ICT plán školy 2012/2013
ZŠ Horní Police, okres
Česká Lípa, příspěvková
organizace
včetně podkladů pro ICT plán
Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů
1.10.2012
1. Základní údaje o škole 2012/13
1.1.










adresa: 9. května 2, 47106 Horní Police
zřizovatel: OÚ Horní Police
IČ: 70695962
kontakt: 487861238
webové stránky: www.zshp.cz
e-mail: [email protected]
počet žáků: 141
počet učitelů:12
ICT koordinátor (správa sítě), ICT metodik (sdílení, komunikace): Mgr. Miloslav Vítů
ICT koordinátor (rozvrhy, učebny, software), ICT metodik (výukové materiály): Mgr. Leona Ježková
1.2. Základní údaje o elektronických agendách








matrika: DM Evidence
spisová služba: Gordic
účetnictví: Gordic
extranet: provider Rio Media CZ
evidence majetku: Gordic
datové schránky: ID: k2pmmih
úřední deska. www.zshp.cz
výukové zdroje: pro vnitřní potřeby školy na serveru, pro informace veřejnosti ve formátu pdf na webu školy
1.3. Základní technologické parametry




počet žáků na počítač: 5,8
počet IWB: 2
projektorů: 5 (4 interaktivní + 1)
rychlost sítě: vnitřní síť 100Mb/s, Internetové připojení: 2Mb/s
2. Podklady pro stanovení plánu
2.1. Interní předpisy školy, směrnice a předpisy
 organizační řád školy
2.2. Závazné dokumenty
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon)
 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon)
1
3. ICT procesy
3.1. Procesy s podporou ICT
Stávající stav (k 15. 9. 2011)
Škola má:
141 žáků,
12 pedagogických pracovníků
6 nepedagogických zaměstnanců
Učebny, třídy, kabinety, …
Přípojná místa
ICT učebna (výuka Inf a dalších předmětů, kde úkoly
zadávány a vypracovávány elektronicky, případně
20
procvičování učiva ve výuk. programech)
ITA I (odborná učebna s interaktivní tabulí-výuka
1
jazyků)
I. (kmenová třída 1. st.s interaktivní tabulí)
1
II. (kmenová třída 1. st. s interaktivním
1
dataprojektorem)
III. (kmenová třída 1. st. s interaktivním
1
dataprojektorem)
MA (odborná učebna s interaktivním dataprojektorem,
1
výuka Ma, Z, Vko, Př)
FY (odborná učebna s interaktivním dataprojektorem a
1
interaktivní tabulí, výuka Fy, Ma, Ch, Př)
4+1 běžné třídy bez vybavení
0
4 kabinety (místnosti) bez vybavení
0
1 knihovna
0
místnost hospodářky (2 PC, tiskárna, příslušný
2
software)
sborovna(2PC, příslušný software, tiskárna, kopírka,
4
scanner)
místnost zástupce řed. (1 PC, tiskárna-multif.),
1
příslušný software)
ředitelna (PC, tiskárna, multif., kopírka, příslušný
1
software)
Proškolení ICT
počet
Celkem pedagogů
12
Absolvent Z
12
Absolvent P0
12
Absolvent P1
11
Absolvent P komplet
2
ICT správce
1
ITA(IWB)
10
2
Pracovní stanice
1 učitelská
19
Celkem 20
1
1
1
1
1
1
0
0
0
2
2
1
1
Aplikace
Řešení - žák
Řešení – pedagog
Textový editor
Tabulkový editor
Grafický editor
Databáze
Prezentace
Prezentace
Ukládání dat
MS Word
MS Excel
Corel Draw
MS PowerPoint
Smart Notebook
Server
MS Word
MS Excel
Corel Draw
MS Access
MS PowerPoint
Smart Notebook
DVD ROM, USB disc, externí
HDD, server, paměťová karta
Webový prohlížeč
Klient elektronic. pošty
IE9, Opera
MS Outlook
Výukové programové
vybavení
Terasoft – ČJ, NJ, dějepis,
všeobecný přehled,
matematika
Didakta – fyzika, chemie,
biologie, zeměpis
Vlastík, Matik
Internet
IE 9, Opera
Outlook Express,
MS Outlook
Terasoft
Didakta
Vlastík
Matik
CH-interaktivní učebnice
Dobrodružná angličtina
Internet
Informační zdroje
Informační
zdroje
administrativa
Ano/Ano
Ano/Ano
Ano/Ano
Ano/Ano
kdo
hardware
software
přístup k
e-mail/Twitterweb stránky
ŘŠ
Notebook
tiskárna CLP
kopírkaRICOH
multif. Kyocera
MS Office
DM Evidence+vysvědčení
Adobe Reader
602 form-filler
datová schránka
el. podpis
evidence žáků
dokumenty
školy
datová schránka
dokumenty
školy
evidence žáků
ano/ano
zástupce ŘŠ PC+monitor
tiskárna ink.
účetní
PC+monitor
tiskárna-ink.
hospodářka PC+monitor
tiskárna-laser
učitelé
žáci
Možnost tisku
žák/učitel
Ano/Ano
Ano/Ano
Ano/Ano
Ano/Ano
Ano/Ano
Ano/Ano
Ano/Ano
8 x PC+monitor
tiskárna laser
scanner
dig. fotoaparát
19x PC+monitor
tiskárna
dig. fotoap.
MS Office
DM Evidence+vysvědčení
Adobe Reader
602 form-filler
vema-plat
Gordic-účetnictví
MS Office
Gordic-evidence majetku
spisová služba
MS Office
MS Office
Smart Notebook
DM software
Adobe Reader
MS Office
Adobe Reader
Corel Draw
Výukové programy
3
ano/ano
ano/ne
datová schránka
el. podpis
ano/ano
evidence žáků
ano/ano
ano/ano
Způsob zajištění přípojných míst v budově školy (počítačová síť, bezdrátová, …)

