Vedení společnosti
Vít Brodský
Majitelé společnosti
Vít Brodský, Ivo Brodský
Vedení společnosti
Personální oddělení
Obchod a marketing
Finanční oddělení
Realizace
Kvalita
PR Propagace
1. jednatel firmy
Personalista
Vedoucí obchodu
a marketingu
Vedoucí finančního
oddělení
Vedoucí realizací
Vedoucí kvality
a kvalifikace
PR Manager
Vít Brodský
Vít Brodský
Vít Brodský
Hana Kotková
Ivo Brodský
Vít Brodský
Vít Brodský
strategie firmy
finanční řízení a kontroling
komunikace s úřady
firemní know-how
příprava právních podkladů
2. jednatel firmy
Ivo Brodský
výběr personálu
plán vzdělávání a školení personálu
Asistentka personalisty
Hana Kotková
archivace dokladů (personální)
evidence docházky
evidence podnětů na úpravy mezd
marketing a propagace
výstavy a prezentace
vedení obchodních jednání
Odborný konzultant
Jiří Budina
konzultace větších zakázek
uzavírní smluv o dílo
příprava podkladů pro účetní evidenci
fakturace
správa ekonomického programu
kontrola pohledávek
archivace účetních dokladů
vedení pokladny
archivace důležitých dokumentů
vozový park - administrativní správa
plánování realizací
provádění realizací
garance kontrola kvality
ekonomika staveb
vozový park - fyzická správa
kontrola pracovních proseců a změn
kontrola dodržování proseců pracovníků
evidence a řešení reklamací
systémová opatření
návrhy na změny dodavatelů
návrhy na doškolování personálu
PR interní
PR externí
Sponzoring
Vzhled firmy
Montér kamnář
Marcel Šedivý
provádění realizací dle pokynů
vedoucího realizací
Vedoucí prodejny
Zdeněk Zvalo
strategie firmy
provoz prodejny
řízení personálu prodejny
řízení drobného servisu a reklamací
uzavírání zakázek
objednávky zboží
vedení databáze zákazníků
Odborný prodavač
Pavlína Horecká
uzavírání drobných zakázek
drobný prodej
kontakt se zákazníkem
Skladník
Pavlína Horecká
Montér kamnář
Stanislav Horák
provádění realizací dle pokynů
vedoucího realizací
Montér topenář
Martin Šolc
provádění realizací dle pokynů
vedoucího realizací
Topenář pomocník
Jan Žalud
provádění topenářských prací dle
pokynů topenáře
vydávání ze skladu 8,00 - 9,00
naskladňování a vyskladňování
Kontrolor kvality
Marcel Šedivý
Servisní technik
Michal Zvalo
kamnář
drobný servis
reklamace, údržba
Kontrolor kvality
Zdeněk Čapek
topenář
Uklízečka
úklid firemních prostor
Organizační
tabule
Download

PDF ke stažení