1
JO
20
•
E
•
DE C AD
00 -
N
E B O E AND
I NT
JO
TH
FINÁLNÍ INFORMACE
N
IN T M OTI O
35. SYMPOZIUM
ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK
NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA
Sympozium s mezinárodní účastí a
s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
22. - 23. 11. 2013
Praha, Hotel Ambassador
Organizační zajištění
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz
REVISION SYSTEM
REVIZNÍ MODULÁRNÍ DŘÍK
REVIZNÍ JAMKY DELTA TT A ONE TT
Y O U R PAT I E N T S P E C I F I C S O L U T I O N
STABILITA IMPLANTÁTU
Technologie Trabecular TitaniumTM maximalizuje stabilitu komponenty
díky povrchu s trabekulární strukturou
VÝPLŇ KOSTNÍHO DEFEKTU
Modulový systém výplní je navržen tak, aby bylo možné jej přizpůsobit
velikosti a poloze defektu
UNIVERZÁLNOST
Použití spacerů zajišťuje potřebný sklon acetabulární komponenty,
čímž se snižuje riziko dislokace a impingementu
DÉLKA IMPLANTÁTU
14 možných kombinací modulárních krčků v délkách od 50
do 110 mm a dříku, umožňuje finální délku implantátu od 190
do 310 mm
NASTAVENÍ CDA ÚHLU
Standardní a lateralizovaná verze krčku a 4° vyosení spojovací
části dříku umožňuje nastavení CDA v rozsahu 131° až 139°
Lima CZ, s.r.o., Do Zahrádek I. 157/5, 15521 Praha 5 - Czech Republic
telefon: +420 222 720 011, fax: +420 723 568, e-mail: [email protected]
POŘÁDÁ
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha
ve spolupráci s Českou společností pro ortopedii a traumatologii
PREZIDENT SYMPOZIA
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
- přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha
TÉMATA - LÉKAŘSKÁ SEKCE
1. Dětská ortopedie: vrozené a získané deformity nohy
2. Ortopedická onkolgie: nádory krátkých kostí
3. Endoprotetika: endoprotézy ramene, hlezna a malých kloubů
4. CFP endoprotézy
5. Spondylochirurgie: léčení deformit páteře
6. Traumatologie: osteoporotické zlomeniny
7. Sportovní traumatologie: časná gonartróza
8. Varia
TÉMATA – SESTERSKÁ A FYZIOTERAPEUTICKÁ SEKCE
1. Operační postupy a sesterská péče u pacientů s osteoporotickými zlomeninami a deformitami páteře
2. Rehabilitace po endoprotézách ramene, hlezna a malých kloubů
3. Varia
ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO SYMPOZIA
MUDr. Martin Holcát, MBA - ministr zdravotnictví
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - děkan 1. LF UK Praha
MUDr. Vladimír Pavelka - ředitel IPVZ
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. - ředitelka Nemocnice Na Bulovce, Praha
VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
Doc. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
PROGRAMOVÝ VÝBOR
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
Prim. MUDr. Ivo Kofránek
Doc. MUDr. Aleš Podškubka, PhD. As. MUDr. Radovan Kubeš, PhD. Doc. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
As. MUDr. Marek Majerníček
As. MUDr. Zdeněk Matějovský jr., CSc.
As. MUDr. Ladislav Tóth
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace na sympozium probíhá online na webových stránkách
www.ortopedicke-centrum.cz - sekce REGISTRACE
* Přihlášku k pasivní účasti zaregistrujte na www.ortopedicke-centrum.cz – sekce REGISTRACE
nejpozději do 15. 11. 2013
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, PŘIHLÁŠKY, KORESPONDENCE
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský
Střekovské nábřeží 51 Projektový manager: Miroslav Koleš
400 03 Ústí nad Labem
Mobilní telefon: +420 731 560 858
www.ortopedicke-centrum.cz
E-mail: [email protected]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.
Pátek 22. 11. 2013
LÉKAŘSKÁ SEKCE
9.00 – 9.15 Slavnostní zahájení:Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., MUDr. Martin Holcát, MBA,
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., MUDr. Vladimír Pavelka,
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B.
Dětská ortopedie
Předsednictvo: Poul J., Chomiak J.
9.15 – 10.45
1. Naše pětileté zkušenosti s léčbou PEC pomocí Ponsetiho metody
Hořák P.
Ortopedická klinika FN Plzeň
10´
2. Střednědobé výsledky léčení Pes equinovarus congenitus Ponsetiho metodou
Ošťádal M., Chomiak J., Frydrychová M., Burian M., Dungl P.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce Praha
10´
3. Výsledky léčby pes cavovarus
Poul J., Peterková T.
KDCHOT Brno
10´
4. Léčení talus obliquus a verticalis
Burian M., Chomiak J., Dungl P.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce Praha
10´
5. Vertikální talus – střednědobé výsledky operační léčby
Chládek P., Studnická E., Rybka D., Schejbalová A., Trč T.
Ortopedická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
10´
6. Tarzální koalice
Chomiak J., Ošťádal M., Burian M., Frydrychová M., Dungl P.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce Praha
10´
7. Vzácnější vrozené vady nohy
Frydrychová M., Chomiak J., Dungl P., Ošťádal M., Burian M.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce Praha
10´
8. Transpozice m. tibialis posterior při pareze evertorů nohy
Smetana P.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK FN Motol Praha
10´
9. Pohybové vzorce chůze po prodělané Legg-Calvé-Perthesově chorobě
Urbášek K., Poul J., Jadrný J., Crhová M.
KDCHOT Brno
10´
Časy přednášek zahrnují 3-minutovou diskusi
Přestávka 10.45 – 11.15
Onkologická ortopedie
Předsednictvo: Matějovský Z., Janíček P., Čepelová M.
11.15 - 12.45
10. Nádory na krátkých kostech
Matějovský Z., Lesenský J., Kofránek I., Včelák J., Tóth L.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce Praha
10´
11. Ewingův sarkom krátkých kostí – naše zkušenosti s léčbou tohoto onemocnění
Čepelová M. (1), Kruseová J. (1), Drahokoupilová E. (1), Mališ J. (1), Schovanec J. (2),
Matějovský Z. (3), Štulík J.( 4), Rygl M. (5), Malinová B. (6), Kodet R. (7),
Kynčl M. (8), Vícha A. (1), Starý J. (1)
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FNM, Praha (1)
Ortopedická klinika 2. LF UK a FNM, Praha (2)
Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ Nemocnice Bulovka, Praha (3)
Spondylochirurgické oddělení FNM, Praha (4)
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FNM, Praha (5)
Onkologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha (6)
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM, Praha (7)
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM, Praha (8)
10´
12. Diagnostika enchondromu a chondrosarkomu krátkých kostí končetin
Janíček P., Veselý K., Pazourek L.
I. ortopedická klinika LF MU Brno, FN U Sv. Anny v Brně
10´
13. Chondrosarkomy ruky a nohy
Jůzek R., Lesenský J., Matějovský Z., Kofránek I., Laštíková J.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce Praha
9´
14. Náhrady tri a bikortikální štěpem na ruce a noze
Lesenský J., Matějovský Z., Kofránek I.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce Praha
9´
15. Maligní (semi-maligní) nádory skeletu ruky
Mahdal M.
I. ortopedická klinika LF MU Brno, FN U Sv. Anny v Brně
9´
16. Dif. dg. osteoidního osteomu a glomus tumoru na ruce
Keberle R., Vodička Z.
Ústav chirurgie ruky Vysoké nad Jizerou, Ortoped. odd. České Budějovice
9´
17. Maligní a semimaligní kostní nádory nohy
Pazourek L.