LAN 10/100 Mbps
Způsob zajištění serverových služeb

MS Windows Server 2008, síťové připojení do serverové domény je pouze u stanic počítačové učebny.
Způsob zajištění připojení do internetu

Bezdrátové připojení – Rio Media-2Mbps.
Projekční technika

Vizualizér 1 ks
Další příslušenství




Digitální fotoaparát 3 ks
Tiskárna
o počítačová učebna 1 ks
o místnosti zaměstnanců 5ks
Skener
o počítačová učebna 1 ks
o sborovna 1 ks
Multifunkční kopírky- 2 ks
3.2. Parametry změn těchto procesů
Učebny, třídy, kabinety, …
ICT učebna
Přípojná místa
Pracovní stanice
1 učitelská
19
Celkem 20
20
ICT učebna- 1. stupeň (vytvoří se z počítačů,
které byly v bývalé učebně PC- převážně
výukové programy, SPUCH)
20
9
ITA I
I.
II.
III.
1
1
1
1
1
1
1
1
JA (Přestavění ITA z učebny FY- výuka jazyků,
výukové programy)
1
1
MA
FY
1
1
1
1
chodba 1. patro(počítač přístupný žákům o
přestávkách- připojení k I, výukové programy)
1
1 (Linux)
5 běžných tříd bez vybavení
4 kabinety (místnosti) bez vybavení
1 knihovna
místnost hospodářky
sborovna
místnost zástupce řed.
ředitelna
0
0
0
2
4
1
1
0
0
0
2
2
1
1
Proškolení ICT
počet
Celkem pedagogů
12
interní školení průběžné dle potřeb učitelů a admin. zaměstnanců
4
12
Aplikace
Řešení - žák
Řešení – pedagog
Textový editor
Tabulkový editor
Grafický editor
Databáze
Prezentace
Prezentace
Ukládání dat
MS Word
MS Excel
Corel Draw
MS PowerPoint
Smart Notebook
Server
Webový prohlížeč
Klient elektronic. pošty
IE9, Opera
MS Outlook
Výukové programové
vybavení
Terasoft – ČJ, NJ,
dějepis, všeobecný
přehled, matematika
Didakta – fyzika, chemie,
biologie, zeměpis
Vlastík, Matik
ano
ano
Internet
MS Word
MS Excel
Corel Draw
MS Access
MS PowerPoint
Smart Notebook
DVD ROM, USB disc,
externí HDD, server,
paměťová karta
IE 9, Opera
Outlook Express,
MS Outlook
Terasoft
Didakta
Vlastík
Matik
CH-interaktivní učebnice
Dobrodružná angličtina
ano
ano
Internet
DUM vytvořené učiteli
Redakční systém
Informační zdroje
Informační
zdroje
administrativa
Ano/Ano
Ano/Ano
Ano/Ano
Ano/Ano
Ano/Ano
kdo
hardware
software
přístup k
e-mail/Twitterweb stránky
ŘŠ
Notebook
tiskárna CLP
kopírkaRICOH
multif. Kyocera
MS Office
DM Evidence+vysvědčení
Adobe Reader
602 form-filler
datová schránka
el. podpis
evidence žáků
dokumenty
školy
ano/ano
datová schránka
dokumenty
školy
evidence žáků
ano/ano
zástupce ŘŠ PC+monitor
tiskárna ink.
účetní
PC+monitor
tiskárna-ink.
hospodářka PC+monitor
tiskárna-laser
učitelé
žáci
Možnost tisku
žák/učitel
Ano/Ano
Ano/Ano
Ano/Ano
Ano/Ano
Ano/Ano
Ano/Ano
Ano/Ano
8 x PC+monitor
tiskárna laser
scanner
dig. fotoaparát
19x PC+monitor
tiskárna
dig. fotoap.
redakční systém
MS Office
DM Evidence+vysvědčení
Adobe Reader
602 form-filler
redakční systém
vema-plat
