinské vodopády, které byly vyhlášeny přírodní památkou. Najdete je
v místech nad hotelem Rajská bouda.
Za obdiv stojí horské městečko Štramberk s vyhlídkovou věží Trúba; při výstupu nahoru se
podrobně seznámíte s její minulostí. Kdo chce navštívit nějaký pěkný hrad, měl by se vypravit na
Hukvaldy anebo ke zřícenině hradu Šostýn.
Galerie
V Příboře se narodil Sigmund Freud (1856–1939), lékař–neurolog, psycholog a zakladatel
psychoanalýzy. Ve městě jsou mu věnovány dvě expozice; první najdete v rodném domě
v Zámečnické ulici, druhou je Pamětní síň v příborském muzeu v budově bývalé piaristické koleje.
Slavného rodáka, který je mimo jiné předobrazem lékaře z kreslených vtipů Vladimíra Jiránka,
připomíná také busta a kuriózní umělecká památka – měděná pohovka ve skutečné velikosti, na
níž slavný psycholog vyšetřoval své pacienty.
Pokud vás lákají neobvyklé expozice, v Novém Jičíně objevíte muzeum klobouků. Seznámíte se
s postupem výroby klobouků poutavou formou, zahrajete si na módní návrháře a vyzkoušíte si
klobouky jak živě, tak interaktivně.
71
Ubytování
Frýdek Místek
Hotel AFRIKA
TGM 463, 738 01 Frýdek-Místek
tel.:
+420 595 534 800
e-mail: recepce@hotelafrika.cz
web: www.hotel-afrika.cz
gps:
49°41‘9.57“N, 18°21‘6.58“E
Hotel BRUŠPEK
Nám. J. A. Komenského 31, 739 44 Brušperk
tel.:
+420 733 125 270
e-mail: hotel@hotelbrusperk.cz
web: www.hotelbrusperk.cz
gps:
49°42‘0.14“N 18°13‘27.89“
Hotel CENTRUM
Na Poříčí 494, 738 01 Frýdek-Místek
tel.:
+420 558 405 111
e-mail: recepce@hcentrum.cz
web: www.hcentrum.cz
gps:
49°40‘36.53“N 18°21‘1.94“E
Hotel DA CAPO
Na Poříčí 1183, 73801 Frýdek-Místek
tel.:
+420 558 630 397
e-mail: hoteldacapo@hoteldacapo.cz
web: www.hoteldacapo.cz
gps:
49°40‘46.426“N, 18°20‘58.409“E
72
Hotel HUKVALDY***
24, 739 46 Hukvaldy
tel.:
+420 558 640 834, +420 725 174 008
e-mail: hotelhukvaldy@gmail.com
web: www.hotelhukvaldy.cz
gps:
49°37‘27.48“N, 18°13‘17.26“E
Hotel MAJÁK
68, 739 32 Soběšovice
tel.:
+420 608 405 681
e-mail: stanislav.hrabec@seznam.cz
web: www.hotelmajak.cz
gps:
49°43‘22.18“N, 18°27‘56.09“E
Hotel MORÁVKA
160, 739 04 Morávka
tel.:
+420 608 077 727
e-mail: info@hotel-moravka.cz
web: www.hotel-moravka.cz
gps:
49°36‘3.72“N, 18°30‘54.57“E
Morávka MOUNTAIN RESORT
201, 739 04 Morávka
tel.:
+420 774 330 000
e-mail: info@moravka.com
web: www.moravka.com
gps:
49°35‘41.66“N, 18°31‘20.36“E
Hotel RAJSKÁ BOUDA
206, 739 11 Malenovice
tel.:
+420 558 677 635
e-mail: rajskab@seznam.cz
web: www.rajskabouda.cz
gps:
49°34‘27.5“N, 18°24‘15.08“E
hotely
Hotel RICHTR
Nádražní 1089, 738 01 Frýdek-Místek
tel.:
+420 555 502 222
e-mail: info@hotel-richtr.cz
web: www.hotel-richtr.cz
gps:
49°40‘45.19“N, 18°21‘13.69“E
Hotel & Caffé SILESIA
Zámecké nám. 1258, 738 11 Frýdek-Místek
tel.:
+420 558 631 049
e-mail: info@hotelsilesia.cz
web: www.restaurantsilesia.cz
gps:
49°41‘6.85“N, 18°20‘50.31“E
Hotel SPORT RELAX CLUB
961, 739 51 Dobrá
tel.:
+420 725 505 205
e-mail: info@sportrelaxclub.cz
web: www.sportrelaxclub.cz
gps:
49°40‘17.94“N, 18°23‘26.52“E
Horský hotel SULOV
Staré Hamry 82, 739 15 Frýdek-Místek
tel.:
+420 602 769 209
e-mail: sulovhorskachata@gmail.com
web: www.sulov.info
gps:
49°29‘54.77“N, 18°32‘32.74“E
Horský hotel SŮKENICKÁ
161, 739 15 Bílá
tel.:
+420 558 437 822, +420 602 518 347
e-mail: info@sukenicka.cz
web: www.sukenicka.cz
gps:
49°24‘0.52“N, 18°23‘29“E
penziony
EuroAgentur Hotel TERASA****
Nad Přehradou 670, 738 01 Frýdek-Místek
tel.:
+420 558 640 901
e-mail: hd@terasa.euroagentur.cz
web: www.euroagentur.cz/hotely/
euroagentur-hotel-terasa
gps:
49°39‘54.86“N, 18°18‘51.41“E
Hotel TRAVNÝ
88, 739 04 Pražmo
tel.:
+420 773 835 444
e-mail: travnyhotel@seznam.cz
web: www.hoteltravny.cz
gps:
49°36‘35.69“N 18°29‘13.93“E