I. ortopedická klinika LF MU Brno, FN U Sv. Anny v Brně
9´
18. Agresivní kostní fibrom přednoží – kasuistika
Hromádka R., Dupal P.
Ortopedická klinika 1. LF UK FN Motol Praha
7´
19. Obrovskobuněčný nádor lokalizovaný v I. metatarsu
Šváb P.
Nemocnice Znojmo, ortopedicko-traumatologické oddělení
7´
20. Shrnutí sekce
Janíček P.
I. ortopedická klinika LF MU Brno, FN U Sv. Anny v Brně
1´
Časy přednášek zahrnují 3-minutovou diskusi
Oběd
12.45 - 13.45
Endoprotetika
Předsednictvo: Dungl P., Dufek P., Kubeš R.
13.45 – 15.35
21. Klady a zápory náhrady hlezna
Popelka S., Sosna A., Vavřík P., Landor I.
1. ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol, Praha
10´
22. TEP hlezna - komplikace, reoperace
Filip L., Stehlík J.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice
10´
23. Následné operace po TEP hlezna
Waciakowski D.
Ortopedické klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
10´
24. Náhrady ramenního kloubu – zkušenosti našeho pracoviště
Magerský Š.
Ortopedické klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
10´
25. Prvních 100 reverzních náhrad ramenního kloubu v materiálu naší kliniky
Lena T., Frič V., Luňáček L.
Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha
10´
26. Implantace reversní aloplastiky ramenního kloubu v různých indikacích
Kozák P.(1), Gallo J.(2), Musialek J.(1)
Ortopedické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.(1),
Ortopedická klinika FN Olomouc (2)
10´
27. Reverzní TEP a septické komplikace
Boglevský R., Majer J., Pavliska T.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Nový Jičín
10´
28. První zkušenosti s povrchovou náhradou ramenního kloubu Beznoska
Frič V., Lena T., Luňáček L.
Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha
10´
29. CFP endoprotéza – první zkušenosti
Dungl P.
Ortopedické klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
10´
30. Studie Xamos – data z reálné klinické praxe
Podpořeno Generálním partnerem
Kubeš R.
Ortopedické klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
10´
31. Privátní ortopedická nemocnice v systému německého zdravotnictví
Dufek P.
Ortopädie Schön Klinik Neustadt, Německo
10´
Časy přednášek zahrnují 3-minutovou diskusi
Přestávka 15.35 – 15.55
Satelitní sympozium CeramTec GmbH
SÁL EMBASSY
16.00 – 17.00
1. The past, present and future of ceramics in orthopaedic surgery
Kubeš R.
Ortopedické klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
2. Wear and corrosion of metal and ceramic bearings
Streicher R.,
CeramTec, Germany
3. My experience with ceramics in the Total Hip Replacement
Dufek P.,
Neustadt, Germany
Spondylochirurgie
Předsednictvo: Tóth L., Krbec M., Chaloupka R.
15.55 - 17.25
32. Fluoroskopie versus navigace založená na peroperační CT akvizici obrazu
při zavádění transpedikulárních šroubů v thorakolumbální oblasti: prospektivní
studie hodnotící přesnost zavedení šroubu
Barsa P., Frőhlich R., Hradil J., Suchomel P.
Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s.
10´
33. Možnosti peroperační CT navigace při ošetření zlomenin páteře a pánve
Krbec M., Džupa V., Skála-Rosenbaum J., Douša P.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV a Centrum pro integrované
studium pánve 3. LF UK Praha
10´
34. Spondylolistéza bederní páteře
Cienciala J., Repko M., Ženčica P., Tichý V.
Ortopedická klinika FN Brno
10´
35. Operační léčba degenerativní skoliozy
Včelák J., Tóth L., Šuman R., Šlégl M.
Ortopedické klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
10´
36. Transpedikulární a hybridní systémy v operační léčbě idiopatické skoliózy
Leznar M., Repko M.
Ortopedická klinika FN Brno
10´
37. Transpedikulární fixace idiopatické skoliozy
Tóth L., Včelák J., Šuman R., Šlégl M.