Gordic-účetnictví
MS Office
Gordic-evidence majetku
spisová služba
MS Office
MS Office
Smart Notebook
DM software
redakční systém
Adobe Reader
MS Office
Adobe Reader
Corel Draw
Výukové programy
5
ano/ne
datová schránka
el. podpis
ano/ano
evidence žáků
ano/ano
ano/ano
Způsob zajištění přípojných míst v budově školy (počítačová síť, bezdrátová, …)


LAN 10/100 Mbps
zavedení WIFI
Způsob zajištění serverových služeb

MS Windows Server 2008, síťové připojení do serverové domény je pouze u stanic počítačové učebny. Pro
stanice mimo počítačové učebny zřídit sdílené úložiště u serveru.
Způsob zajištění připojení do internetu

Bezdrátové připojení – Rio Media-2Mbps.
Projekční technika

Vizualizér 1 ks
Další příslušenství




Digitální fotoaparát 3 ks
Tiskárna
o počítačová učebna 1 ks
o
místnosti zaměstnanců 5ks
Skener
o počítačová učebna 1 ks
o sborovna 1 ks
Multifunkční kopírky- 2 ks
3.2.1. Cíl, finanční náklady
 nákup wifi routeru
o 1100,- Kč
 nákup dataprojektoru do učebny PC
o 25000,-Kč
 úložiště dat, záloha dat: Synology disc station+ 2x HDD 1,5 Tb mirorr
o 7 200,- Kč
o 4 000,- Kč
4. ICT a ochrana osobních údajů
4.1. Ochrana dat a prostředků, bezpečnostní analýza a nastavení ochranných prvků v síti
 server: firewall, program MS Forefront TMG 2010 a MS Forefront Endpoint Protektion, 2 síťové karty (1 pro
učebny-stanice v doméně, 1 pro administrativní stanice)
 Stanice v učebně: MS Forefront Endpoint Protektion
 Administrativní stanice: Eset Not 32
4.2. Zajištění dostupnosti, autentizace dat, zajištění bezpečného přístupu i dálkovým přístupem
 dálkový přístup k serveru pouze pro účely administrace serveru (jméno, heslo)
6
4.3. Základní požadavky na bezpečnost jednotlivých rolí (administrátor, správní pracovník, učitel, žák)
 pro administraci všech stanic nastaveno admin. heslo – jeden správce (Mgr. M. Vítů)
 pro správní zaměstnance, učitele i žáky vytvořeno přístupové jméno a heslo
 vytvořeny bezpečnostní politiky pro jednotlivé role
4.4. Řízení datového provozu, monitoring, systém zálohování, plán obnovy provozu po výpadku
 zálohy zatím na HDD na serveru. V budoucnu vytvoření externího zálohového úložiště. U serveru záložní
zdroj el. energie, vytvořeny zdroje pro obnovu stanic
4.5. Odpovědnost za správu sítě a zálohování dat
 zaměstnanec pověřený správou sítě (Mgr. M. Vítů)
4.6. Bezpečnostní pravidla a provozní řády sítí
 organizační řád školy – řády učeben, směrnice pro práci s PC
4.7. Filtrování obsahu a ochrana nezletilých před kyberšikanou
 pomocí MS Forefront TMF (není 100% učinné)
 kyberšikana je řešena pomocí prevence-Prv, Př, VKO, VKZ + min. program prevence sociopatologických jevů
4.8. Legalizace softwaru a dodržování autorského zákona