Hotel U PŘEHRADY
400, 739 04 Morávka
tel.:
+420 558 691 025, +420 606 862 947
e-mail: info@uprehrady.cz
web: www.uprehrady.cz
gps:
49°35‘5.16“N, 18°32‘11.55“E
Hotel VISALAJE
255, 739 04 Krásná pod Lysou Horou
tel.:
+420 723 494 896, +420 553 621 052
e-mail: hotel.rezervace@centrum.cz
web: www.hotelvisalaje.ic.cz
gps:
49°31‘10.57“N, 18°31‘38.7“E
Penzion ALPINA
240, 744 01 Trojanovice
tel.:
+420 571 112 118
e-mail: beskydy@seznam.cz
web: www.penzion-alpina.cz
gps:
49°30‘49.49“N, 18°14‘40.1“E
73
hotely penziony
Penzion ASIAN RELAX CLUB
Pavlíkova 277, 738 01 Frýdek-Místek
tel.:
+420 734 571 177
e-mail: info@asianrelaxclub.cz
web: www.asian-relax.cz
gps:
49°39‘52.14“N, 18°20‘9.14“E
Penzion a restaurace BOWLING RAKOVEC
Lesní 202, 739 32 Řepiště
tel.:
+420 558 637 357
e-mail: rakovecobjednavky@seznam.cz
web: www.rakovecka.cz
gps:
49°45‘10.84“N, 18°20‘19.81“E
Penzion FLORA
19, 739 22 Soběšovice
tel.:
+420 558 664 219
e-mail: info@penzion-flora.cz
web: www.penzion-flora.cz
gps:
49°43‘40.09“N, 18°27‘25.12“E
Penzion HRAD
Horní 1775, 738 01 Frýdek-Místek
tel.:
+420 558 633 149
e-mail: info@penzionhrad.cz
web: www.penzionhrad.cz
gps:
49°41‘51.69“N, 18°21‘0.52“E
Penzion HUKVALDSKÝ DVŮR
111, 739 46 Hukvaldy
tel.:
+420 739 957 172
e-mail: hukvaldskydvurpenzion@seznam.cz
web: www.hukvaldskydvur.cz
gps:
49°37‘25.95“N, 18°13‘16.67“E
74
Penzion LA ROSA
U Staré pošty 2310, 738 01 Frýdek-Místek
tel.:
+420 602 755 698
e-mail: pensionlarosa@seznam.cz
web: www.pensionlarosa.cz
gps:
49°40‘37.51“N, 18°20‘25.37“E
Penzion MAJÁK & YACHT RESTAURANT
Soběšovice 277, 739 39 Soběšovice
tel.:
+420 739 661 180
e-mail: rezervace@penzionmajak.cz
web: www.penzionmajak.cz
gps:
49°43‘20.96“N, 18°28‘4.68“E
Hotel MAXIM
Zámecké nám. 22, 738 01 Frýdek-Místek
tel.:
+420 774 480 767
e-mail: hotel.maxim@email.cz
web: www.hotelmaximfm.cz
gps:
49°41‘7.67“N, 18°20‘54.88“E
Penzion NA CYMBALKU
57, 739 93 Třanovice
tel.:
+420 777 820 810
e-mail: info@nacymbalku.com
web: www.nacymbalku.com
gps:
49°42‘874“N, 18°31‘8.686“E
Areál U MŮSTKU
654, 744 01 Trojanovice
tel.:
+420 731 485 639
e-mail: ubytovani@arealumustku.cz
web: www.arealumustku.cz
gps:
49°32‘21.12“N, 18°11‘44.21“E
hotely
Penzion a hostinec ONDRÁŠ
Janovice 8, 739 11 Janovice
tel.:
+420 558 681 021
e-mail: hostinec-ondras@seznam.cz
web: www.hostinecondras.cz
gps:
49°37‘21.43“N, 18°24‘8.79“E
Penzion a restaurace POD KAŠNOU
Zámecké nám. 43, 738 01 Frýdek-Místek
tel.:
+420 558 628 193
e-mail: info@podkasnou.com
web: www.podkasnou.com
gps:
49°41‘9.72“N, 18°20‘52.29“E
Penzion POD LÍPOU
360, 73955 Řeka
tel.:
+420 605 800 727
e-mail: info@pensionpodlipou.com
web: www.pensionpodlipou.com
gps:
49°37‘22.623“N, 18°34‘39.032“E
Penzion ŠINDLERŮV DVŮR
Zahradnická 56, 739 24 Krmelín
tel.:
+420 558 674 081
e-mail: sindleruv_dvur@centrum.cz
web: www.sindleruvdvur.cz
gps:
49°44‘4.98“N 18°14‘11.12“E
Hostinec a Minipivovar U KONÍČKA
10, 739 51 Vojkovice
tel.:
+420 558 651 172
e-mail: hostinecukonicka@seznam.cz
web: www.pivovarkonicek.cz
gps:
49°40‘29.38“N, 18°28‘36.15“E
penziony
Penzion U KŘIVÉHO PSA
Slezská 1079, 738 01 Frýdek-Místek
tel.:
+420 731 100 731, +420 734 218 008
e-mail: penzion@krivypes.cz
web: www.krivypes.cz
gps:
49°40‘42.02“N, 18°21‘28.98“E
Penzion a restaurace U MÁMY
Černá Cesta 1887, 738 01 Frýdek-Místek
tel.:
+420 558 630 360
e-mail: restauracemama@email.cz
web: www.restauraceumamy.cz
gps:
49°41‘28.45“N, 18°22‘31.94“E
Penzion VERANDA
17. listopadu 1566, 738 01 Frýdek-Místek
tel.:
+420 558 640 940
e-mail: verandacafe@seznam.cz
web: www.verandacafe.cz
gps:
49°40‘46.6“N, 18°20‘4.76“E
Frenštát pod Radhoštěm
Hotel BARTOŠ***
Školská 1393, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.:
+420 556 835 120, +420 777 799 410
e-mail: info@hotelbartos.cz
web: www.hotelbartos.cz
gps:
49°32‘40.69“N, 18°12‘6.11“E
75
hotely penziony
Hotel NA DOLINĚ
112, 744 01 Trojanovice
tel.:
+420 605 111 715
e-mail: info@nadoline.cz
web: www.nadoline.cz
gps:
49°30‘47.88“N, 18°13‘3.96“E
Hotel RÁZTOKA***
Trojanovice 364, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm
tel.:
+420 730 816 806
e-mail: info@raztoka.cz
web: www.hotel-raztoka.cz
gps:
49°30‘18.7“N, 18°14‘51.26“E
Hotel TROYER****
Trojanovice 530,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.:
+420 556 802 007
e-mail: recepce@troyer.cz
web: www.troyer.cz
gps:
49°30‘24.04“N, 18°15‘6.52“E
Penzion BABIČKA
Trojanovice 177, 744 01 Trojanovice
tel.:
+420 724 952 844
e-mail: ubytovani@penzionbabicka.cz
web: www.penzionbabicka.cz
gps:
49°30‘37.32“N, 18°14‘35.22“E
Penzion ROZKVĚT
Trojanovice 174, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.:
+420 603 977 935
e-mail: ubytovani@penzionrozkvet.cz
web: www.penzionrozkvet.cz
gps:
49°30‘20.01“N, 18°14‘49.14“E
Penzion a restaurace U VETERÁNA
Markova 651, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.:
+420 603 975 437
e-mail: info@uveterana.cz
web: www.uveterana.cz
gps:
49°32‘38.55“N, 18°13‘5.03“E
Frýdlant nad Ostravicí
Hotel U KOCIÁNA***
Trojanovice 183, 744 01 Trojanovice
tel.:
+420 723 313 684
e-mail: hotelukociana@email.cz
web: www.hotel-u-kociana.cz
gps:
49°30‘49.22“N, 18°14‘30.05“E
Hotel U LIP Trojanovice***
170, 744 01 Trojanovice
tel.:
+420 603 524 285
e-mail: ubytovani@hotel-beskydy.cz
web: www.hotel-beskydy.cz
gps:
49°30‘38.11“N, 18°14‘35.32“E
76
BELTINE FOREST hotel
0386, 739 14 Ostravice
tel.:
+420 604 211 845
e-mail: recepce@foresthotels.cz
web: www.beltinehotel.cz
gps:
49°32‘30.96“N, 18°23‘26.12“E
Hotel BESKYD
Náměstí 1, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel.:
+420 604 450 344
e-mail: info@hotel-beskyd.cz
web: www.hotel-beskyd.cz
gps:
49°35‘37.08“N, 18°21‘34.16“E
hotely
Rekreační středisko BUDOUCNOST
Nová Ves 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel.:
+420 734 577 777
e-mail: info@rsbudoucnost.cz
web: www.rsbudoucnost.cz
gps:
49°34‘36.88“N, 18°22‘4.99“E
Penzion ŠANCE
Nová Ves 74, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel.:
+420 558 677 887, +420 775 604 437
e-mail: sance_penzion@volny.cz
web: www.pensionsance.cz
gps:
49°33‘50.99“N 18°23‘4.01“E
Horský hotel ČELADENKA
809, 73912 Čeladná
tel.:
+420 558 684 032, +420 603 586 642
e-mail: celadenka@centrum.cz
web: www.celadenka.cz
gps:
49°30‘41.149“N, 18°20‘24.866“E
Hotel DEJMON
786, 739 12 Čeladná
tel.:
+420 558 684 103
e-mail: hoteldejmon@quick.cz
web: www.hoteldejmon.cz
gps:
49°31‘18.58“N, 18°20‘6.26“E
GREEN INN hotel****
75, 739 14 Ostravice
tel.:
+420 725 586 500
e-mail: info@golf-ostravice.cz
web: www.ostravice-golf.cz
gps:
49°33‘1.33“N, 18°21‘44.54“E
penziony
Hotel H-RESORT***
8, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
tel.:
+420 558 847 800
e-mail: info@hresort.cz
web: www.hresort.cz
gps:
49°32‘56.67“N, 18°17‘0.9“E
hotel HAMR
60, 73914 Ostravice
tel.:
+420 558 432 049, +420 731 650 228
e-mail: recepce@hoelhamr.cz
web: www.hotelhamr.cz
gps:
49°31‘54.844“N, 18°23‘21.163“E
Horský HOTEL HAMRY
0905, 739 12 Čeladná
tel.:
+420 739 430 840
e-mail: filinova@horskyhotelhamry.cz
web: www.horskyhotelhamry.cz
gps:
49°31‘19.95“N, 18°19‘43.63“E
Penzion HARCOVNA
Nová Ves 12, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel.:
+420 558 677 438
e-mail: penzion@penzionharcovna.cz
web: www.penzionharcovna.cz,
www.naharcovne.cz
gps:
49°34‘56.16“N 18°22‘2.72“E
Horský Hotel CHARBULÁK**
Gruň 55, 739 15 Staré Hamry
tel.:
+420 558 437 862
e-mail: hotel.charbulak@seznam.cz
web: www.charbulak-beskydy.cz
gps:
49°29‘12.4“N 18°28‘41.83“E
77
hotely
penziony
Hotel KAM MALENOVICE
Malenovice 146, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel.:
+420 558 441 155
e-mail: malenovice@kam.cz
web: www.malenovice.com
gps:
49°34‘25.97“N, 18°24‘44.05“E
Horský hotel LIPTOV
1272, 739 14 Ostravice
tel.:
+420 558 682 138
e-mail: liptov@centrum.cz
web: www.hotelliptov.wz.cz
gps:
49°32‘0.59“N, 18°24‘10.32“E
MIURA hotel****
887, 739 12 Čeladná
tel.:
+420 558 761 100
e-mail: info@miura.cz
web: www.miura.cz
gps:
49°32‘22.69“N, 18°19‘44.76“E
ODERKA
037, 73914 Ostravice
tel.:
+420 558 682 287
e-mail: hotel.odra@volny.cz
web: www.hotel-odra.cz
gps:
49°33‘37.685“N, 18°21‘56.967“E
Hotel ODRA***
327, 739 14 Ostravice
tel.:
+420 558 682 287
e-mail: provozni@volny.cz
web: www.hotel-odra.cz
gps:
49°32‘9.98“N, 18°23‘24.15“E
78
Horský hotel ONDRÁŠ***
957, 739 14 Ostravice
tel.:
+420 558 640 197
e-mail: info@hotelondras.com
web: www.hotelondras.com
gps:
49°32‘57.94“N, 18°24‘12.5“E
Hotel PETR BEZRUČ***
Malenovice 327, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel.:
+420 558 675 341
e-mail: recepce@hotelpetrbezruc.cz
web: www.hotelpetrbezruc.cz
gps:
49°34‘34.71“N, 18°23‘26.95“E
Hotel PROSPER****
246, 739 12 Čeladná
tel.:
+420 558 440 311
e-mail: recepce@hotel-prosper.cz
web: www.hotel-prosper.cz
gps:
49°32‘54.98“N, 18°20‘13.58“E
Horský hotel SEPETNÁ***
0956, 739 14 Ostravice
tel.:
+420 558 682 108, +420 603 852 111
e-mail: rezervace@sepetna.cz
web: www.sepetna.cz
gps:
49°32‘58.61“N, 18°24‘15.85“E
Hotel ZÁMEČEK
371, 739 12 Čeladná
tel.:
+420 558 684 437
e-mail: hotel.zamecek@applet.cz
web: www.zamecekceladna.cz
gps:
49°32‘4.21“N, 18°19‘49.12“E
hotely
Hotel ZLATÝ OREL
Ostravice 242, 739 14
tel.:
+420 558 682 181
e-mail: hotel@zlatyorel.cz
web: www.zlatyorel.cz/ostravice
gps:
N 49°31.55823‘, E 18°24.57433‘
Penzion ČERTŮV HRÁDEK
150, 739 15 Staré Hamry
tel.:
+420 732 272 997
e-mail: certuvhradek@centrum.cz
web: www.certuvhradek.cz
gps:
49°28‘20.88“N, 18°26‘45.44“E
Penzion DŮM SV. JOSEFA
Gruň 60, 739 15 Staré Hamry
tel.:
+420 558 437 865, +420 731 640 114
e-mail: dsj@volny.cz
web: www.dsvj.cz
gps:
49°29‘18.27“N, 18°29‘0.17“E
Léčebný dům Dr. MAYE
42, 739 12 Čeladná
tel.:
+420 558 616 211
e-mail: info@brc.cz (lararecepce@brc.cz)
web: www.brc.cz/ubytovani/lecebny-dum-mudr-maye (www.larawellness.cz)
gps:
49°32‘20.69“N, 18°18‘15.53“E
Léčebný dům Dr. STORCHA
72, 739 12 Čeladná
tel.:
+420 558 616 211
e-mail: info@brc.cz (lararecepce@brc.cz)
web: www.brc.cz/ubytovani/lecebny-dum-mudr-storcha (www.larawellness.cz)
gps:
49°32‘25.26“N, 18°18‘23.41“E
penziony
Léčebný dům GOLF
728, 739 12 Čeladná
tel.:
+420 552 533 211
e-mail: info@brc.cz (lararecepce@brc.cz)
web: www.brc.cz(www.larawellness.cz)
gps:
49°31‘36.38“N, 18°19‘43.97“E
Léčebný dům KNĚHYNĚ
396, 739 12 Čeladná
tel.:
+420 558 616 211
e-mail: info@brc.cz (lararecepce@brc.cz)
web: www.brc.cz/ubytovani/lecebny-dum-knehyne (www.larawellness.cz)
gps:
49°32‘19.08“N, 18°18‘24.43“E
Léčebný dům ONDŘEJKA
42, 739 12 Čeladná
tel.:
+420 558 616 211
e-mail: info@brc.cz (lararecepce@brc.cz)
web: www.brc.cz/ubytovani/lecebny-dum-ondrejka (www.larawellness.cz)
gps:
49°32‘24.21“N, 18°18‘18.36“E
Penzion a restaurant BABÍ VRCH
Hlavní 460, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel.:
+420 558 640 199
e-mail: kamila.kudelova@babivrch.cz
web: www.babivrch.cz
gps:
49°35‘17.16“N, 18°21‘36.45“E
Penzion a restaurace MERLIN
Náměstí 243, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel.:
+420 558 638 654
e-mail: penzionmerlin@seznam.cz
web: www.penzionmerlin.cz
gps:
49°35‘34.37“N, 18°21‘33.26“E
79
hotely
penziony
Penzion NA VYHLÍDCE
Sokolovská 1497, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel.:
+420 602 769 418
e-mail: nemcova@penzionnavyhlidce.cz
web: www.penzionnavyhlidce.cz
gps:
49°35‘6.32“N, 18°20‘28.27“E
Penzion OBORA
112, 739 12 Čeladná
tel.:
+420 604 217 277
e-mail: penzionobora@email.cz
web: www.penzion-obora.cz
gps:
49°31‘53.02“N, 18°21‘14.48“E
Penzion ONDŘEJNÍK
2, 73913 Kunčice pod Ondřejníkem
tel.:
+420 556 850 017, +420 777 061 221
e-mail: info@penzion-ondrejnik.cz
web: www.penzion-ondrejnik.cz
gps:
49°32‘59.273“N, 18°15‘42.526“E
PODLESÍ penzion
561, 73914 Ostravice
tel.:
+420 603 709 692
e-mail: ivasa.iva@seznam.cz
web: www.podlesi.penzion.cz
gps:
49°31‘25.568“N, 18°24‘30.013“E
Rekreační střediko SKALKA
455E, 739 14 Ostravice
tel.:
+420 558 682 120
e-mail: rsskalka@gastrohotel.cz
web: www.rsskalka.cz
gps:
49°31‘7.56“N, 18°24‘30.96“E
80
Penzion SLUNÍČKO
1279, 739 14 Ostravice
tel.:
+420 558 682 282, +420 603 852 100
e-mail: slunicko@sepetna.cz
web: www.slunicko-penzion.cz
gps:
49°32‘43.48“N, 18°24‘16.64“E
Hotel U HOLUBŮ
0808, 739 12 Čeladná
tel.:
+420 558 684 060, +420 734 313 439
e-mail: recepce@uholubu.com
web: www.uholubu.com
gps:
49°30‘34.218“N, 18°20‘26.631“E
JURÁŠEK
15, 73913, Kunčice pod Ondřejníkem
tel.:
+420 739 204 584
e-mail: info@penzionjurasek.cz
web: www.penzionjurasek.cz
gps:
49°33‘38.358“N, 18°15‘23.374“E
U MAKŮ
398, 73912 Čeladná
tel.:
+420 739 034 396
e-mail: imakovy@seznam.cz
web: www.umaku.unas.cz
gps:
49°32‘22.085“N, 18°19‘51.326“E
Hostinec U ŘEKY
241, 739 14 Ostravice
tel.:
+420 558 434 024
e-mail: u-reky@quick.cz
web: hostinecureky.unas.cz
gps:
49°32‘17.02“N, 18°22‘30.52“E
hotely
penziony
Kopřivnice
Hotel GONG****
Záuličí 410, 742 66 Štramberk
tel.:
+420 556 852 900
e-mail: info@hotel-gong.cz
web: www.hotel-gong.cz
gps:
49°35‘18.31“N, 18°7‘16.63“E
Hotel OLYMPIA***
Kpt. Jaroše 1399/4a, 742 21 Kopřivnice
tel.:
+420 556 843 007
e-mail: recepce@hotel-olympia.cz
web: www.hotel-olympia.cz
gps:
49°35‘52.66“N, 18°8‘37.93“E
Hotel ŠIPKA
Náměstí 37/38 , 742 66 Štramberk
tel.:
+420 556 852 18, +420 777 903 010
e-mail: info@hotelsipka.cz
web: www.relaxvpodhuri.cz/cs/ubytovani/
hotel-sipka
gps:
N 49°35.49190‘, E 18°7.01148‘
Penzion POD BÍLOU HOROU
Jarní 333, 742 21 Kopřivnice
tel.:
+420 556 802 265
e-mail: info@penzionpodbilouhorou.cz
web: www.ubytovani-beskydy-koprivnice.cz
gps:
49°35‘55.75“N, 18°8‘28.5“E
Penzion STARÁ ŠKOLA
Náměstí 18, 742 66 Štramberk
tel.:
+420 556 808 843
e-mail: rezervace@hotel-stramberk.cz
web: www.relaxvpodhuri.cz/cz/
penzion-stara-skola
gps:
49°35‘30.61“N, 18°7‘6.27“E
Hotel ŠTRAMBERK
Náměstí 8 , 742 66 Štramberk
tel.:
+420 556 808 843
e-mail: info@hotel-stramberk.cz
web: www.relaxvpodhuri.cz/cs/ubytovani/
spa-hotel-stramberk
gps:
N 49°35.45768‘, E 18°7.03892‘
Nový Jičín
Hotel TATRA
Záhumenní 1161, 742 21 Kopřivnice
tel.:
+420 556 872 280
e-mail: recepce@tatrahotel.cz
web: www.tatrahotel.cz
gps:
49°35‘55.64“N, 18°8‘38.02“E
Penzion NA FOJTSTVÍ
1, 742 73 Veřovice
tel.:
+420 556 857 188
e-mail: fojt.verovice@seznam.cz
web: www.fojtverovice.cz
gps:
49°32‘23.42“N, 18°6‘50.98“E
Wellness hotel ABÁCIE****
B. Martinů 1884/1, 741 01 Nový Jičín
tel.:
+420 556 770 711
e-mail: recepce@hotelabacie.cz
web: www.wellnesshotelabacie.cz
gps:
49°35‘24.45“N, 17°59‘58.96“E
Hotel PRAHA
Lidická 6, 741 01 Nový Jičín
tel.:
+420 730 821 490
e-mail: hotelpraha.nj@gmail.com
web: prahahotel.biz
gps:
49°35‘38.64“N, 18°0‘33.5“E
81
hotely
penziony
Hotel KALAČ***
Dvořákova 1947, 741 01 Nový Jičín
tel.:
+420 556 766 111
e-mail: hotelkalac.recepce@seznam.cz
web: www.hotelkalac.cz
gps:
49°35‘32.99“N, 18°0‘53.67“E
Hotel RUSTY´S
K. Schwarze 1375/13 , 741 01 Nový Jičín
tel.:
+420 606 651 247, +420 556 707 722
e-mail: info@hotelrustys.cz
web: www.hotelrustys.cz
gps:
N 49°35.92200‘, E 18°0.48758‘
Hotel ZÁMEČEK POD HRADEM
11, 742 31 Starý Jičín
tel.:
+420 556 752 262
e-mail: reserve@zamecek-staryjicin.com
web: www.zamecek-hotel.cz
gps:
49°34‘40.44“N, 17°57‘53.09“E
Penzion BOCHETA
Pod Skalkou 2194/1, 741 01 Nový Jičín
tel.:
+420 605 163 458
e-mail: penzionbocheta@email.cz
web: www.penzionbocheta.cz
gps:
49°35‘7.85“N, 18°0‘16.53“E
Penzion FREUDŮV SEN
Jičínská 543, 742 58 Příbor
tel.:
+420 608 775 582
e-mail: penzionfs@seznam.cz
web: www.pribor-ubytovani.cz
gps:
49°38‘26.93“N, 18°8‘24.45“E
82
Penzion JAAL
Tovární 1232, 742 58 Příbor
tel.:
+420 777 725 332
e-mail: penzion@jaal.cz
web: www.penzion-pribor.cz
gps:
49°38‘37.25“N, 18°9‘4.34“E
Penzion KUŽELNA HODSLAVICE
494, 742 71 Hodslavice
tel.:
+420 556 750 642, + 420 605 724 542
e-mail: bartonick@quick.cz
web: www.interkat.cz/kuzelna-bar
gps:
49°32‘10.608“N 18°1‘40.522“E
Hotel SALAŠ
Na Salaši 187, 742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.:
+420 556 708 880, +420 605 528 469
e-mail: hotel-salas@iol.cz
web: www.hotel-salas.cz
gps:
N 49°36.93033‘, E 17°58.33562‘
Penzion SIESTA
Jičínská 55, 742 58 Příbor
tel.:
+420 608 607 044
e-mail: siesta55@email.cz
web: www.siesta55.cz
gps:
49°38‘25.31“N, 18°8‘30.18“E
Penzion ST. FLORIAN
Švédská 88, 742 58 Příbor
tel.:
+420 556 725 450
e-mail: info@pensionflorian.cz
web: www.penzionpriborflorian.cz
gps:
49°38‘31.48“N, 18°8‘44.95“E
Penzion STARÉ FOJTSTVÍ
148, 742 71 Hodslavice
tel.:
+420 556 731 411
e-mail: starefojtstvi@seznam.cz
web: www.starefojtstvi.cz
gps:
49°32‘14.66“N, 18°1‘18.36“E
chaty
Hotel U FREUDA
Nádražní 416, 742 58 Příbor
tel.:
+420 556 722 210
e-mail: hotelufreuda@seznam.cz
web: www.hotelufreuda.cz
gps:
49°38‘22.01“N, 18°8‘34.47“E
Penzion U NÁMĚSTÍ
Nádražní 685, 742 58 Příbor
tel.:
+420 556 715 638
e-mail: sat-sporo@raz-dva.cz
web: www.ubytovani-pribor.wz.cz
gps:
49°38‘20.9“N, 18°8‘35.97“E
Penzion U ZVONU
Štefánikova 4, 741 01 Nový Jičín
tel.:
+420 603 464 806
e-mail: bystron@penzionuzvonu.cz
web: www.penzionuzvonu.cz
gps:
49°35‘43.84“N, 18°0‘27.88“E
CHATY A KEMPY
Chata DUKLA
472, 739 12 Čeladná
tel.:
+420 732 471 274
e-mail: info@seznam.cz
web: chatadukla.cz
gps:
49°30‘55.61“N, 18°20‘22.79“E
Chata LIŠČÍ MLÝN
Bystré 664, 744 01Frenštát pod Radhoštěm,
tel.:
+420 721 578 824
e-mail: mlyn@ckfox.cz
web: www.liscimlyn.cz
gps:
49°32‘11.969“N, 18°14‘9.874“E
Chata ROSA
193E Malenovice, 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí
tel.:
+420 602 426 161
e-mail: chatarosa@seznam.cz
web: www.chatarosa.cz
gps:
49°34‘13.9“N, 18°24‘40.22“E
kempy
Chata SVOBODA
906, 739 14 Ostravice
tel.:
+420 604 751 493
e-mail: info@chatasvoboda.cz
web: www.chatasvoboda.cz
gps:
49°32‘47.02“N, 18°24‘13.16“E
Kemp BESKYDY
Lubenská 33, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel.:
+420 606 742 025
e-mail: zdenkochovanec@email.cz
web: www.beskydy.cz/kempinkbeskydy
gps:
49°36‘2.17“N, 18°21‘51.48“E
Kemp LUČINA
0156, 739 39 Lučina
tel.:
+420 602 553 796
e-mail: autokemplucina@seznam.cz
web: www.autokemplucina.estranky.cz
gps:
49°42‘54.81“N, 18°26‘58.6“E
Kemp RYBÁRNA
048, 739 38 Soběšovice
tel.:
+420 608 405 681
e-mail: stanislav.hrabec@seznam.cz
web: www.volny.cz/kemp
gps:
49°43‘2“N, 18°28‘28“E
Kemp POD HUSARŮVKOU
68, 739 38 Soběšovice
tel.:
+420 776 886 583
e-mail: info@kemp-zermanice.cz
web: www.kemp-zermanice.cz
gps:
49°43‘15.66“N, 18°28‘12.36“E
83
Projekt
„Jak šmakuje Moravskoslezsko“
Hlavní myšlenka projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ vznikla již v roce 2011, kdy prvotním impulsem byla
snaha netradičním způsobem propagovat a rozvíjet cestovní ruch
v Moravskoslezském kraji a poukázat na
jeho pozitivní image, která je mnohdy
potlačována jeho průmyslovou historií.
