F A R N Í týdení Č E K
14.
Farnost sv. Jana Křtitele, Dolní Lutyně, Věřňovice – ROČNÍK VII.

SVATÝ TÝDEN 29.3. – 4.4.2015
2
Neděle 29.3. KVĚTNÁ NEDĚLE
Bohoslužby začínají žehnáním ratolestí u kamenného kříže před kostelem (za příznivého počasí).
Při bohoslužbách vyslechneme PAŠIJE.
7:30 Lutyně P za dusze ś+p Marianny Bilskiej
9:00 Lutyně Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti 50 narozenin Jána Koštialika s prosbou o
dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
(Gratulujeme)
Pondělí 30.3.
V ranních a dopoledních hodinách se koná návštěva nemocných.



18:00 Lutyně za nemocného Vojtěcha Petíka s prosbou o dar uzdravení
Středa 1.4.
Od 8:30 příležitost ke svátosti smíření ve Věřňovicích.
18:00 Lutyně za+Jana Orlitu u příležitosti nedožitých narozenin a duše v očistci
18:30hod. setkání katechumenů, příprava ke křtu.
Čtvrtek 2.4. ZELENÝ ČTVRTEK
18:00 Lutyně za farníky
Od 19:00 do 21:00hod. bdění v Getsemánské zahradě.
Pátek 3.4. VELKÝ PÁTEK – Den přísného postu
18:00 Lutyně
Velkopáteční obřady
Od 19:30 do 21:00hod. bdění u Božího hrobu.
Sobota 4.4. BÍLÁ SOBOTA
Den bdění a modliteb u Božího hrobu od 7:00hod. do 16hod.
V 8hod. společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.
Neděle 5.4. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
4:30* Lutyně za naše novokřtěnce a všechny farníky z Lutyně a Věřňovic
*Tato bohoslužba je slavena z vigilie Zmrtvýchvstání Páně, naši katechumeni přijmou
křest. Po slavnostní bohoslužbě následuje žehnání pokrmů a společná velikonoční snídaně
v prostorách fary, na kterou jsou všichni účastnici bohoslužby srdečně zváni.
7:30 Lutyně P w 10 rocznicę śmierci za Marię Drozd i 51 rocznicę śmierci, za męża Emanuela, za
rodziców i rodzeństwo z obu stron, za Pawła Nuhlíčka, rodziców i dusze w czyśćcu,
oraz z prośbą o dar zdrowia dla żyjących członków rodziny
9:00 Lutyně za+Leoše Lukšu, manželku Anežku, rodiče z obou stran a celou živou rodinu
Další informace:
 Irská velvyslankyně paní Alison Kelly na vlastní přání navštívila v pátek náš farní chrám.
Za doprovodu pana starosty jsme paní velvyslankyni provedli kostelem a ve stručném
souhrnu jsme ji seznámili s irským rodem hraběte Taffeho, který byl fundátorem kostela, na
jehož kořeny odkazuje právě socha sv. Patrika. Paní velvyslankyně byla velmi potěšena