evidence softwaru-kontrola licencí
fyzická kontrola stanic – dle rozpisu-měsíčně- odpovídá správce
organizační řád školy- směrnice pro práci s PC
poučení o autorském zákonu učitelů i žáků
5. DVPP jednotlivých zaměstnanců
5.1. Formy vzdělávání jednotlivých uživatelů podle rolí
 školení Smart Notebook- 1 učitel v tomto školním roce
5.2. Vlastní proškolení zaměstnanců
 dle rozpisu a potřeb jednotlivých učitelů (učitelé zjistí svou digitální gramotnost formou autoevaluačního
dotazníku)
školitel
programy
Vítů
digitální fotografie, video, zvuk do DUMů, síť v učebně, twitter, sdílení
Ježková
MS Office, Smart Notebook
6. Kontrola a monitoring
6.1. Posouzení strategie rozvoje jednou za dva roky s průběžnou roční aktualizací
 kontrola 25.6.- 30.6.2013
7
6.2. Inventarizace a pravidelné odpisy
 27.12.2012 a následně každý konec kalendářního roku-zřizovatel
6.3. Aktualizace softwaru
 ICT koordinátor (správce) pravidelně aktualizuje software- kontrola 1x měsíčně
6.4. Kontroly směrnic
 ICT koordinátor, vedení školy- 1x ročně
6.5. Aktualizace dokumentace a osob odpovědných za dodržování strategie
 zodpovídá ředitelka školy
ICT zpracován podle met. pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551
1.10.2012
Mgr. Leona Ježková, ředitelka školy
Podklady pro ICT plán
Škola: ZŠ Horní Police
Indikátor
Aktuální stav k 1.10.2012
Plánovaný stav k 1.10.2013
1. řízení a plánování
Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina
učitelů.
role ICT ve
vizi školy
Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto
do koncepce rozvoje školy.
Návrh opatření:
Zaktivizovat všechny vyučující k zapojování ICT do výuky tak, aby se stalo samozřejmostí
Komentář:
Ukázkové hodiny s ICT, metodická pomoc, školení
Plán je vyvíjen specializovaným týmem. Jeden učitel (ICT
koordinátor) nebo skupina učitelů přebírá iniciativu,
přípravu i realizaci plánu ve škole.
ICT plán
Plán je komplexně integrován do celého ŠVP. Proces je
aktivně podporován vedením školy a akceptován všemi
zaměstnanci. ICT koordinátor podporuje využití technologií
v celé škole.
Návrh opatření:
Plán integrovat do ŠVP. Naplňování plánu učiteli. Zapojení žáků.
Komentář:
systém kartotéky učebních materiálů
využití ICT
ve výuce
Pozornost je zaměřena na podporu využití ICT v různých
výukových aktivitách školy.
8
Pozornost je zaměřena na komplexní zapojení ICT do
výukového procesu a na zkoumání nových a efektivnějších
přístupů.
Indikátor
Aktuální stav k 1.10.2012
Plánovaný stav k 1.10.2013
Návrh opatření:
Rozšířit používání ICT: nejenom podpora výuky, ale zapojení žáků
Komentář:
vytváření učebních materiálů pro mladší, ukázková zpracování informací- vlastní rozvoj žáků: forma přehlídky, soutěží
Škola nastavuje pravidla použití ICT – včetně mobilních
telefonů, přístupu do internetu atd. Např. prostřednictvím
školního řádu.
akceptace
přijaté
strategie
Škola svou strategii rozvoje v oblasti ICT upravuje v
souladu se zájmy zaměstnanců, žáků, rodičů i zřizovatele a
po domluvě s nimi.
Návrh opatření:
Upravit školní řád: doplnit o oblast používání ICT ve škole
Komentář:
Existují případy využití ICT jako pomocného nástroje pro
výuku žáků se specifickými potřebami (nepřítomnost,
špatné výsledky, dysfunkce apod.), ale nejsou
koordinovány.
specifické
vzdělávací