Jak nejlépe poznat Moravskoslezský
kraj? Samozřejmě přes gastronomii
a zdejší speciality, neboť regionální
kuchyně je nejperspektivnější složkou
lidové kultury se společenskými
a kulturními ambicemi. Člověk je od
přírody gurmán, který se potřebuje
nejen dobře najíst, ale také poznávat
nové chutě.
Nač jezdit např. do Vídně ochutnávat
Sachrův dort, do Itálie spaghetti
nebo do Norska lososa, když se
můžeme vydat na kulinářský výlet po
našem kraji a ochutnat zde například
tradiční bramborové placky, vydatnou
polévku Bigos, speciality ze zvěřiny či
nezapomenutelné frgále. Všechny tyto
pokrmy v nás pak vyvolají vzpomínky
na krásu našeho regionu a úrodnou
zem, která nám zde poskytuje kvalitní
suroviny.
Důkazem zájmu o regionální gastronomii
je množství příznivců, které si projekt
„Jak šmakuje Moravskoslezsko“ za
dobu své existence získal. Právě pro ně
pak bývají Moravskoslezským krajem
organizovány nejrůznější gastronomické
soutěže, realizovány tématické Moravskoslezské večery v partnerských restauracích, připravován každoroční
gastrofestival nebo vydávána kuchařka
krajových receptů.
Kuchařky krajových receptů v elektronické podobě a další informace
o projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ naleznete na webových
stránkách www.jaksmakuje.cz.
Aktuality pak můžete sledovat na projektovém profilu www.facebook.com/
jaksmakujemoravskoslezsko.
Doufáme, že v Moravskoslezském kraji
bude šmakovat i Vám!
Projekt
„Jak šmakuje Moravskoslezsko“
je realizován Moravskoslezským
krajem a jeho partnery. Od roku
2013 je spolufinancován Evropskou
unií. Hlavním cílem projektu je
podpora gastroturistiky v Moravskoslezském kraji.
85
Hotel Slunce
Nabídka partnera:
kapacita hotelu – 47 lůžek, 20 pokojů
různé typy pobytů (Silvestrovský,
Novoroční, Velikonoční, Víkendový, Pro
rodiny s dětmi, Pro seniory, Pro skupiny,
firemní akce)
Bezbariérový přístup: ne
Poskytované služby:
restaurace, sportovní vyžití - bazén,
wellness – whirpool, sauna, ubytování
se zvířetem, vhodnost pro děti, zábava
pro děti, parkování, internet, TV + SAT
86
2
adresa: Jesenická 4, 795 01 Rýmařov
tel.:
+420 554 212 790, +420 777 273 776
e-mail: hotelslunce@jeseniky.com
web: www.hotelslunce.jeseniky.com
gps:
49°56‘13.45“N, 17°16‘17.23“E
otevírací doba:
ne-čt: 11-22 hod., pá-so: 11-24 hod.
Horský hotel
Chata Kopřivná
Nabídka partnera:
kapacita hotelu – 32 pokojů, 86 lůžek
společenské akce, školení, konference
Bezbariérový přístup: ne
Poskytované služby:
restaurace, bar
sportovní vyžití – bazén, fitness, hřiště,
ski areál, wellness – masáže, sauna,
vířivka, ski areál, zábava pro děti,
parkování
adresa: Malá Morávka 122,
793 36 Malá Morávka
tel.:
+420 554 273 152, +420 777 745 371
e-mail: restaurace@koprivna.cz
web: www.koprivna.cz
gps:
50°2‘4.1“N, 17°18‘25.49“E
otevírací doba:
denně 10-22 hod.
87
Restaurace U Kata
Nabídka partnera:
kapacita penzionu – 15 lůžek, 3 pokoje
pořádání svateb, oslav
denní menu
Bezbariérový přístup: ano
Poskytované služby:
restaurace, bar, ubytování se zvířetem,
zábava pro děti, parkování, salonek
internet, TV
88
adresa: Brothánkova 338/1, 792 01 Bruntál
tel.:
+420 554 211 749
e-mail: restauraceukata@centrum.cz
web: www.restaurace-u-kata.cz
gps:
49°59‘0.49“N, 17°27‘54.5“E
otevírací doba:
po-pá: 10-22 hod.,
so-ne: 11-22 hod.
Kotelna Bowling
Nabídka partnera:
pořádaní společenských akcí, oslav,
školení
Bezbariérový přístup: přístup z části
Poskytované služby:
restaurace,
bowlingové
dráhy,
restaurace s projektorem na sportovní
přenosy, parkování, salonek, internet
adresa: 17. listopadu 2/1210, 747 06 Opava
tel.:
+420 555 508 788, +420 776 851 807
e-mail: zborilpremysl@seznam.cz
web: www.kotelnabowling.cz
otevírací doba:
po-zavřeno,
út-čt: 15-23 hod.,
pá:15-01 hod.,
so:11-01 hod.,
ne:12-22 hod.
89
Hostinec
Penzion Lhotka
Nabídka partnera:
kapacita penzionu – 8 pokojů, 23 lůžek
oslavy, svatby, denní menu
Regionální speciality,
stylových krojích.
obsluha
Bezbariérový přístup: ano
Poskytované služby:
restaurace, ubytování se zvířetem,
parkování, salonek, internet
90
2
ve
adresa: Petřkovická 125,
725 28 Ostrava Lhotka
tel.:
+420 596 628 662, +420 736 763 379
e-mail: vedeni@hostineclhotka.cz
web: www.hostineclhotka.cz
gps:
49°51‘20.23“N, 18°13‘42.78“E
otevírací doba:
po-čt: 11-22 hod.,
pá-so: 11-23 hod.,
ne:
11-22 hod.
Třebovický mlýn
Nabídka partnera:
kapacita penzionu – 30 lůžek, 13 pokojů
pořádání svateb, oslav, konferencí
vinný sklípek
denní menu
Bezbariérový přístup: ne
adresa: Na Heleně 5004/2,
722 00 Ostrava-Třebovice
tel.:
+420 733 739 168
e-mail: trebovickymlyn@seznam.cz
web: www.trebovickymlyn.cz
gps:
49°50‘13“N, 18°11‘55.05“E
otevírací doba:
po-čt: 11-22 hod.,
pá-so: 11-23 hod.,
ne:
11-21 hod.
Poskytované služby:
restaurace, ubytování se zvířetem,
vhodnost pro děti, zábava pro děti,
parkování, salonek, internet, TV
91
Hotel Grůň
Nabídka partnera:
kapacita hotelu – 24 pokojů, 69 lůžek
pořádání společenských akcí, oslav,
školení
Bezbariérový přístup: ano
Poskytované služby:
restaurace, bar, sportovní vyžití
- lyžování, horská dráha, lanové centrum, bike park, wellness - sauna,
ubytování se zvířetem, zábava pro děti,
parkování, salonek, internet, výtah
92
adresa: Mosty u Jablunkova 1112,
739 98 Mosty u Jablunkova
tel.:
+420 737 245 490
e-mail: hotel@hotelgrun.cz
web: www.hotelgrun.cz
gps:
49°31‘35.46“N, 18°45‘34.72“E
otevírací doba:
denně 10-22 hod.
Hotel a restaurace
Jaškovská krčma Těrlicko
Nabídka partnera:
kapacita hotelu – 19 pokojů
pořádání svateb, oslav, konferencí,
firemních akcí
Bezbariérový přístup: ano
Poskytované služby:
restaurace, sportovní vyžití - tenisové
kurty, vodní sporty, parkování, salonek,
internet
adresa: Horní Těrlicko 242, 735 42 Těrlicko
tel.:
+420 602 269 734
e-mail: info@jaskovskakrcma.cz
web: www.jaskovskakrcma.cz
gps:
49°45‘12.32“N, 18°29‘34.4“E
otevírací doba:
květen - říjen
po-čt: 11-22 hod.,
pá-so: 11-23 hod.,
ne:
11-22 hod.
listopad - duben
po-ne: 10-20 hod.
93
Bar pod Kympóm
Nabídka partnera:
pořádání společenských akcí, bar
Bezbariérový přístup: ano
Poskytované služby:
restaurace, zábava pro děti, parkování,
salonek, internet, skiareál
94
adresa: Bukovec 373, 739 84 Bukovec
tel.:
+420 777 294 665
e-mail: roman.bielesz@seznam.cz
web: www.podkympom.cz
gps:
49º33‘22.719“N,18º50‘8.310“E
otevírací doba:
po-čt: 10-22 hod.,
pá-so: 10-23 hod.,
ne:
10-22 hod.
Hotel Sepetná
restaurace Valašská koliba
Nabídka partnera:
kapacita hotelu – 46 pokojů
oslavy, diskotéky, svatby
Bezbariérový přístup: ano
Poskytované služby:
restaurace, sportovní vyžití - stolní tenis, bowling, bazén, wellness - sauna,
masáže, solárium, ubytování se zvířetem,
vhodnost pro děti, zábava pro děti,
parkování, salonek, internet, výtah, TV
adresa: Hotel Sepetná – restaurace
Valašská koliba
Ostravice 0956, 73914 Ostravice
tel.:
+420 558 682 108
e-mail: sepetna@sepetna.cz
web: hotel.sepetna.cz
gps:
49°32‘58.61“N, 18°24‘15.85“E
otevírací doba:
po-so: 11-24 hod.,
ne:
11-21 hod.
95
Hotel Roubenka
Nabídka partnera:
kapacita hotelu – 14 pokojů, 30 lůžek
svatby, oslavy, firemní akce
Bezbariérový přístup: ano
Poskytované služby:
restaurace, parkování, salonek
96
2
adresa: Dolní 327, 742 66 Štramberk
tel.:
+420 556 852 566
e-mail: roubenka@roubenkahotel.cz
web: www.roubenkahotel.cz
gps:
49°35‘19.51“N, 18°6‘44.33“E
otevírací doba:
po-čt: 11-22 hod.,
pá-so: 11-23 hod.,
ne:
11-21 hod.
VRBNO POD
PRADĚDEM
Česká republika
KRNOV
Moravskoslezský kraj
BRUNTÁL
OPAVA KRAVAŘE
RÝMAŘOV
HLUČÍN
BOHUMÍN
ORLOVÁ
KARVINÁ
PETŘVALD
OSTRAVA
HAVÍŘOV
ČESKÝ
TĚŠÍN
VÍTKOV
BÍLOVEC
FULNEK
ODRY
STUDÉNKA
FRÝDEK MÍSTEK
PŘÍBOR
KOPŘIVNICE
NOVÝ JIČÍN
FRÝDLANT NAD
OSTRAVICÍ
TŘINEC
BYSTŘICE
JABLUNKOV
FRENŠTÁT POD
RADHOŠTĚM
Propagační tiskovina I Neprodejná I 1. vydání 2014 I ISBN 978-80-87503-41-6
Grafická úprava a zlom © Creativo D‘Arte s.r.o. Ostrava I tisk Tiskárna Grafico Opava
Brožura je aktuální v době vydání.
Region Jeseníky
Region Opavské Slezsko
Region Poodří a Moravské Kravařsko
Region Ostravsko
Region Beskydy
ítuhc s ...
Region Těšínské Slezsko
Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
www.msregion.cz
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií
NEPRODEJNÉ
Download

Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj