Hydraulické lisy
Lis HL 20.21
Hydraulický lis HL 20.21 je určen k provádění zálisů při technologických operacích
v kovovýrobě.
Základem hydraulického lisu HL 20.21 je skelet z ocelových plechů svařených do profilu
„C“ a postavený na základové desce.
Hydraulický agregát je umístěn za lisem. Rozvaděč s řídícími elektroobvody je umístěn na
pravé straně skeletu. Ovládací prvky dvouručního ovládání jsou před pracovním prostorem.
Ostatní ovládací prvky jsou přístupné na boku elektrického rozvaděče směrem k obsluze. Výška
horní a dolní úvrati beranu jsou nastavitelné posunutím kroužků proti přibližovacím čidlům na
tyči umístěné levé straně skeletu
Lisovací cyklus je možno spustit i nožním spínačem. Propojení ovládání mezi
hydraulickým agregáte, nožním spínače a rozvaděčem je provedeno přes konektory.
Vybavení stroje a funkční možnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovládání zálisu a návratu po stisknutí ovladače – automatický provoz.
Servisní ruční provoz – zális dvouručně, návrat po stisknutí ovladače, obojí malou rychlostí
a blokací přibližovacích snímačů a tlakového senzoru a tlakového spínače při zálisu.
Dvouruční bezpečnostní ovládání
Ovládání nožním spínačem namísto dvouručního ovládání při použití bezpečného přípravku
nebo při nuceném navolení nižší rychlosti beranu než 10 mm/s. Povolení je pod uzamčením.
Lisovací síla při které má dojít k návratu při lisování na doraz je plynule nastavitelná
v rozsahu 20 – 100 % jmenovité lisovací síly na tlakovém senzoru.
Nastavení horní úvratě nastavením kroužku proti přibližovacímu snímači
Nastavení dolní úvrati nastavením kroužku proti přibližovacímu snímače
Návrat beranu z dolní úvrati po dosažení nastaveného tlaku v systému na programovatelném
tlakovém senzoru.
Setrvání beranu pod lisovací sílou po dosažení nastaveného tlaku na programovatelném
senzoru pod tlakem nastaveným přepouštěcím ventilem. Doba setrvání pod tlakem je
nastavitelná na displeji PLC.
Provádění rovnání po přepnutí přepínače. Výška návratu beranu po dosažení nastaveného
tlaku je regulovatelná nastavením času na displeji PLC.
Elektrická část stroje obsahuje moderní prvky pro bezpečnost provozu.
Lis pracuje v beztlakových pohybech zvýšenou rychlostí rychloposuvem beranu. Na vodící
tyči je možno postavením přibližovacího snímače určit tak výšku zálisu, od které bude lis
mít pracovní rychlost a jmenovitý tlak.
Kontrola hladiny oleje s blokací chodu .
Kontrola znečištění oleje.
Kontrola teploty oleje s blokováním funkce při překročení nastavené teploty.
_______________________________________________________________________________
Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. Nákladní 1032, 415 01 Teplice
tel./fax 417 577 805
e-mail: [email protected] http://www.pracovnistroje.cz
1/6
Hydraulické lisy
Lis HL 20.21
•
Hydraulický agregát s tichým chodem čerpadel.
Technické parametry
Lisovací síla
Zdvih beranu
Světlost lisu
Deska stolu
Výřez v spodní desce stolu
Upínací T-drážky
Rychloposuv do zálisu
Rychlost beranu do zálisu
Návratová rychlost beranu
Výška stolu nad podlahou
Pohony:
Elektrická síť
Jmenovitý proud
Výkon motoru agregátu
200 kN
400 mm
500 mm
1000 x 1000 mm
pr. 60 mm
2x podélně 32/18
50 mm/sec
14 mm/sec, regulovaná 10 mm/s
75 mm/sec
890 mm
Q1= 29 dm3/min, p = 4 MPa
Q2= 11 dm3/min, p = 17 MPa
3 N PE ~ 50 Hz 400V TN-S
10 A
4 kW
Rozměry: šířka
hloubka
výška
Hmotnost
Použitý hydraulický olej
Objem nádrže
Bezpečnostní kategorie
Krytí el. předmětů
1300 mm
1100 mm
2300 mm
cca 4500 kg
OH- MH 46
60 dm3
4
IP 54/20
_______________________________________________________________________________
Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. Nákladní 1032, 415 01 Teplice
tel./fax 417 577 805
e-mail: [email protected] http://www.pracovnistroje.cz
2/6
Hydraulické lisy
Lis HL 20.21
Provedení hydraulického lisu HL 20.21
_______________________________________________________________________________
Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. Nákladní 1032, 415 01 Teplice
tel./fax 417 577 805
e-mail: [email protected] http://www.pracovnistroje.cz
3/6
Hydraulické lisy
Lis HL 20.21
Dvouruční ovládání a snímače pro horní a dolní úvrať
_______________________________________________________________________________
Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. Nákladní 1032, 415 01 Teplice
tel./fax 417 577 805
e-mail: [email protected] http://www.pracovnistroje.cz
4/6
Hydraulické lisy
Lis HL 20.21
Provedení rozvaděče elektrovýbavy
_______________________________________________________________________________
Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. Nákladní 1032, 415 01 Teplice
tel./fax 417 577 805
e-mail: [email protected] http://www.pracovnistroje.cz
5/6
Hydraulické lisy
Lis HL 20.21
Hydraulický agregát s tlakovým senzorem
_______________________________________________________________________________
Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. Nákladní 1032, 415 01 Teplice
tel./fax 417 577 805
e-mail: [email protected] http://www.pracovnistroje.cz
6/6
Download

Podrobnosti v souboru pdf.