Informační bulletin systémů PORS software a.s.
Srpen 2014 – Pokladní systém MIS
Program pro tisk cenovek
Pro zákazníky, kteří nepoužívají pokladní
systém, nebo nezpracovávají data od
všech dodavatelů, jsme vytvořili program
pro ruční tisk cenovek. Ten umožňuje zadat, a posléze vytisknout libovolné množství cenovek. Ty lze zadat jak ručně, tak
ze souboru (dodací list).
Program lze využívat v několika
pracovních režimech:
Jednorázové
vytištění
cenovky
Opakovaný
tisk cenovek
Tisk cenovek z
dodacího listu
•uživatel si zadá základní hodnoty
a vytiskne odpovídající cenovky
Možnosti tisku cenovek
V programu je možné zvolit několik způsobů tisku.
Cenovky
•vlastní tisk cenovek do regálu
Seznam
•A4 seznam zboží, který je možný
umístit např. nad mrazící box atd
Jedno zboží
•každé zboží se vytiskne na samostatnou stránku. Nejčastěji A4/A5
Ukázka tisku cenovek
Cenovky regálové
•použijí se hodnoty z předchozího
tisku, které lze jednoduše upravit
•uživatel načte dodací list ze
souboru od dodavate
Seznam cenovek
Další funkce
Program je možné využít i jako pomůcku
pro výpočet prodejních cen jednotlivých
položek dodacího listu. V takovém případě se zadává nákupní cena a příslušný
přepočítací koeficient. Výsledná cena se
pak vypočítá podle přednastaveného způsobu zaokrouhlování (případně započítávání DPH).
Pavel Gregor, Monika Maťátková
PORS software a.s.
Jedno zboží na
samostatný list
Download

Srpen 2014 – Pokladní systém MIS