SLOVNÍ ÚLOHY NA TROJČLENKU - ŠKOLA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
18 m látky stojí 720 Kč. Kolik zaplatíme za 12 m téže látky?
6 lidí vykope příkop za 12 hodin. Za jak dlouho by stejný příkop vykopalo 9 lidí?
36% z neznámého čísla je 117. Jaké je neznámé číslo?
Měřítko mapy je 1:100 000. Kolik km měří ve skutečnosti cesta, která je na mapě dlouhá 4,7 cm?
V kuchařce je předpis pro 4 osoby:
4 plátky sýra, 2 jablka, 2 pomeranče, 1 bílý jogurt, cukr, citronová šťáva.
Napište předpis pro 2, 6 a 9 osob.
a) Změň číslo 450 v poměru 4:5.
b) Rozděl číslo 450 v poměru 4:5.
Rádio stálo 2 730 Kč. Bylo dvakrát zlevněno. Celkem o 650 Kč. Při prvním zlevnění se cena snížila o 12%. Určete,
o kolik procent se cena snížila při druhém zlevnění.
Pan Votruba uložil na konci roku do banky vklad ve výši 24 800 Kč s roční úrokovou mírou 3,5%. Daň z úroku je
15%.
a)Jak vysoká bal částka na účtu na konci roku?
b) Jakou částku si vyzvedl po 7 měsících?
c) Pokud bude měsíční úročení, kdy nejprve si může peníze vybrat, aby měl naspořeno 27 000Kč?
Číslo 222 je 20% větší než původní číslo. Určete původní číslo.
Zemědělec zvýšil počet krav o 14% na 285 kusů. O kolik kusů se zvýši stav?
Z 800 zaměstnanců je 344 žen. Kolik procent z celkového počtu zaměstnanců tvoří muži a kolik ženy?
Určete hmotnost NaCl v 0,75 kg 12% jeho vodného roztoku.
Čerstvé houby obsahují 90% vody, sušené houby obsahují 12% vody. Vypočtěte, kolik čerstvých hub je třeba na
3 kg sušených hub?
Děti se zavázaly, že během dvou let vysázejí 387 stromků a to tak, že ve druhém roce vysázejí o 15 % stromků
více než v prvním roce. Kolik stromků vysázely v prvním a ve druhém roce?
Na vůz naložili při první jízdě 80 železných prutů, každý o hmotnosti 18 kg, při druhé jízdě nakládali pruty o
hmotnosti 15 kg. Kolik jich mohou naložit, má-li být celkový náklad stejný?
Čerpadlem o výkonu 25 l.s-1 se nádrž naplní za 1 hodinu a 12 minut. Za jak dlouho se nádrž naplní čerpadlem o
výkonu 20 l.s-1 ?
V domě s ústředním vytápěním se denně spotřebuje 0,6 t koksu. Zásoba koksu stačí na 75 dní. Na kolik dní bude
stačit tato zásoba, sníží-li se denní spotřeba o 37,5 kg?
Kolik kg čerstvých jablek je třeba na 120 kg sušených, jestliže z 0,4 t čerstvých získáme 75 kg sušených?
Osm švadlen by danou zakázku zhotovilo za 15 měsíců. Kolik švadlen musí na zakázce pracovat, aby byla o 3
směny dříve?
Za 45 minut se vyfrézuje 36 zubů. Kolik minut trvá vyfrézování 50 zubů?
Pepík jezdí na kole průměrnou rychlostí 18 km.hod-1 . V kolik hodin musí vyjet z obce vzdálené od školy 6, 9 km,
má-li být ve škole v 7:45?
Download

SLOVNÍ ÚLOHY NA TROJČLENKU - ŠKOLA 1) 18 m látky stojí 720