Malá
násobilka
0–5
1
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vyřeš slovní úlohu.
Pavlína pomáhala babičce každý den s nákupem.
Každý den dostala odměnu 5 Kč.
Podle grafu vidíš, kolik korun si naspořila. Doplň údaje do tabulky.
Pavlína a její spoření
50 Kč
45 Kč
40 Kč
35 Kč
30 Kč
25 Kč
20 Kč
15 Kč
10 Kč
5 Kč
0 Kč
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dny
dny
1
úspory
5
2
3
4
A) Za kolik dní měla naspořeno 50 Kč?
B) Kolikátý den si mohla koupit čokoládu za 15 Kč?
C) Kolikátý den si mohla koupit náramek za 43 Kč?
str. 4 / cv. 1) násobky 4: 4, 8, 12, 16, 24, 28, 32, 36, 40 / násobky 5: 5, 15, 20, 25,
40, 45, 50
str. 54 // cv.
densloupcích:
– 5 Kč, 2 >,
dny
Kč,=,3>dny
cv. 1)2)1 po
>,–>10
/ >,
/ >,–<,15>Kč, 4 dny – 20 Kč,
A:
dní,3)B:Eliška:
třetí den,
C: Honza:
devátý 35
denKč, Honza utratil více korun.
str.za4 10
/ cv.
32 Kč,
5
PS-1stupen_M_2_4.indd 5
Ukázkový
pracovní list z pracovního sešitu NÁSOBENÍ A DĚLENÍ – MALÁ
NÁSOBILKA 0–5 z ediční řady Procvičování učiva matematiky pro 2. až 3. ročník ZŠ
1.5.2014 16:22:28
pracovnisesity.raabe.cz
© Nakladatelství Dr. Josef Raabe s. r. o.
Download

Malá násobilka 0–5 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE