Automatizovaná montážní
linka ABB
Případová studie
Co bylo zadáním?
 Automatizace výroby modulů elektrorozváděčů
 Modul = parametrizovatelný elektronický prvek
 Zvýšení propustnosti výroby
 Řízení materiálového toku
 Sběr výrobních dat a jejich vyhodnocování v reálném
čase
 Propojení linky s nadřazeným ERP
© Copyright 2011 FlexLink
Co jsme si dali za cíl?
 Řízení kontroly celého výrobního procesu
– od startu výrobní dávky až po expedici objednávky
 Bezpapírová výroba
 Sledovatelnost, dohledatelnost materiálového a
informačního toku
– zálohování výrobních dat
 Balancování vytíženosti celé linky a jednotlivých
pracovišť
 Smíšená výroba
– různé produktové řady vyráběny současně
© Copyright 2011 FlexLink
Přidaná hodnota
 Navýšení výrobní kapacity
 Zvýšení produktivity a efektivity výroby
 Snížení rozpracovanosti výroby a výrobních nákladů
 Napojení na nadřazený ERP systém
 Zkrácení doby na inicializaci výrobní dávky
 Efektivní využití lidských zdrojů
 Sledování vytíženosti jednotlivých pracovníků
© Copyright 2011 FlexLink
Jak jsme cíl realizovali?
© Copyright 2011 FlexLink
Výrobní kapacita
Kapacita:
50.000 modulů / rok
111 modulů / směnu
Produkce: “MALÉ” (<10 kg)
80% výroby
“VELKÉ” (<75 kg)
20% výroby
Pracovní
doba:
7,5 h / směnu
2 směny / den
225 dnů / rok
© Copyright 2011 FlexLink
Balancování vytíženosti linky
 Výrobní proces se skládá z těchto operací:
–
–
–
–
–
Zásobování komponenty
Předmotáž podskupin
Montáž modulů
Testování
Balení a expedice
 Počet operátorů je kalkulován na základě:
– Požadované kapacity
– Dostupné pracovní doby
– Operačních časů
© Copyright 2011 FlexLink
Prostorová dispozice
Sklad dílů
Naskladňování
Vyskladňování
Předmontáž
Balení
© Copyright 2011 FlexLink
Expedice
Prostorová dispozice
MALÉ moduly
Montáž
Kabeláž
12 operátorů
VELKÉ moduly
Montáž
8 operátorů
Opravy
Naskladňování
Vyskladňování
Vizuální kontrola
Test
Test
© Copyright 2011 FlexLink
Provedení linky
Hlavní linie bez návratové větve
© Copyright 2011 FlexLink
Provedení linky
Hlavní linie s návratovou větví vespod
© Copyright 2011 FlexLink
Provedení linky
Koncový elevátor
© Copyright 2011 FlexLink
Provedení linky
Mezioperační elevátor
© Copyright 2011 FlexLink
Provedení linky
Podchozí elevátor
© Copyright 2011 FlexLink
- Vlastnosti programu
 AFM – Assembly Flow Management (Řízení montážního toku)
–
Manipulace s objednávkami, ukládání dat a statistik
 AFM-Init (Inicializace řízení motážního toku)
–
Inicializace montážní palety ke konkrétní výrobní dávce
 SFM – Stock Flow Management (Řízení zásobníků materiálového toku)
–
Řízení mezioperačních zásobníků
 QAS – Quality Assurance System (Systém zabezpečení jakosti)
–
–
–
–
–
Montážní instrukce
Schemata zapojení
Identifikace a ověření komponentů a podskupin
Návody pro opravy
Statistiky
Dohledatelnost, bezpapírová výroba, řízení toku, statistiky
© Copyright 2011 FlexLink
Hlavní funkční bloky programu
© Copyright 2011 FlexLink
A výsledek ... ?
© Copyright 2011 FlexLink
© Copyright 2011 FlexLink
Otázky?
 Děkuji za Vaší pozornost!
© Copyright 2011 FlexLink
Download

Automatizovaná montážní linka ABB