DUM 9
Čtvrtletní písemná práce – 4. ročník
Anotace
Autor
Jazyk
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací
potřeby
Klíčová slova
Druh učebního
materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Stupeň a typ
vzdělávání
Typická věková
skupina
Použité zdroje
Čtvrtletní písemná práce z matematiky (koncepce pana prof. Hejného). Sčítání,
odčítání, násobení, dělení. Součtová pyramida, šipkový graf, autobus, indické
násobení, slovní úloha, příklady.
Veronika Rybníčková
Český jazyk
Žák doplní součtovou pyramidu, chybějící čísla v šipkovém grafu, vyplní
„autobus“, „indickým“ způsobem vynásobí dvě dvouciferná čísla, najde řešení
slovní úlohy a spočítá dva příklady na dělení jednociferným číslem.
Žádné
Matematika, sčítání, odčítání, násobení, dělení, 1. stupeň, 4. ročník.
Písemná práce
Aktivita
Žák
Základní vzdělávání – první stupeň – druhé období
10 – 11 let
Předloha pro indické násobení a pro autobus:
http://ucebnice.fraus.cz/rozsireni/on-line-podpora-matematika-prof-hejny/2858matematika-3-pu-kopir.-predlohy_na-web.pdf
staženo 3. 9. 2013
Jméno:
Datum:
ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE
1. Vyřeš součtovou pyramidu:
21
14
43
14
2. Doplň šipkový graf:
20
3. Doplň „autobus“:
10
5
19
8
9
18
14
4. Vynásob „indicky“:
4
4
5. Doplň:
Když číslo ___ vynásobím třemi a
uberu šest, vyjde mi 30.
8
1
9
6. Vyděl:
89 : 3 =
538 : 9 =
Download

DUM 9 Čtvrtletní písemná práce – 4. ročník