Ortopedické klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
10´
38. Srovnání metody rostoucích tyčí a usměrňovaného růstu páteře v léčbě
idiopatických juvenilních skolióz
Filipovič M., Repko M., Leznar M., Nýdrle M., Rouchal M.
Ortopedická klinika, FN Brno
10´
39. Výsledky konzervativní léčby idiopatických skolióz v letech 1975-2005
Rouchal M., Filipovič M., Repko M., Leznar M., Šlechta J.
Ortopedická klinika FN Brno
10´
40. Jak je účinná konzervativní léčba idiopatické skoliózy?
Chaloupka R.
Ortopedická klinika FN Brno
10´
Časy přednášek zahrnují 3-minutovou diskusi
Členská schůze ČSOT 17.25 – 17.45 (v čase členské schůze ČSOT, proběhne tato přednáška):
41. Změny v DRG skupinách endoprotetiky v roce 2014
Šimeček K.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Písek a. s.
10´
Sobota 23. 11. 2013
LÉKAŘSKÁ SEKCE
Traumatologie
Předsednictvo: Bartoníček J., Majerníček M.
9.00 – 10.45
1. Úvod do problematiky zlomenin proximálního femuru
Dungl P.
Ortopedické klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
7´
2. Osteosyntéza trochanterických zlomenin
Bartoníček J.
Oddělení ortopedie a traumatologie ÚVN a 1. LF UK, Praha
15´
3. Zlomeniny acetabula u pacientů s osteoporózou
Majerníček M., Schwarz O.
Ortopedické klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
10´
4. Potraumatické TEP kyčlí
Cichý Z.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
10´
5. Naše zkušenosti s léčením periprotetických zlomenin distálního femuru
Komzák M.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo
10´
6. Komplikace osteosyntézy zlomenin distálního femuru
Vašek P., Vaněček V., Bartoníček J.
Oddělení ortopedie a traumatologie ÚVN a 1. LF UK, Praha
10´
7. Sekundární prevence zlomenin
Vaculík J., Majerníček M., Dungl P., Podškubka A.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
10´
8. Úskalí léčby zlomenin prox. humeru u seniorů
Schwarz O., Majerníček M.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
10´
9. Zlomeniny distálního humeru u pacientů nad 65 let
Němec K., Roneš J.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
7´
10. Kazuistika - únavová zlomenina bérce v terénu osteoporózy
Dokládalová P.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
7´
11. Kazuistika - komplikovaný průběh léčení zlomeniny hlezna
Kassaiová M.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Přestávka 10.45 – 11.05
7´
Časy přednášek zahrnují 3-minutovou diskusi
Sportovní traumatologie
Předsednictvo: Podškubka A., Trč T., Martinek V.
11.05 – 13.10
12. Kmenové buňky v regenerativní medicíně
Syková E.
Ústav experimentální medicíny AV ČR
15´
13. Glukosamin sulfát v léčbě gonarthrozy
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
10´
14. Dlouhodobé výsledky ošetření hlubokých chondrálních defektů kolena Hyalograftem C
Podškubka A., Vaculík J., Mašek M., Dolejš R., Cinegr P.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
10´
15. Srovnání techniky implantace solidního chondrograftu a metody prostých
návrtů při řešení defektů chrupavky nosných kloubů
Vališ P., Rouchal M., Novák J., Otaševič T.
Ortopedická klinika, FN Brno
10´
16. Srovnání výsledků MACI (Matrix Induced Autologus Chondrocyte Implant)
a mikrofraktur při léčení defektů chrupavky kolena. Výsledky multicentrické studie po 2 letech
Vaculík J., Podškubka A., Trč T., Paša L., Saris D., Price A., Drogset J. O., Tsuchida A.,
Levine D., Kili S., Brittberg M.
10´
17. Transplantace menisků
Paša L.