potřeby
Škola podporuje zavádění různých metodických postupů
využití ICT s cílem usnadnit žákům odlišných vlastností a
specifických potřeb dosažení výukových cílů.
Návrh opatření:
Návrh postupů pro dosahování výukových cílů pro žáky se specifickými potřebami a pro žáky se špatnými výsledky
Komentář:
rozdílné úlohy dle náročnosti, osobní vzdělávací plány žáků
2. ICT ve Školním vzdělávacím programu
Jen někteří jednotliví učitelé rozumí výukovým možnostem
technologií a umí začlenit ICT do ŠVP.
porozumění
učitelů
Většina učitelů chápe, jak začlenit ICT do ŠVP, a ví, jak lze
s jejich pomocí zlepšit kvalitu výuky.
Návrh opatření:
Ukázkové hodiny pro učitele, metodická pomoc
Komentář:
systém osobních doškolování
Plánování zahrnuje přípravu učitelů a orientuje se převážně
na využití ICT ke zdokonalování tradičních forem výuky
skupin i jednotlivců.
vzdělávací
plán
Většina učitelů detailně plánuje způsoby integrace ICT do
připravovaných vzdělávacích aktivit.
Návrh opatření:
Podpora učitelů pro plánování používání ICT: učitel by měl brát ICT jako pomoc a rozvoj, ne jako příkaz
Komentář:
ukázky možností: www, software
Učitelé využívají ICT jako nástroj školní administrativy, pro
plánování výuky i na podporu výukových činností typicky
formou využití hotových materiálů.
zkušenosti
většiny
učitelů
Učitelé využívají ICT tak, aby žáci měli možnost se
vzdělávat formou konstruktivně pojatých předmětových i
mezipředmětových aktivit.
Návrh opatření:
Ne všichni tvoří vlastní materiály: dosáhnout toho, aby vytváření materiálů mělo smysl- splňovalo požadavky ŠVP
Komentář:
odkazy, mezipředmětové vztahy
zkušenosti
Žáci často používají ICT při vyučování samostatně a jsou
9
Žáci využívají ICT při vyučování soustavně a jsou (kromě
Indikátor
většiny
žáků
Aktuální stav k 1.10.2012
Plánovaný stav k 1.10.2013
vedeni k respektování etických pravidel.
etických pravidel) vedeni ke vzájemné spolupráci.
Návrh opatření:
Zaměřit se na spolupráci žáků-komunikace podpora žáků k vytváření výukových materiálů pro ostatní, portfolií,..
Komentář:
učitel zadává vhodné úkoly, žáci se učí sebehodnocení a hodnocení
Učitelé si uvědomují, že ICT může pomáhat žákům se
specifickými (zvláštními) potřebami.
specifické
vzdělávací
potřeby
Učitelé využívají ICT cíleně k podpoře výuky žáků, kteří
mají krátkodobě nebo dlouhodobě problémy.
Návrh opatření:
Podpora pomocí ICT -pouze na 1. stupni- rozšířit i na 2. stupeň
Komentář:
spojení s rodiči- podpůrné ICT materiály pro žáky -webové stránky
3. profesní rozvoj
Většina učitelů má zájem o profesní růst v oblasti ICT a
zúčastňuje se především vzdělávacích akcí organizovaných
v rámci školy.
uvědomění
a zapojení
Většina učitelů se účastní nejen celoškolních a hromadných
vzdělávacích akcí, ale vzdělává se v oblasti ICT též
individuálně.
Návrh opatření:
Podporovat růst učitelů v oblasti ICT-formy předání zkušeností ostatním-workshopy
Komentář:
vymezení časového prostoru v rozvrhu
Potřeby profesního rozvoje v oblasti ICT určuje všem
zaměstnancům vedení školy (nebo ICT koordinátor).
plánování
Program profesního rozvoje v oblasti ICT je připravován v
souladu s potřebami ŠVP soustavně všemi učiteli ve
spolupráci s ICT koordinátorem.
Návrh opatření:
Začlenit v přípravném týdnu do plánování osobní plány rozvoje učitelů
