FYZIKA/8. ročník/č. 3
POHYBOVÁ ENERGIE
1. Rozcvička:
a) Jaké těleso má pohybovou energii?
b) Jaká je značka pohybové energie?
c) Jaká je jednotka pohybové energie?
d) Vysvětli pojem kinetická energie.
e) Na čem závisí pohybová energie tělesa?
f) Kdy má těleso pohybovou energii nulovou?
g) Podle čeho posuzujeme pohybovou energii tělesa?
h) Vysvětli, zda může mít těleso současně nulovou i nenulovou pohybovou energii, uveď
příklad.
i) Pohybovou energii lze vypočítat i pro tělesa pohybující se rovnoměrným pohybem, uveď vztah
pro tento výpočet a vysvětlí ho.
Financováno z projektu „Přírodní vědy moderně a interaktivně“
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0104
2. Příklady pohybové energie:
a) Po dálnici jedou stejnou rychlostí osobní auto a nákladní auto, určí které z nich má větší
pohybovou energii a proč.
b) Na agility (překážkové psí závody) běží vedle sebe pes i jeho majitel, který z nich má větší
pohybovou energii.
c) Jaká je pohybová energie cestujícího v letadle vzhledem k podlaze letadla?
3. Jakou pohybovou energii má vystřelený šíp před zabodnutím do terče, když na terč působí
sílou 5 N a zabodne se do hloubky 2 cm?
4. Po trati dlouhé 200 m běží vedle sebe Dana (45 kg) a Jana (50 kg). Vypočítej jejich
pohybové energie.
5. Gepard může dosáhnout rychlosti 100 km/h a hmotnosti 43 kg. Jakou pohybovou energii by
mohl dosáhnout?
6. Porovnejte pohybovou energii nejrychlejších sériově vyráběných aut světa:
1. místo: Bugatti Veyron
Jeho hmotnost je 1888 kg a dosáhl rychlosti 435 km/h.
2. místo: Koenigsegg CCX
Jeho váha je 1,2 tuny a rychlost 416 km/h.
3. místo: Saleen S7 Twin-Turbo
Hmotnost má 1247 kg a dosahuje rychlost 399 km/h.
ŘEŠENÍ
FYZIKA/8. ročník/č. 3
POHYBOVÁ ENERGIE
1. Rozcvička:
a) Jaké těleso má pohybovou energii? ( pohybující se )
b) Jaká je značka pohybové energie? (Ek )
c) Jaká je jednotka pohybové energie? ( Joule/ J )
d) Vysvětli pojem kinetická energie. ( z řeckého slova kinekitos = pohybující se )
e) Na čem závisí pohybová energie tělesa? ( na jeho rychlosti a hmotnosti )
f) Kdy má těleso pohybovou energii nulovou? ( v klidu )
g) Podle čeho posuzujeme pohybovou energii tělesa? ( podle práce vykonané tělesem až do jeho
zastavení )
h) Vysvětli zda může mít těleso současně nulovou i nenulovou pohybovou energii, uveď příklad.
( např. řidič autobusu je v klidu vzhledem k autobusu = Ek nulová, zároveň je v pohybu
vzhledem k vozovce a tudíž má pohybovou energii )
i) Pohybovou energii lze vypočítat i pro tělesa pohybující se rovnoměrným pohybem, uveď vztah
pro tento výpočet a vysvětlí ho. (Ek = 1/2 . m . v 2 , m – hmotnost tělesa, v – rychlost tělesa)
2. Příklady pohybové energie:
a) Po dálnici jedou stejnou rychlostí osobní auto a nákladní auto, určí které z nich má větší
pohybovou energii a proč.
(větší pohybovou energii má nákladní auto, protože má větší hmotnost)
b) Na agility (překážkové psí závody) běží vedle sebe pes i jeho majitel, který z nich má větší
pohybovou energii.
(pokud mají stejnou rychlost záleží na jejich hmotností, pak ten kdo má větší hmotnost má
i větší pohybovou energii)
c) Jaká je pohybová energie cestujícího v letadle vzhledem k podlaze letadla?
(cestující je vzhledem k podlaze letadla v klidu, jeho pohybová energie je nulová)
3. Jakou pohybovou energii má vystřelený šíp před zabodnutím do terče, když na terč působí
sílou 5 N a zabodne se do hloubky 2 cm?
F=0,5N
s=2cm=0,02m
Ek = W
W = F.s=0,5N . 0,02m=0,01 J
Vystřelený šíp má pohybovou energii 0,01J.
4. Po trati dlouhé 200 m běží vedle sebe Dana (45 kg) a Jana (50 kg). Vypočítej jejich
pohybové energie.
Dana: m=45kg ; F=45kg . 10 N/kg=450N
Ek = W
W = F.s=450N . 200m=90 000J=90kJ
Jana: m=50kg ; F=50kg . 10 N/kg=500N
Ek = W
W = F.s=500N . 200m=100 000J=100kJ
Pohybová energie Dany 90kJ a Jany 100kJ.
5. Gepard může dosáhnout rychlosti 100 km/h a hmotnosti 43 kg. Jakou pohybovou energii by
mohl dosáhnout?
m=43kg ; v=100km/h
Ek = 1/2 . m . v 2= 1/2 . 43 . 100 2=215 000J=215kJ
Gepard může dosáhnout pohybovou energii 215kJ
6. Porovnejte pohybovou energii nejrychlejších sériově vyráběných aut světa:
1. místo: Bugatti Veyron – m=1888kg ; v=435km/h ;
Ek = 1/2 . m . v 2= 1/2 . 1888 . 435 2=178 628 400 J=178 628,4 kJ
2.místo: Koenigsegg CCX – m=1,2 t =1 200 kg ; v=416km/h
Ek = 1/2 . m . v 2= 1/2 . 1200 . 416 2=103 833 600 J=103 833,6 kJ
3. místo: Saleen S7 Twin-Turbo - m=1247kg ; v=399km/h ;
Ek = 1/2 . m . v 2= 1/2 . 1247 . 399 2=99 261 823,5 J=99 261,8 kJ
Pohybové energie nejrychlejších aut:
Bugatti Veron - 178 628,4 kJ
Koenigsegg CCX - 103 833,6 kJ
Saleen S7 Twin-Turbo - 99 261,8 kJ
Autorem pracovního listu a všech jeho části, není- li uvedeno jinak, je Ing. Anna Papajová
Zdroje:
1. Auta – Dostupné z: http://krasnaauta.nazory.cz/auta/ [cit. 2012-11-26]
Download

POHYBOVÁ ENERGIE