interiérem a světlostí kostela. Na památku své návštěvy do farní kroniky napsala: „Bylo mi
velkou ctí a privilegiem, navštívit Váš majestátní chrám a shlédnout sochu sv. Patrika zde
v Lutyni, kde před mnoha lety žila rodina Taafů. Děkuji panu starostovi a panu faráři za
vřelé přijetí a prohlídku. Alison Kelly, velvyslankyně Irska.“přeloženo z ang.originálu.
Fotografické momentky jsou umístěny na farních stránkách. ☺
Poděkování *Rád bych touto cestou vyjádřil vděčnost a poděkování za všechna milá přání,
ať už osobní nebo sms či telefonicky u příležitosti mých jmenin. Také děkuji za veškeré
pozornosti a dobroty. Bůh odplať i vám vším dobrem! M **Děkuji Jožkovi za
přípravné práce na oknech bočních kaplí. ***Děkuji za účast na kurzu pro lektory a paní
Marině Pavlíkové za profesionální přístup a obětavost. ****Poděkování patří také za dary
2x2.000,-Kč a otci Františku Vrublovi za palmové listí pro náš kostel. Ze srdce díky všem
za veškeré dobro, oporu, pomoc a podporu.
Předvelikonoční svátost smíření je možné přijmout každý den včetně Velkého pátku,
hodinu před bohoslužbou. Ve Věřňovicích se zpovídá ve středu v ranních hodinách.
ROZPIS na bdění v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu Prosím, ochotné
dobrovolníky o zapsání na službu bdění. Jsem přesvědčen, že se v naší farnosti přirozeně
najdou lidé, kterým leží na srdci záležitosti spojené s opravdovým prožíváním těchto
svatých dní. Děkuji!
FARNÍ VELIKONOČNÍ SNÍDANĚ Po mši svaté z vigilie Zmrtvýchvstání budou
požehnány velikonoční pokrmy i nápoje, které si můžete přinést v košíčku (beránci,
vajíčka, masné výrobky, pečivo, slivovice, atd…). Prosím ochotné dobrovolníky také o
nějakou bábovku, jednohubky nebo cokoli na společný stůl k velikonoční snídani, která se
uskuteční na faře po skončení bohoslužby. Kdo se zúčastní vigilie, nemusí být přítomen
dalších bohoslužeb, ale zcela jistě by to neuškodilo. Ba naopak!
LEKTOŘI Nový rozpis je k dispozici na obvyklém místě. Děkuji!
FARNÍ VÍKENDOVÁ DUCHOVNÍ OBNOVA NA VELEHRADĚ Milí přátelé a
farníci, rád bych Vás povzbudil, abyste využili mimořádně exklusivní nabídky k prožití naší
společné duchovní obnovy u pramene naší víry – na Velehradě. Duchovní obnova se koná týden před
biřmováním tzn. poslední víkend v dubnu – 24.-26.4.2015 Je to datum, kdy v celém poutním domě
Stojanov, bychom byli přítomni pouze my. Ubytování je na pokojích po dvou (při větším počtu lidí),
jinak každý sólo. Cena na osobu: dvoulůžkový pokoj 840,-Kč; jednolůžkový 900,-; dvoulůžkový +
příslušenství 960,-Kč a jednolůžkový + příslušenství 1060,-Kč. V ceně je ubytování a plná penze po
celý čas pobytu. (Na Stojanově se vaří velmi chutně, vydatně a přitom lehce). Tato duchovní obnova
je určena především pro biřmovance, ale myslím, že by bylo fantastické, kdybychom je i my ostatní
doprovodili a podpořili vlastní obnovou, posvěcením a modlitbou. Duchovní obnovy se může
zúčastnit každý člověk, který má zájem blahodárně spočinout a načerpat nové duchovní síly a
inspiraci. Přihlásit se můžete do neděle 12.4.2015 v sakristii. Prosím, abyste při
přihlášení uvedli požadavek na ubytování a způsob dopravy.
 Návštěva nemocných před velikonočními svátky se uskuteční v pondělí Svatého týdne
30.3.2015 v ranních hodinách. Zájemce o návštěvu, prosím, nahlaste v sakristii farního
kostela do Květné neděle. Děkuji!
 Poutní zájezd na Šumavu, který pořádá pan Jiří Hanusek se uskuteční 29.5.-31.5.2015. Trasa
navštívených míst je: Kroměříž, Náměšť nad Oslavou, Dobrá Voda, Klatovy, Nepomuk, Plánice,
Sušice, Třeboň. Přihlásit se je možné u pana Jiřího Hanuska do 19.4.2015. U něj také ostatní
podrobnosti. Cena: při počtu 30osob 2.700,-Kč, při počtu 35 osob 2.500,-; při počtu 40 osob 2.300,Kč.V ceně je doprava, pojištění i ubytování.
 Volné úmysly LUTYNĚ: květen 25, červen 7P.
 Úmrtí V pátek jsme doprovodili na věčnost paní Reginu Szkatulovou.+R.I.P.+
 Úklid kostela skupinka č.I.
Vydává Římskokatolická farnost Dolní Lutyně pro vnitřní potřebu.Tel.731 340 300;email:[email protected]
Download

Farníček - Farnost Dolní Lutyně