INDIVIDUÁLNÍ PODPŮRNÝ PLÁN – příloha č. 1 VZOR
(projekt SPOLEČNÁ ŘEŠENÍ PRO LEPŠÍ UČENÍ, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0006)
Základní škola:
Jméno žáka:
Třída:
Mentor:
Konzultační hodiny:
Konzultační hodiny
pro rodiče:
Metody a formy práce
Kompenzační pomůcky
září
2014
říjen
2014
listopad
2014
prosinec
2014
leden
úkoly
Název podle ZL
Petr Nováček
6.B
Mgr. Pavel Žížalka
Úterý 14.00-15.00, podle potřeby
Úterý 15.00-16.00, po telefonické domluvě kdykoliv

stanovení přiměřeného obsahu učiva (dohoda s ostatními
vyučujícími)
 zadávání pravidelných drobných úkolů, plnění pod vedením
mentora
 kontrola připravenosti na výuku
 užívání podpůrných aktivit (stanovení termínů zkoušení a
písemných prací)
 individuální práce se žákem (doučování)
 písemná měsíční aktualizace podpůrného plánu
 poskytování pravidelných informací o průběhu zákonným
zástupcům
 konzultace s psychologem
Počítačové programy Didakta, tabulky pro násobení
Procvičování základních matematických operací v oboru N, procvičování
pravopisu vyjmenovaných slov, výuková hodiny s fasilitátorem, kontrola
připravenosti na výuku, kontrola ŽK (zapomínání), konzultace
s psychologem, práce s matematickým programem ve školním klubu
vyhodnocení Petr navštěvoval konzultace pravidelně. Po dohodě s vyučujícím
matematiky mu bylo upraveno tempo pro vyhotovení desetiminutovek,
během měsíce získal z matematiky tři dostatečné. Snaží se nezapomínat
pomůcky na výuku (v ŽK pouze jeden zápis), je vstřícný, snaží se.
15. 9. proběhla konzultace s psychologem (viz zápis).
úkoly
vyhodnocení
úkoly
vyhodnocení
úkoly
vyhodnocení
úkoly
2015
únor
2015
březen
2015
duben
2015
květen
2015
červen
2015
vyhodnocení
úkoly
vyhodnocení
úkoly
vyhodnocení
úkoly
vyhodnocení
úkoly
vyhodnocení
úkoly
vyhodnocení
Poznámky a doplnění:
Datum
Podpis mentora:
Zápis
Download

INDIVIDUÁLNÍ PODPŮRNÝ PLÁN – příloha č. 1 VZOR