F A R N Í týdení Č E K
2.
Farnost sv. Jana Křtitele, Dolní Lutyně -ROČNÍK V.
Vánoce 6.1. – 12.1.
12.1. 2013
„Zlato jako mudrci tobě, Králi, dáme, vše, co máme na srdci, též ti
odevzdáme. Kadidlo ti spalujem ke tvé poctě, Králi. Srdce své ti věnujem, celý
svět tě chválí. Myrhu tobě neseme, odpusť naše viny, nesuď, co je zkažené,
přijmi lásky činy. Bůh nám přišel na pomoc, vděčný lid ho vítá, mizí stíny,
bledne noc, nad světem den svítá. “
(koleda 202)
Program týdne:
Neděle 6.1.
SLAVNOST
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
PÁNĚ
Při všech bohoslužbách se koná svěcení kadidla, křídy a zlatých předmětů náboženské
úcty.
7:30 Lutyně P za wszystkich parafian
9:00 Lutyně Na poděkování za obdržené milosti s prosbou o Boží požehnání, dar víry a ochrany
Panny Marie pro celou rodinu
10:30 Věřňovice Na poděkování za obdržené milosti s prosbou o dar víry, lásky, zdraví a Božího
požehnání pro živou rodinu a dar nebe pro zemřelé
Pondělí 7.1.
17:00 Lutyně za Alenu Szypulovou, rodiče z obou stran a rodinu Szypulovou, Adamczykovou,
Wrožynovou, Godulovou, Nowaczkovou
Středa 9.1.
17:00 Lutyně za těžce nemocného Stanislava
Čtvrtek 10.1.
15:45 Věřňovice P za Gizelę Rosikową (niedożytą setną rocznicę urodzin), męża Adolfa, córkę i
zięcia Maxmiliana Twardzika, żonę i syna
Pátek 11.1.
17:00 Lutyně za živé i zemřelé členy a členky Živého růžence (skupinka č.1)
Sobota 12.1.
7:30 Lutyně za + rodiče Czempielovy, Wolfovy a vnuka Honzíka
Další informace:
• NOVOROČNÍ KONCERT MS PZKO v Dolní Lutyni srdečně zve na Novoroční koncert
v neděli 13.1.2013 v 15 hod. do kostela sv. Jana Křtitele. Účinkují pěvecké sbory: „Lutnia“
Dolní Lutyně, „Olzanki“ Olza-Polsko, „Zaolzie“ Orlová-Lutyně, EL „Czantoria“ UstrońPolsko.
• Farní ples Prosíme všechny, kdo by chtěli podpořit Farní les formou sponzorského daru,
může jej přinést do papírnictví pod Kulturním domem v DL nebo na faru do 11.1.(den
konání plesu). Děkujeme za podporu a štědrost! Farní ples se uskuteční v pirátském duchu,
proto by nemělo scházet stylové oblečení včetně pásek přes oko, kovové háky, dřevěné
protézy, zlaté zuby, nahrubo sešité jizvy, atd…☺☺☺ Odvozy domů opět zajištěny.
Myslím, že pro specifický charakter tohoto dne, by nebylo od věci, zvážit účast na
večerní mši svaté.☺
☺
• Prosba o modlitbu Pan Zdeněk Ochman z Orlové, který nám daroval stromy pro letošní
Vánoce, je hospitalizován v nemocnici ze závažných zdravotních důvodů. Prosíme o
vzpomínku v soukromých modlitbách. Děkujeme!
• Poděkování patří paní Kubatkové za papíry, kterými přispívala k výrobě Farníčků. Veliký
a osobní dík zvláště manželům Plačkovým za velmi náročnou práci s pravidelným a
poctivým počítáním a výměnou peněz sbírek farního kostela.
• Volné úmysly na mše svaté pro první pololetí příštího roku, jsou ještě v těchto
termínech: Lutyně – leden19; únor 4,6,9,27; březen 11,13,25; duben 29; květen 22, 30;
červen 3,10,29 ☺
• TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 V sobotu 5.1.2013 proběhla na území naší farnosti
Tříkrálová sbírka. Rád bych touto cestou poděkoval všem koledníkům, kteří obětovali svůj
čas i nasazení pro velmi záslužnou a bohulibou činnost. Díky také všem, kdo se postarali o
organizaci a „týlové“ zabezpečení této akce. Velké Bůh zaplať také všem, kdo přispěli
v rámci svých možností a štědrého srdce!
• Úklid kostela: III.
V 9 hod. přijme svatý křest Marie Szymiková.
Neděle 13.1.
SSVÁTEK KŘTU
(Zakončení doby vánoční)
KŘTU PÁNĚ
PÁNĚ
7:30 Lutyně P za matkę śp. Zofii Czerner (2.+), męża, córkę Wandę, wnuczkę Lenkę, całą rodzinę
z obu stron i dusze v czyśćcu
9:00 Lutyně Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti 50.výročí svatby manželů
Szyszkowiczowých s prosbou o požehnání do dalších let společného života
(Gratulujeme)
10:30 Věřňovice za Leoše Rosika, syna Miroslava, rodinu Rosikovou a Návratovou
V 15:00 hod. Novoroční koncert na zakončení Doby vánoční.
vánoční.
_____________________________________________________________________________________
Vydává Římskokatolická farnost Dolní Lutyně pro vnitřní potřebu. Tel. 731 340 300; email:[email protected]
Download

Farníček 2. - Farnost Dolní Lutyně