JEDNOLITÉ REŠENÍ
S VÝHLEDEM
DO BUDOUCNA
Případová studie
Budějovický Budvar, n.p.
České Budějovice (CZ)
BUDĚJOVICKÝ BUDVAR N.P.,
ČESKÁ REPUBLIKA
Cíle projektu
왘 Dodatečné skladovací kapacity pro další
novou výrobní linku
왘 Optimální využití stávajících omezených
prostor
왘 Vysokoregálový sklad (HRL) pro kartonové
zboží, které nelze stohovat
왘 Stoprocentní kontrola procesu a minimalizace
chyb při vyskladňování
왘 Automatizace různých skladovacích procesů
a zapojení technologií jako např. RFID do jednoho centrálního systému řízení skladu
왘 Zvýšení výkonu
왘 Rozšiřitelný skladovací systém
Na horní galerii ve výšce 10 metrů se palety evidují, vyrovnávají a zaskladňují
Rozsah naší dodávky a služeb
왘 Vyhotovení logistické koncepce
왘 Prováděcí plán
왘 Ocelové konstrukce
왘 Opláštění střechy a stěn
왘 Paletová dopravní technika
왘 Regálové zakladače
왘 Vizualizace
왘 Systém pro řízení a správu skladu
Vysokoregálový sklad (HRL)
D x Š x V:
46 x 15 x 26 m
Skladovací jednotky:
europalety
Skladová místa:
3.000 ks
Hmotnost:
max. 900 kg
Typ skladu:
jednoduchá hloubka /
jedna řada s dvojitou
hloubkou
Normální teplota:
ano
Regálové zakladače (RBG)
Počet zakladačů / uliček:
3/3
Prostředek
k uchopení břemene:
teleskopická vidlice
Pojezdová rychlost:
130 m/min.
Rychlost zdvihu:
54 m/min.
Skladovací výkon:
100 dvojcyklů/h
Jedna ulička s dvojitou hloubkou a dvě uličky s jednoduchou hloubkou v regálu vysokém 26 metrů
BUDĚJOVICKÝ BUDVAR N.P.,
ČESKÁ REPUBLIKA
Maximální skladovací kapacita a výkon
při optimálním využití prostoru
Společnost SSI SCHAEFER v roli generálního dodavatele zajistila intralogistickou koncepci pro ryze český
pivovar s dlouholetou tradicí Budějovický Budvar, n.p.
v Českých Budějovicích. Nejmodernější technika, propojení přes RFID a WMS zhotovený na míru zautomatizovaly komplexní skladovací procesy při optimálním
využití prostoru a výrazně zefektivnily jak výkon, tak i
spolehlivost procesu.
Aby Budějovický Budvar zvládl svůj stále rostoucí
export 1,3 milionů hektolitrů piva ročně, byl v roce
2009 vybudován během pouhých deseti měsíců
vysokoregálový sklad vysoký 26 metrů v provedení
silo a hloubkou až 6 metrů pod povrchem země.
Tento sklad byl pak zapojen do skladovacích procesů. Pro urychlení zakladňovacích a vyskladňovacích
procesů a minimalizaci zdlouhavého skenování paletových štítků se používá identifikace RFID, které je
propojena se skladovým místem a nikoli s produktem. Všechny skladové kanály v blokovém skladu
jsou proto označeny RFID tagy.
Výstupní zóna vysokoregálového skladu, tzn. úsek expedice, je 6 metrů pod povrchem země
Paletová dopravní technika
Komponenty:
válečkové dráhy,
řetězové dopravníky
(celková délka cca. 97 m)
nakládací/vykládací stanice
rohové střídače
otočný stůl 90°
Systém řízení skladu
Hardwarové
vybavení (PC):
Operační systém:
Databázový systém:
Software
pro řízení skladu:
Funkce:
HP ProLiant 380 G5
Windows 2003 R2 Server
Oracle 10g Standard Edition
Osiris WMS
- správa skladu
- příjem/výdej zboží,
- řízení toku materiálu
- vizualizace
- správa skladových míst
v manuálním skladu pomocí
RFID
Zaskladňování a předávání na dopravníkové zařízení s automatickou kontrolou obrysů a hmotnosti
Zóna pro nakládání nákladních vozů: Příprava pro odeslání do více jak 50 zemí celého světa
č. 08012013cz, © SSI SCHAEFER Giebelstadt.
Vytisknuto v Německu. Neručíme za tiskové chyby.
Generální dodavatel
Plánovaní a konzultace
Správa skladu
Řídicí technika
Ocelová konstrukce / Regálové systémy
Regálové zakladače
Dopravníkové zařízení
Servis a údržba
SSI SCHÄFER NOELL GMBH
i_Park Klingholz 18/19
97232 Giebelstadt
Tel. +49 9334 979-0
Fax +49 9334 979-100
[email protected]
www.ssi-schaefer.com
SSI SCHÄFER S.R.O.
Tovární 325
75301 Hranice
Tel. +420 581 820 211
Fax +420 581 820 299
[email protected]
www.ssi-schaefer.cz
Download

JEDNOLITÉ REŠENÍ S VÝHLEDEM DO BUDOUCNA