Matematika 5.třída
VY_32_INOVACE_M.5.07
Téma:Opakování – velká čísla, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení
Období zpracování: Prosinec 2011
Metodické poznámky:
U každého úkolu jsou dvě řešení. Žáci vyberou to správné a z písmen, které dostanou,
skládají tajenku.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Drahoslava Nýdrlová.
Matematika – 5.třída
VY_32_INOVACE_M.5.07
Urči správné řešení a písmeno, které k němu patří, dej do kroužku. Z písmen sestav
tajenku. Jednotlivá slova mají vztah k poslednímu prosincovému týdnu.
32 541 020 200
A: třicet dva miliard pět set čtyřicet jedna milionů dvě stě tisíc dvě stě
Á: třicet dva miliard pět set čtyřicet jedna milionů dvacet tisíc dvě stě
728 546 131 - zaokrouhli na miliony
O: 729 000 000
U: 728 500 000
1 003 668 - zaokrouhli na stovky
N:
1 003 700
M: 1 004 000
427 586 400 > 427 568 400
D: Ne
C: Ano
41 584 792
41 584 792
56 186 96456 186 964
W:
97 770 756
E:
V:97 771 756
726 842 111
726 842 111
93 853 111
- 93 853 111
632 989 000
Písmena: ……………………………..
F:633 989 000
Tajenka: ……………………………..
Š: 7 800 + 1 900 = 9 600
L: 100 000 - 84 000 = 16 000
S: 7 800 + 1 900 = 9 700
K: 100 000 - 84 000 = 24 000
Y:3 . 80 000 = 24 000
I: 280 000 : 70 = 4 000
V:3 . 80 000 = 240 000J: 280 000 : 70 = 40 000
E: 29 184 : 48 = 608U: 29 184 : 48 = 68
T:
24 558
X:
24 558
.704 . 704
98 232
98 232
17190 60 1719 060
17288 832
1817 292
Z: Číslo 285 461 724 není dělitelné třemi.
R: Číslo 285 461 724 je dělitelné třemi.
O:1 974 : 42 = 46 (zb. 42)
Písmena:
………………………
S:1 974 : 42 = 47
Tajenka: …………………………
Download

Matematika 5.třída VY_32_INOVACE_M.5.07 Téma:Opakování