Klinika traumatologie LF UK Brno, Úrazová nemocnice
10´
18. Terapie unikompartmentální artrózy kolena. UNInáhrady versus korekční osteotomie
Martinek V.
Bad Aibling, Německo
10´
19. Výsledky osteotomie proximální tibie při léčení mediální gonartrózy
Cinegr P., Podškubka A., Dolejš R., Vaculík J.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce Praha
10´
20. Osteotomie proximální tibie s vložením klínu
Krejčí P., Vaněček V., Bušková K.
Oddělení ortopedie a traumatologie ÚVN a 1. LF UK, Praha
10´
21. Rozvoj femoropatelární artrozy po plastice LCA
Mohyla M., Káňa J.
Ortopedické oddělení, FN Ostrava
10´
22. Časná gonartróza u poranění kolen v adolescentním věku
Káňa J., Mohyla M., Walder P.
Ortopedické oddělení, FN Ostrava
10´
23. Artroskopie kyčlí – ošetření FAI
Zeman P.
KOTPÚ FN Plzeň
10´
Časy přednášek zahrnují 3-minutovou diskusi
Endoprotetika malých kloubů, varia
Předsednictvo: Dungl P., Kofránek I.
13.10 – 13.50
24. TEP CMC-střednědobé výsledky
Trtík L.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod
10´
25. Komplikace aloplastiky MTP kloubu palce
Kuběnová D., Chochola A.
Oddělení ortopedie a traumatologie ÚVN a 1. LF UK, Praha
10´
26. Nekrotizující fasciitida - přehled literatury a case review - funkční výsledek po 10 měsících
Debre J., Štěpán Z., Fajt T.
Ortopedické oddělení, Šumperská nemocnice a.s.
10´
27. Varozita hlezna – varianty a možnosti řešení včetně TEP
Hart R.
Ortopedicko-traumatolgické oddělení, Nemocnice Znojmo
10´
Časy přednášek zahrnují 3-minutovou diskusi
Závěr sympozia 13.50
Pátek 23. 11. 2012
SESTERSKÁ SEKCE
9.00 – 9.10
Zahájení sesterské sekce - úvodní slovo – Fořtová E.
1. Blok - Endoprotetika
Předsednictvo: Grymová R., Fořtová E., Kulhánková J.
9.10 – 10.00
1. Ošetřování pacienta s hemofilií po TEP kolena
Dočkalová I., Pátová V.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce Praha
2. Totální náhrada loketního kloubu
Kocová R.
Ortopedicko-traumatologické oddělení nemocnice Znojmo
3. Rehabilitace pacientů s infekčními komplikacemi kloubních náhrad
Dvořáková V., Svobodová E.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Fakultní nemocnice v Motole Praha
Diskuse
2. Blok - Varia
Předsednictvo: Grymová R., Fořtová E., Kulhánková J.
10.00 – 10.30
4. Úloha sestry při zlomeninách zápěstí
Sedláčková Š., Šípalová D.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce Praha
5. Kompartment syndrom – role sestry
Matyášková P.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce Praha
Diskuse
3. Blok - Skoliozy
Předsednictvo: Grymová R., Fořtová E., Kulhánková J.
10.45 – 12.00
6. Degenerativní skolioza bederní páteře – kazuistika
Šelenberková R., Šámalová J.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce Praha
7. Skoliozy v dětském věku
Smolová J., Brychová M.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce Praha
8. Operační léčba juvenilních idiopatických skolioz
Jedonová I., Hastíková J.
COS ortopedie, FN Brno – Bohunice
Diskuse
Oběd 12.00 – 13.00
4. Blok – Defekty kloubní chrupavky
Předsednictvo: Grymová R., Fořtová E., Kulhánková J.
