PRAČKY
Pračky
PLNĚ INTEGROVANÝ MODEL
Vestavná pračka
FE-7212 IT
FE-6210 IT
FE-6212 IT
Nerezová dvířka ITX
(dvířka řady nerez)
6 regulačních lišt dělených po 10 mm
(Max. regulace do výšky 60 mm)
MONTÁŽ DVÍŘEK NA PLNĚ INTEGROVANOU PRAČKU
ŠABLONA
28
Pračky
PRAČKY
Technické údaje:
Napětí / Frekvence (V/Hz)
Jištění (A)
Celkový příkon (W)
Přívodní kabel (cm)
Přívodní hadice (cm)
Odtoková hadice (cm)
230/50
10
2200
140 (75 cm od země, 21 cm zprava)
140 (74 cm od země, 5,5 cm zleva)
130 (60 cm od země, 4cm zprava)
Poznámka:
V případě, že budete instalovat volně stojící pračku jako podstavnou:
- odejměte vrchní desku odstraněním dvou šroubů, které se nacházejí
pod záslepkami z boku této desky
- lehkým zatlačením desky směrem dozadu desku uvolněte a následně sundejte
- odstraňte přední dva držáky z rámu pračky a zadní dva držáky přesaďte tak, aby byly v rovině
s rámem pračky
- přišroubujte na pračku krycí plech v přední části do rámu pračky a v zadní části do držáků
(kód LH7A003A0)
- odstraněním dvou šroubků z boků soklu, sokl odejměte
- uveďte pračku do roviny pomocí stavitelných nožiček
- zasuňte pračku pod pracovní desku (nešroubuje se k pracovní desce)
Pozor:
K tomu aby pračka správně fungovala musí být uvedena do roviny pomocí stavitelných nožiček.
Před prvním spuštěním pračky musí být odstraněny přepravní šrouby ze zadní části – viz. foto.
Nerezová dvířka ITX
Pod pračky
655
595
S 6 doplňkovými lištami 10 mm
(Max. regulace do výšky: 60 mm)
29
INSTALACE MYČEK ŠÍŘKY 60 CM
LVF-65 IT
LVF-73 IT
LVF-63 IT
Minimální výška pro
odvod odpadníí vody:
250 mm
60
600
823
715
MYČKY
Myčky nádobí
58
0
545
93
160
820
595
DŮLEŽITÉ
Odvod pro odpadní vodu musí být ve
výšce nejméně 250 mm nad dnem myčky.
595
VESTAVNÉ MYČKY ŠÍŘE 60 CM S OVLÁDACÍM PANELEM
2LF-019 IX
2LF-013 IX
LVF-17 IX
600
600
570
820-890
NASTAVITELNÉ
170
110
60
0
55
490-600
0 - 15
.
ax
m
90
Odstranit plastový
držák
595
ma
x.
170
100-170
115
20
Vymezovací lišty dodávané u nerezových vestavných myček
4 ks `a 7 mm
VESTAVNÉ MYČKY ŘADY TOP LF ŠÍŘE 45 CM
LVF-453 IT
1LF-451 IT
30
Seřízení zadní nožičky
Zadní výškově stavitelná nožička
0 – 7 cm
Myčky nádobí
900 mm max.
1
0
820 mm
55
595 mm
MYČKY
POSTUP PŘI ZABUDOVÁNÍ MYČEK (*myčky s viditelným panelem)
3a
0,5 – 10 bar
max. 60°C
3b *
0 mm
17
m
m
m
in
.
25 cm min.
100 cm max.
2
2 mm min.
4a
4b *
31
5b *
5a
605 mm max.
110 mm
715 mm max.
MYČKY
Myčky nádobí
593 - 59
5 mm
593 - 59
5 mm
Vestavná myčka s panelem
Plně vestavná myčka
6a
6b *
7
8
9
32
10
Myčky nádobí
MYČKY
INSTALACE MYČEK ŘADY ES A MODELŮ LVF 74, 75, 78 IT
Připojení odpadní hadice na sifon dřezu.
Zabudování myčky do korpusu.
Připojení odpadní hadice na samostatný odpad.
ŘADA ES A MODELY LVF 74, 75, 78 IT – ROZMĚRY
PRO VESTAVĚNÍ
820 a 890
in.
600 m
550
min
.
113
16-2
4
642 a 730 max.
560
Nezapomínejte použít boční těsnící lišty – jsou součástí dodávky
jako příbal: Snižují hlučnost myčky. Designová záležitost.
50
INSTALACE MYČEK ŘADY ES S VYUŽITÍM INSTALAČNÍ SADY DVK-01
Instalace do standardní výšky je stejná jako u modelů řady LF. V případě kolize spodní hrany dřevěných dvířek se soklem je nutné zhotovit v soklu
výřez!!
V případě instalace myčky do větší než standardní výšky (až 91 cm), je možné pro bezproblémovou montáž použít instalační sadu DVK-01J, která
umožňuje montáž dřevěných dvířek vysokých až 760 mm. Montážní sada zajistí, že se spodní část dveří otáčí kolem osy a nedochází tak ke kolizi
přečnívající spodní části dveří se soklem, případně se základnou myčky. Dvířka se posouvají po dveřích myčky pomocí namontovaných kluzáků.
Montáž proveďte podle dodaného návodu.
33
MYČKY
Myčky nádobí
ROZMĚROVÝ NÁČRTEK INSTALACE DVEŘÍ VÝŠKY AŽ 760 MM
MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO INSTALACI SADY DVK-01J (JE SOUČÁSTÍ PŘÍBALU)
OBRAZOVÉ SCHÉMA POSTUPU MONTÁŽE
Dveře osazené lištami
34
Držák dveří
Upevnění držáku k myčce
Myčky nádobí
MYČKY
Upevnění držáku k myčce
Dveřní panty
Spojení dveří s myčkou panty a čepy
Spojení dveří smyčkou panty a čepy
Spojení dveří s myčkou panty a čepy
Spojení dveří s myčkou panty a čepy
Montáž kluzáku pod vodící lištu
Kompletní sestava
ZAŘÍZENÍ PRO INDIKACI PRŮBĚHU MYCÍHO CYKLU
U MYČEK ŘADY ES – DIFUZOR SVĚTLA
Difuzor připevněte pod pracovní desku dle návodu.
Použijte oboustrannou lepící pásku nebo šroubky. Poloha
difuzoru odpovídá typu myčky. Typ zjistíte na výrobním
štítku nalepeném na boční hraně dveří myčky, vzdálenost
pro připevnění difuzoru odměřte dle pokynů v návodu.
Průběh programu (slabé červené světlo) se promítá na
čele difuzoru.
Difuzor objednejte přes servisní středisko FAGOR.
Označení dílů: 32X4198
35
Download

Instalace vestavných praček a myček