FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ POMOC ČLENŮM KLUBU CF
Společné podmínky čerpání:
- řádné členství v Klubu CF,
- uhrazené členské příspěvky,
(nízkopříjmová rodina = rodina, která doloží, že pobírá některou z následujících dávek: přídavek na
dítě, příspěvek na bydlení, příplatek k příspěvku na péči nebo dávky pomoci v hmotné nouzi)
I. ROČNÍ PŘÍSPĚVEK


2 500 Kč
4 500 Kč pro nízkopříjmové rodiny
POSTUP:
 poslat všechny účty najednou 1x ročně nejpozději do 30. 11. poštou nebo naskenované
e-mailem;
 proplácení: první polovina následujícího měsíce po obdržení všech platebních dokladů;
 příspěvek nutno čerpat v celku;
 pokud vyčerpáte jen část příspěvku, zbytek propadá;
 pokud příspěvek nečerpáte, nepřevádí se do následujícího roku;
 uvést způsob proplacení částky: složenkou nebo na Váš účet (uvést číslo účtu).
Příspěvek leze čerpat na níže uvedené:
 ozdravný pobyt u moře nebo na horách (podmínky: min. 10 pobytových nocí, doklad
o zaplacení pobytu s uvedením doby pobytu, doporučení od CF lékaře, že nemocný může
pobyt (lokalitu, druh dopravního prostředku) absolvovat /formulář je v Klubu CF/, komerční
pojištění pro nemocné s CF se pouze doporučuje)
 léky a vitamíny nezbytné pro CF
 parkovné u nemocnice (prosíme, upřednostňujte neplacené parkování mimo areál!)
 inhalátory a pomůcky (včetně součástek, seřízení, oprav)
 doplatky (např. odsávačka, cévky)
 doplatek za rehabilitační a dechové pomůcky (nad rámec příspěvku za pomůcku, viz níže,
membrány)
1
II. PŘÍSPĚVKY NA POMŮCKY NAD RÁMEC ROČNÍHO PŘÍSPĚVKU (Acapella choice, Flutter,
PARi eFlow Rapid, PARI Sinus, nebulizátory)
POSTUP:
1. člen si objedná pomůcku u firmy (Asker - acapella choice) a (Flutter, eFlow, PARI Sinus MR Diagnostics) pokud se na trhu objeví další distributor, je možné i přes jinou firmu;
2. člen zašle kopii dokladu o zaplacení do Klubu CF;
3. Klub CF zašle členovi darovací smlouvu;
4. člen ji podepsanou pošle zpět do Klubu CF;
5. Klub CF proplatí příspěvek.
Acapella choice
 příspěvek 900 Kč všem a 1 200 Kč pro nízkopříjmové členy
 není nárok u pojišťovny
 příspěvek od Klubu CF 1x za rok
Flutter
 příspěvek 1 100 Kč všem členům, 1 400 Kč pro nízkopříjmové členy
 1x ročně nárok od pojišťovny
 příspěvek od Klubu 1x za 1 rok (nejdříve uplatnit nárok u pojišťovny)
PARi eFlow Rapid
 12 000 Kč všem, 17 000 Kč pro nízkopříjmové členy
 příspěvek od Klubu 1x za 2 roky
 možnost příspěvku je opakovaná, pokud je inhalátor neopravitelný a ke zničení nedošlo
nevhodným užíváním – nutno prokázat protokolem o opravě
 možnost příspěvku pro stejného člena: maximálně 3x
 možnost individuálního řešení postupu platby, kontaktujte Klub CF
PARI Sinus
 4000 Kč všem, 6000 Kč nízkopříjmovým členům
 příspěvek od Klubu 1x za 2 roky
 možnost příspěvku opakovaná, pokud je inhalátor neopravitelný a ke zničení nedošlo
nevhodným užíváním – nutno prokázat protokolem o opravě
 možnost příspěvku pro stejného člena: maximálně 3x
 nutné doporučení od lékaře a zaučení školeným fyzioterapeutem – jedná se o jiný způsob
inhalování
Postup při zapůjčení přístroje:
 ne každému způsob inhalování PARI Sinem vyhovuje, proto Klub CF nabízí možnost si
inhalátor zapůjčit a vyzkoušet na 2 měsíce;
 přístroj se zapůjčuje bez nebulizátoru – člen si sám objedná u firmy MR Diagnostic
nebulizátor Pari LC SPRINT SINUS a příslušenství;
 pokud je člen v časové tísni - je možné poskytnout z Klubu CF příslušenství na výměnu
za nové později koupené - příslušenství člen dodá nejpozději při vrácení přístroje!
 na nebulizátor je možno uplatnit příspěvek (Pari LC+, Pari LL, Pari LC SPRINT SINUS, eFlow
Rapid) - 500 Kč všem, 1 000 Kč nízkopříjmovým členům - pokud je cena vyšší než 1 000 Kč;
příspěvek od Klubu CF 1x za 2 roky.
2
Download

Finanční a materiální pomoc k Info 3/2014