13.00 – 13.30
9. Možnosti ošetření defektů kloubní chrupavky
Matuštíková Z., Pavlíková K.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce Praha
10. Transplantace chrupavek – role sestry na oddělení
Halousková V., Rusnáková T.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce Praha
11. Transplantace chrupavek – role sestry na operačních sálech
Šedivá I., Platzková M.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce Praha
Diskuse
5. Blok – Onkologická ortopedie
Předsednictvo: Grymová R., Fořtová E., Kulhánková J.
13.30 – 14.30
12. Ošetřovatelská péče o pacienty po hemipelvektomii
Šigutová V.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce Praha
13. Ošetřovatelský proces u pacientů po hemipelvektomii
Mahdalová T., Pokorná Z.
1. ortopedická klinika FN u sv. Anny Brno
14. Onkologický pacient – komunikace, empatie, vstřícnost a kde máme hranice?
Grymová R.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce Praha
Závěr sympozia 14.30
VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE
DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
22. - 23. 11. 2013, Hotel Ambassador, Václavské nám. 5-7, Praha 1
REGISTRACE - foyer kongresového sálu - boční vchod
ÚČASTNÍCI
Pátek 22. 11. 2013
7.00 - 17.45
Sobota 23. 11. 2013
8.00 - 13.50
REGISTRAČNÍ POPLATEK
Lékaři - 2 dny
Lékaři - 1 den
SZP a studenti
VYSTAVOVATELÉ
Čtvrtek 21. 11. 2013
Čtvrtek 21. 11. 2013
Pátek 22. 11. 2013
15.00 - 19.00 (Dvořákova síň)
19.00 - 21.00 (Balkon kongr. sálu)
7.00 - 08.30
od 1. 10. 2013 a na místě
(vč. DPH)
Kč 1800,Kč 1150,Kč 750,-
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace na sympozium probíhá online na webových stránkách
www.ortopedicke-centrum.cz - sekce REGISTRACE
(v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na tel.: 731 560 858, 734 233 184)
Přihlášky k pasivní účasti zaregistrujte na www.ortopedicke-centrum.cz – sekce REGISTRACE
- Registrace účastník, nejpozději do 15. 11. 2013
Účastníci, kteří se na kongres již zaregistrovali a budou chtít v přihlášce cokoliv změnit či dohlásit, přihlásí se
v on-line registraci do akce pod svým tajným kódem, který jim byl automaticky vygenerován a zaslán e-mailem spolu
s přihláškou. Po provedení změny Vám e-mailem opět přijde automaticky vygenerovaná upravená přihláška.
Neregistrovaní účastníci se mohou po přihlášení do akce zaregistrovat. Po zaregistrování Vám e-mailem přijde
automaticky vygenerované potvrzení přihlášky s informacemi o platbě a Váš tajný kód. V případě, že budete cokoli
v přihlášce potřebovat změnit, přihlásíte se v registraci pod tímto zaslaným tajným kódem přímo do Vaší již
vyplněné přihlášky, kde provedete změnu.
PŘEDNÁŠKY, PROJEKCE, DISKUSE
Podklady pro projekci je nutno odevzdat nejpozději 10 minut před začátkem každé sekce, jinak nebude přednáška
akceptována. Pro prezentaci odborných sdělení bude k dispozici dataprojekce.
VÝSTAVA
Po celou dobu konání sympozia bude v hotelu Ambassador probíhat doprovodná výstava zdravotnické techniky
a farmacie.
CERTIFIKÁTY
Lékařská sekce – Lékaři obdrží certifikát s kredity ČLK
Sesterská sekce – Kreditní body budou přiděleny na základě udělení souhlasného stanoviska ČAS a UNIFY
STRAVOVÁNÍ
Občerstvení během přestávek bude zajištěno v prostorách místa konání.
UBYTOVÁNÍ
Účastníci si ubytování zajišťují individuálně.
SPOLEČENSKÝ PROGRAM
od 1. 11. 2013 a na místě (vč. DPH)
22. 11. 2013 – Hotel Ambassador
20.00 - 24.00 – Společenský večer
(raut, hudba, tanec) – kapela Fragment Band
Kč 1000,-
PLATBY
Platby je nutné uhradit na:
číslo účtu: 78-4535180237/0100 KB a.s. Praha
variabilní symbol: rodné číslo, konstantní symbol: 0308.
Daňový doklad bude předán účastníkům v průběhu konání sympozia u pokladny.
DAŇOVÝ DOKLAD
Veškeré platby jsou včetně DPH a jsou považovány za platby přijaté předem.
Budete-li požadovat vystavení daňového dokladu na platbu přijatou předem, vystavíme jej na požádání po provedení
platby. Daňový doklad (vyúčtování akce) Vám bude předán v den konání kongresu u pokladny.
Pro vystavení daňového dokladu je nutné IČO subjektu, který platbu provedl.
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, PŘIHLÁŠKY, KORESPONDENCE
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
Střekovské nábřeží 51
400 03 Ústí nad Labem
www.ortopedicke-centrum.cz
Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský
Projektový manager: Miroslav Koleš
Mobilní telefon: +420 731 560 858
E-mail: [email protected]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.
VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI SYMPOZIA
přihlášení do termínu 10. 11. 2013
GENERÁLNÍ PARTNER
BAYER s.r.o.
HLAVNÍ PARTNER
CeramTec GmbH
Lima CZ s.r.o.
PARTNER
Zimmer Czech, s.r.o.
VYSTAVOVATELÉ
Aforjet – masážní křesla
AquaKlim, s.r.o.
Aspironix, s.r.o.
Avicena Pharmaceuticals, a.s.
BEZNOSKA s.r.o.
BioSolution, s.r.o.
Comesa spol. s r.o.
DePuy Synthes
easyMed s.r.o.
Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s r.o.
Green Swan Pharmaceuticals CR, a.s.
IBI spol. s r.o.
Kardio-Line spol. s r.o.
Lázně Bělohrad a.s.
Léčebné lázně Bohdaneč
MEDIN, a.s.
MEDTEC-CZ s.r.o.
Noviere s.r.o.
Orion Pharma s.r.o.
PROMEDICA PRAHA GROUP a.s.
sanofi – aventis, s.r.o.
POZNÁMKY
Kyãelní acetabulární
systém Allofit™
Nabízí v‰echny artikulaãní povrchy*
• Zv˘‰en˘ pressfit v periferní ãásti pro excelentní
primární stabilitu
• Unikátní makrostruktura povrchu zvy‰uje
sekundární stabilitu
• Klinická zku‰enost od roku 1993
po více neÏ 200.000 operacích
• Vût‰í prÛmûry artikulaãních
komponent zvy‰ují
rozsah pohybu
a stabilitu kloubu
é X-link
Novû tak
)
(Vivacit E
E
m
e
n
i
m
a
ene s Vit
polyethyl
Kvalita je základ. Kvalita poskytuje bezpeãí, bezpeãí
vytváfií dÛvûru. Dlouhodobé v˘sledky jsou základním
mûfiítkem úspû‰nosti.
* mimo tradiãní polyethylénové inserty, pfiichází Allofit systém s materiály se zdokonalen˘mi
tribologick˘mi vlastnostmi – jako je Metasul ® - kov/kov, Biolox Delta - keramika/keramika
a Durasul ® X-link polyethyen a novû také X-link polyethylene s Vitaminem E
( Vivacit E) – které dále prodluÏují Ïivotnost implantátu.
www.zimmer.com
www.zimmerspine.eu
©2013 Zimmer GmbH
Zimmer Czech, s.r.o., Na Vítûzné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 261 394 201 - 3, Fax: +420 261 394 213, E-mail: [email protected]
12-hour shift
on the outside.
®
BIOLOX on
the inside.
Advanced ceramics in total hip
replacement, that give your
patients and your work a future.
40 years of BIOLOX®experience
that move.
BIOLOX® is a registered
© 2013 CeramTec GmbH
trademark.
Download

Finalni informace Bulovka 2013.pdf