Hydraulické lisy
Lis HL 500
Hydraulický lis HL 500 je určen k provádění zálisů při technologických operacích při
výrobě dílů pro letecký průmysl. Pro výrobu dílů se předpokládá použití horní části formy
vyplněné lisovací pružnou hmotou a spodního dílu pro uložení tvárnice.
Základem hydraulického lisu HL 500 je čtyřsloupový skelet s vyztuženými deskami z
tlustých plechů postavený na spodním rámu na nosičích HEB. Lisovací beran je veden po
broušených sloupech v bezúdržbových pouzdrech SANKYO. Silovým prvkem je plunžr o pr.
500 mm a zdvihu 500 mm. Rychloposuv do zálisu a návrat beranu do horní polohy provádějí
dva hydraulické válce o pr. 100/55mm se zdvihem 520 mm upevněné na bočních stranách
skeletu.
Hydraulický agregát je umístěn na podestě postavené za lisem. Agregát je přístupný
z plošiny opatřené výstupním žebříkem.
Rozvaděč s řídícími elektroobvody je umístěn na boku podesty. s hydraulickým
agregátem. Ovládací prvky jsou umístěny na ovládacím pultu, který je volně stojící v
potřebné vzdálenosti od skeletu. Výška horní a dolní úvrati beranu
jsou nastavitelné
posunutím přibližovacích čidel na tyči umístěné na zadní straně lisu. Na stejné tyči je možno
nastavit výšku zálisu, při které dojde k snížení rychlosti rychloposuvu na pracovní rychlost.
Pro bezpečnost obsluhy jsou na předním a zadním přístupu do lisovacího prostoru
osazeny bezpečnostními závěsy s rozlišením 30 mm. Boční přístupy jsou zabezpečeny
mechanickými kryty.
Vybavení stroje a funkční možnosti:
• Ovládání zálisu a návratu po stisknutí ovladače – automatický provoz.
• Servisní ruční provoz – zális po dobu stisku ovladače, návrat po stisknutí ovladače,
obojí s blokací bezpečnostních závor a činnosti přibližovacích snímačů pro
nastavení horní a dolní úvrati.
• Lisovací síla při které má dojít k návratu při lisování na doraz je plynule nastavitelná
v rozsahu 20 – 100 % jmenovité lisovací síly na tlakovém senzoru.
• Nastavení horní úvratě nastavením přibližovacího snímače proti beranu.
• Nastavení dolní úvrati nastavením přibližovacího snímače proti beranu.
• Nastavení výšky zálisu pro snížení rychlosti rychloposuvu na pracovní rychlost.
• Kontrola výšky hladiny oleje se signalizací upozornění a blokací chodu při
nedostatečné výšce..
• Kontrola znečištění oleje s optickou indikací .
• Kontrola teploty oleje s blokováním funkce při překročení nastavené teploty - 65oC.
• Rozběh elektromotoru je proveden přes soft-startér.
_______________________________________________________________________________
Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. Důlní 106, 415 10 Teplice
tel./fax 417 577 805
e-mail: info @pracovnistroje.cz http://www.pracovnistroje.cz
1/5
Hydraulické lisy
Lis HL 500
Technické parametry
Lisovací síla
Zdvih beranu
Světlost lisu
Deska stolu
Rychloposuv do zálisu
Rychlost beranu do zálisu
Návratová rychlost beranu
Výška stolu nad podlahou
Pohon:
Elektrická síť
Jmenovitý proud
Výkon motoru agregátu
5000 kN regulovatelná
500 mm
500 mm
1000 x 1000 mm
23 mm/sec
1,7 mm/sec
34 mm/sec
890 mm
Q = 23 dm3/min, p = 29 MPa
3 N PE ~ 50 Hz 400V TN-S
25 A
11 kW
Rozměry: šířka
hloubka
výška
Hmotnost
Použitý hydraulický olej
Objem nádrže
Bezpečnostní kategorie
2200 mm
3170 mm
3960 mm
cca 16 000 kg
OH- MH 46
400 dm3
4
_______________________________________________________________________________
Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. Důlní 106, 415 10 Teplice
tel./fax 417 577 805
e-mail: info @pracovnistroje.cz http://www.pracovnistroje.cz
2/5
Hydraulické lisy
Lis HL 500
_______________________________________________________________________________
Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. Důlní 106, 415 10 Teplice
tel./fax 417 577 805
e-mail: info @pracovnistroje.cz http://www.pracovnistroje.cz
3/5
Hydraulické lisy
Lis HL 500
_______________________________________________________________________________
Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. Důlní 106, 415 10 Teplice
tel./fax 417 577 805
e-mail: info @pracovnistroje.cz http://www.pracovnistroje.cz
4/5
Hydraulické lisy
Lis HL 500
_______________________________________________________________________________
Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. Důlní 106, 415 10 Teplice
tel./fax 417 577 805
e-mail: info @pracovnistroje.cz http://www.pracovnistroje.cz
5/5
Download

Hydraulický lis HL 500