Komentář:
šablona osobního rozvoje
Většina učitelů se účastní školení zaměřeného na využití
ICT ve vzdělávání.
zaměření
Škola po dohodě se zaměstnanci připravuje program
profesního rozvoje na základě plánu rozvoje celé školy a v
souladu s jejími specifickými potřebami.
Návrh opatření:
Sestavit program osobního rozvoje učitelů
Komentář:
začlenit do strategického plánu školy
Mezi učiteli je vzrůstající tendence využívat ICT ve výuce a
zdokonalovat se.
sebedůvěra
Návrh opatření:
Vzájemná podpora a pomoc Ukázkové hodiny
Komentář:
pracovní schůzky
10
Většina učitelů ví, jak využívat ICT ve výuce, snaží se stále
zdokonalovat a pomáhat kolegům.
Indikátor
Aktuální stav k 1.10.2012
Plánovaný stav k 1.10.2013
Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe dochází jen mezi
některými učiteli.
neformální
způsoby
profesního
rozvoje
Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe mezi všemi učiteli
dochází často, a to jak osobně, tak online.
Návrh opatření:
Forma workshopů-ve škole
Komentář:
systém informační databáze pro učitele
4. integrace ICT do života školy
Učitelé i žáci pracují s ICT plánovaně a pravidelně.
dostupnost
ICT jsou ve škole stále a všude pohotově k dispozici jak
učitelům, tak žákům (typicky s podporou bezdrátové sítě).
Návrh opatření:
ICT přístupné i žákům o přestávkách- chodby
Komentář:
pravidla používání do školního řádu
ICT jsou využívány ve všech výukových aktivitách školy,
kde je jejich nasazení přínosné.
využití
Škola prezentuje a sdílí příklady dobré praxe i mimo rámec
vlastní školní komunity.
Návrh opatření:
Prezentace výsledků práce žáků- web, soutěže, rodiče, zřizovatel
Komentář:
technika pro prezentaci mimo školu
Koordinátor ICT učí ostatní učitele ovládat počítače a
pomáhá jim se školní administrativou.
metodická
podpora
Školní koordinátor ICT má přiměřenou kvalifikaci a zabývá
se především pomocí ostatním učitelům implementovat
nejvhodnější metody využití technologií.
Návrh opatření:
Studium ICT koordinátora
Komentář:
Ježková- metodika - výukové materiály Vítů - metodika užívání techniky
Webová prezentace školy je vytvářena podle jasných
pravidel. Obsahuje stále aktualizované platné informace a
zajímavosti.
prezentace
na
internetu
Školní web je vytvářen využitím vhodného redakčního
systému a obsahuje nejen aktuální informace, ale též
materiály vytvořené jak učiteli, tak žáky.
Návrh opatření:
Zapojit do tvory webu všechny vyučující- forma proškolení
Komentář:
zprávy pro rodiče-vlastní vkládání zprávy z akcí- předat ICT koordinátorovi
Škola dává žákům některé materiály k dispozici online.
eLearning
Návrh opatření:
DUM připravovat pro www- předat koordinátorovi
Komentář:
zatím nelze pokročit- ne všichni rodiče mají pístup k Internetu
11
Všichni učitelé jsou vedeni k tomu, aby digitální výukové
materiály poskytovali žákům prostřednictvím internetu.
Indikátor
Aktuální stav k 1.10.2012
Plánovaný stav k 1.10.2013
Ve škole převažuje pro komunikaci se světem využití
emailu.
spojení s
vnějším
světem
Pro komunikaci mezi školou, rodiči, zřizovatelem apod. jsou
využívány různé nástroje internetu (email, Skype, webový
kontaktní formulář, textové zprávy).
Návrh opatření:
Informovat rodiče o možnostech komunikace prostřednictvím webu Školení pro rodiče
Komentář:
