Desatero
demence
aneb
deset bodů
pro pomoc při onemocnění demencí
Zapomínáte?
Občas
zapomínáme,
kam
jsme
uložili klíče nebo
si nemůžeme
vzpomenout na
název
nějakého
místa. To
je
zcela
normální.
Příznakem onemocnění demence jsou
vážnější poruchy krátkodobé paměti.
Např.
častá
neschopnost
vybavit
si, jestli jsem se ten den již najedl,
neschopnost zapamatovat si opakovaně
domluvený
termín
nebo
neustálé
opakování toho, co již bylo řečeno.
Včasná diagnóza je velice důležitá
a proto bychom neměli podceňovat
případné příznaky syndromu demence.
Onemocnění
demence
má
více
příznaků. Mezi ty nejznámější patří vážné
poruchy krátkodobé paměti a později
i poruchy dlouhodobé paměti. Pacient
s demencí může mít ale také další potíže,
mezi které patří například problémy
s orientací v místě a v čase, problémy
s vykonáváním běžných činností, zakládání
věcí na nesprávné místo, změny v náladě
nebo chování a silná podezíravost.
Demence není přirozeným projevem
stárnutí. S přibývajícím věkem nám
ubývá fyzických sil a nejsme se schopni
učit se nové věci tak rychle jako dříve. Také
někdy zapomeneme a vzpomeneme si až
za chvíli. Takové zapomínání, které způsobuje
onemocnění demence, ale není přirozeným
projevem stárnutí. Jedná se o projevy
onemocnění,
mezi
které
patří
například
také
Alzheimerova
choroba, vaskulární demence a další.
Pacient s demencí má nepopiratelný
nárok na zachování stávající kvality
života do takové míry, jak je to jen možné.
1
Rozpoznat, jestli se jedná jen o běžné
zapomínání nebo již o vážnější poruchu
krátkodobé paměti není tak jednoduché.
V případě, že si nejste jisti nebo máte
nějaké pochybnosti je dobré vyhledat
pomoc odborníka. Na místě je odborné
vyšetření paměti, např. pobočky České
alzheimerovské společnosti /viz. kontakty/.
Poté návštěva odborného lékaře z oboru
neurologie,psychiatrie či gerontopsychologie.
2
Léky a nefarmakologické terapie zpomalují
nebo usnadňují průběh onemocnění,
proto je důležitá co nejvčasnější diagnóza.
3
To, že se člověk, kterého dobře známe,
začíná chovat jinak než jsme byli zvyklí,
nemusí být jen jeho úmysl. Někdy se může
jednat o projev nějakého onemocnění.
V případě demence může být člověk
podrážděný,
nebo
naopak
pasivní,
může stát úzkostným nebo velmi
podezíravým. Je dobré si uvědomit,
že takto se může měnit každý z nás,
když se mu zrovna nedaří. v případě,
že k tomuto chování není zjevná
příčina, se může jednat o onemocnění.
4
5
Někdy
se
setkáváme
s
názorem,
že
nasazovat
léčbu
u
pacienta
ve velmi vysokém věku již nemá
cenu. V České republice má ale
každý pacient nárok na léčbu, bez ohledu
na to, kolik je mu let! Dosud neexistují
léky, které by onemocnění zcela vyléčily,
existují však léky, které zpomalují
jeho
postup
a
usnadňují
jeho
průběh. I ve vysokém věku má smysl
obrátit se na lékaře a najít vhodnou léčbu.
Nezapomínejme,
že
člověk,
který
zapomíná, stále
zůstává člověkem
a má právo na to, aby s ním i nadále bylo
jednáno s důstojností a respektem.
Pečujete-li o pacienta s demencí,
jste jakožto pečující vystaveni velké
zátěži, kterou není dobré podceňovat.
Informujte se.
Pečujete-li o pacienta s demencí,
budete
potřebovat
důležité
informace
o
průběhu
onemocnění
péči, postupy a rady o tom, jak pečovat.
Neodmítejte pomoc.
V
začátcích
onemocnění
budete
mít pocit, že péči určite zvládnete
sami. Ale s postupem času bude
situace těžší a pokud budete pečovat
sami,
velmi
rychle
se
vyčerpáte.
Pečujte i sami o sebe.
Pečujete-li o pacienta s demencí,
jste
každý
den
konfrontování
s těžkým onemocněním blízké osoby. To není
vůbec jednoduché a často se můžete cítit
smutní, vyčerpaní nebo můžete cítit vztek.
Neobviňujte se, oceňte se.
Pečujete-li o pacienta s demencí, může
se stát, že se někdy budete cítit úplně
vyčerpaní. Už se vám nebude péče dařit,
budete mít vztek nebo chuť péči ukončit.
Postupně se třeba rozhodnete umístit
pacienta do specializovaného zařízení.
6
Péče o pacienta s demencí je náročná,
protože
demence
se
neprojevuje
pouhou
ztrátou
paměti.
Pacient
s demencí se mění, mění se jeho nálady
a potřeby a protože je nemocný, není
schopen vás za vaši péči dostatečně ocenit.
7
Informace o onemocnění vám poskytnou
specializovaná zařízení, poradny nebo
také linky krizové pomoci. Využijte jich,
protože vám pomohou nastavit péči
co nejlépe pro vás i pro pacienta s demencí.
8
Využijte pomoci, která se vám nabízí.
Pokud je to možné, rozdělte si péči tak,
aby nebyla jen na vás. Využijte pomoci
z
rodiny
nebo
také
profesionální
pečovatelské služby. To vám umožní pečovat
déle a budete mít i prostor na jiné aktivity.
9
Různé emoce a vyčerpání, které provázejí
pečovatele, jsou zcela normální. Péče
o pacienta s demencí je velmi náročná.
Proto je potřeba, aby jste také odpočívali
a využili část vašeho času jen pro vás.
Dělejte stále to, co vás baví, co vám dělá
radost, také se scházejte se s rodinou nebo
přáteli.
10
Péče je velmi náročná a tím, že ji poskytujete,
poskytujete pomoc. Neobviňujte se
a nežádejte od sebe příliš. Uvědomte
si, že i vaše síly jsou omezené.
Cítíte-li se, že už dále nemůžete,
vyhledejte
určitě
specializované
poradenství, kde vám pomohou ve
vašem rozhodnutí, jak dále postupovat.
Kontakty
Česká alzheimerovská společnost
Šimůnkova 1600
182 00 Praha 8
tel. 283 880 346
[email protected]
www.alzheimer.cz
Linka seniorů – 800 200 007
anonymní a bezplatná telefonická služba pro seniory,
osoby o seniory pečující a osoby v krizi
Provozní doba každý pracovní den a během vánočních svátků od 8 do 20 hod.
E-mailová poradna na adrese [email protected]
Tento materiál vznikl jako součást projektů
Demence I a Bát se zapomínání?
realizovaných obecně prospěšnou organizací Elpida
V rámci těchto projektů dále nabízíme:
– odbornou psychosociální pomoc na Lince seniorů – 800 200 007
– semináře pro širokou veřejnost
Více informací získáte na www.elpida.cz.
Projekty podpořili
Siemens Fond pomoci
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Avast
Download

stáhnout