Vyhřívané lisy
Laboratorní lis HLV 51
12/2012
1. Úvod.
Hydraulický vyhřívaný lis HLV 51 je určen k zkušebním zálisům v laboratoři odběratele.
1. Základní technický popis
Skelet lisovací části stroje tvoří konstrukce z ocelových desek, které jsou svázány čtyřmi
sloupy. Po sloupech se pohybuje vzhůru stůl uložený v kuličkových pouzdrech. Stůl je připojen na
pístnicí přímočarého dvojčinného hydromotoru s jm. průměrem 100 mm. Skelet je přišroubován k
podstavci z ocelových hranatých trubek. Celý lis je uzavřen v krytu, který je svařen z čtyřhranných
trubek a přišroubován k podstavci. Stěny krytu jsou provedeny z desek plechu. Zadní stěnu je
možno odejmout což umožňuje údržbu topení. Přední stěna krytu je průhledná a pohyblivá
směrem vzhůru. Její hmotnost je vyvážena pro snadné zvedání. Uzavření přední stěny krytu je
kontrolováno při volbě automatického provozu..
Ohřev je prováděn topnými deskami, které jsou přišroubovány na stole a horní desce. Topné
desky obsahují po 6 ks topných patron o jm. výkonu po 600W. Topné desky jsou od kovové
konstrukce tepelně odizolovány izolací o tl. 17 mm a boční plochy jsou též zakryty izolací .
Hydraulický agregát je umístěn v podstavci lisu..
Hydraulický agregát je osazen dvěma čerpadly. Současný chod čerpadel umožňuje beztlakové
rychloposuvy pracovního stolu. Tlakové čerpadlo zabezpečuje pracovní sílu vyvozovanou lisem na
formu a zabezpečuje při spolupráci s programovatelným regulátorem a tlakovým snímačem
udržování nastaveného pracovního tlaku v hydraulického systému během zálisu vzorku.
Elektrické obvody řízení jsou soustředěny v levé části oceloplechového rozvaděče, který
je umístěn vpravo od uzavřeného krytu pracovního prostoru lisu. Logika ovládání je zapsána v PLC
Siemens S7 300. Ovládání funkčních možností je provedeno ovladači na boční stěně rozvaděče.
Parametry lisování se zadávají na dotykové obrazovce.
_______________________________________________________________________________
Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. Důlní 106, 415 10 Teplice
tel./fax 417 577 805
e-mail: [email protected] http://www.pracovnistroje.cz
1/5
Vyhřívané lisy
Laboratorní lis HLV 51
12/2012
3. Technické údaje
Lisovací síla
Světlá výška lis. prostoru
Zdvih lisu
Horní deska
Deska stolu
Rychlost stolu rychloposuv
Návratová rychlost stolu
Rychlost dolisování
Výška stolu nad podlahou
Tlakový pohon
Pomocný pohon
Příkon topení
Teplota desek
Elektrická síť
Max. proud
Rozměry: šířka
hloubka
výška
Hmotnost
Použitý hydraul. olej
Objem nádrže
Bezpečnostní kategorie
Krytí el. předmětů
50 kN
295 mm
295 mm
400 x 400 mm
400 x 400 mm
21 mm/sec
35 mm/sec
0,7 mm/sec
900 mm
Q1 = 0,5 dm3/min, p = 6 MPa P1 = 0,55 kW
Q2 = 10,2 dm3 /min, p = 2,5 MPa
2 x 3,6 kW
max 250 oC
3 N PE ~ 50 Hz 400V TN-S
12 A
1100 mm
800 mm
1800 mm
cca
kg
OH- MH 46
40 dm3
4
IP 54/20
_______________________________________________________________________________
Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. Důlní 106, 415 10 Teplice
tel./fax 417 577 805
e-mail: [email protected] http://www.pracovnistroje.cz
2/5
Vyhřívané lisy
Laboratorní lis HLV 51
12/2012
Provedení lisu HLV 51
_______________________________________________________________________________
Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. Důlní 106, 415 10 Teplice
tel./fax 417 577 805
e-mail: [email protected] http://www.pracovnistroje.cz
3/5
Vyhřívané lisy
Laboratorní lis HLV 51
12/2012
Elektrický rozvaděč s tyristorovými spínači topení a řídícím počítačem S7/300
_______________________________________________________________________________
Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. Důlní 106, 415 10 Teplice
tel./fax 417 577 805
e-mail: [email protected] http://www.pracovnistroje.cz
4/5
Vyhřívané lisy
Laboratorní lis HLV 51
12/2012
Ovládací prvky lisu s dotykovou obrazovkou
_______________________________________________________________________________
Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. Důlní 106, 415 10 Teplice
tel./fax 417 577 805
e-mail: [email protected] http://www.pracovnistroje.cz
5/5
Download

souboru pdf