ne všichni mají přístup
Někteří učitelé ojediněle využívají ICT při práci na
výukových projektech.
projekty
Škola pravidelně realizuje jednotlivé či celoškolní projekty
využívající ICT.
Návrh opatření:
Rozšířit realizaci projektů mezi vyučující Zapojení se do soutěží
Komentář:
předání zkušeností
ICT jako pracovní nástroj nutný k realizaci výukové činnosti
na půdě školy (informační zdroje, zpracování dat, tvorba
dokumentů).
pohled
žáka
ICT plně integrovány téměř do všech činností tak, že jejich
přítomnost je chápána jako samozřejmost.
Návrh opatření:
Zadávat žákům úlohy ke zpracování zajímavou formou Upevňovat povědomí, že využívání ICT nejsou jen hry a sociální sítě,
ale nástroj potřebný pro jejich další rozvoj a činnosti
Komentář:
ne všichni mají počítač doma
5. ICT infrastruktura
Plán nákupu ICT zohledňuje všechny důležité souvislosti a
je koordinován s výukovými cíli jednotlivých předmětů.
plán
pořizování
ICT
Existuje komplexní přístup k pořizování ICT, jenž je
synchronizován s ŠVP. Sleduje všechny důležité souvislosti
včetně dlouhodobých cílů a finančních možností školy.
Návrh opatření:
Další posun záleží na finančních dotacích
Komentář:
nelze ovlivnit bez projektu
Jen některé části školy jsou připojeny do lokální sítě,
internet je přístupný jejím prostřednictvím.
LAN a
internet
Většina prostor školy a počítačů je připojena ke školní síti,
jež dovoluje přístup k soukromým i společným souborům a
řeší též připojení do internetu.
Návrh opatření:
Zvážit zapojení všech počítačů do sítě Vzdálený přístup žáků
Komentář:
navrhnou možnosti řešení s odborníky, cena
technická
podpora
Technická podpora je celoročně zabezpečena, zajišťuje
stabilní provoz a zabývá se též dalším technickým
rozvojem.
Návrh opatření:
Zajišťuje sponzor
12
Technická podpora je řešena systémově, zajišťuje stabilní
provoz infrastruktury a je zaměřena na její koncepční
rozvoj v souladu s ŠVP.
Indikátor
Aktuální stav k 1.10.2012
Plánovaný stav k 1.10.2013
Komentář:
akce, dárky pro sponzora
Učitelé digitální učební materiály nejen vyhledávají a
používají, ale též k vlastní potřebě upravují a vytvářejí
nové, které následně sdílejí s ostatními (např. na <a
href="http://dum.rvp.cz/">DUM</a>).
digitální
učební
materiály
Návrh opatření:
Pokračovat ve vytváření DUM i mimo projekt EU Peníze školám
Komentář:
systém odměňování sledovat kvalitu
Kromě spec. učebny jsou počítači, dataprojektory či
interaktivními tabulemi a internetem vybaveny i některé
další třídy.
ICT
vybavení
Minimálně jedním připojeným počítačem s dataprojektorem
či interaktivní tabulí je vybavena většina učeben. Škola
alespoň omezeným způsobem umožňuje připojení
žákovských mobilních zařízení do sítě.
Návrh opatření:
Vybavit třídy 2.stupně (interaktivní dataprojektor, PC, hnízda do odborných učeben)
Komentář:
finance , chování žáků
Škola se problematikou legálnosti svého softwaru zabývá a
plánuje nákup licencí spolu s nákupem hardwaru.
licence
Na všech školních počítačích je k dispozici potřebný
software, který je legální. Existuje systém evidence
softwaru pro případný softwarový audit.
Návrh opatření:
Softwarový audit - společně s inventarizací
Komentář:
každoročně-prosinec
Vytištěno: 1.10.2012
13
Download

ICT plán školy 2012/2013 ZŠ Horní Police, okres Česká