087_Český_jazyk_Slovesa.notebook
EU peníze školám ­ projekt Škola hrou: reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.0871
Téma hodiny:
Slovesa
Ročník:
4. Předmět:
Český jazyk
Autor:
Mgr. Jana Prokopcová
Anotace:
DUM se zabývá slovesy. Žáci se seznamují se slovesným tvarem, s druhy sloves, se slovesnými kategoriemi (osoba, číslo, čas).
Příjemce:
Základní škola pro žáky s SPU, Trutnov 3, Voletiny 1
541 03, Trutnov
Metodika
3. strana ­ výkladová stránka ­ základní charakteristika sloves
4. strana ­ co slovesa vyjadřují ­ žáci přiřazují slova do kolonek
5. strana ­ výkladová stránka ­ slovesný tvar
6. strana ­ procvičování ­ žáci přiřazují do spirál slovesa ve tvaru určitém a neurčitém
7. strana ­ výkladová stránka ­ slovesa kladná, záporná, zvratná; žáci přiřazují slova
8. strana ­ tvary sloves (výklad) ­ pod obrázky jsou ukrytá slovesa ­ žáci tvoří slovesa ve správném tvaru charakterizující obrázek 9. strana ­ tvary jednoduché a složené ­ přiřazování slov ­ následuje check (kontrola)
10. strana ­ slovesné kategorie (osoba, číslo, čas) ­ výkladová stránka s odkazy na procvičovací stránky
Registrační číslo:
01.03/087
11. strana ­ slovesná osoba ­ žák vylosuje slovo a zapíše ho do příslušné kolonky
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
12. strana ­ slovesné číslo ­ žáci tvoří a zapisují vhodná slovesa
13. strana ­ slovesný čas ­ žáci přiřazují slova ­ následuje check (kontrola)
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Co slovesa vyjadřují?
SLOVESA
Slovesa jsou slova, která vyjadřují vaříme
zčervenal
vyjádření děje
sedí
děj neboli činnost (utíkám, létají),
utíkal
pracuje
stav (ležím, žiju)
nebo změnu stavu (stárnu, žloutnou).
usychá
SLOVESA
spím
přemýšlíme
stárne
Slovesa jsou slova ohebná ­ časují se.
SLOVESNÝ TVAR
vyjádření stavu
změna stavu
Urči, o jaký slovesný tvar se jedná
Tvar určitý může vyjádřit osobu a číslo
(počítáme, budu si hrát)
Tvar neurčitý nemůže vyjádřit osobu a číslo, (křičet, učit se ­ infinitiv).
U sloves v infinitivu neurčujeme osobu, číslo ani čas.
1
087_Český_jazyk_Slovesa.notebook
TVARY SLOVES
Rozlišujeme slovesa
tvary jednoduché
kladná (zpívat, plavat) záporná (nezpívat, neplavat).
jsou vyjádřeny jedním slovem
nebo slovesem se zájmenem se, si
cvičí
Některá slovesa jsou zvratná (ptát se, myslet si).
učí se
nakupují
slovesa KLADNÁ slovesa ZÁPORNÁ slovesa ZVRATNÁ tvary složené
budu bruslit
jsou vyjádřeny více slovy
uklidili jsme
povídali jsme si
nemluvíme
zpíváme si nejí
říkala si bojí se
učili se jedeme povídá
nedělej neprosí usíná
pracoval
Slovesa mohou svými tvary vyjadřovat Osobu ­ slovesná osoba je trojí: první, druhá a třetí.
Číslo ­ slovesné číslo je dvojí: jednotné a množné.
Čas ­ slovesný čas je trojí: přítomný, minulý a budoucí.
Slovesná OSOBA
zpět
1. my
1. já
Vylusuj slovo, urči osobu
a zapiš do rámečku
2. vy
2. ty
3. on
ona
Slovesné ČÍSLO
jednotné množné
3. oni ony
ono
ona
zpět
2
087_Český_jazyk_Slovesa.notebook
zpět
Slovesný ČAS
POUŽITÉ ZDROJE
galerie Smart Notebook
Napiš vhodné sloveso CD DVD ­ ROM 320 000x obrázky, Terasoft
3
Download

087_Český_jazyk_Slovesa.pdf (1 001,5 kB)